Spravodajstvo

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) PRIESKUM BUDE ELEKTRONICKÝ Rozsiahle papierové dotazníky, ktoré by ľudia vypĺňali sami alebo s pomocou sčítacích komisárov, sú minulosťou. Nadchádzajúce sčítanie sa bude dať vybaviť omnoho jednoduchšie – elektronicky. Počas najbližšieho roka bude prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Štatistický úrad ho vykonáva na základe nariadenia Európskeho parlamentu a vykonáva sa teda vo všetkých členských štátoch. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov - prebieha od 1. júna. Údaje pre potreby sčítania domov a bytov nemusia poskytovať občania. Túto povinnosť zabezpečujú spoločenstvá, resp. správcovia. Tí ich musia poskytnúť do 60 dní od doručenia písomnej žiadosti prioritne v elektronickej forme. Systém už obsahuje predvyplnenú databázu, ktorá vznikla integráciou dostupných údajov najmä z registra adries, katastra nehnuteľností, základnej bázy údajov pre geografický informačný systém a registra organizácií, „Zoznamu stavieb“. Správca alebo spoločenstvo, ktoré neposkytne obci požadované údaje o bytovom dome, ktorý spravuje, sa dopúšťa správneho deliktu, kde zákon určuje výšku pokuty za každý takýto prípad vo výške 250 až 1 500 eur. Predmetom sčítania domov a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania, nachádzajúce sa na území obce. Dátum, ku ktorému sa vzťahujú zisťované údaje o domoch a bytoch je 1. január 2021 ako rozhodujúci okamih sčítania. Druhou fázou bude sčítanie obyvateľov. Prebehne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 a obyvatelia budú mať na vyplnenie dotazníka šesť kalendárnych týždňov. Všetky detailné informácie, dokumenty a šablóna sú prístupné na webovej stránke esdb.scitanie.sk.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
„chráňme, čo je v Ružinove vzácne, zveľaďujme, čo treba“. S týmto som sa k vám prihováral ešte ako kandidát na nového starostu. A tým sa na úrade aj riadime. Za necelé dva roky sa nám podarilo do rúk mesta získať hektáre pozemkov, na ktorých už preto nehrozí nová výstavba – vrátane voľných plôch uprostred sídlisk, jazera Rohlík, či niektorých parkovísk. Vďaka tomu teraz pracujeme na niekoľkých projektoch nových parkov, na vynovení detských ihrísk. Niektoré veci trvajú dlhšie, než by som si sám prial, ale hýbu sa dopredu, a to ma teší. Na konci júna sa nám podarilo dosiahnuť ďalšiu veľkú vec: odkúpenie veľkého parkoviska pri Štrkoveckom jazere v prospech mestskej časti. Po takmer tridsiatich rokoch rozpredávania pozemkov bývalými politikmi sa tak konečne stala zmena: toto, jedno z ďalších najcennejších území, sa vracia do rúk obce. Presne tak, ako som obyvateľom Štrkovca pred voľbami sľúbil. Po vyše rok trvajúcich rokovaniach sa nám podarilo toto parkovisko kúpiť za takmer rovnakú cenu, za akú ho pred 12 rokmi doterajší súkromný majiteľ získal v dražbe. Celý proces rokovania o kúpe bol transparentný, zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých poslaneckých klubov. Čo je ale najdôležitejšie, pozemok tohto parkoviska je v územnom pláne určený na výstavbu bytov. Po tom, čo sme ho získali pre mestskú časť, sa však už obyvatelia nemusia báť, že by naše najvzácnejšie jazero na tomto mieste niekto zastaval ďalším panelákom. Áno, samého ma mrzí, že na naprávanie krívd z minulosti musíme vynakladať nemalé peniaze. Naše najvzácnejšie lokality – Štrkovec, Rohlík, Miletička, parky – si však musíme chrániť ako oko v hlave. Pretože záleží na našich dnešných činoch, v akom stave odovzdáme Ružinov budúcej generácií. Váš starosta  
Júnové číslo mesačníka na prelistovanie

Júnové číslo mesačníka na prelistovanie

Rubrika: Spravodajstvo
Júnové číslo mesačníka Ružinovské Echo si môžete prelistovať aj online. Prajeme príjemné čítanie :)              
Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o plánovaných investíciách?

Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o plánovaných investíciách?

