Túlavé topánky - výstava bábok (Obyvatelia fantázie)