September 2013

September 2013
  • Obyvatelia Sputnikovej čakajú na rozhodnutie Najvyššieho Súdu.
  • Dve detské ihriská prešli rekonštrukciou.
  • Zaujíma Vás regulácia výstavby pri Štrkoveckom jazere? Príďte na verejné prerokovanie.
  • Prváci dostanú 35 eur.
  • Areál Nevädzová už rekonštruujú.
  • Veľké investície do škôl a škôlok.
  • Cesty dostávajú nový povrch.
PDF icon echo_9_web.pdf

Ružinovské športové prázdniny zažili rekordný záujem

Vyše dvesto detí sa cez letné prázdniny vystriedalo v denných táboroch, ktoré zorganizoval Ružinovský športový klub. Za uplynulé roky sa záujem o ne zvýšil. Viaceré deti sa do tábora každý rok vracajú. „Mnoho detí sa prihlásilo aj na viac turnusov, takže zrejme sa im program aj vedúci páčili,...

Deti zo ZŠ Ostredková zvíťazili s Johnom Lennonom

Podobizeň speváka Johna Lennona z plechoviek. S týmto mozaikovým dielom zvíťazili deti zo ZŠ Ostredková v súťaži OLO ART , ktorá bola súčasťou prvého ročníka Olympiády. Jej veľké finále sa konalo koncom júna na Partizánskej lúke. Súťaž OLO ART upozorňuje deti na to, že plechovky sa dajú recyklovať a treba ich preto...

Prváci dostanú 35 €

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2013/2014 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Bratislava – Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v Ružinove. Ak je dieťa zapísan...

Deti zo sociálne slabších rodín mohli ísť zadarmo do tábora

Desať detí zo sociálne slabších ružinovských rodín bolo v letnom tábore vo Vršatskom Podhradí. Celý pobyt im uhradila mestská časť Ružinov, k tomu im pridala aj vreckové. Deti z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi, tak mali možnosť prázdninovať s ostatnými deťmi aj keď ich rodičia na tábor nemali peniaze...

Škôlka na Exnárovej bude fungovať ďalší rok bez zmeny

Nasledujúci školský rok bude MŠ Exnárova fungovať rovnako ako doteraz. Poslanci hlavného mesta koncom júna škôlke predĺžili nájom v budove, ktorú má od roku 2010 v správe Základná umelecká škola Exnárova. Tá sa odvtedy snaží, aby dostala celú budovu aj s priestormi škôlky na rozší...

Novinky v novom školskom roku

Približne 540 prvákov nastúpilo v školskom roku 2013/2014 do deviatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Ružinov. Novinkami v tomto školskom roku sú nové triedy so špeciálnym zameraním. Na ZŠ Borodáčova otvorili špeciálnu triedu pre deti s odloženou školskou dochádzkou, poruchami...

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV

V sobotu 12. a 19. októbra 2013 odvezieme obyvateľom Ružinova bezplatne nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu.     V sobotu 12.10.2013 zbierame v častiach: Starý Ružinov, Nivy, Ružová dolina, Štrkovec, Trávniky. V sobotu 19.10.2013 zbierame v častiach: Pošeň, Ostredky, Trnávka, Prievoz, Vlčie hrdlo. AKO NA TO? 1. Najneskôr do 9. októbra 2013...

JESENNÉ UPRATOVANIE 2013 formou veľkokapacitných kontajnerov

dňa 12.10.2013 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. OSTREDKY - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka bus č.39, ŠTRKOVEC - Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko, TRNÁVKA - Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre dňa 19.10.2013 – sobota od 9.00 do 17.00 hod. PRIEVOZ - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu - Vlčie hrdlo – sídlisko,...

Ružinovské smeťozberanie skončilo

Začalo po Veľkej noci, skončilo na sklonku letných prázdnin. Dobrovoľnícke zbieranie odpadkov na sídliskách v Ružinove so Zelenou hliadkou (vždy vo štvrtok o pol siedmej večer) je za nami. „Naozaj sme boli milo prekvapení účasťou nielen Ružinovčanov na našich smeťozberačských akciách. Na akciách sa zúčastňovalo tvrdé jadro z približne 15 ľudí,...

Ktoré nápady uspeli v druhom grantovom kole?

Záujem uchádzačov o grantový program mestskej časti Ružinov rastie. V lete grantová komisia uzavrela druhú tohtoročnú grantovú výzvu. Tá sa týkala projektov z oblasti životného prostredia. Kontajnerové stojisko spojené s umením Vďaka iniciatíve Ružinovčanov dostane novú podobu kontajnerové stojisko na Martinčekovej ulici. „V tejto...

Stránky