Spravodajstvo

Ružinovskí poslanci Čo si myslíme o budúcnosti Miletičky

Ružinovskí poslanci Čo si myslíme o budúcnosti Miletičky

Rubrika: Spravodajstvo
Trhovisko na Miletičovej neodmysliteľne patrí k Ružinovu. Desaťročia bez komplexnej rekonštrukcie sa na jeho stave podpísali a dnes už nie je možnosťou, ale nevyhnutnosťou. Poslanci schválili 50-tisíc eur na vypracovanie projektu na jej revitalizáciu a prvé práce by sa mohli robiť už v zime. Zaujímalo nás, aká by podľa poslancov mala byť vynovená Miletička, čo znamená pre Ružinov a čo pre nich.
Skúsme to povedať inak...

Skúsme to povedať inak...

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Sociálne siete bývajú plné vtipov na adresu niektorých povolaní a poznámok na adresu ľudí, ktorí ich vykonávajú. Často si však práve títo ľudia na svoju adresu vypočujú už v prvých vetách množstvo viac než nelichotivých poznámok. A pritom by to išlo inak... „Ste platená z mojich daní, tak sa s vami budem rozprávať ako ja chcem!“ V rebríčku vyjadrení na adresu zamestnancov akejkoľvek inštitúcie je práve táto veta používaná asi najčastejšie, keď občan/klient nedostal odpoveď, v akú dúfal. Napriek tomu, že väčšina ľudí, ktorí so zamestnancami úradov komunikujú, sú naozaj korektní, rovnako ako vo zvyšku spoločnosti, aj tu sa stále častejšie stretávame s verbálne agresívnymi útokmi, urážkami a znevažovaním. Antropológ Martin Kanovský z Univerzity Komenského v jednom z nedávnych rozhovorov povedal, že vo všeobecnosti platí, že v osobnom kontakte ľudia reagujú miernejšie. Napriek tomu by takéto modely komunikácie nemali byť akceptované, nech už vyjdú od ktoréhokoľvek aktéra. Na ukážku len niekoľko z reakcií, ktorých sa úradníkom denne dostáva nespočet. Lebo niekedy stačí otázku položiť inak... To už naozaj panuje u nás toľko hlupákov a lenivých p..d??? - Dobrý deň, zaujímalo by ma, či je možné vyriešiť... To je normálne, aby nám pod domom behali v polovici februára kosačky, tváriace sa popri tom hluku, že kosia „vyrastenú“ trávu? - Dobrý deň, pod oknami nám behajú kosačky. Nerozumiem tomu, naozaj sa teraz kosí? Ďakujem za odpoveď. Nevyhovárajte sa, že vám to zákon neumožňuje. Ste tam na to, aby ste riešili naše problémy. Keď to nechcete robiť, tak dajte výpoveď. – Rozumiem. Existuje nejaký spôsob, ako to aspoň dočasne riešiť? Ďakujeme.  
Mestská časť pre seniorov: Čo robiť v Ružinove, ak ste akčný dôchodca?

Mestská časť pre seniorov: Čo robiť v Ružinove, ak ste akčný dôchodca?

