Spravodajstvo

História: "GAGARINKA" pred štyridsiatimi rokmi

História: "GAGARINKA" pred štyridsiatimi rokmi

Rubrika: Spravodajstvo
Gagarinova ulica je jednou z najdôležitejších komunikácií v Bratislave a denne po nej prejdú tisíce áut. Pred vyše 40 rokmi ich bolo omnoho menej, čo dokazuje aj fotografia od Anny Mihálikovej z r. 1981. A tak sa občania skôr pohľadom na autá kochali, ako by ich obmedzovali. Len niekoľko desiatok metrov odtiaľ sa nachádza Radničné námestie, kde stojí evanjelický kostol.V roku 1925 si ho svojpomocne postavili bratislavskí evanjelici nemeckej národnosti. Dovtedy v Prievoze žiadny kostol nebol. Ak máte aj vy doma podobné historické fotografie z Ružinova, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk. Veľmi radi ich uverejníme v niektorom z ďalších čísel časopisu Ružinovské Echo. .   
Kalendár

Kalendár

Rubrika: Spravodajstvo
MAREC 8. mar. Poslanecké stredy: Ján Buocik (Prievoz) 15. mar. Poslanecké stredy: Kamil Bodnár (Štrkovec) 22. mar. Poslanecké stredy: Maroš Mačucha (Ostredky) 29. mar. Poslanecké stredy: Marek Machata (Trnávka) 29. mar. 10:00 - 11:00 Vítanie detí do života   APRÍL 5. apr. Poslanecké stredy: Marek Pokrývka (Nivy) 12. apr. Poslanecké stredy: Michal Páleník (Starý Ružinov) 19. apr. Poslanecké stredy: Michal Vicáň (Ružová dolina) 26. apr. Poslanecké stredy: Martin Ferák (Trávniky) 26. apr. 10:00 - 11:00 Vítanie detí do života   Upozornenie Vítanie detí do života: Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. v kancelárii prvého kontaktu (sociálne oddelenie) na miestnom úrade (Mierová 21) najneskôr vo štvrtok pred akciou. Poslanecké stredy: Stretnutia s poslancami sú v miestnosti na prízemí, konkrétnu informáciu poskytne službukonajúci informátor.   
Protest Zmos: Samosprávy bojujú za občanov

Protest Zmos: Samosprávy bojujú za občanov

Rubrika: Spravodajstvo
Prvý sa na pódium postavil Jozef Božik, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), predseda Komory miest ZMOS a primátor mesta Partizánske: „Dnes ráno som dostal otázku, prečo sme túto akciu nezrušili, keď včera (deň pred konaním protestu – pozn. red.) minister hospodárstva predstavil koncept kompenzácií pre obce. V prvom rade, ak by sme neohlásili tento protest, o žiadnych kompenzáciách by sme nepočuli. Takže prečo je to problém?“ A pokračoval konkrétne príkladom Partizánskeho. „Spotová cena elektrickej energie (jednotková cena – pozn. red.) je za mesiac január 160 eur, pred rokom o takomto čase bola 56 eur. Oni stanovili stropový limit 199 eur. Ale viete, aká je konečná cena energie? Nie je to 160 eur. Štát veľmi dobre vedel, že bude zvyšovať distribučné poplatky a tie sa zvýšili z 56 na 112 eur. Zvyšovať sa budú aj ďalšie poplatky. Konečná cena elektrickej energie za január za 1 MWh je 360 eur a mesto si môže uplatniť kompenzáciu vo výške 0,0 eur! Keď štát pripravoval kompenzácie za minulý rok, vybral si dva mesiace – august a september. To sú však mesiace, kedy sa toľko nekúri ani nesvieti. Ale na október, november a december zabudol. Sú tu zástupcovia obcí a miest, ktorí v decembri museli zatvárať plavárne a zimné štadióny.“ Starostovia menších obcí upozornili, že mnohí si nebudú môcť dovoliť platiť energie ani po zastropovaní. Viacerí vystupujúci tiež pripomenuli, že rozhodnutia štátu minulý rok zobrali samosprávam 618 miliónov eur. „Veľmi dobre vieme, že je ťažká doba a všetci sa musíme skladať. Aj obce a aj občania. Všetci sa musíme uskromniť. Ale ak tento štát hovorí, že „daňové prognózy sa nenapĺňajú“, tak ako sa budú napĺňať naše rozpočty, ak sa už v januári nenapĺňa daňová prognóza?“ Zástupcovia samospráv kritizovali aj návrh, aby tisíce obcí museli kvôli kompenzáciám vypĺňať žiadosti pre ministerstvo namiesto toho, aby úpravu cien vláda dohodla priamo s dodávateľmi energií. Tesne pred uzávierkou tohto čísla sa zástupcovia ZMOS-u stretli s premiérom Eduardom Hegerom a štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom. Dohodli sa, že prednostovia okresných úradov budú zodpovední za monitoring situácie a za zber dát o energetických problémoch miest a obcí v jednotlivých okresoch. „Hovorili sme aj o tom, že systém kompenzácie zvýšených cien energií, na ktorý je vyčlenených 200 miliónov eur, by sa mal zmeniť tak, aby bolo možné sanovať vzniknuté situácie aj v malých obciach. Za dôležité považujeme, že je záujem štátu pomôcť samosprávam minimálne pokiaľ ide o verejné budovy v originálnych kompetenciách v oblasti školstva: teda materské školy, školské kluby detí, základné umelecké školy a centrá voľného času,“ informoval Jozef Božik. Do dvoch týždňov od stretnutia na úrade vlády bude zasadať pracovná skupina zložená zo zástupcov rezortov financií, hospodárstva, vnútra a ZMOS. O tom, ako zvyšovanie cien energií, daňový bonus a koncept škôlky pre všetkých, ako aj ďalšie rozhodnutia štátu ovplyvnia rozpočet mestskej časti na nasledujúci rok, si môžete prečítať na stranách 4-6.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
to, že prežívame náročné obdobie - a čakajú nás ešte ťažšie mesiace a roky, všetci vieme. Denne to vidíme, keď pri nákupe v obchode dostaneme za rovnaké peniaze pomaly o polovicu menej než pred pár rokmi. Rovnako je na tom mestská časť. Na jednej strane zdražovanie - od stavebných materiálov až po energie, kde sa v škôlkach či štadiónoch zdraženie počíta v stovkách percent, na strane druhej vláda, ktorá sa (inak potrebné sociálne balíčky) rozhodla neplatiť zo svojho, ale používa mestá a obce ako prasiatko, z ktorého si berie. Napriek tomu sa nám podarilo zostaviť rozpočet, ktorý počíta s rozvojom mestskej časti. Museli sme si ale šetriť najmä na sebe. Rovnako ako ostatné mestské časti, sme sa po rokoch ani my nevyhli zvýšeniu cien niektorých služieb - napríklad škôlok. Ak nechceme mať od septembra uhoľné prázdniny, iná cesta, žiaľ, naozaj nebola - práve z peňazí na ich fungovanie totiž vláda rodinám vypláca daňový bonus. Vo výsledku tak takmer každá rodina s dieťaťom dostane mesačne 100 eur z nášho rozpočtu na škôlky - a približne 50 eur si z toho v poplatkoch musíme vziať naspäť, aby sme dokázali s utiahnutým opaskom fungovať. Rodinám v núdzi, ktoré na daňový bonus nemajú nárok, však ponúkame úplné odpustenie poplatkov - naša pomoc je tak adresná, na rozdiel od tej, ktorá prišla z parlamentu. Napriek všetkému začíname pracovať aj na troch veľkých investíciách: komplexnej rekonštrukcii Areálu hier Radosť na Štrkovci, obnove trhoviska Miletičova a postupnej obnove väčšiny ružinovských vnútroblokov, od Nív až po Trnávku. Ide o desiatky miliónov eur, ktoré síce sami nemáme, ale úspešne pracujeme na získaní zdrojov z fondov Európskej únie. Tak, aby bol o pár rokov Ružinov ešte lepším miestom pre život. Váš starosta  
Efektívnejšia verejná doprava, ale aj zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania

