Oznamy

Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 2. sep Poslanecké stredy: Ing. arch. Lucia Štasselová (Pošeň) MÚ (prízemie B2) - 16:30 9. sep Workshop pre seniorov: Rozkvitnutá jar v črepníku DK Ružinov – 14:30 (prihlasovanie do 31. 8.) Poslanecké stredy: Nikolaj Gečevský (Prievoz) MÚ (prízemie B2) - 16:30 16. sep Koncert pre seniorov: Umelecký súbor Andalucia DK Ružinov - 14:30 Poslanecké stredy: Ing. Marcela Kulifajová (Štrkovec) MÚ (prízemie B2) - 16:30 23. sep Prednáška pre seniorov: Čaje a lieky, čo hrozí pri vzájomnom kombinovaní DK Ružinov – 14:30 Poslanecké stredy: Ing. Vladimír Sirotka (Ostredky) MÚ (prízemie B2) - 16:30 30. sep Slávnosť jubilantov DK Ružinov – 10:00 (potrebné je vopred sa prihlásiť) Poslanecké stredy: Ing. Peter Strapák (Trnávka) ZŠ Vrútocká (jedáleň) - 16:30   Informácie o akciách pre seniorov a o uvítaní do života: natasa.horvathova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451 Prihlasovanie na slávnosť jubilantov: izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452  
Jarné upratovanie 2020

Jarné upratovanie 2020

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Sobota 6. júna 9:00 – 17:00 Ostredky parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty (zastávka autobusu 39) Štrkovec Komárnická/ roh Herlianskej ul. (parkovisko) Trnávka Banšelova ul. (parkovisko pri autobazáre)   Sobota 13. júna 9:00 – 17:00 Prievoz Staré záhrady (parkovisko oproti cintorínu) Vlčie hrdlo (sídlisko) Pošeň parkovisko pred nákupným centrom Kocka Trávniky Rezedová/ Ďatelinová ul. (parkovisko)   Sobota 20. júna 9:00 – 17:00 Starý Ružinov ul. Priekopy (garážové parkovisko) Ružová dolina parkovisko pred ZŠ Ružová dolina 29 Nivy Kvačalova/ Koceľova Košická/ Oravská/ Trenčianska   Chcete si odpad radšej odviezť sami? Počas týchto troch sobôt ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné, čo potrebujete mať so sebou je občiansky preukaz (doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).   Čo patrí medzi objemný odpad? „ starý nábytok, umývadlá, záchodové misy, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod. Čo nepatrí do objemného odpadu? „ bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kmene), odpad z čistenia ulíc, stavebný odpad   UPOZORNENIE Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané ukladať:   Rovnako je zakázané vyberať odpad z kontajnerov a ukladať alebo skladovať odpad v okolí kontajnerov. Čo môžete urobiť s pneumatikami, stavebným odpadom alebo batériami? Elektroodpad - www.envidom.sk, 02/ 50 221 300 Pneumatiky - odovzdať bezplatne v každej predajni pneumatík a v každom pneuservise (www.eltma.sk) Drobný stavebný odpad - Zberný dvor OLO, Ivánska cesta 22 Autobatérie - odovzdať bezplatne v každej predajni autobatérií (predajne s náhradnými dielmi, autoservisy, niektoré čerpacie stanice) Použitý kuchynský olej - v čistej PET fľaši na čerpacích staniciach SLOVNAFT  
Zber starých elektrospotrebičov

Zber starých elektrospotrebičov

Rubrika: Oznamy
Sobota 6. júna 2020 AKO NA TO? Najneskôr do 3. júna 2020 kontaktujte miestny úrad: „ počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 „ non-stop e-mailom na: zber@ruzinov.sk Nahláste nasledovné údaje: „ druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť „ meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť   Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk. V deň zberu 6. júna do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad pred vchod bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.   Podrobné informácie budú priebežne zverejňované na www.ruzinov.sk a facebookovej stránke MČ Bratislava – Ružinov.  
Pomoc je blízko

