Spravodajstvo

Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Každým rokom sa Bratislava mení, pribúda nová výstavba – bytové domy, infraštruktúra, ale aj verejné priestranstvá. Jednou z najžiadanejších častí mesta je práve Ružinov. V uplynulých týždňoch a mesiacoch získalo súhlas magistrátu niekoľko nových stavieb. Získanie záväzného stanoviska hlavného mesta znamená, že ak stavebník splní všetky určené podmienky, nič mu už v ceste nestojí. Ružová dolina V susedstve trhoviska Miletičova, na mieste dnešného Kovoprojektu, vyrastie nový polyfunkčný objekt Nový trh. Budú ho tvoriť dve časti – nižšia, 14-podlažná v tvare brány s otvorom do úrovne deviateho podlažia, a vyššia – 20-podlažná veža. Od nižšej časti ju bude deliť päťpodlažný objekt s verejnou obchodnou pasážou. Pod celým objektom má vzniknúť trojpodlažné podzemné parkovisko so 440 parkovacími miestami a deväť ich bude vybudovaných na ulici ako náhrada zrušených pozdĺžnych stojísk v dôsledku zobojsmernenia ulice Ružová dolina. Práce by sa mali začať v roku 2024 a výstavba by mala byť hotová za tri roky. Štrkovec Ďalšou stavbou, ktorá pribudne v Ružinove, bude polyfunkčná budova pri Heliose na Herlianskej ulici. Má mať jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží a vznikne tam 20 bytov a 8 ďalších priestorov, ktoré budú plniť funkciu bývania. Podzemná garáž bude mať kapacitu 57 stojísk a ďalších 13 bude vonku pri budove. Prievoz Na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice, medzi prevádzkou McDonald´s a Centrom pre liečbu drogových závislostí, vyrastie nová centrála spoločnosti LIDL. Stavba má mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží (s jedným ustúpeným). V podzemí bude garáž so 71 parkovacími miestami a ďalších 220 ich bude na pozemku pred samotnou centrálou. Táto výstavba susedí s pozemkom, na ktorom by podľa platného stavebného povolenia malo vyrásť obchodné centrum Prievoz – jednopodlažný objekt s povrchovým parkoviskom, ktorý mal byť podľa pôvodne avizovaných plánov dokončený koncom roka 2023. Budúcnosť pre Mlynské nivy Podmienkou pre vydanie záväzného stanoviska je súlad s územným plánom. Podľa informácií Metropolitného inštitútu dostalo hlavné mesto minulý rok 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu. Na základe tohto dopytu zverejnilo mesto návrh zadania pre urbanistickú štúdiu Mlynské nivy. Týka sa územia s rozlohou 138 hektárov, ktoré je vymedzené ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná a kde by časom mohlo pribudnúť až 20-tisíc obyvateľov. Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia so vzájomne prepojenými ulicami. Štvrť by mala mať blokovú zástavbu a vznikne tu tiež sieť verejných parkov. Dôležitú úlohu hrajú dobré prepojenia k nábrežiu Dunaja, zimnému prístavu, k zóne Chalupkova, k Ružovej doline a Prievozu. Celý návrh je dostupný na webe www.bratislava.sk, prípadne www.mib.sk a verejnosť ho môže pripomienkovať do utorka 7. februára 2023.   PROCES POVOĽOVANIA Vydanie povolenia na výstavbu je proces, ktorý trvá celé mesiace. V  rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a  pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a  zastaviť stavbu v  procese jeho vydávania je takmer nemožné. 1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a  okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok na jej výstavbu. 2. Vydanie záväzného stanoviska – stanovisko vydáva hlavné mesto. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a  osvedčí tým, že stavba je v  súlade s územným plánom. 3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko. 4. Vydanie stavebného povolenia – V  stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v  tejto fáze procesu je už len minimálna. 5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a  požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.   
Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Rubrika: Spravodajstvo
Tradičného novoročného prijatia predstaviteľov samospráv u prezidentky Zuzany Čaputovej sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK 8, Únie miest Slovenska a za Združenie miest a obcí Slovenska aj ružinovský starosta Martin Chren. Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami rátal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Týmito slovami Zuzana Čaputová ocenila pôsobenie samospráv a zároveň aj poukázala na prekážky, ktorým musia čeliť. „Hoci nemám možnosť priamo ovplyvniť rozhodnutia iných politických hráčov, urobím všetko pre to, aby som samosprávy ochránila od dosahov zákonov, ktoré sú v kolízii s ústavou," povedala prezidentka a pokračovala tým, že pre činnosť samospráv je nevyhnutná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády i stabilný systém financovania. Vo svojom príhovore tiež zdôraznila význam samospráv pri správe vecí verejných a pripomenula, aké náročné situácie musia riešiť – ako pomoc množstvu utečencov z Ukrajiny alebo energetická kríza.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
pred niekoľkými dňami som sa so skupinou primátorov, starostov a županov zúčastnil novoročného prijatia u prezidentky Zuzany Čaputovej. Veľmi si vážim jej slová o tom, ako sú v mnohých prípadoch práve samosprávy tými, ktoré dnes štát držia nad vodou a ako by s nimi mal štát počítať nielen vtedy, keď potrebuje ich pomoc v čase kríz, ale aj vtedy, keď sa pripravujú zákony, ktoré majú vážny dopad na ich fungovanie a rozpočty. Kiež by si ich vzali k srdcu aj iní predstavitelia štátu, ktorí posledné mesiace a roky robili presný opak toho, na čom sú postavené úspešné krajiny - centralizovali, samosprávam jednou rukou pridávali úlohy a robotu a druhou rukou zároveň uberali peniaze a kompetencie. Jedno ťažké obdobie je za nami, pred nami sú však žiaľ roky, ktoré budú ešte ťažšie a zložitejšie. Za samosprávu však budeme veľmi radi, keď na strane štátu budú predstavitelia ochotní počúvať a komunikovať, aby aj naše odborné argumenty a skúsenosti pomohli Slovensku zvládnuť náročné skúšky a prekážky, ktoré nás čakajú. Nikto nevie, ako tento začínajúci rok 2023 dopadne, aké prekvapenia nám prinesie a čo bude na jeho konci. Chaotický svet okolo nás sa mení tak rýchlo, že odhadovať, čo bude v decembri, je ako veštiť z krištáľovej gule. A na záver jedna pracovná... Od nového roka fungujeme na úrade v obnovenej zostave a vo funkciách zástupcov starostu budú pôsobiť Martin Patoprstý a Marek Machata. Oboch si veľmi vážim a som rád, že ich v tomto zložitom období budem mať po boku. V rukách držíte prvé tohtoročné číslo Ružinovského Echa, a tak dovoľte mi zaželať vám v novom roku zdravie, šťastie a lásku. A k tomu navyše pokoj, dostatok rozumu a za každý splnený sen aspoň jeden nový, lebo snívať stále treba. Váš starosta  
Vyhradené parkovacie miesta: Kde sa rušia a kde pokračujú?

Vyhradené parkovacie miesta: Kde sa rušia a kde pokračujú?

Rubrika: Spravodajstvo
S realizáciou regulovaného parkovania a postupným dopravným značením sa menia aj pravidlá pre vyhradené parkovanie. V niektorých lokalitách už dochádza k ich úplnému zrušeniu. Aký je dôvod a aké pravidlá platia v jednotlivých zónach? Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické a právnické osoby sa v regulovanej zóne RU1 s výnimkou ťažko zdravotne postihnutých osôb (tie sa budú prideľovať v štandardnom režime) rušia ku koncu tohto roka. Vyhradené miesto pre konkrétneho účastníka cestnej premávky je totiž najmenej efektívnym spôsobom využitia verejného priestoru v prípade rezidentského parkovania. Jedno miesto totiž využíva iba jedno vozidlo, ktoré má povolenie. Keď tam však toto vozidlo neparkuje, miesto je síce prázdne, avšak stále blokované a ostatní ho nemôžu využívať. Situácia sa tak zrušením takýchto vyhradených miest nielen zlepší ale aj zjednoduší - vytvoria sa miesta, ktoré budú môcť využívať všetci rezidenti a aj návštevníci zóny. Čo musí urobiť užívateľ? Užívatelia vyhradených parkovacích miest v zóne RU1 budú vyzvaní, aby k 31.12.2023 odstránili dopravné značenie. Vyhradené parkovanie v zatiaľ neregulovaných zónach Štrkovec a Trávniky je platné do konca roka 2023, nové žiadosti o vyhradené parkovacie miesta sa už neprijímajú s výnimkou osôb ŤZP. V neregulovaných zónach Pošeň a Ostredky sa o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta ešte dá požiadať, platnosť vyhradených miest bude do konca roka 2024. V ostatných lokalitách Trnávka a Prievoz sa povoľujú vyhradené parkovacie miesta bez obmedzenia.   
Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Rubrika: Spravodajstvo
Samosprávne inštitúcie sú už niekoľko desaťročí významnou súčasťou našej spoločnosti, ale ani napriek tomu ešte stále ich ľudia nemajú zažité. V Bratislave, ktorú tvoria mestské časti a okrem starostov máme aj primátora, je situácia ešte komplikovanejšia. Aký je vzťah medzi mestom a mestskými časťami? Aké sú právomoci obce? Aký je vzťah poslancov a mestského, prípadne miestneho úradu?  Mesto a mestská časť Napriek často zaužívanému názoru, hlavné mesto nie je nadriadeným orgánom voči mestským častiam, a teda primátor nie je šéfom starostov. Sú to rovnocenné subjekty, ktoré majú len inú pôsobnosť. Mestské časti riešia témy, ktoré sú občanom najbližšie, mesto také, ktoré presahujú jednotlivé mestské časti – najjednoduchšími príkladmi sú napríklad MHD, odvoz odpadu alebo verejné osvetlenie. Znamená to, že niektoré podnety z Ružinova (a od obyvateľov iných mestských častí) budú riešiť na magistráte. Ďalším príkladom sú cesty, chodníky, zeleň alebo detské ihriská. Zjednodušene – „veľké“ cesty, teda také, po ktorých jazdí MHD, sú v správe hlavného mesta, tie „menšie“ v správe mestskej časti. Výnimkou sú komunikácie v súkromnom vlastníctve, tie nemôže opravovať ani magistrát, ani mestská časť. Takéto využívanie verejných zdrojov by bolo totiž protizákonné. Jedinou výnimkou sú prípady, kedy obec dostane cesty a chodníky do správy (ako napríklad naposledy vo Vlčom hrdle). Deľba moci Klasické rozdelenie moci na zákonodarnú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu môžeme použiť aj na úrovni samosprávy. V tomto prípade primátor, resp. starosta, reprezentujú výkonnú moc a poslanci zákonodarnú a žiadna zo zložiek nie je tej druhej nadriadená. V praxi to znamená, že primátor/ starosta nemajú právo dávať poslancom úlohy a poslanci nemajú právo zasahovať do zodpovedností starostu, chodu mestského, resp. miestneho úradu a dávať úlohy jeho zamestnancom. Zodpovednosť Kľúčový rozdiel medzi primátorom/ starostom a poslancami zastupiteľstva je v miere zodpovednosti. Primátor/ starosta ako štatutári obce nesú za svoje rozhodnutia priamu zodpovednosť. Znamená to, že v prípade porušenia zákona nesú právnu zodpovednosť (napr. v podobe zodpovednosti za škodu). Naproti tomu sú poslanci súčasťou zastupiteľstva, teda kolektívneho orgánu a ich zodpovednosť je skôr politická. Ako príklad môžeme použiť situáciu, keď zastupiteľstvo odsúhlasí všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je v rozpore so zákonom. V takomto prípade koná prokurátor a na základe jeho protestu musí obec uviesť VZN do súladu so zákonom. Poslanci, ktorí hlasovali za takýto zákon, nijako sankcionovaní nie sú. Právomoci Vyjadrenia typu „je to v Ružinove/ v Bratislave, tak im to prikážte/ zakážte“, alebo „keď sa chce, všetko sa dá“ v prípade štátnych a verejných inštitúcií neplatia. Na rozdiel od súkromnej sféry, kde môže človek robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje, inštitúcie môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. Mestská časť tak napríklad nemôže vybudovať zastávku vlaku na konci Ružinova, aby ľudia z okolitých obci neprichádzali do mesta vlakom, ale musia to urobiť železnice a ministerstvo dopravy. Zamestnanci úradu nemôžu prísť a riešiť rušenie nočného kľudu, to je v kompetencii mestskej polície, resp. RÚVZ. A starosta nemôže ani len tak odvolať riaditeľa školy. Práve tento princíp však zabezpečuje, že sa v rukách jednotlivých inštitúcií nebude koncentrovať neprimerane veľa moci a bude zaistená ich rovnováha.   V ČOM SA ODLIŠUJÚ? MESTO (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ mestská hromadná doprava ■ verejné osvetlenie ■ odvoz odpadu ■ vodovody a kanalizácie (okrem tých, ktoré patria k nehnuteľnostiam) ■ ZUŠ a centrá voľného času ■ výber dane z nehnuteľnosti ■ vydáva záväzné stanoviská (čo je podmienka pre akúkoľvek výstavbu) ■ koordinácia celomestskej parkovacej politiky ■ pomoc ľuďom v núdzi (nocľahárne a útulky) ■ zariadenia pre seniorov MESTSKÁ ČASŤ (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ jasle ■ materské školy ■ základné školy ■ zariadenia pre seniorov ■ matrika (rodná, sobášna, úmrtná) ■ evidencia pobytov (trvalý, prechodný) ■ stavebný úrad ■ zariadenia pre seniorov ■ daň za psa  
Referendum 2023: Manuál pre voliča