Efektívnejšia verejná doprava, ale aj zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania

Rubrika: Spravodajstvo
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, štyria podpredsedovia a 49 poslancov zastupiteľstva BSK sa dohodlo na spoločnom programovom vyhlásení na volebné obdobie 2022-2026. Týka sa udržateľnej mobility, životného prostredia, vzdelávania, športu, inovácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, kultúry a cestovného ruchu, ako aj financovania a komplexného rozvoja regiónu. „Do procesu prípravy sme zapojili všetkých kľúčových aktérov v území. Vďaka tomu dokážeme vnímať a definovať problémy v obciach, mestách a mestských častiach, ako aj navrhnúť riešenia. Zhodli sme sa na 83 konkrétnych projektoch a opatreniach, ktoré zvýšia kvalitu života obyvateľov Bratislavského kraja. Programové vyhlásenie tiež deklaruje ochotu spolupracovať a verím, že vďaka tomu sa vízie pretavia na konkrétne výsledky,“ vyhlásil predseda BSK Juraj Droba. V oblasti udržateľnej mobility je úplnou prioritou zvýšenie podielu verejnej dopravy na celkovom objeme prepravy osôb. Samosprávny kraj to chce dosiahnuť podporou koľajovej dopravy, zahusťovaním železničných zastávok, výstavbou a modernizáciou električkových radiál, ako aj budovaním prestupných terminálov. Prioritou v oblasti cestnej dopravy bude pokračovanie v príprave a výstavbe obchvatu obcí Malokarpatska. Za jednu z najvýznamnejších aktuálnych výziev považuje Bratislavský samosprávny kraj zmenu klímy a reakciu na jej dôsledky, predovšetkým na intenzívne zastavaných územiach. V spolupráci s mestami a obcami sa preto chce zamerať na zníženie dôsledkov zmeny klímy. BSK plánuje tiež rozširovať a modernizovať kanalizačnú sieť, akcelerovať odstraňovanie environmentálnych záťaží či zvyšovať energetickú efektívnosť budov. V oblasti vzdelávania, športu a inovácií sa župa sústredí na budovanie stredoškolských kampusov, modernizáciu centier odborného vzdelávania a prípravy, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia a tiež na zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania. Samosprávny kraj bude pokračovať v projektoch transformácie a deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ako aj vo výstavbe špecializovaného zariadenia pre deti a dospelých s poruchami autistického spektra. Kraj zavedie opatrenia na zvýšenie atraktivity zriaďovania ambulancií všeobecných a detských lekárov a v neposlednom rade sa bude v spolupráci s partnermi podieľať na vybudovaní zdravotníckeho kampusu Bory. V oblasti kultúry a cestovného ruchu bude župa pokračovať v kontinuálnom rozvoji a obnove národných kultúrnych pamiatok vo svojom vlastníctve ako sú Divadlo Aréna, synagóga vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku, kaštieľ a park v Stupave, kaštieľ a park v Malinove, či areál synagógy v Senci. Župa má v pláne zabezpečiť komplexný rozvoj tematických ciest a pokračovať v budovaní unikátnej turistickej infraštruktúry na území bratislavského kraja, ako je napríklad revitalizácia areálu pod Cyklomostom slobody, vybudovanie cyklo-turistického areálu pri cyklomoste Vysomarch, vybudovanie zázemia pre vodákov a turistov vo Vysokej pri Morave a osadenie drobnej turistickej architektúry na najzápadnejšom bode Slovenska, v Záhorskej Vsi. Popri spomínaných oblastiach sa BSK zameria aj na financovanie a komplexný rozvoj regiónu. Samosprávny kraj chce otvoriť diskusiu s príslušnými ministerstvami vlády SR o existujúcom systéme a kritériách financovania miestnych a regionálnych samospráv. „Zasadzujeme sa za vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní, ktorý bude odrážať štrukturálne výzvy metropolitného regiónu, ako aj špecifické postavenie a skutočný počet obyvateľov žijúcich a využívajúcich všetky služby na našom území. Budeme tiež presadzovať dokončenie decentralizácie verejnej správy s cieľom ucelenia kompetencií vyšších územných celkov. Zasadíme sa aj za zmenu daňovej politiky s cieľom možnosti vytvorenia vlastnej daňovej politiky,“ uzavrel Juraj Droba.  
Pošeň: Život v bývalom povodí Mlynského ramena

