Oznamy

Sobota 24. September 2022: Zber starých elektro-spotrebičov

Sobota 24. September 2022: Zber starých elektro-spotrebičov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ako na to? Najneskôr do 21. septembra 2022 kontaktujte miestny úrad: „ počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4452 „ e-mailom na: zber@ruzinov.sk   Nahláste nasledovné údaje: „ druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť „ meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť Zber si môžete objednať aj na webovej stránke www.zberelektroodpadu.sk. V deň zberu 24. septembra 2022 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Spotrebiče nevykladajte na ulicu.   
Zber kuchynského bioodpadu: 9 Najdôležitejších otázok

Zber kuchynského bioodpadu: 9 Najdôležitejších otázok

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Šupy z ovocia a zeleniny, mliečne výrobky, starý chlieb a pečivo, ale napríklad aj zvyšky z kvetov a rastlín patria do kuchynského bioodpadu. Bratislava síce musí s jeho zberom začať od budúceho roka, pre komfort obyvateľov začala už v predstihu. Pripravili sme preto odpovede na najčastejšie otázky.  Stále sme si nestihli prevziať balíček, čo máme urobiť? Obyvatelia bytových domov si môžu prísť prevziať balíček na Zákaznícke centrum OLO na adrese Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, a to každý pondelok až piatok v čase od 7:00 do 16:00. Tiež môžu využiť prebiehajúcu adresnú distribúciu v iných mestských častiach podľa aktuálneho harmonogramu. Obyvatelia rodinných domov, kontaktujte Zákaznícke centrum OLO na zakazka@olo.sk alebo tel. č.: 02/50 110 550 a dohodnite si ďalší postup pri preberaní nástrojov zberu. Kde zoženiem ďalšie vrecká, keď sa mi 12-mesačná zásoba minie? 150 ks vreciek (cca 2 až 3 vrecká na týždeň) dostali obyvatelia na obdobie 12 mesiacov. Ďalšie certifikované kompostovateľné vrecká s logom “OK compost” si môžete obyvatelia zakúpiť v obchodoch. Čo ak mám vlastný košík/vedierko na zber tohto odpadu? Môžete používať aj vlastný košík na zber kuchynského bioodpadu, dôležité je, aby ste používali kompostovateľné vrecká, v ktorých budete kuchynský odpad vhadzovať do nádoby na zber. Mám záhradku a všetko si kompostujem, potrebujem košík? Pri kompostovaní je dôležité, aké odpady do kompostéra vhadzujeme, nakoľko to ovplyvní kvalitu kompostu. Preto do kompostéra nepatria pokazené ani plesnivé potraviny a takisto potraviny živočíšneho pôvodu (mliečne výrobky, kosti a pod). Práve na toto slúži zber kuchynského odpadu. Nebude mi odpad doma zapáchať? Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. V prípade, že do košíka vhadzujete potraviny živočíšneho pôvodu (kosti, zvyšky mäsa), odporúčame ich vopred zabaliť do novinového (nie letákového) papiera, aby zachytili vlhkosť a zápach. Potraviny s vysokým obsahom vlhkosti (napr. melón) odporúčame vyhadzovať v kompostovateľných vreckách do vonkajších zberných nádob, a to čo najskôr. Nehrozí prítomosť hmyzu, hlodavcov? Tým, že odpad vhadzujete do kompostovateľného priedušného vrecka, ktoré je uložené v odvetrávateľnom košíku, jeho vlhkosť a biologické procesy sa eliminujú a predchádzate tak tvorbe zápachu. Kuchynský odpad treba vložiť do kompostovateľného vrecka, držať pri izbovej teplote, nevystavovať slnku a uchovávať v tme. Nebude odpad vytekať? Do nádob na kuchynský biologicky rozložiteľný odpad sa nesmú vyhadzovať tekuté potraviny. Ak budete napríklad vyhadzovať polievku, odporúčame ju najprv scediť, pevnú časť hodiť do kompostovateľného vrecka umiestneného v odvetrávateľnom košíku a tekutú do výlevky. Potraviny, ako sú jogurty, smotana, môžete vyhadzovať v malých množstvách, ale neodporúčame do vreciek vhadzovať veľké množstvo takýchto potravín. Ak by mal váš košík obsahovať potraviny, ktoré môžu zvyšovať vlhkosť, odporúčame ho podložiť kúskom kartónu, ktorý vlhkosť zachytí. Bude sa zvyšovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? Nie, poplatok sa z dôvodu zberu kuchynského odpadu nebude zvyšovať. Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Kam putuje vyzbieraný kuchynský odpad a čo sa s ním bude ďalej robiť? Výsledkom kompostovania kuchynského bioodpadu z bratislavských domácností je produkt, ktorý dokáže obnoviť prírodné zdroje a život v zemi. Viac informácií nájdete na www.olo.sk  
Čistejší Ružinov: Jesenné upratovanie 2022

