Oznamy

Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch apríl, máj, jún 2019 dožívajú životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú trvalý pobyt v tejto mestskej časti na  SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV, ktorá sa uskutoční: v pondelok 17. júna 2019 o 10.00 hodine v Dome kultúry Ružinov Radi by sme vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred nahlásili na miestny úrad, prípadne to niekto urobil vo vašom mene, v čase úradných hodín najneskôr do piatka 7. júna 2019. V prípade, že potrebujete doprovod, prosím, nahláste aj túto osobu. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach 48 28 42 67, 48 28 44 52 alebo prostredníctvom e-mailu darina.molnarova@ruzinov.sk.  
Vítame malých Ružinovčanov

Vítame malých Ružinovčanov

Rubrika: Oznamy
Najbližšie termíny „privítania do života“ budú vo štvrtok 2. mája o 10:00 a v stredu 19. júna o 10:00 v zasadačke miestneho úradu. Pozvánky zasielame na e-mailové adresy, ktoré rodičia uviedli v žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa. V prípade, že ste pozvanie nedostali a mali by ste záujem so svojím dieťatkom sa tejto slávnosti zúčastniť, kontaktujte nás na tel. čísle 02/ 48 28 45 51.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Ocenenie výnimočných osobností z Ružinova  Svoje návrhy môžete posielať od 15. apríla do 15. mája 2019. Aj tento rok bude mestská časť oceňovať výnimočných Ružinovčanov, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti alebo k zlepšeniu života jej obyvateľov, resp. za vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti alebo ak svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju mestskej časti alebo jej reprezentácii. Ak takéhoto človeka poznáte, pošlite vyplnený formulár spolu so životopisom nominovaného ako aj jeho písomný súhlas s návrhom. Návrhy je potrebné poslať formou vyplneného formuláru na e-mailovú adresu: ocenovanie@ruzinov.sk alebo podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu na adresu: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Útvar pre styk s verejnosťou, Mierová 21, 827 05 Bratislava. Všetky podrobnosti ako aj formulár nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „aktuálne“.  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu na Mierovej 21 môžete postupne stretnúť s ružinovskými poslancami. 3. apríl Martin Ferák, Mgr. (Trávniky)   10. apríla Matúš Méheš, JUDr. (Pošeň)   17. apríl Monika Ďurajková, Ing. (Prievoz)   24. apríl František Bolgáč, Ing. (Štrkovec)   15. máj Martin Patoprstý, Ing. (Ostredky)   22. máj Silvia Pilková (Prievoz)   29. máj Katarína Šimončičová, Ing. (Nivy)  
Mestská časť Bratislava-Ružinov  organizuje

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje

Rubrika: Oznamy
Koncert pre seniorov VYSTÚPENIE FS KARPATY Kedy : 25. 3. 2019 Názov predstavenia: Karpaty v Karpatoch Kde: od 14:30 – 15:30 hod. v DK Ružinov veľká sála Vstup voľný  
Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
ZO JDS Zimná pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14. 3. 2019 o 14,00 hod. v malej sále Domu kultúry Ružinov. Predsedníčka ZO JDS Zimná Magdaléna Chudá  
Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019

Výlety pre seniorov: Čo chystáme pre rok 2019

Rubrika: Oznamy
Aj tento rok pripravila mestská časť pre našich seniorov viacero zaujímavých výletov. Ak ste nepracujúci senior s trvalým pobytom v Ružinove, táto ponuka je aj pre vás. Najbližšie sa chystáme už teraz v marci do Židovského múzea.   26. marec          Židovské múzeum 29. apríl            Banská Štiavnica 27. máj              Červený kameň a Smolenice 24. jún               Kroměříč 20. september   Carnutum 28. október        Buchlovice a Milotice 4. december       vianočná Viedeň   Výška účastníckeho poplatku: • príjem do 321,60 eur – 1 eur • príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur • príjem od 543,71 – 10 eur   Podmienky účasti • trvalý pobyt v Ružinove • potvrdenie o výške dôchodku nepracujúceho seniora • platný občiansky preukaz • preukaz zdravotného poistenia   V prípade otázok kontaktujte, prosím, referát sociálnych služieb na tel. č.: 02/ 48 28 42 85 alebo 02/ 48 28 44 52.  
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Každú stredu od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu na Mierovej 21 môžete postupne stretnúť s ružinovskými poslancami. 6. marec Marek Machata, Mgr. et Mgr. (Trnávka)   13. marec Michal Gašaj, Ing., PhD. (Nivy)   20. marec Jozef Matúšek, Mgr. (Starý Ružinov)   27. marec Michal Vicáň, Mgr. (Ružová dolina)   3. apríl Martin Ferák, Mgr. (Trávniky)   10. apríl Matúš Méheš, JUDr. (Pošeň)   17. apríl Monika Ďurajková, Ing. (Prievoz)   24. apríl František Bolgáč, Ing. (Štrkovec)    
Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 25. februára 2019.