Referendum 2023: Manuál pre voliča

Rubrika: Spravodajstvo
Na Slovensku sa pripravuje už deviate referendum v ére samostatnosti. Občania sa ho budú môcť zúčastniť 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 a odpovedať v ňom budú len na jedinú otázku. Na rozdiel od nedávnych spojených volieb je z pohľadu voliča hlasovanie v referende jednoduchšie. Hlasovať môže vo svojom volebnom okrsku (teda v mieste trvalého bydliska), alebo hocikde inde na základe hlasovacieho preukazu. V prípade, že má trvalý pobyt na Slovensku a v čase referenda sa zdržiava mimo krajiny, môže požiadať obec (mestskú časť), v ktorej má trvalý pobyt, o možnosť hlasovať poštou. Túto alternatívu môžu využiť aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale boli zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Voliť budú môcť aj tí voliči, ktorí budú v daný deň v karanténe. Hlasovací preukaz Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne v úradných hodinách obce (najneskôr však 20. 1. 2023 do 12:00), listom (doručeným na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - najneskôr 2. 1. 2023) alebo elektronicky na e-mailovej adrese referendum@ruzinov.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 2. 1. 2023. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí). Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu). Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do troch pracovných dní. Aká bude otázka? „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Kedy je referendum platné? Odovzdanie podpisov a samotné konanie referenda ešte nepotvrdzuje jeho platnosť. Musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a z toho počtu musí tiež nadpolovičná väčšina prijať rozhodnutie, o ktorom sa hlasuje. Ak sú tieto podmienky splnené, Národná rada vyhlási prijatý návrh rovnako ako zákon. Všetky podrobnosti vrátane termínov a adries na doručovanie nájdete na webe mestskej časti www.ruzinov.sk v časti Referendum 2023.   
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
tento príhovor píšem len niekoľko hodín pred prvým z a s a d n u t í m nového zastupiteľstva. Pred štyrmi rokmi som si netrúfal odhadnúť ako to spolu s poslancami zvládneme, ale dnes už viem, že základom je schopnosť spolupracovať. A práve naša vzájomná spolupráca pre mňa bola a vždy bude najdôležitejšia. To od nás ľudia očakávajú. Schopnosť hľadať riešenia a slušne navzájom komunikovať. Rád by som sa poďakoval aj primátorovi Matúšovi Vallovi a županovi Jurajovi Drobovi - veľmi si vážim, že ste vždy boli Ružinovu aj mne korektnými partnermi a som rád, že budeme mať možnosť spolupracovať aj naďalej. Spolupráca a férovosť neznamenajú, že pre každý problém budeme prichádzať s rovnakým riešením. Znamená, že budeme počúvať jeden druhého. Že sa budeme rozhodovať podľa argumentov a nie „za“ niekoho, alebo „proti“ niekomu. Záleží na nás všetkých, ako bude vyzerať Ružinov a to nehovorím len o opravených chodníkoch a detských ihriskách. Komunálna politika je omnoho náročnejšia ako tá veľká. Riešime totiž to, čo trápi našich susedov – ľudí, ktorých denno-denne stretávame. Je ťažké pripomínať si, že výtlk na mojej ulici je menší ako ten o niekoľko kilometrov ďalej. Je ťažké nežiadať, aby sa požiadavky mojich susedov neriešili skôr ako iné. Je ťažké, ak sa na vás sypú výčitky na sociálnych sieťach a vy viete, že sa musíte rozhodovať podľa závažnosti problému, hoci sa tým rozhodne každému nezavďačíte. Čakajú nás ťažké roky. Energetická kríza a dopad rôznych balíčkov výrazne zatrasú rozpočtami všetkých samospráv. Takéto náročné obdobie zvládne len silná koalícia 25 poslancov, ktorým záleží na tom, aby sa tu Ružinovčanom žilo stále lepšie. A verím, že takých 25 poslancov v tomto zastupiteľstve máme. Váš starosta  
Aktuality: Najnovšie správy z Ružinova

