Spravodajstvo

Sčítanie obyvateľov: Všetko, čo ste chceli vedieť o sčítaní

Sčítanie obyvateľov: Všetko, čo ste chceli vedieť o sčítaní

Rubrika: Spravodajstvo
Prečítajte si, kde sa môžete sčítať, dokedy to treba stihnúť, na aké otázky budete musieť odpovedať, ako dlho sčítanie trvá, ale aj to, čo si musíte pred vypĺňaním dotazníka overiť. Sčítali sme sa hneď v prvý deň, aby sme vám ponúkli odpovede z prvej ruky. Ak si ešte pamätáte na papierové dotazníky spred desiatich alebo dvadsiatich rokov, tentokrát je to úplne iné – online a stačí vám na to sotva päť minút. Stihnúť to musíte za šesť týždňov, do 31. marca. Hneď v prvý deň sčítania, v pondelok 15. februára, sa sociálne siete zaplnili príspevkami plnými záberov vyplnených formulárov. Sčítali sa aj prezidentka, umelci, ale aj primátor a viacerí starostovia. Význam tejto aktivity si uvedomuje Bratislava, a preto pripravila kampaň, kde sa popri jednom z najviac rešpektovaných hercov - Milanovi Lasicovi – a primátorovi Matúšovi Vallovi, objavujú aj starostovia jednotlivých mestských častí. Len za prvých 36 hodín od spustenia sa v Ružinove sčítalo 16.666 obyvateľov, čo je 19,7 percenta z oficiálnych 84.609. Prečo je dôležité? Výsledky sú pre samosprávy mimoriadne dôležité. Nielenže budú lepšie poznať svojich obyvateľov, a dokážu tak strategicky plánovať svoje investície, ale ovplyvní to aj kľúčovú časť ich príjmov – dane z príjmov obyvateľov. Koeficienty, ktoré určujú, aký balík financií ktorá obec dostane, je naozaj komplexný a zohľadňuje aj také faktory ako je nadmorská výška. Základnou premennou je však trvalý pobyt. Ak máte trvalý pobyt v Dunajskej Strede, Rimavskej Sobote alebo v Stropkove, peniaze z vašich daní poputujú práve tam a nie obci, kde v skutočnosti žijete. Robíme to pre seba V Ružinove žije podľa oficiálnych údajov viac ako 84-tisíc obyvateľov, reálne ich tu trvalo býva viac ako 100-tisíc. Počas posledných rokov získala mestská časť v rámci rozpočtovej položky daň z príjmov fyzických osôb v priemere okolo 13 miliónov eur ročne. Ak by tu boli prihlásení všetci tí, ktorí v našej mestskej časti už roky žijú, bolo by to len za posledné roky o niekoľko miliónov eur ročne viac. Za tie peniaze sme mohli vybudovať niekoľko škôlok, školu, zrekonštruovať o desiatky kilometrov viac ciest a chodníkov a nakúpiť ďalšiu techniku na údržbu zelene a odhŕňanie snehu. Týka sa všetkých Sčítanie je povinné.Týka sa to všetkých obyvateľov, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine. Čo potrebujete? Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie. Sčítať sa môžete prostredníctvom online formulárov, ktoré sú k dispozícii na www.scitanie.sk, a vyplniť ho môžete pohodlne cez počítač alebo mobilnú aplikáciu sčítanie. Štát vyzýva, aby obyvatelia pomohli pri vyplňovaní aj svojim rodičom a iným príbuzným. Pre tých, ktorí nikoho nemajú, resp. žijú v marginalizovanom prostredí, bude od 1. apríla do 31. októbra 2021 možnosť využiť asistovaného sčítania (informácie budú upresnené). V prípade problémov sa môžete obrátiť na scitanieobyvatelov@ruzinov.sk.   
Rekonštrukcie: Ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej

Rekonštrukcie: Ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej

Rubrika: Spravodajstvo
Detské ihriská nájdete v Ružinove v takmer každom väčšom vnútrobloku. Veľkorysé plány vtedajších urbanistov presne odrážali potreby ľudí, ktorí sa na nové sídliská sťahovali – teda väčšinou rodiny s malými deťmi. Postupne ich tu vzniklo viac ako sedemdesiat. Za posledné desaťročia väčšina zarástla trávou a ostali z nich len betónové okraje. Práve preto je ich rekonštrukcia jednou z priorít aj v tohtoročnom rozpočte. Prinášame vám vizualizácie projektov pre ihriská na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. Tak ako sa mení veková štruktúra obyvateľov v našich bytovkách, tak sa menia aj požiadavky na ich bezprostredné okolie. Detské ihrisko už teda dávno nie je len pieskovisko so šmykľavkou, ale rôznorodé herné prvky už dopĺňajú aj workoutové zóny pre všetkých tých, ktorých už hojdačka neunesie. Kompletná rekonštrukcia „detského“ ihriska však nie je len o troche času a farby na prekrytie hrdze na preliezkach, ale ide o veľké investície na úrovni státisícov eur. Oddych aj cvičenie Všetky návrhy sú koncipované tak, aby plnili ako športové, herné, tak aj oddychové funkcie. Na príklade Sedmokráskovej vidíme, že má byť rozdelené na 9 zón: zóna pre najmenšie deti s pieskoviskom a tieniacou plachtou; zóna s dvojposchodovým tobogánom doplnená o hojdačky; zóna pre deti, ktoré radi skúšajú svoju rovnováhu; zóna s veľkou „pavúčou“ sieťou; oddychová zóna; zóna s dopravným ihriskom, s pumptrackovou dráhou pre malé deti; zóna na posilňovanie a workout (vrátane prvkov pre imobilných) a zóna s multifunkčným športoviskom. Ihrisko pre všetkých Na vizualizáciách vidíte, ako by mali vyzerať tieto herné zóny. Vypracovali sme ich na základe návrhov obyvateľov z okolia, s ktorými sme sa stretli a rozprávali ešte predtým, ako sme pripravovali zadanie pre projektantov. Zohľadňujú charakter prostredia a sú navrhnuté tak, aby v priestore nepôsobili rušivo. Samozrejme, dôležitým prvkom, ktorý v žiadnom prípade neopomenieme, je zeleň. Ďalšie rekonštrukcie Okrem týchto dvoch ihrísk a ďalších dvoch – na Martinčekovej a Albrechtovej – na ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, čaká rekonštrukcia aj detské ihrisko na Bachovej. Ďalšie ihriská, ktoré čaká nový šat, nájdete na Nivách. Jedno z nich je na Tekovskej ulici, to zrekonštruujeme podľa projektu tamojších obyvateľov, a opravy sa po rokoch dočká aj detské ihrisko na Budovateľskej.  
Dotácie 2021: Prihláste svoje projekty a pomôžte Ružinovu

