Spravodajstvo

Servis pre občanov: Manuál parkovacej politiky pre šoférov

Servis pre občanov: Manuál parkovacej politiky pre šoférov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Do konca leta sa bude podľa pravidiel celomestskej parkovacej politiky parkovať v časti Ružinova až po úroveň Bajkalskej ulice. Poslednou lokalitou, ktorá v tejto časti pribudne, bude Ružová dolina. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, na čo treba myslieť, ak nechcete, aby vám v poštovej schránke pristála správa z magistrátu s pokutou za parkovanie.  Vyplnenie formulára kvôli vydaniu rezidentskej karty trvá doslova len niekoľko minút. Keď sme registráciu skúšali v redakcii, bonusovú kartu sme mali schválenú obratom a rezidentskú a návštevnícku do troch hodín od zadania požiadavky do systému. Kto dostane karty? Najjednoduchšie je získanie bonusovej karty, o tú môže požiadať ktokoľvek (fyzická osoba) s trvalým pobytom na území hlavného mesta, teda aj ak nebýva v zóne regulovaného parkovania. Môže s ňou parkovať dve hodiny denne v zónach B,C,D, teda okrem najatraktívnejších zón (ako napr. centrum mesta). Najdôležitejšiu, rezidentskú kartu, môže získať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne (v byte, nie v nebytovom priestore ako je apartmán) a vzťah k motorovému vozidlu. Nevydáva sa teda na služobné/ firemné autá. V prípade, že žiadateľ o kartu (podnikateľ) má v zóne prevádzku alebo sídlo firmy, prípadne ak tam ako fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť, ale nemá tam trvalý pobyt, môže požiadať o vydanie abonentskej karty. V existujúcich ružinovských zónach je jej cena 1500 eur za rok. Pozor na vnútrobloky Prísnejšie pravidlá parkovania platia vo vnútroblokoch (ako napríklad na Miletičovej pri kúpalisku Delfín). Na týchto miestach môžu parkovať výlučne len rezidenti, nemôžu sa tu využívať ani návštevnícke ani bonusové karty (na miestach pre rezidentov môžu parkovať aj držitelia abonentských kariet) a ani platba prostredníctvom mobilnej aplikácie. Dodávky, ktoré tu zvyknú parkovať, po spustení zóny takisto zmiznú. Prísne kontroly Aby mohli rezidenti v novej zóne PAAS skutočne lepšie parkovať, je nesmierne dôležité, aby sa dôsledne dodržiavali a kontrolovali pravidlá. Inými slovami, aby parkovacie miesta nezaberali tí, ktorí na parkovanie oprávnenie nemajú, či už prostredníctvom rezidentskej karty alebo zaplatením hodinovej sadzby. Práve kontrola parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti vďaka minuloročnej novele zákona umožní neporovnateľne efektívnejšiu kontrolu v teréne, než bolo doteraz možné len osádzaním „papúč“. Pokuty sú posielané poštou a už nie je potrebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa vozidla, čo celý systém kontroly urýchľuje. Na adresu jeho trvalého bydliska bude poštou doručená obálka s informáciou o výške pokuty aj o spôsobe úhrady (plná výška pokuty je 78 eur.  
Investície pre Ružinov: Nová plaváreň a zimný štadión

Investície pre Ružinov: Nová plaváreň a zimný štadión

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Architektonická súťaž na projekt novej plavárne a prestavbu zimného štadióna pozná svojho víťaza. Spomedzi štyroch návrhov ho vybrala porota zložená z architektov, odborníkov na dopravu, bazénové technológie i technológie zimných štadiónov. Čo sa bude diať ďalej? Súťaž vyhlásila mestská časť koncom minulého roka. Za najvhodnejšie miesto pre vybudovanie plavárne považuje mestská časť pozemok susediaci so zimným štadiónom v blízkosti Štrkoveckého jazera. Významným argumentom pre tento model aj energetické hľadisko, pretože zimný štadión produkuje značné množstvo odpadového tepla, ktoré sa dá použiť pri vykurovaní bazéna a plavárne. Základnou požiadavkou bolo vypracovanie návrhu - teda vytvorenie komplexného športovo-rekreačného areálu s celoročným fungovaním, komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly už existujúceho zimného štadióna, zároveň aj rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnescentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Ďalším krokom bude rokovacie konanie s autorom víťazného návrhu nového areálu, ktorý následne dopracuje projekt do podoby štúdie a ďalej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Vizualizácie všetkých súťažných návrhov nájdete na stránke mestskej časti www.ruzinov.sk.  
Ceny tepla: Ružinovčania ušetria až 20 percent!

Ceny tepla: Ružinovčania ušetria až 20 percent!

Rubrika: Spravodajstvo
Od 1. januára 2023 už nebude teplo obyvateľom mestskej časti prechádzať cez sprostredkovateľa, získajú ho priamo od dodávateľa MH Teplárenského holdingu. Štátny holding garantuje najnižšiu cenu tepla na trhu, teda výrazne nižšiu cenu, než platia ružinovské domácnosti v súčasnosti. Podľa odhadov by tak jedna domácnosť mala ušetriť až 130 eur ročne. Nájomná zmluva s MH TH bude vypovedateľná v prípade, ak niekto iný dokáže ponúknuť nižšiu cenu tepla. Práve táto klauzula znamená pre Ružinovčanov istotu, že hoci poslanci schválili zmluvu na dvadsať rokov, nie je nevypovedateľná. Ak príde výhodnejšia ponuka pre obyvateľov, môže od nej mestská časť odstúpiť. Ako sa podarilo získať takúto obrovskú zľavu? Vďaka odstráneniu nevýhodného prenájmu sekundárnych rozvodov tepla. Sú to rozvody, cez ktoré tečie teplo do viac ako 20-tisíc ružinovských domácností. Dvadsať rokov ich mala prenajaté súkromná firma nevypovedateľnou zmluvou za 1 korunu ročne a to navyšovalo cenu tepla o 20 percent. Ružinovské domácnosti tak za teplo platili odhadom o 122 eur ročne navyše. Za dvadsať rokov to boli tisíce eur. To sa však teraz po rokoch konečne zmení. Štátny holding dodáva v Ružinove všetko teplo do ústredného kúrenia už aj dnes. Môžeme si to predstaviť ako jedinú rúru – tzv. primárny rozvod – ktorou do mestskej časti priteká teplo a to už aj teraz dodáva tento holding, nik iný ho dodávať nemôže. V minulých rokoch to fungovalo takto: Súkromná firma kúpila teplo od MH Teplárenského holdingu (na konci primárneho rozvodu, akejsi hlavnej rúry) za 80 eur, prepravila ich našimi, tzv. sekundárnymi rozvodmi, do bytoviek a obyvatelia zaň platili 97 eur, tj. o 20 percent drahšie. Príjem mestskej časti z tejto zmluvy so súkromnou firmou bol 1 koruna ročne plus 10 percent podiel zo zisku, teda približne 60-tisíc eur ročne. Obyvatelia Ružinova, ktorí využívajú teplo z ústredného kúrenia, však celkovo zaplatili asi o 2 milióny eur viac, než mohli, ak by mestská časť nevyužívala tohto sprostredkovateľa. Ukončením zmluvy s Prvou ružinovskou zároveň Ružinov znovu získal kontrolu nad sekundárnymi rozvodmi a dal ich do prenájmu MH Teplárenskému holdingu. Na rozdiel od predošlej zmluvy, kedy za ne firma platila korunu ročne, však bude holding platiť 350-tisíc eur ročne.  
Aktuálne: Balíček pomoci ohrozuje samosprávy

