Spravodajstvo

Pýtali ste sa: Nadstavba na Astrovej ulici

Pýtali ste sa: Nadstavba na Astrovej ulici

Rubrika: Spravodajstvo
Téma výstavby nových a prestavby existujúcich budov je vždy citlivá. Do redakcie Ružinovského Echa sme dostali niekoľko správ, ktoré sa týkali dvojpodlažnej nadstavby na Astrovej ulici (Trávniky). Prinášame vám prehľad odpovedí na otázky, ktoré obyvateľov z okolia najviac zaujímali. Výstavba síce začala len minulý rok, rozhodnutie o nej však bolo vydané už v roku 2007. Samotné práce teda začali takmer pätnásť rokov potom, ako stavebník získal stavebné povolenie. Ako je to možné? Stavebný zákon umožňuje požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby aj opakovane. Pokiaľ teda stavebník doručí včas takúto žiadosť, stavebný úrad ju nesmie odmietnuť. Ďalšou častou otázkou býva, ako bolo možné povoliť stavbu bez parkovacích miest. Súčasťou projektovej dokumentácie k nadstavbe je aj parkovanie. Podmienkou toho, aby sa konanie mohlo vôbec začať, je vzťah k pozemkom. Tie sú vo vlastníctve hlavného mesta a stavebník o ich využívaní s magistrátom stále rokuje. Norma stanovuje, že pre projekt tohto rozsahu je treba vybudovať 15 miest vrátane jedného pre ŤZP a ak dôjde k dohode medzi stavebníkom a magistrátom, vznikli by medzi blokmi A a B tejto stavby. Až potom, ako bude medzi nimi podpísaná zmluva, môže sa pristúpiť k ďalšiemu kroku, t.j. stavebník môže požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie parkoviska v samostatnom konaní. Bez toho, aby parkovacie miesta neboli zabezpečené, však nadstavba nebude môcť byť skolaudovaná. V roku 2007 získal stavebník jediné povolenie a to sa týkalo zmeny dvoch existujúcich budov (tzv. HB bloky) nadstavbou o jedno podlažie. Dva roky po vydaní stavebného povolenia, teda v roku 2009, požiadal o tzv. zmenu stavby pred dokončením – o navýšenie o ešte jedno podlažie. Celkovo by teda v budove malo byť po skolaudovaní 6 bytov, 3 apartmány, 4 kancelárie a 13 firemných administratívno-skladových priestorov. Predtým, ako stavebný úrad v roku 2009 vydal súhlas s touto nadstavbou, verejnou vyhláškou bolo oznámenie doručené všetkým vlastníkom bytov na Astrovej. Účastníci konania ani dotknuté orgány však v zákonnej lehote nedoručili stavebnému úradu žiadne pripomienky. Nevôľu časti obyvateľov vyvolala aj farba fasády. Obyvatelia z okolia sa vyjadrili, že požiadali stavebníka o zmenu farby, pretože „čierna je tmavá a pôsobí veľmi zle“, ale ten im mal tvrdiť, že „farbu fasády mu nakázali zo stavebného úradu“. Stavebný úrad neposudzuje vizuálnu stránku projektov, ale ich súlad s technickými normami, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy a to, či doloží všetky potrebné súhlasy množstva iných orgánov a inštitúcií. Svetlotechnický posudok uvádza, že farba nemá vplyv na normové preslnenie okolitých bytov a denné osvetlenie okolitých miestností. Pri určitých stavbách by farbu mohol posudzovať pamiatkový úrad, čo však tiež nie je prípad tohto typu projektu. Stavebné práce by mali byť ukončené do konca roka 2022 (pokiaľ stavebník opäť nepožiada o predĺženie) a okolie stavby musí dať do pôvodného stavu do kolaudácie stavby.  
Eurofondy pre Ružinov: Takmer tri milióny na školu

Eurofondy pre Ružinov: Takmer tri milióny na školu

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť získala 2,74 milióna na výstavbu novej základnej školy, a tak na ZŠ Ostredková pribudne nový plnohodnotný pavilón. Celkovo už mestská časť získala z eurofondov na rozširovanie škôl takmer 6 miliónov eur. Za posledných päťdesiat rokov síce v Ružinove pribudlo viac ako 30-tisíc obyvateľov, ale ani jedna škola. Za posledný rok a pol je to už tretí z projektov rozširovania kapacít. Prvým bolo získanie budovy v areáli gymnázia na Tomášikovej, ktorú Ružinovčania poznajú ako bývalú modelovú školu ministerstva školstva a ktorá bude mať za sebou čoskoro prvý rok fungovania. Druhou je rozšírenie ZŠ Medzilaborecká, kde už prebiehajú stavebné práce a nový pavilón ZŠ Ostredková bude tretím projektom v poradí. Štvrtým bude ZŠ Vrútocká, ktorá by sa mala realizovať v roku 2024. Nový pavilón školy na Ostredkoch by spĺňal podmienky na to, aby bol samostatnou školou. Výnimočný bude tým, že jeho súčasťou bude obrovská telocvičňa s kapacitou až 500 ľudí, ktorá bude slúžiť nielen škole, ale celému Ružinovu na organizovanie športových turnajov a rôznych majstrovstiev.  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
jedna z vecí, ktorú som pochopil, keď som sa stal starostom, je, že na rozdiel od súkromného sektora, vo verejnej správe všetko trvá o čosi dlhšie. Obzvlášť to platí pri veľkých a dôležitých projektoch. To však neznamená, že sa máme vzdávať. Naopak, vytrvalá práca prináša svoje ovocie - aj tam, kde sa to na začiatku zdalo ako nesplniteľné. Pred pár dňami sme otvorili detské ihrisko na Sedmokráskovej. Pred troma rokmi to bol len popraskaný asfalt a pár rozbitých hojdačiek. Pozemky patrili ministerstvu hospodárstva a brúsili si na ne zuby rozliční developeri. Rok trvalo získať ich pre mesto, podarilo sa mi však vyrokovať dohodu s ministerstvom. Vďaka tomu - a spolupráci desiatok ľudí - majú naše deti nové skvelé miesto na hranie. Podobne to bolo pri Štrkoveci. Veľké parkovisko sme museli získať od developera, ktorý tam plánoval ďalší panelák. Dnes už je na svete projekt nového nízkeho garážového domu a zároveň na jeho streche vznikne nový park. Získali sme aj pozemky pod detským areálom na druhom brehu jazera, takže začíname aj s prípravou jeho komplexnej realizácie. Nedostatok miest v školách a škôlkach riešime prípravou nových škôlok (troch len tento rok) a dvoch úplne nových základných škôl, na ktoré sme už získali takmer 6 miliónov eur z fondov EÚ, takže ich Ružinovčania nemusia platiť zo svojich daní. Od prípravy na zelenej lúke po začiatok výstavby so zabezpečenými zdrojmi prešlo čosi vyše dvoch rokov. Vo verejnej správe asi rýchlostný rekord, vďaka šikovným ľuďom, ktorí začali pracovať na našom úrade. Tieto a mnohé ďalšie projekty sú behom na dlhú trať. Nedajú sa urobiť zo dňa na deň, je to skôr maratón, než šprint. Veľmi sa ale teším, že sa nám darí veci dávať do pohybu. Váš starosta  
Čo je nové v Ružinove: Otvorené ihrisko, chystá sa prvý zvoz bioodpadu