Rubrika: Spravodajstvo
Desaťročia zanedbávané rekonštrukcie ciest a chodníkov, chátrajúce budovy, chýbajúce škôlky a školy, ale aj úplne nové projekty, vďaka ktorým bude život Ružinovčanov kvalitnejší – to všetko sú oblasti, do ktorých chce mestská časť v najbližšom období investovať. Využiť na to plánuje 15-miliónový investičný úver. Zaujímalo nás, do akých projektov by podľa poslancov mala mestská časť investovať prioritne?  Peter Herceg, Team Vallo pre Ružinov – juh (Pošeň) Ružinovu veľa dlhujeme. Obyvatelia si zaslúžia, aby sa rozvíjal podľa ich potrieb, nielen podľa predstáv developerov. Ako predseda komisie dopravy budem presadzovať urgentné riešenie parkovania - budovanie parkovacích domov a zvyšovanie kapacity parkovísk, napr. na Palkovičovej, vo vnútroblokoch na Trávnikoch, Pošni, Ostredkoch či Štrkovci, pretože sídliská neboli dimenzované na súčasnú mieru motorizácie. Ideálne nie na úkor zelene, ale pod zemou, pod existujúcimi betónovými plochami alebo nad nimi ako ďalšie podlažia. Obyvatelia musia vidieť, že paralelne so zavádzaním parkovacej politiky a poplatkov aj niečo dostanú. Treba naštartovať výstavbu cyklochodníkov, riešiť kapacity materských a základných škôl; a asi bude nutné postaviť aj novú ZŠ, pretože Ružinov rastie najdynamickejšie spomedzi miest na Slovensku. A napokon máme veľký dlh aj v rekonštrukciách domov kultúry – v Cultuse na Papánkovom námestí, SD Trávniky, Nivy, Prievoz, ale aj opusteného kultúrneho domu na Trnávke.   Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec) Ružinov je úžasným miestom pre život a mestská časť podporuje projekty a aktivity v rôznych oblastiach. Ale bez ohľadu na to, ako radi tu žijeme, si denno-denne uvedomujeme, ako veľmi sa tu po celé roky zanedbávali potrebné investície. Pretože nestačí niečo vybudovať. Musíte sa o to aj trpezlivo a dôsledne starať. Na poslednom zastupiteľstve sme schválili finančný úver, ktorý by som ja osobne rada videla využitý na projekty, ktoré by skvalitnili život Ružinovčanom. Jednou z oblastí, kde navrhnem financie využiť, je napríklad rekonštrukcia parkoviska pred reštauráciou u Deda na Štrkovci, ktoré naša mestská časť prednedávnom dostala do správy. Keďže sme tento rok použili veľké množstvo financií na opatrenia v rámci pandémie Covid-19, veľmi by pomohli aj na dofinancovanie rekonštrukcií našich domov kultúry. No a poslednou, veľmi dôležitou oblasťou, kde by sme ich potrebovali, je vybudovanie nových pavilónov, prípadne nadstavieb pre rozšírenie kapacít v základných školách a škôlkach pre naše deti. A zabúdať nesmieme ani na rekonštrukcie komunikácií a zeleň.    Peter Strapák, Team Vallo pre Ružinov - sever (Trnávka) Ružinov toho v minulosti veľa zanedbal a ten veľký investičný dlh budeme pred sebou tlačiť ešte veľmi dlho. Každý z nás vidí, že sa tu roky do verejných priestorov investovalo málo. Sú ihriská, ktoré sú zanedbané a nezmenené ešte z čias ich vybudovania, minimálne 40 - 50 rokov. Bratislava sa pripravuje na nábeh parkovacej politiky a my poslanci sme vzniesli požiadavku na vybudovanie parkovacích domov, aby sme pred samotným zavedením parkovacích zón mali k dispozícii čo najviac oficiálnych parkovacích miest. A, samozrejme, musíme investovať do rozšírenia kapacít základných a materských škôl. Bohužiaľ, štát túto starosť nechal na samosprávach a tá napriek poplatku za rozvoj nemá dostatok financií, aby tieto kapacity účinne budovala. Treba rozmýšľať aj dopredu, a projektovať tieto stavby tak, aby keď sa demografická krivka otočí a dôjde k poklesu pôrodnosti, bolo možné tieto stavby rýchlo a lacno prerobiť na niečo iné, čo bude v tom čase potrebné. Napríklad na zaradenia pre služby seniorom.   Michal Vicáň, SME Ružinov (Ružová dolina) COVID-19 zasiahol nás všetkých. Aj vďaka dobrému hospodáreniu sa však úradu darí zmierňovať jeho dopady, aby priamo nezasahovali do života obyvateľov, výpadky z podielových daní môžu byť až 4 mil. eur. Klub Sme Ružinov nechcel dopustiť výpadok investičných činností, a aj preto sme podporili schválenie tohto úveru. Mnohé investície už totiž čakať nemôžu - ako výstavba novej škôlky na Šťastnej, pavilónu na ZŠ Medzilaborecká, rozšírenia ZŠ Ostredková a niekoľko ďalších rekonštrukcií škôl. V oblasti dopravy musíme pokračovať v opravách komunikácií a vybudovať viacero parkovacích domov. Potrebujeme zrekonštruovať knižnice, priestory mestskej polície a dotiahnuť dlho-očakávanú rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Pre kvalitný život v Ružinove je dôležitá aj rekonštrukcia niekoľkých športovísk a detských ihrísk, a mojou poslaneckou prioritou je záchrana a zveľadenie futbalového ihriska FC Ružinov. Klub Sme Ružinov bude naďalej spolupracovať s pánom starostom a podporovať všetky projekty, ktoré zlepšia kvalitu života Ružinovčanov.  
Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky

