Oznamy

Staráme sa o Ružinov: Jesenné upratovanie 2021

Staráme sa o Ružinov: Jesenné upratovanie 2021

Rubrika: Oznamy
Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov. Nie ku stojiskám alebo za garáže. Sobota 9. október 9:00 – 17:00 OSTREDKY parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, - zástavka autobusov č. 39 ŠTRKOVEC Herlianska ul. pred bývalou Tatra bankou TRNÁVKA Banšelova ulica - parkovisko pri Autobazáre   Sobota 16. október 9:00 – 17:00 PRIEVOZ - Parková ul. - roh /Syslia ul. - Vlčie hrdlo - sídlisko POŠEŇ parkovisko pred nákupným centrom - Kocka TRÁVNIKY parkovisko Rezedová - výjazd na Ďatelinovú ulicu   Sobota 23. október 9:00 – 17:00 STARÝ RUŽINOV garážové parkovisko - ulica Priekopy RUŽOVÁ DOLINA parkovisko pred Základnou školou - Ružová dolina 29 NIVY roh ulíc Kvačalova - Koceľova roh ulíc Košická - Oravská - Trenčianska     ZBER ELEKTROODPADU Najneskôr do 6.októbra 2021 kontaktujte Miestny úrad – Ružinov. Môžete tak urobiť počas úradných hodín na tel. čísle 02/4828 4454, non-stop e-mailom na zber@ruzinov.sk. Nahláste druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť, nutné je uviesť meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť. Zber si môžete objednať prostredníctvom miestneho úradu ale aj online na www.zberelektroodpadu.sk. V deň zberu 9. októbra 2021 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu, aby bol pripravený na odvoz. Ak sa nám ho nepodarí prevziať do 14:00 hod, kontaktujte nás do 14:30 hod. na telefónnom čísle 0907 434 303. Elektrospotrebiče však nevykladajte na ulicu. Predídete tak nepríjemnostiam. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, rozobrať ich, komponenty, ktoré by neboli vhodné do zberne surovín, by mohli len tak odhodiť a vytvoriť tak nelegálne skládky vo vašom okolí.   
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
VOĽNÉ MIESTA V JASLIACH Potrebujete sa vrátiť do práce a nemá vám kto postrážiť dieťatko? V našich jasličkách (pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov) na Palkovičovej máme od 2. 9. 2021 k dispozícii 13 voľných miest. Žiadosti môžete podávať na miestnom úrade. Viac na www.ruzinov.sk.   DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk   PRÍSPEVOK PRE PRVÁKOV Rodičia prváčikov môžu po nástupe svojich detí požiadať o príspevok 40 eur na nákup školských pomôcok. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok si bude možné vyzdvihnúť v pokladni miestneho úradu alebo ho žiadateľovi úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova. Tlačivo nájdete na www.ruzinov.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 8. sep. Poslanecké stredy: Katarína Šimončičová (Nivy)   22. sep. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   29. sep. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   6. okt. Poslanecké stredy: Mária Barancová (Prievoz)   13. okt. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec)   20. okt. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   Upozornenie: Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu miestneho úradu vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).    Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Naše mesto

Naše mesto

Rubrika: Oznamy
Naša materská škola Exnárova 6 ,sa aj tento rok prihlásila a zúčastnila sa projektu "Naše mesto". Tento projekt už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom - vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Každoročne sa tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú do rovnakých tričiek a zapájajú sa do množstva dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku darovaním svojho času a práce.  Našej materskej škole tento rok pomohli dobrovoľníci namaľovať plot okolo školského dvora. Dobrovoľníci pracovali s nadšením a s radosťou, čo bolo vidieť na ich dobre odvedenej práci.  Aj touto cestou sa im chceme veľmi pekne poďakovať.    Kolektív Materskej školy Exnárova 6, Bratislava.             
Poradňa: Čo robiť pri zranení