Pošeň: Život v bývalom povodí Mlynského ramena

Rubrika: Spravodajstvo
Časť Ružinova – Pošeň – je dnes modernou štvrťou Bratislavy so sídliskami, rodinnými domami, obchodmi, niekoľkými školami, kultúrnym aj cirkevným stánkom. Ako však ale toto územie vyzeralo v minulosti? Ak sa pozrieme na najstaršiu dostupnú mapu dnešného Ružinova, môžeme s istotou tvrdiť, že v roku 1781 boli v katastri dnešnej Pošne polia, lúky a mierny stromovitý porast. Usadlostí bolo v tej dobe na území poskromne, zhlukovali sa iba v povodí kanálu Mlynské rameno, ktorý volali Smradľavka a ktorý tom čase spájal Malý Dunaj a dnešnú časť bratislavského prístavu. Dôkazom osídlenia územia popri kanáli sú dodnes rodinné domy na uliciach Peterská, Ondrejovova a Štedrá. Kanál doslova kopíroval hranicu dnešnej Pošne s Trávnikmi a Prievozom. Dnes by ste ho v Ružinove hľadali márne, rozhodne však viacerí cezeň denne prechádzate. Korytom tohto kanála teraz totiž vedú frekventované cesty Tomášikova a časť Gagarinovej. Cestu popri východnej časti kanálu poznáme ako ulicu Mlynské luhy. Na území dnešnej Pošne sa nachádzal aj majer „Hecklerov dvor“. Prešporský mešťan Juraj Heckler postavil v neďalekom Dornkappli (Trnávke) v roku 1872 tehelňu. (pozn. red.: článok o vzniku Trnávky bol uverejnený v májovom čísle Ružinovkého Echa.) Názov Pošeň pochádza pravdepodobne zo starobylého mužského mena Božen/ Božan alebo Bojaslav čo mohlo v nemčine znieť ako „Pöschen“. Mal by to byť zakladateľom osady, alebo významný člen rodu, ktorý žil na tomto území. Najväčšia výstavba V roku 1963 sa po prípravných prácach začalo s výstavbou ružinovských sídlisk. Pod názvom „F“ obvod Bratislavy ich v rokoch 1958 - 1963 projektoval kolektív okolo architekta Dušana Kedra. Z ružinovských obvodov sa ako prvý začal husto osídlovať začiatkom šesťdesiatych rokov Štrkovec, potom nasledovali Ostredky. Až v rokoch 1966 a 1967 sa prví obyvatelia Pošne sťahovali do nových bytov. Do roku 1969 bolo v rámci prvej výstavby postavených na Pošni až 3 105 bytov, čo predstavuje takmer 70 percent súčasného počtu. Prvé školy na Pošni Najstaršou školou na území Pošne je Gymnázium Ladislava Novomeského. Ako Stredná všeobecnovzdelávacia škola vznikla v roku 1964, no do súčasných priestorov sa presťahovala až o štyri roky neskôr. Budova školy, ako ju poznáme aj dnes, bola na tú dobu atypickou a modernou budovou. Projektoval ju architekt Jozef Slíž z bratislavského Stavoprojektu. Mala aj nadštandardné vybavenie - vlastnú aulu, bazén a špecializované učebne. Od školského roku 1976/77 nesie názov po básnikovi, publicistovi a politikovi Ladislavovi Novomeskom. Ďalšia Stredná všeobecnovzdelávacia škola vznikla v roku 1966 a dnes ju poznáme ako Gymnázium Ivana Horvátha. Do novej budovy na Pošni, v ktorej toto gymnázium sídli dodnes, sa presťahovala v roku 1967. Od 1. septembra 1969 má status gymnázia a od 35. výročia svojho vzniku (v roku 2001) jej prislúcha názov po spisovateľovi Ivanovi Horváthovi. V 60. rokoch minulého storočia, 1. septembra 1968, otvorila svoje brány pre žiakov Základná škola Borodáčova. Obchodné domy Tesne po výstavbe škôl začali na Pošni vyrastať aj obchody. Prvým obchodným domom bola Kocka, ktorú postavili hneď na začiatku 70. rokov. V roku 1984 bol otvorený Obchodný dom Ružinov, ktorý vynikal s postmodernistickými vstupnými portálmi. O štrnásť rokov neskôr sa dočkal rekonštrukcie pod značkou Prior, no napriek tomu ho v roku 2005 majiteľ zatvoril. „Hirošima“ sa na dlhé obdobie stala škvrnou na mape tejto časti Ružinova, ale už čoskoro skelet bývalého obchodného domu zmizne a na jeho mieste vznikne   komplex, ktorý má spolu s DK Ružinov a priľahlým Papánkovým námestím potenciál stať sa centrom mestskej časti. Osudy ciest Ako výpadová cesta z Bratislavy, nachádzajúca sa na juh od Pošne, slúžila dlhé roky Mierová ulica. Gagarinova ulica bola dokončená až pred rokom 1977, no v mestských mapách vidieť jej plán už v roku 1973. Začiatkom 90. rokov boli na Pošni, okrem Šmidkeho (dnes Ružinovská), premenované ešte tri vnútorné ulice. Seberíniho ulica bývala Urxovou, Štefunkova ulica Hanzlíčkovou a Bachova ulica bola Prechtlova. Zvyšné ulice boli tematicky pomenované po osobnostiach, ktoré často zomreli len krátko pred stavbou sídliska (po roku 1950). Na Pošni prevažujú ulice, ktoré nesú názvy s menami spisovateľov. Okrem už spomínaného Ivana Horvátha sú to, napríklad Karol Goláň, Hana Gregorová, Václav Chlumecký, Rudolf Jašík alebo Elo Šándor. Okrem nich nájdete na Pošni aj ulice pomenované po divadelníkoch - Jankovi Borodáčovi a Márii Bancíkovej, ale aj po lekárovi a zakladateľovi slovenskej chirurgickej školy a rektorovi Univerzity Komenského Stanislavovi Kostlivom. Novodobý kostol V roku 2000 bol na Tomášikovej ulici dokončený a vysvätený moderný rímsko-katolícky Kostol sv. Vincenta de Paul. Do dvoch rokov bol obohatený o oltár, krstiteľnicu, svätostánok a oltárny obraz. Súčasná Pošeň ■ Rodinné domy: 50 rodinných domov (1,2 % obyvateľov). ■ Byty: 4 469 bytov (98,3 % obyvateľov). ■ Obyvatelia: 8 145 obyvateľov. ■ Rozloha: 0,94 km2 (z toho takmer celé územie je pokryté rezidenčnou zástavbou a mestskou zeleňou). mestská časť sa na území štvrte momentálne stará o viac ako 3 200 stromov. ■ Vekovo najpočetnejšou skupinou obyvateľov Pošne sú ľudis vo veku 36 až 55 rokov a tvoria viac ako 30 %. ■ Takmer polovica rezidentov Pošne tu žije dlhodobo, buď od narodenia alebo viac ako 25 rokov. ■ Spomedzi štyroch sídlisk Ružinova, ktoré sa začali stavať začiatkom 60. rokov (Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň), má najmenší počet obyvateľov aj najmenšiu rozlohu.  
Aktuálne: Vlčie hrdlo prechádza do správy Ružinova

Aktuálne: Vlčie hrdlo prechádza do správy Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Na začiatku prázdnin, 1. júla, prejde Vlčie hrdlo do správy mestskej časti. Po desiatkach rokoch tak budú môcť byť pozemky a komunikácie v lokalite tzv. Pohotovostného sídliska udržiavané rovnako ako tie v ostatných častiach Ružinova. Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamätajú, že v tamojších bytovkách bývali ako v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu. Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval s vedením tejto spoločnosti o zverení majetku do správy mestskej časti. Prvým príkladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte pred letom 2019, boli dve zanedbané detské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur), a potom ich zveril do správy Ružinova. Dohoda so Slovnaftom Rokovania so spoločnosťou pokračovali ďalej a začiatkom jesene minulého roka schválili poslanci miestneho zastupiteľstva materiál, na základe ktorého spoločnosť Slovnaft previedla do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy a ostatné pozemky dostal Ružinov do prenájmu za symbolické euro. Dohoda upresňuje, že bezodplatné nadobudnutie sa týka verejných komunikácií vo výmere viac ako 13-tisíc štvorcových metrov a prenájom pozemkov s rozlohou viac ako 29-tisíc štvorcových metrov v súvislosti so starostlivosťou o zeleň je zatiaľ na 15 rokov. Pre upresnenie, mestská časť získala do vlastníctva cesty, chodníky a parkoviská, ale nie pozemky pod nimi, tie ostávajú aj naďalej majetkom Slovnaftu, bolo však zriadené vecné bremeno. Služby pre ľudí Od júla tak ružinovská VPS bude v rámci rozpisu prác zabezpečovať kosenie, orezy, vysýpanie košov, čistenie komunikácií a vpustí a starostlivosť o ihriská. Detské ihriská sa časom budú aj rozširovať, aby mali rodiny z okolia viac možností ako tráviť čas so svojimi deťmi. Počas leta sa uskutoční stretnutie s obyvateľmi, aby sa do pripravovaných projektov zapracovali aj ich návrhy. O presnom termíne bude mestská časť informovať aj na svojej webovej stránke a facebookovom profile @BratislavaRuzinov. Na záver... Vlčie hrdlo sa po desiatkach rokov vracia Ružinovu a súčasťou mestskej časti nebude len na mape a o túto lokalitu sa mestská časť bude môcť starať rovnako ako o všetky ostatné. To sa týka ja väčších investícií ako napríklad rekonštrukcie komunikácií, ktoré sa budú zaraďovať do plánu opráv a postupne, ako to umožní rozpočet, sa budú opravovať. Vzhľadom na to, že ide o zložité projekty, to však nebude tento rok.  
Robíme to pre vás: Kosenie v Ružinove: Prečo áno?