Aktuality: Najnovšie správy z Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Minulé číslo Ružinovského Echa bolo trochu netypické, a tak sa doň nedostalo viacero vecí, ktoré za posledné týždne v Ružinove pribudli – či už to bolo vynovené detské ihrisko, nové denné centrum pre seniorov, eurofondy, ktoré mestská časť získala na obnovu škôlky, ale aj jedna obrovská rekonštrukcia kanalizácie na Trnávke a začiatok výstavby kanalizácie na Pálenisku. Nová kanalizácia na Pálenisko Kanalizáciu dnes v Bratislave takmer všetci považujeme za úplnú samozrejmosť. Napriek tomu ešte stále existujú lokality, kde ešte stále chýba. Jedným z takýchto miest je aj časť Prievozu - Pálenisko. Stavebné práce na tomto náročnom a finančne mimoriadne nákladnom projekte začnú už v týchto dňoch. Budovanie kanalizácie nie je v kompetencii mestských častí, ale v tomto prípade sa to podarilo vďaka štvorstrannej dohode medzi Ružinovom, BVS, magistrátom a stavebníkom, ktorý neďaleko stavia development Nový Ružinov. Mestská časť bude budovanie kanalizácie financovať z developerského poplatku za Nový Ružinov a samotný investor prispel zabezpečením projektov a povolení v hodnote viac ako 200-tisíc eur. Potom ako bude postavený hlavný kanalizačný zberač, na ktorý sa priamo pripoja susediace domy, dobuduje BVS rozvetvenie kanalizácie do jednotlivých ulíc Páleniska. Rekonštrukcia kanalizácie Zničené cesty a chodníky na Trnávke trápia tamojších obyvateľov už veľmi dlho. Sú to asi štyri roky, čo sa pri oprave jedného z „výtlkov“ na Bencúrovej cesta prepadla a spadlo do nej aj nákladné auto BVS, ktoré ho prišlo opravovať, problém bol totiž v kanalizácii a vo vodovode. A to je situácia, ktorá sa opakuje vo veľkej časti starej Trnávky. Bez ich rekonštrukcie sa však nedajú vymieňať povrchy ciest a chodníkov, ľahko by sa mohlo stať, že už o rok budú v rovnakom stave ako teraz. Vďaka spolupráci s BVS a magistrátom sa to však konečne zmení a Trnávku čaká historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia kanalizácie. V návrhu nového investičného plánu BVS je určených viac ako päť miliónov eur na najbližšie tri roky na komplexnú obnovu kanalizácie a vodovodov na Trnávke. A po oprave hlavných trás ďalšie tri milióny na zvyšok a ďalší približne milión investuje hlavné mesta na vybudovanie kanalizácie v okolí Terchovskej, kde doteraz na niektorých uliciach chýba. Keď ide o mimoriadne drahý projekt, nedá sa zrealizovať naraz, a preto bude prebiehať v priebehu jedného roka, ale postupne. Celý projekt je pripravený tak, aby sa odstránili všetky problémy, ktorými dnes Trnávka trpí - od zlých ciest a chodníkov, neustálych prepadov na nich, až po vyrážanie vody z toaliet na prízemiach pri silnom daždi. Ktorých ulíc sa teda rekonštrukcia týka: Rozmarínová, Staničná, Na Lánoch, Slowackého, Kašmírska, Vrútocká, Gašparíkova, Na Úvrati, Táborská, Banšelova, Revolučná, Bencúrová, Rádiová, Pri Strelnici, Okružná - druhá polovica, Jasná, Edisonova, Beckovská, Wattova, Koperníkova, Tŕňová, Kovorobotnícka, Pri Zvonici, Lidická, Železná, Bielkova, Hasičská, Kultúrna, Vápenná a Kašmírska za blokom I a II. Rozšírenie ZŠ Ružová dolina Za posledných viac ako päťdesiat rokov sa Ružinov výrazne rozrástol a pribudli desiatky tisíc obyvateľov. Jedna z vecí, ktoré sa nemenili, bol počet základných škôl a ich kapacity už dosahovali hranice. Dnes už Ružinov stavia dve nové školy, na ktoré mestská časť získala takmer 6 miliónov eur z eurofondov - rekord v ružinovskej histórii. Nová škola na Medzilaboreckej bude dokončená už čoskoro a začína sa výstavba aj na novej škole na Ostredkovej. Okrem týchto veľkých projektov využívame aj existujúce priestory v školách, a preto sa len nedávno začala prestavba časti priestorov na základnej škole v Ružovej doline, kde z bývalého služobného bytu a kancelárií vzniknú už čoskoro tri nové triedy. Eurofondy pre škôlky Veľké projekty ako výstavba škôl a škôlok by nemožné realizovať len z rozpočtu mestskej časti, bez pomoci eurofondov. Okrem spomínaných 6 miliónov eur získal len pred niekoľkými týždňami Ružinov aj ďalších 550-tisíc eur. 150-tisíc preplatí časť nákladov na rekonštrukciu škôlky na Haburskej, kde v rámci rekonštrukcie pribudla napríklad aj zelená strecha a vodozádržné opatrenia na dvore. Väčšiu časť financií, 400-tisíc, získala mestská časť na prestavbu bývalej knižnice na novú škôlku s troma triedami na Tomášikovej. Nové výbehy pre psov Každý, kto sa rozhodne mať psa v meste, veľmi dobre vie, že venčenie znamená mať psíka neustále na vôdzke. Aby si však mohli domáci miláčikovia užiť trochu voľného pohybu, vznikajú v mestách oplotené výbehy pre psov. V Ružinove ich máme hneď niekoľko – na Tomášikovej pred Paneurópskou univerzitou, na Astronomickej (za garážami), na Syslej (aj s hracími prvkami pre psov), na Sabinovskej/ Drieňovej (pri jazere) a na Haburskej dokonca dva – jeden pre menších a druhý pre väčších psov. Pred niekoľkými dňami k nim pribudli ďalšie dva – na Rožňavskej (za parkoviskom bývalého Baumaxu) a na Gašparíkovej ulici. Rekordné počty odtiahnutých vrakov Vraky sú problém, ktorý trápi väčšinu miest, ale čím horšia je situácia s parkovaním, tým ich ľudia vnímajú citlivejšie. Odtiahnuť vrak nie je možné zo dňa na deň, zákon presne určuje lehoty a majiteľ vozidla tak má vždy niekoľko týždňov na to, aby ho odstránil sám. Až potom môže konať mestská časť. Od apríla 2021 do uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa mestská časť evidovala 324 nahlásených vozidiel a 284 už na „svojom“ mieste nie je. 45 bolo odtiahnutých a až 239 odstránili samotní majitelia na základe výzvy miestneho úradu. 21 vozidlám v tejto chvíli plynie lehota na odstránenie a 9 je momentálne zaradených na odťah. Dom hrôzy prestáva desiť Budova neďaleko križovatky Záhradníckej a Miletičovej, priamo pri zastávke autobusu, straší domácich aj okoloidúcich už celé roky. Veľké kusy omietky padali na chodník a nie je to tak dávno, kedy počas búrky a silného vetra chýbalo veľmi málo k tomu, aby ohrozil život ľudí, ktorí tam čakali na trolejbus. Majiteľ budovy dlhodobo nereagoval na výzvy stavebného úradu na odstránenie nebezpečného stavu a nerešpektoval právoplatné rozhodnutie o nariadení odstránenia tohto stavu. Ružinov sa preto obrátil na exekútora, ktorý vydal exekučný príkaz na odstránenie nebezpečnej omietky a poveril výkonom rozhodnutia mestskú časť. 20. októbra tak začal Ružinovský podnik zabezpečovať náhradný výkon exekučného rozhodnutia a zamestnanci s využitím dvoch plošín odstraňovali uvoľnenú omietku. Náklady na všetky práce, ako aj na likvidáciu stavebného odpadu, si bude Ružinov uplatňovať v rámci exekučného konania u majiteľa budovy.   
Výsledky spojených volieb 2022: Koho si zvolili Ružinovčania?

Výsledky spojených volieb 2022: Koho si zvolili Ružinovčania?

Rubrika: Spravodajstvo
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa, 29. októbra 2022, sa po prvýkrát v histórii Slovenska konali spojené komunálne a župné voľby. Voliči tak rozhodovali o tom, kto bude stáť na čele župy, mesta a mestskej časti a rovnako aj o poslancoch všetkých troch zastupiteľstiev. Župan Juraj Droba, primátor Matúš Vallo a ružinovský starosta Martin Chren v nich získali najväčšiu podporu voličov a svoje mandáty obhájili. Voľby boli zložitejšie než sme boli zvyknutí a krúžkovať svojich favoritov na šiestich volebných lístkoch zabralo omnoho viac času. Jeden z voličov strávil za plentou až hodinu. Napriek tomu všetkému a že voliči museli na odvolenie čakať dlhšie, prebehli voľby pokojne a bez komplikácií. Do tridsiatich dní od volieb sa uskutočnia ustanovujúce schôdze jednotlivých zastupiteľstiev a noví poslanci sa ujmú svojich mandátov. Koho si teda voliči zvolili do ružinovského parlamentu? Obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov zastupuje 25 poslancov, ktorí boli zvolení v deviatich volebných obvodoch. Z týchto 25 obhájilo svoj post 14 poslancov, 11 je nových (hoci niektorí z nich už predtým poslancami boli). 13 poslancov je z Tímu Ružinov starostu Martina Chrena, 11 z koalície Team Bratislava – PS – Sloboda a solidarita a 1, ktorého zvolili ako nezávislého kandidáta bez podpory niektorej z politických strán. Ružinov bude mať v nasledujúcich štyroch rokoch v zastupiteľstve 6 žien a 19 mužov. Piati poslanci majú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 19 druhého stupňa a jeden poslanec je bez vysokoškolského titulu. Poslanci sú vo vekovom rozmedzí 33 až 55 rokov, priemerný vek je 42 rokov. Väčšina z nich – až desiati - sú ekonómovia, resp. si uvádzajú ako zamestnanie manažér, štyria sú právnici, štyria pôsobia v oblasti informatiky, ostatní prichádzajú z oblasti školstva, tretieho sektora, prípadne iných. Čo bude nasledovať? Na ustanovujúcej schôdzi poslanci a starosta zložia sľub. Potom sa bude riešiť rozdelenie do jednotlivých komisií, miestnej rady, do predstavenstiev a dozorných rád organizácií mestskej časti a rozhodne sa aj o tom, kto z poslancov bude môcť počas nasledujúcich štyroch rokov sobášiť. V nasledujúcom čísle Ružinovského Echa vám prinesieme „manuál kompetencií“, v ktorom podrobnejšie vysvetlíme, čo je agendou mestských častí, čo hlavného mesta a čo rieši župa. Kompletný zoznam novozvolených poslancov nájdete na nasledujúcich stranách, v prípade Ružinova aj rozdelených podľa volebných obvodov.   STAROSTA Martin Chren (Tím Ružinov)   POSLANCI - RUŽINOV 1. NIVY Lucia Venczelová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Pokrývka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Gašaj (Tím Ružinov)   2. STARÝ RUŽINOV Tomáš Alscher (Tím Ružinov) Michal Páleník (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   3. RUŽOVÁ DOLINA Michal Vicáň (Tím Ružinov) Miroslav Bilík (Tím Ružinov)   4. TRÁVNIKY Michaela Biharyová (Tím Ružinov) Martin Ferák (Tím Ružinov) Karolína Lupták Sigmundová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   5. POŠEŇ Matúš Méheš (Tím Ružinov) Jana Poláčiková (Tím Ružinov) Peter Herceg (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   6. PRIEVOZ Michal Sebíň (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Buocik (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   7. ŠTRKOVEC Marcela Kulifajová (Tím Ružinov) František Fabián (Tím Ružinov) Kamil Bodnár (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   8. OSTREDKY Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Vladimír Sirotka (Tím Ružinov) Maroš Mačucha (Tím Ružinov)   9. TRNÁVKA Peter Strapák (nezávislý) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dávid Staruch (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   PRIMÁTOR Matúš Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   POSLANCI - MESTO Lenka Antalová Plavuchová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Katarína Augustinič (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Adam Berka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Kamil Bodnár (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Čahojová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Martin Chren (Tím Ružinov) Matúš Čupka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dávid Dej (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Oskar Dvořák (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Gabriela Ferenčáková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Hrčka (nezávislý kandidát) Petra Hudáková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lenka Jakubčová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jana Jakubkovič (nezávislý kandidát) Radovan Jenčík (nezávislý kandidát) Juraj Káčer (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Ján Karman (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Kleinert (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Daniel Klimovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dárius Krajčír (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Tatiana Kratochvílová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Krúpa (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Martin Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Roman Lamoš (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Miroslav Macko (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Mrva (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Alžbeta Ožvaldová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Róbert Pajdlhauser (Sme rodina; KDH; Za ľudí; Dobrá voľba a Umiernení; Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny) Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Lucia Plaváková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Igor Polakovič (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Sabo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Adam Sarlós (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lucia Štasselová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Uhler (nezávislý kandidát) Matej Vagač (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Vlačiky (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Vlček (nezávislý kandidát) Martin Winkler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Branislav Záhradník (Starostovia a nezávislí kandidáti) Zdenka Zaťovičová (Strana obcí a miest - SOM Slovensko)   ŽUPAN Juraj Droba (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   POSLANCI - ŽUPA Petra Hitková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Barto (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Winkler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Chren (Tím Ružinov) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Buocik (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Zuzana Schwartzová (nezávislá kandidátka) Soňa Svoreňová (nezávislá kandidátka) Alžbeta Ožvaldová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Kuklovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Mrva (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Tomáš Korček (nezávislý kandidát) Rudolf Kusý (Dobrá voľba a Umiernení) Lenka Antalová Plavuchová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Peter Pilinský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Čahojová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Simona Petrík (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Vician (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Tittel (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Zaťovič (Starostovia a nezávislí kandidáti) Juraj Štekláč (Starostovia a nezávislí kandidáti) Tomáš Husár (Starostovia a nezávislí kandidáti) Jozef Krúpa (Starostovia a nezávislí kandidáti) Ján Hrčka (nezávislý kandidát) Peter Cmorej (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Sabo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lucia Plaváková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Uhler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Oskar Dvořák (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Milan Polešenský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Robert Kočkovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Rakús (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Juraj Říha (nezávislý kandidát) Lucia Vidanová (nezávislý kandidát) Peter Tydlitát (nezávislý kandidát) Jakub Badrna (nezávislý kandidát) Peter Švaral (nezávislý kandidát) Martin Smeja (Strana obcí a miest – SOM Slovensko) Roman Mács (nezávislý kandidát) Oliver Solga (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Štefan Gašparovič (Hlas – sociálna demokracia) Juraj Petrakovič (nezávislý kandidát) Jozef Savkuliak (Strana obcí a miest – SOM Slovensko) Dušan Badinský (nezávislý kandidát) Mária Hudáková (Starostovia a nezávislí kandidáti) Tünde Neszméri Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny Vladimíra Vydrová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Mária Kisková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Juraj Jánošík (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Beňová Makkiová (nezávislá kandidátka)  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
ďakujeme! Ďakujem vám za účasť v spojených komunálnych a župných voľbách v Ružinove. Voľby sú oslavou demokracie a čím viac voličov sa ich zúčastní, tým sú ich výsledky férovejšie a reálnejšie odzrkadľujú vôľu ľudí. Ďakujem vám za podporu pre pokračovanie v mojej práci vášho starostu. Doposiaľ sa žiadnemu ružinovskému starostovi nepodarilo prekonať hranicu 10-tisíc hlasov. Vy ste mi ich dali 19 283. Je to najsilnejší mandát pre starostu Ružinova, aký ste kedy komu udelili. To, čo teraz cítim, viem zhrnúť do troch slov: zodpovednosť, zadosťučinenie a záväzok. Zodpovednosť, ktorú mám za výkon funkcie starostu a za to, aby sa mi ako vášmu starostovi o štyri roky znovu podarilo splniť hlavný cieľ: byť pripravený odovzdať Ružinov v lepšom stave, než v akom som ho po voľbách preberal. Zadosťučinenie za vaše ocenenie našej práce, ktorú sme s celým tímom poslancov a zamestnancov nášho úradu robili. A záväzok voči vám čestne a vo verejnom záujme vykonávať svoj mandát. Záväzok, ktorý je o to silnejší, o čo väčšiu podporu ste mi dali. Ešte raz vám ďakujem za každý jeden hlas. A sľubujem, že od prvého dňa budeme pracovať pre všetkých Ružinovčanov. Blahoželám zároveň všetkým zvoleným poslancom, aj nášmu staronovému primátorovi a županovi, s ktorými si prajeme výbornú spoluprácu v prospech mesta, kraja a samozrejme Ružinova. Váš starosta P.S.: Rád by som sa poďakoval aj stovkám ľudí, ktorí v našich komisiách zabezpečovali hladký priebeh volieb. Kolegovia na úrade ich pripravovali celé mesiace a volebný deň fungoval ako mal aj vďaka zamestnancom škôl, našej VPS a celý deň boli v pohotovosti aj kolegovia z miestnej a štátnej polície.   
Volebný manuál: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách