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Koncerty, výlety, prednášky, workshopy, cvičenia, divadelné alebo filmové predstavenia, poradne. Akcie, ktoré zaplnia veľkú sálu domu kultúry, ale aj intímnejšie pre menšie skupinky – to je len zlomok z toho, čo Ružinov každoročne ponúka pre svojich seniorov. Stačí si len vybrať. A to sú aktivity, ktoré sú len pre našich rodičov alebo starých rodičov. Ak ste senior v Ružinove, určite sa nebudete nudiť. Doobeda môžete zájsť na jogu, poobede workshop alebo odbornú prednášku, podvečer na koncert, do divadla alebo s vnúčatami do čitárničky. A napríklad v týchto dňoch naši dôchodcovia trénujú na Beh dobrých ročníkov, ktorý je súčasťou ČSOB maratónu a náš seniorský tím bude hájiť farby mestskej časti. Akcie organizuje mestská časť, ktorá o nich pravidelne informuje na str. 2 Ružinovského echa, ale nájdete ich aj v Cultuse Ružinov a v jednotlivých spoločenských domoch alebo Ružinovskej knižnici. Pravidlá prihlasovania Na veľa akcií je vstup voľný a netreba sa vopred nikde zahlasovať. Pri výletoch je však dôležitá včasná registrácia, lebo ich organizácia vyžaduje viac práce. A napokon obľúbené workshopy, kde záujem výrazne prevyšuje možnosti úradu. V takýchto prípadov vyberáme účastníkov žrebovaním aj s vopred určenými náhradníkmi. Oslavujme spolu Ak máte v rodine oslávenca, ktorý má v najbližšom období 80, 90 alebo viac rokov, prihláste ho na slávnosť jubilantov. Harmonogram najbližších akcií nájdete naľavo pri tomto článku. Aj keď sa to teraz môže zdať priskoro, pre tých, ktorí by inak boli na Vianoce sami, organizuje mestská časť každoročne „Vianočnú večeru”. Prihláste sa Na stránkach nášho časopisu nájdete informácie o všetkých aktuálnych informáciách o programe, ktorý organizuje mestská časť. Viac o aktivitách našich ostatných organizácií nájdete na ich webových stránkach, facebookových profiloch, na plagátoch v priestoroch spoločenských domov a miestneho úradu a informácie posielame aj prostredníctvom SMS. Ak máte pocit, že niektoré z akcií by mohli vašich rodičov alebo starých rodičov zaujať, určite ich prihláste. Budeme sa na nich tešiť! Informácie o akciách pre seniorov, prihlasovanie na výlety a workshopy: alena.hrevusova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 451 Registrácia na slávnosť jubilantov: izabela.rosikova@ruzinov.sk, 02/ 48 284 264 alebo 02/ 48 284 452  
Priveľa smetí, málo košov?

Priveľa smetí, málo košov?

Rubrika: Spravodajstvo
Podnety a odkaz pre starostu sú plné fotiek preplnených košov. „Na našej ulici by sa zišlo vybudovať kontajnerové stojisko. Ako je vidieť na fotke, ich obsah je mimo nich. Jednoducho nestačia.” Čo v takejto situácii treba robiť? Základným pravidlom je, že zodpovednosť za dočisťovanie kontajnerová stojiska má správca. Nie OLO, ani mestská časť. Počet zberných nádob, ich veľkosť a frekvenciu odvozu nahlasuje spoločnosti OLO správca domu. Ak chýbajú nádoby na zmesový odpad (čierne), musí sa obrátiť na magistrát (odd. miestnych daní). Ak je nedostatok kontajnerov na separovaný odpad (sklo, plasty, papier), stačí, aby sa obrátil na OLO o požiadal o ďalšie (zakazka@ olo.sk). Častým problémom na kontajnerových stojiskách je aj nelegálne ukladanie odpadu (starý nábytok, matrace apod.). Za jeho odstránenie je podľa zákona aj v tomto prípade zodpovedný správca. Jedným z riešení ako zabrániť vzniku takéhoto neporiadku na kontajnerových stojiskách je ich ohradenie, vybudovanie tzv. klietok. Základným predpokladom je však mať vysporiadaný vzťah k pozemku.  
Ako sa to robi: Polopodzemné kontajnery: ako ich získať?

Ako sa to robi: Polopodzemné kontajnery: ako ich získať?