Aktuálne: Balíček pomoci ohrozuje samosprávy

Rubrika: Spravodajstvo
Na prvý pohľad to vyzerá ako pomoc, v skutočnosti je to obrovská rana pre fungovanie samospráv. Odhaduje sa, že Bratislava príde kvôli tomu balíčku o vyše 30 miliónov eur, Ružinov takmer o 3 milióny. Ide o obrovský finančný balík, ktorý pokrýva veľkú časť služieb, ktorú obyvatelia od obcí dostávajú a ktorých výpadok alebo obmedzenie by pocítil každý jeden obyvateľ a návštevník mesta. Boj samospráv sa však ešte nekončí. Debata o dopade balíčka sa preniesla aj na pôdu ružinovského zastupiteľstva pri prerokovávaní zmeny rozpočtu. Rovnako ako zmena rozpočtu, ktorú niekoľko dní predtým schvaľovalo hlavné mesto, ani v tomto prípade ešte očakávané výpadky príjmov neboli zapracované, s tým sa počíta až na jeseň. O „balíčku“, ktorý prednedávnom schválil parlament, totiž bude ešte rozhodovať Ústavný súd SR a nedá sa odhadnúť, či pozastaví jeho platnosť úplne alebo len čiastočne. Už v tejto chvíli je však zrejmé, že ak by ostal v platnosti, bude to mať zásadný vplyv na rozpočet a fungovanie mestskej časti. Neisté kompenzácie V politických kuloároch sa síce hovorí, že súčasťou balíčka by mali byť aj isté opatrenia na pomoc samosprávam, ale v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa nebola známa ich konkrétna podoba. Spomína sa odpustenie úveru, ktorý minulý rok získali od ministerstva financií samosprávy (vrátane Ružinova) v rámci pomoci pri kompenzovaní dopadov celosvetovej pandémie koronavírusu a takisto by sa údajne mohli uvoľniť pravidlá čerpania rezervného fondu aj na bežné výdavky, keďže balíček ovplyvňuje najmä tie, prípadne nejaký typ jednorazovej pomoci. Zároveň sa počas posledného júnového čísla čakalo aj na novú daňovú prognózu, ktorá by podľa odhadov síce mala byť dobrá, ale stále nie je jasné, aký bude pomer medzi tým, čo samosprávam balíček vezme a čo sa im vráti. Krízový režim Ružinov sa už v tejto chvíli mimoriadne intenzívne pripravuje na prechod do krízového režimu a v rámci úsporných opatrení už boli pozastavené prípravy jednej veľkej rekonštrukcie. Ďalšie opatrenia sú otvorené. Starosta Martin Chren pri prerokovávaní tohto bodu zdôraznil, že tento rok bude kvôli tomu ťažký a budúci extrémne náročný. Podľa prvých prepočtov, ktoré pre mestské časti pripravil magistrát, bude mať Ružinov na budúci rok pokles príjmov o 3 milióny eur. A to nie sú pre chod mestskej časti zanedbateľné prostriedky. „Ak si zrátate všetky peniaze na kosenie, na opravy ciest a chodníkov a na odhŕňanie snehu, stále nie sme na sume 3 milióny. Takže ak by sme aj toto všetko prestali robiť, stále to nebude stačiť. K tomu si ešte treba pripočítať aj prudko rastúce výdavky na energie a pohonné hmoty. Ružinovská VPS už ku koncu júna vyčerpala svoj celoročný rozpočet na benzín na kosenie. Ten bol totiž rozpočtovaný na úrovni 1,20 eur a dnes je benzín na úrovni 2 eur. Nárast predstavuje navýšenie nákladov za pohonné hmoty 1,5 až 2 milióny eur. Celkový dopad na rozpočet mestskej časti na budúci rok sa odhaduje mínus 5 miliónov eur – tri balíček a dva vyššie náklady.“ Štrajk samospráv Hneď potom, ako v máji parlament schválil tento balíček, začali primátori a starostovia na celom Slovensku upozorňovať na to, aké obrovské dopady to bude mať na ich fungovanie. Len Bratislava by tento rok mala prísť o 10 miliónov eur, na budúci rok to bude balík v objeme až 50 miliónov eur a pre mnohé malé obce môže byť očakávaný výpadok príjmov až likvidačný. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) preto už 19. mája vstúpilo do štrajkovej pohotovosti, ku ktorej sa pridalo aj všetkých 17 mestských častí hlavného mesta - Bratislavy. Podporu ZMOS-u už vtedy vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. Po prelomení veta prezidentky, kedy parlament spomínaný balíček opäť schválil, vyhlásil ZMOS k 1. júlu 2022 začiatok štrajkov na celom Slovensku.  
Sociálne služby: Príspevok pre žiakov, výlet pre seniorov

Sociálne služby: Príspevok pre žiakov, výlet pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Jedným z azda najčastejšie používaných slov sa v posledných rokoch stal „koronavírus“. Zastavil spoločenský život, mnohých pripravil o prácu. Následky na psychike mnohých ľudí boli katastrofálne. Konečne sa však situácia po dlehj dobe začala meniť. Aj preto sa v našej mestskej časti tešíme, že sa opäť rozbiehajú akcie pre seniorov, nezabúdame však ani na našich žiakov. Rodičia prváčikov môžu požiadať o príspevok. Zosumarizovali sme podmienky, ktoré treba na získanie príspevku splniť.  Vítanie novorodencov či slávnosť jubilantov sú akcie, na ktoré sa netešíme len my, ale podľa ohlasov aj vy. Okrem iného totiž symbolizujú, že o život v našej mestskej časti je medzi mladými ľuďmi záujem. Tí starší sa zase s rovesníkmi porozprávajú o blízkej i vzdialenej minulosti a rokoch, ktoré prežili v Ružinove. Mnohí čiperní seniori si tiež zaspomínali na výlety, ktoré pre nich mestská časť zorganizovala. Naposledy sa prešli Pezinkom a Modrou a spoznali zákutia, kde by mnohí z nich už sami nevybrali. Výlet pre seniorov do Trnavy Už čoskoro budú mať však dôchodcovia ďalšiu príležitosť. 28. septembra 2022 organizuje mestská časť výlet seniorov do mesta Trnava a Dolnej Krupej. Na programe je komentovaná prehliadka „malého Ríma“, na druhej zastávke zase návšteva múzea, kostola, krypty, mauzólea aj medolandie. Prihlasovať sa možno do 23. 9. 2022. Účastnícky poplatok závisí od výšky penzie.   Príspevok pre prváčikov Pre prváčikov má mestská časť pripravený finančný príspevok vo výške 40 eur. Týka sa tých ružinovských prváčok a prvákov, ktorí v školskom ro,ku 2022/2023 budú navštevovať základnú školu. O príspevok môže požiadať: - ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti, - rodič dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, - osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. Podmienkou poskytnutia príspevku je trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Ak má dieťa iné priezvisko ako rodič, je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa. Žiadosť o príspevok nájdete na stránke www.ruzinov.sk, alebo si ju môžete osobne prevziať v kancelárii prvého kontaktu na Miestnom úrade Bratislava – Ružinov, Mierová 21, Bratislava. Žiadosť možno podať až po nástupe dieťaťa do 1. ročníka.   
Štrkovec: Pozemky už patria Ružinovu

