Spravodajstvo

Október je mesiacom úcty k starším

Október je mesiacom úcty k starším

Rubrika: Spravodajstvo
Začal nám mesiac, kedy sú stromy v našich parkoch a na ihriskách v pestrofarebných farbách. Slnko nás zahrieva poslednými lúčmi babieho leta. Začína jeseň, ktorá je naozaj krásna. Práve október je mesiacom úcty k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život  ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené. Začal sa mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname.
Prievoz nám nie je ukradnutý

Prievoz nám nie je ukradnutý

Rubrika: Spravodajstvo
Prievoz, malá, ale krásna časť mestskej časti Ružinov, je pre mnohých Bratislavčanov takmer neznámym pojmom. Veľa z nich pozná hlavne Gagarinovu a Mierovú ulicu, aj to len vďaka ich tranzitnej funkcii do iných mestských častí. Avšak, pre väčšinu obyvateľov Prievozu je Prievoz srdcovou záležitosťou. Je to najmä preto, že v ňom žije veľa starousadlíkov a aj v dnešnej dobe sa vyznačuje osobitným dedinským rázom, pričom je situovaný blízko centra. V poslednej dobe Prievoz a jeho okolie stále viac čelí veľkému záujmu zo strany developerov. Nuppu, Treenium, Perla Ružinova, Nový Ružinova sú toho dôkazom. Dá sa povedať, že pre developerov predstavuje Prievoz so všetkými svojimi kvalitami zlatú baňu.
Podaj ruku – získaj srdce

Podaj ruku – získaj srdce

Rubrika: Spravodajstvo
V mestskej časti Ružinov rozbehla Bratislavská arcidiecézna charita projekt pre osamelých (v byte zatvorených) seniorov. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Miestneho úradu Ružinov takže seniori za výpomoc dobrovoľníka neplatia. Pozývame hlavne mladých ľudí, ktorí sú láskaví a sociálne cítiaci, lebo to je základná výbava, ktorú pre túto dobrovoľnícku prácu treba, aby sa do nášho projektu zapojili a pomohli tak osamelým seniorom.  
Hľadáme nové Vŕby

Hľadáme nové Vŕby

Rubrika: Spravodajstvo
Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje onkologicky chorým pacientom v Onkologickom ústave sv. Alžbety a v Národnom onkologickom ústave, kde chorých navštevujú ľudia ochotní venovať im časť svojho voľného času, svojej energie i milé slovo. Čo konkrétne dobrovoľníci a dobrovoľníčky robia? Raz za týždeň v daný deň pravidelne prichádzajú do jedného z ústavov a realizujú rôzne č
Deti v Ružovej doline dostali nové ihrisko

Deti v Ružovej doline dostali nové ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov začala v júli kompletnú rekonštrukciu detského ihriska Miletičova v Ružovej doline. Rekonštrukčné práce sa začali 18. júla, kedy bolo odovzdané stavenisko. V tých dňoch si obyvatelia mohli všimnúť značky "zákaz vjazdu - okrem vozidiel stavby", ktoré boli súčasťou stavebnej prípravy. Rekonštrukcia bola naplánovaná do konca prázdnin.
Detký súbor Trávniček pozdravil Španielsko

Detký súbor Trávniček pozdravil Španielsko

Rubrika: Spravodajstvo
Detský folklórny súbor Trávniček z Ružinova sa začiatkom júla predstavil na Medzinárodnom folklórnom festivale v Španielsku. Uviedol tu svoj program "Ahoj Španielsko - pozdrav zo Slovenska. Festivalu sa zúčastnili aj súbory z Argentíny, Bulharska, Turecka, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, Srbska, Chorvátska a ďalších krajín. Program Trávnička zaujal divákov, ktorí ocenili radosť, spontánnosť a šikovnosť detí pri interpretácii slovenských ľudových tancov a piesní. Súbor tak opäť úspešne reprezentoval Ružinov, Bratislavu a Slovensko na medzinárodnom kultúrnom podujatí. V septembri bude Trávniček prijímať nových členov do svojich radov. Pozýva rodičov, aby priviedli svoje deti, dievčatá a chlapcov od 5 do 16 rokov, ktorí radi tancujú a spievajú, na zápis do Spoločenského domu Prievoz, Cultus, Kaštieľska 30. Bude prebiehať celý september, každý pondelok a štvrtok od 16. hod. do 18. hod. Je potrebné priniesť si: sukňu, tričko, cvičky /dievčatá/, tepláky, tričko, cvičky /chlapci/. Tešíme sa na vás! Kontakt: Mgr. art. Zdenka Vaňová Nererová /mobil: 0908 228 128, email: dfstravnicek@gmail.com/. Info aj na www.travnicek.sk  
Skúška na alkohol dopadla dobre

