Oznamy

Májový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Májový program ružinovských kultúrno-spoločenských zariadení

Rubrika: Oznamy
Predstavujeme vám výber z toho najlepšieho, čo môžete v rámci kultúrnych a spoločenských podujatí v mestskej časti Ružinov v mesiaci máj zažiť.
Športové leto: Prihláste dieťa do táborov

Športové leto: Prihláste dieťa do táborov

Rubrika: Oznamy
Ružinovský športový klub aj tento rok pripravuje pre deti vo veku 7 až 14 rokov denný športový tábor s názvom Ružinovské športové prázdniny. Rodičia môžu svoje deti prihlásiť až do šiestich týždenných turnusov.  Ďalší ročník úspešného prázdninového projektu s jednotným konceptom všetkých šiestich turnusov prešiel programovými zmenami – bude ešte viac zameraný na šport a športové aktivity. Program bude pestrý, od prezentácií tradičných, ale aj menej tradičných športov, až po tematické výlety, športové turnaje či súťažné popoludnia. Deti budú využívať všetky športoviská v správe RŠK - Areál netradičných športov na Pivonkovej, Areál hier Radosť pri Štrkoveckom jazere a ŠH Trnávka. Chýbať nebudú ani návšteva jedného z bratislavských kúpalísk či výlety prírody. Zabezpečený bude pitný režim, strava počas celého dňa, deti dostanú táborové tričká a tematické náramky. Všetky potrebné informácie nájdete priamo na webovej stránke RŠK www.rskruzinov.sk. Kontakt: prazdniny@rskruzinov.sk Harmonogram turnusov 04.07. – 08.07.2022 od 7:30 – 16:30 11.07. – 15.07.2022 od 7:30 – 16:30 18.07. – 22.07.2022 od 7:30 – 16:30 25.07. – 29.07.2022 od 7:30 – 16:30 01.08. – 05.08.2022 od 7:30 – 16:30 08.08. – 12.08.2022 od 7:30 – 16:30  
Pomoc pre rodiny: Príspevky na letné a integračné tábory

Pomoc pre rodiny: Príspevky na letné a integračné tábory

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Rovnako ako po minulé roky aj tentokrát majú možnosť obyvatelia mestskej časti požiadať o príspevok na letný tábor pre svoje deti. Aké sú podmienky pre poskytnutie finančnej pomoci? V prípade pobytového alebo denného letného tábora môžu rodiny získať financie až do výšky 200 eur. Pokiaľ ide o integračný tábor pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom, môže táto suma dosiahnuť až 350 eur. Príspevok môžu získať rodiny, ktoré spĺňajú presne stanovené kritériá. Príspevok je určený na pomoc rodinám zo sociálne slabšieho prostredia, nízkopríjmových a viacdetných rodín. Podmienkou jeho priznania je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa v Ružinove a vek dieťaťa (7 až 14 rokov). Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku je potrebné doložiť všetky dokumenty potrebné pre dokladovanie nároku na tento druh pomoci (napr. potvrdenie o výške vyplácanej dávky v hmotnej núdzi). V prípade, že si chcete uplatniť nárok na tento príspevok, viac informácií získate na adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, tel. čísle 02/ 48 28 42 85, prípadne na webe mestskej časti www.ruzinov.sk (miestny úrad/ sociálne služby).  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Nové koše na Štrkovci V okolí Štrkoveckého jazera pribudlo vďaka spolupráci so spoločnosťou BILLA niekoľko smetných košov, ktoré už teraz slúžia návštevníkom tohto miesta, ktoré s obľubou vyhľadávajú nielen Ružinovčania, ale aj obyvatelia ostatných častí Bratislavy   DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk   Kuchynský odpad Pripravte sa na zmenu. Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto doň OLO postupne zapája všetky mestské časti. Po Lamači, Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke príde už o niekoľko týždňov na rad aj Ružinov. Pravdepodobný termín distribúcie zberných nádob a kompostovateľných vreciek je 9. jún až 16. júl. Domácnosti dostanú bezplatne jeden 10-litrový odvetrávací kuchynský košík a 150 kusov kompostovateľných vreciek na 12 mesiacov. Obyvatelia rodinných domov dostanú aj 20-litrovú hnedú zbernú nádobu označenú nápisom kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Obyvatelia bytových domov budú vrecká s odpadom vyhadzovať do hnedej zbernej nádoby na obvyklom mieste kontajnerového stojiska. Všetky podrobnosti budú vysvetlené v letáku, ktorý bude distribuovaný spolu s košíkmi a vreckami. Cieľom zavedenia zberu kuchynského bioodpadu je znížiť tento druh odpadu z tzv. čiernych košov. Pri skládkovaní, ktoré sa ešte stále využíva asi na 80 percentách územia Slovenska, je totiž takýto bioodpad najväčším tvorcom skleníkových plynov a znečisťovateľom povrchových a podzemných vôd, pôdy či ovzdušia. Samostatne zozbieraný však môže slúžiť na spracovanie do formy hodnotného kompostu.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 4. máj Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky)   11. máj Poslanecké stredy: Silvia Pilková (Trnávka)   18. máj Poslanecké stredy: Katarína Šimončičová (Nivy)   25. máj Poslanecké stredy: Petra Kurhajcová (Trávniky)   1. jún Poslanecké stredy: Lucia Štasselová (Pošeň)   8. jún Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz)   Upozornenie:Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia. Informácie o akciách pre seniorov: Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí sa v mesiacoch január – jún 2022 dožívajú 80 rokov, 90 rokov a viac na Slávnosť jubilantov, ktorá bude 31. mája 2022 o 10.00 h v CULTUSE RUŽINOV. Účasť nahláste do 13. mája 2022 telefonicky: 02/ 482 84 267, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.  
Informácie pre rodičov: Zápis do základných škôl

