Oznamy

Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Ružinov dostane nové detské ihriská Spoločnosť Slovnaft do leta zrekonštruuje a vybaví novými certifikovanými hernými prvkami dve detské ihriská vo Vlčom hrdle, a potom ich odovzdá do správy mestskej časti.   Riaditeľka domova na Sklenárovej odchádza Ružinvoský domov seniorov na Sklenárovej, ktorý je najväčším zariadením tohto druhu na Slovensku, opúšťa riaditeľka Mgr. Ľubica Karelová, MPH. Radi by sme sa jej poďakovali za roky práce, ktoré venovala domovu seniorov. 
Fotosúťaž s krásami jari v Ružinove

Fotosúťaž s krásami jari v Ružinove

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Mestská časť Bratislava - Ružinov a Cultus Ružinov sa pre veľký záujem fotografujúcej verejnosti rozhodli vyhlásiť novú tematickú fotosúťaž. Tento krát budú mať laickí, ale aj profesionálni fotografi z Ružinova za úlohu nasnímať krásy jarných chvíľ v Ružinove. Výherca získa poukaz do Avion Shopping Park Bratislava v hodnote 300 €.Súťažnú fotografiu môžete prihlásiť na stránke www.cultusruzinov.sk a to do 20. júna 2019. Z celkového množstva prihlásených fotografií vyberie odborná porota 30 najlepších, za ktoré bude verejnosť hlasovať prostredníctvom Facebooku Cultus Ružinov. Podmienkou zaradenia do súťaže je, že autor fotografie musí mať trvalý pobyt v Ružinove. Do súťaže je možné sa prihlásiť iba s jednou súťažnou fotografiou a to vo formáte JPG. Súťažnú prihlášku a viac info nájdete na cultusruzinov.sk a Facebooku Cultus Ružinov.  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami. 5.6.2019     Ing. Petra Kurhajcová             Trávniky 12.6.2019   Ing. arch. Lucia Štasselová      Pošeň 19.6.2019   Nikolaj Gečevský                      Prievoz 26.6.2019   Ing. Marcela Kulifajová          Štrkovec  
Podujatia vo verejných priestranstvách – bezpečne a efektívne

Podujatia vo verejných priestranstvách – bezpečne a efektívne

Rubrika: Oznamy
V stredu 29.5. v čase od 16:30 do 17:30 sa uskutoční v Primaciálnom paláci diskusia v rámci podujatia Dní architektúry a dizajnu/DAAD 2019 a bude venovaná otázkam bezpečnosti, efektívnej a ochotnej spolupráci jednotlivých aktérov, ale tiež problému absencie dlhodobého plánovacieho kalendára a nastaveniu prehľadných procesov zo strany všetkých 17 mestských častí Bratislavy.
Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov  organizuje výlet do Malých Karpát dňa 27. 5. 2019 Program 1. Prehliadka hradu Červený kameň 2. Prehliadka zámku v Smoleniciach 3. Prehliadka výroby a degustácia medoviny Včelco Odchod z Bratislavy o 8:00 hod. z parkoviska pred miestnym úradom. Návrat do Bratislavy v podvečerných hodinách. Termín prihlasovania do 15. mája 2019 osobne na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21. Výška účastníckeho poplatku: podľa platného VZN Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk  
Výberové konanie na riaditeľov ZŠ a MŠ

Výberové konanie na riaditeľov ZŠ a MŠ

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava – Ružinov vypisuje VÝBEROVÉ KONANIE  NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA základných škôl ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, ZŠ Kulíškova 8, ZŠ Medzilaborecká 11, ZŠ Ostredková 14, ZŠ Vrútocká 58 Prihlášky môžete posielať do 10. mája 2019   VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RADITEĽA materských škôl MŠ Bancíkovej 2, MŠ Miletičova 37, MŠ Prešovská 28, MŠ Velehradská 24 Prihlášky môžete posielať do 20. mája 2019   Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii mestská časť/ otvorená samospráva/ voľné pracovné miesta.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Nový generálny riaditeľ RP VPS Novým generálnym riaditeľom Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb sa na základe výberového konania, ktoré vyhlásila mestská časť, po predložení projektov a po verejnom vypočutí, stal Jozef Orsovics.   Výzva: Osobnosť Ružinova Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana? Niekoho, kto prispel lepšiemu životu nás všetkých, prípadne je úspešný na Slovensku alebo v zahraničí? Ak áno, dajte nám o ňom vedieť a nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti.  Prihlasovací formulár a podrobné informácie nájdete na webe ruzinov.sk. Vaše nominácie čakáme do 15. mája 2019.          
P o z v á n k a