Rubrika: Spravodajstvo
Sú hospodárnejšie, ľahšie sa v ich okolí udržiava poriadok a vyzerajú lepšie. Polopodzemné kontajnery značne zjednodušujú narábanie s odpadom, najmä v lokalitách s vyššou koncentráciou obyvateľov. Ako treba postupovať, ak ich chcete vybudovať aj pri vašom dome? Podmienkou na to, aby ste o takomto stojisku vôbec mohli uvažovať, je to, že jeden takýto kontajner by mal nahradiť aspoň 5 s objemom 1.100 l. Ak v dome býva 150 – 180 osôb, využíva sa kontajner s objemom 5 m3 , ktorý sa vyváža zvyčajne raz týždenne. V menších domoch, od 90 osôb, sa využívajú kontajnery s objemom 3 m3 .   1. krok súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov (v mene vlastníkov žiadosť podáva správca, príp. stavebník)   2. krok súhlas majiteľa pozemku (v prípade hl. mesta – žiadosť o zriadenie vecného bremena) – schvaľuje mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy   3. krok vypracovanie projektu stavby s technickou správou – projektová dokumentácia so situáciou (nákresom umiestnenia) a projekt osadenia   4. krok Správca nehnuteľnosti zabezpečí - v rámci vypracovania dokumentácie vhodný pozemok pre polopodzemné kontajnery (PPK), ktoré budú vyhovovať zvozovej technike v rámci dispozičného riešenia sídliska   5. krok žiadosť s vypracovanou projektovou dokumentáciou a so súhlasom vlastníka pozemku podáva správca nehnuteľnosti bytového domu resp. stavebník, na Stavebný úrad.   Najdôležitejšou časťou procesu je súhlas majiteľa pozemku, bez neho nebude žiadosť akceptovaná. Od momentu jej podania do udelenia súhlasu prejde zvyčajne niekoľko mesiacov. Na vybudovanie kontajnerov na zmesový odpad, plasty, papier a sklo (tj. 4 ks) treba počítať s vlastnými investíciami. Spoločnosť OLO už síce príspevky na vybudovanie polopodzemných kontajnerov neposkytuje, záujemcovia sa však môžu uchádzať o príspevok v rámci dotácií, ktoré poskytuje mestská časť.   Kontajnerové stojisko patrí k bytovému domu a zodpovednosť zaň majú po vybudovaní vlastníci prostredníctvom svojho správcu. Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk.  
Dotácie 2020: Termín uzávierky sa blíži

Dotácie 2020: Termín uzávierky sa blíži

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) 16. marec je posledný deň, kedy sa môžete uchádzať o dotácie mestskej časti na tento rok. Po preverení podkladov komisia rozhodne o tom, ako rozdelí tohtoročný balík v objeme 253-tisíc eur. Podľa nových pravidiel je možné žiadať o podporu pre dva typy projektov – komunitné alebo rozvojové. V prípade komunitných aktivít ide o príspevky vo výške minimálne 500 a maximálne 5 000 eur, pokiaľ ide o rozvojové projekty, podpora mestskej časti môže byť v rozmedzí od 5 000 do 20 000 eur. Dôležité je pamätať si, že uchádzač môže žiadať o podporu len jedného projektu. Ak ich predloží viac, vyradené budú všetky. Ďalšou zmenou v porovnaní s minulými rokmi je to, že žiadosti možno predkladať len elektronicky prostredníctvom formuláru na www.ruzinov.sk. Rozvojovú dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 10% z celkového rozpočtu projektu, resp. inú majetkovú hodnotu, predstavujúcu aspoň 10% celkového rozpočtu projektu. Pri komunitnej dotácií nie je povinnosť spolufinancovania, ale hodnotiaca komisia bude prihliadať aj na schopnosť žiadateľa podieľať sa finančne na projekte. V ďalšej fáze miestny úrad žiadosti spracuje a tie, ktoré budú úplné, predloží na hodnotenie členom dotačnej komisie. Zároveň komisia požiada o doloženie dodatočných povinných príloh. Potom ako komisia prediskutuje predložené projekty, navrhne ich schválenie, predloží ich starostovi a napokon prichádza podpis zmluvy. Posledný deň, kedy môžu úspešní uchádzači použiť finančné prostriedky z dotácie, je 30. november. O výsledkoch budeme informovať na www.ruzinov.sk.  
Noc s Andersenom: Dobrodružstvo v knižnici

