Územný plán zóny Cvernovka vytvorí známy architekt Peter Žalman

Územný plán zóny lokality Cvernovka spracuje architekt Peter Žalman. Mestská časť Ružinov ho vybrala na základe verejného obstarávania. Ide o priestor vymedzený ulicami - zo severu Páričkovou ulicou a Dulovým námestím, z východu Košickou ulicou, z juhu ulicou Mlynské nivy, zo západu Svätoplukovou ulicou. Nachádza sa tu areál bývalej cvernovej továrne, ktorej časť jej vlastník zbúral. Súčasťou Cvernovky je pamiatkovo chránený objekt bývalej pradiarne. Architekt Žalman učí na Fakulte architektúry STU, podieľal sa napríklad na rekonštrukcii interiéru Múzea SNP v Banskej Bystrici, bol architektom rekonštrukcii objektu pre potreby Slovenskej zdravotníckej univerzity rovnako v Banskej Bystrici, pracoval na tvorbe územného plánu mesta Sládkovičovo, bol architektom pamätníku holokaustu v centre Bratislavy či terasového bytového domu na Dlhých dieloch.

(red)

Vydanie: Október 2014