Oznamy

Vernisáž výstavy

Najlepšie fotografie tohto ročníka Ružinovskej ekologickej fotografie si budú môcť záujemci pozrieť už na vernisáži, ktorá sa uskutoční v pondelok 4. novembra o 17:00 v priestoroch nákupného centra Retro.

14. ročník obľúbenej súťaže dokumentárnej fotografie sa venoval témam životného prostredia v Bratislave a okolí, súčasnej podoby mesta a vzťahu obyvateľov k verejnému priestoru. Uzávierka je 15. októbra, takže prípadní záujemcovia majú ešte stále čas prihlásiť sa a poslať maximálne 3 fotografie. Všetky potrebné informácie nájdete na www.ruzinov.sk.

 

Učiteľ Slovenska

Finalistkou druhého ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré je súčasťou medzinárodnej ceny Global Teacher Prize sa stala aj Dagmar Môťovská, učiteľka matematiky, informatiky a etickej výchovy na základnej škole na Bajkalskej ul.

Od malička túžila byť učiteľkou, okrem troch vlastných detí má adoptovaného syna. Jej najväčšou inšpiráciou a zdrojom je Hejného metóda vyučovania. Využíva ju v plnom rozsahu v predmete matematika a vo veľkom rozsahu v ostatných predmetoch. Podporuje samostatné uvažovanie žiakov a učenie často zážitkovou metódou. Je zakladateľkou neziskovej organizácie Púpava, ktorá pracuje s deťmi od najmenšieho veku, rôzneho spoločenského postavenia, s rodičmi, aj dospelými.

 

Vydanie: Október 2019