Dotácie 2021: Prihláste svoje projekty a pomôžte Ružinovu

Rubrika: Spravodajstvo
Najlepšie dokážeme pomôcť na mieste, ktoré poznáme. Práve preto mestská časť vyčlenila 150-tisíc eur na podporu aktívnych Ružinovčanov. Túto sumu pre tento rok v rozpočte schválili poslanci miestneho zastupiteľstva na financovanie profesionálnych, ale aj amatérskych projektov komunitného a rozvojového charakteru. Termín na doručenie žiadostí je 22. marec 2021. Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila rozpočet, podpory týchto projektov sa mestská časť nevzdala. Oblasti podpory Desať rokov skúseností dotačného (predtým grantového) programu umožnilo presne zadefinovať oblasti, ktoré sú pre Ružinovčanov dôležité. A rovnako ako vlani aj tento rok majú uchádzači možnosť predkladať nielen štandardné komunitné projekty, ale aj väčšie – rozvojové. V hľadáčiku sú projekty na kultúrno-spoločenské aktivity, prípadne v oblasti vzdelávania, telovýchovy, športu a mládeže, ochrany životného prostredia, sociálnej oblasti, ochrany a tvorby životného prostredia a rozvoja komunitného života. Len jeden projekt Ak aj máte viacero nápadov, rozhodnúť sa musíte pre jediný. Uchádzač totiž môže podať len jednu žiadosť o poskytnutie komunitnej alebo jednu žiadosť o poskytnutie rozvojovej dotácie. Pravidlá sú v tomto prípade nekompromisné. V prípade, že jeden žiadateľ predloží viacero žiadostí, vyradené z rozhodovania budú všetky. Možnosť, že by si mohol neskôr vybrať len jeden z nich, v tomto prípade neexistuje. Komunitný vs. rozvojový Na veľkosti projektu nezáleží. Poslanci vytvorili rovnako priestor pre malé projekty za niekoľko sto eur, ako aj pre tie väčšie. Komunitná dotácia má podporiť krátkodobé projekty, zamerané najmä primárne na komunitu a jej rozvoj. Ide o projekty ako napríklad športový deň, školenie, workshop, vybudovanie komunitnej záhrady alebo kontajnerového stojiska, prípadne tvorivé dielne. Na komunitné dotácie je predbežne vyčlenených 70 percent z celkovej sumy, t.j. 105-tisíc eur. Rozvojová dotácia má pomôcť zabezpečiť celoročné fungovanie organizácie a jej rozvoj. Podmienkou je však jej minimálne trojročná existencia, počas ktorých overiteľne podporovala aktivity v našej mestskej časti. Takáto dotácia môže byť použitá napríklad na nákup materiálu potrebného pre fungovanie organizácie alebo na investíciu potrebnú pre ďalší rozvoj organizácie. Na tento typ projektov je vyhradených 30 percent finančného balíka, t.j. asi 45-tisíc eur. Aký je postup? V prípade, že už máte hotový projekt a zozbierali ste všetky prílohy, ktoré treba k žiadosti priložiť, môžete ju podať až do 22. marca. Nasledovať bude spracovanie žiadosti miestnym úradom a preverenie, či obsahuje všetky potrebné náležitosti. Úplné žiadosti bude potom posudzovať dotačná komisia, ktorá uchádzačov vyzve, aby predložili dodatočne povinné prílohy. Komisia predloží schválené projekty na podpis starostovi a nasledovať bude podpis zmluvy. Podrobné informácie a presný postup podávania žiadostí nájdete na oficiálnej stránke www.ruzinov.sk.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v našej mestskej časti sa toho aj za posledný mesiac udialo viac než dosť. Posledných pár dní je však moja hlava trochu inde – a rád by som sa s vami podelil o jednu úžasnú súkromnú správu: do našej rodiny pribudol nový člen, naše prvé dieťatko. Náš Kristián sa narodil zdravý, veľmi sa z neho doma tešíme a stal sa ďalším, možno pre mňa najdôležitejším dôvodom, prečo by sme sa mali každý deň snažiť urobiť náš svet – a Ružinov – aspoň o trochu lepším miestom pre život. Moji kolegovia na úrade, žiaľ, stále žili najmä plošným testovaním. Niektorí v práci strávili už každý víkend za posledné dva mesiace. Ako mestská časť by sme to nemuseli riešiť vôbec. Robíme to však kvôli vám – aby ste mali čo najväčší komfort pri plnení pravidiel, stanovených vládou, bez radov a bez rizikových tlačeníc. Postupne však pribúdajú v Ružinove nové stále testovacie miesta (MOM), kam môžete prísť počas celého týždňa, a z tých našich víkendových už môžeme uberať. Testovanie už nerobíme na školách, ktoré sme ako jedny z prvých v Bratislave konečne otvorili, v prvom týždni z prevádzkových dôvodov na dobrovoľnej báze. Držme si palce, aby sme sa všetci mohli čo najskôr vrátiť do normálneho života. A mám na vás jednu prosbu: Témou tohto mesiaca je sčítanie obyvateľov. Sčítajte sa, prosím. Je to elektronické, trvá to pár minút a závisí od toho množstvo peňazí, ktoré budeme mať v budúcich rokoch na cesty, zeleň, škôlky a na všetky ostatné veci. V Ružinove odhadom žije až o 20-tisíc ľudí viac než tu má trvalý pobyt. Ak by sa všetci prihlásili v sčítaní, mohli by sme mať jednu novú škôlku, desiatky aktivít pre seniorov a k tomu kilometre opravených chodníkov navyše každý rok. Ďakujeme, že svojou účasťou v sčítaní podporíte Ružinov a Bratislavu. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Ružinovskí poslanci: Čo sme dokázali za dva roky vo funkcii?

Rubrika: Spravodajstvo
V polovici decembra 2018 zložili súčasní ružinovskí poslanci sľub a v tejto chvíli už majú za sebou polovicu svojho funkčného obdobia. Za ten čas sa v Ružinove udialo veľa zmien, rozbehli sa viaceré významné investície, pokročilo sa pri riešení dlhodobých problémov a mestská časť získala viacero strategických pozemkov. Zároveň má však Ružinov ze sebou jeden z najťažších rokov v novodobej histórii, kedy koronakríza zasiahla ako do životov ľudí, tak aj do fungovania samosprávy. Pýtali sme sa našich poslancov, ako hodnotia uplynulé dva roky a čo by ešte chceli do volieb presadiť?     Kamil Bodnár, Team Vallo pre Ružinov sever (Štrkovec) Naším poslaním je obhajovať verejný záujem a strážiť financie. Hlasovali sme preto proti nevýhodnej kúpe pozemkov pri Štrkoveckom jazere, nesúhlasili sme s návrhom na nevýhodný predaj nám zverených pozemkov na Bajkalskej, ktorý bol aj vďaka našej iniciatíve zastavený, pri odkúpení pozemkov na Sklenárovej sme presadzovali menej rizikový variant pre Ružinov. Odhalili sme, že už bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik užíval dlhý čas ružinovský nájomný byt za smiešnu sumu. Dlhodobo bojujeme za odstránenie nelegálnych bilboardov na trhovisku Miletičova, ktorým boli vypovedané nájomné zmluvy k 31.12.2019. Iniciovali sme prieskum vody zo studní na Trnávke, ktorý odhalil nepríjemné skutočnosti o kontaminácii. Zabránili sme zámene pozemku pod bývalou školou na Vietnamskej ulici a dnes môžeme projektovať na jej mieste novú základnú školu potrebnú pre Trnávku. Aj nasledujúce dva roky sa budeme držať princípov slušnosti, transparentnosti, spolupráce a budeme vždy hájiť záujmy Ružinovčanov.      Monika Ďurajková, Team Vallo pre Ružinov juh (Prievoz) Podarilo sa nám prispieť k rozvoju Ružinova mnohými poslaneckými aktivitami. Navrhli sme zavedenie systému ISO manažérstva proti korupcii, vďaka nášmu návrhu sa okrem iného zverejňujú životopisy poslancov a riaditeľov podnikov, zápisnice z verejných obstarávaní, zápisnice z dozorných rád a zasadnutí predstavenstiev, výška odmien poslancov. Iniciovali sme prehľadnejšie hlasovanie a výstupy z miestneho zastupiteľstva, ako aj priamy prenos z neho. Presadili sme systematický prístup k plánovaniu kapacít materských a základných škôl vrátane polročne predkladanej správy o počtoch a koncepcií budovania kapacít. Taktiež sme presadili predkladanie prehľadu a stavu investičných zámerov na každom zastupiteľstve pre monitorovanie stavu projektov. Presadili sme aj transparentnejšie súťaže vo verejnoprospešnom podniku, aby sa postavil na nohy po dlhoročnom nesprávnom manažovaní. Navrhli sme opatrenia na overovanie veľkosti výmery plôch pre vyrubenie miestneho poplatku za rozvoj, zverejňovanie na čo išiel poplatok za rozvoj.     Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec) Práca poslanca v komunálnej politike ma veľa naučila. Za obdobie, ktoré máme za sebou, sme spolu so starostom a Tímom Ružinov prispeli k mnohým zmenám v rôznych oblastiach a vo všetkých častiach Ružinova. Deti umiestňujeme do materských a základných škôl transparentne, prijali sme koncepciu rozvoja kapacít detí v MŠ a ZŠ, odkúpili sme pozemky, ktoré majú pre Ružinovčanov strategický význam, vysporiadali sme množstvo pozemkov s magistrátom, opravili veľa ciest a chodníkov, rekonštruujeme hasičskú zbrojnicu, podporili sme množstvo zaujímavých komunitných projektov, podstatne sme upravili podmienky starostlivosti o zeleň a je toho ešte omnoho viac. Je za tým množstvo práce, diskusií a hľadanie riešení. Sme v polčase a pred nami je ešte veľa práce. Držte nám palce, nech sa nám podarí presadiť aj ďalšie naše predsavzatia, aby sme si na konci mohli povedať ,,Spoločne sme to zvládli“ a budeme sa môcť smelo pozrieť za seba, čomu všetkému sme položili základy, alebo sme veľa vecí dotiahli do úspešného konca.     Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina) Rád by som ešte raz zaželal všetkým čitateľom a Ružinovčanom šťastný nový rok 2021, každému dostatok zdravia, úsmev na tvári, k tomu kúsok šťastia a verím, že čo najrýchlejšie prekonáme obdobie pandémie a opäť sa vrátime k obľúbenému spôsobu nášho života. Veľmi ma teší, že aj napriek ťažkému predchádzajúcemu roku 2020 sa nám v Ružinove darí realizovať aj rozvojové projekty. Moje priority sú už takmer všetky v realizácii a napríklad Ružovú dolinu čaká čoskoro výstavba nového multifunkčného športového ihriska. Situácia s „lockdownom“ aj tam narušila harmonogram stavebných prác, ale ihrisko čoskoro dokončíme. Dočkajú sa aj mamičky s deťmi a naši najmladší obyvatelia, keďže spúšťame aj kompletnú rekonštrukciu detského ihriska na Martinčekovej. Som šťastný, že sa nám minulý rok podarilo vyriešiť dlhoročný problém s pozemkami a futbalovým klubom FC Ružinov. Žiadna ďalšia výstavba tam už nehrozí a môžeme plánovať rozvoj a rekonštrukciu tohto zaujímavého územia, ktoré chceme sprístupniť pre všetkých obyvateľov.    
Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Servis pre občanov: Vrecový zber a odvoz stromčekov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Zberné miesta separovaného odpadu pre rodinné domy sa rušia. Náhradou za ne budú vrecia, ktoré bude OLO v pravidelných intervaloch odvážať. Presný harmonogram odvozu je dostupný na stránke www.olo.sk. Ďalšou sezónnou novinkou je vytvorenie ohrádok na vianočné stromčeky, aby nečakali na odvoz až do apríla. Ľudia, ktorí žijú v rodinných domoch, čakala po Novom roku zmena. Spoločnosť OLO ruší zberné hniezda, ktoré boli vytvorené pre rodinné domy. Nádoby na papier a plasty budú odstránené a ponechajú sa len zvony na sklo. Akcia sa začala v januári s distribúciou vriec do každej domácnosti a zber začne od februára 2021 a to 1x mesačne podľa harmonogramu. Každému rodinnému domu, ktorý je zapojený do systému zberu zmesového komunálneho odpadu, pracovníci OLO a.s. doručia tašku, v ktorej budú dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier. Každé zapojenie sa do systému zberu komunálneho odpadu má nárok iba na jednu sadu vriec bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Táto zmena sa týka len rodinných domov, systém zberu triedeného odpadu z bytových domov sa nemení. Navýšenie alebo dodanie nádob pre bytové domy môžu obyvatelia aj naďalej riešiť cez svojich správcov bytových domov. Ohrádky na stromčeky Prekážajú vám vianočné stromčeky, ktoré sa povaľujú okolo kontajnerov občas až do konca apríla? Ak áno, môžete ten svoj vyhodiť do niektorej z drevených ohrádok, ktoré nájdete po celom Ružinove a my ich vždy raz týždenne (prípadne podľa potreby) odvezieme. Ohrádky budú k dispozícii až do 10. februára. Zoznam miest vo vašom okolí, kde môžete svoj vianočný stromček vyhodiť: Kaštieľska/ Čečinová, Hraničná, Nezábudkova, Ďatelinová/ Rumančeková, Bulharská, Krasinského, Sputniková, Súmračná, I. Horvátha/ Exnárova, V. F. Bystrého, Martinčekova, Trenčianska/ Oravská, Ružová dolina/ Klincová, Kvačalova/ Velehradská, Kupeckého, Palkovičova, Haburská a Herlianska.  
Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Bez slov: Ružinovská radnica - zničené spomienky