Štrkovec: Pozemky už patria Ružinovu

Rubrika: Spravodajstvo
Areál hier Radosť na Štrkovci pozná asi každý, kto vyrastal v Ružinove. Stojí na pozemkoch, ktoré ešte donedávna patrili ministerstvu vnútra, a tak mestská časť nemala možnosť rekonštruovať ho. Teraz sa situácia zmenila a aj keď to trvalo dlho, v súčasnosti už patrí našej mestskej časti. Tento priestor bude slúžiť všetkým obyvateľom. Areál hier na Štrkovci je našim najväčším detským ihriskom, avšak po desaťročiach je už v dosť zlom technickom stave. Napriek tomu ešte donedávna do jeho obnovy nemohla mestská časť investovať. Pozemky pod ním Ružinovu totiž nepatrili. Pozemok v hodnote 6-miliónov eur patril ministerstvu vnútra, avšak teraz sa situácia zmenila. Len krátko pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa sa zápisom do katastra novým oficiálnym majiteľom pozemkov stal Ružinov. Nebol to však rýchly ani ľahký boj. Rokovania sa začali pred vyše piatimi rokmi. Desiatky stretnutí, emailov, telefonátov. To všetko malo napokon zmysel. Koncom minulého roka sa veci posunuli, rokovania uzavreli a dohoda bola po dlhých rokoch konečne na stole. Ani tým však nebol prevod uzatvorený. Na rad prišlo schvaľovanie na miestnom zastupiteľstve. To povedalo áno, zámer odobrilo, až napokon prišiel posledný administratívny krok, zápis do katastra. Treba však pripomenúť, že to nebolo zadarmo. Rezort pozemky Ružinovu nedaroval, ale odpredal, poskytol však zľavu 90 percent zo znaleckej ceny. Mestská časť tak za zlomok ceny získala pozemky, na ktoré si brúsili zuby mnohí developeri. Stavať sa v tejto lokalite nebude. Garantuje to aj samotná zmluva s ministerstvom, kde sa jednoznačne hovorí o tom, minimálne nasledujúcich desať rokov musí byť priestor využívaný ako verejný priestor na oddych. Čo bude s areálom ďalej? Neplánovaný škrt cez rozpočet mestskej časti urobil samotný parlament. Schválenými zákonmi z posledných týždňov zobral samosprávam obrovskú sumu príjmov. S rekonštrukciou ihriska a vlastne celého areálu to teda nebude také jednoduché. Prípravné práce sú však už naplánované a zabojujeme aj o prostriedky z európskych fondov. Krásne detské ihrisko, pekné športoviská, príjemné gastro prevádzky sú presne to, čo si tento priestor zaslúži. Nápadov na vylepšenie je už teraz veľa. Vzniknúť by tu mohol minibazén, alebo prekrytá časť detského ihriska, ktorá by mohla fungovať aj v zimných mesiacoch. Tak, aby priestor slúžil čo najväčšiemu počtu Ružinovčanov.   
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
od posledných starostovských volieb ubehli už takmer štyri roky. Aj preto sa vám dnes z tohto miesta prihováram naposledy. Budúce číslo Ružinovského Echa už vyjde v čase volebnej kampane – a keďže sa s našim Tímom Ružinov plánujeme o vašu dôveru uchádzať opäť, nebolo by fér, aby som ako staronový kandidát na ružinovského starostu využíval výhodu príhovoru v časopise. Mám pre vás dve veľmi dobré správy: Po prvé, len pred pár dňami podpísal pán primátor záväzné stanovisko na projekt na mieste súčasnej Hirošimy. Chýba už len pár menej dôležitých „pečiatok“ a namiesto veľkého obchodného domu veľkosti Polusu, ktorý má na mieste Hirošimy už 15 rokov platné stavebné povolenie, jednak Hirošima konečne zmizne a jednak na jej mieste vznikne oveľa menší projekt s výrazne menšou veľkosťou, s menej autami ale s dostatkom parkovacích miest v podzemí aj pre okolie. Súčasťou projektu je povinnosť stavebníka zrekonštruovať celé Papánkovo námestie, ktoré bude takmer dvakrát také veľké ako je Hlavné námestie v centre. Áno, Hirošima konečne zmizne! Neviem naisto sľúbiť, že sa ju podarí zbúrať ešte do volieb, ale dôležité je, že sa to po 15 rokoch konečne stane! Druhou dobrou správou je, že sa nám po 20 rokoch podarilo vypovedať nevýhodnú zmluvu na prenájom sekundárnych rozvodov tepla. Možno to neznie zaujímavo, ale vďaka tomu zhruba polovica ružinovských rodín (tí z vás, ktorí sú napojení na ústredné kúrenie) ušetria okolo 120 eur ročne. Nebudú už musieť totiž platiť maržu prostredníkovi, teplo budú v Ružinove brať priamo od štátneho podniku MH TH, ktorý je o 20 % lacnejší. Želám vám krásne leto plné zážitkov s vašimi blízkymi. Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Anketa: Ako hodnotia parkovaciu politiku?

Ružinovskí poslanci: Anketa: Ako hodnotia parkovaciu politiku?

