Spravodajstvo

Skúsenosti s regulovaným parkovaním: Paas: Viac ako len dostupné parkovanie

Skúsenosti s regulovaným parkovaním: Paas: Viac ako len dostupné parkovanie

Rubrika: Spravodajstvo
Jedným zo základných zámerov regulovaného parkovania je dostupnosť parkovacích miest. Čo však obyvateľom prináša regulácia okrem tohto zámeru? Spolu s našimi kolegami sme si prešli niekoľko lokalít, kde je už regulácia zavedená a porovnali ich s miestami, kde ešte neplatí. Základným pravidlom je to, aby vozidlá stáli iba tam, kde je to dopravným značením určené. Regulované parkovanie sa v danej zóne realizuje pomocou dopravného značenia. Označené je vodorovným a zvislým dopravným značením tak, že sa určí: ■ kde môžu vozidlá parkovať ■ kde bude realizovaný pohyb vozidiel a cyklistov ■ kde sa môžu pohybovať chodci ■ kde verejný priestor môže plniť svoje ostatné úlohy Ako prebieha dodržiavanie pravidiel? Na rozdiel od neregulovaných zón, v zónach PAAS už nekontrolujú parkovanie len hliadky mestskej polície, ale aj vyškolení kontrolóri. Títo niekoľkokrát denne skontrolujú každú ulicu v zóne. Majiteľovi vozidla, ktoré bude stáť na nevyznačenom mieste, bude po potvrdení spáchania priestupku odoslaná pokuta. Čo prinesie jasne určený dopravný priestor vodičom: ■ dostatočné rozhľady v križovatkách a tým aj plynulú a bezpečnú premávku v týchto úsekoch ■ viditeľnosť chodcov čakajúcich pred priechodmi ■ plynulý prejazd ulicami ■jasné dopravné pokyny vďaka novonavrhnutému a zosúladenému dopravnému značeniu Čo prinesie cyklistom: ■ uľahčí sa pohyb cyklistov v rámci zóny ■ prepoja sa nadradené cyklistické trasy Čo prinesie chodcom: ■ väčšina chodníkov prestane slúžiť na parkovanie a uvoľní sa celá šírka chodcom ■ bezpečný a plynulý pohyb chodcov vrátane rodičov s kočíkmi ■ voľný prístup ku vchodom domov ■ dostatočný rozhľad pri vchádzaní na priechod pre chodcov ■ bezpečnejšie prechádzanie vozovky mimo priechodov pre chodcov vďaka upokojeniu dopravy Čo prinesie všetkým obyvateľom: ■ revitalizáciu zelených plôch, keďže už nebudú spojazdňované vozidlami ■ vrátenie voľného verejného priestranstva, ktoré nebolo na parkovanie určené opäť jeho pôvodnému účelu ■ upokojenie dopravy prvkami, ktoré motivujú vodiča aby dodržiaval maximálnu dovolenú rýchlosť v zóne (30 km/h) ■ postupné odstránenie vrakov a odložených nepoužívaných vozidiel ■ prístup vozidiel OLO ku kontajnerovým stojiskám a pravidelný bezproblémový odvoz smetí ■ zníženie tranzitnej dopravy v zóne a tým pokojnejšie prostredie Prípadné podnety od obyvateľov regulovanej zóny budú spracovávané postupne a riešené systémovo. Na nasledujúcich fotkách vidno príklady z niekoľkých ulíc, kde je možné porovnať, ako sa zmenilo tamojšie prostredie po zavedení regulovaného parkovania.   
Takýto bol Ružinov:"Autobuska" by mala 40 rokov

Takýto bol Ružinov:"Autobuska" by mala 40 rokov

Rubrika: Spravodajstvo
Bude to už štyridsať rokov, čo 15. augusta 1983 otvorili pôvodnú Autobusovú stanicu Mlynské nivy. Jej výstavba trvala osem rokov (1975 – 1983), architektkou bola Ing. arch. Valéria Triznová. V čase svojho vzniku dokázala stanica denne obslúžiť 50-tisíc cestujúcich a vypraviť 485 spojov. Mala 38 nástupíšť a 10 výstupíšť, pohyblivé schody, poštu, zmenáreň, reštauráciou či dispečerské centrum s nepretržitou prevádzkou. Jej súčasťou mal byť pôvodne aj 13-poschodový vežiak. Ten však nakoniec nepostavili. Predtým bol na týchto miestach napríklad aj vojenský sklad. Budovu stanice definitívne zatvorili 1. októbra 2017 (slúžila 34 rokov). Ak máte aj vy historické zábery či fotografie z Ružinova, pošlite nám ich na adresu fotky@ruzinov.sk. Radi ich uverejníme v ďalších číslach Ružinovského Echa. Zdroj: TASR  
Ružinov proti korupcii

Ružinov proti korupcii

Rubrika: Spravodajstvo
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa získal Ružinov certifikát v oblasti boja proti korupcii: ISO 37001: Systém manažérstva proti korupcii (úplatkárstvu). Táto norma pomáha odhaľovať potenciálne ohniská korupcie a vytvoriť transparentný systém zabraňujúci úplatkárstvu. V prípade, že máte vedomosť o korupčnom správaní, môžete ich (spolu s doplňujúcimi informáciami, ktoré by napomohli k prešetreniu prípadu) doručiť na miestny úrad do rúk zamestnancov zodpovedných za túto agendu. Ako môžete svoje podnety doručiť? poštou (aj anonymne) Tatiana Tóthová/ Tatiana Baáriová (ISO) Miestny úrad Bratislava – Ružinov Mierová 21 827 05 Bratislava Obálku označte: NEOTVÁRAŤ elektronicky: korupcia@ruzinov.sk  
Osobnosti Ružinova: Pošlite nám svoje nominácie

Osobnosti Ružinova: Pošlite nám svoje nominácie

Rubrika: Spravodajstvo
Poznáte nejakého výnimočného Ružinovčana alebo človeka, ktorý je nejakým spôsobom spätý s našou mestskou časťou? Niekoho, kto je úspešný doma alebo v zahraničí? Nominujte ho na verejné ocenenie mestskej časti. Čas máte do 31.augusta. V posledných rokoch získali toto ocenenie viaceré osobnosti, ktoré za roky a desaťročia svojej profesionálnej kariéry získali rešpekt aj ďaleko za hranicami Ružinova. Medzi laureátov patria napríklad Alfréd Wetzler (v roku 1944 spolu s Rudolfom Vrbom utiekol z koncentračného tábora v Osvienčime a ich správa zachránila životy možno až státisícov ďalších ľudí), infektológ Peter Sabaka, historik umenia a pamiatkar Patrik Guldan alebo vysokoškolský pedagóg Tibor Wallner. Návrh na udelenie najvyššieho ocenenia mestskej časti môže predložiť ktokoľvek – jednotlivec, občianske združenie alebo inštitúcia. Udeľuje sa ľuďom, ktorí sú spätí s Ružinovom a ktorí sa osobitne významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mestskej časti a život jej obyvateľov alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Prihlasovací formulár, ktorý nájdete na webe www.ruzinov.sk, stačí doručiť na adresu Miestneho úradu Bratislava – Ružinov buď poštou alebo elektronicky až do 31. augusta 2023. Dôležité je, aby boli vyplnené všetky jeho časti – vrátane odôvodnenia, životopisu a (pokiaľ navrhovaný kandidát ešte žije) jeho podpis na súhlase s nomináciou. Návrhy potom posúdi komisia školstva, kultúry a športu, ktorá spomedzi nominácií vyberie kandidátov na udelenie ocenenia, navrhne ich starostovi, a potom tento zoznam predloží na rokovanie miestneho zastupiteľstva. elektronicky: ocenovanie@ruzinov.sk poštou s označením „OCEŇOVANIE – OSOBNOSŤ RUŹINOVA“: Komisia školstva, kultúry a športu Miestny úrad Bratislava - Ružinov Mierová 2 827 05 Bratislava  
Volebný manuál: Informácie pre voličov