Noc s Andersenom: Dobrodružstvo v knižnici

Rubrika: Spravodajstvo
Čítanie kníh môže byť zábava z viacerých dôvodov, nielen vďaka príbehom, ktoré skrývajú. Ak sú vaše deti malí knihomoli, ktorí sa neboja stráviť noc na nezvyčajnom mieste, noc v knižnici pre nich bude to pravé. Už v piatok 27. marca od 18:30 sa môžu tešiť na originálne dobrodružstvo.
Zápis do materských a základných škôl: Kedy, kde a prečo:

Zápis do materských a základných škôl: Kedy, kde a prečo:

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Manuál pre rodičov budúcich škôlkarov a prvákov Desiatky detí čaká v septembri veľký životný krok – začnú chodiť do škôlky alebo do školy. Avšak ešte predtým ich čaká prvá oficiálna návšteva budúcej školy, miesta, kde už čoskoro budú tráviť veľkú časť svojho času, kde sa naučia množstvo nových vecí a kde získajú nových kamarátov. Ponúkame Vám prehľad toho, na čo sú jednotlivé školy najviac hrdé a kedy si ich môžete ísť pozrieť osobne. Prijímanie detí do materských škôl v Ružinove bolo pred rokom veľkou témou. Poslanci vtedy schválili nové pravidlá, vďaka ktorým sa tento proces stal nielen výrazne transparentnejším, ale najmä zrozumiteľnejším. Zároveň pribudlo niekoľko nových tried a vďaka tomu sme vlani dokázali umiestniť do škôlok takmer všetky ružinovské trojročné a staršie deti. Zatiaľ čo pri prihlasovaní detí do materských škôl „rajonizácia“ neplatí, základné školy majú svoje spádové oblasti. Môžete požiadať o zápis aj na inej škole, ale prednosť pri prijímaní majú deti, ktoré sú z jej obvodu. Odporúčame preto informovať sa vopred, či škola má kapacitu prijímať aj ďalších žiakov. Rovnako nezabudnite informovať riaditeľa školy, do ktorej vaše dieťa podľa trvalého bydliska patrí, ak bude študovať v zahraničí. Ružinov poskytuje prváčikom aj jednorazový príspevok pri nástupe do školy, napríklad na nákup školských pomôcok. Rodičia alebo zákonný zástupca oň môžu požiadať do konca mája v školskom roku, kedy dieťa nastúpilo do školy.  
Čo robiť ak chcem rekonštruovať byt

Čo robiť ak chcem rekonštruovať byt

Rubrika: Spravodajstvo
Všetci chceme bývať v krajšom, a tak búchanie z vedľajších bytov a prach na schodisku nie sú ničím nezvyčajným. Takisto ale nie je nič nezvyčajné, ak si na stavebníka budú sťažovať susedia a na dvere zaklepe kontrola zo stavebného úradu. Čo teda robiť, aby ste neporušili zákon?
Stalo sa ...

Stalo sa ...

Rubrika: Spravodajstvo
Novela zákona o cestnej premávke, ktorá platí od konca roka, sprísnila podmienky parkovania na chodníkoch. Už nestačí, ak necháte voľného 1,5 metra. Auto môže stáť len na okraji chodníka pri vozovke, aby chodci nemuseli auto obchádzať po ceste. Vozidlá už nemôžu parkovať ani na rozšírených chodníkoch, ktoré vedú k bytovým domom a nie sú označené ako parkovisko. Rovnako nemôžete prejsť autom po chodníku ani k parkovaciemu miestu. Riskovali by ste pokutu 50 eur alebo odtiahnutie.
Vrakunská skládka: Aká je budúcnosť skládky toxického odpadu?

Vrakunská skládka: Aká je budúcnosť skládky toxického odpadu?

