Oznamy

Správy

Správy

Rubrika: Oznamy
Prihlášky do škôlok Prihlasovanie detí do škôlok bude vzhľadom na epidemiologickú situáciu aj tentokrát prebiehať elektronicky (online prostredníctvom dotazníka, resp. zaslaním prihlášky na e-mailovú adresu konkrétneho zariadenia). V prípade, že rodičia nemajú prístup na internet, môžu žiadosť poslať aj poštou. Žiadosti bude možné podávať v týždni od 3. do 7. mája 2021. Vzhľadom na zmenu zákona budú prednostne prijímané deti, ktoré dovŕšia do 31. 08. 2021 päť rokov a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné.   Nezabúdame Pred niekoľkými týždňami nás opustil vo veku 98 rokov Ján Magál, ktorý v minulosti pôsobil ako čestný predseda Slovenskej mykologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Tento výnimočný Ružinovčan v decembri minulého roka získal ocenenie mestskej časti Osobnosť Ružinova.   Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 5. máj Poslanecké stredy: Pilková Silvia (Trnávka)   12.máj Poslanecké stredy: Gašaj Michal (Nivy)   19. máj Poslanecké stredy: Matúšek Jozef (Starý Ružinov)   26.máj Poslanecké stredy: Kurhajcová Petra (Trávniky)   2. jún Poslanecké stredy: Štasselová Lucia (Pošeň)   9. jún Poslanecké stredy: Gečevský Nikolaj (Prievoz)   Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné stretnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať poslancov e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).   Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRATISLAVA

ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF BRATISLAVA

Rubrika: Oznamy
Vitajte v medzinárodnej anglickej škole English International School of Bratislava, v centre holistického vzdelávania, ktoré sa zameriava na spôsoby prípravy svojich žiakov na život v modernom svete. V našej škole pripravujeme žiakov nielen na skúšky, ale rozvíjaním nasledujúcich kľúčových zručností ich pripravujeme na to, aby boli v budúcnosti úspešní a šťastní.   ●        Učíme ich, ako sa učiť. ●        Učíme ich, ako myslieť. ●        Učíme ich, ako uvažovať. ●        Učíme ich, ako komunikovať.   Tieto štyri zručnosti sú súčasťou všetkého, čo robíme. To je dôvodom, prečo sa menej zaujímame o to, aké majú žiaci naučené vedomosti, ale zameriavame sa skôr na to, čo vďaka týmto vedomostiam dokážu. Namiesto zbierania známok sa našim žiakom snažíme pomôcť pri vytváraní vlastného portfólia skúseností. Vďaka tomuto prístupu budú žiaci lepšie pripravení na čokoľvek, čo im budúcnosť prinesie.   Poskytujeme vzdelanie pre deti a žiakov od 3 do 18 rokov. V našej inovatívnej modernej škole poskytujeme úplné základné a stredoškolské vzdelanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Našich žiakov vzdelávame učebnou metódou založenou na projektoch. Týmto spôsobom podporujeme ich zvedavú myseľ a kreatívneho ducha. Tempo výučby sa tiež prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka, a tak sa z detí stávajú sebavedomí a flexibilní študenti pripravení na život v modernom svete.   Sme jednou zo svetových škôl, ktorá má oprávnenie poskytovať celosvetovo uznávaný štúdijný program International Baccalaureate®. Naši žiaci v ňom študujú od druhého stupňa základnej školy v IB Middle Years Programme. Po ukončení tohto programu plynule prechádzajú na strednú školu, v ktorej sa posledné dva roky štúdia vzdelávajú v rámci IB Diploma Programme. V tomto programe majú študenti možnosť výberu konkrétnych predmetov, ktorým sa chcú venovať aj počas štúdia na vysokej škole. Stredoškolské štúdium je ukončené medzinárodnou maturitou.   Jazyky v English International School of Bratislava. Sme inovatívna medzinárodná škola, ktorej oficiálnym jazykom je angličtina. Hoci je angličtina primárnym vyučovacím jazykom, nedostatočné jazykové znalosti nie sú prekážkou pre prijatie, pretože poskytujeme jazykovú podporu (ELS).  Štandardne sa vyučuje nemčina, španielčina a francúzština. Ďalšie jazykové kurzy sa otvárajú na požiadanie (napr. hodiny čínštiny, ruštiny, perzštiny atď.). Slovenskí študenti majú hodiny slovenčiny 5-krát týždenne.   Našich žiakov vzdeláva tím kvalifikovaných učiteľov z celého sveta.   Mimoškolské činnosti Žiaci, ktorí zostanú po vyučovaní v škole, majú možnosť vybrať si z bohatej ponuky voliteľných predmetov vrátane hodín cudzích jazykov, spolupráce pri vydávaní školských novín či dokonca kurzu programovania. Každoročne je k dispozícii viac než 30 krúžkov. Sú zamerané na šport, hudbu, vedu, jazyky, programovanie, umenie, aranžovanie kvetov, kultúru, dejiny, matematiku, fitnes atď. Ponúkame aj krúžky a semináre pre dospelých. V EISB veríme, že každý má potenciál učiť sa. Zameriavame sa na rozvoj všetkých členov komunity: žiakov, zamestnancov a ich rodiny. Preto všetkým ponúkame možnosť vzdelávať sa. Žijeme ako medzinárodná komunita, ktorá sa navzájom inšpiruje a podporuje.     Zápis detí do prvého ročníka základnej školy Zápis do prvého ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 v English International School of Bratislava je stále otvorený. Vaše dieťa môžete prihlásiť elektronicky, a to vyplnením formulára na našej web stránke.   Podmienky prijatia V EISB je aktívna účasť kľúčovým aspektom úspešného vzdelávania. Z tohto dôvodu sú podmienky prijatia zamerané na schopnosť žiaka aktívne sa zúčastňovať na hodinách, primerane jeho veku.  Schopnosti uchádzača sa hodnotia na základe skúšobných dní a pohovorov počas prijímacieho procesu. Následne prebieha pohovor so žiakom a jeho rodičmi, počas ktorého sa žiakovi odporučí vhodný študijný program. Nových žiakov prijímame počas celého roku, okrem diplomového programu (DP). IB Diploma Programme sa začína vždy od 1. septembra, pričom uchádzači môžu prihlášky podávať po celý rok. Podmienkou prijatia do IB Diploma Programme je úspešné zvládnutie prijímacích testov z angličtiny a matematiky.   Ak sme vás naším prístupom k vzdelávaniu zaujali a prajete si dozvedieť sa viac, kliknite na našu web stránku. Kontaktovať nás môžete na mailovej adrese admissions@eisbratislava.org alebo nám zavolajte na tel. č. +421 917 120 012, +421 908 961 865.   English International School of Bratislava Radničné námestie 4, Bratislava - Ružinov www.eisbratislava.org *platená reklama  
Mobilné odberové miesta v Ružinove

Mobilné odberové miesta v Ružinove

Rubrika: Oznamy
NIVY SČK Miletičova 59 POLIKLINIKA SAPIENTA Daxnerovo nám. 5 MEDANTE CLINIC Ružová dolina 18 (Delfín) PHOENIX CORPORATION Parkovisko Miletička, Záhradnícka 58 PRESTIGE REALITY Plynárenská 3D   POŠEŇ LASER THERAPY DK Ružinov (zozadu) ATRIUM AMD Babuškova 2 ROYAL MEDICAL CARE Sv. Vincenta 6 RMHC 1 Sv. Vincenta 6   PRIEVOZ BONUM SALUTEM Mierová 21 (zboku MÚ) SMILE, S.R.O. (bývalá budova Tatra Banky) Mierová 34 MUDr. OTO VINCZE Komárňanská 99 HBO MEDICAL Hraničná 18 GROSSMANN PROPERTY Hraničná 24   ŠTRKOVEC AMFITEÁTER ŠTRKOVECKÉ JAZERO Drieňová 9   OSTREDKY PARKOVISKO PRI STUDENT HOUSE Tomášikova 34   TRÁVNIKY UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Ružinovská 6   V TESNOM SUSEDSTVE MČ RUŽINOV BALIAN Ďumbierska 32 POLIKLINIKA NOVAPHARM Šancová 110 MEDANTE CLINIC Podpriehradná 3A – exteriér EVENT MEDICAL SOLUTIONS Odbojárov 9 LASER THERAPY Vajnorská 21   V prípade záujmu o AG, príp. PCR test môžete využiť aj platené testovacie miesta napr. lab.online, rezervacie.agel.sk, covid-testovanie.sk, rychlotest-covid.sk. Zoznam je spracovaný na základe údajov zverejnených na webových sídlach Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja. ilustračná foto: Ružinovské Echo č.12-2020/1-2021  
Staráme sa o Ružinov: Jarné upratovanie 2021