Volebný manuál: Informácie pre voličov

Rubrika: Spravodajstvo
Posledná septembrová sobota sa bude niesť v znamení predčasných parlamentných volieb. Čo sa bude diať dovtedy? Na čo by ste nemali zabudnúť? Aké ďalšie termíny nás čakajú, kým voliči rozhodnú, ktoré politické zoskupenia ich budú v najbližšom volebnom období zastupovať v NR SR? Voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra 2023 v čase od 7:00 do 22:00. V Ružinove bude 70 volebných okrskov, ktorých rozpis je dostupný na webovej stránke mestskej časti www.ruzinov.sk (lišta na pravej strane: voľby do NR SR 2023) a na tejto stránke budú postupne pribúdať aj všetky ďalšie aktuálne informácie. Oznámenia o mieste a čase konania volieb (s presným určením, kde budú mať obyvatelia s konkrétnym miestom trvalého pobytu svoju volebnú miestnosť) spolu so zoznamom kandidátov budú rozdistribuované do domácností do 5. septembra. Volebné komisie Každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bude zaregistrovaná, môže do 21. augusta 2023 delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie. Každá okrsková komisia musí mať minimálne 5 členov. Ak členov delegovaných politickými stranami nebude dostatok, zvyšných členov doplní obec. V takom prípade bude na webe zverejnená informácia o tom, dokedy a akým spôsobom sa môžu registrovať záujemci o účasť vo volebnej komisii (volby@ruzinov.sk). Voľba zo zahraničia Občania Slovenska, ktorí žijú v zahraničí, môžu voliť poštou – podmienkou je však registrácia. Kým v minulosti sa žiadosti posielali na obec (v našom prípade na adresu mestskej časti), teraz je to už plne v kompetencii ministerstva vnútra. Žiadosť možno ministerstvu adresovať buď elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 52 dní pred konaním volieb, t.j. 9. augusta 2023. Formulár a všetky potrebné informácie sú dostupné na webe ministerstva vnútra www.minv.sk. Voliť týmto spôsobom môžu občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, resp. majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej územia. Podmienkou je občianstvo SR, vek 18 rokov (najneskôr v deň konania volieb) a uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú bude možné zaslať materiály na hlasovanie. Tie voličom odošle ministerstvo vnútra najneskôr 40 dní pred konaním volieb. Hlasovacie preukazy Voliči, ktorí v čase volieb nebudú v mieste trvalého bydliska a budú chcieť voliť v inom okrsku, môžu od 16. augusta 2023 požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu troma spôsobmi: ■ osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29. 9. 2023) v čase úradných hodín (v posledný deň pred voľbami bude kancelária mimoriadne k dispozícii aj v piatok do 12:00, v ostatné piatky nie) ■ v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konaní volieb (t.j. najneskôr 8. 9.), ■ elektronicky (e-mailom) najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t.j. najneskôr 8. 9. 2023). Všetky informácie nájdete na www.ruzinov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
na miestnom úrade nás čaká ešte pracovnejšie leto než obvykle. Chystáme spustenie novej zóny rezidentského parkovania na Štrkovci, začneme s niektorými väčšími opravami ciest (s opravou časti Mlynských Luhov či Kladnianskej sme čakali na prázdniny, keď dopravné obmedzenia menej zasiahnu do premávky), ale najmä musíme urobiť všetko pre to, aby sme dokončili dve nové rozostavané základné školy, do ktorých by už 2. septembra mali nastúpiť prváčikovia. Júnové zastupiteľstvo schválilo zmenu nášho rozpočtu, čo prináša aj niekoľko nových projektov. Dobrej správe sa snáď potešia na Trnávke: Ružinov podá pomocnú ruku hlavnému mestu a prispeje na obnovu Kina Zora, aby sa mohlo čo najskôr znovu otvoriť a nezostalo nefunkčné ďalšie roky. Viac peňazí dáme do opráv našich škôl, napríklad telocvične v Ružovej doline či jedální na Tomášikovej a Mierovej. A napriek ťažkej finančnej situácií pridáme aj na opravy ciest a chodníkov. Stará radnica v Prievoze bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, na projekte jej obnovy už pracujeme. Plním svoj sľub a od 1. júla sme prebrali starostlivosť o Pohotovostné sídlisko vo Vlčom hrdle. Úspešne sme zvládli prvý ročník Ružinovskej futbalovej ligy žiakov základných škôl - zvíťazila ZŠ Vrútocká. Naša najstaršia základná škola Kulíškova oslávila svoje 70te narodeniny. Jej pani riaditeľka Snehotová po 27 rokoch poctivej práce odchádza na penziu - v mene celej mestskej časti jej ďakujem za jej službu a želám veľa radosti s vnúčatami. Verím, že rada školy zvolila dynamickú a akčnú nástupkyňu, ktorá túto našu ZŠ povedie do novej éry. Želám vám krásne a naozaj oddychové leto. Váš starosta  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
keď sa robí v Ružinove, tak vo veľkom. Je to tým, že Ružinov je štvrtým až piatym najväčším mestom na Slovensku (podľa toho, či rátame len oficiálnych obyvateľov, alebo aj tých bez trvalého pobytu). Pred časom sme napríklad vymenili piesok v našich pieskoviskách. Bolo to milión kilogramov, ktoré kolegovia z Ružinovského podniku museli previezť hore a dole, naložiť a vyložiť. A sú to makači, zvládli to za menej ako týždeň. Podobných štatistík by som mohol spomínať množstvo. Od kolegov, ktorí spracúvajú doklady najvyššiemu počtu utečencov pred vojnou na celom Slovensku - najviac je ich totiž v Ružinove, cez jeden z najvyťaženejších stavebných úradov na Slovensku, ktorý ročne vybaví viac než 4000 spisov, až po najviac domovov seniorov spomedzi všetkých mestských častí. Ružinov je síce druhý bratislavský obvod, ale v mnohých oblastiach je mestskou, či dokonca celoslovenskou, jednotkou. Dôležitou oblasťou, v ktorej sa prejavuje veľkosť Ružinova, je aj kosenie. Znamená to pokosiť 165 hektárov zelene. Práve v čase uzávierky tohto čísla sme v Prievoze začali s prvou tohtoročnou kosbou a v závislosti od počasia by to našim chlapom malo trvať zhruba 5 týždňov. Nezľaknite sa, ak u vás napríklad veľké plochy pokosia, no menšie trávniky či okolo stĺpov a stromov zostanú zarastené: aby sme boli rýchlejší, kosíme na dvakrát: najprv každú lokalitu prebehnú chlapi na veľkých kosačkách a do pár dní prídu ručnými kosačkami dokončiť miesta, kam sa väčšie stroje nedostanú. Kosíme vždy na maximálnu možnú výšku, aby tráva nevysychala, a nechávame aj nekosené miesta, aby si svoje našla aj príroda. Váš starosta  
Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Pýtali ste sa: Plánovaná výstavba v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Každým rokom sa Bratislava mení, pribúda nová výstavba – bytové domy, infraštruktúra, ale aj verejné priestranstvá. Jednou z najžiadanejších častí mesta je práve Ružinov. V uplynulých týždňoch a mesiacoch získalo súhlas magistrátu niekoľko nových stavieb. Získanie záväzného stanoviska hlavného mesta znamená, že ak stavebník splní všetky určené podmienky, nič mu už v ceste nestojí. Ružová dolina V susedstve trhoviska Miletičova, na mieste dnešného Kovoprojektu, vyrastie nový polyfunkčný objekt Nový trh. Budú ho tvoriť dve časti – nižšia, 14-podlažná v tvare brány s otvorom do úrovne deviateho podlažia, a vyššia – 20-podlažná veža. Od nižšej časti ju bude deliť päťpodlažný objekt s verejnou obchodnou pasážou. Pod celým objektom má vzniknúť trojpodlažné podzemné parkovisko so 440 parkovacími miestami a deväť ich bude vybudovaných na ulici ako náhrada zrušených pozdĺžnych stojísk v dôsledku zobojsmernenia ulice Ružová dolina. Práce by sa mali začať v roku 2024 a výstavba by mala byť hotová za tri roky. Štrkovec Ďalšou stavbou, ktorá pribudne v Ružinove, bude polyfunkčná budova pri Heliose na Herlianskej ulici. Má mať jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží a vznikne tam 20 bytov a 8 ďalších priestorov, ktoré budú plniť funkciu bývania. Podzemná garáž bude mať kapacitu 57 stojísk a ďalších 13 bude vonku pri budove. Prievoz Na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice, medzi prevádzkou McDonald´s a Centrom pre liečbu drogových závislostí, vyrastie nová centrála spoločnosti LIDL. Stavba má mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží (s jedným ustúpeným). V podzemí bude garáž so 71 parkovacími miestami a ďalších 220 ich bude na pozemku pred samotnou centrálou. Táto výstavba susedí s pozemkom, na ktorom by podľa platného stavebného povolenia malo vyrásť obchodné centrum Prievoz – jednopodlažný objekt s povrchovým parkoviskom, ktorý mal byť podľa pôvodne avizovaných plánov dokončený koncom roka 2023. Budúcnosť pre Mlynské nivy Podmienkou pre vydanie záväzného stanoviska je súlad s územným plánom. Podľa informácií Metropolitného inštitútu dostalo hlavné mesto minulý rok 16 žiadostí od rôznych vlastníkov pozemkov na zmenu územného plánu. Na základe tohto dopytu zverejnilo mesto návrh zadania pre urbanistickú štúdiu Mlynské nivy. Týka sa územia s rozlohou 138 hektárov, ktoré je vymedzené ulicami Košická, Prievozská, Hraničná, diaľnica D1 – Prístavný most a Prístavná a kde by časom mohlo pribudnúť až 20-tisíc obyvateľov. Súčasťou zadania štúdie je v novej štvrti v rámci verejného priestoru navrhovaný mestský bulvár primárne určený pre električkovú trasu, cyklotrasu a peší pohyb, aký Bratislava doteraz nemá. Bulvár majú dopĺňať komorné námestia so vzájomne prepojenými ulicami. Štvrť by mala mať blokovú zástavbu a vznikne tu tiež sieť verejných parkov. Dôležitú úlohu hrajú dobré prepojenia k nábrežiu Dunaja, zimnému prístavu, k zóne Chalupkova, k Ružovej doline a Prievozu. Celý návrh je dostupný na webe www.bratislava.sk, prípadne www.mib.sk a verejnosť ho môže pripomienkovať do utorka 7. februára 2023.   PROCES POVOĽOVANIA Vydanie povolenia na výstavbu je proces, ktorý trvá celé mesiace. V  rôznych fázach sa do neho môžu zapojiť aj občania a  pripomienkovať či namietať ho. Platí, že čím skôr, tým lepšie. Kým v procese EIA sa toho dá ovplyvniť dosť, stavebné povolenie je už do veľkej miery technická záležitosť a  zastaviť stavbu v  procese jeho vydávania je takmer nemožné. 1. Posudzovanie EIA – Ministerstvo životného prostredia a  okresné úrady posudzujú vplyv navrhovanej stavby na životné prostredie. Do tohto procesu sa môže zapojiť každý občan. Výsledkom môže byť aj nedovolenie stavby, alebo stanovenie prísnych podmienok na jej výstavbu. 2. Vydanie záväzného stanoviska – stanovisko vydáva hlavné mesto. Ak dá kladné stanovisko, jeho rozhodnutie je pre mestskú časť záväzné a  osvedčí tým, že stavba je v  súlade s územným plánom. 3. Vydanie územného rozhodnutia – Platné územné rozhodnutie dáva developerovi právo umiestniť stavbu presnej veľkosti na pozemok. Účastníkmi územného konania môžu byť obyvatelia dotknutí výstavbou, ale aj všetci tí, ktorí boli účastníkmi posudzovania EIA. Kľúčovým parametrom pre vydanie územného rozhodnutia je súhlas primátora – kladné záväzné stanovisko. 4. Vydanie stavebného povolenia – V  stavebnom konaní už stavebný úrad zväčša posudzuje len splnenie technických podmienok konkrétnej stavby. Šanca ovplyvniť výstavbu v  tejto fáze procesu je už len minimálna. 5. Kolaudácia – Pri dokončenej stavbe skúma stavebný úrad, či boli splnené všetky normy, zákony a  požiadavky, aby bolo stavbu možné začať užívať.   
Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Samospráva: Zástupcovia ZMOS u prezidentky