Čo ste chceli vedieť: Najčastejšie otázky

Rubrika: Spravodajstvo
Denne nám posielate desiatky otázok a podnetov, ktoré sa týkajú množstva rôznych sfér života. Zozbierali sme tie, ktoré vás zaujímajú najviac a prinášame vám odpovede na ne. Prečo mestská časť neopraví výtlky na (napr.) Gagarinovej? Gagarinovu (a pre zjednodušenie cesty, po ktorých jazdí MHD) má v správe magistrát, ktorý má na starosť opravy a údržby týchto komunikácií. Prečo nedokážete celé desaťročia opraviť rozbité vnútrobloky? Väčšina vnútroblokov nemá vlastníka. Kým táto situácia nebude vyriešená (rovnako ako v prípade desiatok kilometrov ciest a chodníkov v celej Bratislave), nemôže do nich samospráva investovať žiadne peniaze, bolo by to v rozpore so zákonom. Keď už je teraz teplo a viac ľudí chodieva na Zlaté piesky, prečo tam nechodíte aspoň trikrát do týždňa vyberať smetné koše? Zlaté piesky síce sú na území Ružinova, pozemky však nie sú v správe našej mestskej časti, a preto údržbu na takomto mieste nemôžeme robiť. Snažíme sa však vychádzať v ústrety dobrovoľníkom a vrecia s odpadom, ktorý vyzberajú a dajú nám o tom vedieť, pomôžeme odviesť. Prečo nevybudujete na našej ulici už konečne kanalizáciu? O vybudovaní kanalizácie rozhoduje Bratislavská vodárenská spoločnosť. Prečo ste len tak vyrúbali tento strom? Žiadny strom nie je možné vyrúbať „len tak“. Pokiaľ nejde o invázne dreviny s menším obvodom, prebieha riadne výrubové konanie, ktoré je vždy zverejnené na úradnej tabuli a verejnosť má možnosť vyjadriť sa k nemu. Samozrejmosťou je v takýchto situáciách aj odborný posudok. V parku som stretol ľudí, ktorí nemajú rúško, spravte s tým niečo. V takýchto prípadoch treba volať políciu. Mestská časť nemá možnosť konať, takéto kompetencie nemá. Navyše, kým by ich základe podnetu občana kontaktoval miestny úrad, pravdepodobne by boli už dávno niekde inde. Sused, ktorý má balkón nad mojim, fajčí a mne to dosť prekáža. Čo s tým môže úrad spraviť? V takýchto prípadoch nemá obec právomoc zasiahnuť. Ak nepomôže dohovor alebo riešenie prostredníctvom správcu (najmä, ak je zákaz špecificky uvedený v domovom poriadku, ktorý je od tohto roku záväzný), treba sa obrátiť na súd. Nemôžete niečo urobiť s tými kolobežkami, ktoré ľudia nechávajú pohodené kade-tade, aj uprostred prechodu? Táto situácia sa opakuje vo viacerých mestských častiach, a preto sa rozhodli postupovať koordinovane v spolupráci s hlavným mestom. Magistrát následne zadefinoval podmienky pre takúto mikromobilitu. V prípade, že by sa podobné správanie opakovalo, kolobežka môže byť odstránená a všetky náklady s tým spojené bude hradiť prevádzkovateľ.  
Skúsenosti z 500 bytov: Pribudnú rezidentské zóny