Staráme sa o Ružinov: Jarné upratovanie 2021

Rubrika: Oznamy
Potrebujete sa zbaviť starého nábytku, kobercov, umývadla alebo linolea? Aj tentokrát môžete využiť príležitosť vyhodiť ich do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Lebo tento odpad patrí na zberné dvory a do kontajnerov. Nie ku stojiskám alebo za garáže.     CHCETE SI ODPAD RADŠEJ ODVIEZŤ SAMI? Počas týchto troch sobôt v čase od 9:00 do 17:00 ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné, čo potrebujete, je mať so sebou občiansky preukaz (ako doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).   Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným odpadom alebo batériami po zvyšok roka? Elektroodpad www.envidom.sk, 02/ 50 221 300 Pneumatiky bezplatne - ktorýkoľvek pneuservis alebo predajňa pneumatík (www.eltma.sk) Drobný stavebný odpad zberný dvor OLO, Ivánska cesta 22 Dôležité: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu môže byť termín jarného upratovania zmenený. Všetky aktuálne informácie nájdete na webe www.ruzinov.sk, resp. na oficiálnom facebookovom profile MČ Bratislava – Ružinov.  
Správy

Správy

Rubrika: Oznamy
Meno pre Hirošimu Vzhľadom na veľký záujem sme sa rozhodli predĺžiť termín, dokedy môžete posielať svoje návrhy na nové pomenovanie pre toto miesto. Na vaše tipy čakáme do 11. apríla na adrese hirosima@ruzinov.sk. Orezy imela Mestská časť začala odstraňovať imelo z drevín. Práce vykonávajú certifikovaní arboristi. Radi by sme poprosili o ústretovosť a porozumenie, ak príde k dočasnému obmedzeniu parkovania v týchto lokalitách. Pokiaľ autá ostanú na uliciach zaparkované napriek dočasnému dopravnému značeniu, nebudeme môcť práce vykonať. Imelo je parazit, oslabuje stabilitu konárov a ak chceme predísť ich zlomeniu a prípadným ďalším škodám, je ich orez nevyhnutný. Spomíname Začiatkom februára nás opustila naša dlhoročná kolegyňa Kristína Tumová. Takmer dvadsať rokov venovala práci pre Ružinov a dlhé roky bola vedúcou denného centra pre seniorov na Zimnej ulici. Navždy si budeme pamätať, čo robila pre Ružinov. Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v  sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk. AKTUALITY Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Ružinovský podnik VPS www.rpvps.sk  
Zápis do základných škôl

Zápis do základných škôl

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Chystá sa vaše dieťa v septembri do prvej triedy a máte trvalý pobyt v Ružinove? Zápis detí na povinnú školskú dochádzku na niektorú z našich deviatich základných škôl sa tento rok uskutoční v piatok 9. apríla a v sobotu 10. apríla. Konkrétne informácie nájdete na webových stránkach jednotlivých škôl. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu je pravdepodobné, že sa zápis uskutoční online. Pozn.: Prihlasovanie detí do materských škôl sa uskutoční v máji, konkrétne informácie prinesieme v ďalšom čísle Ružinovského Echa.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 24. mar. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)   31. mar. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)   7. apr. Poslanecké stredy: Matúš Méheš (Pošeň)   14. apr. Poslanecké stredy: Monika Ďurajková (Prievoz)   21. apr. Poslanecké stredy: František Bolgáč (Štrkovec)   28. apr. Poslanecké stredy: Martin Patoprstý (Ostredky)   Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné stretnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať poslancov e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci).   Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Mobilné odberové miesta v Ružinove: Antigénové testy zadarmo