Rubrika: Spravodajstvo
Tradičného novoročného prijatia predstaviteľov samospráv u prezidentky Zuzany Čaputovej sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia samosprávnych krajov SK 8, Únie miest Slovenska a za Združenie miest a obcí Slovenska aj ružinovský starosta Martin Chren. Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami rátal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Týmito slovami Zuzana Čaputová ocenila pôsobenie samospráv a zároveň aj poukázala na prekážky, ktorým musia čeliť. „Hoci nemám možnosť priamo ovplyvniť rozhodnutia iných politických hráčov, urobím všetko pre to, aby som samosprávy ochránila od dosahov zákonov, ktoré sú v kolízii s ústavou," povedala prezidentka a pokračovala tým, že pre činnosť samospráv je nevyhnutná politická stabilita, predvídateľnosť rozhodnutí vlády i stabilný systém financovania. Vo svojom príhovore tiež zdôraznila význam samospráv pri správe vecí verejných a pripomenula, aké náročné situácie musia riešiť – ako pomoc množstvu utečencov z Ukrajiny alebo energetická kríza.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
pred niekoľkými dňami som sa so skupinou primátorov, starostov a županov zúčastnil novoročného prijatia u prezidentky Zuzany Čaputovej. Veľmi si vážim jej slová o tom, ako sú v mnohých prípadoch práve samosprávy tými, ktoré dnes štát držia nad vodou a ako by s nimi mal štát počítať nielen vtedy, keď potrebuje ich pomoc v čase kríz, ale aj vtedy, keď sa pripravujú zákony, ktoré majú vážny dopad na ich fungovanie a rozpočty. Kiež by si ich vzali k srdcu aj iní predstavitelia štátu, ktorí posledné mesiace a roky robili presný opak toho, na čom sú postavené úspešné krajiny - centralizovali, samosprávam jednou rukou pridávali úlohy a robotu a druhou rukou zároveň uberali peniaze a kompetencie. Jedno ťažké obdobie je za nami, pred nami sú však žiaľ roky, ktoré budú ešte ťažšie a zložitejšie. Za samosprávu však budeme veľmi radi, keď na strane štátu budú predstavitelia ochotní počúvať a komunikovať, aby aj naše odborné argumenty a skúsenosti pomohli Slovensku zvládnuť náročné skúšky a prekážky, ktoré nás čakajú. Nikto nevie, ako tento začínajúci rok 2023 dopadne, aké prekvapenia nám prinesie a čo bude na jeho konci. Chaotický svet okolo nás sa mení tak rýchlo, že odhadovať, čo bude v decembri, je ako veštiť z krištáľovej gule. A na záver jedna pracovná... Od nového roka fungujeme na úrade v obnovenej zostave a vo funkciách zástupcov starostu budú pôsobiť Martin Patoprstý a Marek Machata. Oboch si veľmi vážim a som rád, že ich v tomto zložitom období budem mať po boku. V rukách držíte prvé tohtoročné číslo Ružinovského Echa, a tak dovoľte mi zaželať vám v novom roku zdravie, šťastie a lásku. A k tomu navyše pokoj, dostatok rozumu a za každý splnený sen aspoň jeden nový, lebo snívať stále treba. Váš starosta  
Vyhradené parkovacie miesta: Kde sa rušia a kde pokračujú?

Vyhradené parkovacie miesta: Kde sa rušia a kde pokračujú?

Rubrika: Spravodajstvo
S realizáciou regulovaného parkovania a postupným dopravným značením sa menia aj pravidlá pre vyhradené parkovanie. V niektorých lokalitách už dochádza k ich úplnému zrušeniu. Aký je dôvod a aké pravidlá platia v jednotlivých zónach? Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické a právnické osoby sa v regulovanej zóne RU1 s výnimkou ťažko zdravotne postihnutých osôb (tie sa budú prideľovať v štandardnom režime) rušia ku koncu tohto roka. Vyhradené miesto pre konkrétneho účastníka cestnej premávky je totiž najmenej efektívnym spôsobom využitia verejného priestoru v prípade rezidentského parkovania. Jedno miesto totiž využíva iba jedno vozidlo, ktoré má povolenie. Keď tam však toto vozidlo neparkuje, miesto je síce prázdne, avšak stále blokované a ostatní ho nemôžu využívať. Situácia sa tak zrušením takýchto vyhradených miest nielen zlepší ale aj zjednoduší - vytvoria sa miesta, ktoré budú môcť využívať všetci rezidenti a aj návštevníci zóny. Čo musí urobiť užívateľ? Užívatelia vyhradených parkovacích miest v zóne RU1 budú vyzvaní, aby k 31.12.2023 odstránili dopravné značenie. Vyhradené parkovanie v zatiaľ neregulovaných zónach Štrkovec a Trávniky je platné do konca roka 2023, nové žiadosti o vyhradené parkovacie miesta sa už neprijímajú s výnimkou osôb ŤZP. V neregulovaných zónach Pošeň a Ostredky sa o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta ešte dá požiadať, platnosť vyhradených miest bude do konca roka 2024. V ostatných lokalitách Trnávka a Prievoz sa povoľujú vyhradené parkovacie miesta bez obmedzenia.   
Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Sprievodca samosprávou: Čo robí mesto a čo mestská časť?

Rubrika: Spravodajstvo
Samosprávne inštitúcie sú už niekoľko desaťročí významnou súčasťou našej spoločnosti, ale ani napriek tomu ešte stále ich ľudia nemajú zažité. V Bratislave, ktorú tvoria mestské časti a okrem starostov máme aj primátora, je situácia ešte komplikovanejšia. Aký je vzťah medzi mestom a mestskými časťami? Aké sú právomoci obce? Aký je vzťah poslancov a mestského, prípadne miestneho úradu?  Mesto a mestská časť Napriek často zaužívanému názoru, hlavné mesto nie je nadriadeným orgánom voči mestským častiam, a teda primátor nie je šéfom starostov. Sú to rovnocenné subjekty, ktoré majú len inú pôsobnosť. Mestské časti riešia témy, ktoré sú občanom najbližšie, mesto také, ktoré presahujú jednotlivé mestské časti – najjednoduchšími príkladmi sú napríklad MHD, odvoz odpadu alebo verejné osvetlenie. Znamená to, že niektoré podnety z Ružinova (a od obyvateľov iných mestských častí) budú riešiť na magistráte. Ďalším príkladom sú cesty, chodníky, zeleň alebo detské ihriská. Zjednodušene – „veľké“ cesty, teda také, po ktorých jazdí MHD, sú v správe hlavného mesta, tie „menšie“ v správe mestskej časti. Výnimkou sú komunikácie v súkromnom vlastníctve, tie nemôže opravovať ani magistrát, ani mestská časť. Takéto využívanie verejných zdrojov by bolo totiž protizákonné. Jedinou výnimkou sú prípady, kedy obec dostane cesty a chodníky do správy (ako napríklad naposledy vo Vlčom hrdle). Deľba moci Klasické rozdelenie moci na zákonodarnú (parlament), výkonnú (vláda) a súdnu môžeme použiť aj na úrovni samosprávy. V tomto prípade primátor, resp. starosta, reprezentujú výkonnú moc a poslanci zákonodarnú a žiadna zo zložiek nie je tej druhej nadriadená. V praxi to znamená, že primátor/ starosta nemajú právo dávať poslancom úlohy a poslanci nemajú právo zasahovať do zodpovedností starostu, chodu mestského, resp. miestneho úradu a dávať úlohy jeho zamestnancom. Zodpovednosť Kľúčový rozdiel medzi primátorom/ starostom a poslancami zastupiteľstva je v miere zodpovednosti. Primátor/ starosta ako štatutári obce nesú za svoje rozhodnutia priamu zodpovednosť. Znamená to, že v prípade porušenia zákona nesú právnu zodpovednosť (napr. v podobe zodpovednosti za škodu). Naproti tomu sú poslanci súčasťou zastupiteľstva, teda kolektívneho orgánu a ich zodpovednosť je skôr politická. Ako príklad môžeme použiť situáciu, keď zastupiteľstvo odsúhlasí všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré je v rozpore so zákonom. V takomto prípade koná prokurátor a na základe jeho protestu musí obec uviesť VZN do súladu so zákonom. Poslanci, ktorí hlasovali za takýto zákon, nijako sankcionovaní nie sú. Právomoci Vyjadrenia typu „je to v Ružinove/ v Bratislave, tak im to prikážte/ zakážte“, alebo „keď sa chce, všetko sa dá“ v prípade štátnych a verejných inštitúcií neplatia. Na rozdiel od súkromnej sféry, kde môže človek robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje, inštitúcie môžu robiť len to, čo im zákon dovoľuje. Mestská časť tak napríklad nemôže vybudovať zastávku vlaku na konci Ružinova, aby ľudia z okolitých obci neprichádzali do mesta vlakom, ale musia to urobiť železnice a ministerstvo dopravy. Zamestnanci úradu nemôžu prísť a riešiť rušenie nočného kľudu, to je v kompetencii mestskej polície, resp. RÚVZ. A starosta nemôže ani len tak odvolať riaditeľa školy. Práve tento princíp však zabezpečuje, že sa v rukách jednotlivých inštitúcií nebude koncentrovať neprimerane veľa moci a bude zaistená ich rovnováha.   V ČOM SA ODLIŠUJÚ? MESTO (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ mestská hromadná doprava ■ verejné osvetlenie ■ odvoz odpadu ■ vodovody a kanalizácie (okrem tých, ktoré patria k nehnuteľnostiam) ■ ZUŠ a centrá voľného času ■ výber dane z nehnuteľnosti ■ vydáva záväzné stanoviská (čo je podmienka pre akúkoľvek výstavbu) ■ koordinácia celomestskej parkovacej politiky ■ pomoc ľuďom v núdzi (nocľahárne a útulky) ■ zariadenia pre seniorov MESTSKÁ ČASŤ (vrátane prenesenej štátnej správy) ■ jasle ■ materské školy ■ základné školy ■ zariadenia pre seniorov ■ matrika (rodná, sobášna, úmrtná) ■ evidencia pobytov (trvalý, prechodný) ■ stavebný úrad ■ zariadenia pre seniorov ■ daň za psa  
Referendum 2023: Manuál pre voliča