Mestská časť Bratislava-Ružinov organizuje zájazd do termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi 25. februára 2019.

Rubrika: Oznamy
Program: návšteva termálneho kúpaliska známe svojim liečebným účinkom na ochorenie pohybového ústrojenstva Odchod: 8.00 hod. z parkoviska Miestneho úradu, Mierová 21 Príchod do Bratislavy v podvečerných hodinách Výška účastníckeho poplatku: Príjem do 321,60 eur – 1 euro Príjem od 321,61 do 543,70 eur – 5 eur Príjem nad 543,71 eur – 10 eur Prihlasovanie: na Miestnom úrade Mierová 21, Bratislava – Ružinov do 15. februára 2019 Podmienky účasti: nepracujúci senior s trvalým pobytom v mestskej časti Ružinov,  potvrdenie o výške dôchodku, platný občiansky preukaz, preukaz zdravotného poistenia. V prípade väčšieho záujmu, ako je kapacita zájazdu budú záujemcovia, ktorí sa zúčastnili v minulosti zájazdu organizovaného mestskou časťou vyžrebovaní. V prípade otázok kontaktujte prosím referát sociálnych služieb na tel. č. : 02/48284285, 02/48284452 a www.ruzinov.sk .  
ROZBAĽTE TO NA RUŽINOVSKEJ TANČIARNI

ROZBAĽTE TO NA RUŽINOVSKEJ TANČIARNI

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov a Cultus Ružinov obnovujú po niekoľko mesačnej pauze, obľúbenú Ružinovskú tančiareň v Dome kultúry Ružinov. Tančiarne sú určené pre seniorov, ktorí sa radi zabávajú a predovšetkým tancujú. Tradičný čaj si vychutnávajú plnými dúškami a parket nezostáva nikdy prázdny. Vstupenky sa dajú zakúpiť 30 minút pred podujatím priamo na mieste. Cena vstupenky je 3€. Ružinovská tančiareň sa koná dvakrát do mesiaca. Viac informácií nájdete na cultusruzinov.sk a na Facebooku Cultus Ružinov. (ts)    
VÝZVA

VÝZVA

Rubrika: Oznamy
MČ Bratislava-Ružinov vyzýva aktívnych občanov, ktorí majú záujem stať sa členom okrskovej volebnej komisie pre  voľby prezidenta Slovenskej republiky,  ktoré sa konajú dňa  16. marca 2019, príp. II. kolo volieb  30. marca 2019, aby sa prihlásili  osobne na Miestnom úrade, MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21, na referáte organizačnom a správy registratúry alebo telefonicky na tel. č. 48 284 338/ 48 284 318 alebo e-mailom na komisie@ruzinov.sk . Podmienkou členstva v komisii je dovŕšenie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členovi komisie prináleží odmena 36,37 €, občerstvenie a stravné.    
Pozvánka na Slávnosť ružinovských jubilantov

Pozvánka na Slávnosť ružinovských jubilantov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Mestská časť Bratislava-Ružinov pozýva Ružinovčanov, ktorí sa v mesiacoch január, február, marec 2019 dožívajú životného jubilea 80 rokov, 90 rokov a viac, a ktorí majú trvalý pobyt v tejto mestskej časti na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH  JUBILANTOV, ktorá sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 o 10.00 hodine v Dome kultúry Ružinov. Radi by sme vás požiadali, aby ste svoju účasť vopred nahlásili na miestny úrad, prípadne to niekto urobil vo vašom mene, v čase úradných hodín najneskôr do piatka 8. marca 2019. V prípade, že potrebujete doprovod, prosím, nahláste aj túto osobu. Kontaktovať nás môžete na tel. číslach 48 28 42 67, 48 28 44 52 alebo prostredníctvom e-mailu darina.molnarova@ruzinov.sk.    
Týždňový pobyt pri mori v Chorvátsku a v Taliansku

