PONUKA PRIESTOROV CULTUS RUŽINOV a.s.

Dom kultúry Ružinov

PRÍZEMIE

Veľká sála – (624 m2) – konferencie, slávnostné programy, divadelné predstavenia, plesy, stužkové slávnosti a pod. - usporiadanie kinosála (343 miest na sedenie, s pridanými radmi 439 miest) alebo spoločenská sála (120 miest na sedenie, stolové usporiadanie s taneč. parketom, orchestrište a šatne)

Malá sála – (204 m2) - 170 miest na sedenie

Dolný vestibul (horný vestibul) – úprava podľa požiadaviek (plesy, stužkové, výstavy..)

1. POSCHODIE

Učebňa / prednášková miestnosť č. 275 (79 m2) – kapacita 30 miest

Prednášková miestnosť č. 271 (217 m2) – kapacita 80-100 miest

Učebňa / prednášková miestnosť č. 214 (64 m2) – kapacita 30 miest

Malá učebňa č. 211 (27,47 m2) – kapacita 22 miest

Malá učebňa č. 210 (23,4 m2) – kapacita 12 miest

Rokovacia miestnosť č. 204 (70 m2) - kapacita 30 miest

Prednáškova miestnosť č. 202 (70m2) – kapacita 30 miest

Kancelária č. 281 (14 m2) - krátkodobý a dlhodobý prenájom

Kancelária č. 206 (96 m2) - po kompletnej rekoštrukcii (dvojkancelária+toaleta) - krátkodobý a dlhodobý prenájom

Kontakt:

02/43410071, 02/43330260, 43330523 kl. 112, 0908 860 205

E-mail: libusa@cultus.sk, silvia@cultus.sk

-----------------------------------------------------------------------

Spoločenský dom Nivy

Veľká sála - kinosála prízemie (500 m2) - kapacita: 300 miest

Malá sála 1. poschodie (105 m2) - kapacita: 60 miest – viacúčelová

Baletná sála, suterén (56 m2)

Kancelária č.10 (18,5 m2) - 1. poschodie

Jazyková učebňa č. 16 (59,7 m2) - 2. poschodie – kapacita do 20 žiakov – krátkodobý prenájom

Kancelária č. 3 (19,5 m2) - 2. poschodie – krátkodobý a dlhodobý prenájom

Kancelária č. 11 (18,5 m2) - 2. poschodie: krátkodobý a dlhodobý prenájom

Kontakt:

02/55 96 08 61, E-mail: sdnivy@vnet.sk

---------------------------------------------------------------------

Spoločenský dom Prievoz

Veľká sála (120 m2) – prízemie – vhodná napríklad na cvičenie – kapacita cca 80 (sedenie), cca 150 (státie)

Sála č. 12 (75 m2) – 1. poschodie - baletná sála so zrkadlami a šatňou (možnosť doložiť stoly a stoličky pre cca 30 – 40 ľudí)

Malá sála č. 14 (110 m2) - 1. poschodie – vyvýšené pódium, šatňa (možnosť doložiť stoly a stoličky pre cca 50 – 60 ľudí)

Kontakt: 02/43630230, E-mail: m.okapec@gmail.com

Vydanie: September 2014