Čo je nové v Ružinove: Otvorené ihrisko, chystá sa prvý zvoz bioodpadu

Rubrika: Spravodajstvo
Aj v našej mestskej časti dni plynú ako voda. Aj tie posledné priniesli viaceré aktivity vďaka ktorým sa bude v Ružinove lepšie a krajšie žiť. Ihrisko na Medzilaboreckej je po desaťročiach chátrania zrekonštruované a opäť otvorené. Ruku k dielu priložili aj dobrovoľníci, ktorí skrášlili viaceré ružinovské lokality. V najbližších dňoch sa zase pripravuje aj zber kuchynského bioodpadu.   IHRISKO NA MEDZILABORECKEJ Detské ihrisko Medzilaborecká je otvorené. Je ekologické, moderné aj inkluzívne.  Pôvodné ihrisko chátralo takmer 30 rokov, namiesto zvetraného asfaltu pribudli trávnaté plochy a vodopriepustné povrchy. Všetky prvky sú bezpečné a spĺňajú najprísnejšie bezpečnostné normy. Zacvičiť si tu môžu aj dospelí. A už o niekoľko týždňov bude len o niekoľko sto metrov ďalej zrekonštruovaná aj tartanová dráha okolo Štrkoveckého jazera.   DOBROVOĽNÍCI V AKCII Takmer 150 dobrovoľníkov sa zapojilo do akcie Nadácia Pontis Naše Mesto, aby trocha skrášlili Ružinov. Zveľadili detské ihrisko na Cyrilovej, čistili verejné priestory na Zlatých pieskoch a vo Vlčom hrdle, maľovali na detských ihriskách Miletičova, Stodolova, Ondrejovova, Súmračná a park Ostredky. Na Ostredkoch aj obnovili hravý chodník od električiek k parku. Ďakujeme.   REGULOVANÉ PARKOVANIE: ZNAČENIE V RUŽOVEJ DOLINE Od pondelka 27.06.2022 sa začína s realizáciou dopravného značenia v ďalšej zóne regulovaného parkovania – Ružová dolina. Prosíme preto, aby obyvatelia zóny ako aj jej návštevníci rešpektovali dočasné dopravné značenie a v daných termínoch na vymedzených úsekoch ciest neparkovali.  Viac informácií a plán nájdete na www.ruzinov.sk Regulované parkovanie: Značenie v Ružovej doline | Ružinov (ruzinov.sk)   TERMÍNY ZBERU A ODVOZU KUCHYNSKÉHO BIOODPADU RODINNÉ DOMY Distribúcia balíčkov na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa) sa začala už 9. júna 2022. Kuchynský bioodpad sa triedi od 20. júna, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 27. júna 2022 - nezabudnite preto vyložiť zbernú nádobu.  BYTOVÉ DOMY Od soboty 25. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – bytové domy (druhá etapa). Kuchynský bioodpad začnite doma triediť od 11. júla, prvý odvoz je plánovaný v týždni od 18. júla 2022. Ďalšie informácie nájdete na www.ruzinov.sk Kuchynský odpad: Kedy treba začať triediť a termíny odvozov | Ružinov (ruzinov.sk)  
Sedem dní v Ružinove: Zisk pozemkov a fotky, ktoré nepotrebujú komentár

Sedem dní v Ružinove: Zisk pozemkov a fotky, ktoré nepotrebujú komentár

Rubrika: Spravodajstvo
Vyše päť rokov trval boj o pozemky na Štrkovci ktoré Ružinovu nikdy nepatrili. Napokon sa to však podarilo. Teraz tam naša mestská časť môže pomýšľať nad revitalizáciou. Nie je to však jediný priestor, na ktorý sa sústredíme. Len niekoľko metrov odtiaľ sa chystá výstavba plavárne a štadióna. V uliciach sú medzitým naši kolegovia, ktorí sa starajú o čistotu verejného priestoru. V dobrom aj zlom počasí. Dôkazom sú fotografie, ktoré nepotrebujú žiadny komentár. Väčšina Štrkovca už patrí Ružinovu Po vyše piatich rokoch rokovaní sa to podarilo. Ružinov získal pozemky pod detským ihriskom v okolí jazera na Štrkovci.  Ich hodnota je asi 6 miliónov eur a doteraz patrili Ministerstvu vnútra SR. Teraz, keď zmenu vlastníka už potvrdil aj kataster, môže naša mestská časť pracovať na obnove.   Nová plaváreň a štadión pre Ružinov Predmetom súťaže návrhov bolo komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukcia hlavnej haly zimného štadióna, rekonštrukcia a prestavba tréningovej haly, dostavba tretej ľadovej plochy, fitnesscentra a návrh nového ubytovacieho zariadenia. Mestská časť Ružinov s viac ako 80-tisíc obyvateľmi nedisponuje plavárňou, ktorá by slúžila profesionálnym športovcom, zároveň aj širšej verejnosti na rekreačné účely. Lokalita bola zvolená na základe možnosti využitia zbytkového tepla z prevádzky zimného štadiónu a zároveň možnosti kumulácie športových a rekreačných aktivít.   Jednotlivé projekty si môžete pozrieť priamo prostredníctvom odkazov, ktoré nájdete na stránke www.ruzinov.sk. (Nová plaváreň a štadión pre Ružinov | Ružinov (ruzinov.sk))   Distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností musí Hlavné mesto Bratislava zaviesť najneskôr od roku 2023. Preto sa už v predstihu distribuujú obyvateľom balíčky na zber kuchynského bioodpadu.   RODINNÉ DOMY Už od štvrtka 9. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – rodinné domy (prvá etapa).   BYTOVÉ DOMY Od soboty 25. júna 2022 sa budú distribuovať balíčky na triedenie kuchynského bioodpadu pre obyvateľov Ružinova – bytové domy (druhá etapa).   Ďalšie informácie nájdete na stránke www.ruzinov.sk. (HARMONOGRAM Distribúcia balíčkov na zber kuchynského bioodpadu | Ružinov (ruzinov.sk))   TOP 15 fotografií uplynulého týždňa Tieto fotografie už nepotrebujú žiadny komentár. Hovoria samé za seba.    
Sedem dní v Ružinove: Veľké upratovanie, malé oslavy... a zber bioodpadu!

Sedem dní v Ružinove: Veľké upratovanie, malé oslavy... a zber bioodpadu!