Čistejší Ružinov: Jesenné upratovanie 2022

Rubrika: Oznamy
Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov, nie ku stojiskám alebo za garáže.  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Pozvánka pre jubilantov Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí v mesiacoch júl – december 2022 dovŕšia 80 rokov, 90 rokov a viac na SLÁVNOSŤ JUBILANTOV, ktorá bude 4. októbra 2022 o 10:00 h vo veľkej sále CULTUSU RUŽINOV. Účasť je potrebné nahlásiť v termíne do 15. septembra 2022 telefonicky: 02/ 482 84 458, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.   AKCIE PRE SENIOROV Pravidelné výlety sú späť a ten najbližší sa bude konať už 28. septembra. Na programe je výlet do Trnavy a Dolnej Krupej. Prihlasovať sa môžete do 23. septembra 2022 osobne v kancelárii prvého kontaktu alebo na čísle 02/ 48 28 42 85.   AKTUALITY Z RUŽINOVA www.ruzinov.sk facebook.com/BratislavaRuzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk facebook.com/CultusRuzinov Knižnica Ružinov www.kniznica.ruzinov.sk facebook.com/BratislavaRuzinov Ružinovský športový klub www.rskruzinov.sk facebook.com/rskruzinov Ružinovský podnik VPS www.vpsr.sk facebook.com/RuzinovskyPodnik Trhovisko Miletičova www.trhoviskaruzinov.sk facebook.com/trhovisko.mileticova   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a  na portáli profesia.sk.   KTO VYHRAL VSTUPENKY? V minulom čísle Ružinovského Echa sme uverejnili súťaž o vstupenky na predstavenia Teatra Wüstenrot, ktoré sa nedávno presťahovalo do DK Ružinov, čo bola aj správna odpoveď na súťažnú otázku. Výhercami vstupeniek (po 2 ks) na predstavenie Milenec (27. 9. 2022) sú: D. Czodorová K. Friedllová A. Kotranová   Vstupenky (po 2 ks) na predstavenie Sylvia Miláčik (28. 9. 2022) získavajú: D. Zimmermannová D. Nerecová Ľ. Pospechová Výhercom blahoželáme, budeme ich kontaktovať aj e-mailom. Kto nevyhral, nemusí smútiť. Pripravujeme aj ďalšie súťaže.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
 Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 7. sep. Poslanecké stredy: Eva Bacigalová (Nivy)   14. sep. Poslanecké stredy: Boris Čechvala (Starý Ružinov)   21. sep. Poslanecké stredy: Ivan Kraszkó (Ružová dolina)   28. sep. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   5. okt. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   12. okt. Poslanecké stredy: Mária Barancová (Prievoz)  
Zber kuchynského odpadu: Všetko, čo potrebujete vedieť a dôležité termíny