Poradňa: Čo robiť pri zranení

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Zlomená ruka, otras mozgu či rezná rana – to je len zlomok úrazov, ku ktorým môže prísť tak rýchlo, že sa ani nenazdáme. Špeciálne počas letných mesiacov, keď sa viac pohybujeme na záhrade či v lese. Na akého lekára sa obrátiť a kde vyhľadať prvú pomoc? Pozrite si v prehľadnej tabuľke. Základné informácie o tom, kde nájdete najbližšiu pohotovosť, nemocnicu či lekáreň, nájdete aj na stránke www.otvorenalekaren.sk.   
Počas leta chystáme: Prehľad prác a rekonštrukcií v Ružinove

Počas leta chystáme: Prehľad prác a rekonštrukcií v Ružinove

Rubrika: Oznamy
V našej mestskej časti sa chystajú viaceré investície. Aj vďaka nim dostane Ružinov krajšiu tvár a nám sa tu bude lepšie žiť. Pripravili sme prehľad stavebných prác, rekonštrukcií, projekčných prác a inžinierskych činností, ktoré sú na programe už počas letných prázdnin. Komunikácie, chodníky a parkovisko ■ Haburská 9 -15, ■ Rezedová od Tomášikovej k byt. domu Rezedová 23 ■ Nezábudková ■ Polárna ■ Sabinovská od Trnavskej po Drieňovú ■ Sabinovská od Drieňovej po Ružinovskú ■ Bielkova + chodník ■Na paši + chodník ■ Novohradská ■ Železná + chodníky ■ Chlumeckého – chodník ■ Ružová dolina – chodník ■ Západná – chodník + parkovisko ■ Banšelova 6-8 – prebudovanie zrušeného pieskoviska na parkovisko ■ Budovateľská + chodník (od Velehradskej po Kulíškovu, od Velehradskej po Skladištnú) ■ Pavlovičova ■ Kladnianska ■ Prešovská + chodníky ■ Mlynské luhy ■ Dr. Clementisa ■ Na úvrati ■ Okružná (od Krasinského po Staničnú) + chodníky ■ Hríbova ■ Martinská + chodníky (od Stachanovskej po Kľukatú) ■ Sladová (od Konopnej po križovatku Sladová) + parkovanie ■ Koceľova ■ Stachanovská – chodník II. etapa ■ Kladnianska – Kaštieľska ■ Stachanovská – chodník III. etapa ■ Kľukatá – Kladnianska ■ Trebišovská – spojnica s Tomášikovou, nový chodník ■Štyndlova (po Strojnícku) – chodník ■ Park Ružová dolina   Základné školy a materské školy ■ ZŠ Medzilaborecká – výstavba nového pavilónu a telocvične ■ ZŠ Ostredkova – príprava výstavby nového pavilónu školy s telocvičňou ■ MŠ Bancíkovej - zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ■ ZŠ Vrútocká – dokumentácia prístavby nového pavilónu ■ MŠ Vietnamská 13 – rekonštrukcia strechy ■ MŠ Piesočná 2 – sanácia komína a vstupov do objektu ■ MŠ Haburská 6 – zvýšenie energetickej efektívnosti, vodozádržné opatrenia ■ ZŠ Ružová dolina – oprava kuchyne ■ EP MŠ – Rádiová – rekonštrukcia oplotenia ■ ZŠ Vrútocká – oprava, zateplenie strechy, oprava rozvodov kanalizácie ■ ZŠ Borodáčova – rekonštrukcia telocvične   Verejné priestranstvá ■ rekonštrukcia a modernizácia bežeckej dráhy na Štrkovci ■ revitalizácia parku pri radnici v Prievoze – štúdia   Inštitúcie a iné budovy ■ Hasičská zbrojnica – rekonštrukcia objektu ■ Miestny úrad Bratislava-Ružinov – rekonštrukcia budovy a oprava terás ■ Mestská polícia Ružinov – rekonštrukcia sídla ■ Knižnica Ružinov – Miletičova 47 – významná obnova, rekonštrukcia objektu ■ Objekt Tomášikova 25 – rekonštrukcia a zmena účelu objektu knižnice na materskú školu  
Osobnosť Ružinova: Čakáme na vaše nominácie