Volebný manuál: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách

Rubrika: Spravodajstvo
Už o niekoľko týždňov budeme vedieť, kto bude v nasledujúcich rokoch stáť na čele Ružinova, Bratislavy a župy a ktorí poslanci zasadnú do tridsiatich dní od volieb do poslaneckých lavíc. Kým sa tak však stane, ponúkame vám niekoľko štatistík o kandidátoch a prehľad najdôležitejších informácií o priebehu volebného dňa z pohľadu voliča. Pozrime sa na štatistiky kandidátov do ružinovského zastupiteľstva. O 25 poslaneckých miest sa uchádza rovná stovka kandidátov. Najmladšia kandidátka má 22, najstaršia 74 rokov, priemerný vek kandidátov je 45 rokov. Najviac z nich je v rozpätí 36 až 45 rokov. Kandiduje 26 žien a 74 mužov. Tri štvrtiny z nich má vysokoškolské vzdelanie (1. stupeň – 5, 2. stupeň – 64 a 3. stupeň – 8), 23 je bez titulu, resp. ho nemá uvedený. Po obdobiach, kedy v zastupiteľstvách dominovali lekári, právnici a architekti, si tentokrát takmer tretina kandidátov uvádzala ako povolanie manažment, príp. marketing a druhou veľkou skupinou je verejná správa. Dôležité informácie Ako bude prebiehať volebný deň a na čo by ste nemali zabudnúť? Predovšetkým... Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00. Volebná miestnosť Súčasťou oznámenia o mieste a čase konania volieb, ktoré ste dostali do schránok, je aj informácia o tom, kde má volič z konkrétnej adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli overiť, zoznam adries s priradenou miestnosťou nájdete aj na webe mestskej časti v sekcii Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 (v pravej časti hlavnej stránky) v dokumente Zoznam volebných okrskov, sídla miestností – podľa ulíc. Žiadne voličské preukazy Na rozdiel od prezidentských, parlamentných alebo európskych volieb nie je v týchto možné voliť mimo svojho volebného okrsku, takže svoj hlas môže volič odovzdať výlučne v mieste svojho trvalého pobytu. Overenie totožnosti Po príchode do volebnej miestnosti predložíte komisii občiansky preukaz (alebo doklad o pobyte cudzinca, kde je tiež uvedený trvalý pobyt). Sú to jediné doklady, ktoré sa pri týchto voľbách akceptujú. Ten, kto predloží cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list alebo neplatný občiansky preukaz, nebude môcť voliť. Počet „krúžkov“ Na každom hlasovacom lístku je uvedené, koľko poslancov sa v danom volebnom obvode volí. Znamená to, že nemôžete dať viac „krúžkov“ ako je počet poslancov. Môžete ich dať menej. Nie však viac, lebo potom neplatí žiadny z nich. V prípade starostu, primátora a župana môžete dať len jeden krúžok. Biele a modré obálky Kandidátov na komunálnych poslancov – ružinovských a mestských a starostu a primátora nájdete na bielych hlasovacích lístkoch, ktoré budete vkladať do bielych obálok a vhadzovať do bielej volebnej urny. Kandidátov na župných poslancov a župana zasa nájdete na modrých zoznamoch, vložíte do modrých obálok a vhodíte do modrej urny. Dôležité je nepomýliť sa, pretože ak by ste hodili bielu obálku do modrej urny, váš hlas by bol neplatný. Volebné urny Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výlučne) zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a umožňuje im požiadať o možnosť voliť na adrese trvalého bydliska. Už v tejto chvíli je však dôležité pamätať si, že treba požiadať o dve urny – bielu aj „modrú“ – pre oba typy volieb. Požiadať o prenosnú volebnú urnu môžete na tel. číslach 02/ 48 284 338 alebo 02/ 48 284 323 počas úradných hodín, resp. do 16:00 počas volebného dňa 29. októbra, nie však na konkrétnu hodinu.  
Voľby 2022: Kandidáti do Ružinovského zastupiteľstva