Zber kuchynského odpadu: Všetko, čo potrebujete vedieť a dôležité termíny

Rubrika: Oznamy
Na jedného Bratislavčana pripadá ročne vyše 120 kilogramov kuchynského bioodpadu. V hlavnom meste môžeme z kuchynského odpadu získať až 16-tisíc ton kompostu ročne. Toto množstvo obohatí až 534 hektárov pôdy a súčasne zabráni úniku 1 761 ton CO2 do ovzdušia. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak životné prostredie.  Zásady správneho zberu Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu bude od roku 2022 rozdelený nasledovne: Od začiatku marca do konca novembra bude zber realizovaný 2-krát do týždňa. Od začiatku decembra do konca februára bude zber 1-krát do týždňa. V deň zberu musia byť 20 l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu v čase do 7:00 hod. Používajte len doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká. Ak dodané kompostovateľné vrecká spotrebujete, môžete si v maloobchodnej sieti zakúpiť ďalšie označené logom OK compost, OK home compost alebo papierové vrecká. na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Čo patrí do bioodpadu? - všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, - nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov, - vrecká z čajov a usadeniny z kávy, - potraviny po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), - chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod., - zaváraniny bez sklenených, plechových, resp. iných obalov - bez tekutej časti, - ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené, - vajcia a škrupiny z vajec, - použité papierové vreckovky, - certifikované kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK home compost) a papierové vrecká. Čo nepatrí do bioodpadu? - jedlé oleje a tuky, - obaly z potravín, - obaly po konzumácii jedál, - vrecká bez certifikátu na kompostovanie, - kávové kapsule, cigaretové ohorky, - odpad zo záhrad a iný komunálny odpad, - tekuté zložky kuchynského odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko), - veľké kosti (napr. rebrá, špikové kosti), - nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod. Kompostovateľné vrecká nesmú byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku, ani pri extrémnych podmienkach. Môže dôjsť k ich znehodnoteniu alebo rozkladu. Nemáte ešte košík na bioodpad? DISTRIBUČNÉ CENTRUM RUŽINOV 16. 7. 2022 od 10:00 do 13:00 park na rohu Miletičovej a Záhradníckej ulice a od 14:00 do 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A. Hlinku) Termíny odvozov BYTOVÉ DOMY Prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 2022. Harmonogram odvozov podľa ulíc nájdete na www.olo.sk/odvozovy-den-k-bro/ RODINNÉ DOMY Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať 2-krát do týždňa od začiatku marca do konca novembra podľa harmonogramu.  
Voľby primátorov, starostov aj poslancov: Prihláste sa do komisie

Voľby primátorov, starostov aj poslancov: Prihláste sa do komisie

Rubrika: Oznamy
Dušičkový víkend bude mať prívlastok aj volebný. Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých pôjdeme k volebným urnám, aby sme volili do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Na ich priebeh môžete dohliadať aj vy. Stačí, keď sa prihlásite za člena komisie. Čo treba splniť?  Okolo jesenných volieb bolo veľa debát. Skloňovali sa dátumy aj ich spájanie. Napokon sa bude rozhodovať koncom októbra. Členom volebnej komisie pritom môžete byť aj vy. Jeden termín Voľby sa napokon budú konať v jednom spoločnom termíne – v sobotu 29. októbra 2022. Voliť si budeme predsedu samosprávneho kraja, župných poslancov, primátora aj mestských poslancov a tiež starostov a poslancov miestneho zastupiteľstva. V akých obvodoch ešte nie je známe. Zverejniť sa to má spoločne s počtami poslancov zase v rovnakom termíne. Podľa nariadenia predsedu paramentu do 20. júla. Teda vyše tri mesiace pred voľbami. Právo voliť a byť volený Za starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Kandidovať nemôže osoba, ktorá je vo väzení, odsúdená za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené ale aj ak je nespôsobilá na právne úkony. Čo musí splniť osoba, ktorá chce ísť voliť? Právo voliť do orgánov samosprávy obcí môže občan Slovenskej republiky ale aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Voliť nemôže osoba, ktorá má obmedzenú osobnú slobodu z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak zákon neuvádza inak. Staňte sa členom komisie Ak sa chcete stať členom volebnej komisie, dohliadať na priebeh volieb a splnenie zákonných náležistostí, musíte aj vy splniť niekoľko podmienok. Člen komisie musí mať minimálne 18 rokov (18. narodeniny musí mať najneskôr v deň volieb). Tiež je potrebné, aby ste meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu spolu s telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou poslali na adresu: volby@ruzinov.sk. Tým deklarujete, že chcete byť členom volebnej komisie. Voľby budú 29. októbra 2022 (sobota) od 7.00 do 20.00 hod. Za účasť v komisii je finančná odmena a pre všetkých členov je zabezpečená strava očas celého dňa.   
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 7. sep. Poslanecké stredy: Eva Bacigalová (Nivy)   14. sep. Poslanecké stredy: Boris Čechvala (Starý Ružinov)   21. sep. Poslanecké stredy: Ivan Kraszkó (Ružová dolina)   28. sep. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   5. okt. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   12. okt. Poslanecké stredy: Mária Barancová (Prievoz)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).    
Kontajnery na elektroodpad

