Marec 2014

Marec 2014
  • Ktoré cesty dostanú nový povrch?
  • Architekti vymýšľali, čo s bývalou Drutechnou
  • Gymnazistka Michaela napísala kriminálny príbeh
  • V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch
  • Život v Ružinove sledujú štyri nové kamery
  • Ružinovská zabíjačka
  • Najvyšší súd dal za pravdu obyvateľom
  • Kde bolo najviac prvákov na zápise?
PDF icon echo3_web.pdf

Oprava

V Ružinovskom ECHU 1-2/2014 sme v článku Stavebný zámer na Ostredkoch zmobilizoval obyvateľov na s. 3 uviedli, že veľkú časť pozemkov na Ostredkoch, ktoré sú teraz v súkromnom vlastníctve, pôvodne vlastnila evanjelická cirkev. Správna informácia však je, že pôvodne patrili katolíckej cirkvi. Za uverejnenie nesprávnej informácie sa...

V marci budú poslanci Bratislavy rozhodovať o Ostredkoch

Začiatkom marca majú poslanci zastupiteľstva hlavného mesta rozhodovať o dvoch zmenách v územnom pláne Bratislavy. Vyplýva to z februárového uznesenia mestskej rady. Obe zmeny sa týkajú Ostredkov. Ich urýchlené schválenie žiada mestská časť Ružinov a obyvatelia sídliska. Cieľom je zachovať zeleň pozdĺž ulice Vladimíra Clementisa a medzi...

Ktoré cesty dostanú nový povrch?

Po minuloročnej výmene povrchov vozovky na 17 cestách bude mestská časť Ružinov tento rok pokračovať v oprave ďalších komunikácií. Úplne nový asfaltový kryt vozovky dostanú tieto ulice: - Papraďová II. etapa od Narcisovej po Nevädzovú - Ružová dolina II. etapa od Trenčianskej po Záhradnícku - Ondrejovova (časť) - Stachanovsk...

POZVÁNKA NA PREROKOVANIE

Pozývame Vás na prerokovanie pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 -2020. 18.3. 2014 o 16:00 hod. na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21 (veľká zasadačka). Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Ružinov na roky 2014 – 2020 prostredníctvom definovania prísluš...

Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Ružinovčania, ktorí nebudú cez voľby prezidenta SR v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Ten im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta súčasne. Mestská časť Ružinov vydáva voličské preukazy od 13....

Voliť prezidenta môžete aj mimo bydliska

Ružinovčania, ktorí nebudú cez voľby prezidenta SR v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Ten im umožní voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta súčasne. Mestská časť Ružinov vydáva voličské preukazy od 13....

Voľby prezidenta SR

V sobotu 15. marca 2014 budeme voliť prezidenta Slovenskej republiky. Voľby sa uskutočnia v čase od 7:00 do 22:00 hod, v Ružinove to bude v 70 okrskoch. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, uskutoční sa druhé kolo volieb v sobotu 29. marca 2014. Najneskôr 23. februára ste mali do schránky dostať oznámenie o mieste a čase konania volieb. Ak...

Stránky