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovská radnica je témou mnohých diskusií a nielen v Prievoze. Krátko potom ako ju mestská časť odkúpila, sme si ju boli pozrieť. Našli sme miesto, ktoré dnes vyzerá skôr ako kulisa príbehu Jozefa Kariku a chce to mimoriadne veľa fantázie vidieť potenciál v prehnitých stropoch a podlahách, opadanej omietke, rozbitých oknách a stenách budovy, ktorú si mimoriadne obľúbili sprejeri a iní vandali z okolia...    
Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Servis pre občanov: Veľký sprievodca sčítaním obyvateľom

Rubrika: Spravodajstvo
Len šesť týždňov a len elektronicky – tak bude vyzerať tohtoročný cenzus obyvateľov. Dotazník je úplne jednoduchý a v porovnaní s 35 otázkami v sčítaní spred desiatich rokov už štatistický úrad zaujímajú odpovede len asi na polovičný počet. Za neplnoleté deti ho automaticky vypĺňajú rodičia a štát vyzýva občanov, aby v prípade potreby pri sčítaní pomohli aj svojim rodičom alebo starým rodičom.  Sčítanie obyvateľov sa u nás podľa viacerých záznamov vykonávalo už v stredoveku a poskytuje nám tak najstaršiu formu štatistických údajov o štruktúre a charaktere spoločnosti. Prvé moderné sčítanie ľudu sa datuje do roku 1869. Zákon vtedy rozhodol o tom, že sa bude opakovať v desaťročných intervaloch a riadiť sa medzinárodnými štatistickými štandardmi. Kto sa musí sčítať? Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt, za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Okrem slovenčiny je preto sčítací formulár dostupný aj v maďarčine, rómčine, rusínčine, ukrajinčine, angličtine, francúzštine a nemčine. Kedy a ako? Na sčítanie máte šesť týždňov, od 15. februára do 31. marca 2021. Pri vypĺňaní odpovedí na jednotlivé otázky je dôležité, aby ste popisovali situáciu k 1. januáru tohto roka. Takže ak ste sa vydali o deň neskôr, uvediete ako svoj stav „slobodný/-á“. Takisto nevypĺňate formulár za dieťa, ktoré sa narodilo po tomto dátume. Samotné sčítanie prebieha elektronicky, stačí vyplniť formulár na stránke www.scitanie.sk alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, čo nezaberie viac ako niekoľko minút. Prihlásenie Na to, aby ste mohli vyplniť dotazník, nepotrebujete žiadne špeciálne registrácie ani súhlasy. Na prihlásenie sa do sčítacieho formulára je potrebné zadať rodné číslo. Následne príde k overeniu identity. Systém vyzve k autentifikácii zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia a ide o informáciu, ktoru poznáte iba vy. Obyvateľ bez rodného čísla sa do formulára prihlasuje zadaním dátumu narodenia a pohlavia a vypĺňa formulár typu B. Aké sú otázky? Štát sa v dotazníku bude pýtať len na tie veci, ktoré nevie získať z iných databáz. Štát v rámci sčítania nezbiera údaje o jednotlivcoch, ale vytvára štatistiky. Medzi otázkami tak nájdete napríklad to, kde máte trvalý, prechodný, ale aj obvyklý pobyt, koľko máte detí, s koľkými ľuďmi žijete v spoločnej domácnosti, v akej pracovnej oblasti pôsobíte, ako sa dopravujete do školy alebo práce, ale aj aký je váš materinský jazyk, k akej národnosti sa hlásite, ale aj to, aké náboženstvo vyznávate. Pripravte si aj odpoveď na otázku, aké číslo bytu máte (z listu vlastníctva). Prečo je dôležité? Výsledné štatistiky, ktoré vďaka sčítaniu štát získa, budú slúžiť na definovanie stratégií ako napr. koľko škôl, škôlok, prípadne domovov dôchodcov potrebujeme, aký spôsob dopravy vyžaduje viac investícií, prípadne to, ktorá cirkev bude od štátu dostávať koľko peňazí. Dôležité budú aj pre obce, keďže kľúčovú časť ich prímov tvoria podielové dane obyvateľov s trvalým pobytom. Keď má v Ružinove trvalý pobyt 84-tisíc ľudí, ale reálne tu žije viac ako 100-tisíc, stráca mestská časť významnú časť svojich príjmov, ktoré by mohla investovať napr. na údržbu komunikácií alebo budovanie škôl. Na všetko, čo všetci, ktorí tu žijeme, denne využívame. Pozn.: V čase uzávierky tohto čísla RE parlament rozhodol kvôli pandemickej situácii o posunutí termínu asistovaného sčítania na 1. 4.- 31. 10. Tento spôsob sčítania je určený najmä obyvateľom zariadení sociálnych služieb, sociálnej kurately, resp. ústavnej zdravotnej starostlivosti a ľuďom bez domova. Všetky detailné informácie na scitanie.sk.  
Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Prievoz: Nové nájomné komunitné bývanie pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Csákyho kaštieľ a park, ktorý ho obklopuje, je bezpochyby jedným z najkrajších miest nielen v Prievoze, ale aj v celom Ružinove. A práve na pozemku hlavného mesta, ktorý s ním susedí, v tichej lokalite a s výhľadom na túto pamiatku, plánuje magistrát postaviť tridsať bytov v rámci projektu komunitného nájomného bývania pre seniorov. Architektonickú súťaž vyhlásili hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO minulý rok v októbri. Spomedzi 56 návrhov odbornú porotu najviac zaujal projekt tímu Superatelier. Víťazný návrh predstavuje osem menších objektov, ktoré sú usporiadané tak, aby už pri vstupe do areálu zaistili vďaka svojmu rozmiestneniu na pozemku prirodzený priehľad na kaštieľ. Zároveň aj zohľadňuje zeleň, ktorá sa nachádza na pozemku. Bývanie je koncipované tak, aby seniorom zaisťovalo ako dostatok súkromia, tak aj priestor pre spoločenské aktivity. Najčastejšie zdôrazňovanými požiadavkami obyvateľov z okolia bolo zachovanie komornej atmosféry prostredia s nižšími budovami, zaistenie dostatočného počtu parkovacích miest, aby sa nezhoršovala dopravná situácia v bezprostrednom okolí a v rámci možností aj zachovanie a využitie časti pôvodných objektov. Práve tie totiž v minulosti dodávali tejto časti parku špecifický charakter. Vo víťaznom návrhu sa tak dnes nachádza odkaz na bývalé skleníky, ktoré v minulosti patrili ku kaštieľu a dnes budú dotvárať komunitný charakter priestoru.  
Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rozpočet 2021: Nové školy, zrekonštruované ihriská a cesty