Rubrika: Spravodajstvo
Na dva roky stopla pandémia koronavírusu kultúrne a spoločenské podujatia. Doplatili na to aj Ružinovčania. Keďže sa však už život vracia do bežných koľají, zorganizovali sme uvítanie do života tých najmenších a malú oslavu pre seniorov. Ani zďaleka to však nie je všetko. Popri pracovných povinnostiach však nezabudnite, že je Medzinárodný deň detí.   Slávnosti pre malých aj starších Po dvoch rokoch, keď sa nedalo hromadne stretávať,  opäť obnovujeme ružinovské tradície. Najskôr sme zorganizovali uvítanie detí do života a potom aj malú oslavu pre našich ružinovských jubilantov, ktorí sa dožívajú okrúhlych 80, 90 alebo viac rokov. Nechýbala ani 102-ročná Ružinovčanka. Kým v prvom prípade potešilo vystúpenie detí z MŠ Haburská, seniorom deň spríjemnila hudobná skupina Kuštárovci.    Zber kuchynského bioodpadu Zber kuchynského bioodpadu je Bratislava povinná zaviesť najneskôr k 1. januáru 2023, preto sa mesto rozhodlo jednotlivé mestské časti zapájať postupne. V júni sa začína s odvozom kuchynského bioodpadu z domácností v Ružinove.   Ako bude prebiehať distribúcia košíkov a kompostovateľných vreciek na zber kuchynského bioodpadu v našej mestskej časti? Ako získate košíky a kompostovateľné vrecká? Ako na triedenie kuchynského bioodpadu? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete na www.ruzinov.sk DÔLEŽITÉ: Zber kuchynského odpadu | Ružinov (ruzinov.sk)   Údržba zelene a čistenie ulíc Nie raz sme písali o tom, že udržiavanie verejného poriadku si vyžaduje množstvo času, energie ale aj vašu spoluprácu. Keď to počasie dovoľuje, v teréne sú pracovné partie, ktoré nielen kosia zeleň, ale zároveň čistia cesty, či likvidujú a odpratávajú nelegálne skládky. Denne dostávame množstvo podnetov a otázok o tom, kedy prídu na vašu ulicu. Viac informácií nájdete na sociálnej sieti. Ružinovský Podnik | Facebook   Neobchádzame ani kanalizačné vpusty Čistenie kanalizačných vpustov je špeciálna kategória. Hodiny práce si vyžadujú najmä trpezlivosť a precíznosť. Každý deň sa ich vyčistí niekoľko. Dôkazom sú fotografie z uplynulých siedmich dní.   Kedy osadíte plachtu na detské ihrisko? Aj na záver sa vrátime k tým najmenším. S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi a stúpajúcimi teplotami sa pýtate, kedy osadíme plachty na detské ihriská. Na viacerých už sú osadené, robí sa tak postupne. Ak plachta na detskom ihrisku vo vašom okolí ešte osadená nie je a v minulosti tam bola, určite sa to čoskoro zmení. V najbližších dňoch.  
Týždeň v Ružinove: Rekonštrukcie ihrísk aj výlety pre seniorov

Týždeň v Ružinove: Rekonštrukcie ihrísk aj výlety pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Nie jedna, či dve ale desiatky otázok sa týkajú prác, ktoré si všímate vo svojom okolí. Ide o výstavby, opravy, rekonštrukcie, či rozkopávky. Aj tie súvisia s obnovou detských ihrísk, či inštitúcií. Preto sme pripravili prehľad, ktorý nájdete v Ružinovskom Echu. Do pozornosti však už teraz dávame, že ihrisko na Medzilaboreckej sa otvára v najbližších dňoch. Pripravujeme tiež aktivity pre seniorov.   Čoskoro otvárame ihrisko Medzilaborecká Detské ihrisko Medzilaborecká čoskoro otvárame. Nutné sú už len posledné práce ako kosenie, čistenie, špárovanie či pokládka gumených rohoží. Potom už bude definitívne pripravené na návštevy najmenších spoluobčanov. Pýtate sa – kedy to bude? Veríme, že počas prvého júnového týždňa.   Ďalšie rekonštrukcie Okrem Detského ihriska Medzilaborecká sa však rekonštruujú alebo pripravujú obnovy aj ďalších ihrísk a športovísk. 1. Rekonštrukcia detského ihriska Martinčekova - kompletná rekonštrukcia detského ihriska, predbežný termín ukončenia prác prvá polovica júla 2. Rekonštrukcia Detského ihriska Líščie Nivy -  v najbližšej dobe bude podpísaná Zmluva o dielo a práce na ihrisku môžu začať, dĺžka rekonštrukcie 3 mesiace podľa Zmluvy o dielo 3. Rekonštrukcia detského ihriska Bachova – podpísaná Zmluva o dielo, dĺžka rekonštrukcie 4 mesiace podľa Zmluvy o dielo 4. Rekonštrukcia detského ihriska Kvetná - v procese verejného obstarávania, dĺžka rekonštrukcie 5 mesiacov s obstarávaním 5. Rekonštrukcia detského ihriska Tekovská - v procese verejného obstarávania, dĺžka rekonštrukcie 5 mesiacov s obstarávaním 6. Rekonštrukcia detského ihriska Haburská - v procese verejného obstarávania, dĺžka trvania rekonštrukcie 8 mesiacov s obstarávaním 7. Vybudovanie športovo oddychovej zóny s detským ihriskom Rožňavská - v procese pripomienkovania projektu, odhadovaná dĺžka realizácie s procesom verejného obstarávania 1 rok   Prehľad všetkých prác a rekonštrukcií nájdete v Ružinovskom Echu a na stránke www.ruzinov.sk. Pýtali ste sa: Čo sa chystá vo vašom okolí? | Ružinov (ruzinov.sk)   Výlety pre seniorov Po dvoch rokoch, keď aj konanie spoločenských či športových aktivít pozastavila pandémia koronavírusu, sa život opäť vracia do normálneho režimu. Preto opäť pripravujeme nielen výlety, ale aj športové hry pre seniorov. Už v júni (27. júna, 9:00 - 16:00) organizujeme výlet pre seniorov do Modry, na jeseň zase plánujeme uskutočniť výlet do Trnavy. V Modre je na programe prehliadka Majoliky, historickej časti mesta aj pražiarne kávy. Seniori majú však aj dostatok času na individuálnu prehliadku mesta či príjemné posedenie v niektorých z útulných kaviarní. Kto nemá spoločnosť, môže sa na výlet prihlásiť sám. Urobiť tak môžete osobne na Miestnom úrade do 23. júna 2022. Výška účastníckeho poplatku sa odvíja od výšky starobného dôchodku. Na september plánujeme zase výlet do Trnavy. Termín, dokedy sa môžete prihlásiť, aj ďalšie podrobnosti, budú zverejnené v ďalšom čísle Ružinovského Echa. Modra 27. júna 2022 - prihlásenie osobne na Miestnom úrade do 23. júna 2022 - poplatok: podľa výšky starobného dôchodku: do 365 eur - 1 euro 365,01 – 565,00 eur - 5 eur od 565,01 eur - 10 eur   Športové hry V Ružinove pripravujeme Športové hry aj pre seniorov (veková kategória 60+). Konať sa budú už 15. júna v  areáli hier Radosť na Štrkovci predpoludním v čase 10:00 - 12:00 hod. Celý program a aktivity pre seniorov sú bezplatné, registrácia bude priamo na mieste konania športových hier.   Nie je týždňa... ...aby nebolo potrebné upratať Dulovo námestie. A tak popri kosbe, odstraňovaniu nelegálnych skládok či zametaniu ulíc sa opäť upratovalo aj na „Duláku“.  
Týždeň v Ružinove: Rekonštrukcie ihrísk aj čistenie ulíc