Referendum 2023: Manuál pre voliča

Rubrika: Spravodajstvo
Na Slovensku sa pripravuje už deviate referendum v ére samostatnosti. Občania sa ho budú môcť zúčastniť 21. januára 2023 od 7:00 do 22:00 a odpovedať v ňom budú len na jedinú otázku. Na rozdiel od nedávnych spojených volieb je z pohľadu voliča hlasovanie v referende jednoduchšie. Hlasovať môže vo svojom volebnom okrsku (teda v mieste trvalého bydliska), alebo hocikde inde na základe hlasovacieho preukazu. V prípade, že má trvalý pobyt na Slovensku a v čase referenda sa zdržiava mimo krajiny, môže požiadať obec (mestskú časť), v ktorej má trvalý pobyt, o možnosť hlasovať poštou. Túto alternatívu môžu využiť aj tí, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale boli zapísaný do osobitného zoznamu voličov. Voliť budú môcť aj tí voliči, ktorí budú v daný deň v karanténe. Hlasovací preukaz Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne v úradných hodinách obce (najneskôr však 20. 1. 2023 do 12:00), listom (doručeným na adresu Miestny úrad MČ Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava - najneskôr 2. 1. 2023) alebo elektronicky na e-mailovej adrese referendum@ruzinov.sk tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 2. 1. 2023. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí). Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v úradných hodinách obce najneskôr 20. 1. 2023 do 12:00. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi (meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu). Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do troch pracovných dní. Aká bude otázka? „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky?“ Kedy je referendum platné? Odovzdanie podpisov a samotné konanie referenda ešte nepotvrdzuje jeho platnosť. Musí sa na ňom zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a z toho počtu musí tiež nadpolovičná väčšina prijať rozhodnutie, o ktorom sa hlasuje. Ak sú tieto podmienky splnené, Národná rada vyhlási prijatý návrh rovnako ako zákon. Všetky podrobnosti vrátane termínov a adries na doručovanie nájdete na webe mestskej časti www.ruzinov.sk v časti Referendum 2023.   
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
tento príhovor píšem len niekoľko hodín pred prvým z a s a d n u t í m nového zastupiteľstva. Pred štyrmi rokmi som si netrúfal odhadnúť ako to spolu s poslancami zvládneme, ale dnes už viem, že základom je schopnosť spolupracovať. A práve naša vzájomná spolupráca pre mňa bola a vždy bude najdôležitejšia. To od nás ľudia očakávajú. Schopnosť hľadať riešenia a slušne navzájom komunikovať. Rád by som sa poďakoval aj primátorovi Matúšovi Vallovi a županovi Jurajovi Drobovi - veľmi si vážim, že ste vždy boli Ružinovu aj mne korektnými partnermi a som rád, že budeme mať možnosť spolupracovať aj naďalej. Spolupráca a férovosť neznamenajú, že pre každý problém budeme prichádzať s rovnakým riešením. Znamená, že budeme počúvať jeden druhého. Že sa budeme rozhodovať podľa argumentov a nie „za“ niekoho, alebo „proti“ niekomu. Záleží na nás všetkých, ako bude vyzerať Ružinov a to nehovorím len o opravených chodníkoch a detských ihriskách. Komunálna politika je omnoho náročnejšia ako tá veľká. Riešime totiž to, čo trápi našich susedov – ľudí, ktorých denno-denne stretávame. Je ťažké pripomínať si, že výtlk na mojej ulici je menší ako ten o niekoľko kilometrov ďalej. Je ťažké nežiadať, aby sa požiadavky mojich susedov neriešili skôr ako iné. Je ťažké, ak sa na vás sypú výčitky na sociálnych sieťach a vy viete, že sa musíte rozhodovať podľa závažnosti problému, hoci sa tým rozhodne každému nezavďačíte. Čakajú nás ťažké roky. Energetická kríza a dopad rôznych balíčkov výrazne zatrasú rozpočtami všetkých samospráv. Takéto náročné obdobie zvládne len silná koalícia 25 poslancov, ktorým záleží na tom, aby sa tu Ružinovčanom žilo stále lepšie. A verím, že takých 25 poslancov v tomto zastupiteľstve máme. Váš starosta  
Aktuality: Najnovšie správy z Ružinova

Aktuality: Najnovšie správy z Ružinova

Rubrika: Spravodajstvo
Minulé číslo Ružinovského Echa bolo trochu netypické, a tak sa doň nedostalo viacero vecí, ktoré za posledné týždne v Ružinove pribudli – či už to bolo vynovené detské ihrisko, nové denné centrum pre seniorov, eurofondy, ktoré mestská časť získala na obnovu škôlky, ale aj jedna obrovská rekonštrukcia kanalizácie na Trnávke a začiatok výstavby kanalizácie na Pálenisku. Nová kanalizácia na Pálenisko Kanalizáciu dnes v Bratislave takmer všetci považujeme za úplnú samozrejmosť. Napriek tomu ešte stále existujú lokality, kde ešte stále chýba. Jedným z takýchto miest je aj časť Prievozu - Pálenisko. Stavebné práce na tomto náročnom a finančne mimoriadne nákladnom projekte začnú už v týchto dňoch. Budovanie kanalizácie nie je v kompetencii mestských častí, ale v tomto prípade sa to podarilo vďaka štvorstrannej dohode medzi Ružinovom, BVS, magistrátom a stavebníkom, ktorý neďaleko stavia development Nový Ružinov. Mestská časť bude budovanie kanalizácie financovať z developerského poplatku za Nový Ružinov a samotný investor prispel zabezpečením projektov a povolení v hodnote viac ako 200-tisíc eur. Potom ako bude postavený hlavný kanalizačný zberač, na ktorý sa priamo pripoja susediace domy, dobuduje BVS rozvetvenie kanalizácie do jednotlivých ulíc Páleniska. Rekonštrukcia kanalizácie Zničené cesty a chodníky na Trnávke trápia tamojších obyvateľov už veľmi dlho. Sú to asi štyri roky, čo sa pri oprave jedného z „výtlkov“ na Bencúrovej cesta prepadla a spadlo do nej aj nákladné auto BVS, ktoré ho prišlo opravovať, problém bol totiž v kanalizácii a vo vodovode. A to je situácia, ktorá sa opakuje vo veľkej časti starej Trnávky. Bez ich rekonštrukcie sa však nedajú vymieňať povrchy ciest a chodníkov, ľahko by sa mohlo stať, že už o rok budú v rovnakom stave ako teraz. Vďaka spolupráci s BVS a magistrátom sa to však konečne zmení a Trnávku čaká historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia kanalizácie. V návrhu nového investičného plánu BVS je určených viac ako päť miliónov eur na najbližšie tri roky na komplexnú obnovu kanalizácie a vodovodov na Trnávke. A po oprave hlavných trás ďalšie tri milióny na zvyšok a ďalší približne milión investuje hlavné mesta na vybudovanie kanalizácie v okolí Terchovskej, kde doteraz na niektorých uliciach chýba. Keď ide o mimoriadne drahý projekt, nedá sa zrealizovať naraz, a preto bude prebiehať v priebehu jedného roka, ale postupne. Celý projekt je pripravený tak, aby sa odstránili všetky problémy, ktorými dnes Trnávka trpí - od zlých ciest a chodníkov, neustálych prepadov na nich, až po vyrážanie vody z toaliet na prízemiach pri silnom daždi. Ktorých ulíc sa teda rekonštrukcia týka: Rozmarínová, Staničná, Na Lánoch, Slowackého, Kašmírska, Vrútocká, Gašparíkova, Na Úvrati, Táborská, Banšelova, Revolučná, Bencúrová, Rádiová, Pri Strelnici, Okružná - druhá polovica, Jasná, Edisonova, Beckovská, Wattova, Koperníkova, Tŕňová, Kovorobotnícka, Pri Zvonici, Lidická, Železná, Bielkova, Hasičská, Kultúrna, Vápenná a Kašmírska za blokom I a II. Rozšírenie ZŠ Ružová dolina Za posledných viac ako päťdesiat rokov sa Ružinov výrazne rozrástol a pribudli desiatky tisíc obyvateľov. Jedna z vecí, ktoré sa nemenili, bol počet základných škôl a ich kapacity už dosahovali hranice. Dnes už Ružinov stavia dve nové školy, na ktoré mestská časť získala takmer 6 miliónov eur z eurofondov - rekord v ružinovskej histórii. Nová škola na Medzilaboreckej bude dokončená už čoskoro a začína sa výstavba aj na novej škole na Ostredkovej. Okrem týchto veľkých projektov využívame aj existujúce priestory v školách, a preto sa len nedávno začala prestavba časti priestorov na základnej škole v Ružovej doline, kde z bývalého služobného bytu a kancelárií vzniknú už čoskoro tri nové triedy. Eurofondy pre škôlky Veľké projekty ako výstavba škôl a škôlok by nemožné realizovať len z rozpočtu mestskej časti, bez pomoci eurofondov. Okrem spomínaných 6 miliónov eur získal len pred niekoľkými týždňami Ružinov aj ďalších 550-tisíc eur. 150-tisíc preplatí časť nákladov na rekonštrukciu škôlky na Haburskej, kde v rámci rekonštrukcie pribudla napríklad aj zelená strecha a vodozádržné opatrenia na dvore. Väčšiu časť financií, 400-tisíc, získala mestská časť na prestavbu bývalej knižnice na novú škôlku s troma triedami na Tomášikovej. Nové výbehy pre psov Každý, kto sa rozhodne mať psa v meste, veľmi dobre vie, že venčenie znamená mať psíka neustále na vôdzke. Aby si však mohli domáci miláčikovia užiť trochu voľného pohybu, vznikajú v mestách oplotené výbehy pre psov. V Ružinove ich máme hneď niekoľko – na Tomášikovej pred Paneurópskou univerzitou, na Astronomickej (za garážami), na Syslej (aj s hracími prvkami pre psov), na Sabinovskej/ Drieňovej (pri jazere) a na Haburskej dokonca dva – jeden pre menších a druhý pre väčších psov. Pred niekoľkými dňami k nim pribudli ďalšie dva – na Rožňavskej (za parkoviskom bývalého Baumaxu) a na Gašparíkovej ulici. Rekordné počty odtiahnutých vrakov Vraky sú problém, ktorý trápi väčšinu miest, ale čím horšia je situácia s parkovaním, tým ich ľudia vnímajú citlivejšie. Odtiahnuť vrak nie je možné zo dňa na deň, zákon presne určuje lehoty a majiteľ vozidla tak má vždy niekoľko týždňov na to, aby ho odstránil sám. Až potom môže konať mestská časť. Od apríla 2021 do uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa mestská časť evidovala 324 nahlásených vozidiel a 284 už na „svojom“ mieste nie je. 45 bolo odtiahnutých a až 239 odstránili samotní majitelia na základe výzvy miestneho úradu. 21 vozidlám v tejto chvíli plynie lehota na odstránenie a 9 je momentálne zaradených na odťah. Dom hrôzy prestáva desiť Budova neďaleko križovatky Záhradníckej a Miletičovej, priamo pri zastávke autobusu, straší domácich aj okoloidúcich už celé roky. Veľké kusy omietky padali na chodník a nie je to tak dávno, kedy počas búrky a silného vetra chýbalo veľmi málo k tomu, aby ohrozil život ľudí, ktorí tam čakali na trolejbus. Majiteľ budovy dlhodobo nereagoval na výzvy stavebného úradu na odstránenie nebezpečného stavu a nerešpektoval právoplatné rozhodnutie o nariadení odstránenia tohto stavu. Ružinov sa preto obrátil na exekútora, ktorý vydal exekučný príkaz na odstránenie nebezpečnej omietky a poveril výkonom rozhodnutia mestskú časť. 20. októbra tak začal Ružinovský podnik zabezpečovať náhradný výkon exekučného rozhodnutia a zamestnanci s využitím dvoch plošín odstraňovali uvoľnenú omietku. Náklady na všetky práce, ako aj na likvidáciu stavebného odpadu, si bude Ružinov uplatňovať v rámci exekučného konania u majiteľa budovy.   
Výsledky spojených volieb 2022: Koho si zvolili Ružinovčania?