Kontajnery na elektroodpad

Rubrika: Oznamy
Ružinovčania môžu opäť využívať aj kontajnery na elektroodpad. Tie predchádzajúce museli v minulom roku stiahnuť, nakoľko sa stali terčom vandalov. Nové kontajnery sú umiestnené na týchto miestach: • Ružová dolina, stojisko medzi bytovými domami 20-22 • pri Miestnom úrade Bratislava – Ružinov  
Zber kuchynského odpadu

Zber kuchynského odpadu

Rubrika: Oznamy
Milé Ružinovčanky, milí Ružinovčania, v nasledujúcich týždňoch bude mesto Bratislava a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu v našej mestskej časti zavádzať zber kuchynského bioodpadu. Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? Všetky domácnosti zapojenej mestskej časti dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík (rodinné domy aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nálepkou „kuchynský biologický rozložiteľný odpad“), 150 certifikovaných kompostovateľných vreciek na rok, teda 2-3 na týždeň, a informačný leták. AKO ZÍSKATE KOŠÍKY A KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ? Rodinným domom bude OLO roznášať balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu od dverí k dverám a bude ich o čase distribúcie vopred informovať SMS-kou. Prevzatie balíčka je potrebné potvrdiť podpisom. Ak sa nemôže dostaviť vlastník nehnuteľnosti, prineste so sebou vyplnené splnomocnenie (nemusí byť potvrdené notárom), ktoré nájdete na www.olo.sk/kbro. Distribúcia v bytových domoch prebehne v spolupráci so správcovskými spoločnosťami. Obyvateľom bytových domov budú balíčky na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu odovzdávať distribučné skupiny spoločnosti OLO v okolí bytového domu prostredníctvom distribučných bodov. Obyvatelia budú informovaní o čase a mieste distribúcie oznamom na vchodových dverách do bytovky. Všetky potrebné informácie sa obyvatelia dozvedia od vyškoleného personálu spoločnosti OLO pri osobnom prevzatí. Ak si nemôžete prevziať balíček počas distribúcie, môžete si ho vyzdvihnúť v distribučných centrách. AKO NA TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU? Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“. Iba túto 20 l zbernú nádobu budú vykladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu do 7:00 hod. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni. Obyvatelia bytových domov budú kuchynský bioodpad triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po naplnení vrecko zauzlia a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej zbernej nádoby (podľa počtu obyvateľov v bytovom dome) označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. AKO BUDE PREBIEHAŤ ZBER KUCHYNSKÉHO BIOODPADU? Harmonogram zvozu bude zverejnený na stránke www.olo.sk. Zber kuchynského bioodpadu bude prebiehať počas celého roka. V období od začiatku marca do konca novembra bude realizovaný 2x do týždňa. V období od začiatku decembra do konca februára bude 1x do týždňa. Všetky dôležité informácie nájdete na webovej stránke www.ruzinov. sk a www.olo.sk/kbro, kde nájdete aj odpovede na najčastejšie otázky. V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Zákaznícke centrum spoločnosti OLO na 02/50 110 550 alebo na zakazka@ olo.sk. ČO AK NEBUDEM V ČASE DISTRIBÚCIE BALÍČKOV DOMA? DISTRIBUČNÉ CENTRÁ 18. JÚN 2022 10:00 – 13:00 Gagarinova (pri Lidli) 14:00 – 17:00 na rohu Mierová/ Kaštieľska 25. JÚN 2022 10:00 – 13:00 konečná zastávka autobusov Rádiová 14:00 – 17:00 Park Vietnamská 2. JÚL 2022 10:00 – 13:00 Chlumeckého (pri Lidli) 14:00 – 17:00 Herlianska (OC Helios) 9. JÚL 2022 10:00 – 13:00 Trhovisko Bachova 14:00 – 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.) 16. JÚL 2022 10:00 – 13:00 Miletičova/ Trenčianska (park na rohu) 14:00 – 17:00 Park Andreja Hlinku (pri soche A.H.)  
Aktuality z Ružinova