Osobnosť Ružinova: Čakáme na vaše nominácie

Rubrika: Oznamy
Možno ich stretávame každý deň. A možno sme o nich nikdy nepočuli. Ak však poznáte niekoho, kto je podľa vás naozaj výnimočný, niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí, alebo niekoho, kto venuje svoj čas a skúsenosti, aby pomohol iným, nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do nedele 5. septembra. Nezáleží na tom, či to je niekto, koho vídavame na titulkách časopisov, alebo niekto, kto roky pomáha svojej komunite. Najmä posledný rok nám ukázal, akí dôležití môžu byť pre nás ľudia, ktorých prácu obyčajne vnímame ako samozrejmosť. Kritériá nominácie Návrh na udelenie ocenenia môže predložiť ktokoľvek. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie tvorivými výkonmi. Čo treba urobiť? Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na stránke www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu miestneho úradu poštou alebo elektronicky až do 5. septembra 2021. Návrhy posúdi komisia školstva, kultúry a športu, vyberie kandidátov, prediskutuje so starostom a predloží ich na rokovanie miestneho zastupiteľstva. ELEKTRONICKY ocenovanie@ruzinov.sk POŠTOU s označením „OCEŇOVANIE“: Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
PRÍSPEVOK PRE PRVÁKOV Rodičia prváčikov môžu po nástupe svojich detí požiadať o príspevok 40 eur na nákup školských pomôcok. Podmienkou jej poskytnutia je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v Ružinove. Príspevok si bude možné vyzdvihnúť v pokladni miestneho úradu alebo ho žiadateľovi úrad zašle priamo na účet. Tento príspevok sa vzťahuje aj na tie deti, ktoré nastúpia do cirkevnej alebo súkromnej školy, resp. do školy mimo Ružinova. Tlačivo nájdete na webovej stránke www.ruzinov.sk.   DÔLEŽITÉ KONTAKTY Podozrenia z korupcie pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk   Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 23. jún Poslanecké stredy: Sirotka Vladimír (Ostredky)   30. jún Poslanecké stredy: Strapák Peter (Trnávka)   8. sep. Poslanecké stredy: Katarína Šimončičová (Trávniky)     22. sep. Poslanecké stredy: Michaela Biharyová (Trávniky)   29. sep. Poslanecké stredy: Peter Herceg (Pošeň)   6. okt. Poslanecké stredy: Mária Barancová (Prievoz)   Upozornenie: Vzhľadom na to, že sa rekonštruuje úrad, vás prosíme, aby ste si najskôr e-mailom alebo telefonicky dohodli ďalší postup a miesto stretnutia. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Dotazník k príprave komunitného plánu sociálnych služieb

Dotazník k príprave komunitného plánu sociálnych služieb

Rubrika: Oznamy
Ste spokojný s ponukou a kvalitou sociálnych služieb v mestskej časti? Teraz máte šancu, aby ste vyjadrili svoj názor v anonymnom dotazníku. Vhodiť ho môžete osobne do krabice vo vestibule na miestnom úrade, pri správe trhoviska Miletičova (pri bankomate), prípadne poslať mailom na dotaznik@ruzinov.sk alebo poštou na adresu Sociálny odbor, MÚ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava s označením DOTAZNÍK SOCIÁLNYCH SLUŽIEB do utorka 15. 6. 2021.  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Podozrenia z korupcie pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie +421 2 638 101 51 (Siemens) Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Agenda magistrátu +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Asistované sčítanie obyvateľov pokračuje Tento rok sa na Slovensku koná sčítanie obyvateľov. Ľudia, ktorí sa nemohli alebo nevedia sčítať sami, nemusia zúfať. Môžu totiž využiť asistované sčítanie. To pokračuje až do 13. júna. Ak ste nemali technické prostriedky, aby ste sa mohli sčítať sami, alebo potrebujete pomoc, môžete navštíviť kontaktné miesto. Čo musíte urobiť? Pred jeho návštevou si pripravte občiansky preukaz, rodné číslo, prípadne dátum sobáša a číslo bytu. Dôležité je, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru 2021. V prípade, že sa nemôžete dostaviť, môžete požiadať o pomoc mobilného sčítacieho asistenta. Môžete tak urobiť na číslach 0911 707 691 alebo 0911 707 687. Kontaktné miesta v Ružinove: ■ Miestny úrad Ružinov - Mierová 21 ■ KNIŽNICA Ružinov - Tomášikova 25 ■ KNIŽNICA Ružinov - Na úvrati 52 ■ DK Ružinov - Ružinovská 28 ■ SD NIVY - Súťažná 18 ■ Trhovisko Miletičova - Miletičova 17 Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk. V prípade, že máte ďalšie otázky, môžete nás kontaktovať na mailovej adrese scitanieobyvatelov@ruzinov.sk.   INFORMÁCIA O OČKOVANÍ Bratislavská župa pripravuje očkovanie mobilnou jednotkou. Ak vám zdravotný stav, vek, alebo iné závažné dôvody neumožňujú prísť sa dať zaočkovať do niektorého z očkovacích centier, môžete sa zaregistrovať na webovej stránke www.bratislavskykraj.sk/koronavirus.   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 26. máj Poslanecké stredy: Kurhajcová Petra (Trávniky)   2.jún Poslanecké stredy: Štasselová Lucia (Pošeň)   9.jún Poslanecké stredy: Gečevský Nikolaj (Prievoz)   16.jún Poslanecké stredy: Kulifajová Marcela (Štrkovec)   23. jún Poslanecké stredy: Sirotka Vladimír (Ostredky)   30. jún Poslanecké stredy: Strapák Peter (Trnávka)   Upozornenie: V prípade záujmu odporúčame kontaktovať poslancov najskôr e-mailom alebo telefonicky, aby ste si dohodli ďalší postup. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Kontaktné miesta pre asistované sčítanie obyvateľov Ružinova

