Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU !

Základná škola, Vrútocká 58, Bratislava ŠKOLA OTVORENÁ ŠPORTU !!! NOVINKA !!!

V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014 OTVÁRAME V 1. ROČNÍKU TRIEDU S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM TELESNEJ VÝCHOVY A POHYBOVEJ PRÍPRAVY

VAŠE DETI BUDÚ CELÝ ŠKOLSKÝ ROK PRAVIDELNE ŠPORTOVAŤ POČAS DVOJHODINOVÉHO BLOKU POHYBOVEJ PRÍPRAVY V PRIEBEHU ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, PRÍPADNE 3. HODINY TELESNEJ VÝCHOVY, ĎALEJ SA MÔŽU ZAPOJIŤ AJ DO OSTATNÝCH ŠPORTOVÝCH PROJEKTOV V ŠKOLE, NAUČÍME ICH PLÁVAŤ, KORČUĽOVAŤ, LYŽOVAŤ, HRAŤ TENIS, FUTBAL, FLORBAL...

SEPTEMBER-TESTUJÚ NÁS TRÉNERI,NABERÁME KONDIČKU, PRVÉ TENISOVÉ ÚDERY - NA VONK. IHRISKÁCH ŠKOLY

OKTÓBER, NOVEMBER- VŠEOBECNÁ PRÍPRAVA, HRÁME FUTBAL, FLORBAL V ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI

DECEMBER, JANUÁR -KORČUĽUJEME (AJ HOKEJ), LYŽUJEME PODĽA POČASIA V PRENAJATÝCH PRIESTOROCH

FEBRUÁR, MAREC -PLÁVAME A IDEME DO ŠKOLY V PRÍRODE A NA LYŽOVAČKU

APRÍL, MÁJ, JÚN - HRÁME TENIS V ŠKOLSKEJ TELOCVIČNI A SUSEDIACICH TENISOVÝCH IHRISKÁCH

JÚL -ŠPORTOVÉ PRÁZDNINY –DENNÉ TÁBORY V AREÁLI ŠKOLY

PODMIENKY ZARADENIA DO TRIEDY:

CHUŤ ŠPORTOVAŤ, DOBRÝ ZDRAVOTNÝ STAV, FINANČNÁ SPOLUÚČASŤ RODIČOV. BLIŽŠIE INFO: KEDYKOĽVEK V ŠKOLE

ŠPORTUJEM, ŠPORTUJEŠ, ŠPORTUJEME V ŠKOLE

Projekt rozvoja školského športu detí a mládeže v MČ Bratislava-Ružinov v spolupráci s Ružinovskou tenisovou akadémiou

www.rtan.sk

Vydanie: Máj 2013