Pomoc je blízko

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Okrem telefónnych čísel, ktoré v tomto náročnom období pre obyvateľov pripravili mestská časť, magistrát alebo ministerstvo zdravotníctva, existuje niekoľko ďalších telefónnych liniek, e-mailových kontaktov a četovacích platforiem, na ktoré sa môžete obrátiť, ak budete potrebovať pomoc.    Linka Detskej istoty  (pre deti a mládež do 18 rokov) 116 111 (non-stop)  IPčko  (pre mladých) e-mail alebo chat – cez webstránku www.ipcko.sk (7:00 – 24:00)  Linka dôvery Nezábudka  (pre dospelých) 0800 800 566 (non-stop)  Linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 (non-stop) Linka pre obete domáceho násilia 0800 300 700 tyranie@genpro.gov.sk Linka pre nahlásenie zanedbávania dieťaťa 0800 191 222 Bezpečný ženský dom DÚHA 0915 166 663, 0918 284 247 Krízové stredisko DÚHA 0908 777 182 Krízová linka Aliancie žien Slovenska 0903 519 550 OZ Žena v tiesni 0907 346 374, 0911 346 374 (7:00 - 19:00)  
Aktuality z Ružinova

Aktuality z Ružinova

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku www.ruzinov.sk www.facebook.com/BratislavaRuzinov   Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Ružinovský podnik VPS www.rpvps.sk  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk) Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51 Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159 Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi) Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Pomoc je blízko

Pomoc je blízko

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Okrem telefónnych čísel, ktoré v tomto náročnom období pre obyvateľov pripravili mestská časť, magistrát alebo ministerstvo zdravotníctva, existuje niekoľko ďalších telefónnych liniek, e-mailových kontaktov a četovacích platforiem, na ktoré sa môžete obrátiť, ak budete potrebovať pomoc.    Linka Detskej istoty  (pre deti a mládež do 18 rokov) 116 111 (non-stop)  IPčko  (pre mladých) e-mail alebo chat – cez webstránku www.ipcko.sk (7:00 – 24:00)  Linka dôvery Nezábudka  (pre dospelých) 0800 800 566 (non-stop)  Linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 (non-stop) Linka pre obete domáceho násilia 0800 300 700 tyranie@genpro.gov.sk Linka pre nahlásenie zanedbávania dieťaťa 0800 191 222 Bezpečný ženský dom DÚHA 0915 166 663, 0918 284 247 Krízové stredisko DÚHA 0908 777 182 Krízová linka Aliancie žien Slovenska 0903 519 550 OZ Žena v tiesni 0907 346 374, 0911 346 374 (7:00 - 19:00)  
Seniori, potrebujete pomôcť?

Seniori, potrebujete pomôcť?

Rubrika: Oznamy
Seniori, potrebujete pomôcť? Bojíte sa, čo sa môže stať? 0800 242 000 (infolinka hlavného mesta v pracovné dni 8:00 - 17:00) Máte príznaky ochorenia COVID-19? 0800 221234 (infolinka ministerstva zdravotníctva) 0917 426 075 (Regionálny úrad verejného zdravotníctva)
Ružinov si pomáha

Ružinov si pomáha

Rubrika: Oznamy
Milí Ružinovčania, vieme, že toto obdobie je ťažké. Môže sa stať, že pribudne veľa ľudí, ktorí nebudú môcť vyjsť z bytu a budú potrebovať napríklad nakúpiť, vyniesť smeti, vyzdvihnúť lieky alebo vyvenčiť psa. Bez vás im všetkým pomôcť nedokážeme.  Zaregistrujte sa na www.RuzinovSiPomaha.sk a stante sa našimi dobrovoľníkmi. SPOLU TO ZVLÁDNEME  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Daň bude na splátky Koronavírus zasiahol príjmy obrovského množstva ľudí a prevádzok. Mesto sa preto rozhodlo rozdeliť pre všetky fyzické osoby a fyzické osoby – živnostníkov túto daň na tri splátky a splatnosť prvej z nich by mohla byť na prelome júla a augusta. Rovnako aj výmery budú doručované neskôr. Keďže musia byť doručované do vlastných rúk a Slovenská pošta v tomto období tento spôsob doručovania pozastavila, začiatok rozposielania závisí aj od aktuálneho vývoja situácie s koronavírusom. V hlavnom meste sa táto povinnosť týka takmer 200-tisíc daňovníkov, takže nie je reálne ani to, aby si v krátkom časovom úseku všetci išli na poštu vyzdvihnúť výmer. Všetky tieto faktory magistrát pri určovaní termínov splatnosti zohľadní. Prvé kosenie Napriek tomu, že ulice Bratislavy sú v tomto období väčšinou poloprázdne, vegetačný cyklus sa nezastavil. Už niekoľko dní preto v Ružinove kosíme. Keďže v našej mestskej časti máme približne 160 hektárov zelených plôch, bude to trvať približne päť týždňov. Priebežne pokračujú aj orezy stromov, čistenie vpustí, ktorých máme viac ako tisíc, sedemdesiatich detských ihrísk a pieskovísk ako aj čistenie desiatok kilometrov ciest a chodníkov. V priebehu marca vysadíme ďalších viac ako šesťdesiat stromov – najviac na Gagarinovej, Ondrejovovej a pri OC Budúcnosť. Aktuality z Ružinova Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/Bratislava Ruzinov Ponuka práce Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Výlety v roku 2020

