Pozvánka

ZO JDS Zimná pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. 3. 2019 o 14,00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov.

Predsedníčka ZO JDS Zimná Magdaléna Chudá

 

Vydanie: Marec 2019