Október 2014

Október 2014
  • OTVORILI VYNOVENÝ PARK ANDREJA HLINKU
  • ŠKOLA NA KULÍŠKOVEJ UŽ MÁ MODERNÉ ŠPORTOVISKO
  • IHRISKO NA BACHOVEJ SA DOČKALO OBNOVY
  • ZAČALO ÚZEMNÉ KONANIE NA CESTU R7
  • ŠPORTOVÝ KOMENTÁTOR KAROL POLÁK OSLÁVIL OSEMDESIATKU
  • VLÁDNY SALÓNIK NA LETISKU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
  • KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
  • ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN NA ŠTRKOVCI
PDF icon echo10_2014_web.pdf

Program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení OKTÓBER

DOM KULTÚRY RUŽINOV, Ružinovská 28, Bratislava, tel.: 02/43 33 05 23 2. 10. o 18.00 h JAPONSKÁ GASTROKULTÚRA Prezentácia japonskej kuchyne a ukážky zdobeného sushi - kazari 3. 10. o 17.00 h RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ Zábavno-tanečné stretnutie staršej a strednej generácie 4. - 5. 10. o 9.00 h BRATISLAVSKÉ MINERALOGICKÉ DNI Medzinárodná v...

Seniori oslavovali s Karpatmi

Karpaty v Karpatoch po 15 rokoch. Výber z tohto reprezentačného programu folklórneho súboru Karpaty si mohli ružinovskí seniori v septembri bezplatne pozrieť v Dome kultúry Ružinov. Folkloristi u seniorov zožali veľký úspech a predstavili im tance z rôznych kútov Slovenska. Podujatie pre nich pripravila mestská časť Ružinov a folklórny súbor Karpaty v rámci...

Ste najlepšou starou mamou?

Ak ste stará mama z Ružinova a máte aspoň jedno vnúča, prihláste sa do štvrtého ročníka súťaže NAJLEPŠIA STARÁ MAMA RUŽINOVA Súťaž sa uskutoční 10.11.2014 o 15:00 hod. v Dome kultúry Ružinov. Prihlásiť sa môžete na všetkých pobočkách Knižnice Ružinov alebo v stánku knižnice v rámci Dňa seniorov v Ružinove v Dome...

Športový komentátor Karol Polák oslávil osemdesiatku

Legenda za športovým mikrofónom, Karol Polák, sa objavil medzi jubilujúcimi seniormi, ktorých mestská časť Ružinov pozvala na spoločnú oslavu. Karol Polák je Ružinovčan a začiatkom septembra oslávil 80 rokov. Spoločné posedenie s kultúrnym programom ružinovským oslávencom s okrúhlym výročím pripravuje mestská časť Ružinov...

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje

ZÁJAZD NA TERMÁLNE KÚPALISKO FLEXUM Mosonmagyaróvár v Maďarsku 27.10. 2014 PROGRAM: - návšteva termálneho kúpaliska známeho liečebným účinkom na ochorenie pohybového ústrojenstva - návšteva Čokoládovne v Kittsee v Rakúsku - príchod do SR v podvečerných hodinách ODCHOD: - o 8:00 h. z parkoviska miestneho...

Splnil sa jej hudobný sen

Nie je z tých hviezdičiek, čo zablikajú a rýchlo zhasnú. Kariéru si budovala postupne ako pribúdali nové piesne, ktorých sa nazbieralo zo štyridsať. Napokon z nich vybrala pätnásť a tie vyšli na cédečku s názvom Tie, ktoré mám rada. Patrí k nim Bronzové leto, s ktorým sa predstavila v roku 1971 na Bratislavskej lýre,...

Milí Ružinovčania

som pošeňský lokálpatriot. Totižto, ja som na Pošni vyrastal . V roku 1967 sa sem prisťahovali moji rodičia a boli tu spokojní a šťastní. Myslím si, že Pošeň je jedno z najpríjemnejších sídlisk v Bratislave (to isté sa určite dá povedať o Ostredkoch, Trávnikoch a o Štrkovci- ale tam som nevyrastal☺). Má veľa zelene , čo je najm...

Vládny salónik na Letisku Milana Rastislava Štefánika

Na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika máme jeden pozoruhodný a dizajnérsky výnimočne stvárnený priestor, ktorý je verejnosti bežne neprístupný a možno i neznámy. Je to vládny a prezidentský salónik v starej, pôvodnej budove letiska. Tento reprezentačný priestor slúži už štyri desaťročia na odlety vládnych a...

Škola na Borodáčovej sa otvára aj druhým

Základná škola Borodáčova na sídlisku Pošeň má už niekoľko rokov nižší počet žiakov. Je tu 12 tried so 160 žiakmi. Mestská časť Ružinov sa preto rozhodla časť priestorov, ktoré škola nevyužíva, prenajať formou verejnej obchodnej súťaže. V septembri o tom rozhodlo miestne zastupiteľstvo. Škole a tým aj mestskej časti Ružinov to pomôže u...

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o prenájom...

Stránky