Výlety v roku 2020

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Program sa v priebehu roka priebežne dopĺňa 30. marec - Pezinok prihlasovanie do 20. 3. 27. apríl - Trnava prihlasovanie do 17. 4. 27. máj - Laxenburg, Rakúsko prihlasovanie do 20. 5. 23. jún - Zuberec, Topoľčianky – zámok a jazdiareň prihlasovanie do 16. 6. 22. september - Brno prihlasovanie do 11. 9. 19. október - Modra prihlasovanie do 9. 10. 2. december - Viedeň prihlasovanie do 20. 11.   Slávnosti jubilantov 2020 termíny slávnosti DK Ružinov (veľká sála) 25. marec - prihlasovanie do 15. 3. 22. jún - prihlasovanie do 12. 6. 30. september - prihlasovanie do 21. 9   Výlety organizované mestskou časťou Ružinov organizuje pre dôchodcov pravidelné výlety. Spolu s prihláškou na zájazd záujemca predloží požadované doklady o výške dôchodku a na základe toho zaplatí účastnícky poplatok: ■ dôchodok do 365 eur - poplatok 1 € ■ 365,01 až 565 eur - poplatok 5 € ■ nad 565,01 eur - poplatok 10 €  
Jarné upratovanie 2020

Jarné upratovanie 2020

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Sobota 21. marca 9:00 – 17:00 Ostredky parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty (zastávka autobusu 39) Štrkovec Komárnická/ roh Herlianskej ul. (parkovisko) Trnávka Banšelova ul. (parkovisko pri autobazáre)   Sobota 28. marca 9:00 – 17:00 Prievoz Staré záhrady (parkovisko oproti cintorínu) Vlčie hrdlo (sídlisko) Pošeň parkovisko pred nákupným centrom Kocka Trávniky Rezedová/ Ďatelinová ul. (parkovisko)   sobota 4. apríla 9:00 – 17:00 Starý Ružinov ul. Priekopy (garážové parkovisko) Ružová dolina parkovisko pred ZŠ Ružová dolina 29 Nivy Kvačalova/ Koceľova Košická/ Oravská/ Trenčianska   Chcete si odpad radšej odviezť sami? Počas týchto troch sobôt ho môžete doviezť priamo do našej VPS na Mlynské luhy 19. Jediné, čo potrebujete mať so sebou je občiansky preukaz (doklad o trvalom, resp. prechodnom pobyte v Ružinove).   Čo patrí medzi objemný odpad?  starý nábytok, umývadlá, záchodové misy, kuchynské linky, koberce, linoleá a pod.   Čo nepatrí do objemného odpadu?  bioodpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre, kmene), odpad z čistenia ulíc, stavebný odpad   UPOZORNENIE Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané ukladať:  
Zber starých elektrospotrebičov