Aktuality z Ružinova

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov   Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Verejno - prospešné služby Ružinov www.vpsr.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témypomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 25. máj Poslanecké stredy: Petra Kurhajcová (Trávniky)   1. jún Poslanecké stredy: Lucia Štasselová (Pošeň)   8. jún Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz)   15. jún Poslanecké stredy: Marcela Kulifajová (Štrkovec)   22. jún Poslanecké stredy: Vladimír Sirotka (Ostredky)   29. jún Poslanecké stredy: Peter Strapák (Trnávka)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia.   
Májový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Májový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Rubrika: Oznamy
Predstavujeme vám výber z toho najlepšieho, čo môžete v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti Ružinov v mesiaci máj zažiť.
Športové leto: Prihláste dieťa do táborov

Športové leto: Prihláste dieťa do táborov

Rubrika: Oznamy
Ružinovský športový klub aj tento rok pripravuje pre deti vo veku 7 až 14 rokov denný športový tábor s názvom Ružinovské športové prázdniny. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov.  Ďalší ročník úspešného prázdninového projektu s jednotným konceptom všetkých šiestich turnusov prešiel programovými zmenami – bude ešte viac zameraný na šport a športové aktivity. Program bude pestrý, od prezentácií tradičných, ale aj menej tradičných športov, až po tematické výlety, športové turnaje či súťažné popoludnia. Deti budú využívať všetky športoviská v správe RŠK - Areál netradičných športov na Pivonkovej, Areál hier Radosť pri Štrkoveckom jazere a ŠH Trnávka. Chýbať nebudú ani návšteva jedného z bratislavských kúpalísk či výlety prírody. Zabezpečený bude pitný režim, strava počas celého dňa, deti dostanú táborové tričká a tematické náramky. Všetky potrebné informácie nájdete priamo na webovej stránke RŠK www.rskruzinov.sk. Kontakt: prazdniny@rskruzinov.sk Harmonogram turnusov 04.07. – 08.07.2022 od 7:30 – 16:30 11.07. – 15.07.2022 od 7:30 – 16:30 18.07. – 22.07.2022 od 7:30 – 16:30 25.07. – 29.07.2022 od 7:30 – 16:30 01.08. – 05.08.2022 od 7:30 – 16:30 08.08. – 12.08.2022 od 7:30 – 16:30  
Pomoc pre rodiny: Príspevky na letné a integračné tábory