Skúška na alkohol dopadla dobre

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) V piatkový večer 10.augusta 2018 vykonala polícia v Ružinove akciu, ktorej cieľom bola kontrola podávania alkoholu mladistvým. ,,Mal som možnosť ako zástupca mestskej časti byť prítomný pri práci jednej z viacerých hliadok a som rád,že výsledok v celom Ružinove bol veľmi pozitívny,“ povedal zástupca starostu Ružinova Martin Pener. Účelom tejto akcie nebolo v duchu „sovietskych metód“ pochytať čo najviac mladistvých, ktorí si niečo vypili. Mladý človek, ktorý na takúto hliadku naďabí, nemá ani tušenia, že mu možno pomohla zaradiť v jeho živote výhybku a dostať ho preč z trate, ktorá by viedla do dosť zlej cieľovej stanice. „Chcem preto poďakovať všetkým príslušníkom Policajného zboru SR, ktorí boli ten večer v teréne, ale tiež mladistvým Ružinovčanom za ich uvedomelosť, ako aj ich rodičom za to, že zvládajú ťarchu výchovy,“ dodal vicestarosta Martin Pener.  
Anketa: Čo prinieslo nedôveru starostovi?

Anketa: Čo prinieslo nedôveru starostovi?

Rubrika: Spravodajstvo
Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva schválili poslanci uznesenie, ktorým vyslovili nedôveru starostovi Dušanovi Pekárovi. Na dôvody sme sa opýtali viacerých z nich. Tých, ktorí hlasovali ZA aj ich kolegov, ktorí boli PROTI. SLAVOMÍR DROZD: Vyslovenie nedôvery starostovi Pekárovi väčšinou ružinovského zastupiteľstva je výsledkom jeho dlhotrvajúcej nekompetentnej práce a nečinnosti v tejto pozícii. Je to zároveň pre neho aj veľká hanba, ktorú si aj zaslúži, lebo doteraz sú rozkradnuté peniaze z RŠK jeho nominantkou v nenávratne, Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb je tiež v reštrukturalizácii a pred kolapsom vďaka jeho nominantom z rokov 2010 až 2014,
Podnik verejnoprospešných služieb s úradníckou vládou

Podnik verejnoprospešných služieb s úradníckou vládou

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb má od 14. augusta nové vedenie. Poslanci na rokovaní mimoriadneho zastupiteľstva poverili výkonom funkcií členov predstavenstva zamestnancov miestneho úradu. Novou predsedníčkou predstavenstva sa stala In. Alena Lehotayová, vedúca ekonomického odboru, členmi predstavenstva Ing. Alexandra Pa- gáčová, vedúca odboru životného prostredia a JUDr. Richard Dantsits z referátu právnych služieb.  
Odklad výrubu stromov pri ceste na Kulíškovej

Odklad výrubu stromov pri ceste na Kulíškovej

Rubrika: Spravodajstvo
Stromoradie na Kulíškovej ulici sa zatial rúbať nebude. O odklade rozhodli na návrh Kataríny Šimončičovej poslanci na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva. Zastupiteľstvo žiada o dendrologický posudok zdravotného stavu stromov. Okrem toho poslankyňa Šimončičová spochybnila zákonnosť vydaného rozhodnutia. Podľa nej mal rozhodnutie vydať cestný správny orgán, keďže ide o prícestnú zeleň. Zároveň to znamená odklad rekonštrukcie Kulíškovej ulice v úseku od Svätoplukovej po Kvačalovú.
A blíži sa horúca jeseň...

A blíži sa horúca jeseň...

Rubrika: Spravodajstvo
Užili sme si poriadne horúce leto a pomaly sa prehupujeme do jesene. Naivne si však myslíme, že horúčavám bude koniec. V novembri sa konajú komunálne voľby a to je neklamný príznak blížiacej sa takzvanej „horúcej jesene“. Budú to preteky nielen v tom, kto čo urobil ale aj neurobil. Najmä sa bude rozprávať z úst kandidátov nie o sebe ale „o tých druhých“. To sa robí najľahšie, čakať a poľovať na niekoho, robiť rôzne gestá, podobne ako dávať návrhy na vyslovenie nedôvery starostovi. Teraz sa to len začne. Prichádza kampaň. Buďte Ružinovčania ostražití a zachovajte si najmä nadhľad a chladnú hlavu. Bude to trvať dva mesiace.
Odfoťte svoju predzáhradku

Odfoťte svoju predzáhradku

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov vyhlasuje prieskum záujmu v rámci revitalizácie predzáhradiek v Ružinove pre zhodnotenia ich estetického stavu. Cieľom je pomôcť obyvateľom skrášliť si predzáhradku, o ktorú sa starajú a budú starať. Prieskum sa bude konať v druhej polovici tohto roka.
Naučte sa psychológiu

