November 2017

November 2017
  • VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
  • ŠTRKOVEC O KROK BLIŽŠIE K UZÁVERE
  • ROHLÍK V NOVOM ŠATE
  • VIANOČNÝ PRÍSPEVOK PRE RODINY V NÚDZI AJ TENTO ROK
  • RUŽINOV PODPORIL MATERSKÚ ŠKOLU MAMY MARGITY
PDF icon echo_11_2017_web.pdf

OZNAM: Obchodná verejná súťaž

                      Mestská časť Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava   Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže   Mestská časť Bratislava-Ružinov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a...

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení NOVEMBER

DOM KULTÚRY RUŽINOV, Ružinovská 28, tel.: 02/43 33 05 23 05.11. ne 10.30 h NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE Janko Hraško v podaní - Divadlo pod hríbikom 06.11. po 16.30 h RUŽINOVSKÁ GALÉRIA Vernisáž obrazov Marcela Sedláka, Kurátorka: Mária Horváthová, Foyer DK Ružinov 06.11. po 17.00 h TV ŠLÁGER Jubilejná 20. verejn...

Pozvánka na VIANOČNÚ VEČERU

Starosta MČ Bratislava - Ružinov Dušan Pekár pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na VIANOČNÚ VEČERU 24. 12. 2017 o 13:30 hod. v Ružinovskom domove seniorov na Sklenárovej 14 Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne do 08. 12. 2017 na miestnom úrade na Mierovej 21 v...

Senior roka Bratislavy opäť aj z Ružinova

Už po siedmykrát sa Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca zaplnila seniormi, ktorí prispeli k rozvoju Bratislavy počas svojho života. Medzi šiestimi ocenenými bol aj Ružinovčan Miro Gregor. Tohtoročné kritériá na výber Seniora roka boli omnoho prísnejšie, ale paradoxne prihlásených bolo omnoho viac seniorov ako po minulé roky. Titul Senior...

Október patril seniorom

Október patrí už tradične seniorom. V rámci mesiaca úcty k starším pripravila mestská časť pre tých skôr narodených viacero zaujímavých podujatí. Ich vyvrcholením bol tradičný Deň seniorov. Výlet do Brna, koncert či počítačový kurz v profesionálnej IT spoločnosti, to bol október pre seniorov v podaní Ružinova....

Sto rokov Rakúska na Paneurópskej vysokej škole

Paneurópska vysoká škola začala od tohto akademického roka s pravidelnými diskusiami s významnými osobnosťami politiky. Prof. Dr. Heinz Fischer, bývalý rakúsky prezident, bol prvým vzácnym hosťom. Rakúsko sa pripravuje na výročie svojej storočnice a práve v tejto téme sa niesla prednáška bývalého prezidenta...

Príbeh mojej knihy 2017: Statik

Výpočtov som mal už plnú hlavu. Čísla sa mi plietli a mihali pred očami. Postavil som sa k otvorenému oknu kancelárie. Čerstvý jarný vzduch začal prúdiť do vnútra. V dnešnej dobe sme už na statické výpočty budov používali počítače. Človek jednoducho nahádzal základné údaje a program spočítal všetko sám....

Trojica z Radničného námestia

O histórii Prievozu sme písali už niekoľkokrát. Od stredoveku to bola samostatná obec, ktorá si žila vlastným životom. Ohraničovali ju hlavne pasienky, lúky, sady a záhrady. Postupne do obce prichádzali obyvatelia, ktorí boli zamestnaní hlavne v poľnohospodárstve. Niektorí sa venovali prievozníctvu po Dunaji, z čoho vznikol názov Prievoz. Ako sa...

Zvýšte opatrnosť počas sviatkov

Aj nepatrná chvíľková nepozornosť môže pokaziť emočný zážitok, kedy sme prišli na miesto posledného odpočinku svojich drahých zosnulých, aby sme si v týchto dušičkových dňoch na nich intenzívnejšie zaspomínali. Polícia odporúča: - všetkým: - venujte zvýšenú pozornosť svojej taške a...

Očami poslancov: Bude z Cvernovky Zwirn?

Áno. Bude musieť. Nie. Nikdy. Možno. Časom si zvykneme. Je to jedno. Môžeme sa prehrabávať v historických záznamoch, sledovať vývoj a aktuálne dianie, z dostupných medializovaných informácií, postojov a argumentov poskladať mozaiku vlastného názoru. Faktom je, že Cvernovka je dlhoročný zaužívaný názov továrne na nite a niťov...

Stránky