Robíme to pre vás: Kosenie v Ružinove: Prečo áno?

Rubrika: Spravodajstvo
Máj je už tradične mesiacom, kedy od vás dostávame množstvo správ, ktoré sa týkajú kosenia. Mnohé sú pozitívne a ďakovné, niektorí sú však nespokojných a významne pribúda aj množstvo vulgárnych správ. Prečo je však kosenie také dôležité? A prečo sa musí pracovať aj počas víkendov a sviatkov? Ako ste si ma dovolili v nedeľu zobudiť už ráno o desiatej hlukom kosačky? Včely nebudú mať čo jesť, prečo zase kosíte? Aspoň cez sviatky by ste mohli dať ľudom od kosenia pokoj, je to nutné? Toto je len niekoľko otázok, na ktoré pravidelne odpovedáme a vysvetľujeme situáciu. Rozmeňme si to teda na drobné. Kosíme na dve fázy V našej mestskej časti musíme pokosiť asi 1,6 milióna metrov štvorcových. Ak by išlo o jednu súvislú plochu, bolo by to jednoduchšie. Faktom však je, že mnohé z nich sú rôzne malé kúsky trávnikov, či predzáhradky, kam sa veľké efektívne stroje nedostanú a musia sa kosiť ručne malými strojmi. Pokosiť celý Ružinov, v závislosti od počasia, tak trvá v priemere 6 týždňov. Ak hrozí daždivé počasie, je nutné naplánovať prácu tak, aby sa to dalo stihnúť aj za štyri týždne. Občas sa niektoré plochy môžu zdať nedokončené, keďže okolo stromov, stĺpov a lavičiek zostane vysoká tráva. Nie je to žiadna chyba, kvôli efektívnosti totiž kosíme na dve etapy – najskôr veľkými kosačkami a potom v druhej fáze kosbu dokončujeme ručnými vyžínačmi. Žijeme v meste Kosiť musíme okrem iného aj preto, že sme v meste, kde žije veľa alergikov aj zvierat. Verejné priestranstvá v meste sú určené pre šport, oddych a rekreáciu. Dbáme však na efektívne kosenie tak, aby sme tráve neubližovali. Plochy v blízkosti obydlí a parky kosíme podľa potreby 5-6x do roka, ale miesta, ktoré sú od obydlí ďalej, niekedy len dvakrát, aby sme podporovali biodiverzitu. Tento rok sme začali kosiť v druhej polovici apríla. Plán však narušilo nepriaznivé počasie, čím sa skrátil čas na dokončenie prvej kosby. V máji a začiatkom júna tráva rastie najrýchlejšie, za týždeň aj o 20 centimetrov. Ak aj bude kosba trvať rekordné štyri týždne, nájdu sa miesta, kde vyrastie aj na pol metra. Častejšie kosenie by vyžadovalo významne viac peňazí – za pracovnú silu aj nákup strojov, ktoré by ale následne chýbali pri iných činnostiach – napríklad pri rekonštrukciách ciest a chodníkov, opravách ihrísk a podobne. Rozpis prác nájdete na webe vpsr.sk a aktuálne informácie aj na facebookovom profile @RuzinovskyPodnik.  
Servis pre obyvateľov: Príspevky na letné tábory

Servis pre obyvateľov: Príspevky na letné tábory

Rubrika: Spravodajstvo
Meteorológovia predpovedajú teplé a slnečné leto a už je tiež najvyšší čas myslieť aj na letné tábory pre deti. Mestská časť aj tento rok ponúka možnosť uchádzať sa o príspevok do výšky 200 eur, resp. až do 350 eur v prípade integračných pobytov. Kto a ako o ne môže požiadať? Príspevok na pobytový alebo denný letný tábor do výšky 200 eur (podľa reálneho poplatku za tábor) je určený deťom zo sociálne slabších, nízkopríjmových (rodiny v náhlej alebo hmotnej núdzi) alebo viacdetných rodín. Má to však isté podmienky. Žiadosť o príspevok môže podať len zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, na dieťa vo veku 7 - 14 rokov. Potrebné dokumenty K žiadosti je zároveň potrebné doložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú jej oprávnenosť, najmä rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny. Príspevok môže byť poskytnutý len v prípade, že zákonní zástupcovia nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. majú dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiavajú pravidelnými splátkami. Integračný tábor Nezabúda sa ani na na deti s hendikepmi. Mestská časť poskytuje príspevok aj na integračné pobyty pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom. Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS). Aj v tomto prípade je podmienkou pre poskytnutie príspevku trvalý pobyt v Ružinove a to, že žiadateľ nemá dlhy voči mestskej časti (resp. ich pravidelne spláca). Podrobnejšie informácie vám poskytne odbor sociálnych služieb ružinovského miestneho úradu: jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. +421 2 48 284 285.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
niekedy sa na tomto mieste venujem len jednej téme ale v posledných týždňoch sa toho u nás na úrade deje mimoriadne veľa. V prvom rade dokončujeme dve nové základné školy - na Ostredkovej a na Medzilaboreckej. Hrubé stavby s oknami, sieťami a kúrením už stoja a v júni nás čakajú dokončovacie práce. Kto niekedy staval alebo hoci len prerábal byt vie, že pri každej stavbe narazí na množstvo komplikácií, pri budovaní školy tomu nie je inak - kolegovia však veľmi intenzívne pracujú, nadčasy nepočítajú, a dnes som už veľmi optimistický, že ak sa nestane nejaká závažná a nečakaná vec, obe školy budú už 1. septembra otvorené pre nových prváčikov. Po viac ako 50 rokoch tak v Ružinove pribudnú aj nové základné školy, ktoré sme s kolegami pripravili úplne od nuly, na zelenej lúke, za menej ako tri roky. V septembri tiež otvoríme aj novú škôlku na Trnávke pre 80 detí. Otvorili sme zrekonštruované priestory Knižnice Ružinov na Miletičovej ulici, je moderná a má úžasnú atmosféru. Mestskej polícii odovzdávame zrekonštruované sídlo pobočky na Listovej, materské centrum Hojdana má (po peripetiách) opravenú strechu a v škole na Tomášikovej čoskoro spustíme vstavbu novej jedálne. S príchodom jari sa rozbehli aj práce na opravách ciest a chodníkov. Zrekonštruované už máme aj posledné parkovisko na Súmračnej, niekoľko chodníkov na Trávnikoch, Nivách či v Prievoze a stavebné čaty pokračujú, čo im sily (a mestskej časti peniaze) dovolia. Hoci v deň, kedy išlo Echo do tlače, to vonku vyzeralo skôr ako v novembri, verím, že vy ho už čítate počas pekných slnečných dní. A dúfam, že si ich už s rodinou a priateľmi aj užívate. Váš starosta  
Na výlete v Znojme: Objavte tajomstvá na zemi aj pod zemou