Voľby 2022: Kandidáti do Ružinovského zastupiteľstva

Rubrika: Spravodajstvo
29. októbra 2022 čakajú Slovensko historicky prvé spojené voľby, jeden deň to budú komunálne aj župné voľby. Prinášame vám prehľad kandidátov, z ktorých si budú môcť vyberať obyvatelia Ružinova. Zoznamy sú v podobe, v akej boli oficiálne zverejnené v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa.   KANDIDÁTI NA STAROSTU   1.       Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 2.       Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, starosta, Tím Ružinov 3.       Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   4.       Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 5.       Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát   KANDIDÁTI NA POSLANCOV   Volebný obvod číslo 1 – NIVY (volia sa 3 poslanci)        1.       Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti        2.       Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca starostu, Tím Ružinov        3.       Vladimír Kovalčík, 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms) 4.       Monika Kozelová, Mgr., 61 r., dramaturgička, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Tím Ružinov 5.       Pavol Pánik, 51 r., osvetľovač, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   6.       Marek Pokrývka, Mgr., 34 r., motoristický a technologický novinár, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   7.       Ivan Prokop, 42 r., prevádzkar ubytovacieho a rekreačného zariadenia, Tím Ružinov   8.       Adrian Šándorčín, Mgr., 47 r., advokát, Hlas - sociálna demokracia 9.       Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   10.      Ľuboš Šmidák, Mgr., 42 r., manažér, učiteľ, tlmočník, nezávislý kandidát 11.      Marek Tomašek, Ing., 36 r., projektový manažér, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca 12.     Lucia Venczelová, JUDr., 39 r., advokátka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   Volebný obvod číslo 2 – STARÝ RUŽINOV (volia sa 2 poslanci)    1.     Tomáš Alscher, Ing., MPH, 38 r., riaditeľ Národného onkologického ústavu, Tím Ružinov  2.     Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., marketingový manager, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  3.     Petra Kurhajcová, Ing., 42 r., poslankyňa za mestskú časť, podnikateľka, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca   4.     Ľubor Markech, JUDr., LL.M., MBA, 31 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia  5.     Adam Nochta, 30 r., marketingový špecialista, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  6.     Alena Novotná, Mgr., 36 r., projektová menežérka, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  7.     Ján Palenčár, 47 r., prezident asociácie realitných kancelárií, Tím Ružinov  8.     Michal Páleník, Mgr., Ing., PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  9.     Ján Polčic, 48 r., masér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 10.    Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., dlhoročná riaditeľka ZOO, Hlas – sociálna demokracia 11.    Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát     Volebný obvod číslo 3 – RUŽOVÁ DOLINA (volia sa 2 poslanci)    1.       Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas – sociálna demokracia  2.       Miroslav Bílik,  54 r., organizátor charitatívnych podujatí, Tím Ružinov  3.       Jozef Bodlák, Ing., 65 r., dôchodca, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  4.       Juraj Jánoš, Ing., 35 r., autorizovaný stavebný inžinier, súdny znalec, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca  5.       Viliam Kadera, 67 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    6.       Pavol Krajčík, BSBA, 49 r., projektový manažér, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  7.       Peter Šolc, 61 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    8.       Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mestskej časti, projektový manažér, Tím Ružinov     Volebný obvod číslo 4 – TRÁVNIKY (volia sa 3 poslanci)    1.          Michaela Biharyová, JUDr., 37 r., právnička, štátna zamestnankyňa, Tím Ružinov  2.          Martin Ferák, Mgr., 50 r., podnikateľ, Tím Ružinov  3.          Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., property menežérka,  Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca  4.          Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48 r., kontrolór v samospráve, Starostovia a nezávislí kandidáti  5.          Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46 r., administratívna zamestnankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti  6.          Anna Husárová, 69 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  7.          Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglického jazyka, Srdce – slovenská národná jednota – strana vlastencov  8.          Karolína Lupták Sigmundová, MSc., 33 r., analytička pre riadenie kreditného rizika v banke, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   9.          Jakub Mydla, Ing., 33 r., stavebný inžinier, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 10.         Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 11.         Juraj Polčič, Mgr., 39 r., sociálny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí 12.         Simona Silvia Richterová, 22 r., študentka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 13.         Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kontrolór hokejového zväzu, advokát, Starostovia a nezávislí kandidáti 14.         Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M. , 38 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia     Volebný obvod číslo 5 – POŠEŇ (volia sa 3 poslanci)    1.     Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systémový inžinier, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola  2.     Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  3.     Róbert Grega, Bc., 36 r., osobný bankár, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  4.     Leo Havlíček, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia   5.     Peter Herceg, Mgr., 49 r., projektový manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  6.     Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., expert na životné prostredie, Hlas – sociálna demokracia  7.     Matej Kučera, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Tím Ružinov  8.     Katarína Matejčíková, Mgr., 29 r., historička umenia, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  9.     Matúš Méheš, JUDr., 42 r., advokát, Tím Ružinov 10.    Rudolf Orlický, 72 r. dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   11.    Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškolská pedagogička, Tím Ružinov 12.    Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., architektka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   Volebný obvod číslo 6 – PRIEVOZ (volia sa 3 poslanci)    1.       Mária Barancová, PaedDr., 61 r., špeciálna pedagogička, Tím Ružinov  2.       Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  3.       Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér, Hlas - sociálna demokracia  4.       Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  5.       Nikolaj Gečevský, 45 r., veliteľ hasičského zboru, koordinátor záchranných zložiek, Tím Ružinov   6.       Pavol Hanzlík, Dipl. Ing., 59 r., chemik, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov  7.       Miroslav Janíček, 36 r., VZT technik,  Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    8.       Martin Kalináč, Mgr., 30 r., športový odborník,  Hlas - sociálna demokracia  9.       Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny manažér,  Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   10.      Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, učiteľ, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca 11.      Jana Lehocká, Ing., 56 r., ekonómka, Tím Ružinov 12.      Vladimír Németh, 57 r., živnostník, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov 13.      Michal Sebíň, RNDr., PhD., 41 r., riaditeľ, predseda občianskeho združenia, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita     Volebný obvod číslo 7 – ŠTRKOVEC (volia sa 3 poslanci)   1.       Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 2.       František Bolgáč, Ing., 46 r., obchodný manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva,  Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 3.       František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ, manažér, predseda predstavenstva, Tím Ružinov  4.       Jozef Hudák, Ing., 40 r., IT manager, správca bytového domu, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  5.       Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna radkyňa, Tím Ružinov  6.       Šimon Mega, Ing., 39 r., prevádzkar lodenice, Tím Ružinov  7.       Robert Müller, 65 r., dopravný konzultant, dôchodca, Hlas - sociálna demokracia  8.       Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, šofér autobusu, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca      Volebný obvod číslo 8 – OSTREDKY (volia sa 3 poslanci)   1.     Ivan Beňo, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 2.     Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a producent, Hlas - sociálna demokracia 3.     Matúš Grznár, Mgr., 41 r., riaditeľ v medzinárodnej IT firme, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 4.     Marianna Kováčová, Mgr., 47 r., zdravotná sestra, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   5.     Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 49 r., organizátor kultúrnych podujatí, Tím Ružinov 6.     Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana 7.     Katarína Nádaská, Mgr., PhD., 54 r., zamestnankyňa vo verejnej správe, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  8.     Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca starostu, Tím Ružinov  9.     Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, Tím Ružinov       Volebný obvod číslo 9 – TRNÁVKA (volia sa 3 poslanci)   1.     Peter Brťka, Mgr., 53 r., pedagogický pracovník, Hlas – sociálna demokracia 2.     Michaela Jakubová, MUDr., 38 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí 3.     Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  4.     Michal Kečkéš, Bc., 30 r., zástupca vedúceho prevádzky, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 5.     Dário Kočíšek, Mgr., 55 r., manažér prevádzkového úseku, nezávislý kandidát 6.     Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., poradca pre oblasť sociálnych vecí, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 7.     Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 8.     Marián Megyes, 54 r., manažér,  Národná koalícia / nezávislí kandidáti 9.     Robert Molnár, Mgr., 51 r., riaditeľ komunálneho podniku, Tím Ružinov 10.   Silvia Pilková, 48 r., spisovateľka, Tím Ružinov 11.   Dávid Staruch, Bc., MBA, 38 r., odborník v oblasti informačných technológií a dátového inžinierstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 12.   Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 13.   Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej firmy, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana       VOĽBY 2022 KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Ďalšie dva biele volebné lístky, ktoré dostanete vo volebnej miestnosti, sa týkajú voľby primátora hlavného mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. V tomto prípade už poslancov volia všetci Ružinovčania len z jedného zo- znamu - volebným obvodom je Ružinov.   KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA 1.       Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 2.        Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko 3.        Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 4.        Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (sms) 5.        Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 6.        Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ spravodlivosť 7.        Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 8.        Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 9.        Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana     KANDIDÁTI NA POSLANCOV Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 1.       Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas - sociálna demokracia 2.        Veronika Biksadská, Mgr. 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 3.        Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 4.        Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, nezávislý kandidát 5.        Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a producent, Hlas - sociálna demokracia 6.        Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér , Hlas - sociálna demokracia 7.        Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 8.        František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ, manažér, predseda predstavenstva, Tím Ružinov 9.        Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., občianska aktivistka, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 10.       Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systémový inžinier, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 11.       Marek Gabonay, Mgr., 43 r., manažér IT spoločnosti, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 12.       Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca starostu, Tím Ružinov 13.       Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický pracovník, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 14.       Nikola Gečevský, 45 r., veliteľ hasičského zboru a koordinátor záchranných zložiek, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 15.       Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr., LL.M., 48 r., kontrolór v samospráve, Starostovia a nezávislí kandidáti 16.       Janka Hrádková, Ing. Mgr., 46 r., administratívna zamestnankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti 17.       Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, starosta, Tím Ružinov 18.       Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Domov národná strana 19.       Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny manažér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 20.       Branislav Kaliský, Ing. arch., 54 r., architekt, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 21.       Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia 22.       Igor Kopecký, Ing., 65 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 23.       Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., marketingový manager, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 24.       Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, učiteľ, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 25.       Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglického jazyka, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov 26.       Monika Kozelová, Mgr., 61 r., poslankyňa parlamentu, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 27.       Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna radkyňa, nezávislá kandidátka 28.       Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., poradca pre oblasť sociálnych vecí, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 29.       Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 30.       Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 31.       Marián Megyes, 54 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 32.       Matúš Meheš, JUDr., 42 r., advokát, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 33.       Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 34.       Rudolf Orlický, 72 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 35.       Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca starostu, Tím Ružinov 36.       Dušan Pekár, JUDr. Ing., 58 r., dlhový poradca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 37.       Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškolská pedagogička, Tím Ružinov 38.       Karol Rebro, Ing. arch., 76 r., architekt, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 39.       Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, vodič autobusu, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 40.       Simona Silvia Richterová, 22 r., študentka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 41.       Denisa Saková, Ing., PhD., 46 r., poslankyňa, Hlas - sociálna demokracia 42.       Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, Tím Ružinov 43.       Adam Síth, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 44.       Peter Strapák, 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 45.       Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., poradkyňa, špecialistka, Hlas - sociálna demokracia 46.       Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 47.       Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kontrolór, advokát, Starostovia a nezávislí kandidáti 48.       Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej firmy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 49.       Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., architektka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 50.       Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát 51.       Jakub Vallo, MUDr., 38 r., lekár, anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 52.       Jozef Valovič, PaedDr., 70 r., futbalový tréner, Starostovia a nezávislí kandidáti 53.       Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mestskej časti, projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 54.       Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia 55.       Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35 r., hlavný štátny radca, geológ, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     VOĽBY 2022 KANDIDÁTI DO ŽUPNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Modré volebné lístky sú určené pre župné voľby. Na jednom z nich môžete dať krúžok svojmu kandidátovi za žu- pana a na druhom si vyberáte z kandidátov na poslancov. Rovnako ako v prípade voľby mestských poslancov, aj tu je volebným obvodom celý Ružinov.   KANDIDÁTI NA ŽUPANA 1.         Ivan Bošňák, Ing., 53, finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica    Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 2.         Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51, predseda samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto         Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 3.         Milan Lopašovský, PharmDr., 59, diplomat, Bratislava - Staré Mesto, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 4.         Ján Mažgút, Mgr., 40    hovorca, Bratislava - Petržalka  SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 5.         Magdaléna Sulanová, Ing., 70, poslankyňa národnej rady, Bratislava - Rača        Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 6.         Andrej Trnovec, RNDr., 59, manažér, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 7.         Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56, štátny tajomník pre regióny, Bratislava - Záhorská Bystrica ,  "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 8.         Štefan Zima, Mgr. art., 73, dôchodca, Vinosady REPUBLIKA     KANDIDÁTI NA POSLANCOV 1.         Igor Adamec, Mgr.         58        spisovateľ         Bratislava - Ružinov      HLAS - sociálna demokracia 2          Veronika Biksadská, Mgr.          40        zdravotníčka     Bratislava - Ružinov      NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 3          Kamil Bodnár, Mgr., 42, webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva         Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 4          Ján Buocik, Mgr., 45, advokát, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 5          Pavol Čery, 52, riaditeľ firmy, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 6          Miroslav Čevela, Mgr., 50, manažér a producent, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 7          Monika Ďurajková, 35, ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov    Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 8          Nikolaus Paul Esterházy, 37, lektor, Bratislava - Ružinov NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 9          Zuzana Fialová, Mgr., 48 ,občianska aktivistka, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 10        Peter Frasch, Ing. , 47, informatik, systémový inžinier, Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 11        Michal Gašaj, Ing., PhD. , 40, zástupca starostu, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 12        Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48, kontrolór v samospráve, Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13        Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46, administratívna zamestnankyňa Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 14        Martin Chren, Ing., 41, ekonóm, starosta, Bratislava - Ružinov   TÍM RUŽINOV 15        Jana Jányová, 35, marketingová manažérka, Bratislava – Ružinov, DOMOV národná strana 16        Erik Kaliňák, Mgr., 31, kreatívny manažér, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 17        Branislav Kaliský, Ing. arch., 54, architekt, Bratislava - Ružinov   NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 18        Peter Kalivoda, Mgr., 45, živnostník, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 19        Michal Kečkéš, Bc., 30, zástupca vedúceho prevádzky, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 20        Igor Kopecký, Ing., 65, manažér Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 21        Martin Kostelničák, PhDr., PhD. , 38, marketingový manager, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 22        Ernest Kováč, PhDr., 48, mediátor, učiteľ, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 23        Mária Kováčová, 69, právna poradkyňa Bratislava – Ružinov, "SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov" 24        Monika Kozelová, Mgr., 61, poslankyňa parlamentu, Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 25        Marcela Kulifajová, Ing., 47, štátna radkyňa, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 26        Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39, poradca pre oblasť sociálnych vecí, Bratislava - Ružinov        Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 27        Jozef Maté, Mgr., 57, výsluhový dôchodca, Bratislava - Ružinov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 28        Erik Megyes, Mgr., 25, manažér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 29        Marián Megyes, 54, manažér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 30        Natália Nash, PaedDr., 49, riaditeľka odboru, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 31        Jakub Nedoba, Mgr., 34 , publicista, Bratislava - Ružinov NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 32        Martin Patoprstý, Ing., 37, zástupca starostu, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 33        Dušan Pekár, JUDr., Ing., 58, dlhový poradca, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 34        Sylvia Pilková, 48, spisovateľka, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 35        Jana Poláčiková, PhDr., 55, vysokoškolská pedagogička Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 36        Ján Polčic, 54, masér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 37        Lukáš Reich, 36, majster výpravca, šofér autobusu, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 38        Denisa Saková, Ing., PhD., 46m poslankyňa, Bratislava - Ružinov HLAS - sociálna demokracia 39        Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45, ekonóm, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 40        Miloslava Šavelová, Ing.            , 71, poradkyňa špecialistka, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 41        Katarína Šimončičová, 74, ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov          NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 42        Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44, kontrolór hokejového zväzu, advokát Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 43        Filip Špacír, Bc., 29, riaditeľ stavebnej firmy, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 44        Ivor Švihran, 33 , sprievodca cestovného ruchu, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 45        Jakub Vallo, MUDr., 38, lekár - anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava - Ružinov      Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 46        Michal Vicáň, Mgr., 38, poslanec mestskej časti, projektový manažér, Bratislava - Ružinov         ,"ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 47        Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38, právnik, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 48        Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35, geológ, Bratislava – Ružinov, "DOBRÁ VOĽBA a Umiernení"    
Aktualita: Ružinov získa Vlčie Hrdlo