Zber starých elektrospotrebičov

Rubrika: Oznamy
Sobota 21. marca 2020   AKO NA TO? Najneskôr do 18. marca 2020 kontaktujte miestny úrad: - počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4828 4454 - non-stop e-mailom na: zber@ruzinov. sk   Nahláste nasledovné údaje: - druh a  počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť - meno, priezvisko, telefonický kontakt a  presnú adresu, z  ktorej potrebujete spotrebiče odviezť   Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.   V deň zberu 21. marca do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad pred vchod bytového domu resp. za bránu rodinného domu. Ak sa nám nepodarí prevziať ho do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.   Podrobné informácie budú priebežne zverejňované na www.ruzinov.sk a facebookovej stránke MČ Bratislava – Ružinov.  
Dôležité kontakty

Dôležité kontakty

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)   Podozrenia z korupcie a iné citlivé témy pomoc@ruzinov.sk (prosíme, nezamieňať si s podnety@ruzinov.sk)   Výtlky, kosenie, neporiadok a iné, ktoré súvisia s fungovaním mestskej časti? podnety@ruzinov.sk   Nefunguje verejné osvetlenie? +421 2 638 101 51   Vozidlo parkuje na tráve? Vandalizmus? mestská polícia – 159   Odvoz nadrozmerného odpadu? www.olo.sk (vrátane možnosti objednať OLO taxi)   Kto je vlastníkom pozemku? www.zbgis.sk   Problém s MHD? + 421 2 5950 5950 info@dpb.sk   Agenda magistrátu? +421 259 356 111 info@bratislava.sk  
Poradne

Poradne

Rubrika: Oznamy
Právna poradňa pre seniorov Konzultácie: každý nepárny utorok 9:00 – 12:00 v priestoroch miestneho úradu Prihlasovanie: 0948 759 488 (v stredy 15:00 – 17:00)   Mediačná poradňa Konzultácie: termín a miesto podľa dohody Prihlasovanie: 0908 112 799  
Ponuka práce

Ponuka práce

Rubrika: Oznamy
Aktuálne ponuky práce Miestneho úradu Bratislava – Ružinov nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“ a na portáli profesia.sk.  
Aktuality z Ružinova

Aktuality z Ružinova

Rubrika: Oznamy
Všetky aktuálne informácie o dianí v mestskej časti nájdete na oficiálnom webe a na facebooku. www.ruzinov.sk www.facebook.com/Bratislava Ruzinov Ďalšie užitočné stránky: Cultus Ružinov www.cultusruzinov.sk Knižnica Ružinov www.kniznica-ruzinov.sk Ružinovský podnik VPS www.rpvps.sk  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Onkologický workshop Liečba rakoviny a otázky, ktoré sú s ňou spojené, patria medzi najviac diskutované, ale zároveň sú aj predmetom množstva mýtov. A práve tie môžu zásadne ovplyvniť zdravie a život pacientov. Workshop Nikdy sa nevzdávaj! je určený nielen onkologickým pacientom, ale všetkým Ružinovčanom. V diskusii s takými kapacitami ako napr. onkológ Doc. MUDr. Štefan Korec, sa dozviete ako sa liečilo kedysi, ako sa pri liečbe postupuje dnes a ako zmenia spôsob liečby v budúcnosti najnovšie medicínske inovácie, ako súvisí psychika, imunita a choroba, ale spoznáte aj manuál onkologického pacienta s jeho právami a povinnosťami. Workshop sa uskutoční 2. apríla od 15:00 do 19:00 v malej sále DK Ružinov.   Bezplatná analýza vody BVS ponúka pri príležitosti svetového dňa vody (pondelok 23. marca 2020 od 8:00 do 16:00) možnosť dať si analyzovať vzorky vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov. Vzorky môžu záujemcovia priniesť na Bojnickú ul. 6. Viac informácií na www.bvsas.sk.  
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Oznamy
Aj v mesiaci marec máme pre vás pripravené zaujímavé akcie. Radi by ste vedeli kedy sa uskutočnia poslanecké stredy, cestovanteľské kino pre seniorov, veľkonočný workshop, výlet pre seniorov..? Pozrite si kalendár podujatí na mesiac marec.
Úradné hodiny

Úradné hodiny

Rubrika: Oznamy
Od 1. Januára 2020 sa menia úradné hodiny Miestneho úradu Ružinov. V tomto ozname prikladáme kompletný zoznam otváracích hodín jednotlivých úradov.