Na výlete v Znojme: Objavte tajomstvá na zemi aj pod zemou

Rubrika: Spravodajstvo
Letné mesiace sú ako stvorené na spoznávanie nových miest. Jedným z nich môže byť aj Znojmo, partnerské mesto našej mestskej časti, kde sa snúbi história v podobe dobových budov s modernou výstavbou. Pri pohľade na mesto sa o tom môžete presvedčiť už o dve hodiny. Znojmo je vzdušnou čiarou od Ružinova vzdialené len okolo 110 kilometrov, cesty na mape ukazujú o 60 kilometrov viac. Na juhu Moravy tak môžete byť už približne po dvoch hodinách. Podľa našich skúseností je rýchlejšia a pohodlnejšia cesta cez rakúske územie. Či ju uprednostníte pred českou možnosťou, je len na vás. Znojmo patrí od roku 1960 do Juhomoravského kraja. Toto okresné mesto sa nachádza asi 52 kilometrov juhozápadne od Brna a 75 kilometrov severozápadne od Viedne. Čo píšu kroniky Mesto bolo osídlené už v 8. storočí, kedy sa na jeho území nachádzalo rozsiahle staromoravské hradisko. V jeho vnútri postavili kostolík (rotundu) sv. Hipolyta. V polovici 10. storočia mesto zničili Maďari, život v ňom sa obnovil na prelome tisícročí. Prvá písomná zmienka o Znojme je z roku 1048, v ktorej sa spomína tamojší kastelán Markvart. Neskôr na čele mesta stáli Přemyslovci, Luxemburgovci aj Habsburgovci. Koncom 17. storočia mesto zasiahla veľká epidémia moru, ktorá si vyžiadal takmer 800 obetí. Spúšť po sebe zanechali aj napoleonské vojny. Hrad v Znojme stratil strategický význam v roku 1683 po porážke Turkov pri Viedni. Cisár Jozef I. ho predal Maxmiliánovi Františkovi z Deblín a jeho bratovi. Práve tí časť hradu prestavali na zámok a v jednej časti dokonca zriadili pivovar. Nádych tejto kultúry pretrval v meste dodnes. Uhorky a víno Česi patria od nepamäti medzi najbližšie národy Slovákov. Veď celé desaťročia sme tvorili jednu republiku. Aj preto Slováci milujú Znojmo. Mnohí z vás ešte určite v pivnici nájdu poháre od – ešte z čias federácie – zaváraných uhoriek. Tie znojemské poznajú viaceré generácie. V súčasnosti si turisti, návštevníci mesta ale aj samotní domáci pochutnávajú skôr na dobrom víne. Ako píšu bedekre o meste, Znojemská podoblasť je jednou zo štyroch podoblastí Vinárskej oblasti Morava, ktorá má vyše 3 500 hektárov viníc a takmer stovku vinárskych obcí. Najlepšie, najznámejšie a najchutnejšie sú biele aromatické vína. Znojmo je aj preto označované ako mesto s prívlastkom. Archeologické nálezy pritom dokazujú, že pestovaniu vínnej révy sa v údolí rieky Dyje venovali už starí Rimania. Rozvoj však nastal počas počas Veľkomoravskej ríše, potom vďaka premonštrátom a kráľovi Karolovi IV., ktorý v 14. storočí do krajiny priviezol nové odrody. Tento rozmach bol zabrzdený len nakrátko počas 30-ročnej vojny. Od histórie po súčasnosť Tí, ktorí už v Znojme boli, spomínajú, že poloha mesta a jeho panoráma je skutočne jedinečná. Práve tu rieka Dyje opúšťa hlboký kaňon a vteká do roviny. Rôzne stavebné slohy sa podpísali na vzhľade meštianskych domov a ulíc, a určite zaujmú hneď pri prvej prechádzke. Bez povšimnutia nemôžu ostať dve národné kultúrne pamiatky, a to Loucký kláštor a rotunda sv. Kataríny. Centrum mesta sa pýši tiež zachovalým hradným pásom. V jeho vežiach je umiestená expozícia vývoja znojemského opevnenia a výstava historických zbraní. Mesto teda dýcha symbiózou historických budov s tými novšími, vybudovanými s citom tak, aby nenarušili obdivovaný kolorit. A tak nie je ničím výnimočný pohľad z malebnej vinárničky na historickú budovu hneď naproti. Len pár desiatok krokov od historického centra tvorí malebné údolie rieka Dyje, ktorá preteká Národným parkom Podyjí. Vyhliadok a rôznych romantických prírodných zákutí tak okolie Znojma ponúka veľa. Samotné mesto sa skladá z niekoľkých historických častí (vnútorné mesto, Horné Predmestie, Dolné Predmestie, Novosady) a v minulosti pripojených samostatných obcí. Sídlia tú mnohé úrady, okresný súd aj vysoká škola. Mesto s prívlastkom je však aj mestom kultúry. Behom celého roka ožívajú uličky a námestia najrôznejšími akciami, Každoročne sa tu koná v júli Znojemský hudobný festival a Znojemské kultúrne leto. Svojich divákov pravidelne víta tiež neprehliadnuteľný a architektonicky významný stánok Thálie – Mestské divadlo Znojmo. Medzi inými sa veľkej návštevnosti teší aj septembrové Znojemské historické vinobranie, Slávnosti uhoriek alebo Pivné slávnosti. Na povrchu aj pod povrchom Hľadať pamiatky iba na povrchu by sa mohlo stať chybou. Aj v podzemí sú ukryté hodnotné tajomstvá. Napísať o všetkých je však nemožné... Radničná veža – dominanta Znojma z polovice 15. storočia, z ktorej je výhľad na celé mesto Chrám sv. Mikuláša – jeho história siaha do 12. storočia, pýši sa kazateľnicou v tvare zemegule Znojemský hrad – založili ho Přemyslovci na konci 11. storočia, v novoveku bol z veľkej časti zničený Znojemské podzemie – pod povrchom mesta je viac ako 30 kilometrov chodieb a labyrintov, štvorposchodové bludisko patrí k najväčším v Európe; množstvo zážitkov tú nájdu hlavne deti, ktoré tu stretú niekoľko rozprávkových postáv, ku ktorým sa viažu bájne legendy; tí odvážnejší môžu vyskúšať jednu z adrenalínových trás alebo špeciálnu autentickú prehliadku krytu civilnej obrany Vínne pivnice – situované v Louckom kláštore i širokom okolí patria medzi obľúbené miesta milovníkov dobrého vína Pivovar - na Hradnej ulici nájdete nielen obnovený Znojemský mestský pivovar, ale tiež Expozíciu pivovarníctva Mariánske námestie – rušná dopravná križovatka, z ktorej vybieha sedem širokých ulíc Námestie Republiky – nachádza sa tu mestské divadlo, Svobodove domy aj budova okresného súdu Parkovanie a výlety Ak sa vyberiete do Znojma autom, nezabudnite na pravidlá parkovania. Dočítate sa o nich na stránke mesta www.znojmocity.cz, váš pobyt v meste bude jednoduchší, ak si nainštalujete parkovaciu aplikáciu ParkSimply. Turistická karta ZnojmoRegion+ zase ponúka množstvo zliav a výhod. Využiť ju môžete do konca októbra 2023. Pobyt na juhu Moravy si však môžete spestriť aj výletmi do nie tak vzdialených miest. Znojmo je diaľnicou spojené s Prahou, Brnom aj Viedňou. Do Břeclavy, Jihlavy ale aj Viedne sa dostanete aj vlakom.   
Duševné zdravie detí a mladých ľudí sa otriasa v základoch

