Nové ihriská pre Novohradskú

Už v novembri minulého roka začala škola vyvýjať kroky k tomu, aby zdevastované ihrisko dostalo novú podobu. Ihrisko dlhodobo chátra kvôli sporom o vlastníctvo pozemku.

Hoci má Spojená škola Novohradská výbornú povesť, ani ju neobchádzajú problémy spojené s nedostatkom financií. To sa odzrkadľuje najmä na stave školského areálu, ktorý roky chátra. Situáciu komplikuje aj fakt, že areál nepatrí do vlastníctva školy. Podľa pôvodných plánov mala byť rekonštrukcia ihriska ešte v roku 2006, dodnes sa s prácami ale nezačalo. Stav areálu tak korešponduje s dlhodobým súdnym sporom o vlastníctvo pozemku školského dvora medzi štátom a súčasným majiteľom. „Momentálny stav je taký, že dvor vlastní súkromná firma. To držalo školu od roku 2006 v patovej situácii. Do takéhoto priestoru nemôžete vložiť ani štátne prostriedky, porušili by ste zákon o rozpočtových pravidlách, ale ani nadačné či sponzorské peniaze,“ približuje situáciu Zuzana Munková, členka správnej rady Nadácie Novohradská. Areál zároveň ale nemôže ostať v súčasnom stave. Pre žiakov je nebezpečný. Vďaka iniciatívnej pomoci rodičov sa Nadácii Novohradská podarilo podpísať so súčasným majiteľom zmluvu o prenájme pozemku školského dvora na dobu 14 rokov za symbolické 1 €. To Nadácii otvorilo možnosť začať plánovať jeho rekonštrukciu. Škola preto hľadá cestu ako peniaze získať, ale pritom neporušiť zákon. V prvej etape zorganizovala veľkú vernisáž spojenú s verejnou zbierkou, naposledy zas benefičné podujatie s názvom Dvor GJH. „Máme hrubé výpočty, podľa nich by sme potrebovali 196 000 eur. Do dnešného dňa máme vyzbieraných 110 000 eur“, hovorí Renáta Karácsonyová riaditeľka Spojenej školy Novohradská. Realizácia zámeru školy tak naberá reálne kontúry. S myšlienkou, nenechať areál „na pospas“ svojmu osudu, prišli aktívni rodičia detí, ktoré školu navštevujú. Fakt, že sa im do tejto chvíle svojpomocene podarilo vyzbierať nemalú finančnú čiastku, je dôkazom ako funguje skutočná komunita. Do realizácie všetkých aktivít sa zapájajú nielen súčasní študenti a pedagógovia školy, ale aj rodičia a bývalí absolventi. Benefičné podujatie – Dvor GJH podporili aj známe skupiny ako napríklad Para či Hex. V každej kapele je aspoň jeden člen bývalý absolvent školy. Kto v rámci programu vystúpil tak spravil bez nároku na odmenu. „V prvej etape počítame s tým, aby sa dalo ihrisko sfunkčniť na vyučovanie. Bude sa riešiť multifunkčné ihrisko, atletická dráha, doskočisko“, približuje plány jedna z členiek rodičovského združenia. Ak sa podarí vyzbierať dostatočná suma potrebná na rekonštrukciu, s prvými prácami by sa malo začať v lete.

Veronika Vasilková

Foto Rado Hoblík

Fotogaléria: 
Vydanie: Jún 2016