Týždeň v Ružinove: Rekonštrukcie ihrísk aj čistenie ulíc

Rubrika: Spravodajstvo
Pribúdajúce slnečné lúče lákajú von nielen deti, ale aj dospelých. Aj preto sa opravujú detské ihriská či športoviská. V posledných dňoch sa desiatky ľudí zišli na Sedmokráskovej, rekonštruuje sa tiež bežecká dráha na Štrkovci. A pritom všetkom je v plnom prúde aj druhá kosba. Lebo slnko a voda prospieva aj tráve. Tá momentálne rastie ako divá. Rekonštrukcia bežeckej dráhy na Štrkovci V uplynulých mesiacoch sa viacerí aktívni Ružinovčania sťažovali, či by sa nedala opraviť bežecká dráha na Štrkovci. Vraj chodia domov zaprášení od antuky a povrch dráhy má už najlepšie roky za sebou. Ak sa tam v týchto dňoch pohybujete, určite ste už zaregistrovali nové oplotenie aj menšie stavebné mechanizmy. Začalo sa totiž s rekonštrukciou bežeckej dráhy. Nová bude z odolného striekaného tartanu a zhruba o dva mesiace začne slúžiť nám všetkým.   Druhá kosba je v plnom prúde Dostatok vlhkosti a dostatok slnečných lúčov spôsobujú, že tráva rastie ako divá. Prvé kolo kosby je už za nami, aktuálne druhá kosba je už asi v polovici. Pokosené sú celé Nivy, Ružová dolina aj Ostredky. Pokračuje sa Prievozom, potom Štrkovcom, nasledovať budú Trávniky a Pošeň. Popritom sa však stíha aj strihanie živých plotom, orezy stromov aj odpratávanie nelegálnych skládok. Ihrisko na Sedmokráskovej je otvorené Spokojné deti, dobre naladení rodičia – tak to vyzeralo na otvorení zrekonštruovaného ihriska na Sedmokráskovej. Z hojdačiek a šmýkačiek sa deťom nechcelo, väčší si zase užili pumptracková dráhu preliezačky. Toto ihrisko však nie je jediné, ktoré sa momentálne rekonštruuje. Tento rok sa ich bude otvárať ešte niekoľko. Prehľad ďalších prác a rekonštrukcií nájdete v júnovom vydaní Ružinovského Echa – čoskoro vo Vašich schránkach.   Bez vašej pomoci ulice čisté nebudú Každý deň sú v uliciach naši kolegovia, aby zabezpečili verejný poriadok. Snaha však nestačí. Na to, aby išli práce ako po masle, totiž potrebujú aj vašu pomoc. A to najmä, aby ste rešpektovali dočasné značenie, ktoré informuje o plánovanom čistení komunikácií. Podobná situácia je aj v prípade dopravného značenia. Len spoločnými silami však dosiahneme krajší Ružinov.  
Sedem dní v Ružinove: Čo sa chystá na Štrkovci?

Sedem dní v Ružinove: Čo sa chystá na Štrkovci?

Rubrika: Spravodajstvo
Uplynulých sedem dní v Ružinove bolo náročných nielen na prípravu investičných zámerov, ale aj správu verejných priestorov. V uliciach sú čaty, ktoré už začali s druhým kolom kosby. Zároveň sa starajú aj o čistotu našej mestskej časti – aj na mieste, kde by mal vyrásť nový parkovací dom.   Parkovací dom na Štrkovci Štrkovecké jazero je jedným z najvzácnejších miest Ružinova. Približne pred rokom sa podarilo zachrániť kľúčové miesto pri jazere - veľké parkovisko z východnej strany, od Sabinovskej ulice. Prešlo do majetku mestskej časti, čím sa definitívne zastavila plánovaná  výstavba novej bytovky na tomto mieste. Vďaka tomu sa konečne podarilo aj odblokovať roky trvajúci proces prípravy územného plánu zóny Štrkovecké jazero. Práve na tomto mieste by mal vyrásť dvojpodlažný parkovací dom s parčíkom na streche a s novou promenádou zo strany jazera s priestorom na dve prevádzky a terasové sedenie pre návštevníkov. Zo strany jazera by mala pribudnúť aj nová pešia promenáda s dvoma obchodnými priestormi. Viac sa budeme téme venovať v Ružinovskom Echu.   Úpravy a opravy Popri veľkým investičným projektom venujeme čas aj úprave okolia a oprave zariadení ktoré má v správe naša mestská časť. V uliciach sú denne čaty mužov aj žien, aby skrášľovali parky, ospratávali polámané konáre či opravovali prvky na detských ihriskách.   Druhé kolo kosby Špeciálnu kategóriou je v týchto dňoch kosba. Aktuálne sa dokončuje kosenie posledných ulíci na Pošni za električkovým obratiskom a rôzne menej viditeľné miesta. Zároveň sa začalo s druhou kosbou a štyri traktory už kosia v Ružovej doline.   Vyčistené Dulovo námestie Radi by sme napísali, že za uplynulých sedem dní nebolo treba Dulovo námestie čistiť. Opak je však pravdou. Tento priestor si vyžaduje nikdy nekončiacu pozornosť a rovnako tomu bolo aj v uplynulých dňoch. Ak sa s „Dulákom“ nezahrávajú samotní ľudia, tak je to zub času, prípadne počasie.   Nelegálne skládky Smutnou témou sú aj nelegálne skládky, ktoré vznikajú kade – tade v mestskej časti. Vyhodiť sedačku na kontajnerové stojisko tiež nie je riešenie. Dočisťovanie – na objednávku stojí peniaze. A ak nie je objednané, o odstránenie neželaného predmetu sa musí pod hrozbou pokuty postarať správca. Pritom odvoz na zberný dvor stojí zopár eur a všetko je len o prístupe tvorcu odpadu. Len málokedy sa totiž stane, že o vyhodený nábytok niekto prejaví záujem.    
Ružinovskí poslanci: Anketa: Ako využijú poslanecké priority?

Ružinovskí poslanci: Anketa: Ako využijú poslanecké priority?

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období intenzívnejšie zaujímate. Vďaka zrozumiteľnému formátu odpovedí uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do programu ružinovského zastupiteľstva, resp. v prípade otázky z tohto čísla, stručne naformulované, akým spôsobom chcú priamo podporiť svoj volebný obvod. Práve to je témou aktuálneho čísla nášho časopisu. Pýtali sme sa poslancov, akým spôsobom plánujú tento rok využiť svoju poslaneckú prioritu, t.j. 5-tisíc eur, o použití ktorých môže každý rok rozhodnúť každý z poslancov.   
Nové pravidlá: Vyhradené parkovanie v rezidentskej zóne

Nové pravidlá: Vyhradené parkovanie v rezidentskej zóne

Rubrika: Spravodajstvo
Vyznačené parkovacie miesta pre autá s konkrétnymi ŠPZ-kami, ktoré často boli v exponovaných zónach po väčšinu dňa často neobsadené, sa v rámci celomestskej parkovacej politiky stanú minulosťou. Nové povolenia na vyhradené parkovanie sa v zónach, kde regulované parkovanie platí, alebo bude platiť, už nevydávajú a tým, ktoré ho majú, jeho platnosť už len „dobieha“. Podstatnou informáciou však je, že miest pre ŤZP sa toto obmedzenie netýka. Kontroly sa však budú zameriavať aj na zneužívanie vyhradených miest. V zóne regulovaného parkovania RU1 postupne ubúdajú vyhradené parkovacie miesta. V zóne Starý Ružinov – východ bolo k spusteniu regulácie o 37 vyhradených parkovacích miest menej v porovnaní s rokom 2021. Častejšie kontroly Pracovníci mestskej časti Bratislava-Ružinov budú v zónach regulovaného parkovania vykonávať intenzívne kontroly vyhradených parkovacích miest. Kontrola bude zameraná na dodržiavanie podmienok povolenia vyhradeného parkovania. V prípade, že parkovacie miesta budú využívané inými motorovými vozidlami ako tými, na ktoré bolo vydané povolenie, miesta budú zrušené. Upozorňujeme aj na povinnosť nahlásenia akejkoľvek zmeny (ako aj zmena EČV) v povolení vyhradeného parkovania. V opačnom prípade môže nastať neželaná situácia, keďže sa vychádza z verejne známeho stavu a teda neaktuálnych informácií. To môže spôsobiť udelenie pokuty. Rušenie vyhradených miest Upozorňujeme aj na rušenie vyhradených miest na vybraných cestách a parkoviskách v súvislosti so zavedením regulácie, kde si to vyžiada lokálna situácia v statickej doprave. Najmä v miestach, kde budú vyhradené miesta nevyužívané, v miestach kde bude zvýšený dopyt po rezidentských a návštevníckych miestach. Vyhradené miesta budú postupne do konca roka 2022 ubúdať až úplne zaniknú. V platnosti ostanú iba vyhradené parkovanie miesta pre osoby ťažko zdravotne postihnuté (teda s preukazom ŤZP). Zmena parkovania v 500 bytoch V lokalite 500 bytov aktuálne platí pilotný projekt regulácie parkovania mestskej časti z roku 2019. V máji sa aj zóna 500 bytov pripojí do systému celomestského regulovaného parkovania PAAS. V nadväznosti na túto skutočnosť je nutné vykonať zmenu pôvodného dopravného značenia. Zmena sa bude hlavne týkať časovej regulácie, kde rezidenti so zakúpenou rezidentskou kartou parkujú neobmedzene a nerezidenti budú mať v pracovných dňoch od 14:00 do 6:00 parkovanie spoplatnené. Zároveň je nutné, aby sa rezidenti registrovali v systéme PAAS. Registrácia je jednoduchá a dá sa vybaviť online na stránke www. paas.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie o typoch kariet a pravidlách regulovaného parkovania PAAS.  
Vojna na Ukrajine: Pomoc, zmluvy, výkazy a hlásenia...