Mobilné odberové miesta v Ružinove: Antigénové testy zadarmo

Rubrika: Oznamy
NIVY SČK Miletičova 59, denne okrem stredy: 8:30 – 17:30 POLIKLINIKA SAPIENTA Daxnerovo nám. 5, po – pi: 9:00 – 17:00, so: 8:00 – 16:30 MEDANTE CLINIC Ružová dolina 18 (Delfín), po – so: 8:00 – 16:00 PHOENIX CORPORATION Parkovisko Miletička, Záhradnícka 58, po – ne: 9:00 – 17:00 PRESTIGE REALITY Plynárenská 3D, po – ne: 10:00 – 19:00   POŠEŇ LASER THERAPY DK Ružinov (zozadu) po – ne: 8:00 – 17:00 ATRIUM AMD Babuškova 2, po – pia: 14:00 – 22:00 (okrem stredy), so – ne: 9:00 – 17:00 ROYAL MEDICAL CARE Sv. Vincenta 6, po – pi: 8:00 – 16:00 RMHC 1 Sv. Vincenta 6, po – pi: 8:00 – 16:00   PRIEVOZ BONUM SALUTEM Mierová 21 (zboku MÚ), po – ne: 10:00 – 19:00 SMILE, S.R.O. (bývalá budova Tatra Banky) Mierová 34, po – ne: 08:00 – 16:30 MUDr. OTO VINCZE Komárňanská 99, po – so: 9:00 – 17:30 HBI MEDICAL Hraničná 18, po – pia: 11:30 – 19:30, so: 08:30 – 16:30   ŠTRKOVEC AMFITEÁTER ŠTRKOVECKÉ JAZERO Drieňová 9, po – pia: 11:30 – 20:00, so – ne: 08:00 – 16:30   OSTREDKY PARKOVISKO PRI STUDENT HOUSE Tomášikova 34, po – ne: 11:00 – 19:00   TRÁVNIKY UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA Ružinovská 6, po – pi: 8:00 – 11:00   V prípade záujmu o AG, príp. PCR test môžete využiť aj platené testovacie miesta napr. lab.online, rezervacie.agel.sk, covid-testovanie.sk, rychlotest-covid.sk. Zoznam je spracovaný na základe údajov zverejnených na webových sídlach Ministerstva zdravotníctva SR a Bratislavského samosprávneho kraja.   Ilustračná foto: RE, December 2020 - Január 2021  
Aktuality

Aktuality

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o mestskej časti nájdete na webe a na FB. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov   Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie +421 2 638 101 51 (Siemens) Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159 Agenda magistrátu +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Komunikácia s úradom v čase mimoriadnej situácie

