Marec 2019

Marec 2019
  • HIROŠIMA S NOVÝM MAJITEĽOM
  • RUŽINOV SCHVÁLIL NOVÝ ROZPOČET
  • PREDSTAVUJEME: MARTIN PATOPRSTÝ 1. ZÁSTUPCA STAROSTU
  • POSLANCI ZVOLILI MIESTNU RADU A ZRIADILI KOMISIE
  • OPERNÝ SPEVÁK SERGEJ TOLSTOV: O OTVORENOM SRDCI A DOMOVE V RUŽINOVE
  • STOPKA PRE NIEKTORÉ PLÁNOVANÉ STAVBY

 

PDF icon echo3_2019_web.pdf

Ružinovskí piataci sú druhí najlepší na Slovensku

Piataci z ružinovských základných škôl obsadili v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka druhé miesto. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako stredne vecne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry. Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 59,3 percenta v Ružinove sa priemerný výsledok zastavil na čísle 70,3...

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu ZŠ Borodáčová č. 2, Bratislava – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom...

Stopka pre niektoré plánované stavby

Roky čakania na jednoduché povolenia, tisíce nevybavených žiadostí a státisíce eur, ktoré sme mali získať v rámci developerských poplatkov. To je vizitka stavebného úradu ako ho našlo nové vedenie mestskej časti. „3900 nevybavených spisov je hrôza. Bežní ľudia čakajú celé roky na vybavenie jednoduchých povolení na rodinné domy. Veľkým developerom sa pritom často nevyrubovali ani povinné developerské poplatky. A na...

Ružinov schválil nový rozpočet

Mestská časť Ružinov bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom takmer 45 miliónov eur.  Rozhodli o tom poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva 19. februára. Starosta Ružinova hodnotí schválený rozpočet ako stabilizačný, avšak prinášajúci až prekvapivo veľký priestor na prípravu rozvojových a investičných projektov. „Dodatočné príjmy sa nám podarilo získať najmä zapojením zdrojov z developerského...

Poslanecké stredy

Každú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu na Mierovej 21 môžete postupne stretnúť s ružinovskými poslancami. 6. marec Marek Machata, Mgr. et Mgr. (Trnávka)   13. marec Michal Gašaj, Ing., PhD. (Nivy)   20. marec Jozef Matúšek, Mgr. (Starý Ružinov)   27. marec Michal Vicáň, Mgr. (Ružová dolina)   3. apríl Martin Ferák, Mgr. (Trávniky)   10. apríl Matúš Méheš,...

Vandali poškodili vysadené kríky

Chceme zelený Ružinov, veľa stromov, kríkov a kvetov. A potom sa nájdu aj takí, ktorí si čerstvo vysadené kríky mýlia so samoobsluhou. Len túto jeseň vysadili kolegovia z ružinovského VPS na trávniku pri Kauflande na Trnavskej ceste ako náhradnú výsadbu okrasné hrušky a stálozelený druh kríkov vavrínovec lekársky s výškou 80 – 100 cm. Prešlo len niekoľko týždňov a v polovici januára dvaja neznámi páchatelia...

Poslanci zvolili miestnu radu a zriadili komisie

Na prvom tohtoročnom zasadnutí 30. januára 2018 zriadilo zastuiteľstvo mestskej časti miestnu radu a komisie. Miestna rada, ktorá je iniciatívny, poradným, výkonným a kontrolným orgánom starostu, bude pracovať v zložení: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Peter Herceg, Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Martin Patoprstý, Silvia Pilková a Ing. Katarína Šimončičová . Poslanci zriadili deväť...

Milí susedia, vážení Ružinovčania,

rok 2019 nečakane preverí pevné nervy a trpezlivosť každého z nás. Dôvodom sú dve zásadné uzávery ciest, na ulici Mlynské Nivy a pod Prístavným mostom, ktoré spôsobia výrazné zhustenie a spomalenie dopravy. Ružinov, z celého nášho mesta, bude týmito dopravnými obmedzeniami, žiaľ, najviac postihnutý. Vždy vám budem hovoriť pravdu, na rovinu, aj keď to nebude populárne. Neexistuje žiaden spôsob ako sa vyrovnať s týmito...

Pozvánka na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV

Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch január, február, marec 2019 dožívajú životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú trvalý pobyt v tejto mestskej časti na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH  JUBILANTOV, ktorá sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 o 10.00 hodine v ...

Stránky