Výsledky spojených volieb 2022: Koho si zvolili Ružinovčania?

Rubrika: Spravodajstvo
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa, 29. októbra 2022, sa po prvýkrát v histórii Slovenska konali spojené komunálne a župné voľby. Voliči tak rozhodovali o tom, kto bude stáť na čele župy, mesta a mestskej časti a rovnako aj o poslancoch všetkých troch zastupiteľstiev. Župan Juraj Droba, primátor Matúš Vallo a ružinovský starosta Martin Chren v nich získali najväčšiu podporu voličov a svoje mandáty obhájili. Voľby boli zložitejšie než sme boli zvyknutí a krúžkovať svojich favoritov na šiestich volebných lístkoch zabralo omnoho viac času. Jeden z voličov strávil za plentou až hodinu. Napriek tomu všetkému a že voliči museli na odvolenie čakať dlhšie, prebehli voľby pokojne a bez komplikácií. Do tridsiatich dní od volieb sa uskutočnia ustanovujúce schôdze jednotlivých zastupiteľstiev a noví poslanci sa ujmú svojich mandátov. Koho si teda voliči zvolili do ružinovského parlamentu? Obyvateľov mestskej časti Bratislava – Ružinov zastupuje 25 poslancov, ktorí boli zvolení v deviatich volebných obvodoch. Z týchto 25 obhájilo svoj post 14 poslancov, 11 je nových (hoci niektorí z nich už predtým poslancami boli). 13 poslancov je z Tímu Ružinov starostu Martina Chrena, 11 z koalície Team Bratislava – PS – Sloboda a solidarita a 1, ktorého zvolili ako nezávislého kandidáta bez podpory niektorej z politických strán. Ružinov bude mať v nasledujúcich štyroch rokoch v zastupiteľstve 6 žien a 19 mužov. Piati poslanci majú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 19 druhého stupňa a jeden poslanec je bez vysokoškolského titulu. Poslanci sú vo vekovom rozmedzí 33 až 55 rokov, priemerný vek je 42 rokov. Väčšina z nich – až desiati - sú ekonómovia, resp. si uvádzajú ako zamestnanie manažér, štyria sú právnici, štyria pôsobia v oblasti informatiky, ostatní prichádzajú z oblasti školstva, tretieho sektora, prípadne iných. Čo bude nasledovať? Na ustanovujúcej schôdzi poslanci a starosta zložia sľub. Potom sa bude riešiť rozdelenie do jednotlivých komisií, miestnej rady, do predstavenstiev a dozorných rád organizácií mestskej časti a rozhodne sa aj o tom, kto z poslancov bude môcť počas nasledujúcich štyroch rokov sobášiť. V nasledujúcom čísle Ružinovského Echa vám prinesieme „manuál kompetencií“, v ktorom podrobnejšie vysvetlíme, čo je agendou mestských častí, čo hlavného mesta a čo rieši župa. Kompletný zoznam novozvolených poslancov nájdete na nasledujúcich stranách, v prípade Ružinova aj rozdelených podľa volebných obvodov.   STAROSTA Martin Chren (Tím Ružinov)   POSLANCI - RUŽINOV 1. NIVY Lucia Venczelová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Pokrývka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Gašaj (Tím Ružinov)   2. STARÝ RUŽINOV Tomáš Alscher (Tím Ružinov) Michal Páleník (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   3. RUŽOVÁ DOLINA Michal Vicáň (Tím Ružinov) Miroslav Bilík (Tím Ružinov)   4. TRÁVNIKY Michaela Biharyová (Tím Ružinov) Martin Ferák (Tím Ružinov) Karolína Lupták Sigmundová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   5. POŠEŇ Matúš Méheš (Tím Ružinov) Jana Poláčiková (Tím Ružinov) Peter Herceg (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   6. PRIEVOZ Michal Sebíň (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Buocik (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   7. ŠTRKOVEC Marcela Kulifajová (Tím Ružinov) František Fabián (Tím Ružinov) Kamil Bodnár (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   8. OSTREDKY Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Vladimír Sirotka (Tím Ružinov) Maroš Mačucha (Tím Ružinov)   9. TRNÁVKA Peter Strapák (nezávislý) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dávid Staruch (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   PRIMÁTOR Matúš Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   POSLANCI - MESTO Lenka Antalová Plavuchová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Katarína Augustinič (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Adam Berka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Kamil Bodnár (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Čahojová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Martin Chren (Tím Ružinov) Matúš Čupka (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dávid Dej (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Oskar Dvořák (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Gabriela Ferenčáková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Hrčka (nezávislý kandidát) Petra Hudáková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lenka Jakubčová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jana Jakubkovič (nezávislý kandidát) Radovan Jenčík (nezávislý kandidát) Juraj Káčer (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Ján Karman (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Kleinert (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Daniel Klimovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dárius Krajčír (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Tatiana Kratochvílová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Krúpa (Strana obcí a miest - SOM Slovensko) Martin Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Kuruc (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Roman Lamoš (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Miroslav Macko (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Mrva (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Alžbeta Ožvaldová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Róbert Pajdlhauser (Sme rodina; KDH; Za ľudí; Dobrá voľba a Umiernení; Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny) Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Lucia Plaváková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Igor Polakovič (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Sabo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Adam Sarlós (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lucia Štasselová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Uhler (nezávislý kandidát) Matej Vagač (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Vlačiky (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Vlček (nezávislý kandidát) Martin Winkler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Branislav Záhradník (Starostovia a nezávislí kandidáti) Zdenka Zaťovičová (Strana obcí a miest - SOM Slovensko)   ŽUPAN Juraj Droba (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita)   POSLANCI - ŽUPA Petra Hitková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Barto (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Winkler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Chren (Tím Ružinov) Monika Ďurajková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Ján Buocik (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Vallo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Marek Machata (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Patoprstý (Tím Ružinov) Zuzana Schwartzová (nezávislá kandidátka) Soňa Svoreňová (nezávislá kandidátka) Alžbeta Ožvaldová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Kuklovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jakub Mrva (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Tomáš Korček (nezávislý kandidát) Rudolf Kusý (Dobrá voľba a Umiernení) Lenka Antalová Plavuchová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Peter Pilinský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Dana Čahojová (Starostovia a nezávislí kandidáti) Simona Petrík (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Vician (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Tittel (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Martin Zaťovič (Starostovia a nezávislí kandidáti) Juraj Štekláč (Starostovia a nezávislí kandidáti) Tomáš Husár (Starostovia a nezávislí kandidáti) Jozef Krúpa (Starostovia a nezávislí kandidáti) Ján Hrčka (nezávislý kandidát) Peter Cmorej (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Sabo (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Lucia Plaváková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Jozef Uhler (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Oskar Dvořák (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Milan Polešenský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Robert Kočkovský (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Michal Rakús (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Juraj Říha (nezávislý kandidát) Lucia Vidanová (nezávislý kandidát) Peter Tydlitát (nezávislý kandidát) Jakub Badrna (nezávislý kandidát) Peter Švaral (nezávislý kandidát) Martin Smeja (Strana obcí a miest – SOM Slovensko) Roman Mács (nezávislý kandidát) Oliver Solga (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Štefan Gašparovič (Hlas – sociálna demokracia) Juraj Petrakovič (nezávislý kandidát) Jozef Savkuliak (Strana obcí a miest – SOM Slovensko) Dušan Badinský (nezávislý kandidát) Mária Hudáková (Starostovia a nezávislí kandidáti) Tünde Neszméri Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny Vladimíra Vydrová (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Mária Kisková (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Juraj Jánošík (Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita) Monika Beňová Makkiová (nezávislá kandidátka)  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
ďakujeme! Ďakujem vám za účasť v spojených komunálnych a župných voľbách v Ružinove. Voľby sú oslavou demokracie a čím viac voličov sa ich zúčastní, tým sú ich výsledky férovejšie a reálnejšie odzrkadľujú vôľu ľudí. Ďakujem vám za podporu pre pokračovanie v mojej práci vášho starostu. Doposiaľ sa žiadnemu ružinovskému starostovi nepodarilo prekonať hranicu 10-tisíc hlasov. Vy ste mi ich dali 19 283. Je to najsilnejší mandát pre starostu Ružinova, aký ste kedy komu udelili. To, čo teraz cítim, viem zhrnúť do troch slov: zodpovednosť, zadosťučinenie a záväzok. Zodpovednosť, ktorú mám za výkon funkcie starostu a za to, aby sa mi ako vášmu starostovi o štyri roky znovu podarilo splniť hlavný cieľ: byť pripravený odovzdať Ružinov v lepšom stave, než v akom som ho po voľbách preberal. Zadosťučinenie za vaše ocenenie našej práce, ktorú sme s celým tímom poslancov a zamestnancov nášho úradu robili. A záväzok voči vám čestne a vo verejnom záujme vykonávať svoj mandát. Záväzok, ktorý je o to silnejší, o čo väčšiu podporu ste mi dali. Ešte raz vám ďakujem za každý jeden hlas. A sľubujem, že od prvého dňa budeme pracovať pre všetkých Ružinovčanov. Blahoželám zároveň všetkým zvoleným poslancom, aj nášmu staronovému primátorovi a županovi, s ktorými si prajeme výbornú spoluprácu v prospech mesta, kraja a samozrejme Ružinova. Váš starosta P.S.: Rád by som sa poďakoval aj stovkám ľudí, ktorí v našich komisiách zabezpečovali hladký priebeh volieb. Kolegovia na úrade ich pripravovali celé mesiace a volebný deň fungoval ako mal aj vďaka zamestnancom škôl, našej VPS a celý deň boli v pohotovosti aj kolegovia z miestnej a štátnej polície.   
Volebný manuál: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách

Volebný manuál: Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách

Rubrika: Spravodajstvo
Už o niekoľko týždňov budeme vedieť, kto bude v nasledujúcich rokoch stáť na čele Ružinova, Bratislavy a župy a ktorí poslanci zasadnú do tridsiatich dní od volieb do poslaneckých lavíc. Kým sa tak však stane, ponúkame vám niekoľko štatistík o kandidátoch a prehľad najdôležitejších informácií o priebehu volebného dňa z pohľadu voliča. Pozrime sa na štatistiky kandidátov do ružinovského zastupiteľstva. O 25 poslaneckých miest sa uchádza rovná stovka kandidátov. Najmladšia kandidátka má 22, najstaršia 74 rokov, priemerný vek kandidátov je 45 rokov. Najviac z nich je v rozpätí 36 až 45 rokov. Kandiduje 26 žien a 74 mužov. Tri štvrtiny z nich má vysokoškolské vzdelanie (1. stupeň – 5, 2. stupeň – 64 a 3. stupeň – 8), 23 je bez titulu, resp. ho nemá uvedený. Po obdobiach, kedy v zastupiteľstvách dominovali lekári, právnici a architekti, si tentokrát takmer tretina kandidátov uvádzala ako povolanie manažment, príp. marketing a druhou veľkou skupinou je verejná správa. Dôležité informácie Ako bude prebiehať volebný deň a na čo by ste nemali zabudnúť? Predovšetkým... Aj keď pôjde o dvoje voľby, konať sa budú len v jeden deň – v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00. Volebná miestnosť Súčasťou oznámenia o mieste a čase konania volieb, ktoré ste dostali do schránok, je aj informácia o tom, kde má volič z konkrétnej adresy svoju volebnú miestnosť. V prípade, že by ste si to chceli overiť, zoznam adries s priradenou miestnosťou nájdete aj na webe mestskej časti v sekcii Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 (v pravej časti hlavnej stránky) v dokumente Zoznam volebných okrskov, sídla miestností – podľa ulíc. Žiadne voličské preukazy Na rozdiel od prezidentských, parlamentných alebo európskych volieb nie je v týchto možné voliť mimo svojho volebného okrsku, takže svoj hlas môže volič odovzdať výlučne v mieste svojho trvalého pobytu. Overenie totožnosti Po príchode do volebnej miestnosti predložíte komisii občiansky preukaz (alebo doklad o pobyte cudzinca, kde je tiež uvedený trvalý pobyt). Sú to jediné doklady, ktoré sa pri týchto voľbách akceptujú. Ten, kto predloží cestovný pas, vodičský preukaz, rodný list alebo neplatný občiansky preukaz, nebude môcť voliť. Počet „krúžkov“ Na každom hlasovacom lístku je uvedené, koľko poslancov sa v danom volebnom obvode volí. Znamená to, že nemôžete dať viac „krúžkov“ ako je počet poslancov. Môžete ich dať menej. Nie však viac, lebo potom neplatí žiadny z nich. V prípade starostu, primátora a župana môžete dať len jeden krúžok. Biele a modré obálky Kandidátov na komunálnych poslancov – ružinovských a mestských a starostu a primátora nájdete na bielych hlasovacích lístkoch, ktoré budete vkladať do bielych obálok a vhadzovať do bielej volebnej urny. Kandidátov na župných poslancov a župana zasa nájdete na modrých zoznamoch, vložíte do modrých obálok a vhodíte do modrej urny. Dôležité je nepomýliť sa, pretože ak by ste hodili bielu obálku do modrej urny, váš hlas by bol neplatný. Volebné urny Zákon myslí aj na tých, ktorí sa (výlučne) zo závažných zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a umožňuje im požiadať o možnosť voliť na adrese trvalého bydliska. Už v tejto chvíli je však dôležité pamätať si, že treba požiadať o dve urny – bielu aj „modrú“ – pre oba typy volieb. Požiadať o prenosnú volebnú urnu môžete na tel. číslach 02/ 48 284 338 alebo 02/ 48 284 323 počas úradných hodín, resp. do 16:00 počas volebného dňa 29. októbra, nie však na konkrétnu hodinu.  
Voľby 2022: Kandidáti do Ružinovského zastupiteľstva