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období intenzívnejšie zaujímate. Vďaka zrozumiteľnému formátu odpovedí uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa konkrétna téma dostala do programu ružinovského zastupiteľstva. V prípade otázky z tohto čísla máte možnosť spoznať stručne naformulované stanovisko o tom, aký majú postoj k závažnej agende, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní každodenný život obyvateľov mesta. Pýtali sme sa poslancov, ako hodnotia zavádzanú celomestskú parkovaciu politiku. Pripomíname, že jej pravidlá boli prijímané na úrovni mesta (nie mestských častí) a fungujú vo všetkých jeho častiach na základe rovnakých princípov.  
Nové využitie poloprázdneho parkoviska: Trnavka dostane nové ihrisko

Nové využitie poloprázdneho parkoviska: Trnavka dostane nové ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Na jednej strane chýbajú detské ihriská a psie výbehy, na druhej strane je však poloprázdne parkovisko. Čo s tým? Časť veľkého parkoviska na Trnávke, pred bývalým Baumaxom, sa zmení na priestor pre deti a mládež, aký v tejto časti chýba.  Nové ihrisko si obyvatelia Trnávky pýtali už dávno. V posledných týždňoch sa preto zbierali podnety a nápady, aby z nich vznikol konkrétny návrh na úpravu spomínaného priestoru. Návrh sa však ešte bude upravovať. Tak aby slúžil najmä tamojším obyvateľom. Po rozhovoroch s občanmi z posledných dní je totiž zrejmé, že workoutová zóna sa nezdá byť taká dôležitá ako streetbalové ihrisko navyše. Na zelenej ploche - trojuholníku z východnej strany (od ulice Kopanice) pribudne ihrisko pre menšie deti so všetkými druhmi vhodných prvkov - hojdačky, tienené pieskovisko, a podobne. Priestor má však slúžiť aj starším deťom. Hlavným prvkom teda bude veľké multifunkčné ihrisko na futbal, hokejbal, floorbal a ďalšie prvky. Chýbať by nemalo ani dopravné ihrisko a na zelenej ploche vedľa predajne Vivo by mal vzniknúť aj veľký psí výbeh. Kto sa nechce hrať, príde si tiež na svoje. Súčasťou má byť tiež tienené sedenie, nový chodník, a ďalšie drobné prvky. Výjazd a vjazd z Trnávky zostane samozrejme zachovaný, ale úpravy spôsobia, že sa výrazne posilní jeho lokálna funkcia. Spomínané miesto nemá slúžiť pre tranzitnú dopravu, ale len pre ľudí zo susedstva.  
Projekt Ovocné Sady: Nová škôlka pre 86 detí

Projekt Ovocné Sady: Nová škôlka pre 86 detí

Rubrika: Spravodajstvo
Na Trnávka vyrastá nová atraktívna štvrť nielen pre aktívnych ľudí ale aj pre rodiny s deťmi. Okrem vyše tisícky bytov sa tam buduje aj nová materská škola. Už čoskoro ju však do svojho vlastníctva môže získať naša mestská časť.  Rozširovanie kapacít materských škôl je nekonečná téma. Ružinov by však mohol získať takýto priestor od súkromného developera. Poslanci miestneho zastupiteľstva totiž na ostatnom zasadnutí schválili zámer na odkúpenie nebytového priestoru v projekte Ovocné sady. K samotnému podpisu kúpno-predajnej zmluvy môže prísť až po kolaudácii spomínaného priestoru. Dovtedy sa takýto krok urobiť nemôže. Aj preto však pripravila verejno-obchodnú súťaž, aby sa zistilo, či je v Ružinove ešte aspoň podobný priestor, kde by mohla vzniknúť nová škôlka. Do súťaže sa však prihlásila len jedna spoločnosť – Ovocné sady. Už dlhšie totiž platí podmienka, že mestská časť je pripravená od developera odkúpiť vhodné priestory vtedy, ak suma nebude vyššia ako 50 percent preukázateľne vynaložených nákladov na výstavbu. Odkúpenie priestoru na Trnávke znamená investíciu 950-tisíc eur. Za to však získa 4-triednu škôlku s kompletným vybavením, zariadenou kuchyňou aj nábytkom. Suma však bola preddohodnutá už dávnejšie. V súčasnosti teda už nepredstavuje polovicu, ale okolo 40 percent hodnoty, keďže ceny neustále rastú. Za zámer odkúpiť škôlku v Ovocných sadoch z 24 prítomných hlasovalo za 22 poslancov.   
Dotácie na rok 2022: Pomoc pre 50 organizácií

Dotácie na rok 2022: Pomoc pre 50 organizácií

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Rehabilitačné pomôcky, športové aktivity aj obnova fasády domu. O dotáciu od našej mestskej časti tento rok požiadalo celkovo 70 organizácií. Pomoc napokon dostane päťdesiat z nich. Dotačná komisia na základe bodovacieho systému prerozdelila celkovo až 150-tisíc eur.  Mestská časť aj tento rok poskytla zo svojho rozpočtu dotácie na podporu profesionálnych i amatérskych aktivít v oblasti kultúrno – spoločenských aktivít, vzdelávania, telovýchovy, športu, mládeže, sociálnej oblasti, ochrane a tvorbe životného prostredia a rozvoja komunitného života. O dotácie sa mohol uchádzať ten, kto predložil žiadosť do 13. marca 2022. Následne žiadosti hodnotila dotačná komisia. Pred podpisom zmluvy bol nutný aj súhlas starostu. Kým na komunitné dotácie je zo sumy 150-tisíc eur vyčlenených 70 % finančných prostriedkov, čo je asi 105-tisíc eur, na zvyšné projekty ide zostávajúca suma, teda 45-tisíc eur.  
Pýtali ste sa: Čo sa chystá vo Vašom okolí?

Pýtali ste sa: Čo sa chystá vo Vašom okolí?

