September 2013

September 2013
  • Obyvatelia Sputnikovej čakajú na rozhodnutie Najvyššieho Súdu.
  • Dve detské ihriská prešli rekonštrukciou.
  • Zaujíma Vás regulácia výstavby pri Štrkoveckom jazere? Príďte na verejné prerokovanie.
  • Prváci dostanú 35 eur.
  • Areál Nevädzová už rekonštruujú.
  • Veľké investície do škôl a škôlok.
  • Cesty dostávajú nový povrch.
PDF icon echo_9_web.pdf

Chýba vám prax popri štúdiu?

Študentský život je úžasný a bezstarostný – takto si na vysokoškolské štúdium spomína generácia rodičov dnešných študentov. No dnes z každej strany počúvame a čítame o nezamestnanosti absolventov. Žijeme v dobe, kedy titul je štandard, angličtina je štandard a prax sa okolo vysokoškolského št...

Kúpalisko Delfín v Ružovej doline

Kultúra kúpania a kúpeľov má v Bratislave tradíciu. Rieka Dunaj so svojimi ramenami, prírodné jazerá i štrkoviská mali a majú hlavný vplyv na jej vznik a pretrvávanie. Vznik bratislavských kúpalísk Kúpele Grössling, ktoré vznikli v r. 1895 a boli v prevádzke približne sto rokov, sú už niekoľko rokov zavret...

OPRAVA

V Ružinovskom ECHU 7-8/2013 sme na str. 3 omylom nesprávne uviedli, že autorom vizualizácie polyfunkčného objektu Helios je spoločnosť Penta Investments. Správny názov autora je Architektonická kancelária G&D. Za chybu sa čitateľom ospravedlňujeme.

V Prievoze má pribudnúť kanalizácia

Na žiadosť mestskej časti Ružinov Bratislavská vodárenská spoločnosť plánuje dobudovať chýbajúcu kanalizáciu na uliciach Mierová (od Telocvičnej po polyfunkčný dom Solitaire, vrátane Nových záhrad I) a Parková v Prievoze. Navrhované úseky kanalizácie majú byť napojené na jestvujúcu sieť, ktorá odvádza odpadov...

Mestský parkovací systém stále nie je

Zavedenie mestského parkovacieho systému sa opäť odkladá. Fungovať nezačne ani v septembri, ktorý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik avizoval ako ďalší termín. Poslanci najväčších mestských časti Petržalka, Ružinov, Nové mesto a Staré mesto zatiaľ nesúhlasia s návrhom všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavn...

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2013 a OTVORENIE ŽUPNEJ JESENE

PIATOK 27. 9. 2013 9:00 Prvý ružinovský galavečer boxu medzištátne zápasy v olympijskom boxe, Dom kultúry Ružinov. SOBOTA 28. 9. 2013 9:00 ŠPORTOVÉ TURNAJE - tenis, futbal, hokejbal, beachvolejbal, hokej 10:00 FOLKFEST RUŽINOV 10. ročník folklórneho festivalu, FS Skorušina, FS Nadšenci, FS Ekonóm, FS Karpaty a mnoho ďalších. 20:00 SĽUK - KR...
S jedným z víťazov, Emilom Potočným, si zástupca starostu Ján Buocik prezerá starú mapu Ružinova.

Aké najlepšie staré fotografie Ružinova ste zozbierali?

Po roku vám opäť prinášame prehľad najzaujímavejších starých fotografií Ružinova. Do archívu nám od vás pribúdajú snímky od 30. rokov až po 80. roky už minulého storočia. Víťaznými snímkami sa stali fotografie od Milana Koudelku a Emila Potočného, ktorých zástupca starostu Ján Buocik odmenil knihami...

Obľúbený policajt

K práci mestského policajta ho doviedla osobná skúsenosť s podvodom. Aj keď byť policajtom nie je jednoduché, vydržal. A to celých 21 rokov. Reč je o Jánovi Šafárovi, okrskárovi mestskej polície, ktorého rajónom je Štrkovec. Ján Šafár je medzi Ružinovčanmi najobľúbenejším okrskárom mestskej pol...

Poradenstvo o spravovaní bytových domov pokračuje

Spravovanie bytových domov sa všeobecne označuje ako problémové. Problém zrejme spôsobuje množstvo faktorov, ktoré do neho vstupujú. V službe poskytovanej správcovskou spoločnosťou sa kumuluje oblasť práva, ekonomicky, energetiky, stavebníctva, manažmentu a v nemalej miery aj ľudský faktor. Aj keď spokojnosť so správou bytových domov je v Bratislave ojedinel...

Nazad do knižnice!

Sú čitatelia, ktorí chodia do knižnice len v lete, aby mali čo čítať na dovolenke, ale väčšina navštevuje knižnicu počas zvyšku roka. Knižnica Ružinov je opäť pripravená na novú čitateľskú sezónu. V lete v pobočkách knižkám opravili obaly, odstránili z nich nečistoty a všetko sa vracia do „normálu“ – otvorené je už v...

Stránky