Voľby 2022: Kandidáti do Ružinovského zastupiteľstva

Rubrika: Spravodajstvo
29. októbra 2022 čakajú Slovensko historicky prvé spojené voľby, jeden deň to budú komunálne aj župné voľby. Prinášame vám prehľad kandidátov, z ktorých si budú môcť vyberať obyvatelia Ružinova. Zoznamy sú v podobe, v akej boli oficiálne zverejnené v čase uzávierky tohto čísla Ružinovského Echa.   KANDIDÁTI NA STAROSTU   1.       Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 2.       Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, starosta, Tím Ružinov 3.       Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   4.       Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 5.       Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát   KANDIDÁTI NA POSLANCOV   Volebný obvod číslo 1 – NIVY (volia sa 3 poslanci)        1.       Veronika Biksadská, Mgr., 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti        2.       Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca starostu, Tím Ružinov        3.       Vladimír Kovalčík, 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms) 4.       Monika Kozelová, Mgr., 61 r., dramaturgička, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Tím Ružinov 5.       Pavol Pánik, 51 r., osvetľovač, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   6.       Marek Pokrývka, Mgr., 34 r., motoristický a technologický novinár, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   7.       Ivan Prokop, 42 r., prevádzkar ubytovacieho a rekreačného zariadenia, Tím Ružinov   8.       Adrian Šándorčín, Mgr., 47 r., advokát, Hlas - sociálna demokracia 9.       Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   10.      Ľuboš Šmidák, Mgr., 42 r., manažér, učiteľ, tlmočník, nezávislý kandidát 11.      Marek Tomašek, Ing., 36 r., projektový manažér, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca 12.     Lucia Venczelová, JUDr., 39 r., advokátka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   Volebný obvod číslo 2 – STARÝ RUŽINOV (volia sa 2 poslanci)    1.     Tomáš Alscher, Ing., MPH, 38 r., riaditeľ Národného onkologického ústavu, Tím Ružinov  2.     Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., marketingový manager, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  3.     Petra Kurhajcová, Ing., 42 r., poslankyňa za mestskú časť, podnikateľka, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca   4.     Ľubor Markech, JUDr., LL.M., MBA, 31 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia  5.     Adam Nochta, 30 r., marketingový špecialista, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  6.     Alena Novotná, Mgr., 36 r., projektová menežérka, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  7.     Ján Palenčár, 47 r., prezident asociácie realitných kancelárií, Tím Ružinov  8.     Michal Páleník, Mgr., Ing., PhD., 43 r., vysokoškolský pedagóg, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  9.     Ján Polčic, 48 r., masér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 10.    Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., dlhoročná riaditeľka ZOO, Hlas – sociálna demokracia 11.    Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát     Volebný obvod číslo 3 – RUŽOVÁ DOLINA (volia sa 2 poslanci)    1.       Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas – sociálna demokracia  2.       Miroslav Bílik,  54 r., organizátor charitatívnych podujatí, Tím Ružinov  3.       Jozef Bodlák, Ing., 65 r., dôchodca, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  4.       Juraj Jánoš, Ing., 35 r., autorizovaný stavebný inžinier, súdny znalec, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca  5.       Viliam Kadera, 67 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    6.       Pavol Krajčík, BSBA, 49 r., projektový manažér, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  7.       Peter Šolc, 61 r., podnikateľ, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    8.       Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mestskej časti, projektový manažér, Tím Ružinov     Volebný obvod číslo 4 – TRÁVNIKY (volia sa 3 poslanci)    1.          Michaela Biharyová, JUDr., 37 r., právnička, štátna zamestnankyňa, Tím Ružinov  2.          Martin Ferák, Mgr., 50 r., podnikateľ, Tím Ružinov  3.          Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., property menežérka,  Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca  4.          Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48 r., kontrolór v samospráve, Starostovia a nezávislí kandidáti  5.          Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46 r., administratívna zamestnankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti  6.          Anna Husárová, 69 r., dôchodkyňa, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  7.          Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglického jazyka, Srdce – slovenská národná jednota – strana vlastencov  8.          Karolína Lupták Sigmundová, MSc., 33 r., analytička pre riadenie kreditného rizika v banke, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   9.          Jakub Mydla, Ing., 33 r., stavebný inžinier, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 10.         Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 11.         Juraj Polčič, Mgr., 39 r., sociálny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí 12.         Simona Silvia Richterová, 22 r., študentka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 13.         Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kontrolór hokejového zväzu, advokát, Starostovia a nezávislí kandidáti 14.         Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M. , 38 r., právnik, Hlas – sociálna demokracia     Volebný obvod číslo 5 – POŠEŇ (volia sa 3 poslanci)    1.     Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systémový inžinier, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola  2.     Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  3.     Róbert Grega, Bc., 36 r., osobný bankár, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  4.     Leo Havlíček, Ing., 58 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia   5.     Peter Herceg, Mgr., 49 r., projektový manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  6.     Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., expert na životné prostredie, Hlas – sociálna demokracia  7.     Matej Kučera, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Tím Ružinov  8.     Katarína Matejčíková, Mgr., 29 r., historička umenia, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí  9.     Matúš Méheš, JUDr., 42 r., advokát, Tím Ružinov 10.    Rudolf Orlický, 72 r. dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   11.    Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškolská pedagogička, Tím Ružinov 12.    Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., architektka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita   Volebný obvod číslo 6 – PRIEVOZ (volia sa 3 poslanci)    1.       Mária Barancová, PaedDr., 61 r., špeciálna pedagogička, Tím Ružinov  2.       Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  3.       Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér, Hlas - sociálna demokracia  4.       Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  5.       Nikolaj Gečevský, 45 r., veliteľ hasičského zboru, koordinátor záchranných zložiek, Tím Ružinov   6.       Pavol Hanzlík, Dipl. Ing., 59 r., chemik, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov  7.       Miroslav Janíček, 36 r., VZT technik,  Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana    8.       Martin Kalináč, Mgr., 30 r., športový odborník,  Hlas - sociálna demokracia  9.       Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny manažér,  Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   10.      Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, učiteľ, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca 11.      Jana Lehocká, Ing., 56 r., ekonómka, Tím Ružinov 12.      Vladimír Németh, 57 r., živnostník, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov 13.      Michal Sebíň, RNDr., PhD., 41 r., riaditeľ, predseda občianskeho združenia, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita     Volebný obvod číslo 7 – ŠTRKOVEC (volia sa 3 poslanci)   1.       Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 2.       František Bolgáč, Ing., 46 r., obchodný manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva,  Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 3.       František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ, manažér, predseda predstavenstva, Tím Ružinov  4.       Jozef Hudák, Ing., 40 r., IT manager, správca bytového domu, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  5.       Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna radkyňa, Tím Ružinov  6.       Šimon Mega, Ing., 39 r., prevádzkar lodenice, Tím Ružinov  7.       Robert Müller, 65 r., dopravný konzultant, dôchodca, Hlas - sociálna demokracia  8.       Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, šofér autobusu, Spolu – občianska demokracia, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Šanca      Volebný obvod číslo 8 – OSTREDKY (volia sa 3 poslanci)   1.     Ivan Beňo, PhDr., 54 r., vysokoškolský pedagóg, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 2.     Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a producent, Hlas - sociálna demokracia 3.     Matúš Grznár, Mgr., 41 r., riaditeľ v medzinárodnej IT firme, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 4.     Marianna Kováčová, Mgr., 47 r., zdravotná sestra, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana   5.     Maroš Mačuha, Mgr., PhD., 49 r., organizátor kultúrnych podujatí, Tím Ružinov 6.     Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana 7.     Katarína Nádaská, Mgr., PhD., 54 r., zamestnankyňa vo verejnej správe, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita  8.     Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca starostu, Tím Ružinov  9.     Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, Tím Ružinov       Volebný obvod číslo 9 – TRNÁVKA (volia sa 3 poslanci)   1.     Peter Brťka, Mgr., 53 r., pedagogický pracovník, Hlas – sociálna demokracia 2.     Michaela Jakubová, MUDr., 38 r., lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí 3.     Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana  4.     Michal Kečkéš, Bc., 30 r., zástupca vedúceho prevádzky, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 5.     Dário Kočíšek, Mgr., 55 r., manažér prevádzkového úseku, nezávislý kandidát 6.     Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., poradca pre oblasť sociálnych vecí, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 7.     Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 8.     Marián Megyes, 54 r., manažér,  Národná koalícia / nezávislí kandidáti 9.     Robert Molnár, Mgr., 51 r., riaditeľ komunálneho podniku, Tím Ružinov 10.   Silvia Pilková, 48 r., spisovateľka, Tím Ružinov 11.   Dávid Staruch, Bc., MBA, 38 r., odborník v oblasti informačných technológií a dátového inžinierstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 12.   Peter Strapák, Ing., 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 13.   Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej firmy, Smer - sociálna demokracia, Republika, Domov národná strana       VOĽBY 2022 KANDIDÁTI DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Ďalšie dva biele volebné lístky, ktoré dostanete vo volebnej miestnosti, sa týkajú voľby primátora hlavného mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. V tomto prípade už poslancov volia všetci Ružinovčania len z jedného zo- znamu - volebným obvodom je Ružinov.   KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA 1.       Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 2.        Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko 3.        Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 4.        Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (sms) 5.        Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 6.        Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ spravodlivosť 7.        Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 8.        Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 9.        Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana     KANDIDÁTI NA POSLANCOV Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov. 1.       Igor Adamec, Mgr., 58 r., spisovateľ, Hlas - sociálna demokracia 2.        Veronika Biksadská, Mgr. 40 r., zdravotníčka, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 3.        Kamil Bodnár, Mgr., 42 r., webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 4.        Ján Buocik, Mgr., 45 r., advokát, nezávislý kandidát 5.        Miroslav Čevela, Mgr., 50 r., manažér a producent, Hlas - sociálna demokracia 6.        Slavomír Drozd, Ing., 57 r., dizajnér , Hlas - sociálna demokracia 7.        Monika Ďurajková, Ing., 35 r., ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 8.        František Fabián, Ing., MBA, 46 r., riaditeľ, manažér, predseda predstavenstva, Tím Ružinov 9.        Zuzana Fialová, Mgr., 48 r., občianska aktivistka, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 10.       Peter Frasch, Ing., 47 r., informatik, systémový inžinier, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 11.       Marek Gabonay, Mgr., 43 r., manažér IT spoločnosti, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 12.       Michal Gašaj, Ing., PhD., 40 r., zástupca starostu, Tím Ružinov 13.       Martin Gála, Mgr., 30 r., pedagogický pracovník, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 14.       Nikola Gečevský, 45 r., veliteľ hasičského zboru a koordinátor záchranných zložiek, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 15.       Miloslav Hrádek, JUDr. Mgr., LL.M., 48 r., kontrolór v samospráve, Starostovia a nezávislí kandidáti 16.       Janka Hrádková, Ing. Mgr., 46 r., administratívna zamestnankyňa, Starostovia a nezávislí kandidáti 17.       Martin Chren, Ing., 41 r., ekonóm, starosta, Tím Ružinov 18.       Jana Jányová, 35 r., marketingová manažérka, Domov národná strana 19.       Erik Kaliňák, Mgr., 31 r., kreatívny manažér, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 20.       Branislav Kaliský, Ing. arch., 54 r., architekt, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 21.       Peter Kalivoda, Mgr., 45 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia 22.       Igor Kopecký, Ing., 65 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 23.       Martin Kostelničák, PhDr., PhD., 38 r., marketingový manager, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 24.       Ernest Kováč, PhDr., 48 r., mediátor, učiteľ, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 25.       Andrea Kováčová, 46 r., lektorka anglického jazyka, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov 26.       Monika Kozelová, Mgr., 61 r., poslankyňa parlamentu, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 27.       Marcela Kulifajová, Ing., 47 r., štátna radkyňa, nezávislá kandidátka 28.       Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39 r., poradca pre oblasť sociálnych vecí, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 29.       Jozef Maté, Mgr., 57 r., výsluhový dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 30.       Erik Megyes, Mgr., 25 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 31.       Marián Megyes, 54 r., manažér, Národná koalícia / nezávislí kandidáti 32.       Matúš Meheš, JUDr., 42 r., advokát, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 33.       Jakub Nedoba, Mgr., 34 r., publicista, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 34.       Rudolf Orlický, 72 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 35.       Martin Patoprstý, Ing., 37 r., zástupca starostu, Tím Ružinov 36.       Dušan Pekár, JUDr. Ing., 58 r., dlhový poradca, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 37.       Jana Poláčiková, PhDr., 55 r., vysokoškolská pedagogička, Tím Ružinov 38.       Karol Rebro, Ing. arch., 76 r., architekt, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 39.       Lukáš Reich, 36 r., majster výpravca, vodič autobusu, Demokratická strana, Ods - občianski demokrati Slovenska, Spolu - občianska demokracia, Šanca 40.       Simona Silvia Richterová, 22 r., študentka, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 41.       Denisa Saková, Ing., PhD., 46 r., poslankyňa, Hlas - sociálna demokracia 42.       Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45 r., ekonóm, Tím Ružinov 43.       Adam Síth, 23 r., študent, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 44.       Peter Strapák, 45 r., IT architekt, nezávislý kandidát 45.       Miloslava Šavelová, Ing., 71 r., poradkyňa, špecialistka, Hlas - sociálna demokracia 46.       Katarína Šimončičová, Ing., 74 r., ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola 47.       Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44 r., kontrolór, advokát, Starostovia a nezávislí kandidáti 48.       Filip Špacír, Bc., 29 r., riaditeľ stavebnej firmy, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 49.       Lucia Štasselová, Ing. arch., 63 r., architektka, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 50.       Ivor Švihran, 33 r., sprievodca cestovného ruchu, nezávislý kandidát 51.       Jakub Vallo, MUDr., 38 r., lekár, anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 52.       Jozef Valovič, PaedDr., 70 r., futbalový tréner, Starostovia a nezávislí kandidáti 53.       Michal Vicáň, Mgr., 38 r., poslanec mestskej časti, projektový manažér, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny 54.       Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38 r., právnik, Hlas - sociálna demokracia 55.       Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35 r., hlavný štátny radca, geológ, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. regióny     VOĽBY 2022 KANDIDÁTI DO ŽUPNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Modré volebné lístky sú určené pre župné voľby. Na jednom z nich môžete dať krúžok svojmu kandidátovi za žu- pana a na druhom si vyberáte z kandidátov na poslancov. Rovnako ako v prípade voľby mestských poslancov, aj tu je volebným obvodom celý Ružinov.   KANDIDÁTI NA ŽUPANA 1.         Ivan Bošňák, Ing., 53, finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica    Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 2.         Juraj Droba, Mgr., MBA, MA, 51, predseda samosprávneho kraja, Bratislava - Staré Mesto         Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 3.         Milan Lopašovský, PharmDr., 59, diplomat, Bratislava - Staré Mesto, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) 4.         Ján Mažgút, Mgr., 40    hovorca, Bratislava - Petržalka  SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 5.         Magdaléna Sulanová, Ing., 70, poslankyňa národnej rady, Bratislava - Rača        Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko 6.         Andrej Trnovec, RNDr., 59, manažér, Bratislava - Staré Mesto, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 7.         Dušan Velič, prof., Ing., DrSc., 56, štátny tajomník pre regióny, Bratislava - Záhorská Bystrica ,  "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 8.         Štefan Zima, Mgr. art., 73, dôchodca, Vinosady REPUBLIKA     KANDIDÁTI NA POSLANCOV 1.         Igor Adamec, Mgr.         58        spisovateľ         Bratislava - Ružinov      HLAS - sociálna demokracia 2          Veronika Biksadská, Mgr.          40        zdravotníčka     Bratislava - Ružinov      NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 3          Kamil Bodnár, Mgr., 42, webanalytik a SEO špecialista, poslanec miestneho zastupiteľstva         Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 4          Ján Buocik, Mgr., 45, advokát, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 5          Pavol Čery, 52, riaditeľ firmy, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 6          Miroslav Čevela, Mgr., 50, manažér a producent, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 7          Monika Ďurajková, 35, ekonómka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov    Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 8          Nikolaus Paul Esterházy, 37, lektor, Bratislava - Ružinov NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 9          Zuzana Fialová, Mgr., 48 ,občianska aktivistka, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 10        Peter Frasch, Ing. , 47, informatik, systémový inžinier, Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 11        Michal Gašaj, Ing., PhD. , 40, zástupca starostu, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 12        Miloslav Hrádek, JUDr., Mgr., LL.M., 48, kontrolór v samospráve, Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 13        Janka Hrádková, Ing., Mgr., 46, administratívna zamestnankyňa Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 14        Martin Chren, Ing., 41, ekonóm, starosta, Bratislava - Ružinov   TÍM RUŽINOV 15        Jana Jányová, 35, marketingová manažérka, Bratislava – Ružinov, DOMOV národná strana 16        Erik Kaliňák, Mgr., 31, kreatívny manažér, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 17        Branislav Kaliský, Ing. arch., 54, architekt, Bratislava - Ružinov   NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 18        Peter Kalivoda, Mgr., 45, živnostník, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 19        Michal Kečkéš, Bc., 30, zástupca vedúceho prevádzky, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 20        Igor Kopecký, Ing., 65, manažér Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 21        Martin Kostelničák, PhDr., PhD. , 38, marketingový manager, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 22        Ernest Kováč, PhDr., 48, mediátor, učiteľ, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 23        Mária Kováčová, 69, právna poradkyňa Bratislava – Ružinov, "SRDCE - SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA - strana vlastencov" 24        Monika Kozelová, Mgr., 61, poslankyňa parlamentu, Bratislava – Ružinov, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 25        Marcela Kulifajová, Ing., 47, štátna radkyňa, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 26        Marek Machata, Mgr. et Mgr., 39, poradca pre oblasť sociálnych vecí, Bratislava - Ružinov        Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 27        Jozef Maté, Mgr., 57, výsluhový dôchodca, Bratislava - Ružinov SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 28        Erik Megyes, Mgr., 25, manažér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 29        Marián Megyes, 54, manažér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 30        Natália Nash, PaedDr., 49, riaditeľka odboru, Bratislava – Ružinov, Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 31        Jakub Nedoba, Mgr., 34 , publicista, Bratislava - Ružinov NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 32        Martin Patoprstý, Ing., 37, zástupca starostu, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 33        Dušan Pekár, JUDr., Ing., 58, dlhový poradca, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 34        Sylvia Pilková, 48, spisovateľka, Bratislava – Ružinov, "ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 35        Jana Poláčiková, PhDr., 55, vysokoškolská pedagogička Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 36        Ján Polčic, 54, masér, Bratislava – Ružinov, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 37        Lukáš Reich, 36, majster výpravca, šofér autobusu, Bratislava – Ružinov, Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA 38        Denisa Saková, Ing., PhD., 46m poslankyňa, Bratislava - Ružinov HLAS - sociálna demokracia 39        Vladimír Sirotka, Ing., PhD., 45, ekonóm, Bratislava – Ružinov, TÍM RUŽINOV 40        Miloslava Šavelová, Ing.            , 71, poradkyňa špecialistka, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 41        Katarína Šimončičová, 74, ochranárka, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Bratislava - Ružinov          NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA 42        Jaromír Šmátrala, JUDr., PhD., 44, kontrolór hokejového zväzu, advokát Bratislava – Ružinov, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 43        Filip Špacír, Bc., 29, riaditeľ stavebnej firmy, Bratislava – Ružinov, SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 44        Ivor Švihran, 33 , sprievodca cestovného ruchu, Bratislava – Ružinov, nezávislý kandidát 45        Jakub Vallo, MUDr., 38, lekár - anesteziológ, poslanec mestského zastupiteľstva Bratislava - Ružinov      Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava 46        Michal Vicáň, Mgr., 38, poslanec mestskej časti, projektový manažér, Bratislava - Ružinov         ,"ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum" 47        Martin Vojtašovič, JUDr., LL.M., 38, právnik, Bratislava – Ružinov, HLAS - sociálna demokracia 48        Peter Vojtko, Mgr., PhD., 35, geológ, Bratislava – Ružinov, "DOBRÁ VOĽBA a Umiernení"    
Aktualita: Ružinov získa Vlčie Hrdlo