Aktualita: Ružinov získa Vlčie Hrdlo

Rubrika: Spravodajstvo
Konečne! Po desiatkach rokov Ružinov získa pozemky a komunikácie v lokalite tzv. Pohotovostného sídliska a vďaka tomu už bude vedieť poskytovať služby, ktoré doposiaľ nemohol. Situácia vo Vlčom hrdle bola odjakživa iná ako v ostatných častiach Ružinova a dokonca aj množstvo Ružinovčanom ho mylne považuje za súčasť susedných Podunajských Biskupíc. Domáci sa dlho dovolávali služieb, ktoré boli vo zvyšku mestskej časti samozrejmosťou. Dôvod však bol jednoduchý. Pozemky a komunikácie v tejto lokalite boli vo vlastníctve Slovnaftu a mestská časť nemôže investovať financie z rozpočtu, ak nejde o jej majetok alebo majetok, ktorý by jej bol zverený do správy. Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamätajú, že v tamojších bytovkách bývali ako v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu. Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval s vedením tejto spoločnosti o zverení majetku do správy mestskej časti. Prvým príkladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte pred letom 2019, boli dve zanedbané detské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur), a potom ich zveril do správy Ružinova. Tá najväčšia zmena však obyvateľov Vlčieho hrdla čaká teraz. Niekoľko dní po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa budú poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovať o materiáli, na základe ktorého spoločnosť Slovnaft prevedie do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy a ostatné pozemky dostane do prenájmu za euro. Vďaka tomu už od jari bude môcť mestská časť zabezpečovať vo Vlčom hrdle kosenie, vysýpanie košov a ďalšiu bežnú údržbu.  
Nová škola vo výstavbe: Pribudne 9 tied aj telocvičňa

Nová škola vo výstavbe: Pribudne 9 tied aj telocvičňa

Rubrika: Spravodajstvo
Posledná nová základná škola bola v Ružinove postavená pred asi 55 rokmi. Odvtedy však v našej mestskej časti pribudlo asi 40-tisíc obyvateľov, ale škola žiadna. Až doteraz. Po Tomášikovej a Medzilaboreckej sa začína stavať aj na Ostredkovej.  Nová škola na Ostredkovej by v každom inom meste bola samostatnou plnohodnotnou základnou školou, u nás v Ružinove rozšíri kapacity existujúcej “modrej” školy. Pribudne 9 tried, odborné kabinety aj moderná telocvičňa s kapacitou až 500 ľudí, ktorá bude slúžiť aj športovým klubom a verejnosti. Výstavba by mala byť ukončená do jedného roka. V areáli sú už ťažké stroje, položený je aj základný kameň. Po dokončení bude budova patriť medzi najmodernejšie a najekologickejšie školy v hlavnom meste. Dokazuje to plánované vybavenie. Jeho súčasťou budú totiž tepelné čerpadlá, solárne panely, zelená strecha, či vnútorná rekuperácia vzduchu. V roku 1966, keď sa škola otvárala, mala 25 kmeňových tried a deti do nej chodili v dvojzmennej prevádzke. Dnes má 37 kmeňových tried a deti sa v nej už nestriedajú, ale všetky začínajú vyučovanie ráno v rovnakom čase. Každý rok pribúdajú štyri prvácke triedy a bolo by ich aj viac, keby to kapacita dovolila. O Ostredkovú je totiž mimoriadny záujem. Podľa hodnotenia INEKO je to tretia najlepšia škola v Bratislavskom kraji a 20. na Slovensku. Financie na výstavbu pôjdu najmä z fondov Európskej únie, čomu predchádzali intenzívne vyjednávania zástupcov župy o tom, že aj Bratislava má mať právo čerpať europeniaze na výstavbu základných škôl. Spolu s Tomášikovou, kde sa Ružinovu podarilo získať budovu novej školy, a finišujúcou výstavbou na Medzilaboreckej, je Ostredková už treťou školou, ktorá v posledných rokoch rastie v Ružinove. V našej mestskej časti sa však kladie dôraz aj na miesta v materských školách. V súčasnosti sa spúšta otvorenie dvoch predškolských zariadení.   
Servis: Ako zaplatiť za parkovanie v regulovanej zóne?

Servis: Ako zaplatiť za parkovanie v regulovanej zóne?

Rubrika: Spravodajstvo
Prvé rezidentské zóny v rámci celomestskej parkovacej politiky spustilo hlavné mesto začiatkom tohto roka. Prvou ružinovskou bol koncom marca Starý Ružinov a postupne sa pridávali ďalšie lokality. A napriek tomu, že už tento systém funguje viac ako pol roka, stále nám prichádzajú otázky, ako má človek vedieť, či je alebo nie je zóne regulovaného parkovania a ako má vedieť, či a koľko má zaplatiť.  Sú dve veci, ktoré dajú človeku pri cestách do iných miest najviac zabrať – ako sa dajú kúpiť lístky na MHD a či sa na tom voľnom parkovacom mieste, ktoré ste našli, aj skutočne môžete parkovať a ak áno, ako zaplatiť za parkovanie. Ak napríklad chodievate do Viedne, tabuľa o tom, že vstupujete do „zóny“ uvidíte prakticky na začiatku mesta a potom už vlastne nikde. A nejaký čas potrvá, kým si zvykneme na nové pravidlá aj u nás. Ako si teda môžete byť istí, že vám domov nepríde mastná pokuta za parkovanie? Okrem časti Ružinova funguje regulované parkovanie aj v niekoľkých ďalších častiach Bratislavy – v Novom Meste, Starom Meste, Petržalke a v Rači. Najdôležitejšie je pozorne si všímať dopravné značenie, ale ak nechcete urobiť zbytočnú chybu (napríklad v susediacich lokalitách, kde platia rozdielne pravidlá), odporúčame vám využiť niektorú z mobilných aplikácií. Nielenže na mape presne uvidíte, či na tom mieste môžete parkovať, ale zároveň môžete jej prostredníctvom aj priamo zaplatiť. Aplikácie rozlišujú, či ste rezident alebo nie, ak parkujete mimo svojej domovskej zóny, môžete využiť svoju bonusovú kartu na 2 hodiny zadarmo (s výnimkou najviac exponovaných lokalít, napr. centrum mesta) alebo hodiny z návštevníckej karty. Pred uplynutím doby, za ktorú máte uhradené parkovanie, dostanete notifikáciu, aby ste si ho v prípade potreby mohli predĺžiť. Aby ste takúto správu určite dostali, nezabudnite si v nastavení telefónu takéto notifikácie povoliť. Potvrdenie o platbe vám následne príde aj na vašu e-mailovú adresu. Okrem kontroly platieb je dôležité nezabúdať, že v regulovanej zóne je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach resp. v parkovacích pásoch. Státie na komunikácii, chodníku, spevnenej ploche, kde nie je vyznačené parkovacie miesto, nie je povolené (ani v čase, kedy zóna nie je spoplatnená – vždy je povolené zaparkovať len na vyznačenom parkovacom mieste/páse). Zároveň je dôležité všímať si, či konkrétne miesto (najčastejšie vnútrobloky, ale aj niektoré ulice) nie sú prístupné výlučne pre rezidentov. Všetky informácie, ktoré súvisia s celomestskou parkovacou politikou nájdete na stránke paas.sk. V prípade nejasností môžete využiť jednoduchý formulár priamo na tejto stránke, využiť infolinku 0800 222 888 (v pracovné dni od 7:00 do 19:00) alebo navštíviť niektoré klientske miesto (najbližšie nájdete v Apollo Business Centre II na Prievozskej 4, v Centrálnej tržnici na Trnavskom mýte – na 1. poschodí alebo v podchode na Hodžovom námestí).  
Regulované zóny: Pohodlnejšie parkovanie pre rezidentov

