Terminál

Letisko Bratislava s novým príletovým terminálom

Letisko Bratislava otvorilo 13. júla druhú časť nového terminálu. Ako prví priestormi príletovej haly prešli cestujúci z Ríma. Otvorenie príletovej haly zavŕšilo projekt rekonštrukcie a dostavby nového terminálu Letiska M. R. Štefánika.

Nová časť terminálu nahradila pôvodnú príletovú halu zo 70. rokov. Architektonicky tvorí jeden celok s už postaveným odletovým terminálom. Zlepšením oproti pôvodnému starému terminálu je kvalitná výmena vzduchu a významná priepustnosť denného svetla. Terminál ponúka cestujúcim okrem všetkých služieb, ktoré súvisia s činnosťou letiska, aj neobmedzené bezplatné pripojenie na wi-fi, možnosť dobíjania mobilných telefónov a notebookov v priestoroch za detekčnou kontrolou, detské kútiky, viacero služieb a duty free obchodov.

Stavebné náklady na druhú časť nového terminálu predstavujú 33,2 milióna eur, interiérová a technologická časť je za 13,4 milióna eur. „Financovanie je realizované z vlastných zdrojov letiska – z leteckých a neleteckých príjmov a úverového financovania. Od investície do nového terminálu sa neočakáva návratnosť v krátkodobom, ale dlhodobom horizonte, preto aj cieľová kapacita terminálu 5 miliónov cestujúcich zodpovedá predpokladom vývoja na nasledujúce desaťročia,“ povedala hovorkyňa letiska Dana Madunická.

(red)

Foto: Letisko Bratislava

 

Vydanie: September 2012