Vojna na Ukrajine: Pomoc, zmluvy, výkazy a hlásenia...

Rubrika: Spravodajstvo
Po pandémii a distribúcii rúšok v čase, keď aj šijacie stroje na ich šitie boli úzkoprofilový tovar, po zabezpečovaní stravy ľuďom, ktorých najviac ohrozoval Covid-19 a po celoštátnom testovaní, po ktorom nasledovali mesiace, kedy vďaka testovaniam organizovaným našou mestskou časťou mohli Ružinovčania chodiť pokojne do práce, dostali samosprávy ďalšie úlohy. Štát na ne delegoval povinnosť zabezpečiť vyplácanie príspevkov za ubytovávanie ľudí, ktorí po začatí vojenských útokov na Ukrajinu utekali do bezpečia.  Vojna na Ukrajine začala vo štvrtok ráno 24. februára. Hneď v piatok sme prvýkrát zverejnili výzvu s prosbou o pomoc s ubytovaním ľudí, ktorí začínali prichádzať na Slovensko. Cez víkend sme vďaka Ružinovčanom a viacerým ľuďom z ďalších častí z Bratislavy, ktorí ponúkli svoju pomoc, ubytovali prvých ľudí, ktorí prišli s jedným kufrom a väčšina z nich tu nikoho nepoznala. Čakanie na štát Za dva mesiace sme prostredníctvom ružinovského miestneho úradu sprostredkovali ubytovanie viac ako 350 ľuďom a ďalšie stovky ubytovali ľudia prostredníctvom výziev viacerých mimovládnych organizácií. Informácie o tom, čo bude potrebné pre vyplatenie príspevkov boli zverejnené na webovej stránke ministerstva vo štvrtok 31. marca. Deň predtým, ako začala plynúť päťdňová lehota na to, aby ľudia prišli na úrad so zmluvami, kópiami potvrdení o poskytnutí dočasného útočiska (odídenec) a vyplneným výkazom za prvý mesiac. Bez toho, aby mali samosprávy k dispozícii metodické pokyny ako postupovať, aké povinné prílohy vyžadovať a ako jednotlivé žiadosti overovať, museli sme doslova za niekoľko dní vytvoriť novú kanceláriu na registráciu zmlúv a vyčleniť do nej niekoľko zamestnancov, ktorí budú presne vedieť, čo treba skontrolovať. Dôvod je jednoduchý. Ak nebudú podklady v poriadku, prenajímateľ nedostane refundáciu. Ešte v čase zberu zmlúv a výkazov však prichádzali z ministerstva zmeny, ktoré bolo treba obratom zapracovať do pracovného harmonogramu tímu. Nápor na úrad Kolegyne a kolegovia, ktorí registrovali zmluvy, však predstavovali len prvú časť obrovského mechanizmu, ktorý musel vzniknúť takmer z večera do rána. Každú jednu zmluvu, každý jeden výkaz a každú jednu prílohu museli ďalší kolegovia v priebehu víkendu skontrolovať a nahodiť do systému. Ak niečo nebolo v poriadku, chýbajúci údaj alebo nesprávne uvedený IBAN a podobne, konkrétneho človeka kontaktovali a chyby opravili. Ďalšími v poradí sú kolegyne a kolegovia na ekonomickom oddelení, ktorí spracovávajú každý jeden výkaz na základe metodiky ministerstva a výsledný report odosielajú na okresný úrad. Po jeho schválení odošle ministerstvo samosprávam sumu za príspevky a kolegovia ich budú rozosielať na účty jednotlivých prenajímateľov. Rovnaký proces s výkazmi za poskytnutie ubytovania sa bude opakovať ešte za ďalšie tri mesiace. Minimálne pre prenajímateľov však už bude reportovanie za apríl jednoduchšie – pripravili sme pre nich totiž jednoduchú aplikáciu, ktorú aj s inštrukciami ako ju možno používať nájdete na webe www.ruzinov.sk. Paralelne s registrovaním zmlúv sme sa museli pripraviť aj na Ohlasovni pobytov, kde sa odídencom zapisovala aktuálna adresa. Proces je veľmi podobný tomu, keď si človek vybavuje trvalý pobyt, len potrebuje doložiť viac dokladov. Ani na tomto oddelení to nebolo jednorazové zadanie. Každý odídenec sa musí každý mesiac osobne hlásiť na miestnom úrade. Štatistiky a ľudia Potom, ako boli zverejnené pravidlá poskytovania príspevkov za ubytovanie, sme v Ružinove zaregistrovali 670 zmlúv spojených s refundáciou nákladov, na území našej mestskej časti poskytli majitelia 320 nehnuteľností (čiastočne alebo celkovo) a vydali sme 450 potvrdení o tolerovanom pobyte na adresách, kde sú ubytovaní. Toto posledné číslo ešte bude rásť, keďže podľa zmlúv je tu ubytovaných viac ako tisíc obyvateľov Ukrajiny so statusom odídenca – a to len u fyzických osôb, resp. im ubytovanie poskytli firmy, ktoré nepodnikajú v ubytovacích službách. To všetko sú čísla. Ale za týmito číslami sú skutoční ľudia. Mama dvoch detí, ktoré nemajú ani desať a ktorá nevie ani poriadne zaspať, lebo sa už tretí deň nevie dovolať manželovi, ktorý ostal doma bojovať. Babička po sedemdesiatke, ktorá prišla sama a vôbec netuší, čo s ňou bude. Mladí hluchonemí manželia s maličkými deťmi. Mladá žena, ktorú priviezli so svokrou a deťmi a na ich aute nemôžete prehliadnuť stopy po streľbe. A to je len zlomok príbehov... P.S. Tento článok bol osobný. Pretože každý, kto denne stretáva ľudí, ktorí utiekli pred vojnou, akú my poznáme len zo správ alebo filmov, len ťažko nesie to obrovské množstvo bolesti, ktorú vidí. A je to ešte omnoho horšie, keď čítame niektoré komentáre na sociálnych sieťach. Takmer všetci Ukrajinci, s ktorými sme stretli, sa mali doma oveľa lepšie ako sa majú tu. Takmer všetci sa chcú vrátiť domov hneď ako to bude čo i len trocha možné. A nik z nich nemusel doma stáť v rade v nákupnom centre a čakať, či sa mu ujde jedlo pre rodinu. Lebo ukrajinské hrivny začali vymieňať len nedávno. Lebo na väčšinu pracovných ponúk musíte aspoň trochu hovoriť po slovensky. Sú však nesmierne vďační za všetku pomoc, ktorej sa im dostáva a neviem, či sme niekedy tak často počuli, akí sú ľudia na Slovensku úžasní.     
Medzinárodná skúsenosť: Erasmus projekty v Ružinove