Rubrika: Spravodajstvo
Desaťročia neriešená ekologická hrozba má riešenie na dosah. Pred niekoľkými dňami bolo zverejnené oznámenie o začatí stavebného konania. Keď pred nejakým časom ministerstvo životného prostredia vyzvalo majiteľov záhradiek v okolí bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova, aby nepili vodu zo studní a nejedli kontaminovanú zeleninu, aj tí najväčší skeptici pochopili, že situácia je naozaj vážna.
 Poradňa pre občanov: Stavebný ombudsman

Poradňa pre občanov: Stavebný ombudsman

Rubrika: Spravodajstvo
Máte obavy, že vo vašom okolí vyrastá čierna stavba alebo že je porušovaný územný plán? Alebo potrebujete radu ohľadom postupov úradov? Práve pre vás je tu stavebný ombudsman.
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
“Chráňme, čo je v Ružinove vzácne, zveľaďme, čo treba.” To bol jeden z hlavných odkazov, ktorým som sa k vám prihováral pred komunálnymi voľbami. A teším sa, že sa toto moje motto, asi nadôležitejšie zo všetkých, darí napĺňať.
Ružinovskí poslanci pred hlasovaním o rozpočte... Čo je priorita

Ružinovskí poslanci pred hlasovaním o rozpočte... Čo je priorita

Rubrika: Spravodajstvo
Rozpočet je jedným z najdôležitejších dokumentov, o ktorých poslanci počas roka rozhodujú. Odráža to, čo považujú za najdôležitejšie a čo treba riešiť najakútnejšie. Zároveň však hovorí aj o tom, aké nové projekty chce mestská časť podporiť a ako by mala vyzerať v budúcnosti.
Servis: Právna poradňa a meditácie pre seniorov

Servis: Právna poradňa a meditácie pre seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Potrebujete pomoc advokáta? Má váš spor vôbec šancu na úspech? Alebo to vôbec nie je vec súdov? Ako sa máte chrániť, aby vás niekto šikovne neobral o majetok? Alebo sa chcete dohodnúť a vyhnúť zdĺhavým súdom? Zvážiť všetky možnosti a rozhodnúť sa vám pomôžu naše poradne.
Servis: Ružinov pre ružinovčanov

Servis: Ružinov pre ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Akcie pre rodiny s deťmi alebo seniorov. Pomoc pre Ružinovčanov, ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi. Príspevok na dopravu pre ZŤP. Čo všetko pre vás môže urobiť mestská časť? Kedy môžete o tieto príspevky požiadať? A na koho sa treba v týchto situáciách obrátiť?
Viac priestoru pre psíčkarov

Viac priestoru pre psíčkarov

Rubrika: Spravodajstvo
Stačí jediná prechádzka po niektorom z ružinovských parkov a každému je jasné, že počet psov výrazne stúpa. Aj to je dôvod, prečo treba jasne určiť zóny, kde budú môcť chodiť len na vôdzke a kde sa voľne vybehať.
Poriadok na verejnom priestranstve: Smeti... a čo s nimi?

Poriadok na verejnom priestranstve: Smeti... a čo s nimi?

Rubrika: Spravodajstvo
Stále častejšie dostávame podnety, ktoré upozorňujú na znečistenie verejného priestranstva. Okrem ulíc a parkov sú to ale mnohokrát upozornenia na odpadky v okolí kontajnerových stojísk a jednotlivých domov. V takýchto prípadoch sa však treba obrátiť na správcu.
Parlamentné voľby 2020: Stručný volebný manuál

Parlamentné voľby 2020: Stručný volebný manuál

Rubrika: Spravodajstvo
Kedy si môžete vybaviť hlasovací preukaz? Na čo nesmiete v deň volieb zabudnúť? Ako zistím, kde je moja volebná miestnosť? Čo mám robiť, ak ležím doma s chorobou a chcel by som ísť voliť? Toto a ešte oveľa viac sa dozviete v našom stručnom sprievodcovi volebným dňom.
Rezidentské zóny: Jednoduchšie parkovanie pre domácich

Rezidentské zóny: Jednoduchšie parkovanie pre domácich

Rubrika: Spravodajstvo
Už niekoľko dní platí v lokalite 500 bytov regulované parkovanie. Prvé reakcie obyvateľov, ale aj kontroly zamestnancov miestneho úradu a mestskej polície, ukazujú nezanedbateľný nárast počtu dostupných parkovacích miest pre rezidentov.