Informácie pre rodičov: Zápis do základných škôl

Rubrika: Oznamy
Dôležitým termínom pre budúcich prváčikov a ich rodičov je 8. - 9. apríl. V piatok od 14:30 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 bude prebiehať prihlasovanie detí do školy. Forma zápisu bude podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Viac informácii nájdete na stránkach škôl. Mimo tohto termínu nebude možné prihlášky odosielať. Rodičia, ktorí nemajú možnosť registrovať sa online, si v týchto termínoch môžu vyzdvihnúť tlačivo na školách. Kľúčovým kritériom pre prijatie žiaka na konkrétnu základnú školu, je trvalý pobyt v spádovej oblasti školy. Zoznam ulíc oblasti je zverejnený na stránkach škôl. O prípadnom štúdiu v zahraničí je nevyhnutné informovať spádovú školu.Každá škola bude mať online prihlášku zverejnenú na svojom webe. Následne bude škola kontaktovať rodičov kvôli overeniu údajov (občiansky preukaz, rodný list dieťaťa). Rozhodnutie o prijatí dostanú rodičia v priebehu júna. Ružinov poskytuje prváčikom aj jednorazový príspevok pri nástupe do školy. Dá sa oň požiadať do konca mája v školskom roku, kedy dieťa nastúpilo do školy. Blíži sa aj termín na prihlasovanie budúcich škôlkarov. Rodičia detí, ktoré budú mať od septembra vek 3 roky, teda vek na to, aby mohli chodiť do materskej školy, ich budú môcť prihlasovať začiatkom mája. Presný termín bude zverejnený na webe mestskej časti a súčasne aj jednotlivých materských škôl.   
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 23. mar. Poslanecké stredy:  Jozef Matúšek (Starý Ružinov)   30. mar. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)   6. apr. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)   13. apr. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   20. apr. Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka)   27. apr. Poslanecké stredy: Michal Gašaj (Nivy)   Upozornenie:Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli miesto stretnutia. Informácie o akciách pre seniorov: Srdečne pozývame obyvateľov Ružinova, ktorí sa v mesiacoch január – jún 2022 dožívajú 80 rokov, 90 rokov a viac na Slávnosť jubilantov, ktorá bude 31. mája 2022 o 10.00 h v CULTUSE RUŽINOV. Účasť nahláste do 13. mája 2022 telefonicky: 02/ 482 84 267, emailom: eniko.meszaros@ruzinov.sk alebo osobne na miestnom úrade. Prihlášku nájdete na www.ruzinov.sk.  
Staráme sa o Ružinov: Jarný zber odpadu 2022