Týždňový pobyt pri mori v Chorvátsku a v Taliansku

Rubrika: Oznamy
Máte radi more? Pridajte sa do našej ružinovskej skupiny. Vítaní sú seniori hoci aj s vnúčatami, príp. aj mladé rodiny, ktorí majú radi pobyt pri mori a nie je pre nich prekážkou približne 10 hodinová cesta autobusom (prestávky po 3 hodinách. V cene je doprava, poistné, ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách. Bližšie informácie sa dozviete 18. februára 2019 o 14. 00 h. v zasadačke Miestneho úradu MČ Bratislava Ružinov, Mierová 21. Minulý rok za zoskupili 16 Ružinovčania (prevažne dvojice priateliek) na zájazd do Talianska - všetci boli spokojní. V tomto roku sme vybrali z ponuky CK STEFI: Chorvátsko - Makarská riviera, Baško Polje (koncom augusta cca 350 eur, polpenzia) a v Taliansku - Riminská riviera, Igea Marina (koniec júna alebo júla, do 400 eur, plná penzia). Vzhľadom na to, že zastupiteľstvo MČ BA Ružinov je nové, nemáme prediskutované možnosti príspevku pre sociálne slabších účastníkov zájazdu. Podľa okolností budeme riešiť aj túto možnosť. Prečo si Ružinovčania sami aktivizujú na spoločné zájazdy? Od roku 2010 MÚ MČ Ba Ružinov pobyty pri mori pre Ružinovčanov neorganizuje. Mnohí jednotlivci alebo dvojice majú obavy si zakúpiť zájazd z ponuky mnohých cestovných kancelárii, keďže katalógy často uvádzajú neobjektívne informácie o destinácii. Jednotlivec, ale aj dvojica sa vo vytvorenej skupine na zájazde nebude cítiť osamelo. Jana Miklovičová - občianska aktivistka, Ružinovské občianske iniciatívy  
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com)  Mestská časť Bratislava - Ružinov hľadá zamestnancov na nasledujúce pozície  DOPRAVNÝ ŠPECIALISTA miesto práce: Bratislava druh pracovného pomeru: plný úväzok prax: min. 3 roky vzdelanie: dopravný alebo stavebný smer termín nástupu: dohodou mzda: od 1600 eur   DOPRAVNÝ ŠPECIALISTA miesto práce: Bratislava druh pracovného pomeru: plný úväzok prax: min. 1 rok vzdelanie: dopravný alebo stavebný smer termín nástupu: dohodou mzda: od 1200 eur   ZAMESTNANEC STAVEBNÉHO ÚRADU (3 pozície) miesto práce: Bratislava druh pracovného pomeru: plný úväzok prax: min. 1 rok vzdelanie: stavebný alebo právny smer termín nástupu: dohodou mzda: od 1200 eur   Žiadosti spolu so životopismi posielajte na email: viera.dedinska@ruzinov.sk. Viac informácií a zoznam všetkých aktuálnych pracovných pozícií nájdete na www.ruzinov.sk v sekcii „voľné pracovné miesta“.  
Oznamy

Oznamy

Rubrika: Oznamy
Schôdza JDS Štrkovec Výbor ZO JDS Štrkovec pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu ktorá sa bude konať dňa 14.3.2019 v jedálni Seniorského informačného centra na Zimnej ulici o 14.00 hodine. Prineste si členský preukaz. Tiež upozorňujeme, že členský príspevok si môžete zaplatiť každú prvú stredu v mesiaci od 14.00 do 16.00 hod. v týchto priestoroch.   Koncert pre seniorov Tribute to Frank Sinatra, Ludo Kuruc Band DK Ružinov, veľká sála 20.2.2019 14:30 - 15:30 Vstup voľný   Cvičenie pre seniorov Čím je človek starší, tým viac je dôležitá fyzická aktivita. V Ružinove žije veľa aktívnych seniorov a aj preto mestská časť Bratislava - Ružinov a Cultus Ružinov zaviedli pravidelné cvičenia pre seniorov s trvalým bydliskom v Ružinove úplne zadarmo. Človek nikdy nie je dosť starý na to, aby mohol začať s pravidelným cvičením. Preto je tu nové skupinové cvičenie so seniormi, ktoré pripraví seniorov na bežný deň. Šport je šanca na zmenu k lepšiemu a plnohodnotnému životu. Skupinové cvičenie je zamerané na zlepšenie fyzickej kondície, sily, rovnováhy a flexibility. Ružinovskí seniori sa naučia správne dýchať, rozcvičovať a cviky, kde budú využívať rôzne cvičebné pomôcky ako sú napr. fitlopty, bosu, overbally, expander a iné.
Poslanecké stredy