Duševné zdravie detí a mladých ľudí sa otriasa v základoch

Rubrika: Spravodajstvo
Bratislavská župa a občianske združenie IPčko uisťujú, že pomoc existuje. Čoraz viac mladých ľudí bojuje s úzkosťou, stresom či depresiami. Výnimkou nie sú ani sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života. Štatistiky duševného zdravia mladých ľudí sú alarmujúce. Od roku 2021 počet spomínaných prípadov narástol o 300 percent. Pomoc však existuje, odkazujú Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a občianske združenie IPčko. V snahe pomôcť mladým ľuďom, ale aj učiteľom a rodičom, spustili projekt „JE OK, AK NIE SI OK.“ „Ak má mladý človek problém, najhoršie je nerobiť nič. Aby to neprepuklo v závažné duševné ťažkosti alebo nebodaj v extrémne konanie, je dôležité správne zareagovať a následne problém aktívne riešiť. Spojenie s IPčkom bolo preto logickým krokom v ceste za spoločným cieľom. Majú výsledky. Nepýtajú sa, ale konajú. Spoločne sme pripravili pomáhajúci projekt pre žiakov, ale aj pedagógov, psychológov a rodičov. Jeho súčasťou je vzdelávanie a podpora, internetové poradenstvo, vydávanie tlačovín, ako aj akútna krízová intervencia. Tie najdôležitejšie informácie sme sústredili na webe niesomok.sk, kde okrem návodov ako riešiť rôzne krízové situácie, možno nájsť aj chatovú a e-mailovú poradňu. Chceme, aby mladí ľudia vedeli, že v tom nie sú sami a majú sa kam obrátiť. Cieľom tohto projektu je tiež predísť ďalšiemu nárastu duševných ťažkostí obyvateľov kraja, osobitne mladých ľudí,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda BSK. Nový projekt bratislavskej župy a občianskeho združenia IPčko sa zameriava na päť najrozšírenejších tém v oblasti duševného zdravia: úzkosť, stres, depresie, sebapoškodzovanie a myšlienky na ukončenie života. Ako problém identifikovať, čo sú spúšťače, ako sa prejavuje, ale aj techniky a cvičenia, ako s tým bojovať, je možné nájsť na webe www.niesomok.sk. Okrem užitočných odporúčaní sa tam nachádzajú aj kontakty na poradňu. Psychologická pomoc je k dispozícii nonstop, anonymne a bezplatne. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie pre pedagógov a psychológov, supervízie pre školy, riešenie akútnych problémov, ako aj prácu so študentmi. „Máme za sebou dlhé a náročné roky, v ktorých čelíme pandémii, vojne na Ukrajine, environmentálnym a energetickým krízam, ako aj silnej polarizácii. Práve tieto náročné a tragické udalosti sú výsledkom eskalácie dlhodobo neriešených ťažkostí a problémov, ktoré sa počas dvoch rokov nabaľovali a zintenzívnili,“ upozorňuje Marek Madro, riaditeľ a psychológ z občianskeho združenia IPčko. Toto združenie od roku 2012 poskytuje anonymnú, bezplatnú a nonstop dostupnú psychologickú pomoc a podporu pre mladých ľudí, ktorí prežívajú vo svojich životoch náročné momenty, a to prostredníctvom linky pomoci IPčko.sk cez chat a e-mail, ako aj v ďalších pomáhajúcich projektoch a krízových službách. Za IPčkom stojí skupina psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorých spája presvedčenie, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Nárast duševných ťažkostí v porovnaní s rokom 2021 predstavuje alarmujúcich 297 %. Svedčia o tom čísla, ktoré evidujú linky pomoci a krízové služby IPčka. Stres a tlak na výkon stúpol o 246 %, pocity osamelosti a strachu o 180 %, myšlienky na ukončenie života o 122 %, depresie a symptómy depresie narástli o 131 %, snahy o sebapoškodzovanie o 47 % a pokusy o samovraždy narástli o 25 %. V roku 2022 v rámci liniek pomoci a krízových služieb zaznamenalo IPčko 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Až 71% z nich sa týkalo mladých ľudí do 30 rokov. Najčastejšie témy, s ktorými sa obracajú ľudia s prosbou o pomoc, sú: pocit osamelosti a strach (21,7 %), duševné problémy (9,6 %), stres a tlak na výkon (9,1 %), myšlienky na ukončenie života (9 %), depresia a symptómy depresie (7,3 %), rovesnícke vzťahy (7,2 %), partnerské vzťahy (5,8 %), konflikty (5,7 %), sebapoškodzovanie (5,3 %), škola a vzdelávacie ťažkosti (3,3 %), pokus o samovraždu (1,6 %). V roku 2022 uskutočnilo IPčko v Bratislavskom kraji takmer 700 krízových intervencií. O pomoc žiadala predovšetkým mládež vo veku od 15 do 18 rokov, potom 10 až 14 ročné deti a na treťom mieste boli ľudia vo veku od 19 do 24 rokov. Čo sa týka pohlavia, na linky pomoci sa viac obracali ženy (64 %) ako muži (33 %). Podpredseda BSK Michal Sabo vysvetľuje, že termín spustenia projektu v júni nie je náhodný. „Blížia sa letné prázdniny, ktoré sú pre časť študentstva obdobím nestability, bez režimu či denného kontaktu s partiou, kedy môže prevážiť pocit osamelosti. Aby neprepukol v závažné duševné ťažkosti, doručíme im preventívnu prvú pomoc. S koncoročným vysvedčením dostane 22.000 našich študentov a študentiek pomáhajúci materiál ako zvládnuť leto. V ňom sa dozvedia ako prípadný problém identifikovať, čo sú spúšťače, ako sa prejavujú. Nájdu tam tiež zvládajúce techniky a cvičenia. Obdobie prázdnin využijeme aj na ďalšiu prácu s pedagogickým personálom našich škôl, pretože ten rovnako potrebuje a zaslúži si našu pomoc.” "Veľa problémov začína v rodine," pripomína lekár a podpredseda BSK Juraj Štekláč: "Deti majú často pocit, že ich rodičia nechápu, alebo dokonca majú strach a boja sa s nimi rozprávať. Rodičia síce predstierajú, že dokážu takéto situácie zvládať lepšie, v skutočnosti sa môžu trápiť rovnako alebo aj viac. Z trápenia však vzniká frustrácia, z frustrácie hnev a z hnevu krivdy, na ktoré sa ťažko zabúda. Preto nikdy nie je neskoro začať tieto problémy aktívne riešiť.“ „Treba si uvedomiť, že za každým číslom je skutočný človek a ten potrebuje pomôcť. Preto verím, že sa do projektu zapoja aj ďalší dôležití aktéri – samosprávy, médiá, a napokon aj štát. Prosím, buďme k sebe vnímavejší a ľudskejší. Takto môžeme spoločne zachrániť nejeden mladý život,“ uzavrel Juraj Droba.  
Detské jasle: Tu majú pre vaše dieťa dvere otvorené

