September 2014

September 2014
  • AKÉ FOTO POKLADY STE DOMA NAŠLI?
  • V ŠKÔLKACH PRIBUDLI NOVÉ TRIEDY
  • DRUHÁ ETAPA PRIMA PARKU DOSTALA NESÚHLAS
  • LOKALITA KRAJNÁ-BOČNÁ UŽ MÁ ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY
  • KOMUNÁLNE VOĽBY BUDÚ 15. NOVEMBRA
  • ZÁJAZDY PRE SENIOROV
  • KOMPLETNÝ PROGRAM RUŽINOVSKÝCH HODOVÝCH SLÁVNOSTÍ
  • KDE SI VODIČI NEZNIČIA AUTO?
  • NA ŠTRKOVCI NÁJDETE ZREKONŠTRUOVANÉ ŠPORTOVISKO
PDF icon echo9_2014_web.pdf

Do ružinovských škôl nastupuje vyše 500 prvákov

Približne 520 prvákov nastupuje v septembri do prvých ročníkov deviatich základných škôl v pôsobnosti mestskej časti Ružinov. Najviac, vyše 90 prváčikov je zapísaných do ZŠ Medzilaborecká na Štrkovci. Po štyri prvácke triedy otvárajú aj v základných školách Nevädzová, Drieňov...

Máte doma prváčika? Ružinov vám dá 35 eur

Ružinovskí prváci, ktorí v školskom roku 2014/2015 nastúpia do prvého ročníka základných škôl, dostanú od mestskej časti Ružinov mimoriadny finančný príspevok vo výške 35 €. Ako ho získať? Prvák z ružinovskej školy Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu v...

Letné tábory s Ružinovským športovým klubom

Denné tábory Ružinovského športového klubu nemali problém cez letné prázdniny prilákať deti. Bez problémov sa zaplnilo šesť turnusov. Ich centrom diania bol Areál hier Radosť na Štrkovci. Deti tu využívali možnosti na športovanie, chodili na výlety, na kúpalisko, či do ZOO. To všetko za 60 eur mesačne, čo patrí medzi...

VŠETKY ružinovské školy a škôlky už majú nové toalety a sprchy

ZŠ Nevädzová, ZŠ Medzilaborecká, MŠ Exnárova, MŠ Palkovičova, MŠ Astrová, MŠ Šalviová, MŠ Pivonková. Počas letných prázdnin tu menili staré toalety a sprchy za nové. Týmto mestská časť Ružinov ukončila štyri roky trvajúcu modernizáciu hygienických priestorov pre deti aj učiteľov v...

Elektrina, okná aj nová kuchyňa

Leto v ružinovských základných a materských školách patrilo nielen rekonštrukcii kúpeľní a toaliet, ale aj ďalšej obnove technického zázemia budov. Keďže objekt materskej školy na Exnárovej 6 sa podarilo po štyroch rokoch dostať do správy mestskej časti Ružinov, na rad sa tu dostala kompletná výmena starých okien za nov...

Cez leto pribudli škôlkarske triedy pre takmer 100 detí

Zvýšiť kapacitu materských škôl. S týmto zámerom v piatich ružinovských škôlkach cez leto prebiehali stavebné práce. Mestská časť Ružinov prerábala priestory v MŠ Exnárova, MŠ Stálicová a MŠ Západná, aby v nich vznikli úplne nové triedy, ktoré zvýšia kapacitu...

Vo Pharose už stavajú prvý obchodný dom

Obchodným domom Bauhaus začala v auguste výstavba samotných budov v lokalite Pharos medzi letiskom a Galvaniho ulicou na Trnávke. Dovtedy developer Development 4 v území budoval kompletnú technickú infraštruktúru vrátane komunikácií, napojenia lokality na Galvaniho a rozšírenia križovatky Galvaniho-Ivánska cesta. V septembri má začať...

Z troch bytových vežiakov bude kancelársky objekt

Tri obytné vyše vežiaky na rohu Bajkalskej a Ružinovskej ulice, z ktorých najvyšší mal mať 29 poschodí, sú minulosťou. Stavebník Sunsize aj v kontexte prípravy územných plánov zón v okolí Štrkoveckého jazera, ktoré obstaráva mestská časť Ružinov, tento zámer zrušil. Nahradí ho administrat...

Hrozba bytového domu za Exnárovou 20 stále žije

Od roku 2006 vlastní spoločnosť Axton Residence dva súvislé pozemky medzi budovou strednej školy na Exnárovej 20 a bytovými domami na Šándorovej ulici. Na pozemku sčasti stojí objekt Exnárovej 20 a parcely prechádzajú aj pod bytovým domom Šándorova 5-7. Z väčšej časti je na pozemku zeleň. Takéto členenie parciel, na ktorých s...

Druhá etapa Prima parku na Jašíkovej dostala nesúhlas od mesta

Hlavné mesto vydalo nesúhlasné stanovisko k druhej etape projektu Prima park na Jašíkovej ulici. Má isť o výstavbu nového osempodlažného bytového domu s oddychovým vnútroblokom medzi Jašíkovou a bývalou budovou Všeobecnej úverovej banky, ktorú ten istý investor Cresco Ružinov v súčasnosti prestavuje na obytn...

Stránky