Október 2018

Október 2018
  • DOBROVOĽNÍCI SKRÁŠĽOVALI RUŽINOV
  • V NOVEMBRI BUDEME VOLIŤ NOVÉ VEDENIE NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI
  • KOMISIA SA OBRÁTILA SENIOROM CHRBTOM
  • JIŘÍ VANA: NIET NAD RADOSŤ Z MUZIKY
  • ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV
PDF icon echo10_2018_web.pdf

Týždeň dobrovoľníctva v Ružinove

Bratislavský Ružinov sa stal v týchto dňoch miestom dobrých skutkov. Od 15. do 22. septembra 2018 prebiehala v celom hlavnom meste Týždeň dobrovoľníctva. V Ružinove miestny úrad vytypoval niekoľko aktivít, kde mohli prihlásení dobrovoľníci nezištne pomôcť druhým. „Ružinov má veľa parkov a detských ihrísk, na ktoré sme hrdí. Po prázdninách si však mnohé zaslúžia špeciálnu pozornosť a úpravu. Dobrovoľníci nám...

Tri nové domčeky z grantov na detských ihriskách

Na detských ihriskách Martinčekova, Kozmonautická a Kašmírska pribudli tri detské drevené domčeky. Projekt občianskeho združenia HK 500 NIVY o.z. „Namaľuj si domček“ grantom viac ako 4 tisíc eur podporila Mestská časť Bratislava-Ružinov. Maľovanie a stavanie domčeka prebiehalo formou súťaže medzi ihriskami. Do činorodosti sa zapojili Ružinovské deti, ich rodičia, ako aj niektorí miestni poslanci. Pre deti, ktorým...

Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV

Pozvánka Streda 5. decembra 2018 o 10.00 Dom kultúry Ružinov SLÁVNOSŤ JUBILANTOV ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do piatka 22. novembra 2018. V prípade potreby doprovodu prosíme ho nahlásiť. Bližšie...

Vianočný príspevok pre rodiny v núdzi aj tento rok

Rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v Ružinove, ktoré sú v hmotnej alebo náhlej núdzi, môžu dostať od mestskej časti Ružinov vianočný finančný príspevok. Výška vianočného príspevku sa tento rok pohybuje od 150 do 200 eur, podľa počtu detí. Rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi, ktorým v roku 2018 už bola poskytnutá niektorá z finančných výpomocí, majú nárok na finančný príspevok vo výške 80 eur....

Komisia sa obrátila k seniorom chrbtom

Add: Zelená pre granty č. 7 - 8, str. 3 MČ Bratislava Ružinov má viac rokov dobre nastavený grantový program, pomocou ktorého sa veľa urobilo v kultúre, v športe a v životnom prostredí. Ide o symbiózu záujmu občanov o veci verejné a rozhodovania poslancov. Miestni poslanci vyjadrili podporu tohoročným grantom, uvádza sa v podtitulku informačného článočku Zelená pre granty. To je ale len polovičná pravda. Pretože ctení...

V novembri budeme voliť nové vedenie našej mestskej časti

V sobotu 10. novembra 2018 sa budú konať Voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 hod. Voliť budeme starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov, poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Ružinov, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva. V priebehu októbra doruči mestská časť každej domácnosti Oznámenie o čase a mieste konania volieb. Ako voliť...

Október je mesiacom úcty k starším

Začal nám mesiac, kedy sú stromy v našich parkoch a na ihriskách v pestrofarebných farbách. Slnko nás zahrieva poslednými lúčmi babieho leta. Začína jeseň, ktorá je naozaj krásna. Práve október je mesiacom úcty k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život  ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším...

Stránky