November 2013

November 2013
  • Nové povrchy tento rok dostalo 15 ružinovských ciest
  • O budúcej tvári Štrkovca diskutovali desiatky občanov
  • Nafúkali za volantom, teraz upratujú ulice
  • Univerzitná nemocnica spoplatní parkovanie
  • Športový areál na Vrútockej dostane modernú bežeckú dráhu
  • Aké boli Ružinovské hody?
  • Seniori dostali fit park
PDF icon echo11_web.pdf

Talentovaní mladí speváci sa vrátili z Kanady, pridajte sa k nim

Bratislavský chlapčenský zbor sa v septembri vrátili zo štvrtej kanadskej cesty. Mladí speváci navštívili Montreal, Ottawu a Toronto. „Zaspievali sme osem koncertov. Väčšinu v chrámoch, preto zaznela sakrálna hudba, niekoľko koncertov sme absolvovali formou workshopov pre deti a mládež, takže bol priestor rozprávať aj o Slovensku. Našli sme...

ZŠ Nevädzová má európsku značku pre jazyky

Základná škola Nevädzová získala certifikát „Európska značka pre jazyky 2013“. Ide o ocenenie za projekt „UČME SA KVALITNE, UČME SA ZAUJÍMAVO, UČME SA MODERNE“ v súťaži organizovanej Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania (SAAIC). Projekt trval dva roky a zapojilo sa doň 600 žiakov a 36 pedagógov. „Zá...

Škôlkari zo Šťastnej na CD Mira Jaroša

Čisté rúčky – to je ilustrovaná detská knižka o umývaní rúk. Spevák Miro Jaroš napísal text a spolu s deťmi naspieval pesničku o tom, prečo je dôležité mať čisté ruky. Súčasťou je CD s dvoma verziami pesničky - jedna Zaspievaj si s Mirom a druhá karaoke verzia Zaspievaj si sám. Túto novú mini knižočku pre deti pokrstili v...

Rodičia škôlkarov z Exnárovej zozbierali vyše 6 200 podpisov pod petíciu

Rodičia detí z Materskej školy na Exnárovej ulici koncom septembra podali petíciu primátorovi Milanovi Ftáčnikovi a hlavnému mestu Bratislava. Zozbierali vyše 6 200 podpisov. Rodičia chcú zachrániť škôlku, ktorá na Exnárovej ulici pôsobí od roku 1966. Budovu však v roku 2010 dostala od mesta do správy ZUŠ Exnárova...

Hojdana oslávila 12 rokov

Už dvanásť rokov patrí materské centrum Hojdana na Štrkovci do života mám, otcov a ich detí. Začínalo v roku 2001 v jednej miestnosti pod Kostolom sv. Vincenta de Paul, dnes využíva tri poschodia v budove na Haburskej ulici. Celé priestory si pritom rodičia zveľadili svojpomocne. O tom, že Hojdana rastie a vyvíja sa, svedčí aj množstvo nových aktivít, ktoré...

Ihrisko na Svidníckej je modernejšie

Veľké detské ihrisko na Svidníckej ulici na Štrkovci prechádza kompletnou rekonštrukciou. Staré kovové preliezačky a hojdačky zmizli, nahradili ich nové hracie prvky na lezenie, šmýkanie aj hojdanie. Sú tu nové lavičky, smetné koše a pribudol pingpongový stôl. Orezať bolo potrebné stromy dorásť ešte musí tr...

Nezabudnite na povinnú deratizáciu!

Do 15. novembra sú vlastníci či správcovia nehnuteľností povinní vykonať deratizáciu vo svojom objekte. Týka sa to nielen miest a obcí, ale aj podnikateľov či právnických osôb. Tie musia vykonať deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, v priestoroch určených na podnikanie a bývanie, v školských, zdravotníckych, š...

Relácia Hurá do záhrady zavítala na Ondavskú

Štáb relácie Hurá do záhrady verejnoprávnej televízie RTVS sa v jednom z októbrových vydaní zameral na úpravu predzáhradky na Ondavskej ulici. Pred vchodom do bytového domu už mali jednu predzáhradku v peknom stave, na druhej však dominovala len tráva a rôzne rastliny skôr „bez ladu a skladu“. „Túto...

Nové kamery mestskej polície vraj brzdí verejné obstarávanie

Ešte v rozpočte na minulý rok schválili poslanci hlavného mesta peniaze na rozšírenie kamerového systému v Bratislave. Štyri z desiatich kamier budú v Ružinove. Stále však osadené nie sú. „Momentálne prebieha verejné obstarávanie. Bolo vyhlásené neskôr, pretože sa pripravovali stavebné povolenia a...

Obyvatelia Krížnej si skrášlili dvor

Obyvatelia domu na Krížnej ulici oproti Centrálu mali chuť vytvoriť si krajšie prostredie, keď vyjdú na dvor alebo idú vyniesť smeti. Pred pár dňami dokončili úpravy okolo kontajnerového stojiska. Vysadili tu stromčeky, okrasné rastliny, položili trávnatý koberec, pridali ozdobnú kôru. Na betónovom dvore, kde parkujú autá si tak pomocou grantu od...

Stránky