Naučte sa psychológiu

Rubrika: Spravodajstvo
Paneurópska vysoká škola ponúka vzdelávanie aj pre skôr narodených. V rámci Univerzity tretieho veku môžu seniori získať nové poznatky zo psychológie. Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvára v aka- demickom roku 2018/2019 už piaty ročník programu celoživotného vzdelávania Psychológia ako prostriedok šťastnej staroby. Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). 
Bezpečné prázdniny

Bezpečné prázdniny

Rubrika: Spravodajstvo
A je to tu! Opätovne sú tu letné prázdniny. Aby ste ich vy, deti, strávili príjemne a mali na ne len pekné spomienky, dodržiavajte týchto pár rád. Doma: Cudzím ľuďom neotváraj dvere. Predtým, ako otvoríš dvere, presvedč sa, kto je za dverami. Pozri sa cez dverový hľadáčik, okno, ak bývaš v rodinnom dome, alebo sa jednoducho opýtaj. Keď si doma sám, používaj bezpečnostnú retiazku alebo závoru na dverách. Do domu, bytu nepozývaj cudzie deti. 
Obavy z vysielačov na strechách obytných domov v Ružinove

Obavy z vysielačov na strechách obytných domov v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Bežná situácia na celom Slovensku. Bývate v peknej štvrti a tešíte sa z pokojného prostredia mimo rušnej cesty a výfukových plynov. Lenže jedného dňa vám pred očami na streche susednej budovy za pomoci helikoptéry vyrastie niekoľko metrový vysielač mobilného operátora so súhlasom miestneho úradu a aj vlastníkov bytov.  
Exnárova oslávila 45 rokov

Exnárova oslávila 45 rokov

Rubrika: Spravodajstvo
Základné umelecké školy majú v Ružinove dlhoročnú tradíciu a vychovali nie len množstvo výborných umelcov, ale aj pedagógov. Základná umelecká škola na Exnárovej ulici tento rok oslávila svoje 45. výročie. Škola si významnú udalosť pripomenula koncertom učiteľov, čo jej poskytlo možnosť odovzdať ceny pedagógom za ich prácu počas minulého roka.  
Územné plány zón na Pošni sa posunuli ďalej

Územné plány zón na Pošni sa posunuli ďalej

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Bratislava-Ružinov začala pred dvoma rokmi obstarávať územné plány zón na Pošni. Ich príprava sa posunula o krok ďalej. V júni totiž mestská časť prerokovávala návrhy ich zadaní s laickou i odbornou verejnosťou. Zaregulovanie územia a stanovenie jasných pravidiel prípadnej výstavby. Aj takto by sa dal stručne opísať hlavný účel územných plánov zón. Nadradený im je Územný plán hlavného mesta, musia s ním byť v súlade.  
Príspevok na dopravu pre dôchodcov

Príspevok na dopravu pre dôchodcov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Miestni poslanci schválili na júnovom zastupiteľstve príspevok na dopravu pre poberateľov starobného, ale aj invalidného dôchodku. Výška príspevku je rozdelená do troch pásiem podľa výšky mesačného dôchodku. Pri sume do 305 € je príspevok stanovený na 3 €, od 305,01 € do 415 € je vo výške 2,5 € a pri dôchodku nad 415,01 € je 2 €. V rozpočte je na tento príspevok celkovo zatiaľ vyčlenená suma 2 000 €. O príspevok na dopravu si treba požiadať. Viac informácií sa dozviete na Odbore sociálnych služieb ružinovského miestneho úradu. (red)  
Ako je to s kosením?

Ako je to s kosením?

Rubrika: Spravodajstvo
Začiatok sezóny kosenia v Ružinove sa niesol v duchu sťažností. Formou príspevkov na sociálnych sieťach viacerí obyvatelia upozorňovali na vysokú trávu v ich okolí, ktoré tak občas pripomínalo skôr divokú lúku ako mestské prostredie. Vysoká tráva potrápila nie len majiteľov psov a ich miláčikov, ale aj ostatných obyvateľov, najmä alergikov. 
Rekonštrukcie v plnom prúde

Rekonštrukcie v plnom prúde

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovská samospráva začala s tohtoročnými kompletnými rekonštrukciami komunikácií. Ako prvý prišiel na rad chodník na Krásnej ulici, a to v úseku od Jabloňovej po Varínskú. Cesty a chodníky v správe mestskej časti, ktoré v danom roku čaká kompletná zrekonštrukcia, vyberá Odbor územného plánu, regionálneho rozvoja a dopravy ružinovského miestneho úradu na základe ich technického stavu a podnetov obyvateľov.