P o z v á n k a

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Ing. Martin Chren starosta Mestskej časti Bratislava - Ružinov  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na slávnostné uvítanie detí do života, ktoré sa uskutoční  2. 5. 2019 /štvrtok/ o 10:00 hod. v slávnostnej sieni na prízemí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Milí rodičia, radi by sme Vám pripomenuli, že ak ste sa rozhodli prevziať si finančný príspevok pri narodení dieťaťa priamo na miestnom úrade, je dôležité nezabudnúť si priniesť občiansky preukaz. Príspevok sa vypláca matke dieťaťa, resp. inému rodinnému príslušníkovi, ktorého matka písomne splnomocní (toto splnomocnenie nemusí byť notársky overené). Príspevok si môžete prevziať do 30 dní od slávnostného uvítania do života, teda do 2. 6. 2019. Po uplynutí tohto termínu nárok na jeho vyplatenie zaniká. V prípade Vašich otázok prosím kontaktujte pani Horváthovú Referát sociálnych služieb, t. č. : 02/ 48284451, email: natasa.horvathova@ruzinov.sk  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú pracovnú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami. MÁJ 15. 5. 2019 Patoprstý Martin, Ing.  Ostredky 22. 5. 2019 Pilková Silvia  Trnávka 29. 5. 2019 Šimončičová Katarína, Ing. Nivy   JÚN 5. 6. 2019 Kurhajcová Petra, Ing. Trávniky 12. 6. 2019 Štasselová Lucia, Ing. arch. Pošeň 19. 6. 2019 Gečevský Nikolaj Prievoz 26. 6. 2019 Kulifajová Marcela, Ing. Štrkovec  
Pozvánka na verejné zhromaždenie „Parkovacia politika“

Pozvánka na verejné zhromaždenie „Parkovacia politika“

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) kedy? 9. mája 2019 o 17:30 kde? priestory Radošinského naivného divadla , Záhradnícka 95 kto? obyvatelia s trvalým pobytom v Ružinove  
Výlet do Banskej Štiavnice

Výlet do Banskej Štiavnice

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje: Výlet do Banskej Štiavnice dňa 29. apríla 2019 Odchod: 6:30 z parkoviska pred miestnym úradom Program: komentovaná prehliadka historického centra prehliadka kaštieľa vo Svätom Antone Návrat: v podvečerných hodinách Výška účastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur – 1 euro Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur Príjem nad 543,71 eur – 10 eur Dôležité: zájazd je náročný na chôdzu Termín prihlasovania do 15. apríla 2019 osobne na Miestnom úrade Ružinov, Mierová 21. Viac informácií na tel. čísle 02/ 48 28 42 85 alebo na www.ruzinov.sk.  
Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch apríl, máj, jún 2019 dožívajú životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú trvalý pobyt v tejto mestskej časti na  SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV, ktorá sa uskutoční: v pondelok 17. júna 2019 o 10.00 hodine v Dome kultúry Ružinov Radi by sme vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred nahlásili na miestny úrad, prípadne to niekto urobil vo vašom mene, v čase úradných hodín najneskôr do piatka 7. júna 2019. V prípade, že potrebujete doprovod, prosím, nahláste aj túto osobu. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach 48 28 42 67, 48 28 44 52 alebo prostredníctvom e-mailu darina.molnarova@ruzinov.sk.  
Vítame malých Ružinovčanov