Rubrika: Spravodajstvo
Jednou z najčastejších otázok, ktoré obyvatelia adresujú mestskej časti, je "čo sa to plánuje pri našom dome a kedy to bude hotové". Pripravili sme preto pre vás prehľad plánovanej výstavby a rekonštrukcií. Zoznam je aktuálny v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa a na webe ho budeme aktualizovať. Ružinov sa rozrastá a pribúdajú nové stavby, komunikácie, priestory pre relax. Kým oficiálne má Ružinov "len" vyše 80-tisíc obyvateľov, neoficiálne je ich o 20-tisíc viac a takého množstvo ľudí potrebuje širokú infraštruktúru - potrebujeme ihriská, škôlky a školy pre deti, parkovacie domy, ktoré nám pomôžu zvládať problémy statickej dopravy, ale myslieť musíme aj na seniorov. Zároveň treba investovať aj do lokalít, ktoré sú tu už desaťročia a výrazne sa na nich podpísal zub času. Súčasťou tohto zoznamu nie sú aktivity súvisiace s údržbou zelene a čistením. Výstava a obnova škôl - ZŠ Medzilaborecká – nový pavilón učební, nová telocvičňa, prístavba jedálne (prebiehajú práce) - ZŠ Ostredkova – nový pavilón učební, nová telocvičňa (prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa) - ZŠ Vrútocká – oprava a zateplenie strechy, oprava vnútorných rozvodov a vodozádržných opatrení (práce boli realizované) - MŠ Medzilaborecká - zateplenie fasády a oprava a zeteplenie strechy a riešenie vodozádržných opatrení budovy ( príprava na realizáciu) - MŠ Haburská 4 – vodozádržné opatrenia (ukončená inžinierska činnosť, príprava na realizáciu) - MŠ Vietnamská - oprava a vybudovanie zelenej strechy na budove pavilónu (prebieha verejné obstarávanie) - MŠ Piesočná - sanácia troch samostatných vstupov do objektu MŠ, oprava komína (prebieha realizácia) - rekonštrukcia a zmena účelu objektu Tomášikova 25 - rekonštrukcia priestorov na predškolské zariadenie, stavebné práce v interiéri, oprava a zateplenie strechy (od polovice januára prebieha rekonštrukcia, kt. bude ukončená v júni 2022) Inštitúcie, zariadenia a verejné priestory -Hasičská zbrojnica - rekonštrukcia objektu a priľahlých priestorov (stavba bola ukončená, prebieha kolaudačné konanie) - Miestny úrad - centrum služieb občanom a oprava terás pred vstupmi A a B do budovy (prebieha rekonštrukcia) - rekonštrukcia sídla Mestskej polície Ružinov - rekonštrukcia a rozšírenie priestorov pre Mestskú políciu Ružinov v budove na Listovej (prebieha rekonštrukcia) - Knižnica Ružinov - Miletičova 47 - oprava a údržba priestorov knižnice a zariadenie interiéru (prebieha rekonštrukcia) - rekonštrukcia priestorov knižnice (Bachova 7 a 9), stavebné práce v interiéri, výmena okien, zateplenie fasády, oprava a zateplenie strechy (príprava verejného obstarávania) - revitalizácia Trhoviska Miletičova - súťaž návrhov - revitalizácia jestvujúceho trhoviska, cieľom je zjednotenie celého areálu s potrebnou vybavenosťou trhoviska a oddychové zóny, geodetické zameranie (prebieha súťaž návrhov) - revitalizácia trhoviska Herlianska a Bachova - revitalizácia jestvujúcich trhovísk, cieľom je zjednotenie celého areálu s potrebnou vybavenosťou trhoviska a oddychové zóny (ukončená projektová dokumentácia) - modernizácia Domova dôchodcov Pažitková - modernizácia budovy podľa PD (ukončená projektová dokumentácia) - modernizácia RDS Sklenárova, Pivonková - modernizácia a prestavba RDS Sklenárova, Pivonková (ukončená projektová dokumentácia) - oprava strechy Hojdana, Haburská 2 - vypracovaná projektová dokumentácia, realizácia (prebieha inžinierska činnosť) Parkoviská a komunikácie - parkovací dom na Štrkovci - pripravený je návrh (realizácia má byť do dvoch rokov) - parkovisko na Súmračnej – výmena povrchu asfaltovej plochy (realizácia prác má byť ukončená začiatkom júna) - parkovisko Mesačná - Jesenná – oprava povrchu (prebieha realizácia) - parkovací dom U deda (spracováva sa projektová dokumentácia) - parkovací dom Exnárova „A“ (spracováva sa projektová dokumentácia) - rekonštrukcia ciest a chodníkov (spracováva sa projektová dokumentácia podľa harmonogramu opráv) Športoviská a ihriská - rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci - výmena povrchu (začali sa práce) - výstavba plavárne (príprava projektovej dokumentácie ) - rekonštrukcia hokejového štadióna (prípra- va projektovej dokumentácie) Detské ihriská - Martinčekova – celková rekonštrukcia (práce majú byť ukončené do polovice júla) - Líščie Nivy – príprava podpisu zmluvy (ho- tové do troch mesiacov od podpisu) - Bachova (hotové do štyroch mesiacov od podpisu zmluvy) - Kvetná – verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do piatich mesiacov) - Tekovská - verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do piatich me- siacov) - Haburská - verejné obstarávane na práce (práce by mali byť ukončené do ôsmich mesiacov) - Rožňavská – príprava projektu (práce by mali byť ukončené do roka) Dopravné značenie - Nivy II (Košická - Miletičova) – realizácia vodorovného aj zvislého dopravného značenia (práce by mali byť ukončené do konca mája 2022) - Nivy III (úsek ohraničený ulicami Košická - Miletičova - Prievozská ), Ružová dolina a Klingerka – plánovaná realizácia dopravného značenia (práce by mali byť ukončené do polovice júna 2022, resp. polovice júla) Pozn.: Nakoľko v daných lokalitách má mestská časť ohlásených niekoľko rozkopávok, tieto práce musia byť koordinované s harmonogramom realizácie dopravného značenia, preto ho nemôžeme považovať za záväzný. Rozkopávky na cestách - Na Úvrati – vybudovanie novej elektroprípojky (práce by mali byť ukončené do kon- ca mája) - Na Piesku – prekládka káblov (ukončenie do 10. 6. 2022) - Kvetná - Kvačalova – uzemnenie bleskozvodu (práce sú naplánované do polovice júna 2022) -Bazová – optická prípojka (ukončenie do 17. 6. 2022) - Mlynské luhy – rekonštrukcia plynovodov a oprava porúch (do konca júna) Aktuálne informácie nájdete na www.ruzinov.sk  
Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Rubrika: Spravodajstvo
Koľko kariet môže dostať rezident? Na jeden byt je možné vydať nanajvýš tri rezidentské karty – prvú za 39 eur, druhú za 150 eur a tretiu za 500 ročne. Jedna osoba však môže dostať len jednu kartu – ostatné autá musia byť vedené na iných členov domácnosti. Potrebujete zaparkovať v inej zóne? Vďaka bonusovej karte môžete parkovať dve hodiny denne aj v inej zóne. Karta stojí 10 eur ročne, ale nie je možné využívať ju v tarifnom pásme A. Aké pravidlá platia pre parkovanie vo vnútroblokoch? Na rozdiel od iných častí rezidentských zón, vo vnútroblokoch môžu parkovať výlučne len rezidenti. Budú môcť vo vnútroblokoch parkovať služobné dodávky? Nie, výlučne osobné autá držiteľov rezidentských kariet. Dostali ste po nehode náhradné auto? Držitelia kariet majú nárok maximálne 4-krát do roka požiadať o dočasnú zmenu priradeného EČV na celkovo 21 dní. V prípade, že by ste vozidlo využívali dlhšie, je nutné doložiť potrebné doklady. Vlastníte v zóne apartmán (nie byt)? VZN Hl. mesta SR Bratislava hovorí o tom, že rezidentskú kartu môžu získať len obyvatelia s trvalým pobytom v zóne, ktorí tu žijú v byte. Apartmán je však v zmysle stavebného zákona nebytový priestor.   
Zo zákulisia: Ako vznikajú zóny regulovaného parkovania