Aktualita: Ružinov získa Vlčie Hrdlo

Rubrika: Spravodajstvo
Konečne! Po desiatkach rokov Ružinov získa pozemky a komunikácie v lokalite tzv. Pohotovostného sídliska a vďaka tomu už bude vedieť poskytovať služby, ktoré doposiaľ nemohol. Situácia vo Vlčom hrdle bola odjakživa iná ako v ostatných častiach Ružinova a dokonca aj množstvo Ružinovčanom ho mylne považuje za súčasť susedných Podunajských Biskupíc. Domáci sa dlho dovolávali služieb, ktoré boli vo zvyšku mestskej časti samozrejmosťou. Dôvod však bol jednoduchý. Pozemky a komunikácie v tejto lokalite boli vo vlastníctve Slovnaftu a mestská časť nemôže investovať financie z rozpočtu, ak nejde o jej majetok alebo majetok, ktorý by jej bol zverený do správy. Ešte aj dnešní štyridsiatnici si pamätajú, že v tamojších bytovkách bývali ako v služobných bytoch zamestnanci rafinérie. Byty sa postupne odpredávali, ale pozemky a komunikácie patrili aj naďalej Slovnaftu. Ružinov preto veľmi intenzívne rokoval s vedením tejto spoločnosti o zverení majetku do správy mestskej časti. Prvým príkladom tejto spolupráce, ktorý sa podarilo dohodnúť v rekordne krátkom čase ešte pred letom 2019, boli dve zanedbané detské ihriská. Slovnaft ich zrekonštruoval na vlastné náklady (za viac ako 30-tisíc eur), a potom ich zveril do správy Ružinova. Tá najväčšia zmena však obyvateľov Vlčieho hrdla čaká teraz. Niekoľko dní po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa budú poslanci miestneho zastupiteľstva hlasovať o materiáli, na základe ktorého spoločnosť Slovnaft prevedie do vlastníctva mestskej časti cesty, chodníky a parkovacie plochy a ostatné pozemky dostane do prenájmu za euro. Vďaka tomu už od jari bude môcť mestská časť zabezpečovať vo Vlčom hrdle kosenie, vysýpanie košov a ďalšiu bežnú údržbu.