Vítame malých Ružinovčanov

Rubrika: Oznamy
Najbližšie termíny „privítania do života“ budú vo štvrtok 2. mája o 10:00 a v stredu 19. júna o 10:00 v zasadačke miestneho úradu. Pozvánky zasielame na e-mailové adresy, ktoré rodičia uviedli v žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa. V prípade, že ste pozvanie nedostali a mali by ste záujem so svojím dieťatkom sa tejto slávnosti zúčastniť, kontaktujte nás na tel. čísle 02/ 48 28 45 51.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Ocenenie výnimočných osobností z Ružinova  Svoje návrhy môžete posielať od 15. apríla do 15. mája 2019. Aj tento rok bude mestská časť oceňovať výnimočných Ružinovčanov, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov, resp. za vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti alebo ak svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju mestskej časti alebo jej reprezentácii. Ak takéhoto človeka poznáte, pošlite vyplnený formulár spolu so životopisom nominovaného ako aj jeho písomný súhlas s návrhom. Návrhy je potrebné poslať formou vyplneného formuláru na e-mailovú adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu na adresu: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Útvar pre styk s verejnosťou, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Všetky podrobnosti ako aj formulár nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „aktuálne“.  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu na Mierovej 21 môžete postupne stretnúť s ružinovskými poslancami. 3. apríl Martin Ferák, Mgr. (Trávniky)   10. apríla Matúš Méheš, JUDr. (Pošeň)   17. apríl Monika Ďurajková, Ing. (Prievoz)   24. apríl František Bolgáč, Ing. (Štrkovec)   15. máj Martin Patoprstý, Ing. (Ostredky)   22. máj Silvia Pilková (Prievoz)   29. máj Katarína Šimončičová, Ing. (Nivy)  
Mestská časť Bratislava-Ružinov  organizuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje

Rubrika: Oznamy
Koncert pre seniorov VYSTÚPENIE FS KARPATY Kedy : 25. 3. 2019 Názov predstavenia: Karpaty v Karpatoch Kde: od 14:30 – 15:30 hod. v DK Ružinov veľká sála Vstup voľný  
Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
ZO JDS Zimná pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. 3. 2019 o 14,00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov. Predsedníčka ZO JDS Zimná Magdaléna Chudá  
Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019

Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019

Rubrika: Oznamy
Aj tento rok pripravila mestská časť pre našich seniorov viacero zaujímavých výletov. Ak ste nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove, táto ponuka je aj pre vás. Najbližšie sa chystáme už teraz v marci do Židovského múzea.   26. marec          Židovské múzeum 29. apríl            Banská Štiavnica 27. máj              Červený kameň a Smolenice 24. jún               Kroměříč 20. september   Carnutum 28. október        Buchlovice a Milotice 4. december       vianočná Viedeň   Výška účastníckeho poplatku: • príjem do 321,60 eur – 1 eur • príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur • príjem od 543,71 – 10 eur   Podmienky účasti • trvalý pobyt v Ružinove • potvrdenie o výške dôchodku nepracujúceho seniora • platný občiansky preukaz • preukaz zdravotného poistenia   V prípade otázok kontaktujte, prosím, referát sociálnych služieb na tel. č.: 02/ 48 28 42 85 alebo 02/ 48 28 44 52.  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu na Mierovej 21 môžete postupne stretnúť s ružinovskými poslancami. 6. marec Marek Machata, Mgr. et Mgr. (Trnávka)   13. marec Michal Gašaj, Ing., PhD. (Nivy)   20. marec Jozef Matúšek, Mgr. (Starý Ružinov)   27. marec Michal Vicáň, Mgr. (Ružová dolina)   3. apríl Martin Ferák, Mgr. (Trávniky)   10. apríl Matúš Méheš, JUDr. (Pošeň)   17. apríl Monika Ďurajková, Ing. (Prievoz)   24. apríl František Bolgáč, Ing. (Štrkovec)    
Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 25. februára 2019.

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 25. februára 2019.

Rubrika: Oznamy
Program: návšteva termálneho kúpaliska známe svojim liečebným účinkom na ochorenie pohybového ústrojenstva Odchod: 8.00 hod. z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21 Príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách Výška účastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur – 1 euro Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur Príjem nad 543,71 eur – 10 eur Prihlasovanie: na Miestnom úrade Mierová 21, Bratislava – Ružinov do 15. februára 2019 Podmienky účasti: nepracujúci senior s trvalým pobytom v mestskej časti Ružinov,  potvrdenie o výške dôchodku, platný občiansky preukaz, preukaz zdravotného poistenia. V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu budú záujemcovia, ktorí sa zúčastnili v minulosti zájazdu organizovaného mestskou časťou vyžrebovaní. V prípade otázok kontaktujte prosím referát sociálnych služieb na tel. č. : 02/48284285, 02/48284452 a www.ruzinov.sk .