Marec 2014

Marec 2014
  • Ktoré cesty dostanú nový povrch?
  • Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou
  • Gymnazistka Michaela napísala kriminálny príbeh
  • V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch
  • Život v Ružinove sledujú štyri nové kamery
  • Ružinovská zabíjačka
  • Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom
  • Kde bolo najviac prvákov na zápise?
PDF icon echo3_web.pdf

HORE rampy BEZ platenia

Okolo 20 ľudí prišlo vo februári protestovať proti spoplatneniu parkoviska pred Univerzitnou nemocnicou v Ružinove. Medzi účastníkmi boli pacienti, lekári, zdravotnícky personál, mestskí i miestni poslanci. Vyjadrili svoj nesúhlas so spoplatnením parkoviska pred nemocnicou súkromnou firmou. Organizátori protestu prišli na zhromaždenie s výzvou „...

Nesvieti na vašej ulici verejné osvetlenie?

Nesvieti na vašej ulici jedna alebo viac lámp verejného osvetlenia a vy neviete, komu to nahlásiť? Je to jednoduché. Verejné osvetlenie v Bratislave spravuje pre magistrát hlavného mesta spoločnosť Siemens. Preto poruchu nahláste na dispečing verejného osvetlenia Siemensu. Najrýchlejšie je, keď si pozriete na stĺpe nefunkčného osvetlenia nálepku s č...

Prijímanie detí do materských škôl v školskom roku 2014/2015

Chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy v Ružinove? Vyplňte žiadosť, ktorú nájdete na internetových stránkach materských škôl alebo na webe mestskej časti Ružinov. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy odovzdajte vo vami vybranej škôlke mestskej časti Ružinov v termíne od 3. do 15. marca 2014. Pozor, nerozhoduje, či prídete hneď v prv...

ĎALŠÍ KROK PRE ZÁCHRANU ŠKÔLKY NA EXNÁROVEJ

Ružinovskí poslanci hlasovaním na februárovom miestnom zastupiteľstve potvrdili snahu o zotrvanie MŠ Exnárova 6 na svojom mieste. Súhlasili, aby Ružinov zafinancoval rekonštrukciu priestorov v ZŠ Borodáčova podľa požiadaviek ZUŠ Exnárova 6. ZUŠ by tu na jednom poschodí mohla mať priestory, ktoré potrebuje pre rozšírenie svojej činnosti, na ktor...

Najväčší záujem na zápise prvákov bol o ZŠ Drieňová

Budúci prváčikovia absolvovali v dňoch 7. a 8. Februára 2014 zápis do prvých ročníkov. Najväčší záujem je o ZŠ Drieňová, kam zapísali až 158 detí. Všetky však nebudú môcť prijať. „Počet prvých tried ešte nemáme stanovený, najmenej však budú tri, teda 75 budúcich prvá...

Rezidenčné parkovanie neprešlo

Nový systém parkovania v Bratislave neprešiel 31. januára hlasovaním mestského zastupiteľstva. Poslanci mali pritom schváliť dva dokumenty. Za dodatok k štatútu mesta ale zahlasovalo len 19 z 36 prítomných poslancov. Hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení (VZN) o parkovaní, ktoré malo nasledovať, tak primátor Ftáčnik z...

JARNÉ UPRATOVANIE 2014

formou triedeného zberu objemného odpadu do veľkokapacitných kontajnerov zabezpečuje MČ Bratislava-Ružinov 22.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39 ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. parkovisko TRNÁVKA - Banšelova – parkovisko pri Autobazáre 29.3.2014 – sobota od 9.00 do 17.00 hod...

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

22. a 29. marca 2014 odvezieme obyvateľom Ružinova bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.     V sobotu 22.3.2014 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky V sobotu 29.3.2014 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo AKO NA TO? Najneskôr do 19. marca 2014 kontaktujte Miestny úrad...

Obyvatelia namietajú voči stavbe na Seberíniho

Polyfunkčný dom Seberíniho je v štádiu stavebného konania. Obyvatelia okolitých domov poslali viacero námietok. Poukazujú na rozpor v počte bytov, apartmánov a parkovacích miest v porovnaní s územným rozhodnutím z roku 2011, nechcú ani 14-podlažný dom, ktorý má stáť najbližšie ku Gymnáziu L. Novomeského...

Bytový dom Kľukatá na ministerstve

Investor plánovaného bytového domu na Kľukatej ulici v Prievoze sa odvolal voči rozhodnutiu mestskej časti Ružinov, ktorým zamietla vydať stavebné povolenie. Nadriadený Okresný úrad Bratislava však rozhodnutie Ružinova zrušil, mestská časť preto podala mimoriadny opravný prostriedok na ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Mestská časť...

Stránky