Staráme sa o Ružinov: Jarný zber odpadu 2022

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Aj túto jar môžete využiť príležitosť a vyhodiť starý nábytok do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov, nie ku stojiskám alebo za garáže.  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk   Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51   Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159   Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)   Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk   Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk   Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Servis pre obyvateľov: Ružinovské predzáhradky

Servis pre obyvateľov: Ružinovské predzáhradky

Rubrika: Oznamy
Minulý rok pribudli v Ružinove desiatky predzáhradiek, ktoré vznikli v spolupráci obyvateľov jednotlivých bytoviek a mestskej časti. Každý deň tak môžeme prechádzať po vnútroblokoch a uliciach, ktoré vyzerajú z roka na rok krajšie aj vďaka ľuďom, ktorí tam žijú a ktorí sa o svoje okolie spoločne starajú. Projekt pokračuje aj tento rok a ak vás susedia inšpirovali, radi pomôžeme aj vám a zakúpime všetko potrebné. Žiadateľom môže byť jednotlivec ako fyzická osoba, skupina obyvateľov, ktorí budú na predzáhradke spolupracovať, alebo správca bytového domu ako právnická osoba. Keďže je to verejný priestor, je dôležité, aby ste sa so susedmi na jeho podobe dohodli. Podávať žiadosti môžete kedykoľvek v priebehu roka, avšak dodávka rastlín je viazaná len na obdobie výsadbovej sezóny od 15. marca do 15. októbra, ich dostupnosť u dodávateľa a poveternostné podmienky. Ak by ste mali záujem o výsadbu živého plota alebo ruží, je potrebné dohodnúť sa na skorší termín, keďže tieto sa sadia na jar alebo na jeseň. Mestská časť podporí na základe žiadosti predzáhradku v rámci jedného vchodu do bytového domu. V prípade, že by o tento druh príspevku mali záujem obyvatelia viacerých vchodov, môžu podať jednu spoločnú žiadosť, v ktorej však budú uvedené viaceré zodpovedné osoby. O predzáhradky sa už potom nebude starať mestská časť, ale minimálne počas nasledujúcich troch rokov len obyvatelia. V prípade nejasností a ďalších otázok môžete kontaktovať odbor životného prostredia na predzahradky@ruzinov.sk AKO POSTUPOVAŤ? 1. Podať žiadosť (dostupná na www.ruzinov. sk) písomne na adresu Odbor životného prostredia MÚ Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava, resp. e-mailom na predzahradky@ruzinov.sk. 2. Konzultácia s odborným zamestnancom odboru životného prostredia o detailoch projektu. 3. Výber rastlín z katalógu (dostupný na www.ruzinov.sk) – možnosť vybrať si aj substrát, mulčovaciu kôru, jednoduché oplotenie (tzv. neviditeľný obrubník), prípadne drobné záhradnícke náradie. 4. Mestská časť zabezpečí objednávku. 5. Materiál bude odovzdaný žiadateľovi (na základe bezodplatnej dobrovoľníckej dohody uzatvorenej na 3 roky bude žiadateľ zabezpečovať jednotlivé činnosti). 