Máj 2018

Máj 2018
  • JEDLÝ PARK NABERÁ REÁLNE KONTÚRY
  • NÁJDE SA NÁJOMCA?
  • ZATEPĽOVANIE V PLNOM PRÚDE
  • ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY PONÚKAJÚ
  • NIE VICE, ALE MAJSTRI!
echo_5_2018_web.pdf

Výzva na obsadenie pracovného miesta

zamestnanca na pozíciu opatrovateľ/ka detí v detských jasliach mestskej časti Bratislava – Ružinov Kvalifikačné predpoklady - požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č 448/2008 alebo...

Nájde sa nájomca?

Opustenému spoločenskému domu na Bulharskej ulici by sa už čoskoro mala prinavrátiť jeho pôvodná funkcia. Ružinovskí poslanci opäť rozhodli o vyhlásení verejnej súťaže na nového nájomcu. Spoločenský dom na Bulharskej ulici stále zíva prázdnotou. Je to už niekoľko rokov, čo sú brány tohto kultúrneho stánku na Trná...

Stránky