Zastupiteľstvo BA – Ružinov zo dňa 23.2. 2021 - 1.časť