Vážení susedia, milí Ružinovčania,

po prvých štyroch mesiacoch zisťujem, aké je to, dostať sa do súboja s developermi, ktorí by najradšej zastavali každý kúsok nášho Ružinova. Napriek tomu, že veľmi dôsledne dbáme na to, aby sme pri každom jednom rozhodovaní na stavebnom úrade dôsledne dodržiavali zákon, už dvaja developeri na nás podali podanie na prokuratúru. Zhodou okolností to sú tí istí, ktorí by radi stavali stavby, proti ktorým máme my, Ružinovčania, najväčšie výhrady. Ako občan Ružinova a váš sused mám na ich konanie úplne jasný názor. A je zrejme rovnaký, ako ten váš. Ako starosta však musím byť úplne nestranný a rozhodovať v súlade so zákonom, ktorý žiaľ nie je vždy na strane obyvateľov.

Napriek tomu sa s kolegami nedáme zastrašiť a budeme vždy dbať na spravodlivé a zákonné rozhodnutia. Veľmi sa teším, že sa v tom môžem spoľahnúť aj na mnohých našich ružinovských poslancov, ktorí nielen doteraz vždy podporili kroky nášho úradu, ale často prichádzajú aj s vlastnými podnetmi a riešeniami. Peter Herceg, Michaela Biháryová, Matúš Meheš, Jozef Matúšek a mnohí ďalší neúnavne pracujú a prišli s konkrétnymi návrhmi a krokmi, za ktoré im patrí vďaka.

Neviem vám sľúbiť, že vždy vyhráme. Zvlášť, ak ide o výstavbu na pozemkoch, ktoré boli v minulosti predané samotným mestom a už majú vydané niektoré platné povolenia. Ale v súlade so zákonom budeme vždy dbať na záujmy obyvateľov a brániť ich.

Martin Chren

starosta Ružinova

 

Vydanie: Máj 2019