Počet narodených detí v Ružinove STÚPA

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Počet detí narodených v mestskej časti sa už štyri roky po sebe neustále zvyšuje. Kým v roku 2014 sa v narodilo 2 412 detí, o rok neskôr matrika evidovala už 2 461 detí a v roku 2016 ešte o 132 viac. V minulom roku, 2017, sa v Ružinove narodilo najviac detí za posledné roky, a to 2833. Tri najpoužívanejšie dievčenské mená, pre ktoré sa rodičia malých Ružinovčaniek rozhodli, boli Viktória, Sofia a Olívia. Z chlapčenských mien v Ružinove rezonovali mená Oliver, Adam a Jakub.

Každé bábätko - nový Ružinovčan - je vítané!

Naša mestská časť pravidelne organizuje slávnostné uvítanie najmenších obyvateľov Ružinova. Ružinov podporuje mladé rodiny a ich najnovšie novonarodených aj finančne. V rozpočte rátame s Príspevkom pri narodení dieťaťa aj tento rok, je poskytovaný vo výške 70 €. Rodičia musia o príspevok požiadať do šiestich mesiacov odo dňa narodenia bábätka. Podmienkou na jeho získanie je, aby matka dieťaťa mala trvalé bydlisko v Ružinove. Otec-Ružinovčan môže získať príspevok, ak matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo ak bolo dieťa zverené do jeho výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Oprávnenou osobou na získanie príspevku je aj osoba s trvalým pobytom v Ružinove, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu. Nárok na vyplatenie príspevku zaniká pri jeho neprevzatí do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. V minulom roku takúto podporu prijalo viac ako 860 detí. Ružinov investoval do rodín novonarodených bábätiek viac ako 60-tisíc eur. Žiadosť o poskytnutie príspevku získatena http://www.ruzinov.sk/,

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/13668/ziadost-o-poskytnutiefinancneho-prispevku-pri-narodeni-dietata-iban-1.pdf alebo u p. Bc. Dariny Ščasnej, tel.: +421 2 48284267, email: darina.scasna@ruzinov.sk

Anna Reinerová

ružinovská poslankyňa

 

Vydanie: Apríl 2018