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Pandémia zatriasla nielen rozpočtami domácností a štátu, ale aj samosprávy. Výdavky mestskej časti stúpli najmä kvôli položkám, ktoré súviseli s koronou a výrazný vplyv na príjmy mal aj výpadok daní. Napriek tomu však poslanci takmer jednomyseľne schválili starostom navrhnutý rozpočet, ktorý plánuje s rekordnými investíciami. Mestská časť na to využije ako príjmy z developerského poplatku, tak aj výhodný investičný úver a celkovo bude pracovať s rozpočtom vo výške takmer 63 miliónov eur. Ružinov vďaka tomu čaká v najbližšej dobe výstavba nových školských areálov, rekordné množstvo rekonštrukcií ciest, chodníkov, detských ihrísk a v pláne je aj práca na projektoch garážových domov. Ružinov má viac ako 110 kilometrov ciest a chodníkov, obrovské množstvo nevysporiadaných pozemkov, desiatky detských ihrísk a viac ako 160 hektárov zelených plôch. Desaťročia, kedy sa zanedbávala starostlivosť o ne a neriešili výraznejšie rekonštrukcie, si pýta svoju daň a nedá sa to dobehnúť ani za rok, ani za dva. Počítať treba aj s ďalšími veľkými investíciami, ktoré súvisia s prílevom veľkého počtu nových obyvateľov, ako napríklad potreba rozširovania kapacity škôl a škôlok. Rozbité cesty Rozpočet počíta s rekonštrukciou rekordného množstva povrchov ciest a chodníkov v celom Ružinove (podrobný plán vám postupne predstavíme v ďalších číslach Ružinovského Echa). Úplnou novinkou však je samostatná položka vo výške 200-tisíc eur na opravy tých ciest a chodníkov, ktoré nie sú v našej správe. Len v našej mestskej časti sú desiatky kilometrov ciest a chodníkov, ktoré nemajú vlastníkov. Zákon je v takýchto prípadoch nekompromisný - investovať do niečoho, čo nie je naše, nesmieme. Na základe rokovaní s príslušnými inštitúciami sa nám však podarilo nájsť spôsob, vďaka ktorému bude môcť mestská časť (na základe súhlasu zastupiteľstva) zabezpečiť z vlastných peňazí postupne aspoň ich bežnú údržbu. V rámci pilotného ročníka sa to bude týkať Exnárovej ulici (pri autoškole), parkovacích plôch na Súmračnej popri Ružinovskej a vo vnútrobloku Sorea okolo Delfína. Detské ihriská Pokračovať sa bude aj v obnove detských ihrísk. Okrem ihrísk na Albrechtovej a Martinčekovej, na ktorých sa pracovalo už na prelome rokov, predstaví mestská časť už v najbližšom čase aj projekty komplexnej obnovy zdevastovaných ihrísk na Sedmokráskovej a Medzilaboreckej. Rekonštrukcia čaká aj detské ihrisko na Bachovej, podľa projektu obyvateľov zrekonštruujeme aj ihrisko na Tekovskej a opravy čakajú aj ihrisko na Budovateľskej. Okrem rekonštrukcií plánujeme aj úplne nové projekty, napr. pre vybudovanie multifunkčného ihriska na Trnávke. Školy a škôlky Aj na tomto mieste sme už niekoľkokrát písali o chýbajúcich kapacitách škôlok. Každý rok pribúda sto nových miest, ale stále to nestačí. Čím ďalej tým závažnejší je však nedostatok miest na základných školách. V priebehu tohto roka nás preto čaká výstavba základných škôl na Ostredkovej a Medzilaboreckej - postavíme dve nové samostatné polyfunkčné školské budovy, jednu novú telocvičňu a zároveň sa bude rozširovať kapacita jedálne a kuchyne. Náklady na toto rozširovanie z väčšej časti pokryjú fondy Európskej únie. Okrem spomínaných dvoch sa pripravuje aj projekt rozšírenia školy na Vrútockej. Garážové domy Každodenné problémy s parkovaním by mohli pomôcť uľahčiť garážové domy. Začiatkom roka predstaví mestská časť takmer desať projektov v ružinovských vnútroblokoch. Potom už bude záležať len na obyvateľoch, či o ich výstavbu budú mať záujem a môže sa pristúpiť k povoľovaciemu procesu. Len na túto položku v rozpočte vyčlenili poslanci 4 milióny eur, čo by mohlo vyriešiť mnoho stresujúcich chvíľ obyvateľom, ktorí sa po návrate z práce snažia nájsť pri dome miesto, kde zaparkovať. A ešte viac... Okrem týchto veľkých projektov podporili poslanci aj množstvo ďalších, ktoré ovplyvnia kvalitu života obyvateľov. Plánuje sa napríklad realizácia cyklotrás v hodnote 50-tisíc eur, rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci, vybudovanie pumptrackovej dráhy a vytvorenie priestoru na skatepark.   
Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Testovanie v Ružinove: Bez certifikátu ani na krok