Zo zákulisia: Ako vznikajú zóny regulovaného parkovania

Rubrika: Spravodajstvo
Jednou z tém, o ktorých sa v posledných mesiacoch hovorí veľa a často, je zavádzanie celomestskej parkovacej politiky a vznik rezidentských zón. Čo však predchádza tomu, než môžu domáci po návrate z práce domov zaparkovať bez toho, aby museli pol hodinu krúžiť po okolí a dúfať, že nájdu parkovacie miesto? Ako vyzerá práca tímov, ktoré tieto zóny pripravujú?  Pozná to každý, kto žije v Ružinove alebo akomkoľvek inom väčšom meste. Na miestach, kde sme pred desiatimi – pätnástimi rokmi zaparkovali bez toho, aby sa náš slovník dostal na úroveň štvrtej cenovej, dnes po väčšinu dňa miesto takmer nenájdeme. Autá pribúdajú Štatistiky hovoria jasnou rečou – počet áut neklesá, práve naopak. Dve autá na domácnosť už dnes nie sú žiadnou výnimkou. K tomu treba pridať množstvo áut nerezidentov a zamestnancov a klientov bizniscentier najmä v časti medzi Starým Mestom a Bajkalskou ulicou. Spomedzi okolitých veľkomiest bola Bratislava posledná, kde nefungoval princíp rezidentských zón. Od projektu... Potom ako hlavné mesto schválilo princípy, ktorými sa mala riadiť celomestská parkovacia politika, zadala mestská časť spracovanie dopravného prieskumu. Údaje z neho poslúžili ako podklad na to, aká je reálna kapacita parkovacích miest v jednotlivých lokalitách. Prvým krokom na ceste k tomu, aby rezidenti mohli doma zaparkovať, je vypracovanie projektu organizácie dopravy pre jednotlivé ulice. Na ich spracovanie nestačí mať v rukách katastrálnu mapu, jednotlivé zóny si projektanti rovnako ako dopravní inžinieri z miestneho úradu niekoľkokrát dôkladne prejdú aj osobne. Nasleduje prerokovanie projektu s hlavným mestom, a potom do projektu vstupuje aj verejnosť. Obyvatelia majú možnosť posielať svoje pripomienky a na základe týchto skúseností ľudí z okolia sa projekty upravujú. Pečiatky a súhlasy Hotové projekty musí následne schváliť Krajský dopravný inšpektorát. Až potom určí hlavné mesto dopravné značenie. Mestská časť vtedy musí zadať objednávku dopravných značiek, pripraviť ďalší projekt – tentokrát projekt dočasného dopravného značenia, ktoré musí taktiež schváliť krajský inšpektorát a magistrát určí jeho označenie. „Dočasné značenie“ totiž ani zďaleka nie sú len dve značky s dátumami a zákazom státia. Približne 2-3 dni predtým ako mestská časť pristúpi k samotnému vyznačovaniu parkovacích zón, rozmiestni dočasné dopravné značenie a každé vozidlo nafotí mestská polícia. Deň maľovania Ako vyzerá práca tímu mestskej časti v deň, kedy sa v konkrétnej lokalite vyznačujú parkovacie miesta? Na mieste sú spolu so zamestnancami spoločnosti, ktorá má na starosť maľovanie čiar a upevňovanie značiek, vždy aj hliadka mestskej polície, odťahová služba, zamestnanci ružinovskej VPS, ktorí zabezpečujú čistenie komunikácie a vpustov. Samotné práce začínajú s úderom siedmej hodiny rannej odťahom, resp. prekládkou vozidiel, ktoré nerešpektujú dopravné značenie. Nasleduje vyčistenie cesty, resp. parkoviska a predznačenie vodorovného dočasného značenia, t.j. čiar na zemi. Nasleduje samotná realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia a zároveň sa rozmiestňuje dočasné značenie do ďalších lokalít, kde sa bude pokračovať s vyznačovaním. Dočasné dopravné značenie býva rozvezené do 14:00. Stovky hodín práce Do leta budú zóny regulovaného parkovania spustené v piatich častiach Ružinova, od Starého Mesta až po Bajkalskú ulicu. V prípade každej z nich sa postupovalo týmto spôsobom, od projektu až po realizáciu a ceste vyznačenému parkovaciemu miestu predchádzali stovky hodín práce. Aj keď zavádzanie celomestskej parkovacej politiky v Ružinove predstavuje najväčšiu zmenu v dopravných zvyklostiach rezidentov aj návštevníkov mesta, nie je to jediná agenda, ktorú už niekoľko mesiacov riešia zamestnanci oddelenia dopravy. Aj ďalej majú na starosť témy ako zvláštne užívanie komunikácií, vyjadrovanie cestného správneho orgánu, podnety v oblasti dopravy a vyhradené parkovanie mimo zón, kde sa zavádza regulované parkovanie. Podrobnosti o pravidlách celomestskej parkovacej politiky nájdete na www.paas.sk, v prípade ďalších otázok kontaktujte magistrát na infolinke 0800 222 888 (pracovné dni 7:00 – 19:00), v kontaktných centrách PAAS (napr. Apollo Business Center II, Prievozská 4, Tržnica, Trnavské mýto, predajňa DPB, podchod na Hodžovom nám.), resp. prostredníctvom formulára na webe PAAS.  
Pýtali ste sa: Nadstavba na Astrovej ulici