6. Žiadateľ zabezpečí výsadbu a vyhotoví fotodokumentáciu, ktorú zašle odboru životného prostredia. Foto: archív RE  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Revitalizácia "Duláku" Obyvatelia zóny Dulovo námestie – východ, ktorá je ohraničená ulicami Košická a Trenčianska a dvomi rezidenčnými budovami, si pred niekoľkými dňami našli v schránkach letáky Metropolitného inštitútu Bratislava. Túto lokalitu totiž čaká revitalizácia, ktorej cieľom je vytvoriť príjemný bezbariérový priestor vhodný pre všetky generácie, ktorý bude zohľadňovať potreby obyvateľov. Hlavným dôvodom budúcej revitalizácie je zanedbanosť a nevyužitý potenciál priestoru, ktorý susedí s rozvíjajúcou sa lokalitou Nív.    Ružinovské lavičky Projekt Ružinovské lavičky za plastové fľaštičky, ktorý prebiehal koncom minulého roka, ukázal, že Ružinovčanom záleží ako na ekológii, tak aj na mieste, kde žijú. Počas dvoch mesiacov sa v rámci tohto spoločného projektu so spoločnosťou BILLA podarilo vyzbierať až 13 954 fliaš, a v mestskej časti tak už počas jari vďaka tomu pribudnú tri piknikové sedenia – jedno pri Rohlíku (Chrobáčikovo), druhé pri petangovom ihrisku na Ostredkoch a tretie na Trnávke.   Zápisy do škôl a škôlok Máte doma dieťa, ktoré by od nového školského roka malo navštevovať materskú alebo základnú školu? Zápisy do týchto zariadení budú už v tradičných termínoch – do základných škôl sa budú konať 8.- 9. apríla 2022, v piatok v čase 14:30 - 18:00 a v sobotu 8:00 - 12:00 a do materských škôl začiatkom mája 2022. Podrobnosti budú zverejnené na webových sídlach škôl aj na stránke www.ruzinov.sk.   Rýchle správy z Ružinova: Beh dobrých ročníkov Súčasťou ČSOB maratónu bude v sobotu 2. apríla 2022 už po štvrtýkrát aj trasa ušitá špeciálne na mieru seniorom. Ak teda máte radi beh alebo rezkú chôdzu, prípadne ste fanúšikom nordic walking, Beh dobrých ročníkov je pre vás ako stvorený. Trať je dlhá 4,2 km a začína i končí pri Eurovea. Na rozdiel od iných bežeckých pretekov však v tomto prípade nejde o to dosiahnuť čo najrýchlejší čas, ale užiť si čas strávený s priateľmi a známymi. Ak sa chcete pridať, stačí sa zaregistrovať na uvedených telefónnych číslach, prípadne osobne v kancelárii prvého kontaktu (odb. soc. vecí). Prihlásiť sa treba do piatku 18. marca a okrem mena nahlásiť aj telefonický alebo e-mailový kontakt. Pripravené je aj inštruktážne stretnutie s profesionálnym trénerom. Štartovné hradí mestská časť, ktorá zároveň všetkým účastníkom pripraví aj jednotné reprezentačné tričko. AKO SA MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ? 02/ 55 41 01 75 alebo 0904 883 249 (počas dňa aj večer) 02/ 48 28 41 65 (po – pia 9:00 – 12:00, po – štv 13:00 – 15:00)   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 23. feb. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)   2. mar. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   9. mar. Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka)   16. mar. Poslanecké stredy: Michal Gašaj (Nivy)   23. mar. Poslanecké stredy: Jozef Matúšek (Starý Ružinov)   30. mar. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Predajňa FARMFOODS - Výnimočné potraviny  už aj v OC Nivy, na Tržnici