Skúsenosti z 500 bytov: Pribudnú rezidentské zóny

Rubrika: Spravodajstvo
Zavedenie jednotnej parkovacej politiky sa blíži. Už od budúceho roka sa na území celého hlavného mesta bude parkovať podľa nových pravidiel. Ružinov si fungovanie regulovaného parkovania vyskúšal v pilotnom projekte v lokalite 500 bytov a ďalšie zóny plánuje vytvoriť ešte do konca roka. Dopravný prieskum ukázal, že lokalita Nív je z pohľadu parkovania najzložitejšia. Súvisí to ako s blízkosťou bizniscentier a centra mesta, tak aj so zrušením parkovacích miest na Páričkovej a zavedením zóny regulovaného parkovania v lokalite 500 bytov. Ľudia, ktorí boli zvyknutí auto odstaviť v tejto časti, sa poväčšine len presunuli o niekoľko ulíc ďalej. Obyvatelia 500 bytov si pochvaľujú, ale ľudia, ktorí bývajú na Miletičovej, Trenčianskej a v celej Ružovej doline zaznamenávajú citeľný nárast v množstve áut popri cestách a vo vnútroblokoch. Tento problém vyrieši zavedenie parkovacej politiky. Ani takmer rok po jej prijatí však neprestáva byť témou vášnivých debát. Výhody pre domácich „Nerozumiem, prečo si ľudia sťažujú. Keď prídu do zahraničia, chvália ako si mestá vedeli majiteľov áut „upratať“. A hovoria to aj o tých, ktorí do Paríža, Mníchova alebo Madridu dochádzajú za prácou. Vraj je to normálne, človek si to má vypočítať a nie je predsa normálne, aby ľudia drzo parkovali kde sa im chce len preto, lebo nechcú platiť parkovné. Samozrejme, keď prídu večer domov, cezpoľní a autá zamestnancov firiem z okolia im už nekonečne prekážajú. Takže pravidlá áno, ale len dovtedy, kým to vyhovuje mne,“ píše jeden z diskutujúcich pod príspevkom o vytváraní rezidentských zón. Nasleduje búrlivá diskusia, ale väčšina ľudí mu dáva za pravdu. Najmä tí, ktorí žijú v lokalitách, ktoré používajú ľudia ako parkovisko zadarmo, alebo tam aj niekoľko týždňov bez pohnutia stoja autá s mimobratislavskými značkami. Práve preto domáci žiadajú čo najrýchlejšie zadefinovanie pravidiel. Nové zóny Koronavírus práce na príprave zón síce nezastavil, ale niektoré spomalil. Ak však nenastanú neočakávané komplikácie, do konca roka by sa mal pilotný projekt 500 bytov rozšíriť a mali by byť dokončené projekty zón regulovaného parkovania až po úroveň Bajkalskej ulice. Momentálne sa už spracovávajú dva projekty organizácie dopravy – jeden pre Starý Ružinov, ktorý dopláca aj na obmedzenia v okolí zimného a futbalového štadióna, a druhý pre lokalitu Zvolenská. Ďalšia etapa 500 bytov sa upravuje tak, aby bola v súlade s vyhláškou o dopravnom značení, ktorá platí od apríla tohto roka. Dopravné prieskumy ukázali, ktoré miesta na území Nív sú najviac exponované. Vďaka týmto informáciám dokáže mestská časť relevantne a spravodlivo nastaviť tarifné pásma pre jednotlivé zóny, spôsob registrácie, ale aj navrhnúť, kde by mali byť umiestnené parkomaty a akým iným spôsobom by mohli platiť majitelia áut za využívanie parkovacích miest pre nerezidentov, čo je potrebné pre prechod na celomestskú parkovaciu politiku.  
Koronakríza: Príspevky pre zamestnancov a podnikateľov