Detské jasle: Tu majú pre vaše dieťa dvere otvorené

Rubrika: Spravodajstvo
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Palkovičovej ulici 11/ A, ktorého zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, poskytujú (okrem mesačnej letnej pauzy) 240 dní v roku ambulantnú sociálnu službu na podporu rodín s deťmi. O deti vo veku 18 mesiacov až 3 roky sa stará 12-členný tím opatrovateliek pod vedením Bc. Klaudie Schneider.„Naše jasličky majú kapacitu 55 detí. Momentálne máme k 1. septembru voľných ešte desať miest,“ vysvetľuje vedúca. V prípade, že sa miesta do septembra neobsadia, rodičia môžu deti prihlasovať aj v priebehu roka. Zariadenie, ktoré funguje formou detských jaslí, sa aj napriek tomu, že je v susedstve panelákov, môže okrem veľkého nádvoria pýšiť aj krásnym dvorom plným zelene, stromov, kde okrem klasického vybavenia ako pieskovisko a rôzne preliezky, nájdete aj bylinkovú záhradku. V nej sa deti učia už od útleho veku vzťahu k prírode. „Najstaršie deti majú u nás angličtinu, recitačný a čitateľský krúžok a zdravú stravu poskytujeme prirodzene všetkým deťom. Tú s láskou pripravujú naše dve kuchárky,“ dodáva hrdo Klaudia Schneider. Ako prihlásiť dieťa? Žiadosť si záujemcovia môžu vytlačiť z webovej stránky www.ruzinov.sk (miestny úrad - oblasti záujmu - sociálne služby - detské jasle), kde nájdete aj všetky ďalšie informácie o prihlásení a chode detských jaslí. Vyplnenú žiadosť treba podať písomne poštou alebo priamo v podateľni miestneho úradu na Mierovej 21 v Bratislave. Po zaevidovaní žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb v Detských jasliach bude dieťa zaradené do zoznamu žiadateľov. Mesačný paušál: 350 eur, jeden stravovací deň 2,90 eur.  
Skúsenosti s regulovaným parkovaním: Paas: Viac ako len dostupné parkovanie

Skúsenosti s regulovaným parkovaním: Paas: Viac ako len dostupné parkovanie

Rubrika: Spravodajstvo
Jedným zo základných zámerov regulovaného parkovania je dostupnosť parkovacích miest. Čo však obyvateľom prináša regulácia okrem tohto zámeru? Spolu s našimi kolegami sme si prešli niekoľko lokalít, kde je už regulácia zavedená a porovnali ich s miestami, kde ešte neplatí. Základným pravidlom je to, aby vozidlá stáli iba tam, kde je to dopravným značením určené. Regulované parkovanie sa v danej zóne realizuje pomocou dopravného značenia. Označené je vodorovným a zvislým dopravným značením tak, že sa určí: ■ kde môžu vozidlá parkovať ■ kde bude realizovaný pohyb vozidiel a cyklistov ■ kde sa môžu pohybovať chodci ■ kde verejný priestor môže plniť svoje ostatné úlohy Ako prebieha dodržiavanie pravidiel? Na rozdiel od neregulovaných zón, v zónach PAAS už nekontrolujú parkovanie len hliadky mestskej polície, ale aj vyškolení kontrolóri. Títo niekoľkokrát denne skontrolujú každú ulicu v zóne. Majiteľovi vozidla, ktoré bude stáť na nevyznačenom mieste, bude po potvrdení spáchania priestupku odoslaná pokuta. Čo prinesie jasne určený dopravný priestor vodičom: ■ dostatočné rozhľady v križovatkách a tým aj plynulú a bezpečnú premávku v týchto úsekoch ■ viditeľnosť chodcov čakajúcich pred priechodmi ■ plynulý prejazd ulicami ■jasné dopravné pokyny vďaka novonavrhnutému a zosúladenému dopravnému značeniu Čo prinesie cyklistom: ■ uľahčí sa pohyb cyklistov v rámci zóny ■ prepoja sa nadradené cyklistické trasy Čo prinesie chodcom: ■ väčšina chodníkov prestane slúžiť na parkovanie a uvoľní sa celá šírka chodcom ■ bezpečný a plynulý pohyb chodcov vrátane rodičov s kočíkmi ■ voľný prístup ku vchodom domov ■ dostatočný rozhľad pri vchádzaní na priechod pre chodcov ■ bezpečnejšie prechádzanie vozovky mimo priechodov pre chodcov vďaka upokojeniu dopravy Čo prinesie všetkým obyvateľom: ■ revitalizáciu zelených plôch, keďže už nebudú spojazdňované vozidlami ■ vrátenie voľného verejného priestranstva, ktoré nebolo na parkovanie určené opäť jeho pôvodnému účelu ■ upokojenie dopravy prvkami, ktoré motivujú vodiča aby dodržiaval maximálnu dovolenú rýchlosť v zóne (30 km/h) ■ postupné odstránenie vrakov a odložených nepoužívaných vozidiel ■ prístup vozidiel OLO ku kontajnerovým stojiskám a pravidelný bezproblémový odvoz smetí ■ zníženie tranzitnej dopravy v zóne a tým pokojnejšie prostredie Prípadné podnety od obyvateľov regulovanej zóny budú spracovávané postupne a riešené systémovo. Na nasledujúcich fotkách vidno príklady z niekoľkých ulíc, kde je možné porovnať, ako sa zmenilo tamojšie prostredie po zavedení regulovaného parkovania.   
Takýto bol Ružinov:"Autobuska" by mala 40 rokov

Takýto bol Ružinov:"Autobuska" by mala 40 rokov

Rubrika: Spravodajstvo
Bude to už štyridsať rokov, čo 15. augusta 1983 otvorili pôvodnú Autobusovú stanicu Mlynské nivy. Jej výstavba trvala osem rokov (1975 – 1983), architektkou bola Ing. arch. Valéria Triznová. V čase svojho vzniku dokázala stanica denne obslúžiť 50-tisíc cestujúcich a vypraviť 485 spojov. Mala 38 nástupíšť a 10 výstupíšť, pohyblivé schody, poštu, zmenáreň, reštauráciou či dispečerské centrum s nepretržitou prevádzkou. Jej súčasťou mal byť pôvodne aj 13-poschodový vežiak. Ten však nakoniec nepostavili. Predtým bol na týchto miestach napríklad aj vojenský sklad. Budovu stanice definitívne zatvorili 1. októbra 2017 (slúžila 34 rokov). Ak máte aj vy historické zábery či fotografie z Ružinova, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk. Radi ich uverejníme v ďalších číslach Ružinovského Echa. Zdroj: TASR  
Ružinov proti korupcii

Ružinov proti korupcii

Rubrika: Spravodajstvo
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa získal Ružinov certifikát v oblasti boja proti korupcii: ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu). Táto norma pomáha odhaľovať potenciálne ohniská korupcie a vytvoriť transparentný systém zabraňujúci úplatkárstvu. V prípade, že máte vedomosť o korupčnom správaní, môžete ich (spolu s doplňujúcimi informáciami, ktoré by napomohli k prešetreniu prípadu) doručiť na miestny úrad do rúk zamestnancov zodpovedných za túto agendu. Ako môžete svoje podnety doručiť? poštou (aj anonymne) Tatiana Tóthová/ Tatiana Baáriová (ISO) Miestny úrad Bratislava – Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava Obálku označte: NEOTVÁRAŤ elektronicky: korupcia@ruzinov.sk  
Osobnosti Ružinova: Pošlite nám svoje nominácie