Predajňa FARMFOODS - Výnimočné potraviny už aj v OC Nivy, na Tržnici

Rubrika: Oznamy
Slovenská sieť predajní farmárskych výrobkov FARMFOODS – Výnimočné potraviny otvorila novú predajňu v bratislavskom OC Nivy, na Tržnici. Špecifickosť konceptu predajní spočíva v predaji slovenských, prírodných potravín zo slovenských fariem, ktoré sú vyrobené v maximálnej možnej miere bez tzv. „E-čok“ a bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO).   SIEŤ S 50 PREDAJŇAMI PO CELOM SLOVENSKU Ide už o siedmu predajňu v Bratislave. Dokopy so všetkými obslužnými, samoobslužnými a pojazdnými predajňami sieť FARMFOODS tvorí aktuálne 50 predajní lokalizovaných po celom území SR. Vašu najbližšiu predajňu nájdete jednoducho kliknutím na náš vyhľadávač predajní.   ŠIROKÝ SORTIMENT VÝNIMOČNÝCH VÝROBKOV Na pultoch predajní FARMFOODS možno nájsť výnimočne výborné potraviny z vlastných fariem, polí a výrobných prevádzok. Vyše 600 druhov výrobkov označených logom FARMFOODS koncept je NATUR - prírodné, v maximálnej možnej miere bez tzv. "É-čok", bez GMO a lacných náhrad. Možno medzi nimi nájsť čerstvé mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne produkty, syry, jogurty, chlieb a pečivo, hotové jedlá, ale aj medy, džemy, sirupy či víno. Portfólio vlastných výrobkov dopĺňa vyše 500 druhov starostlivo vyberaného, vysoko kvalitného sortimentu, najmä od slovenských výrobcov.   ZAUJÍMATE SA O ZLOŽENIE POTRAVÍN? Čítate etikety na potravinách? Viete, že rovnaké typy výrobkov sa v rôznych obchodných reťazcoch môžu líšiť svojím zložením? Keďže vo FARMFOODS je hlavným cieľom najvyššia kvalita výrobkov, od začiatku budovania reťazca sa dbá na každý detail vo výrobnom procese a jedinečnosť vlastných postupov nad rámec platných noriem. Zodpovedný prístup a filozofia konceptu Farmfoods sa premietajú do starostlivosti o pôdu, pestovania rastlín, kŕmenia a welfare chovu zvierat, hygieny, technológie výroby, využívania obnoviteľných zdrojov a nenarušenej krajiny.   VYSLEDOVATEĽNOSŤ JE ZÁKLAD Pôvod výrobkov vo FARMFOODS je vždy jasne preukázateľný. Vďaka etiketám, infokiosku a webovej stránke viete presne o každom výrobku, z akých surovín je vyrobený, akými postupmi bol vyrobený, aj čo si treba všímať pri porovnávaní s porovnateľnými výrobkami. Keď kupujete potraviny FARMFOODS, viete, čo jete.   SME TU PRE VÁS AJ NA TRŽNICI V OC NIVY Predajňu FARMFOODS nájdete v OC Nivy na Tržnici, na 2. poschodí. Otvorená je od pondelka do nedele v čase od 9:00 do 21:00. Navštívte nás, zaujímajte sa o zloženie a pôvod výrobkov uvedený na etiketách a spoznávajte výnimočnosti a chuť produktov FARMFOODS. Viac na https://www.farmfoods.sk/ a Facebooku FARMFOODS – výnimočné potraviny.   * platená reklama  
Dotácie: Online workshop

Dotácie: Online workshop

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ste amatér či profesionál v sociálnej oblasti, rozvoji komunitného života či vzdelávaní? Môžete požiadať o nenávratné poskytnutie finančných prostriedkov. MČ Bratislava-Ružinov poskytuje zo svojho rozpočtu dotácie na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti: kultúrno - spoločenské aktivity, vzdelávanie, telovýchova, šport a mládež, sociálna oblasť, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj komunitného života. Informačný seminár o dotačnom programe bude online v stredu 09. 02. 2022 od 17:30 – 19:00 hod.    Link na Zoom   Žiadateľ môže podať v jednom rozpočtovom období buď len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí, alebo len jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie v rámci jednej výzvy na predkladanie žiadostí.   Viac informácií nájdete na stránke www.ruzinov.sk v sekcii Dotačný program    
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
VYŠŠIE PRÍSPEVKY Jednorazové príspevky v čase náhlej núdze sa od 1. januára 2022 zvýšili. Finančná pomoc pre občanov sa zvýšila zo 100 na 200 a pre rodiny zo 160 na 300 eur. Ide o finančnú dávku, o ktorú možno požiadať raz za rok. Tlačivo je k dispozícii na www.ruzinov.sk (miestny úrad/ sociálne služby), ďalšie informácie poskytnú zamestnanci odboru sociálnych vecí.  DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159   ZELENŠÍ RUŽINOV Naša mestská časť bude zase o niečo zelenšia. Počas uplynulého roka odovzdali Ružinovčania viac ako 100-tisíc plastových fliaš, a tak Ružinov získal 10 440 eur na revitalizáciu zelene. Vedeli ste, že len u nás na Slovensku sa podľa ministerstva životného prostredia ročne predá asi miliarda PET fliaš a 350 miliónov plechoviek na nápoje? Asi 60 percent z toho sa recykluje, ostatné skončia v komunálnom odpade, či na uliciach, alebo vo vode, čo spôsobuje enormne veľký problém pre našu planétu a teda aj životné prostredie. Keď sa pred časom ešte len začalo hovoriť o povinnej recyklácii PET fliaš a plechoviek, pripravila spoločnosť Lidl v spolupráci s Ružinovom pilotnú časť projektu „Bude z toho haluz“. Za každú nádobku, ktorú ste odovzdali v dvoch predajniach Lidl v Ružinove, získala naša mestská časť 10 centov a keďže ich bolo vyše 104-tisíc kusov, na skrášlenie verejných priestorov pôjde celkom pekná čiastka, aby sa nám tu zase o niečo lepšie žilo.   
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 26. jan. Poslanecké stredy: Ivan Kraszkó (Ružová dolina)   2. feb. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   9. feb. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   16. feb. Poslanecké stredy: Mária Barancová (Prievoz)   23. feb. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)   2. mar. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Anketa: Navrhnite názov námestia