Rubrika: Spravodajstvo
Posledný januárový víkend si Slovensko zopakovalo projekt celoplošného testovania, ktorý už zažilo na prelome vlaňajšieho októbra a novembra. Tentokrát mali občania síce na získanie certifikátu viac času, ale keďže sa „štátne“ termíny rozchytali doslova za niekoľko desiatok minút, vzniklo len v Bratislave takmer tristo odberových miest a z toho 59 bolo v Ružinove. Kým minulé testovanie mala pod palcom armáda, tentokrát sa dialo plne v réžii samospráv. Potom, ako v nedeľu podvečer (17. 1. 2021) vláda definitívne rozhodla, že testovať sa bude na celom Slovensku, mali obce len päť pracovných dní na to, aby zorganizovali akciu na úrovni vojenskej operácie. Zložitá príprava Plošné testovanie nie je ani zďaleka len to, čo vidíte počas odberu. Začína už niekoľko dní predtým výberom a schvaľovaním vhodných priestorov. 22 objektov v našej mestskej časti muselo byť pripravených, zariadených a vydezinfikovaných tak, aby sa tam mohlo testovať. Len toto zabezpečovali desiatky ľudí. Medzičasom bolo treba zohnať zdravotníkov a dobrovoľníkov na administratívu. V priebehu dvoch dní sa prihlásilo takmer tisíc ľudí. Tri kolegyne prechádzali prihlášku po prihláške, kontrolovali údaje, zisťovali, v ktorých dňoch sú ľudia k dispozícii a priraďovali ich na každé jedno z 59 miest. Ďalší traja vzápätí na to pripravovali zmluvy pre stovky ľudí a ďalšie pripravovali pre župu a zdravotníkov. Ďalší kolegovia zabezpečovali komunikáciu, prípravu obrovského množstva podkladov a odovzdávanie štatistík ďalším inštitúciám. Zabezpečenie tímov Sedem ľudí z úradu strávilo desiatky hodín tým, aby pripravili všetky ochranné pomôcky a ďalšie drobnosti od tlačív, cez perá a lepiace pásky samostatne pre každé miesto. Každú škatuľu museli otvoriť a veci rozdeliť tak, aby každý tím dostal 25 respirátorov, 50 jednorazových rúšok, 24 overalov, 24 protišmykových návlekov, 12 tvárových štítov, rozprašovače, dezinfekcie, papierové utierky, vreckovky, nožnice, šatňové bloky, pásky, perá, mydlo, jednorazové rukavice, ale aj fľaše s vodou – dve veľké vrecia, dve krabice a taška na každé jedno odberové miesto. To všetko bolo potom treba rozviesť na 22 rôznych adries. Aby ste tieto miesta vôbec našli, museli sme pripraviť značenie a ďalší kolegovia museli každé z nich dôkladne označiť stovkami tabuliek s nápismi. Z každého miesta tímy pravidelne aktualizovali údaje v mobilnej aplikácii, kde ste sa vedeli rýchlo a jednoducho dozvedieť ako dlho sa na jednotlivých miestach čaká. Bolo treba zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu, ale aj dovoz stravy pre všetky tímy. A práca neskončila ani po zatvorení odberových miest, kedy bolo treba spracovať všetky štatistiky, doručiť ich na zodpovedné inštitúcie a znova zaistiť dezinfekciu priestorov. Koľko to stálo Organizácia takejto obrovskej akcie nie je ani zďaleka lacná záležitosť. V čase uzávierky tohto čísla ešte neboli k dispozícii definitívne sumy, ale celkové náklady na testovanie počas týchto dní sa vyšplhali až na 180-tisíc eur. Najväčšiu položku predstavovali odmeny pre približne päťsto ľudí, ktorí sa ho zúčastňovali. Ďalších 35-tisíc, teda viac ako milión korún, stáli ochranné pomôcky. Mestská časť okrem toho zabezpečovala všetko od tlače certifikátov, cez stravu pre všetkých, ktorí u nás počas víkendu pracovali, prípravu priestorov až po odvoz biologického odpadu. Dostaneme ich späť? Vláda rozhodla, že obec dostane päť eur za každého otestovaného. Ak by neprišiel nik, zaplatí to sama. Keďže Ružinov za dva dni otestoval približne 32-tisíc ľudí, mali by sme od štátu dostať asi 160-tisíc eur. Mestská časť teda bude účet za testovanie doplácať z vlastného. Za tejto epidemiologickej situácie a v tomto počasí sa však mestská časť rozhodla radšej pre väčšiu bezpečnosť a komfort testovania pre občanov. Výsledky testovania Počas víkendu (a na dcoch odberových miestach v pondelok a utorok) sme v Ružinove otestovali 32 267 ľudí a z nich bolo 249 pozitívnych, tj. 0,77% miera pozitivity. V prípade, že sa bude postupovať podľa ohláseného plánu, budú po vyhodnotení prvého kola plošného skríningu, jednotlivé okresy na Slovensku rozdelené na polovicu. Tie s dobrými výsledkami si už testovanie nemusia opakovať. Naopak, tie v horšej polovici, budú pokračovať v skríningu. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa rokovala vláda o tom, v akej podobe sa uskutoční ďalšie kolo testovania a či sa bude týkať aj Bratislavy.. Ďakujeme! Za bezproblémové testovanie si zaslúži vďaku obrovské množstvo ľudí a inštitúcií, organizácií a firiem – bratislavský magistrát, BSK, Dopravný podnik, Letisko Bratislava, Globsec, Slovnaft, La Bomba, OMV, saleziáni na Trnávke, zamestnanci mestskej časti a, samozrejme, občania. „Ďakujem desiatkam tisícov z vás, obyvateľov, ktorí prišli, aj takmer piatim stovkám obetavých ľudí, ktorí sa na organizácii testovania podieľali. Od zdravotníkov až po školníkov, od dobrovoľníkov až po profesionálov z nášho úradu, armády, polície, hasičov,“ poďakoval všetkým tímom, zamestnancom mestskej časti a v neposlednom rade aj občanom ružinovský starosta Martin Chren.
Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Vakcína proti Covid 19: Očkovanie seniorov začalo v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Tých najzraniteľnejších musíme chrániť najviac. Vie to a koná podľa toho každá vyspelá a zodpovedná spoločnosť. Aj preto boli medzi prvými, kto dostal možnosť dať sa očkovať proti koronavírusu, práve klienti zariadení pre seniorov. Ako prví na Slovensku tak vakcínu získali seniori Ružinovského domova seniorov, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu v štáte. Skúsenosti z uplynulých mesiacov pandémie hovoria jasne - jedným z najrizikovejších miest pre šírenie koronavírusu sú domovy seniorov. Odpoveď, prečo tomu tak je, je jednoznačná - kombinácia veku, zdravotného stavu a množstva ľudí v jednom zariadení. Rovnako jasnou rečou hovoria aj údaje o tom, ako významne dokáže znížiť hrozbu fatálnych dôsledkov práve očkovanie tejto skupiny obyvateľov. Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa dostali prvú dávku vakcíny aj naši seniori z RDS a zamestnanci, ktorí sa o nich starajú. Vytváranie kolektívnej imunity je totiž v prostredí s 288 klientmi a viac ako stovkou zamestnancov kľúčové. Lebo ako hovorí jedna z klientiek, ktorá má viac ako osemdesiat rokov: „Som stará, ale nie som sprostá. Ja si na tú vakcínu počkám“. A dočkala sa. Alebo ako povedala tesne pred očkovaním ďalšia pani: „Chcem znova objať svoju vnučku.“ Celkovo bolo zaočkovaných tristo klientov a zamestnancov a použitá bola vakcína od spoločností Pfizer/Biontech. Druhá dávka vakcíny ich čaká v polovici februára. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do aktuálne otvorenej fázy a taktiež tí, ktorí patria do predchádzajúcich fáz očkovania. Registrovať sa dá online na webe korona.gov.sk alebo na telefónnom čísle 0800 174 174. Momentálne je spustená tretia fáza očkovania, v rámci ktorej sa môžu registrovať ľudia nad 75 rokov. Nasledovať budú postupne tieto skupiny obyvateľov:  ■ 4. nad 65 rokov ■ 5. ľudia, ktorí trpia nejakým závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 6. pacienti so stredne závažným ochorením bez ohľadu na vek ■ 7. učitelia nad 55 rokov ■ 8. nad 55 rokov ■ 9. učitelia ■ 10. nad 45 rokov ■ 11. 18 - 45 rokov Viac informácií na korona.gov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
viem, že korony už máte plné zuby - ja tiež. Preto o nej nejdem dnes písať - aj keď za sebou máme ďalšie plošné testovanie a prvú vlnu očkovania v našom Ružinovskom domove seniorov. Pozerať sa ale treba už aj do budúcnosti a byť pripravení, že snáď skôr než neskôr vírus konečne porazíme a vrátime sa k našim „bežným“ problémom. Na tento rok máme ako mestská časť veľké plány. Aj napriek pandémii sa nám podarilo ušetriť, a vďaka tomu sme pripravili rekordný rozpočet. Máme rekordnú sumu určenú na opravy ciest a chodníkov. Do konca roka chceme postaviť dve nové školy, otvoriť dve nové škôlky, pripraviť rekonštrukciu všetkých našich domovov seniorov a dvoch kultúrnych domov v Prievoze a na Trnávke. Pridáme psie výbehy, kompletne obnovíme veľké detské ihriská na Sedmokráskovej a na Medzilaboreckej a bežeckú dráhu okolo jazera. Rozšírime zóny prednostného parkovania na Nivách. A s kolegami finišujeme plán, ako zachrániť a obnoviť zdevastovaný areál na Vietnamskej. Prvýkrát v histórii Ružinova sa nám podarilo nájsť riešenie, ako investovať aj do ciest, ktoré nám nepatria - aspoň do ich opráv. Tento rok by sme teda chceli opraviť prvé z chronicky neriešených miest - cestu Exnárova pri Štrkovci, časť parkoviska na Súmračnej a časti chodníko-ciest vo vnútrobloku Sorea okolo kúpaliska Delfín. Nekecáme, makáme. Tento rok začneme zbierať prvé skutočné ovocie systémových zmien, ktoré sme za dva roky od volieb v Ružinove zaviedli. Teším sa! Do nového roku vám želám všetko len to najlepšie - hlavne zdravie, ktorého význam si v týchto časoch uvedomujeme ešte viac. A aby sa vám v Ružinove, ktorý je našim domovom, žilo stále lepšie. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Čo chceme pre Ružinov v roku 2021

Ružinovskí poslanci: Čo chceme pre Ružinov v roku 2021

Rubrika: Spravodajstvo
V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa sa pripravoval rozpočet na 2021. Koronakríza ovplyvnila aj to, koľko peňazí budú mať obce k dispozícii. Pýtali sme sa našich poslancov, čo aj v takejto situácii považujú za svoje rozpočtové priority.   Michaela Biharyová a poslanci za Tím Ružinov Eva Bacigalová, Mária Barancová, Marcela Kulifajová, Maroš Mačuha, Jozef Matúšek, Martin Patoprstý a Vlado Sirotka Za posledný rok sme sa ako poslanci klubu Tím Ružinov stretli s rôznymi komentármi zo strany iných poslancov, ale aj v internetovom prostredí na našu adresu v súvislosti s hlasovaním, či už pri kúpe pozemkov, ale aj v iných prípadoch. Ako poslanci sme vždy hlasovali čestne, v súlade s naším vlastným presvedčením a v záujme Ružinovčanov. Pri zostavovaním budúcoročného rozpočtu, našich plánov, podnetov a návrhu do rozpočtu máme na pamäti najmä dobro obyvateľov našej mestskej časti a snažíme sa splniť sľuby, ktoré sme pred voľbami dali. Budúci rok máme za cieľ pokračovať v rekonštrukciách komunikácií, starostlivosti o seniorov, budovaní kapacít materských a základných škôl, skrášľovať okolie, rekonštruovať verejné priestranstvá a iné. Naše priority sa snažíme preniesť aj do návrhu rozpočtu. Tento rok bol ťažký pre nás všetkých, ale dúfame, že budúci rok bude omnoho lepší a bude možné v čo najväčšej miere využiť kapitálové výdavky na rekonštrukcie, budovanie a zveľaďovanie celého Ružinova.   Michal Gašaj a poslanci za Sme Ružinov Nikolaj Gečevský, Petra Kurhajcová, Matúš Méheš, Michal Vicáň Tak ako iné mestá a obce, aj nás postihla pandémia. Napriek tomu sa budeme snažiť, aby sa dostalo čo najviac prostriedkov do oblasti bezpečnosti, školstva, športu a sociálnych služieb na podporu seniorov. V hľadáčiku máme modernizáciu oboch domovov dôchodcov, výstavbu nájomných bytov, rekonštrukciu 2 bežeckých dráh, opravu niekoľkých detských ihrísk, podporu škôl vo forme rekonštrukcie striech a telocviční a dokončiť rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Na to však najskôr potrebujeme stavebné projektové dokumentácie a táto činnosti je v plnom prúde. 90% z toho, čo sme vymenovali, je už v procese projektovania. Niektoré investičné akcie sú naozaj náročné, a preto sa paralelne s tvorbou projektových dokumentácii píše množstvo projektov so žiadosťami o externé finančné prostriedky, akými sú žiadosti o eurofondy či dotácie zo štátneho rozpočtu. Veríme, že presadíme aj peniaze na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských akcií, ktorých sme sa tento rok kvôli pandémii museli vzdať.   Peter Herceg a poslanci za Team Vallo juh Monika Ďurajková, Martin Ferák, Ivan Kraszkó, Katarína Šimončičová, Lucia Štasselová Ako kluby Team Vallo v rozpočte 2021 v oblasti životného prostredia chceme podporovať intenzívnu výsadbu stromov, profesionálnu starostlivosť o zeleň a dreviny, opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy (spájanie stromov do zelených pásov, vodozádržné opatrenia) a do rozpočtu budeme presadzovať aj financie na vybudovanie kanalizácie na Pálenisku. Čo sa týka dopravy, požadujeme rýchlejšie budovanie cyklochodníkov a cyklotrás (prepojenie I. Horvátha – Seberíniho-V.F. Bystrého), budovanie garážových domov, masívnejšie opravy ciest a chodníkov (napr. Exnárova/Mlynské Luhy, Stachanovská, Seberíniho, Šándorova, Beckovská, Svidnícka, Kladnianska, Sabinovská), dobudovanie bezbariérových priechodov pre chodcov. V oblasti verejných priestorov, požadujeme architektonickú súťaž a projekt pre revitalizáciu trhoviska Miletičova a revitalizáciu Radničného námestia v Prievoze.   Peter Strapák a poslanci za Team Vallo - sever Kamil Bodnár, František Bolgáč, Boris Čechvala, Marek Machata Chceme presadiť aj vybudovanie pumptracku alebo skateparku, keďže priestor pre takýto druh športu a pohybu v Ružinove absentuje. Čo taktiež absentuje, je bezbariérové detské ihrisko a sociálna výdajňa potravín pre sociálne slabé rodiny a seniorov. Požadujeme navýšiť financie na agendu ľudí bez domova. V oblasti kultúry chceme presadiť financie na rekonštrukciu knižníc napr. Bachovej, kde je potenciál vytvoriť modernú koncepciu s verejnými priestormi a presadiť financie pre DK Trnávka tak, aby bol kultúrny dom spojazdnený čím skôr. V oblasti územného plánovania požadujeme zrýchliť obstarávania územných plánov zón (Štrkovecké jazero od 2007, Bajkalská-Drieňová od 2010, Ostredky od 2013 a ostatné) a urbanistických štúdií. Od začiatku volebného obdobia žiadame o urgentné riešenie akútnej situácie s nedostatkom miest v školách a škôlkach v Ružinove zvyšovaním financií. V tomto roku sa schválil investičný úver v sume 15 miliónov EUR. Pevne veríme, že tieto peniaze nebudú použité len na odkupovanie pozemkov, ale vďaka týmto peniazom Ružinovčania uvidia vo svojom okolí konkrétne zmeny k lepšiemu.    
Nová investícia: Mestská časť odkúpi futbalové ihrisko