Regulované zóny: Pohodlnejšie parkovanie pre rezidentov

Rubrika: Spravodajstvo
Diskusie o regulovanom parkovaní vyvolávala pred jej zavedením mnoho emócií. Prax však ukazuje pozitívne výsledky. Boli sme sa pozrieť v zóne Nivy, aby sme zmapovali, aký efekt priniesli nové pravidlá v parkovaní. Ukazuje sa, že dopravná situácia je prehľadnejšia, ulice sú prázdnejšie a parkovacích miest je pre rezidentov viac. Keď sa o regulovanom parkovaní začalo hovoriť, vznikli hneď dva tábory – jeden za a druhý celkom logicky – proti. Ich argumenty boli jasné. Prívrženci dávno vedeli, že parkovanie bez pravidiel nie je v hlavnom meste dlhodobo udržateľné. Odporcovia však namietali, že regulácia nemá význam. Je to tak naozaj? Aké boli ciele? • jasne definovať, kde môžu vozidlá parkovať v súlade so zákonom tak, aby nebránili v rozhľade v križovatkách, vjazdom a výjazdom vozidiel z pozemkov a garáží, nepoškodzovali zeleň, neblokovali chodníky • vyčistiť verejný priestor od narastajúceho počtu parkujúcich vozidiel a skvalitniť tak životné prostredie a verejný priestor pre obyvateľov zóny • zachovať čo najväčšiu plochu chodníkov pre chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky • zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska Ako na to? Už teraz mapovacia štúdia dokazuje, že prvé tri ciele sa dajú dosiahnuť jediným krokom a to vodorovným dopravným značením. Parkovanie v zóne je totiž povolené iba na vyznačených parkovacích miestach, pričom je zabezpečená kontrola dodržiavania týchto stanovených pravidiel. Parkovanie na nevyznačených miestach je povolené iba vo vnútroblokoch, kde o tom informujú zvislé dopravné značky. Ako zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov? Odpoveď je jednoduchá - znížením počtu parkujúcich vozidiel v regulovanej zóne. Ako je to možné desiahnuť? Tito kroky robíme: 1. vo vymedzenom čase je parkovanie v takejto zóne pre nerezidentov spoplatnené 2. vo vnútroblokoch a označených úsekoch ciest je povolené parkovať 24 hodín denne výlučne rezidentom, pričom nie je tam možné zakúpiť parkovací lístok pre nerezidenta  3. postupné rušenie vyhradených parkovacích miest pre fyzické osoby a právnické osoby s výnimkou vyhradených miest pre ťažko zdravotne postihnutých obyvateľov zóny 4. postupné odstránenie vrakov, ktoré blokujú parkovacie miesta (na čom intenzívne dlhodobo pracujeme) 5. obmedzenie počtu vozidiel na domácnosť, ktoré môžu dostať rezidentskú kartu – z celkového počtu vydaných rezidentských kariet si 1. vozidlo registrovalo 90 % domácností, 2. vozidlo 9 % domácností a 3. vozidlo menej ako 1 % domácností Čo sa zmenilo? Už teraz je však možné konštatovať, že vo vysokej miere sa parkuje iba na vyznačených miestach, čím sa výrazne vyčistil verejný priestor a chodníky opäť plnia svoju funkciu. Slúžia teda chodcom a matkám s kočiarmi, pre ktoré boli manévre pomedzi automobily mimoriadne nebezpečné. Dostupnosť parkovacích miest pre rezidentov sa mení v závislosti od hodín počas dňa a tiež dní v týždni. Dostupnosť parkovacích miest pre rezidentov nie je na každej ulici v regulovanej zóne rovnaká. Po monitoringu v kritických lokalitách sa situácia prehodnotí tak, aby bol zabezpečený dostatok parkovacích miest pre rezidentov v dostupnej vzdialenosti od bydliska. Čo bude ďalej? Spustenie regulácie je len prvým krokom. Situácia sa bude ďalej monitorovať a podľa potreby ďalej pridávať/ uberať/ meniť počty parkovacích miest, ale aj časové sloty, počas ktorých je spoplatnené parkovanie nerezidentov alebo určiť miesta výlučne pre parkovanie rezidentov.   
Aktuálne: Spojené voľby sú už za dverami

Aktuálne: Spojené voľby sú už za dverami

Rubrika: Spravodajstvo
Už o necelé dva mesiace, 29. októbra, čaká Slovensko jedinečný volebný deň. Po prvýkrát v histórii budú totiž v priebehu jediného dňa obyvatelia voliť nielen svojich zástupcov do obecných zastupiteľstiev, ale aj do orgánov samosprávnych krajov. V prípade Bratislavy a Košíc dostanú voliči do rúk ešte viac volebných lístkov – vyberať si budú poslancov miestneho, mestského a župného zastupiteľstva, starostu, primátora a ešte aj župana. V čase, keď sme začínali distribuovať toto číslo Ružinovského Echa, odovzdávali jednotliví kandidáti svoje kandidátne listiny. Termín bol stanovený na základe zákona do 30. augusta. Od tohto dňa sa začala posledná fáza predvolebnej kampane. Kto kandiduje Tieto voľby sú iné aj v tom, že okrem kandidátov, ktorí do volebného súperenia vstupujú pod hlavičkou nejakej politickej strany alebo koalície, si voliči môžu vyberať aj spomedzi kandidátov bez politického zaradenia. Politická príslušnosť je na volebnom lístku vždy uvedená. Voliči v Ružinove si zvolia 25 poslancov miestneho zastupiteľstva v celkovo 9 volebných obvodoch, krúžkovať môžu dvoch alebo troch, podľa toho, v ktorom obvode majú trvalý pobyt. Do mestského zastupiteľstva pošlú Ružinovčania v týchto voľbách 7 poslancov a do župy 6. Dôležité je krúžkovať vždy len toľko kandidátov, koľko postov je pre daný obvod k dispozícii. V prípade, že by volič zakrúžkoval viac kandidátov, volebný lístok by bol neplatný. Rôzne kompetencie Prvé komunálne voľby, t.j. voľby do orgánov samospráv obcí, v ponovembrovej histórii boli na Slovensku v roku 1990, teraz nás teda čakajú deviate. Župné voľby majú o čosi kratšiu históriu. Po prvýkrát sme si ich volili prostredníctvom svojich zástupcov v roku 2001. Napriek viac než tridsaťročnej skúsenosti s fungovaním samospráv ešte stále nezanedbateľná časť ľudí nevníma rozdiely medzi jednotlivými zložkami. Jedným z najčastejších mýtov je predstava o ich hierarchickom usporiadaní. Podstatným faktom však je, že hlavné mesto (resp. magistrát) nie je nadradené mestským častiam a nemôže im teda niečo prikázať. Rovnako je to vo vzťahu mesta a župy. Kto čo robí Takisto platí, že nie všetko, čo sa deje na území mestskej časti, môže riešiť (v našom prípade) Ružinov. Medzi najvýznamnejšie kompetencie mestských častí patria materské škôlky (čo je dokonca originálna kompetencia samosprávy) a základné školy. Rovnako sa stará o zeleň a ihriská/ športoviská na svojich, resp. zverených pozemkoch (to je možné overiť si na katastri, aj v jeho online verzii), prípadne o údržbu ciest a chodníkov, ktoré má zverené do svojej správy. Hlavné mesto/ magistrát sa venuje oblastiam, ktoré majú celomestský charakter – napr. MHD, vydáva záväzné stanoviská k výstavbe (ak niečo odsúhlasí, v podstate je cesta k stavbe otvorená, ak odmietne, je tomu naopak), má na starosť základné umelecké školy a centrá voľného času, ale aj cesty a chodníky a ich údržbu (zjednodušene ide o tie, po ktorých jazdí MHD – napríklad Gagarinova, Mierová, Hraničná, aby sme spomenuli len niektoré z tých, na ktoré sa pýtate najčastejšie) a starostlivosť o ľudí bez domova. Župa je aktérom s geograficky najrozsiahlejším záberom. Do jej kompetencií spadajú napríklad regionálna doprava, stredné školy, domovy sociálnej starostlivosti, oblasť kultúry (BSK je napríklad zriaďovateľom Divadla Aréna), vrátane rekonštrukcií kultúrnych pamiatok, ale má aj právomoci v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti (vydávanie povolení na činnosť zdravotníckych zariadení vrátane ambulancií, stacionárov, polikliník, ale aj lekární či výdajní zdravotníckych potrieb).  Ružinovskí poslanci Vždy niekoľko mesiacov pred voľbami poslanci rozhodujú o tom, koľko členov bude mať v nasledujúcom volebnom období zastupiteľstvo. Deje sa to tak na všetkých úrovniach – v mestskej časti, v meste, aj na župe. Dnešné zastupiteľstvo tvorí 25 poslancov a rovnako tomu bude aj po voľbách 29. októbra 2022. Nebolo tomu tak vždy. V roku 1990 mala, vtedy ešte Bratislava II, až 60 poslancov a bolo tomu tak až do volieb v roku 2002 (Ružinov ako samostatná mestská časť vznikla v decembri 1990). V rokoch 2002 až 2006 ich bolo už len 40, 2006 až 2010 mala mestská časť 31 poslancov a od roku 2010 pôsobí ružinovské zastupiteľstvo s dnešnými 25 poslancami. Najčastejšie otázky Termín volieb Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hod. Distribúcia oznámení V najbližšom čase začne mestská časť distribuovať do domácností oznámenia o čase a konaní spomínaných volieb. Väčšina z nás si ešte pamätá, že na týchto „listoch“ bolo uvedené aj meno konkrétneho voliča. To už tentokrát nebude. Volebná miestnosť Súčasťou oznámenia bude zároveň aj informácia o tom, kde má volič z konkrétnej adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli overiť už teraz, zoznam adries s priradenou miestnosťou nájdete už teraz na webe mestskej časti, na www. ruzinov.sk v sekcii Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 (v pravej časti hlavnej stránky) v dokumente Zoznam volebných okrskov, sídla miestností – podľa ulíc. Žiadne voličské preukazy Na rozdiel od prezidentských, parlamentných alebo európskych volieb nie je v týchto možné voliť mimo svojho volebného okrsku, takže svoj hlas môže volič odovzdať výlučne v mieste svojho trvalého pobytu. Overenie totožnosti Po príchode do volebnej miestnosti a potvrdení, že konkrétny človek sa nachádza vo voličskom zozname obce, musí tento svoju totožnosť potvrdiť predložením platného občianskeho preukazu. Je to jediný doklad, ktorý sa akceptuje. Ten, kto predloží cestovný pas, vodičský preukaz alebo rodný list, nebude môcť voliť. Volebné urny Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výlučne) zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a umožňuje im požiadať o možnosť voliť na adrese trvalého bydliska. Telefónne číslo, na ktorom si môžete dohodnúť návštevu volebnej komisie, zverejníme v nasledujúcom čísle Ružinovského Echa. Už v tejto chvíli je však dôležité pamätať si, že treba požiadať o dve urny – bielu aj „modrú“ – pre oba typy volieb. Všetky podrobnosti nájdete na www.ruzinov.sk  
Ružinovskí poslanci: Anketa: Podľa čoho sa rozhodovali pri hlasovaniach?