Anketa: Navrhnite názov námestia

Rubrika: Oznamy
Novovzniknutý priestor v lokalite Nivy – pred Pradiarňou má byť príjemným pobytovým priestorom. Aký názov dostane, však ešte nie je známe. Do rozhodovania sa však môžete zapojiť aj vy. Ako na to?  Národná kultúrna pamiatka Pradiareň 1900 a jej okolie sa mení na dominantu budúcej štvrte Zwirn. Námestie pred historickou budovou pradiarne a bývalej silocentrály sa má stať príjemným pobytovým priestorom, pričom nielen moderným vzhľadom, ale zároveň aj pokojnou atmosférou má nadviazať na blízke Dulovo námestie. Platany aj sochárske dielo Nové srdce Nív už skrášľuje aj 33 platanov, umelecké duše zase iste poteší plánované sochárske dielo. Nezodpovedaná však zostáva zásadná otázka – ako sa bude námestie volať? Takáto diskusia už bola na komisii dopravy. Jej členovia navrhli dva názvy. Námestie Živeny a Námestie Mórica Beňovského. V prvom prípade by sa vzdal hold najstaršiemu ženskému spolku na Slovensku, v tom druhom predstaviteľovi obdobia osvietenstva, rozvoja dopravy a obchodu a objavovania neznámych území. Aj vy môžete poslať návrh Odborníci následne navrhli miestnemu úradu, aby sa o téme názvu nového námestia hovorilo verejne a aby tiež zozbieral podnety od občanov. Do výberu sa tak môžete zapojiť aj vy. Zriadili sme preto emailovú adresu namestie@ruzinov.sk, kam môžete posielať svoje návrhy. Následne sa bude o nich hlasovať. Iste sa aj takýmto spôsobom dotvorí prostredie, ktoré bude príjemným prostredím pre tam žijúcich obyvateľov ale aj návštevníkov. Veď nie je to tak dávno, len koncom vlaňajšieho leta, čo námestie privítalo stovky ľudí pri príležitosti 30. výročia vzniku mestskej časti Ružinova. A námestie bude miestom aj pre takéto kultúrne a spoločenské podujatia.  
Slovnaft si uctil pamiatku dvoch zosnulých zamestnancov,  ktorí podľahli covidu