Poslanecké stredy

Rubrika: Oznamy
Pravidelné poslanecké stredy pokračujú aj v tomto volebnom období. Vždy raz do týždňa od 16:30 do 17:30 sa v zasadačke miestneho úradu môžete postupne stretnúť so všetkými poslancami. FEBRUÁR 6.2.2019 Mgr. Peter Herceg   13.2.2019 PaedDr. Mária Barancová   20.2.2019 Mgr. Kamil Bodnár   27.2.2019 Mgr. Maroš Mačuha, PhD.   MAREC 6.3.2019 Mgr. et.Mgr. Marek Machata   13.3.2019 Ing. Michal Gašaj, PhD.   20.3.2019 Mgr. Jozef Matúšek   27.3.2019 Mgr. Michal Vicáň  
Vianočná večera pre seniorov

Vianočná večera pre seniorov

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Starosta mestskej časti Bratislava-Ružinov pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov  na Vianočnú večeru dňa 24.12.2018 o 13.30 hod  v jedálni Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, Bratislava Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlásiť do 07.12.2018 na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava – Ružinov v kancelárii 1. kontaktu. V prípade otázok prosím kontaktujte násna tel. čísle : 02/48 28 42 67 alebo 02/
Ako sme volili v Ružinove

Ako sme volili v Ružinove

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) V komunálnych voľbách sme si 11. novembra 2018 zvolili svojich zástupcov do obecnej samosprávy na najbližšie štyri roky. Z 82 173 obyvateľov (údaj ku dňu vyhlásenia volieb) mestskej časti bolo do voličských zoznamov zapísaných 69 150 obyvateľov. Svoj hlas prišlo k volebnej urne odovzdať 27 811 voličov čo bolo 40, 21% z celkového počtu a 25 768 platných odovzdaných hlasov rozhodlo o tom, že starostom Ružinova bude do roku 2022 Ing. Martin Chren a v zastupiteľstve zasadne 10 poslancov za koalíciu strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia, 8 nezávislých poslancov a 7 zástupcov bude mať široká pravicová koalícia NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, SME RODINA - Boris Kollár, Zmena zdola, DÚ.
POZVÁNKA NA VIANOČNÚ VEČERU

POZVÁNKA NA VIANOČNÚ VEČERU

Rubrika: Oznamy
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Starosta mestskej časti Bratislava–Ružinov pozýva osamelých seniorov, ktorí nemajú nikoho blízkeho, žijú sami a nie sú umiestnení v zariadení pre seniorov na Vianočnú večeru dňa 24.12.2018 o 13.30 hod. v jedálni Ružinovského domova seniorov, Sklenárova 14, Bratislava Záujemcovia sa môžu prísť osobne prihlásiť do 07.12.2018 na Miestnom úrade, Mierová 21, 827 05 Bratislava – Ružinov v kancelárii 1. kontaktu. V prípade otázok prosím kontaktujte násna tel. čísle : 02/48 28 42 67 alebo 02/48 28 44 51  
Pozvánka

Pozvánka

Rubrika: Oznamy
Mestská časť Bratislava-Ružinov Vás pozýva na SLÁVNOSŤ RUŽINOVSKÝCH JUBILANTOV Pozvánka Streda 5. decembra 2018 o 10.00 Dom kultúry Ružinov SLÁVNOSŤ JUBILANTOV ktorí sa v mesiacoch október, november, december 2018 dožívajú životného jubilea 80, 90 a viac rokov. Jubilanti, občania s trvalým pobytom v Ružinove, prihláste svoju účasť osobne alebo v zastúpení priamo na miestny úrad v čase úradných hodín najneskôr do piatka 22. novembra 2018. V prípade potreby doprovodu prosíme ho nahlásiť. Bližšie informácie na tel. číslo: 48284267, 48284452 alebo email: darina.molnarova@ruzinov.sk