Komunikácia s úradom v čase mimoriadnej situácie

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Až do odvolania bude miestny úrad (vrátane kancelárie prvého kontaktu) pre verejnosť ZATVORENÝ Odporúčame preto obracať sa na jednotlivé oddelenia a odbory miestneho úradu prioritne e-mailom. V prípade, že niektoré záležitosti nie je možné vybaviť e-mailom, resp. telefonicky a neznesú odklad, môžete si vopred dohodnúť termín stretnutia (minimálne deň vopred, nie z vrátnice miestneho úradu – nariadenie o povinnej práci z domu a karanténne obmedzenia sa týkajú aj nášho úradu).     MATRIKA NARODENIE DIEŤAŤA - na základe hlásenia o narodení dieťaťa z pôrodnice matričný úrad zasiela rodný list poštou (nie je potrebné navštevovať úrad osobne), výnimkou je len priznanie otcovstva  ludmila.grusova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 69 eva.furakova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 67 andrea.weinstukova@ruzinov.sk +421 2 48 28 43 61 ÚMRTIE - na základe listu o prehliadke mŕtveho (zvyčajne doručuje pohrebná služba) matrika vydáva úmrtný list (a zvyčajne odovzdáva pohrebnej službe) UZATVORENIE MANŽELSTVA - na základe telefonickej konzultácie gabriela.soltesova@ruzinov.sk +421 2 48 28 44 61   ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA Vyhradené parkovanie - žiadosti (predĺženie, zmena, zrušenie, nová žiadosť) sa budú prijímať iba elektronicky formou e-mailu – vrátane všetkých príloh, príloha čestné vyhlásenie bude dočasne akceptovaná bez úradného overenia podpisu. • tatiana.spisakova@ruzinov.sk – lokality Trnávka, Prievoz, Nivy • ivana.hiebschova@ruzinov.sk – lokality Ostredky, Štrkovec, Starý Ružinov • olga.kralovicova@ruzinov.sk – lokality Ružová dolina, Trávniky, Pošeň • 500bytov@ruzinov.sk – regulovaná zóna 500 bytov   SOCIÁLNY ODBOR +421 2 48 28 44 51 +421 2 48 28 44 57 +421 2 48 28 42 85   OHLASOVŇA POBYTOV TRVALÉ POBYTY – na základe vopred dohodnutého termínu (boris.kroslak@ruzinov.sk, marta.chabronova@ruzinov.sk, zuzana.sturdikova@ruzinov.sk, resp. 02/ 48 284 335) Pozn.: V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom, a ste vlastník/ spoluvlastník nehnuteľnosti, na ktorú si chcete zaevidovať pobyt, môžete využiť možnosť elektronického nahlásenia prostredníctvom centrálnej ohlasovne na www.slovensko.sk   ODBOR ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ODBORU – e-mailom, resp. telefonicky na čísle 0910 365 920 (v čase úradných hodín)   STAVEBNÝ ÚRAD Občania sa môžu v prípade správnych alebo iných konaní v rámci stavebného konania, len vopred a výhradne telefonicky alebo e-mailom dohodnúť na stretnutí so zamestnancami stavebného úradu.    MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA Bratislavský magistrát je až do odvolania zatvorený. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na infolinku +421 2 593 56 111 (pracovné dni od 8:00 do 16:00) alebo e-mailom na info@bratislava.sk.  
Covid automat: Kde všade potrebujete test?

Covid automat: Kde všade potrebujete test?

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   OKRES V IV. STUPNI VAROVANIA:  PRÁCA: PLATNOSŤ TESTU 7 DNÍ CESTA MIMO OKRESU: ZAKÁZANÁ ŠKOLA: ZATVORENÁ   OKRES V III. STUPNI VAROVANIA PRÁCA: PLATNOSŤ TESTU 7 DNÍ CESTA MIMO OKRESU: POVOLENÁ SO 7-DŇOVÝM TESTOM ŠKOLA: POVOLENÁ HYGIENIKOM   OKRES V II. STUPNI VAROVANIA PRÁCA: PLATNOSŤ TESTU 14 DNÍ CESTA MIMO OKRESU: POVOLENÁ SO 7-DŇOVÝM TESTOM ŠKOLA: OTVORENÁ   OKRES V I. STUPNI VAROVANIA PRÁCA: PLATNOSŤ TESTU 21 DNÍ CESTA MIMO OKRESU: POVOLENÁ SO 7-DŇOVÝM TESTOM ŠKOLA: OTVORENÁ  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 24. feb. Poslanecké stredy: Maroš Mačuha (Ostredky)   3. mar. Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka)   10. mar. Poslanecké stredy: Eva Bacigalová (Nivy)   17. mar. Poslanecké stredy: Boris Čechvala (Starý Ružinov)   24. mar. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina)   31. mar. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky)   Upozornenie: Z dôvodu lockdownu v tejto chvíli nie je možné uskutočnovať osobné stratnutia poslancov s občanmi v budove miestneho úradu. V prípade záujmu odporúčame kontaktovať poslancom e-mailom alebo telefonicky. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života:Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Aktuality

