Marec 2017

Marec 2017
  • ZÁPIS PRVÁKOV SA BLÍŽI
  • POPLATOK ZA ROZVOJ OD MARCA AJ V RUŽINOVE
  • ZELENÁ PRE HAZARD
  • RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČKOVÉ SLÁVNOSTI
  • V RUŽINOVE VZNIKÁ NOVÉ CENTRUM PRE RODINY
  • V PRIEVOZE VZNIKÁ NOVÁ MESTSKÁ ŠTVRŤ
PDF icon echo3_2017_web.pdf

Zápis prvákov sa blíži

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov pre školský rok 2017/2018 bude: 7. 4. 2017 od 14:30 hod. do 18:00 hod. 8. 4. 2017 od 8:00 hod. do 12:00 hod. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky (teda zapísať do 1....

Podarená spolupráca

Základná škola Vrútocká a Medzilaborecká majú vynovené telocvične. Mestská časť Ružinov získala na tieto rozvojové projekty finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nová podlaha, obloženie stien i športové náčinie. Telocvične dvoch základných škôl prešli...

V Ružinove vzniká nové centrum pre rodiny

Areál Strednej odbornej školy drevárskej na Trnávke roky chátral. Na pomerne „veľkorysé“ parcely si brúsili zuby najmä developeri s vidinou novej výstavby. V apríli 2015 župní poslanci odsúhlasili projekt, ktorí prispeje nielen k zveľadeniu priestoru bývalej školy, ale tiež posilní komunitné vzťahy. Na Pavlovičovej ulici tak...

Poplatok za rozvoj od marca aj v Ružinove

Developeri si budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Od tohto roka platí na Slovensku zákon o miestnom poplatku za rozvoj. Sadzby poplatku si môžu určiť samotné mestské časti. V Ružinove sa tak už stalo, poplatok za rozvoj bude od marca aktuálny. V Bratislave vyvolal poplatok za rozvoj diskusiu ešte koncom minulého roka, kedy mestské časti nesúhlasili s pôvodný...

OZNAM

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov oznamuje obyvateľom, že v lehote 20.02.2017 - 22.03.2017 sa uskutoční prerokovanie Návrhu na zmenu zadania „Územného plánu zóny Bajkalská roh“. Kompletná textová i grafická dokumentácia Návrhu na zmenu zadania je k dispozícii k nahliadnutiu na tabuli vo vestibule miestneho úradu a na...

Zelená pre hazard

Bratislavskí poslanci sa na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva venovali téme, ktorá už niekoľko mesiacov rezonuje v radoch verejnosti, i tej ružinovskej. Na stole mali návrh všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu. Na prekvapenie mnohých Bratislavčanov, uznesenie nebolo neprijaté. Rušno bolo pred budovou magistrátu na Primaci...

Zber komunálnych odpadov z domácností

s obsahom škodlivých látok na území hl. m SR Bratislavy bude dňa 25. 3. 2017 v čase od 8:00 h do 10:00 h pri Základnej škole Ružová dolina 29

Stretnutia poslancov s obyvateľmi

Poslanecké stredy na miestnom úrade: 1. 3. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Peter Turlík MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Trnávka   8. 3. 2017 16:30 - 17:30 Ing. Anna Reinerová MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Nivy   15. 3. 2017 16:30 - 17:30 Mgr. Jozef Matúšek MiÚ Ružinov, Mierová 21, prízemie B2 Starý Ružinov...

Stretnutie so starostom Ružinova

Býva spravidla každý prvý utorok v kalendárnom mesiaci v stabilných hodinách. Informácie o mieste jeho konania nájdete na www.ruzinov.sk a v teletexte TV Ružinov. Stretnite sa so starostom DUŠANOM PEKÁROM a hovorte s ním o Ružinove. 7. MARCA od 16:00 hod. do 18:00 hod. Jedáleň ZŠ Mierová 46

Eurofondy ohrozené

Téma, ktorá rezonuje v Ružinove posledné týždne. Pre drobnú administratívnu chybu pravdepodobne príde Ružinov o možnosť čerpať eurofondy na nasledujúce roky. Odrezaný môže byť aj od rôznych dotácii od štátu, záleží to od konkrétnej výzvy. Táto téma pochopiteľne nechýbala ani na februárovom miestnom...

Stránky