Osobnosti Ružinova: Pošlite nám svoje nominácie

Rubrika: Spravodajstvo
Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana alebo človeka, ktorý je nejakým spôsobom spätý s našou mestskou časťou? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do 31.augusta. V posledných rokoch získali toto ocenenie viaceré osobnosti, ktoré za roky a desaťročia svojej profesionálnej kariéry získali rešpekt aj ďaleko za hranicami Ružinova. Medzi laureátov patria napríklad Alfréd Wetzler (v roku 1944 spolu s Rudolfom Vrbom utiekol z koncentračného tábora v Osvienčime a ich správa zachránila životy možno až státisícov ďalších ľudí), infektológ Peter Sabaka, historik umenia a pamiatkar Patrik Guldan alebo vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner. Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia mestskej časti môže predložiť ktokoľvek – jednotlivec, občianske združenie alebo inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí s Ružinovom a ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webe www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov buď poštou alebo elektronicky až do 31. augusta 2023. Dôležité je, aby boli vyplnené všetky jeho časti – vrátane odôvodnenia, životopisu a (pokiaľ navrhovaný kandidát ešte žije) jeho podpis na súhlase s nomináciou. Návrhy potom posúdi komisia školstva, kultúry a športu, ktorá spomedzi nominácií vyberie kandidátov na udelenie ocenenia, navrhne ich starostovi, a potom tento zoznam predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. elektronicky: ocenovanie@ruzinov.sk poštou s označením „OCEŇOVANIE – OSOBNOSŤ RUŹINOVA“: Komisia školstva, kultúry a športu Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 2 827 05 Bratislava  
Volebný manuál: Informácie pre voličov

Volebný manuál: Informácie pre voličov

Rubrika: Spravodajstvo
Posledná septembrová sobota sa bude niesť v znamení predčasných parlamentných volieb. Čo sa bude diať dovtedy? Na čo by ste nemali zabudnúť? Aké ďalšie termíny nás čakajú, kým voliči rozhodnú, ktoré politické zoskupenia ich budú v najbližšom volebnom období zastupovať v NR SR? Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7:00 do 22:00. V Ružinove bude 70 volebných okrskov, ktorých rozpis je dostupný na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk (lišta na pravej strane: voľby do NR SR 2023) a na tejto stránke budú postupne pribúdať aj všetky ďalšie aktuálne informácie. Oznámenia o mieste a čase konania volieb (s presným určením, kde budú mať obyvatelia s konkrétnym miestom trvalého pobytu svoju volebnú miestnosť) spolu so zoznamom kandidátov budú rozdistribuované do domácností do 5. septembra. Volebné komisie Každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná, môže do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie. Každá okrsková komisia musí mať minimálne 5 členov. Ak členov delegovaných politickými stranami nebude dostatok, zvyšných členov doplní obec. V takom prípade bude na webe zverejnená informácia o tom, dokedy a akým spôsobom sa môžu registrovať záujemci o účasť vo volebnej komisii (volby@ruzinov.sk). Voľba zo zahraničia Občania Slovenska, ktorí žijú v zahraničí, môžu voliť poštou – podmienkou je však registrácia. Kým v minulosti sa žiadosti posielali na obec (v našom prípade na adresu mestskej časti), teraz je to už plne v kompetencii ministerstva vnútra. Žiadosť možno ministerstvu adresovať buď elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 52 dní pred konaním volieb, t.j. 9. augusta 2023. Formulár a všetky potrebné informácie sú dostupné na webe ministerstva vnútra www.minv.sk. Voliť týmto spôsobom môžu občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, resp. majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. Podmienkou je občianstvo SR, vek 18 rokov (najneskôr v deň konania volieb) a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú bude možné zaslať materiály na hlasovanie. Tie voličom odošle ministerstvo vnútra najneskôr 40 dní pred konaním volieb. Hlasovacie preukazy Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu od 16. augusta 2023 požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi: ■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie) ■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.), ■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023). Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
na miestnom úrade nás čaká ešte pracovnejšie leto než obvykle. Chystáme spustenie novej zóny rezidentského parkovania na Štrkovci, začneme s niektorými väčšími opravami ciest (s opravou časti Mlynských Luhov či Kladnianskej sme čakali na prázdniny, keď dopravné obmedzenia menej zasiahnu do premávky), ale najmä musíme urobiť všetko pre to, aby sme dokončili dve nové rozostavané základné školy, do ktorých by už 2. septembra mali nastúpiť prváčikovia. Júnové zastupiteľstvo schválilo zmenu nášho rozpočtu, čo prináša aj niekoľko nových projektov. Dobrej správe sa snáď potešia na Trnávke: Ružinov podá pomocnú ruku hlavnému mestu a prispeje na obnovu Kina Zora, aby sa mohlo čo najskôr znovu otvoriť a nezostalo nefunkčné ďalšie roky. Viac peňazí dáme do opráv našich škôl, napríklad telocvične v Ružovej doline či jedální na Tomášikovej a Mierovej. A napriek ťažkej finančnej situácií pridáme aj na opravy ciest a chodníkov. Stará radnica v Prievoze bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, na projekte jej obnovy už pracujeme. Plním svoj sľub a od 1. júla sme prebrali starostlivosť o Pohotovostné sídlisko vo Vlčom hrdle. Úspešne sme zvládli prvý ročník Ružinovskej futbalovej ligy žiakov základných škôl - zvíťazila ZŠ Vrútocká. Naša najstaršia základná škola Kulíškova oslávila svoje 70te narodeniny. Jej pani riaditeľka Snehotová po 27 rokoch poctivej práce odchádza na penziu - v mene celej mestskej časti jej ďakujem za jej službu a želám veľa radosti s vnúčatami. Verím, že rada školy zvolila dynamickú a akčnú nástupkyňu, ktorá túto našu ZŠ povedie do novej éry. Želám vám krásne a naozaj oddychové leto. Váš starosta  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
keď sa robí v Ružinove, tak vo veľkom. Je to tým, že Ružinov je štvrtým až piatym najväčším mestom na Slovensku (podľa toho, či rátame len oficiálnych obyvateľov, alebo aj tých bez trvalého pobytu). Pred časom sme napríklad vymenili piesok v našich pieskoviskách. Bolo to milión kilogramov, ktoré kolegovia z Ružinovského podniku museli previezť hore a dole, naložiť a vyložiť. A sú to makači, zvládli to za menej ako týždeň. Podobných štatistík by som mohol spomínať množstvo. Od kolegov, ktorí spracúvajú doklady najvyššiemu počtu utečencov pred vojnou na celom Slovensku - najviac je ich totiž v Ružinove, cez jeden z najvyťaženejších stavebných úradov na Slovensku, ktorý ročne vybaví viac než 4000 spisov, až po najviac domovov seniorov spomedzi všetkých mestských častí. Ružinov je síce druhý bratislavský obvod, ale v mnohých oblastiach je mestskou, či dokonca celoslovenskou, jednotkou. Dôležitou oblasťou, v ktorej sa prejavuje veľkosť Ružinova, je aj kosenie. Znamená to pokosiť 165 hektárov zelene. Práve v čase uzávierky tohto čísla sme v Prievoze začali s prvou tohtoročnou kosbou a v závislosti od počasia by to našim chlapom malo trvať zhruba 5 týždňov. Nezľaknite sa, ak u vás napríklad veľké plochy pokosia, no menšie trávniky či okolo stĺpov a stromov zostanú zarastené: aby sme boli rýchlejší, kosíme na dvakrát: najprv každú lokalitu prebehnú chlapi na veľkých kosačkách a do pár dní prídu ručnými kosačkami dokončiť miesta, kam sa väčšie stroje nedostanú. Kosíme vždy na maximálnu možnú výšku, aby tráva nevysychala, a nechávame aj nekosené miesta, aby si svoje našla aj príroda. Váš starosta