Medzinárodná skúsenosť: Erasmus projekty v Ružinove

Rubrika: Spravodajstvo
Na ZŠ Drieňová to opäť žilo, v priebehu jedného mesiaca hostila až dve zahraničné mobility v projekte Erasmus+. Prvú návštevu privítali zo škôl z Česka, Nemecka, Poľska, Talianska a Španielska cez projekt Art it out, v ktorom školy vytvárajú virtuálnu galériu prác žiakov. Druhú návštevu hostili žiakov a učiteľov z Dánska, Nemecka, Nórska, Portugalska a Slovinska cez projekt Nemesis, v ktorom sa školy venujú boju proti hoaxom a dezinformáciám.  Výstupy z oboch projektov, ktoré sú dostupné aj na webových stránkach, ukazujú, akým spôsobom mladí ľudia tieto témy vnímajú a ako o nich hovoria. Zároveň ich však učia rozumieť im cez optiku rovesníkov z iných krajín a iného spoločenského a kultúrneho prostredia. Projekty im ponúkajú osobnú skúsensoť, ktorú len samotné štúdium nahradiť nedokáže. Práve skúsenosti posledných týždňov nám dokazujú, aké dôležité je to, čomu sa žiaci v oboch projektoch venovali. Počas mobilít žiaci s učiteľmi spoznali okrem školy aj Bratislavu, navštívili hrad či Danubianu a stretli sa aj s ružinovským starostom, ktorý sa s nimi nielen porozprával o miestnej samospráve, ale im aj odporučil, čo by nemali pri prehliadke Bratislavy určite vynechať. Zahraničná spolupráca je veľmi dôležitá a žiaci mali možnosť do týchto krajín aj vycestovať a bývať v hosťovskej rodine. Bohužiaľ, súčasná pandemická situácia, ale aj konflikt na Ukrajine spôsobili, že nie všetky školy mali možnosť vyslať toľko zástupcov, koľko bolo v projektoch naplánovaných, ale aj tak pevne veríme, že si každý jeden z účastníkov pobyt v Bratislave a na Drieňovej užil a odchádzal s krásnymi spomienkami a novými skúsenosťami. Riaditeľ školy, Mgr. Gabriel Kalna nám prezradil, že ZŠ Drieňová získala akreditáciu v programe Erasmus+ aj na obdobie 2022-2027, a tak škola bude môcť vyslať do zahraničia ešte viac študentov a učiteľov ako doposiaľ.   
Prvá kosba: Prečo sa začalo tak skoro?

Prvá kosba: Prečo sa začalo tak skoro?

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov patrí medzi najväčšie mestské časti Bratislavy. Udržať pritom trávnaté plochy v udržiavanom stave si tak nevyžaduje len čas, ale hlavne dobrú organizáciu. A tak otázka – kosiť či nekosiť vyvoláva vždy na jar mnohé vášne. Prečo sa v Ružinove odštartovala už v prvej polovici apríla?  Ak sa vám zdá, že sa s kosbou mohlo ešte počkať, tak opak je pravdou. Naša mestská časť má totiž rozlohu takmer 40 km2 a pokosiť treba 1 800 000 m2. Znie to síce takmer neuveriteľne, ale je to plocha veľká ako 250 futbalových ihrísk. Pokosiť naraz takú veľkú rozlohu na jedenkrát a v rovnakom čase, nie je možné. Ako to naplánovať Základom prác je vždy dobrý plán. Začiatkom apríla preto kolegovia prešli všetky sídliská, aby zistili, aká je situácia a kde treba začať s kosbou na začiatku a kde to ešte vydrží. Dostatok vlahy a pribúdajúce slnečné lúče ženú trávu rýchlo nahor. Navyše – okrem trávy rastie aj burina a mnohé byliny, ktoré spôsobujú alergie. Ako prvé sa kosili Nivy a Ružová dolina, kde pokosené upravené trávniky obyvatelia určite ocenia. Štyri plnohodnotné kosiace tímy to stihli expresne rýchlo – za tri pracovné dni. Ešte pred veľkonočnými sviatkami sa stihli pokosiť aj prícestné pásy v Prievoze a po sviatkoch sa pokračovalo aj na Ostredkoch. Kosiť sa však muselo aj počas víkendov, s čím súvisí aj väčší hluk. Prvú kosbu sme totiž museli rýchlo ukončiť, aby sa mohlo začať s druhou. Bez vás to nepôjde Kosba síce vyzerá ako jednoduchá vec, ide však o celkom náročný proces. Potrebujeme pritom aj vašu aj spoluprácu. Preto prosíme, aby ste dodržiavali dočasné dopravné značenie.   
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
tohtoročná jar je pre je pre Ružinov prelomová. Od konca marca totiž v spolupráci s hlavným mestom zavádzame na území Ružinova po prvýkrát v histórii prednostné parkovanie pre rezidentov - celomestskú parkovaciu politiku. Tento rok začíname v na Nivách - do leta by mala platiť na celom území od Starého Mesta až po Bajkalskú. Na budúci rok do rezidentského parkovania pribudnú Štrkovec a Trávniky, v roku 2024 aj Ostredky a Pošeň. Parkovacia politika je citlivá téma a vyvoláva mnoho emócií. Jej hlavným cieľom je uľahčiť parkovanie Ružinovčanom pred ich vlastným domom. Koncom marca sme spustili prvú zónu v Starom Ružinove a musím povedať, že som sám až veľmi príjemne prekvapený, s akými pozitívnymi reakciami sa medzi obyvateľmi zóny stretla. Aj vďaka tomu, že dodržiavanie pravidiel veľmi prísne kontroluje mestská polícia s našimi inšpektormi. Už dnes môžeme potvrdiť, že situácia s parkovaním pre obyvateľov sa v novej zóne veľmi výrazne zlepšila. Samozrejme, nič nie je od začiatku úplne dokonalé. Aj v Starom Ružinove sme už v prvých pár týždňoch našli veci na zlepšenie, podarilo sa nám napríklad doplniť vyše 10 nových parkovacích miest, ktoré sme predtým nedokázali presadiť. Celkovo sa však teším, že nový systém funguje a obyvatelia naozaj cítia jeho prínos. Sťažujú sa najmä tí, ktorí tam buď nemajú trvalý pobyt, alebo majú viac ako dve autá v rodine. S tým však, žiaľ, naozaj nedokážeme nič urobiť. Tento rok chceme začať aj s budovaním nových parkovacích domov a aj v celomestskom systéme budeme presadzovať drobné zmeny, ktoré ho ešte vylepšia. Aby sa v Ružinove, ktorý je naším domovom, žilo obyvateľom stále lepšie. Váš starosta  
Týždeň v Ružinove: Milióny pre školu, zdravšie prostredie pre deti

