Zatiaľ bez rozpočtu

Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)

Mestská časť odštartovala nový rok bez rozpočtu. Ružinovskí miestni poslanci urobili zmenu v jeho návrhu, v dôsledku čoho Ružinov do nového roka vstúpil s rozpočtovým provizóriom.

Mestská časť Bratislava-Ružinov by mala v roku 2018 hospodáriť so sumou 35 760 325 eur v príjmovej aj výdavkovej časti. Na decembrovom zastupiteľstve sa ružinovskí poslanci venovali návrhu rozpočtu na rok 2018. K samotnému hlasovaniu o rozpočte sa poslanci nakoniec ani nedostali, keďže 11 z 19 prítomných miestnych poslancov schválilo uznesenie, ktorým presunuli finančné prostriedky v rozpočte a zároveň žiadali zapracovanie tejto zmeny do rozpočtu a predloženie pozmeneného návrhu na schválenie zastupiteľstvu. Výsledkom tak je, že Ružinov do roku 2018 vstúpi s rozpočtovým provizóriom. „Znamená to, že v januári hospodárime s 1/12 bežných výdavkov plynúcich z rozpočtu pre rok 2017. Ružinovčania by rozpočtové provizórium pocítiť nemali. Môže nám to posunúť realizáciu viacerých rekonštrukcií, ktoré sme plánovali v kapitálových výdavkoch z dôvodu možného neskoršieho začatia verejných,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár. Poslanec Tomáš Alscher navrhol presun financií z kultúry na sociálnu oblasť. Financie vo výške 250-tisíc eur odobrali poslanci spoločnosti Cultus Ružinov. „Tento návrh vzišiel ako moja vlastná iniciatíva, pretože som mal pocit, že do položiek týkajúcich sa sociálnej oblasti by bolo treba trošku pridať. Navrhovaný rozpočet sa mi zdal až príliš konzervatívny, tak som chcel spraviť určitú úpravu práve v rámci týchto položiek a navýšiť ich. Myslím si, že z kultúry neberieme až toľko v pomere k tomu, koľko na kultúru dávame. Doteraz sme kultúru bohato dotovali a momentálne nám vykazuje aj dobré výsledky, čiže je tu priestor na to, aby sme v oblasti kultúry ubrali a v sociálnej pridali,“ objasnil predloženie pozmeňujúceho návrhu jeho predkladateľ Tomáš Alscher.

Plány aj napriek provizóriu

Navrhovaný rozpočet na rok 2018 sa zameriava na viaceré oblasti. Mestská časť chce napríklad pokračovať v kompletných rekonštrukciách komunikácií a detských ihrísk, zatepľovaní škôl a rozširovaní kapacít materských škôl. Plány sa nemenia. To, že Ružinov vstúpil do nového roka s rozpočtovým provizóriom, mnohí poslanci nevnímajú negatívne. „Pre mestskú časť to neznamená absolútne nič. Už raz sme v minulosti v takejto situácii boli. My sme v podstate dali len navrhovaný rozpočet starostovi prepracovať a prerozdeliť 250 000 eur do sociálnej oblasti. Akonáhle sa tak stane, sme schopní rozpočet schváliť,“ uviedol Martin Vojtašovič, predseda finančnej komisie. Nehlasovanie o návrhu rozpočtu ale znamenalo aj stiahnutie ďalšieho dôležitého bodu – Návrhu na schválenie grantového programu. Výzvy sa na tento rok sa tak posúvajú. O rozpočte by mali ružinovskí poslanci hlasovať na zastupiteľstve vo februári.

Katarína Kostková

 

Vydanie: Január - Február 2018