Pomoc pre rodiny: Príspevky na letné a integračné tábory

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Rovnako ako po minulé roky aj tentokrát majú možnosť obyvatelia mestskej časti požiadať o príspevok na letný tábor pre svoje deti. Aké sú podmienky pre poskytnutie finančnej pomoci? V prípade pobytového alebo denného letného tábora môžu rodiny získať financie až do výšky 200 eur. Pokiaľ ide o integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom, môže táto suma dosiahnuť až 350 eur. Príspevok môžu získať rodiny, ktoré spĺňajú presne stanovené kritériá. Príspevok je určený na pomoc rodinám zo sociálne slabšieho prostredia, nízkopríjmových a viacdetných rodín. Podmienkou jeho priznania je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa v Ružinove a vek dieťaťa (7 až 14 rokov). Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku je potrebné doložiť všetky dokumenty potrebné pre dokladovanie nároku na tento druh pomoci (napr. potvrdenie o výške vyplácanej dávky v hmotnej núdzi). V prípade, že si chcete uplatniť nárok na tento príspevok, viac informácií získate na adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, tel. čísle 02/ 48 28 42 85, prípadne na webe mestskej časti www.ruzinov.sk (miestny úrad/ sociálne služby).  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Nové koše na Štrkovci V okolí Štrkoveckého jazera pribudlo vďaka spolupráci so spoločnosťou BILLA niekoľko smetných košov, ktoré už teraz slúžia návštevníkom tohto miesta, ktoré s obľubou vyhľadávajú nielen Ružinovčania, ale aj obyvatelia ostatných častí Bratislavy   DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk   Kuchynský odpad Pripravte sa na zmenu. Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto doň OLO postupne zapája všetky mestské časti. Po Lamači, Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke príde už o niekoľko týždňov na rad aj Ružinov. Pravdepodobný termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek je 9. jún až 16. júl. Domácnosti dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík a 150 kusov kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov. Obyvatelia rodinných domov dostanú aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nápisom kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia bytových domov budú vrecká s odpadom vyhadzovať do hnedej zbernej nádoby na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. Všetky podrobnosti budú vysvetlené v letáku, ktorý bude distribuovaný spolu s košíkmi a vreckami. Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť tento druh odpadu z tzv. čiernych košov. Pri skládkovaní, ktoré sa ešte stále využíva asi na 80 percentách územia Slovenska, je totiž takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Samostatne zozbieraný však môže slúžiť na spracovanie do formy hodnotného kompostu.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 4. máj Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky)   11. máj Poslanecké stredy: Silvia Pilková (Trnávka)   18. máj Poslanecké stredy: Katarína Šimončičová (Nivy)   25. máj Poslanecké stredy: Petra Kurhajcová (Trávniky)   1. jún Poslanecké stredy: Lucia Štasselová (Pošeň)   8. jún Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz)   Upozornenie:Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia. Informácie o akciách pre seniorov: Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí sa v mesiacoch január – jún 2022 dožívajú 80 rokov, 90 rokov a viac na Slávnosť jubilantov, ktorá bude 31. mája 2022 o 10.00 h v CULTUSE RUŽINOV. Účasť nahláste do 13. mája 2022 telefonicky: 02/ 482 84 267, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.  
Informácie pre rodičov: Zápis do základných škôl

Informácie pre rodičov: Zápis do základných škôl

Rubrika: Oznamy
Dôležitým termínom pre budúcich prváčikov a ich rodičov je 8. - 9. apríl. V piatok od 14:30 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 bude prebiehať prihlasovanie detí do školy. Forma zápisu bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Viac informácii nájdete na stránkach škôl. Mimo tohto termínu nebude možné prihlášky odosielať. Rodičia, ktorí nemajú možnosť registrovať sa online, si v týchto termínoch môžu vyzdvihnúť tlačivo na školách. Kľúčovým kritériom pre prijatie žiaka na konkrétnu základnú školu, je trvalý pobyt v spádovej oblasti školy. Zoznam ulíc oblasti je zverejnený na stránkach škôl. O prípadnom štúdiu v zahraničí je nevyhnutné informovať spádovú školu.Každá škola bude mať online prihlášku zverejnenú na svojom webe. Následne bude škola kontaktovať rodičov kvôli overeniu údajov (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa). Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia v priebehu júna. Ružinov poskytuje prváčikom aj jednorazový príspevok pri nástupe do školy. Dá sa oň požiadať do konca mája v školskom roku, kedy dieťa nastúpilo do školy. Blíži sa aj termín na prihlasovanie budúcich škôlkarov. Rodičia detí, ktoré budú mať od septembra vek 3 roky, teda vek na to, aby mohli chodiť do materskej školy, ich budú môcť prihlasovať začiatkom mája. Presný termín bude zverejnený na webe mestskej časti a súčasne aj jednotlivých materských škôl.