Kontaktné miesta pre asistované sčítanie obyvateľov Ružinova

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)
Správy

Správy

Rubrika: Oznamy
Prihlášky do škôlok Prihlasovanie detí do škôlok bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu aj tentokrát prebiehať elektronicky (online prostredníctvom dotazníka, resp. zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu konkrétneho zariadenia). V prípade, že rodičia nemajú prístup na internet, môžu žiadosť poslať aj poštou. Žiadosti bude možné podávať v týždni od 3. do 7. mája 2021. Vzhľadom na zmenu zákona budú prednostne prijímané deti, ktoré dovŕšia do 31. 08. 2021 päť rokov a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné.   Nezabúdame Pred niekoľkými týždňami nás opustil vo veku 98 rokov Ján Magál, ktorý v minulosti pôsobil ako čestný predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Tento výnimočný Ružinovčan v decembri minulého roka získal ocenenie mestskej časti Osobnosť Ružinova.   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 5. máj Poslanecké stredy: Pilková Silvia (Trnávka)   12.máj Poslanecké stredy: Gašaj Michal (Nivy)   19. máj Poslanecké stredy: Matúšek Jozef (Starý Ružinov)   26.máj Poslanecké stredy: Kurhajcová Petra (Trávniky)   2. jún Poslanecké stredy: Štasselová Lucia (Pošeň)   9. jún Poslanecké stredy: Gečevský Nikolaj (Prievoz)   Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné stretnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať poslancov e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).   Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRATISLAVA

ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRATISLAVA

Rubrika: Oznamy
Vitajte v medzinárodnej anglickej škole English International School of Bratislava, v centre holistického vzdelávania, ktoré sa zameriava na spôsoby prípravy svojich žiakov na život v modernom svete. V našej škole pripravujeme žiakov nielen na skúšky, ale rozvíjaním nasledujúcich kľúčových zručností ich pripravujeme na to, aby boli v budúcnosti úspešní a šťastní.   ●        Učíme ich, ako sa učiť. ●        Učíme ich, ako myslieť. ●        Učíme ich, ako uvažovať. ●        Učíme ich, ako komunikovať.   Tieto štyri zručnosti sú súčasťou všetkého, čo robíme. To je dôvodom, prečo sa menej zaujímame o to, aké majú žiaci naučené vedomosti, ale zameriavame sa skôr na to, čo vďaka týmto vedomostiam dokážu. Namiesto zbierania známok sa našim žiakom snažíme pomôcť pri vytváraní vlastného portfólia skúseností. Vďaka tomuto prístupu budú žiaci lepšie pripravení na čokoľvek, čo im budúcnosť prinesie.   Poskytujeme vzdelanie pre deti a žiakov od 3 do 18 rokov. V našej inovatívnej modernej škole poskytujeme úplné základné a stredoškolské vzdelanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Našich žiakov vzdelávame učebnou metódou založenou na projektoch. Týmto spôsobom podporujeme ich zvedavú myseľ a kreatívneho ducha. Tempo výučby sa tiež prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka, a tak sa z detí stávajú sebavedomí a flexibilní študenti pripravení na život v modernom svete.   Sme jednou zo svetových škôl, ktorá má oprávnenie poskytovať celosvetovo uznávaný štúdijný program International Baccalaureate®. Naši žiaci v ňom študujú od druhého stupňa základnej školy v IB Middle Years Programme. Po ukončení tohto programu plynule prechádzajú na strednú školu, v ktorej sa posledné dva roky štúdia vzdelávajú v rámci IB Diploma Programme. V tomto programe majú študenti možnosť výberu konkrétnych predmetov, ktorým sa chcú venovať aj počas štúdia na vysokej škole. Stredoškolské štúdium je ukončené medzinárodnou maturitou.   Jazyky v English International School of Bratislava. Sme inovatívna medzinárodná škola, ktorej oficiálnym jazykom je angličtina. Hoci je angličtina primárnym vyučovacím jazykom, nedostatočné jazykové znalosti nie sú prekážkou pre prijatie, pretože poskytujeme jazykovú podporu (ELS).  Štandardne sa vyučuje nemčina, španielčina a francúzština. Ďalšie jazykové kurzy sa otvárajú na požiadanie (napr. hodiny čínštiny, ruštiny, perzštiny atď.). Slovenskí študenti majú hodiny slovenčiny 5-krát týždenne.   Našich žiakov vzdeláva tím kvalifikovaných učiteľov z celého sveta.   Mimoškolské činnosti Žiaci, ktorí zostanú po vyučovaní v škole, majú možnosť vybrať si z bohatej ponuky voliteľných predmetov vrátane hodín cudzích jazykov, spolupráce pri vydávaní školských novín či dokonca kurzu programovania. Každoročne je k dispozícii viac než 30 krúžkov. Sú zamerané na šport, hudbu, vedu, jazyky, programovanie, umenie, aranžovanie kvetov, kultúru, dejiny, matematiku, fitnes atď. Ponúkame aj krúžky a semináre pre dospelých. V EISB veríme, že každý má potenciál učiť sa. Zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: žiakov, zamestnancov a ich rodiny. Preto všetkým ponúkame možnosť vzdelávať sa. Žijeme ako medzinárodná komunita, ktorá sa navzájom inšpiruje a podporuje.     Zápis detí do prvého ročníka základnej školy Zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 v English International School of Bratislava je stále otvorený. Vaše dieťa môžete prihlásiť elektronicky, a to vyplnením formulára na našej web stránke.   Podmienky prijatia V EISB je aktívna účasť kľúčovým aspektom úspešného vzdelávania. Z tohto dôvodu sú podmienky prijatia zamerané na schopnosť žiaka aktívne sa zúčastňovať na hodinách, primerane jeho veku.  Schopnosti uchádzača sa hodnotia na základe skúšobných dní a pohovorov počas prijímacieho procesu. Následne prebieha pohovor so žiakom a jeho rodičmi, počas ktorého sa žiakovi odporučí vhodný študijný program. Nových žiakov prijímame počas celého roku, okrem diplomového programu (DP). IB Diploma Programme sa začína vždy od 1. septembra, pričom uchádzači môžu prihlášky podávať po celý rok. Podmienkou prijatia do IB Diploma Programme je úspešné zvládnutie prijímacích testov z angličtiny a matematiky.   Ak sme vás naším prístupom k vzdelávaniu zaujali a prajete si dozvedieť sa viac, kliknite na našu web stránku. Kontaktovať nás môžete na mailovej adrese admissions@eisbratislava.org alebo nám zavolajte na tel. č. +421 917 120 012, +421 908 961 865.   English International School of Bratislava Radničné námestie 4, Bratislava - Ružinov www.eisbratislava.org *platená reklama  
Mobilné odberové miesta v Ružinove