Ružinovskí poslanci: Anketa: Podľa čoho sa rozhodovali pri hlasovaniach?

Rubrika: Spravodajstvo
V časopise Ružinovské Echo sme sa poslancov každý mesiac pýtali na ich názor na témy, o ktoré ste sa v danom období intenzívnejšie zaujímali. Vďaka zrozumiteľnej a prehľadnej forme odpovedí ste mali možnosť vidieť, ako by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do programu rokovania ružinovského zastupiteľstva, resp. aký majú názor na iné závažné témy, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú každodenný život obyvateľov mesta. Aj vďaka týmto ich vyjadreniam ste mali možnosť spoznať ich aj z inej strany a porovnať, ako sa rôzni poslanci pozerajú na rovnakú situáciu. Dôležitou súčasťou toho, akí poslanci sú, je totiž aj to, čo ich v tejto práci motivuje. Keďže sa blížime ku koncu volebného obdobia, položili sme im poslednú otázku a opýtali sme sa, čo pre nich bolo pri ich poslaneckej práci najdôležitejšie a podľa čoho ste sa pri hlasovaniach, práci v komisiách a predkladaní návrhov rozhodovali. 
Servis pre občanov: Ako neporušiť zákon a nepokaziť si vzťahy

Servis pre občanov: Ako neporušiť zákon a nepokaziť si vzťahy

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Príchod leta znamená aj to, že trávime stále viac času vonku. Čím je nás však na námestiach, v parkoch a pri vode viac, tým dôležitejšie je správať sa k sebe navzájom s rešpektom a dodržiavať zákony. Skúsme si predstaviť, ako by to vyzeralo, ak by viaceri nedodržiavali pravidlá...  Čím krajšie dni a dlhšie večery, tým viac sťažností dostávame na pitie alkoholu na verejnosti, porušovanie nočného kľudu, voľne behajúce psy, či kŕmenie rýb alebo kačiek na jazerách. Každá z týchto situácií je porušením zákona a v prípade, že ľudia nereagujú na upozornenia okoloidúcich, konať môže polícia. Žiadny alkohol Nie, dať si napríklad pohár vína v reštaurácii, v pube, či na food feste alebo podobnej akcii zakázané nie je. Je však zakázané kúpiť si ho a popíjať s kamarátmi mimo priestorov gastroprevádzky. Dospelí, ktorí si v týchto teplých dňoch kúpia pivo alebo džbán vína na osvieženie, kým sa hrajú s deťmi na ihrisku alebo v parku, porušujú zákon a riskujú pokutu až do výšky 33 eur. A to už sa ten drink celkom predraží. Oveľa viac však riskuje prevádzka, ktorá im umožní alkohol vyniesť. Pokuta pre ňu môže dosiahnuť výšku až 6 638 eur. Za alkohol sa považuje nápoj, ktorý obsahuje viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu, takže aj radler. Vo všeobecnosti sa alkohol nesmiete piť v blízkosti škôl a školských zariadení, cintorínov a zdravotníckych zariadení, kostolov, na detských ihriskách a na zastávkach MHD. Voľný pohyb psov Možno máte pocit, že váš pes je len hravý, má rád ľudí a v žiadnom prípade by nikomu neublížil, ale nič z toho nie je dôvodom, aby sa vás ľudia báli. A to bez ohľadu na to, či máte čivavu, alebo buldoga. Faktom je, že najviac podnetov sa týka práve majiteľov veľkých bojových (a podobných) psov, ktorí ich ani nemajú na vodítku, ani nemajú náhubok, ktorý väčšie psy musia nosiť na verejnosti povinne. Na výhovorky tu naozaj nie je žiadny priestor. Jediné miesta, kde v Ružinove môžu majitelia pustiť svoje psy z vodítka, sú výbehy na voľný pohyb psov. Dva výbehy (jeden pre väčších a jeden pre menších psov) nájdete na Haburskej a ďalšie v Parku A. Wetzlera (pred Paneurópskou vysokou školou), na Astronomickej, Syslej a Sabinovskej/Drieňovej. Nikde inde sa voľný pohyb nedovoľuje. Vstup so psom je zakázaný aj do do všetkých verejnosti prístupných budov, MHD, vodných plôch (vrátane Štrkovca a Rohlíka), do areálov školských a predškolských zariadení, na športoviská a štadióny prístupné verejnosti, na cintoríny a na plochy verejnej zelene a do parkov. Za porušenie tohto pravidla hrozí pokuta až 65 eur. Kŕmenie zvierat Problémov, s ktorými sa na mestskú časť počas leta zvyknete obracať, je podstatne viac, ale okrem tých, ktoré sme už spomínali, sú to často ešte dve témy – kŕmenie kačiek, rýb, či holubov a rušenie nočného kľudu. Kŕmiť či už zvieratá na jazere alebo holuby je zakázané a to bez ohľadu na často používanú vetu – „veď my ako malí sme to robili bežne“. Okrem to, že dnes žije v Ružinove asi dvojnásobok obyvateľov v porovnaní s obdobím detstva dnešných štyridsiatnikov, kŕmením rybám a kačkám nepomáhame, zabíjame ich. Pokuta za takéto správanie je až 33 eur a ako všetky ostatné uvádzané môže byť uložená aj opakovane. Rušenie nočného kľudu Poslednou z tém týkajúcich sa susedského spolunažívania je rušenie nočného kľudu. V prípade, že je po 22:00 váš sused, niekto pred domom alebo nejaká prevádzka neprimerane hlučná, kontaktujte mestskú políciu. Aj keď pošlete podnet na miestny úrad, alebo sa posťažujete susedovi, nikto tento problém za vás nevyrieši. Jediný, kto môže konať, je naozaj len polícia.  
Servis pre občanov: Manuál parkovacej politiky pre šoférov

Servis pre občanov: Manuál parkovacej politiky pre šoférov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Do konca leta sa bude podľa pravidiel celomestskej parkovacej politiky parkovať v časti Ružinova až po úroveň Bajkalskej ulice. Poslednou lokalitou, ktorá v tejto časti pribudne, bude Ružová dolina. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, na čo treba myslieť, ak nechcete, aby vám v poštovej schránke pristála správa z magistrátu s pokutou za parkovanie.  Vyplnenie formulára kvôli vydaniu rezidentskej karty trvá doslova len niekoľko minút. Keď sme registráciu skúšali v redakcii, bonusovú kartu sme mali schválenú obratom a rezidentskú a návštevnícku do troch hodín od zadania požiadavky do systému. Kto dostane karty? Najjednoduchšie je získanie bonusovej karty, o tú môže požiadať ktokoľvek (fyzická osoba) s trvalým pobytom na území hlavného mesta, teda aj ak nebýva v zóne regulovaného parkovania. Môže s ňou parkovať dve hodiny denne v zónach B,C,D, teda okrem najatraktívnejších zón (ako napr. centrum mesta). Najdôležitejšiu, rezidentskú kartu, môže získať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne (v byte, nie v nebytovom priestore ako je apartmán) a vzťah k motorovému vozidlu. Nevydáva sa teda na služobné/ firemné autá. V prípade, že žiadateľ o kartu (podnikateľ) má v zóne prevádzku alebo sídlo firmy, prípadne ak tam ako fyzická osoba vlastní nehnuteľnosť, ale nemá tam trvalý pobyt, môže požiadať o vydanie abonentskej karty. V existujúcich ružinovských zónach je jej cena 1500 eur za rok. Pozor na vnútrobloky Prísnejšie pravidlá parkovania platia vo vnútroblokoch (ako napríklad na Miletičovej pri kúpalisku Delfín). Na týchto miestach môžu parkovať výlučne len rezidenti, nemôžu sa tu využívať ani návštevnícke ani bonusové karty (na miestach pre rezidentov môžu parkovať aj držitelia abonentských kariet) a ani platba prostredníctvom mobilnej aplikácie. Dodávky, ktoré tu zvyknú parkovať, po spustení zóny takisto zmiznú. Prísne kontroly Aby mohli rezidenti v novej zóne PAAS skutočne lepšie parkovať, je nesmierne dôležité, aby sa dôsledne dodržiavali a kontrolovali pravidlá. Inými slovami, aby parkovacie miesta nezaberali tí, ktorí na parkovanie oprávnenie nemajú, či už prostredníctvom rezidentskej karty alebo zaplatením hodinovej sadzby. Práve kontrola parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti vďaka minuloročnej novele zákona umožní neporovnateľne efektívnejšiu kontrolu v teréne, než bolo doteraz možné len osádzaním „papúč“. Pokuty sú posielané poštou a už nie je potrebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa vozidla, čo celý systém kontroly urýchľuje. Na adresu jeho trvalého bydliska bude poštou doručená obálka s informáciou o výške pokuty aj o spôsobe úhrady (plná výška pokuty je 78 eur.