Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 25. februára 2019.

Program: návšteva termálneho kúpaliska známe svojim liečebným účinkom na ochorenie pohybového ústrojenstva

Odchod: 8.00 hod. z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21

Príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách

Výška účastníckeho poplatku:

Príjem do 321,60 eur – 1 euro

Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur

Príjem nad 543,71 eur – 10 eur

Prihlasovanie: na Miestnom úrade Mierová 21, Bratislava – Ružinov do 15. februára 2019

Podmienky účasti:

nepracujúci senior s trvalým pobytom v mestskej časti Ružinov,  potvrdenie o výške dôchodku, platný občiansky preukaz, preukaz zdravotného poistenia.

V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu budú záujemcovia, ktorí sa zúčastnili v minulosti zájazdu organizovaného mestskou časťou vyžrebovaní.

V prípade otázok kontaktujte prosím referát sociálnych služieb na tel. č. : 02/48284285, 02/48284452 a www.ruzinov.sk .

 

Vydanie: Január - Február 2019