Pýtali ste sa: Nadstavba na Astrovej ulici

Rubrika: Spravodajstvo
Téma výstavby nových a prestavby existujúcich budov je vždy citlivá. Do redakcie Ružinovského Echa sme dostali niekoľko správ, ktoré sa týkali dvojpodlažnej nadstavby na Astrovej ulici (Trávniky). Prinášame vám prehľad odpovedí na otázky, ktoré obyvateľov z okolia najviac zaujímali. Výstavba síce začala len minulý rok, rozhodnutie o nej však bolo vydané už v roku 2007. Samotné práce teda začali takmer pätnásť rokov potom, ako stavebník získal stavebné povolenie. Ako je to možné? Stavebný zákon umožňuje požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby aj opakovane. Pokiaľ teda stavebník doručí včas takúto žiadosť, stavebný úrad ju nesmie odmietnuť. Ďalšou častou otázkou býva, ako bolo možné povoliť stavbu bez parkovacích miest. Súčasťou projektovej dokumentácie k nadstavbe je aj parkovanie. Podmienkou toho, aby sa konanie mohlo vôbec začať, je vzťah k pozemkom. Tie sú vo vlastníctve hlavného mesta a stavebník o ich využívaní s magistrátom stále rokuje. Norma stanovuje, že pre projekt tohto rozsahu je treba vybudovať 15 miest vrátane jedného pre ŤZP a ak dôjde k dohode medzi stavebníkom a magistrátom, vznikli by medzi blokmi A a B tejto stavby. Až potom, ako bude medzi nimi podpísaná zmluva, môže sa pristúpiť k ďalšiemu kroku, t.j. stavebník môže požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie parkoviska v samostatnom konaní. Bez toho, aby parkovacie miesta neboli zabezpečené, však nadstavba nebude môcť byť skolaudovaná. V roku 2007 získal stavebník jediné povolenie a to sa týkalo zmeny dvoch existujúcich budov (tzv. HB bloky) nadstavbou o jedno podlažie. Dva roky po vydaní stavebného povolenia, teda v roku 2009, požiadal o tzv. zmenu stavby pred dokončením – o navýšenie o ešte jedno podlažie. Celkovo by teda v budove malo byť po skolaudovaní 6 bytov, 3 apartmány, 4 kancelárie a 13 firemných administratívno-skladových priestorov. Predtým, ako stavebný úrad v roku 2009 vydal súhlas s touto nadstavbou, verejnou vyhláškou bolo oznámenie doručené všetkým vlastníkom bytov na Astrovej. Účastníci konania ani dotknuté orgány však v zákonnej lehote nedoručili stavebnému úradu žiadne pripomienky. Nevôľu časti obyvateľov vyvolala aj farba fasády. Obyvatelia z okolia sa vyjadrili, že požiadali stavebníka o zmenu farby, pretože „čierna je tmavá a pôsobí veľmi zle“, ale ten im mal tvrdiť, že „farbu fasády mu nakázali zo stavebného úradu“. Stavebný úrad neposudzuje vizuálnu stránku projektov, ale ich súlad s technickými normami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a to, či doloží všetky potrebné súhlasy množstva iných orgánov a inštitúcií. Svetlotechnický posudok uvádza, že farba nemá vplyv na normové preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých miestností. Pri určitých stavbách by farbu mohol posudzovať pamiatkový úrad, čo však tiež nie je prípad tohto typu projektu. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka 2022 (pokiaľ stavebník opäť nepožiada o predĺženie) a okolie stavby musí dať do pôvodného stavu do kolaudácie stavby.  
Eurofondy pre Ružinov: Takmer tri milióny na školu

Eurofondy pre Ružinov: Takmer tri milióny na školu

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť získala 2,74 milióna na výstavbu novej základnej školy, a tak na ZŠ Ostredková pribudne nový plnohodnotný pavilón. Celkovo už mestská časť získala z eurofondov na rozširovanie škôl takmer 6 miliónov eur. Za posledných päťdesiat rokov síce v Ružinove pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov, ale ani jedna škola. Za posledný rok a pol je to už tretí z projektov rozširovania kapacít. Prvým bolo získanie budovy v areáli gymnázia na Tomášikovej, ktorú Ružinovčania poznajú ako bývalú modelovú školu ministerstva školstva a ktorá bude mať za sebou čoskoro prvý rok fungovania. Druhou je rozšírenie ZŠ Medzilaborecká, kde už prebiehajú stavebné práce a nový pavilón ZŠ Ostredková bude tretím projektom v poradí. Štvrtým bude ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mala realizovať v roku 2024. Nový pavilón školy na Ostredkoch by spĺňal podmienky na to, aby bol samostatnou školou. Výnimočný bude tým, že jeho súčasťou bude obrovská telocvičňa s kapacitou až 500 ľudí, ktorá bude slúžiť nielen škole, ale celému Ružinovu na organizovanie športových turnajov a rôznych majstrovstiev.  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
jedna z vecí, ktorú som pochopil, keď som sa stal starostom, je, že na rozdiel od súkromného sektora, vo verejnej správe všetko trvá o čosi dlhšie. Obzvlášť to platí pri veľkých a dôležitých projektoch. To však neznamená, že sa máme vzdávať. Naopak, vytrvalá práca prináša svoje ovocie - aj tam, kde sa to na začiatku zdalo ako nesplniteľné. Pred pár dňami sme otvorili detské ihrisko na Sedmokráskovej. Pred troma rokmi to bol len popraskaný asfalt a pár rozbitých hojdačiek. Pozemky patrili ministerstvu hospodárstva a brúsili si na ne zuby rozliční developeri. Rok trvalo získať ich pre mesto, podarilo sa mi však vyrokovať dohodu s ministerstvom. Vďaka tomu - a spolupráci desiatok ľudí - majú naše deti nové skvelé miesto na hranie. Podobne to bolo pri Štrkoveci. Veľké parkovisko sme museli získať od developera, ktorý tam plánoval ďalší panelák. Dnes už je na svete projekt nového nízkeho garážového domu a zároveň na jeho streche vznikne nový park. Získali sme aj pozemky pod detským areálom na druhom brehu jazera, takže začíname aj s prípravou jeho komplexnej realizácie. Nedostatok miest v školách a škôlkach riešime prípravou nových škôlok (troch len tento rok) a dvoch úplne nových základných škôl, na ktoré sme už získali takmer 6 miliónov eur z fondov EÚ, takže ich Ružinovčania nemusia platiť zo svojich daní. Od prípravy na zelenej lúke po začiatok výstavby so zabezpečenými zdrojmi prešlo čosi vyše dvoch rokov. Vo verejnej správe asi rýchlostný rekord, vďaka šikovným ľuďom, ktorí začali pracovať na našom úrade. Tieto a mnohé ďalšie projekty sú behom na dlhú trať. Nedajú sa urobiť zo dňa na deň, je to skôr maratón, než šprint. Veľmi sa ale teším, že sa nám darí veci dávať do pohybu. Váš starosta  
Čo je nové v Ružinove: Otvorené ihrisko, chystá sa prvý zvoz bioodpadu