Nová investícia: Mestská časť odkúpi futbalové ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Za posledných tridsať rokov zaniklo v Bratislave 43 futbalových ihrísk. Štadión FC Ružinov na Sklenárovej v Ružovej doline mohol mať smutné poradové číslo 44. Na ploche s rozlohou 2,4 hektára mal totiž majiteľ pozemku v pláne postaviť nové budovy a v jednej z najhustejšie zastavaných častí Ružinova by tak pribudli ďalšie byty a kancelárske priestory. Mestská časť a magistrát začali rokovať o jeho kúpe už pred dvoma rokmi, keď dal majiteľ pozemku klubu výpoveď. Ihrisko je totiž v územnom pláne vedené ako stavebný pozemok. Poslanci teraz tesnou väčšinou schválili kúpu za cenu 4,9 milióna eur bez DPH. Súčasťou nadobúdaných pozemkov nie sú len veľké futbalové ihrisko, tréningové plochy, tribúna a ďalšie stavby, ale aj pozemok pod vedľajšou základnou umeleckou školou na Sklenárovej ulici, čím sa otvorí priestor pre jej ďalší rozvoj, prípadne rekonštrukciu. Kúpa pozemkov by sa mala financovať predaním iného pozemku pod cudzou budovou, ktorý mestská časť nepotrebuje, lebo pod budovou, ktorá patrí súkromnej firme, je nevyužiteľný. Jeho predajom by mohla mestská časť získať približne 2,8 milióna eur, čo pokryje viac ako polovicu nákladov.  
Developer vs. obyvatelia: Kauza parkovisko Hraničná

Developer vs. obyvatelia: Kauza parkovisko Hraničná

Rubrika: Spravodajstvo
Niektoré príbehy sa opakujú ako cez kopirák. Developer kedysi dávno od mesta kúpil parkovisko, naplánuje na ňom neprimerane veľkú výstavbu - a keď na ňu nezíska povolenie a obyvatelia z okolia sa búria, rozhodne sa začať so svojim pozemkom nakladať inak a parkovisko ohradí. Takúto situáciu dobre poznajú obyvatelia Palkovičovej ulice a v novembri ju zažili aj obyvatelia na konci Hraničnej. Jediné parkovisko v tejto lokalite predalo mesto Bratislava developerovi už pred jedenástimi rokmi. Aj keď magistrát výstavbu schválil, ružinovský úrad ju tento rok vyhodnotil ako neprimeranú a projekt zamietol. Developer sa preto rozhodol, že keď nemôže stavať, parkovisko aspoň ohradí, aby ani ľudia na ňom nemohli parkovať. Vďaka zásahu miestneho úradu, keď starosta okamžite podpísal predbežné opatrenie, tentokrát k oploteniu nedošlo. Nie je to však definitívna výhra obyvateľov, developer sa totiž proti rozhodnutiu ružinovského úradu odvolal. Ďalšie kroky však už nie sú v kompetencii mestskej časti, rozhodovať budú orgány štátu. Aj Ružinov je však pripravený rokovať. „Už pred dvoma rokmi sme developerovi ponúkli možnosť spätného odkúpenia tohto pozemku - a za primeranú cenu sme pripravení o tom rokovať, stále - dokonca si s podporou poslancov viem aj predstaviť, ako to zaplatiť. Ale za primeranú a rozumnú cenu, nie za cenu ako keby mal na pozemku stáť megapanelák, ktorý je v rozpore s územným plánom. Zrejme to teda nebude 200-tisíc, za ktorú mesto kedysi pozemok odpredalo, ale určite ani 1,6 milióna, čo kedysi spomenul developer,“ povedal starosta Martin Chren.  
Testovanie v Ružinove: Ako sme otestovali desaťtisíce ľudí...

Testovanie v Ružinove: Ako sme otestovali desaťtisíce ľudí...

