Október 2012

Október 2012

- Ružinov nepotrebuje druhú Hirošimu
- Do štrajku sa zapojili aj ružinovskí učitelia
- Hojdana za jedenásť rokov poriadne vyrástla
- Termíny zberu spotrebičov a jesenného upratovania
- Bývalý ObNV v Ružinove

PDF icon echo10_web_new.pdf

Na Rezedovej 3 už majú riešenie

Dom na Rezedovej 3 s 244 bytmi vlastní vyše 30 rokov hlavné mesto Bratislava. Poskytuje v ňom ubytovanie starším Bratislavčanom, ktorí sa ocitli v núdzi. Niektorí nájomcovia, ktorí majú s mestom zmluvu na dobu neurčitú, magistrát pred niekoľkými rokmi požiadali o odkúpenie týchto bytov. Dlho sa im nedarilo uspieť, no nakoniec svoj boj...

Hojdana za jedenásť rokov poriadne vyrástla

Materské centrum Hojdana bude mať v októbri 11 rokov. Do novej sezóny vstúpila s niekoľkými novinkami. Na svoje si prídu nielen tí najmenší, ale aj prváčikovia či budúce mamičky. Dospelí môžu najnovšie navštevovať kurz prípravy na pôrod a pondelkové cvičenia jogy. Medzi novinky v Hojdane patrí krúžok keramiky...

Triediť odpad môžete aj pri nakupovaní

Separovať papier a PET fľaše môžete aj cestou na nákup. Od júla sú pre zákazníkov predajne LIDL na Ružinovskej ulici k dispozícii zberné kontajnery na papier a PET fľaše. Ak kapacitne nestačí vaše kontajnerové stojisko s nádobami na separovaný zber alebo kontajnery v zbernom hniezde v oblasti rodinných domov, môžete sa papiera a ...

Ružinovčania odovzdali mobily, za to bude nová zeleň

Šesť slovenských miest získa po 3300 eur na novú zeleň. Medzi nimi aj Ružinov. Celkovo 19 800 eur venuje Orange mestám Banská Bystrica, Gelnica, Košice, Myjava, Veľký Krtíš a už spomenutému Ružinovu. Do druhého ročníka súťaže Zeleň pre mesto sa zapojilo viac ako 24 tisíc zákazníkov mobilného operátora. Zákazní...

Do škôlky na Bancíkovej môže chodiť viac detí

Od začiatku septembra navštevuje škôlku na Bancíkovej ulici na Pošni o 40 detí viac ako minulý školský rok. Na triedy sa premenili dva prázdne pavilóny, z ktorých pred dvoma rokmi odišli centrum psychologickej prevencie a pedagogickopsychologická poradňa. Od začiatku septembra fungujú v materskej škole na Bancíkovej ulici dve nov...

Denný stacionár Sv. Vincenta

Zriaďovateľ zariadenia: Občianske združenie, Spolok sv. Vincenta de Paul, Dom nádeje Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava Čo je denný stacionár? Je to zariadenie, v ktorom sa poskytuje sociálna služba dospelej fyzickej osobe v dôchodku počas dňa, aby ich deti mohli v pokoji vykonávať svoje povolanie. Starostlivosť o klientov sa plánuje od 1.9.2012 pre občanov mesta Bratislavy, najmä Ružinova...

Na území Bratislavy vznikla nová Agentúra opatrovateľskej starostlivosti (AOS) Simeon, ktorá ponúka terénne sociálne služby všetkým tým, ktorí potrebujú pomoc inej fyzickej osoby

AOS vznikla pri Cirkevnom zbore ECAV Bratislava, Konventná 11. Ponúka sociálne služby pre každého bez rozdielu vierovyznania v snahe zabezpečiť solidaritu a empatiu k slabším a chorým v zmysle lásky „Agapé“. Žiadosť o túto službu si môžete stiahnuť z internetu na web stránke stránke ECAV, alebo vyzdvihnúť osobne na farskom úrade Konvent...

DEŇ SENIOROV V RUŽINOVE

10. október 2012 Dom kultúry Ružinov Témy prednášok: Žijeme aktívne, Cestovanie pre seniorov, Športom ku zdraviu a pohode, Dobrovoľníctvo seniorov, Domáce tiesňové volanie, Bezpečná jeseň života, Liečivé Bylinky, Potraviny – zdravie pre naše bunky 10:00 Slávnostné otvorenie 10:00 – 12:00 I. blok prednášok 12:20...

Šansón zaplnil sálu do posledného miesta

Nová séria podujatí pre ružinovských seniorov odštartovala s veľkým úspechom. Francúzsky šansón v podaní Andrey Zimányiovej prilákal toľko seniorov, že nestačila kapacita malej sály v Dome kultúry Ružinov. Kultúrnu jeseň pre seniorov z Ružinova otvorila speváčka Andrea Zimányiová koncertom francúzskych š...

Výhercovia z Ružinovského Echa 9/2012

Správne riešenie krížovky z RE 9/2012: Odolám všetkému okrem pokušenia. Knižku Zóna nadšenia z vydavateľstva IKAR vyhráva Viera Horváthová z ulice Planét. Ďalšiu krížovku vám prinesieme v RE 11/2012. Poukaz v hodnote 150 eur na kurz anglického jazyka v jazykovej škole S.M.A.R.T. vyhráva Barbora Kubenová z...

Stránky