Slovnaft si uctil pamiatku dvoch zosnulých zamestnancov, ktorí podľahli covidu

Rubrika: Oznamy
·      na pamiatku zosnulých zamestnancov vysadila spoločnosť dve spomienkové lipy ·      projekt Živých pietnych miest realizuje OZ Skutočné obete ·      Slovnaft sa do projektu zapojil ako prvá súkromná spoločnosť Nielen mestá a obce na celom Slovensku spomínajú na svojich obyvateľov, ktorí prišli o život v pandémii. Koronavírus vážne zasiahol aj firmy a podniky. Stovky zamestnancov spoločnosti Slovnaft prekonali COVID-19, dvaja z nich ochoreniu podľahli. Na ich pamiatku spoločnosť vysadila v piatok 12. novembra dve krásne spomienkové lipy ako gesto sústrasti voči pozostalým rodinám a blízkym zosnulých. Vysadené sú vo verejnom parčíku pred vstupom do podniku. Slovnaft je prvou súkromnou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do projektu budovania Živých pietnych miest. Ten realizuje občianske združenie Skutočné obete v mestách a obciach na celom Slovensku. „Čelili sme a opäť čelíme mimoriadne ťažkému obdobiu v súkromných aj pracovných životoch. Pandémia pripravila tisícky ľudí na Slovensku o ich najbližších. Navždy sme stratili členov našich rodín, ale aj mnohých priateľov a kolegov. Túto jeseň sme vysadili viac ako dvadsať spomienkových líp, ktoré symbolicky žijú a dýchajú za všetky obete. Výsadbou v Slovnafte náš projekt pre tento rok ukončujeme, avšak pokračovať budeme ďalšími opäť na jar 2022,“ povedala Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktoré združuje a pomáha pozostalým. Spoločnosť Slovnaft robila a naďalej robí maximum pre to, aby bola tretia vlna pandémie pre chod podniku a jeho zamestnancov čo najmenej citeľná. Okrem prísnych epidemiologických opatrení sa snaží predchádzať následkom aj tým, že umožňuje zamestnancom, ich rodinným príslušníkom či dodávateľom pravidelné testovanie, sprostredkúva im možnosť zaočkovať sa priamo v spoločnosti, pričom téma ostražitosti a proticovidových opatrení je v spoločnosti neustále živá. „Ľudia trávia tretinu svojho života v práci. Majú tu nielen kolegov, ale nachádzajú tu priateľov, dokonca životných partnerov. Covid prekonali desiatky našich kolegov, dvaja mu, žiaľ, v druhej vlne podľahli. Obaja boli mladí a v plnej životnej sile. Zasadením líp si chceme uctiť ich pamiatku. Pevne verím, že ďalšia vlna pandémia nám už nezoberie žiadnych kolegov a priateľov,“ uviedol Marek Senkovič, CEO Slovnaft, a.s. OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Prvé lipy vysadili v Banskej Bystrici, v Žiline, Púchove, ďalej v Košiciach, Michalovciach, Zlatých Moravciach, obci Lúčka a Kamenica nad Cirochou, Nových Zámkoch, v Poltári, Lučenci a Zvolene a pokračovať budú opäť na jar budúceho roka v ďalších mestách a obciach. Záujemcovia sa môžu naďalej nahlasovať cez  www.skutocneobete.sk. Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, pretože  patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest, ktoré koronavírus ničí. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť, vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad. Viac informácií o projekte nájdete na www.skutocneobete.sk.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
VÝZVA PRE OBČANOV Košaté stromy a iné porasty na pozemkoch súkromných majiteľov spôsobujú problémy aj spoločnostiam, ktoré zabezpečujú dodávky energií. Dodávatelia energií preto majiteľov a užívateľov žiadajú, aby sa postarali o odstránenie a okliesnenie takýchto stromov najneskôr do 31. januára 2022. V opačnom prípade budú musieť vstúpiť na tieto pozemky OPRAVA V čísle 11/2021 na s. 17 sme pri mene poslankyne P. Kurhajcovej uviedli odpoveď iného poslanca. Správny text mal znieť: „ÁNO – Prvoradý je verejný záujem a ochrana zdravia spoločnosti. Rozhodnúť však musia odborníci, nie poslanci.“ Redakcia sa ospravedlňuje za chybu a nepríjemnosti, ktoré mohla spôsobiť. DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 24. nov. Poslanecké stredy: Ivan Kraszkó (Ružová dolina)   1. dec. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)   8. dec. Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň)   15. dec. Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz)   22. dec. Poslanecké stredy: František Bolgáč (Štrkovec)   Ďalšie dátumy stretnutí poslancov s občanmi v roku 2022 budú zverejnené na stránke www.ruzinov.sk po tom, ako bude dohodnutý harmonogram. Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.