Rubrika: Spravodajstvo
Viac ako 80-tisíc otestovaných a len 345, teda 0,43 percenta s pozitívnym výsledkom. Takéto bolo skóre celoplošného testovania za Bratislavu II, ktoré sa v rámci prvej vlny celoplošného testovania v dušičkový víkend 31. októbra a 1. novembra konalo v Ružinove na 70 odberných miestach. Toto číslo znamenalo, že druhá vlna testovania sa už hlavného mesta netýkala. Keďže si však veľa ľudí uvedomilo, že certifikáty predsa len potrebujú, mohli sa dať otestovať v Mlynskej doline. Kapacita však ani zďaleka nestačila, a tak prakticky z večera na ráno vzniklo ďalšie u nás na miestnom úrade. Je piatok 30. októbra tesne po obede a o 17 hodín sa má na celom Slovensku spustiť najväčšia akcia, akú si väčšina z nás za svoj život pamätá. O celoplošnom testovaní sme sa dozvedeli len pred desiatimi dňami. V kancelárii starostu sedia už niekoľko dní nielen ľudia z úradu, ale aj vojaci a pridali sa aj dobrovoľníci z Globsecu, ktorí pomáhajú pri zabezpečovaní celej akcie. V tejto chvíli nám ešte stále zúfalo chýbajú zdravotníci. Ak nikoho nezoženieme, ráno nebudeme môcť otvoriť 25 zo 70 odberných miest v Ružinove. Dobrovoľníci Na organizácii a realizácii testovania sa v našej mestskej časti podieľalo takmer sedemsto ľudí – okrem zamestnancov miestneho úradu, organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť a škôl, to boli vojaci, policajti a obrovské množstvo dobrovoľníkov. Na každom odbernom mieste museli byť dvaja administratívni pracovníci, ktorí vypĺňali dotazníky, štyria zdravotníci, ktorí robili odbery a vyhodnocovali testy a, samozrejme, vojaci a polícia, kvôli koordinovaniu a zabezpečeniu poriadku. Administratívne sily musela zabezpečiť samospráva, čo v našom prípade znamenalo minimálne 140 ľudí plus rezerva, ak by niekto z nich nemohol nastúpiť, prípadne mu pri rannom testovaní vyšiel pozitívny výsledok. Úlohou ministerstva zdravotníctva bolo zasa zabezpečiť zdravotnícky personál. Značka: Pomoc! Práve zdravotníci však boli pri testovaní kľúčoví. Keďže nové zoznamy neprichádzali, musela začať tento problém riešiť priamo samospráva. Po výzve na sociálnych sieťach začali priamo starostovi a do kancelárie telefonovať lekári, zdravotné sestry a záchranári a ďalších kontaktovali zamestnanci úradu a dobrovoľníci. Presne o 22:00 sa podarilo zoznam skompletizovať, všetci dostali potrebné inštrukcie a pár minút na to sme odovzdali kompletne vyplnené zoznamy. 9 hodín pred začiatkom testovania Ružinov potvrdil, že na druhý deň otvorí všetkých 70 odberných miest. Ružinov je štvrtá najväčšia obec na Slovensku a podľa viacerých dostupných údajov tu žije takmer stotisíc ľudí. Ak by sme aj odpočítali deti do desať rokov a 21,5-tisíc ružinovských seniorov, ktorí sa testovať dať nemuseli, stále bolo treba počítať s viac ako 60-tisíc ľuďmi. Niekoľko drive-through odberových miest totiž lákalo aj ľudí z iných mestských častí. Neotvoriť toľko miest by spôsobilo úplný kolaps. Ťažšie ako voľby Viaceré samosprávy porovnávali organizáciu plošného testovania s voľbami a konštatovali, že dať dokopy voľby je podstatne jednoduchšie. Okrem toho, že pri voľbách presne poznajú postup, pripravujú sa na ich bezproblémový priebeh takmer rok. V porovnaní s desiatimi dňami na testovanie je to dramatický rozdiel. Voľby sa konajú len jeden deň a testovanie dva. Možno to vyzerá v porovnaní s ostatnými vecami ako nepodstatný detail, ale znamená to napríklad aj to, že bolo potrebné zabezpečiť stráženie otvorených exteriérových miest. Pri jednom z uzatvorených areálov sa totiž stalo, že vandali preskočili plot a pováľali stany, stoly a lavice. Aj pri voľbách síce ľudia využívajú voličské preukazy, ale mobilita medzi susediacimi obcami, prípadne mestskými časťami je minimálna. Ľudia volia podľa volebných okrskov, a tak sa dá ľahšie odhadnúť, s koľkými voličmi počítať. Navyše každý už svoju volebnú miestnosť, väčšinou triedu v niektorej zo škôl, dôverne pozná, lebo na rovnaké miesto chodí už niekoľko rokov. Toto pri testovaní neplatilo. Jednotlivé miesta museli spĺňať prísne hygienické pravidlá, napríklad to, že museli mať vstup pre prichádzajúcich a ďalší samostatný východ pre tých, ktorí už boli otestovaní. Aj preto sa miesta hľadali ťažko a mnohé museli byť vonku. Ružinov tak napokon zriadil 41 odberných miest v interiéri, a stany sa rozkladali na veľkej časti z 21 miest v exteriéri a v 8 drive-through. Špecifikom Ružinova bolo aj miesto na miestnom úrade, ktoré bolo vytvorené špeciálne kvôli testovaniu tehotných žien a onkologických pacientov. Milión drobností Zorganizovať takúto veľkú akciu nie je len o veľkých veciach, ale aj o obrovskom množstve malých. Pretože ak napríklad nemáte ráno k dispozícii dostatok tlačív alebo prestane písať pero, nemôžete testovať. Banálne veci tak dokážu mimoriadne skomplikovať život. Ešte pred samotným začiatkom odberov bolo treba na každé z miest priviezť škatuľu s objemom jedného kubického metra, kde bol všetok materiál a ochranné prostriedky pre zdravotníkov, vojakov a policajtov. Ochranné pomôcky pre administratívne tímy zabezpečovala obec. Okrem tohto sa zabezpečovali tabuľky na označenie testovacích miest, bolo ich treba opáskovať a vyznačiť jednotlivé zóny, pripraviť dezinfekcie, stojany a sáčky na odpad, perá, nožnice, lepiace pásky, bloky, kriedy, predlžovačky, ale aj kamery na streamovanie z jednotlivých drive-through lokalít. Zabudnite na spánok Vojaci, ktorí na testovaní pracovali, sa počas prípravy na testovanie takmer ani nedostali domov. Mnohí z nich ostávali celý čas v kasárňach alebo v kanceláriách. Ak už sa domov dostali, bolo to len na pár hodín a mnohokrát sa stalo, že sa už po hodine alebo dvoch spánku museli vrátiť k práci. Ako napísal ktosi v jednej z diskusií na sociálnych sieťach, „vďakabohu za ľudí, ktorým toto môže niekto prikázať. Predstavte si tie protesty odborov alebo tisícky dôvodov, prečo by väčšina z nás takto pracovať rozhodne nechcela“. Len o trocha lepšie na tom boli ľudia z úradu, ktorí z kancelárie odchádzali hlboko po polnoci a skoro ráno už boli späť. Alebo hasiči, ktorí celú noc dezinfikovali priestory po testovaní O to viac si treba vážiť prácu všetkých zdravotníkov a administratívnych tímov. Každý z týchto ľudí strávil denne viac ako 17 hodín v ochrannom obleku, zaregistroval a otestoval stovky ľudí a buď mrzol vonku alebo mu bolo vnútri naozaj horúco. Koniec víkendu Po divokom sobotnom dopoludní prišlo podstatne pokojnejšie popoludnie a nedeľa, kedy odberné miesta aj po opakovanom zverejňovaní informácií, že sa viete dať otestovať v priebehu niekoľkých minút, veľkú časť dňa zívali prázdnotou. Aj napriek niekoľkým nemilým incidentom, kedy už niektorým jednotlivcom bolo asi v rade dlho, si odberné tímy ľudí pochvaľovali a rovnako tomu bolo aj naopak. Ako potvrdili viacerí z nich, „sú milí a vtipní. A ak toto znamená, že máme šancu fungovať zasa normálne, tak prečo nie.“ A po týždni opäť nedeľa, kedy sa už v Bratislave síce testovať nemuselo, ale napriek tomu boli otvorené dve odberné miesta – celý víkend v Mlynskej doline a v nedeľu aj na ružinovskom úrade. Vtedy si už človek v rade postál aj tri hodiny a nie všetkých sa podarilo otestovať. Testovanie dnes Pre tých, ktorí sa chcú dať otestovať aj teraz, zriadilo ministerstvo zdravotníctva niekoľko odberných miest. Aktuálny zoznam, ktorý sa pravidelne upravuje, nájdete na webe ministerstva zdravotníctva spolu s uvedením času, kedy sa odbery vykonávajú – upozorňujeme, že je to len v pracovné dni. Ružinovčania to majú najbližšie do ružinovskej nemocnice, do zdravotníckeho strediska na Babuškovej 2 (poobede až do 21:00), prípadne na Šancovú 110 (pri Trnavskom mýte) alebo do nemocnice v Podunajských Biskupiciach (v pracovných dňoch). V prípade akýchkoľvek noviniek týkajúcich sa mobilných odberových miest vás budeme informovať na webe a facebookovom profile mestskej časti, ako aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Lepší Ružinov.    
Zmena dopravy: Otvorené Mlynské Nivy a príprava na električku

