Reklama zadarmo a bez súhlasu

Reklama zadarmo, bez povolenia a hocikde. Aj tak sa dajú nazvať žlté reklamné pútače na predaj a dovoz zeminy. Vylepené ich nájdete na viacerých miestach po celej Bratislave – na rozvodných skriniach, plotoch, či len tak zapichnuté v zemi.

Reklamné pútače firmy, ktorá vám zoženie zeminu, nájdete napríklad na rozvodných skrinkách patriacich k svetelnej signalizácii na križovatkách. Siemensu, ktorý skrinky spravuje, sa však nikto nepýtal na to, či sem reklamu vylepiť môže. „Spoločnosť Siemens s.r.o., ktorá zabezpečuje riadenie križovatiek v Bratislave, v žiadnom prípade nevydáva povolenia na vylepovanie plagátov na plochy týchto rozvodných skríň a teda táto činnosť je nelegálna,“ potvrdil hovorca Siemensu Martin Noskovič. Podľa neho môžu takéto plagáty lepidlom skrinky poškodiť. O rozvodné skrine slúžiace na riadenie premávky sa stará ich správca, no patria pod magistrát hlavného mesta. Ten tiež súhlas na vylepovanie reklamných pútačov nedáva. „Ak niekto takéto pútače umiestni napríklad na rozvodné skrine, porušuje tým všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta. Ak sú takéto osoby prichytené priamo pri čine, môžu v blokovom konaní dostať pokutu do výšky 33 eur, ale pri správnom konaní vo vzťahu k fyzickej alebo právnickej osobe je to niekoľkonásobne viac,“ uviedol riaditeľ kancelárie primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy. Plagáty na predaj a odvoz zeminy nájdete vylepené aj na plote na rohu Svätoplukovej a Košickej ulice. Plot patrí majiteľovi Cvernovky. „Spoločnosť J.F. Hamilton Group nedala súhlas na vylepovanie takýchto plagátov,“ uviedla hovorkyňa vlastníka areálu Cvernovky Eva Sérová.

Firma so zeminou sa vyhovára na neznámu reklamnú agentúru

Spoločnosť Zemina s.r.o. o plagátoch vylepených načierno vraj nevedela. Argumentuje tým, že o reklamu sa im stará agentúra, ktorá sa má postarať o vybavenie potrebných povolení. „V tejto veci sme sa pokúsili zjednať nápravu. Oslovili sme reklamnú agentúru, s ktorou mame rámcovú zmluvu. Ich odpoveď sme, žiaľ, zatiaľ nedostali, takže sa vám nevieme relevantne na vami položené otázky vyjadriť,“ tvrdí technický riaditeľ firmy Adam Szalay. Názov ich reklamnej agentúry nám však neposkytol. „Požiadali sme mestských policajtov, aby viac konali v tejto oblasti. Tiež budeme vo väčšej miere využívať kamerový systém, ktorý dokáže odhaliť tváre vinníkov znečisťujúcich takýmto spôsobom verejné priestranstvá,“ objasnil plány pri boji proti nelegálnym pútačom riaditeľ kancelárie primátora Ľubomír Andrassy. Verejnosť však môže urobiť jedno hneď – nevyužívať služby firiem, ktoré si nepýtajú povolenia na reklamy a ktorým nezáleží na tom, že znehodnocujú verejný priestor.

Marianna Šebová

Foto: M. Štrosová

Vydanie: Máj 2013