Čo je nové v Ružinove: Otvorené ihrisko, chystá sa prvý zvoz bioodpadu

Rubrika: Spravodajstvo
Aj v našej mestskej časti dni plynú ako voda. Aj tie posledné priniesli viaceré aktivity vďaka ktorým sa bude v Ružinove lepšie a krajšie žiť. Ihrisko na Medzilaboreckej je po desaťročiach chátrania zrekonštruované a opäť otvorené. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorí skrášlili viaceré ružinovské lokality. V najbližších dňoch sa zase pripravuje aj zber kuchynského bioodpadu.   IHRISKO NA MEDZILABORECKEJ Detské ihrisko Medzilaborecká je otvorené. Je ekologické, moderné aj inkluzívne.  Pôvodné ihrisko chátralo takmer 30 rokov, namiesto zvetraného asfaltu pribudli trávnaté plochy a vodopriepustné povrchy. Všetky prvky sú bezpečné a spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy. Zacvičiť si tu môžu aj dospelí. A už o niekoľko týždňov bude len o niekoľko sto metrov ďalej zrekonštruovaná aj tartanová dráha okolo Štrkoveckého jazera.   DOBROVOĽNÍCI V AKCII Takmer 150 dobrovoľníkov sa zapojilo do akcie Nadácia Pontis Naše Mesto, aby trocha skrášlili Ružinov. Zveľadili detské ihrisko na Cyrilovej, čistili verejné priestory na Zlatých pieskoch a vo Vlčom hrdle, maľovali na detských ihriskách Miletičova, Stodolova, Ondrejovova, Súmračná a park Ostredky. Na Ostredkoch aj obnovili hravý chodník od električiek k parku. Ďakujeme.   REGULOVANÉ PARKOVANIE: ZNAČENIE V RUŽOVEJ DOLINE Od pondelka 27.06.2022 sa začína s realizáciou dopravného značenia v ďalšej zóne regulovaného parkovania – Ružová dolina. Prosíme preto, aby obyvatelia zóny ako aj jej návštevníci rešpektovali dočasné dopravné značenie a v daných termínoch na vymedzených úsekoch ciest neparkovali.  Viac informácií a plán nájdete na www.ruzinov.sk Regulované parkovanie: Značenie v Ružovej doline | Ružinov (ruzinov.sk)   TERMÍNY ZBERU A ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU RODINNÉ DOMY Distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa) sa začala už 9. júna 2022. Kuchynský bioodpad sa triedi od 20. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 27. júna 2022 - nezabudnite preto vyložiť zbernú nádobu.  BYTOVÉ DOMY Od soboty 25. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – bytové domy (druhá etapa). Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 11. júla, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 2022. Ďalšie informácie nájdete na www.ruzinov.sk Kuchynský odpad: Kedy treba začať triediť a termíny odvozov | Ružinov (ruzinov.sk)  
Sedem dní v Ružinove: Zisk pozemkov a fotky, ktoré nepotrebujú komentár

Sedem dní v Ružinove: Zisk pozemkov a fotky, ktoré nepotrebujú komentár

Rubrika: Spravodajstvo
Vyše päť rokov trval boj o pozemky na Štrkovci ktoré Ružinovu nikdy nepatrili. Napokon sa to však podarilo. Teraz tam naša mestská časť môže pomýšľať nad revitalizáciou. Nie je to však jediný priestor, na ktorý sa sústredíme. Len niekoľko metrov odtiaľ sa chystá výstavba plavárne a štadióna. V uliciach sú medzitým naši kolegovia, ktorí sa starajú o čistotu verejného priestoru. V dobrom aj zlom počasí. Dôkazom sú fotografie, ktoré nepotrebujú žiadny komentár. Väčšina Štrkovca už patrí Ružinovu Po vyše piatich rokoch rokovaní sa to podarilo. Ružinov získal pozemky pod detským ihriskom v okolí jazera na Štrkovci.  Ich hodnota je asi 6 miliónov eur a doteraz patrili Ministerstvu vnútra SR. Teraz, keď zmenu vlastníka už potvrdil aj kataster, môže naša mestská časť pracovať na obnove.   Nová plaváreň a štadión pre Ružinov Predmetom súťaže návrhov bolo komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Mestská časť Ružinov s viac ako 80-tisíc obyvateľmi nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Lokalita bola zvolená na základe možnosti využitia zbytkového tepla z prevádzky zimného štadiónu a zároveň možnosti kumulácie športových a rekreačných aktivít.   Jednotlivé projekty si môžete pozrieť priamo prostredníctvom odkazov, ktoré nájdete na stránke www.ruzinov.sk. (Nová plaváreň a štadión pre Ružinov | Ružinov (ruzinov.sk))   Distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností musí Hlavné mesto Bratislava zaviesť najneskôr od roku 2023. Preto sa už v predstihu distribuujú obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu.   RODINNÉ DOMY Už od štvrtka 9. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa).   BYTOVÉ DOMY Od soboty 25. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – bytové domy (druhá etapa).   Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ruzinov.sk. (HARMONOGRAM Distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu | Ružinov (ruzinov.sk))   TOP 15 fotografií uplynulého týždňa Tieto fotografie už nepotrebujú žiadny komentár. Hovoria samé za seba.    
Sedem dní v Ružinove: Veľké upratovanie, malé oslavy... a zber bioodpadu!

Sedem dní v Ružinove: Veľké upratovanie, malé oslavy... a zber bioodpadu!

Rubrika: Spravodajstvo
Na dva roky stopla pandémia koronavírusu kultúrne a spoločenské podujatia. Doplatili na to aj Ružinovčania. Keďže sa však už život vracia do bežných koľají, zorganizovali sme uvítanie do života tých najmenších a malú oslavu pre seniorov. Ani zďaleka to však nie je všetko. Popri pracovných povinnostiach však nezabudnite, že je Medzinárodný deň detí.   Slávnosti pre malých aj starších Po dvoch rokoch, keď sa nedalo hromadne stretávať,  opäť obnovujeme ružinovské tradície. Najskôr sme zorganizovali uvítanie detí do života a potom aj malú oslavu pre našich ružinovských jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhlych 80, 90 alebo viac rokov. Nechýbala ani 102-ročná Ružinovčanka. Kým v prvom prípade potešilo vystúpenie detí z MŠ Haburská, seniorom deň spríjemnila hudobná skupina Kuštárovci.    Zber kuchynského bioodpadu Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. V júni sa začína s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Ružinove.   Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? Ako získate košíky a kompostovateľné vrecká? Ako na triedenie kuchynského bioodpadu? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete na www.ruzinov.sk DÔLEŽITÉ: Zber kuchynského odpadu | Ružinov (ruzinov.sk)   Údržba zelene a čistenie ulíc Nie raz sme písali o tom, že udržiavanie verejného poriadku si vyžaduje množstvo času, energie ale aj vašu spoluprácu. Keď to počasie dovoľuje, v teréne sú pracovné partie, ktoré nielen kosia zeleň, ale zároveň čistia cesty, či likvidujú a odpratávajú nelegálne skládky. Denne dostávame množstvo podnetov a otázok o tom, kedy prídu na vašu ulicu. Viac informácií nájdete na sociálnej sieti. Ružinovský Podnik | Facebook   Neobchádzame ani kanalizačné vpusty Čistenie kanalizačných vpustov je špeciálna kategória. Hodiny práce si vyžadujú najmä trpezlivosť a precíznosť. Každý deň sa ich vyčistí niekoľko. Dôkazom sú fotografie z uplynulých siedmich dní.   Kedy osadíte plachtu na detské ihrisko? Aj na záver sa vrátime k tým najmenším. S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi a stúpajúcimi teplotami sa pýtate, kedy osadíme plachty na detské ihriská. Na viacerých už sú osadené, robí sa tak postupne. Ak plachta na detskom ihrisku vo vašom okolí ešte osadená nie je a v minulosti tam bola, určite sa to čoskoro zmení. V najbližších dňoch.