Aktuality

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o mestskej časti nájdete na webe a na FB. www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov   Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie +421 2 638 101 51 (Siemens) Vozidlo parkuje na tráve a vandalizmus mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Agenda magistrátu +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Takýto bol Ružinov: Kniha spomienok

Rubrika: Oznamy
Hoci niektoré miesta Ružinova - ako časť starého Prievozu s kaštieľom, kostolom alebo hasičskou zbrojnicou, či Ludwigov mlyn - sú podstatne staršieho dáta, väčšina miest, po ktorých chodíme, je relatívne nových. História sa však v mnohom opakuje. Nie je to tak dávno, čo sa u nás pre masovú výstavbu panelákových domov zrovnalo so zemou množstvo rodinných domov a obchodíkov. Rovnako to vôbec nie je tak dávno, čo Ružinov nebol ani zďaleka tou mestskou časťou plnou zelene ako o ňom zvykneme hovoriť. Mení sa z roka na rok, z mesiaca na mesiac. Už naše deti ho budú poznať inak. Akoby žili na inom mieste. Ak ste teda doma našli nejaké zaujímavé fotografie z Ružinova, aký bol pred rokmi, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk a my ich radi zverejníme.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 3. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Peter Herceg (Pošeň) MÚ, Mierová 21 (16:30)   10. feb. Poslanecké stredy: PaedDr. Mária Barancová (Prievoz) MÚ, Mierová 21 (16:30)   17. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Kamil Bodnár (Štrkovec) MÚ, Mierová 21 (16:30)   24. feb. Poslanecké stredy: Mgr. Maroš Mačuha (Ostredky) MÚ, Mierová 21 (16:30)   3. mar. Poslanecké stredy: Mgr. et Mgr. Marek Machata (Trnávka) MÚ, Mierová 21 (16:30)   10. mar. Poslanecké stredy: Mgr. Eva Bacigalová (Nivy) MÚ, Mierová 21 (16:30)   Upozornenie: V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môžu byť jednotlivé stretnutia zrušené alebo presunuté na iný termín. Odporúčame vám v prípade záujmu vopred si dohodnúť stretnutie s poslancami. Kontakty sú uvedené na www.ruzinov.sk (mestská časť/ miestne zastupiteľstvo/ poslanci). Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nebude mestská časť až do odvolania organizovať žiadne hromadné podujatia.  
Pomoc seniorom

Pomoc seniorom

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Tri stovky kvalitných textilných rúšok, polohovacie pomôcky, umývacie žinky, textilné prikrývky do invalidných vozíkov aj na posedenie v záhrade a multifunkčné zástery na prácu vrámci tvorivých dielní, ktoré sa dajú použiť aj ako maxipodbradníky. Toto všetko pre Ružinovský domov seniorov ušili v prievozskej chránenej dielni Donna Rosi. Pomôcky, ktoré im odovzdali, pomôžu v rámci bazálnej stimulácie zlepšiť kognitívne funkcie klientov zariadenia a stimulovať všetky ich zmysly tak, aby ostali čo najdlhšie sebestační.   
Blokové čistenie

Blokové čistenie

Rubrika: Oznamy
Dôkladné čistenie ulíc je základným predpokladom, ak nechceme, aby sa nám zaplavovali cesty. Mestská časť preto pravidelne organizuje blokové čistenie ulíc. V poslednej dobe sa stále častejšie stáva, že napriek dopravnému značeniu, ktoré je tam vždy niekoľko dní pred čistením umiestnené, ho majitelia áut vytrvalo ignorujú, a tým čistenie znemožňujú. Radi by sme vás preto požiadali o ich rešpektovanie. Bez toho ulice vyčistiť nedokážeme.