Týždeň v Ružinove: Milióny pre školu, zdravšie prostredie pre deti

Rubrika: Spravodajstvo
Želali by sme si, aby rástli ako huby po daždi. Postaviť novú školu nie je však vôbec jednoduché. Ružinov však získal na takýto cieľ miliónovú dotáciu. Popri tom zároveň zlepšuje kvalitu prostredia v ďalších vzdelávacích zariadeniach.   TRI MILIÓNY NA ĎALŠIU ŠKOLU Ružinov získal ďalšieho 2,74 milióna eur na výstavbu ďalšej novej základnej školy.  Po Medzilaboreckej, na ktorú sme eurofondy získali už vlani a už sa aj stavia, tak druhá nová škola pribudne na Ostredkovej - a opäť drvivú väčšinu investície preplatia eurofondy. Špecialitou nového pavilónu bude telocvičňa, do ktorej sa vojde až 500 ľudí a bude môcť celej škole, ba dokonca celému Ružinovu, slúžiť na športové turnaje, majstrovstvá, a podobne. Výstavba by mohla začať už v máji a dokončená by mala byť už v priebehu budúceho školského roka.   MŠ BUDOVATEĽSKÁ S NOVINKOU Tento rok plánujeme otvoriť tri nové škôlky: na Trnávke, na Štrkovci a v Prievoze. Nielen kvantita, ale aj kvalita je však dôležitá. A netýka sa to len výučby, ale aj samotného prostredia. V dvoch škôlkach a v jednej škole: MŠ Budovateľská, MŠ Haburská a ZŠ Kulíškova testujeme zariadenie, ktoré je dôležité pre kvalitu a čistotu vzduchu a boj proti nečistotám, vírusom, baktériám a plesniam. Naše školy a škôlky sú bezpečné a udržiavané a veľmi podrobné testy preukázali, že deťom pri ich návšteve nehrozí žiadne poškodenie zdravia. Na druhej strane, v každom jednom zariadení sa preukázala nadlimitná prítomnosť niektorých spór, alergénov, bacilov a podobne, ktoré síce nie sú priamym ohrozením zdravia, ale môžu mať na deti vplyv. Do všetkých troch zariadení sme nainštalovali výkonné čističky vzduchu s extrémne kvalitnými filtrami. Filtrovanie je také kvalitné, že keď na jednej strane do stroja vstúpi 100 000 častíc (prachu, vírusov, atď.), na druhej strane ich vyjde len desať.  Ak vo vzduchu lieta koronavírus, tento stroj ho zachytí, zničí a nepustí von.   ÚPRAVY NA IHRISKU SEDMOKRÁSKOVA Na detskom ihrisku Sedmokrásková sa bude dňa 30.04.2022 (sobota) od 10:00 robiť úprava múrov. Z nich sa bude zoškrabávať starý náter a poškodené časti omietky a následne aplikovať nový náter. Práce budú prašného charakteru a počas maľby môže byť cítiť zápach z farieb. Z toho dôvodu neodporúčame v čase cca 10:00 - 14:00 zdržiavať sa na ihrisku. Tieto plochy zároveň už nebudú slúžiť ako legálne graffiti plochy.   KOSBA A VEREJNÝ PORIADOK Denne dostávame množstvo otázok o tom, kedy sa bude kosiť na jednotlivých uliciach. Práce idú presne podľa harmonogramu a situácie na jednotlivých sídliskách. Aby sa prvé kolo kosby stihlo včas, kosiť musíme aj počas víkendov. Upravená zeleň je však určite dostatočnou odmenou.   A aby sme nezabudli na Dulovo námestie. Opäť je vyčistené...  
Čo priniesol týždeň v Ružinove: Prečo sa kosí tak skoro a ukrajinské štatistiky

Čo priniesol týždeň v Ružinove: Prečo sa kosí tak skoro a ukrajinské štatistiky

Rubrika: Spravodajstvo
Kvantum dokumentov a tisíce metrov štvorcových trávy – tak by sa dali stručne opísať posledné dni v našej mestskej časti. Kým na úrade sme riešili najmä príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, v parkoch zase prvú kosbu. To však nie sú jediné témy, o ktoré sa zaujímate a na ktorých pracujeme.     Prečo sa kosí tak skoro Ružinov patrí medzi najväčšie mestské časti Bratislavy a pokosiť treba 1 800 000 m² plochy. Znie to síce takmer neuveriteľne, ale je to ako 250 futbalových ihrísk. Začiatkom apríla preto kolegovia prešli všetky sídliská v našej mestskej časti, aby zistili, aká je situácia a kde treba začať s kosbou na začiatku a kde to ešte vydrží. Dostatok vlahy a pribúdajúce slnečné lúče ženú trávu rýchlo nahor. Ako prvé sa kosili Nivy a Ružová dolina, ešte pred veľkonočnými sviatkami sa stihli pokosiť aj  prícestné pásy v Prievoze pri rodinných domoch a po sviatkoch sa pokračuje aj na ďalších sídliskách. Aby sa prvá kosba rýchlo ukončila a začalo sa s druhou, musíme však kosiť aj počas víkendov. Mrzí nás to, ale s tým súvisí aj zvýšená hlučnosť. Kosba síce vyzerá ako jednoduchá vec, ide však o celkom náročný proces. Potrebujeme pritom aj vašu aj spoluprácu. Preto prosíme, aby ste dodržiavali dočasné dopravné značky. Iba tak sa dá vyhnúť prípadným materiálnym škodám či nehodám.   Ukrajina v číslach Desiatky hodín a stovky dokumentov – tak to vyzeralo začiatkom apríla na našom miestnom úrade. Úlohy, ktoré na samosprávu delegoval štát v súvislosti s refundáciou nákladov za ubytovanie Ukrajincov a tolerovanými pobytmi, si vyžadovali enormné úsilie a nasadenie, aby bolo všetko splnené podľa litery zákona. Riešenie otázok spojených s následkami vojny na Ukrajine však pokračuje ďalej. Doposiaľ sme vydali takmer 500 tolerovaných pobytov, zaregistrovali sme 670 zmlúv spojených s refundáciou nákladov, prenajímatelia poskytli na území Ružinova vyše 300 nehnuteľností (čiastkovo aj celých), počet odídencov zaregistrovaných podľa zmlúv je viac ako tisíc.   Deň otvorených dverí v jasliach Chystáte sa zapísať svoje detičky do jasličiek? Pozývame vás na Deň otvorených dverí, ktorý bude už 18. mája 2022.  (Deň otvorených dverí v detských jasliach na Palkovičovej | Ružinov (ruzinov.sk)) V zariadení na Palkovičovej 11/A sa poskytuje sociálna služba deťom v rámci podpory rodín s deťmi ako prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovné života. Detské jasle sú v prevádzke počas pracovných dní od 6:30 do 17:00 hod.   Bežecká dráha na Štrkovci Rekonštruované ihriská a športoviská sa v Ružinove tešia veľkej obľube. Často sa však pýtate, kedy si na svoje prídu aj ružinovskí bežci. Na obnovu bežeckej dráhy na Štrkovci je už vysúťažený dodávateľ a zmluva je už tiež podpísaná. Štrkovecká tisícka, teda dráha s dĺžkou jeden kilometer je síce na prvý pohľad určená pre nenáročného športovca, prostredie však dokáže zamestnať aj skúsenejších bežcov. Po rekonštrukcii bude dráha okolo Štrkovca patriť k tým najmodernejším v hlavnom meste. S prácami by sa malo začať už v najbližších dňoch, v týchto dňoch sa konajú stretnutia, na ktorých sa diskutuje o harmonograme prác.  
Sedem dní v Ružinove: Kto má nárok na príspevok a jar v plnom prúde