Zmena dopravy: Otvorené Mlynské Nivy a príprava na električku

Rubrika: Spravodajstvo
Viac zelene, cyklotrasa, samostatné bus pruhy, bezpečnejšie prechody a ostrovčeky pre chodcov či širšie chodníky – to je len časť noviniek, ktoré môžeme vidieť na novootvorenom bulvári Mlynské nivy. Podzemný kruhový objazd by mal byť hotový v budúcom roku a poslednou dopravnou témou, ktorá sa bude riešiť v susedstve tohto miesta, je nová električková trať do Vrakune. Práce na rekonštrukcii ulice Mlynské nivy začali ešte v roku 2018 a uzatvorená bola od februára 2019. Po takmer dvoch rokoch sa tak v polovici novembra na jednu z kedysi najfrekventovanejších ulíc Bratislavy opäť vrátili autá a MHD. Nová autobusová stanica by mala začať fungovať na prelome leta a jesene 2021 a v tom čase už bude otvorený aj podzemný kruhový objazd. Plány s električkou Lokalita tzv. bratislavského down-townu sa v poslednom čase výrazne rozrastá. Keď budú hotové všetky stavby, ktoré sú tu naplánované, pribudne sem denne takmer dvestotisíc ľudí. Časť tu bude bývať, ale veľká časť sem bude dochádzať za prácou. V kombinácii s množstvom ľudí, ktorí sa denne presúvajú medzi Vrakuňou, Podunajskými Biskupicami, Ružinovom a Petržalkou a denne trávia hodiny v nekonečných zápchach, môže neriešenie hromadnej dopravy znamenať permanentný dopravný kolaps. Plány novej trate sú už na stole, jediným sporným miestom je územie pri novej budove SND. Magistrát a ministerstvo kultúry sa tu zatiaľ dohodnúť nedokázali. A to napriek tomu, že hlavné mesto pristúpilo ku kompromisu a navrhlo doplniť k trase električky po Pribinovej aj dodatočnú obchádzku okolo divadla. Postoj magistrátu je však v tomto jednoznačný: „Mesto má voči stovkám tisícom obyvateľov Bratislavy zodpovednosť zabezpečiť fungujúci nosný dopravný systém, ktorý predíde kolapsu v zóne. Proces prípravy električkovej trate už nemôžeme odkladať.“ Zmena územného plánu Aj napriek tomu, že mesto zatiaľ nezískalo súhlas ministerstva ku kompromisnému riešeniu, mesto v najbližších dňoch predloží do procesu zmien a doplnkov územného plánu trasu po Pribinovej doplnenú o slučku okolo budovy divadla. „Diskusia s ministerstvom sa tak presunie do územno-plánovacieho procesu a vo výsledku postavíme tú trať, s ktorou bude súhlasiť ministerstvo ako vlastník pozemkov.“ Magistrát zároveň zriadil medzinárodnú odbornú pracovnú skupinu na vyhodnotenie najvhodnejšieho technického riešenia trate, ktoré zamedzí negatívnym dopadom na divadlo. Zmeny a doplnky územného plánu sú podmienkou, aby sa mohli začať skúmať navrhnuté trasy, a ďalším krokom bude potom štandardné povoľovacie konanie. Zmeny v MHD ■ 21, 25, 50, 70, 88, 202 a 210 - premávajú po pôvodných trasách, doterajšia obchádzka po Páričkovej ulici sa ruší ■ 21, 25 a 88 - začínajú pred novou budovou autobusovej stanice ■ 50 - cez Mlynské nivy, v smere k OD Slimák cez Svätoplukovu a Páričkovu ■ 70 - cez Karadžičovu a Mlynské nivy ■ 202 - začína na Rajskej ulici (Nemocnica sv. Michala), prechádza po Mlynských nivách, dočasne ju budú obsluhovať autobusy ■ 210 - v oboch smeroch zachádza pred novú budovu autobusovej stanice a bude zastavovať v každom smere na samostatnom nástupišti, cestujúcim odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cieľu spoja, zobrazenému na informačných tabuliach ■ 205 - cez Mlynské nivy a Svätoplukovu a v smere na Trnávku bude do polovice decembra obsluhovať aj zastávku Špitálska ■ 208, 212 a N72 - do finalizácie trolejového vedenia budú jednotlivé spoje premávať po obchádzkových trasách, obnovenie pôvodných trás sa predpokladá približne v polovici decembra ■ X72 – bude zrušená, nahradí ju linka 202 v pôvodnej trase Viac info na imhd.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
ani som si to nestihol uvedomiť a v novembri ubehli dva roky od posledných volieb, po ktorých sme spolu s novozvolenými poslancami prebrali zodpovednosť za starostlivosť o Ružinov, náš domov. Objektívne hodnotenie výsledkov neprináleží mne, ale vám. Môžem len dúfať, že zmenu, o ktorú nám išlo, ste začali v našich uliciach vidieť. To, čo považujem za najdôležitejšie, nie je vidieť na prvý pohľad: Kým minulí starostovia majetky lacno rozpredávali developerom, my sme získali naspäť pre Ružinov už celé hektáre kľúčových pozemkov. Naposledy sa nám podarilo zachrániť pred zánikom futbalové ihrisko na Sklenárovej. Spustili sme pilotný projekt rezidenčného parkovania a budúci rok pribudnú ďalšie zóny. Máme projekty na prvých 5 parkovacích domov na sídliskách. Rekonštruujeme školy, staviame dve nové a ušetrili sme takmer polovicu nákladov. Každý rok sme vybudovali sto nových miest v škôlkach. A čoskoro sa rozbehne aj konanie na odstránenie hanby nášho Ružinova, zrúcaniny bývalého obchodného domu. Veľmi dôležitá je starostlivosť o zeleň, a verím, že vidíte rozdiel nielen v kvantite práce, ale aj v kvalite. Robíme až 4-krát viac orezov než predtým, kosíme citlivejšie, opäť sme zvýšili investície do parkov, nové stromy sadíme tak, aby nevysychali. Nebáli sme sa po desiatich rokoch radikálne vyriešiť finančné problémy našej VPS, aby už viac nebola čiernou dierou na peniaze. Aj napriek tomu, že máme pred sebou stále kvantum práce - a asi nikdy nebude hotovo - verím, že ste si zmenu k lepšiemu všimli aj vy. V ďalších dvoch rokoch vás ďalej budeme počúvať a pracovať, lebo Ružinov je aj náš domov. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o zadržaní starostu Nového Mesta?

Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o zadržaní starostu Nového Mesta?

Rubrika: Spravodajstvo
Pred niekoľkými dňami zadržala polícia starostu Rudolfa Kusého v súvislosti s obvineniami týkajúcimi sa troch developerských projektov na území tamojšej mestskej časti. Zaujímalo nás, ako poslanci vnímajú stupňujúce sa tlaky niektorých developerov na rozhodovanie úradov a verejných funkcionárov, ktoré sa prejavuje medzi iným aj podnetmi na trestné stíhanie.   Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň) Mnohí developeri neboli zvyknutí na svojprávne a sebavedomé rozhodovanie samosprávy – teda magistrátu a stavebných úradov v povoľovacích konaniach. Tie v minulosti často nehájili verejný záujem a výstavbu podľa územného plánu, ale vychádzali v ústrety iným záujmom, o čom som sa aj sám presvedčil ako obyvateľ, ktorý sa v konaniach snažil obhajovať záujem obyvateľov – napríklad v kauze Bytového domu City house na Ružinovskej oproti Lidlu. Je pravda, že tieto povoľovacie konania trvajú neúmerne dlho: hlavne kvôli nestíhajúcim stavebným úradom, ktoré niekedy nedokážu dodržať zákonné lehoty a postupy. Stavebných konaní sú stovky a nie veľmi dobre zaplatené menšie množstvo úradníkov nedokáže všetku agendu spracovať tak, aby dodržali lehoty. Ide však o ignoráciu zo strany štátu, ktorý tieto povinnosti preniesol na obce, ale vôbec ich nedofinancoval. V Ružinove doplácame viac než polovicu zo svojich peňazí na chod stavebného úradu - a ani to nestačí - namiesto ich užitočnejšieho použitia na rozvoj Ružinova, opravy komunikácií, chodníkov alebo na zeleň.   Petra Kurhajcová, SME Ružinov (Trávniky) Na Slovensku sa korupcia stala bežnou súčasťou našich životov a berieme ako samozrejmosť, že si developeri podvodným a korupčným konaním presadia svoje často na úkor nás všetkých. Najväčším problémom však nie je samotné protizákonné konanie, ale fakt, že ho tolerujeme. Keby tomu tak nebolo, väčšina developerských projektov mohla vyzerať úplne inak. Preto, ak chce byť niekto politicky aktívny, má len dve možnosti - buď bude takéto konanie tolerovať a stane sa jeho súčasťou, alebo nájde odvahu čeliť mu. Nejdem sa teraz vyjadrovať k aspektom zadržania pána Kusého, ani hodnotiť alebo spochybňovať postup polície, aj keď mi ako bývalej vyšetrovateľke príde prinajmenšom neštandardný. Z pohľadu nezainteresovaného občana si však myslím, že ak existovalo reálne podozrenie, že došlo k akémukoľvek nezákonnému konaniu resp. pochybeniu v procese povoľovacích konaní na strane developera, potom bolo konanie starostu na mieste a ostáva mi len skonštatovať, že je veľká škoda, že takýchto starostov nemáme viac.   Martin Patoprstý, Tím Ružinov (Ostredky) Starosta je zástupca obyvateľov, ktorý má hájiť ich záujmy, zároveň je predstaviteľom stavebného úradu a po splnení zákonných podmienok musí vydať stavebné povolenie, hoci s výstavbou vnútorne nemusí vôbec súhlasiť. Často s tým kalkulujú developeri, ktorí naliehajú na starostov, aby povolenia podpísali pod hrozbou žaloby (Ružinov už z minulosti čelí žalobám za desiatky miliónov) alebo priamo podávajú trestné oznámenia. Aktuálnym prípadom je Rudolf Kusý. Za týmito stavebnými aktivitami údajne stoja ľudia, ktorí sú známi svojim vplyvom v štátnej sfére a boli spájaní s rôznymi kauzami. Rudolf Kusý bol tri dni väznený ako zločinec a naďalej je stíhaný na slobode za to, že odmietol vydať stavebné povolenie, ktoré podľa neho bolo v rozpore so zákonom. Namiesto metodického usmernenia nadriadeného orgánu si pre neho prišli policajti na úrad a zadržiavali ho niekoľko dní na policajnej stanici. Nebezpečné je, že včera to bol Kusý, zajtra to môže byť Chren alebo akýkoľvek starosta, ktorý sa rozhodne nejsť po ruke developerom.   Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov – sever (Nivy) Vyše desať rokov sa pripravuje územný plán zóny Štrkoveckého jazera. Je dobré mať podrobne zaregulované toto vzácne územie. Nedávno som sa dozvedela, že ak sa schváli územný plán tejto zóny, bude nahrádzať územné konanie, rovno sa prejde na stavebné konanie. Lenže tento postup je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého má byť výrubové konanie ešte pred územným rozhodnutím. Po umiestnení stavby je výrubové konanie čisto formálna vec. Zo stavebných konaní je vylúčená verejnosť, okrem tej, ktorá sa zúčastnila posudzovania vplyvov územného plánu zóny na životné prostredie. Tento postup nahráva iba developerom, nie verejnosti. V septembri sa na zastupiteľstve prerokoval návrh poslanca Matušeka – rozdeliť komisiu územného plánovania a životného prostredia na dve samostatné. Argumenty kolegov poslancov boli miestami nepravdivé, zavádzajúce, až hlúpe, napr. čo má územné plánovanie spoločné so životným prostredím? Podľa mňa všetko. Pýtam sa: kde je tu verejný záujem? Cui bono?