RUŠENIE NOČNÉ POKOJA - RUŽINOV URČIL PRAVIDLÁ: HLUK NETOLERUJEME

Obyvatelia bytoviek vs. podniky, v ktorých sa hrávajú koncerty alebo pred ktorými dlho po záverečnej postávajú hluční zákazníci – problém, ktorý sa opakuje celé roky. Dve skupiny ľudí, dva principiálne odlišné názory na tento problém.

Bazová, Narcisová, Stachanovská alebo Seberíniho. To sú miesta, kde sa obyvatelia najčastejšie sťažujú na hluk zo susediacich podnikov. Výrazné obmedzenie otváracích hodín by trestalo tú väčšinu prevádzok, ktoré sa správajú voči svojmu okoliu zodpovedne. Práve preto pristúpil Ružinov k obmedzeniu výlučne tých aspektov, ktoré znepríjemňujú život ľuďom z okolia.

Pravidlá pre koncerty

Nové všeobecne záväzné nariadenie reaguje presne na takéto skúsenosti obyvateľov a zakazuje po 21:00 koncerty na terasách alebo dvoroch podnikov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti obytných domov. Rovnaké pravidlo platí aj vtedy, ak sa tieto koncerty alebo iné hlučné akcie konajú v interiéri, ale hluk z nich preniká von, či už kvôli zlej zvukovej izolácii alebo otvoreným oknám.

Zodpovednosť majiteľov

Za hlučných zákazníkov, ktorí postávajú pred podnikmi a robia neporiadok, majú podľa tohto nariadenia zodpovednosť majitelia prevádzok. Ak teda budú napríklad postávať s pivom pred podnikom a rušiť okolie, pokutu zaplatí majiteľ. A tentokrát už nepôjde o symbolických sumu, ale môže dosiahnuť výšku až 6 638 eur.

Kontrola hlasitosti

Aj toto leto sme my, rovnako ako polícia, opakovane riešili podnety na stále tie isté prevádzky. Práve po tejto skúsenosti plánuje mestská časť zaviesť vlastné merania hluku certifikovanou službou, aby už nedochádzalo k spochybňovaniu ich výsledkov.

 

Vydanie: November 2019