Sedem dní v Ružinove: Kto má nárok na príspevok a jar v plnom prúde

Rubrika: Spravodajstvo
Aj posledných sedem dní dominovala pomoc pre vojnou postihnutú Ukrajinu a tých,  ktorí z tejto krajiny odišli. Každý deň zvonia telefóny, na úrade sme vybavili stovky stránok. Pritom je však nutné riešiť aj bežné požiadavky. Lebo život v Ružinove sa nezastavil. A tak opäť do ulíc vyrazili nielen stroje, ale aj ľudia. Aby zase o trochu viac zveľadili našu mestskú časť. Nech vám je odmenou pohľad na – azda – (staro)nových obyvateľov.     Príspevok a tolerovaný pobyt Posledné týždne sa aj v našej mestskej časti nesú v atmosfére dôsledkov vojny na Ukrajine. Mestská časť má v tejto súvislosti množstvo povinností – riešiť zmeny tolerovaných pobytov Ukrajincov vo statusom „Odídenec“, tiež prijímať doklady potrebné pre refundáciu nákladov spojených s ubytovaním odídencov. Boli to dni náročné a ďalšie sú pred nami. Čo nás však v tejto situácii teší, je pretrvávajúca solidárnosť Ružinovčanov. Veríme, že bude pokračovať a nebudeme si závidieť vojnový konflikt a s tým súvisiacu humanitárnu pomoc. Ako postupovať sa dočítate na stránke www.ruzinov.sk, kde sú zverejnené všetky potrebné informácie. (MANUÁL: Príspevok pri ubytovaní ľudí z Ukrajiny a tolerovaný pobyt | Ružinov (ruzinov.sk).   Veľké jarné upratovanie Aj keď vojna na Ukrajine je mimoriadnou situáciou, ktorá si vyžaduje mimoriadne riešenia, nemožno opomenúť ani bežný život. Aj preto sa posledný víkend v Ružinove konalo veľké upratovanie. Všetky tri víkendy boli bez problémov, dokopy sa za tri soboty vyzbieralo 67 veľkokapacitných kontajnerov. Aj vďaka vašej zodpovednosti budeme mať zase o niečo čistejší Ružinov.   Kto sa postará o odpad pri kontajneroch... Špeciálnou kategóriou v „upratovacom procese“ sú kontajnerové stojiská v blízkosti bytových domov. Otázok, kedy sa mestská časť a miestny úrad konečne postarajú o odvoz odpadu z týchto miest, dostávame týždenne niekoľko. Faktom však je, že nie sú v našej správe a teda nie je ani v kompetencii mestskej časti a úradu, aby zabezpečovali ich čistenie. Zabezpečiť by to mal správca, je preto nutné, aby ste sa v prvom rade obracali práve na neho.  Viac sa budeme téme venovať aj v májovom vydaní mesačníka Ružinovské Echo.   Kosenie aj čistenie Ružinov patrí medzi najväčšie bratislavské mestské časti – čo sa rozlohy aj počtu obyvateľov týka.  V ideálnom svete by každá ulica mala určenú osobu, ktorá by sa starala o jej čistotu. V tom reálnom svete je to však, ako všetci veľmi dobre vieme, nemožné. Dovtedy však kolegovia robia, čo je v ich silách. A tak denne vyrážajú do ulíc a parkov, aby sa starali o ich čistotu. Kosia, škarpírujú, zametajú. Na to, aby všetko išlo bez problémov, však často potrebujeme aj pomoc obyvateľov a návštevníkov našej mestskej časti. Preto, ak vidíte v uliciach dočasné značky, prosíme, rešpektujte ich. Inak sa ulica pozametať a vyčistiť jednoducho nedá.   Už prišli labute Tradičnými témami, ktoré nás sprevádzajú už pravidelne, je upratovanie neporiadku na Dulovom námestí a v okolí Štrkoveckého jazera. V posledných dňoch však pribudla ďalšia. V Ružinove sa opäť objavili labute. Ak budeme disciplinovaní, mohol by nás pohľad na tieto vznešené zvieratá tešiť niekoľko ďalších týždňov. Všetko je to o nás, ľuďoch. Tak buďme dobrí nielen na seba.  
Čo sa deje v Ružinove? Ako rastie škola, zápis prváčikov aj nové ihrisko

Čo sa deje v Ružinove? Ako rastie škola, zápis prváčikov aj nové ihrisko

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov má oficiálne viac ako 80-tisíc obyvateľov a takmer 40 km². S tým súvisí nielen množstvo práce, aj potrieb občanov a teda aj povinností. Aj preto sa v Ružinove rekonštruuje, buduje či opravuje. Pošeň má už aj oficiálne otvorené detské a športové ihrisko, na Medzilaboreckej sa zase rozširuje škola. To však nie je všetko.     Ihrisko Bachova Po Albrechtovej získala ružinovská časť Pošeň druhé centrálne detské a športové ihrisko. Na Bachovej vyrástol areál so špeciálnym športovým povrchom. Od tohto týždňa je oficiálne otvorený. Florbalisti z ŠK Lido budú na ihriskách robiť bezplatné tréningy pre deti a budú na ne aj dohliadať.   Aby knižnica nebola nudná Čítanie rozširuje slovnú zásobu, vďaka nim sa vzdelávame a spoznávame  mnohé nové veci. Ako ale zaujať deti, ktorým sa nechce čítať. Knižnica predsa nemusí byť nudná. Tá v Ružinove sa snaží robiť čitateľský zážitok čo najzábavnejším. Aj preto sa ružinovská knižnica zapojila do celosvetovej akcie “Noc v knižnici”. Už po sedemnástykrát mohli deti stráviť priamo v knižnici celú noc, so zábavným a pútavým programom. Nechýbalo samozrejme ani čítanie, ale nebolo jedinou aktivitou.     Ako rastie škola na Medzilaboreckej Základy s hotové, do výšky sa už ťahá aj hrubá stavba. Na tento projekt sa nám podarilo získať európske fondy vo výške 2,7 milióna eur, takže veľká väčšina nákladov nebude platená z vašich daní, ale z externých zdrojov. V každej inej obci by to bola plnohodnotná nová základná škola - u nás to je “len” rozšírenie existujúcej, ale o budovu s kompletnými 9 triedami (plus ďalšie menšie odborné učebne) a o druhý pavilón s modernou telocvičňou. Už k septembru by sme tak mali mať výrazne viac miesta pre naše deti. Nezabudnite, že už zajtra – piatok a v sobotu sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka základných škôl.   Úpravy, opravy aj prípravy Ružinov má takmer 39,6 km², s čím súvisí aj množstvo práce na verejných priestranstvách. Svoju pozornosť si vyžadujú nielen detské ihriská, ale aj zeleň, cesty, či parky. Naši kolegovia majú každý deň plné ruky práce, denne riešia desiatky podnetov od občanov. Ideálny stav by azda bol ak by sa o každú ulicu, či park, alebo ihrisko, staral jeden zamestnanec, čo je však nereálne. Preto, ak máte požiadavku či podnet, ktorý treba riešiť, prosíme o trpezlivosť.  
Ružinovskí poslanci: Anketa: Peniaze na dotácie, alebo výstavbu škôlok

Ružinovskí poslanci: Anketa: Peniaze na dotácie, alebo výstavbu škôlok

Rubrika: Spravodajstvo
V Ružinovskom Echu sa poslancov každý mesiac pýtame na ich názor na témy, o ktoré sa v danom období intenzívnejšie zaujímate. Vďaka jednoznačnému a zrozumiteľnému formátu odpovedí „áno – nie – neviem“ spoznáte postoje poslancov k jednotlivým témam a uvidíte, ako by hlasovali v prípade, že by sa takáto téma dostala do programu ružinovského zastupiteľstva. Dnešnou témou je kapacita materských škôl. Blíži sa termín prihlasovania detí do škôlok. Ružinov rovnako ako zvyšok Bratislavy už roky zápasí s nedostatkom miest a teraz by sme potrebovali približne sto. Mala by podľa vás mestská časť schváliť zavedenie dotácie pre tých rodičov, ktorých dieťaťu sa neušlo miesto v škôlke? A to aj za cenu, že by to znamenalo menej peňazí na rozširovanie kapacít materských škôl a zvyšovanie poplatkov pre deti, ktoré sa do škôlok dostali?