Október 2014

Október 2014
  • OTVORILI VYNOVENÝ PARK ANDREJA HLINKU
  • ŠKOLA NA KULÍŠKOVEJ UŽ MÁ MODERNÉ ŠPORTOVISKO
  • IHRISKO NA BACHOVEJ SA DOČKALO OBNOVY
  • ZAČALO ÚZEMNÉ KONANIE NA CESTU R7
  • ŠPORTOVÝ KOMENTÁTOR KAROL POLÁK OSLÁVIL OSEMDESIATKU
  • VLÁDNY SALÓNIK NA LETISKU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
  • KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
  • ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN NA ŠTRKOVCI
PDF icon echo10_2014_web.pdf

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o ná...

Základná škola Borodáčova 2, 821 03 Bratislava

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme časti objektu – nebytov...

Ružinovské paralely už v októbri v Galérii Andrej Smolák

Galéria Andrej Smolák v spolupráci a s podporou grantového programu Mestskej časti Bratislava – Ružinov vám už 23. októbra 2014 od 18. Hodiny predstaví vo svojich priestoroch v Ružovej doline 6 tvorbu ružinovských umelcov. Výstava s názvom Ružinovské paralely vás oboznámi so životom a tvorbou umelcov Ružinova, predstaví vám paraleln...

Študenti oslávili stovku Louisa de Funes vlastnými plagátmi

Pred sto rokmi sa narodil malý veľký komik Louis de Funés. Práve pri tejto príležitosti venovali študenti Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Ružinove známemu komikovi špeciálnu výstavu. Komika, ktorého len málokto oslovil inak ako Funes, ste na výstave v priestoroch Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Ružinove mohli v...

Z kuchyne grantovej komisie

Grantová komisia zložená zo siedmich poslancov miestneho zastupiteľstva je tou, ktorá jednotlivé projekty, uchádzajúce sa o peniaze z grantového programu Ružinova posudzuje, hodnotí, schvaľuje či neodporúča realizovať. Na to, aké boli tohtoročné skúsenosti s grantovým programom a nápady Ružinovčanov, sme sa spýtali predsedníčky grantovej...

Vymysleli, urobili.....

47 nápadov či projektov podporila mestská časť Ružinov z tohtoročného grantového programu. Spomedzi 109 posudzovaných žiadostí ich vybrala grantová komisia zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva. Samospráva na realizáciu nápadov prispela sumou viac ako 147 tisíc eur. Projekty boli z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, vzdelá...

V novembri budeme voliť aj vedenie Bratislavy

O stoličku primátora hlavného mesta zabojuje v novembrových komunálnych voľbách desať kandidátov. Medzi poslancov 45-členného bratislavského mestského zastupiteľstva sa chce posadiť až 308 uchádzač ov. Toľko ich do nedeľňajšej polnoci 21. septembra 2014 odovzdalo svoje kandidačné listiny. O post šéfa bratislavskej samosprávy opäť zabojuje s...

Kto chce byť starostom a poslancom Ružinova?

V sobotu 15. novembra budú komunálne voľby. Voliť si budeme starostov obcí a mestských častí, primátorov miest, poslancov obecných, miestnych a mestských zastupiteľstiev. Ružinovčania si zvolia starostu Ružinova, poslancov ružinovského miestneho zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva. Do 21. septembra 2014 podávali kandidáti...

Základná škola v Ružovej doline s novinkami

O jednu prvácku triedu viac ako minulý školský rok a multifunkčné ihrisko. To sú dve najaktuálnejšie novinky v Základnej škole Ružová dolina. V septembri tu otvorili dve prvácke triedy spolu pre 27 detí (pozn. red.: v minulom vydaní sme nesprávne uviedli, že škola má len jednu prvácku triedu so 16 deťmi, za čo sa...

Do Ružinova prichádza Festival perkusií 2014

Tretí ročník Festivalu perkusií World of the Drums sa bude konať 11. októbra 2014. V Dome kultúry Ružinov sa opäť stretnú fanúšikovia rytmov a hudby v jej rôznych podobách od jazzu, etno a world music až po ambientnú podobu a rôzne fúzie. Festival podporila aj mestská časť Ružinov zo svojho grantového programu. Pripravený je bohatý...

Stránky