Mobilné odberové miesta v Ružinove

Rubrika: Oznamy
NIVY SČK Miletičova 59 POLIKLINIKA SAPIENTA Daxnerovo nám. 5 MEDANTE CLINIC Ružová dolina 18 (Delfín) PHOENIX CORPORATION Parkovisko Miletička, Záhradnícka 58 PRESTIGE REALITY Plynárenská 3D   POŠEŇ LASER THERAPY DK Ružinov (zozadu) ATRIUM AMD Babuškova 2 ROYAL MEDICAL CARE Sv. Vincenta 6 RMHC 1 Sv. Vincenta 6   PRIEVOZ BONUM SALUTEM Mierová 21 (zboku MÚ) SMILE, S.R.O. (bývalá budova Tatra Banky) Mierová 34 MUDr. OTO VINCZE Komárňanská 99 HBO MEDICAL Hraničná 18 GROSSMANN PROPERTY Hraničná 24   ŠTRKOVEC AMFITEÁTER ŠTRKOVECKÉ JAZERO Drieňová 9   OSTREDKY PARKOVISKO PRI STUDENT HOUSE Tomášikova 34   TRÁVNIKY UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Ružinovská 6   V TESNOM SUSEDSTVE MČ RUŽINOV BALIAN Ďumbierska 32 POLIKLINIKA NOVAPHARM Šancová 110 MEDANTE CLINIC Podpriehradná 3A – exteriér EVENT MEDICAL SOLUTIONS Odbojárov 9 LASER THERAPY Vajnorská 21   V prípade záujmu o AG, príp. PCR test môžete využiť aj platené testovacie miesta napr. lab.online, rezervacie.agel.sk, covid-testovanie.sk, rychlotest-covid.sk. Zoznam je spracovaný na základe údajov zverejnených na webových sídlach Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja. ilustračná foto: Ružinovské Echo č.12-2020/1-2021  
Staráme sa o Ružinov: Jarné upratovanie 2021

Staráme sa o Ružinov: Jarné upratovanie 2021

Rubrika: Oznamy
Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov. Nie ku stojiskám alebo za garáže.     CHCETE SI ODPAD RADŠEJ ODVIEZŤ SAMI? Počas týchto troch sobôt v čase od 9:00 do 17:00 ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné, čo potrebujete, je mať so sebou občiansky preukaz (ako doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).   Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným odpadom alebo batériami po zvyšok roka? Elektroodpad www.envidom.sk, 02/ 50 221 300 Pneumatiky bezplatne - ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík (www.eltma.sk) Drobný stavebný odpad zberný dvor OLO, Ivánska cesta 22 Dôležité: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže byť termín jarného upratovania zmenený. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe www.ruzinov.sk, resp. na oficiálnom facebookovom profile MČ Bratislava – Ružinov.  
Správy

Správy

Rubrika: Oznamy
Meno pre Hirošimu Vzhľadom na veľký záujem sme sa rozhodli predĺžiť termín, dokedy môžete posielať svoje návrhy na nové pomenovanie pre toto miesto. Na vaše tipy čakáme do 11. apríla na adrese hirosima@ruzinov.sk. Orezy imela Mestská časť začala odstraňovať imelo z drevín. Práce vykonávajú certifikovaní arboristi. Radi by sme poprosili o ústretovosť a porozumenie, ak príde k dočasnému obmedzeniu parkovania v týchto lokalitách. Pokiaľ autá ostanú na uliciach zaparkované napriek dočasnému dopravnému značeniu, nebudeme môcť práce vykonať. Imelo je parazit, oslabuje stabilitu konárov a ak chceme predísť ich zlomeniu a prípadným ďalším škodám, je ich orez nevyhnutný. Spomíname Začiatkom februára nás opustila naša dlhoročná kolegyňa Kristína Tumová. Takmer dvadsať rokov venovala práci pre Ružinov a dlhé roky bola vedúcou denného centra pre seniorov na Zimnej ulici. Navždy si budeme pamätať, čo robila pre Ružinov. Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk. AKTUALITY Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Ružinovský podnik VPS www.rpvps.sk