Koronakríza: Príspevky pre zamestnancov a podnikateľov

Rubrika: Spravodajstvo
Zatvorené prevádzky, prepúšťanie alebo rodičia, ktorí museli ostať so svojimi deťmi doma. Dôsledky krízy pociťuje množstvo ľudí. V poslednej dobe sa na miestny úrad obracia množstvo ľudí s mylnou informáciou o tom, že príspevok pri výpadku príjmu poskytuje mestská časť. Rovnako ako v ostatných prípadoch je to však ministerstvo práce. 1. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi) - ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – príspevok na náhradu mzdy zamestnanca, - ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie - príspevok na mzdu zamestnanca. 2. SZČO - ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 % (resp. 10 % v marci) - príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti. 4. SZČO, jednoosobové s.r.o. - ktoré od 13. 03. 2020 nemajú žiadny iný príjem - príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. 5. Občania - ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu – žiadosť o dotáciu ministerstva práce. Podnikatelia (podľa bodov 1-4) môžu o príspevky požiadať výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky pomahameludom.sk, kde sú k dispozícii podrobné inštrukcie a všetky tlačivá. Žiadosť o dotáciu (210 eur mesačne, za marec 105 eur) pre občanov, ktorí sa ocitli bez príjmu (bod 5), treba vyplnenú a podpísanú posielať na adresu ministerstva. Poznámka: Kvôli zjednodušeniu procesu schvaľovania príspevkov nie je potrebné prikladať doklady, ale stačí podať žiadosť. Ak by sa pri následnej kontrole zistilo, že žiadateľ poskytol nepravdivé údaje, môže to byť považované za trestný čin s trestnoprávnymi dôsledkami a žiadateľ bude musieť zároveň vyplatený príspevok vrátiť. Najčastejšie otázky rodičov Kedy mám nárok na predĺženie rodičovského príspevku? Nárok majú rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky, resp. šesť rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom v mesiaci marec 2020 a neskôr a nemajú príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia. Nárok na poskytovanie tzv. predĺženého rodičovského príspevku teda nevzniká rodičom, ktorých deti dovŕšili 3 roky veku, resp. 6 rokov veku pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave v mesiaci február 2020, resp. skôr. Bude sa vyplácať v rovnakej sume, v akej bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie. Ako požiadam o jeho predĺženie? Rodičia si nemusia podávať nové žiadosti, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ich vyzvú, aby predložili doklady o príjmoch, ktoré majú, vrátane nároku na ošetrovné. Mám nárok na predĺženie, ak poberám ošetrovné? Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné, ale jeho výška je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič má nárok na doplatenie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. Väčšinou ide o prípady tzv. dohodárov, ktorí majú z dohôd nízke príjmy a tým pádom aj nízke ošetrovné, alebo rodičov, ktorí pracujú napr. na polovičný alebo iný krátený úväzok a tým aj nižšie príjmy a z toho vypočítané nízke ošetrovné. Zdroj: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
Úver na rozvoj mestskej časti: Ružinov investuje 15 miliónov eur

Úver na rozvoj mestskej časti: Ružinov investuje 15 miliónov eur

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinov je jednou z najmenej zadlžených samospráv v rámci Bratislavy so zadlžením približne 3 percentá. Pre porovnanie, Hlavné mesto SR Bratislava očakáva, že rozpočtový rok 2020 ukončí s mierou zadlženia na úrovni 43 až 48 percent bežných príjmov. Za tento napohľad dobrý výsledok však platíme chátrajúcim majetkom mestskej časti. Mestská časť mala doteraz len jeden úver, ktorý splatí v priebehu budúceho roka. A aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako ideálny stav, ekonómovia potvrdia, že optimálna kapitálová štruktúra nie je mať nulový dlh, ale mať primeraný dlh k možnostiam, ktoré máte. Naša mestská časť tak síce má veľmi nízke úverové zaťaženie, ale zároveň má obrovský investičný dlh – to znamená, že celé roky sa dostatočne neinvestovalo napríklad do kultúrnych domov, parkov, do opráv ciest chodníkov, budovania parkovacích domov alebo do školských budov. Prečo mať úver? Hospodárenie obce sa dá prirovnať k hospodáreniu domácnosti. Nízky až nulový dlh neznamená vždy najlepšie riešenie. Ak má rodina nulový dlh, ale býva v cudzom dome s deravou strechou, za ktorý ešte platí nájomné, vziať si hypotéku na nové vlastné bývanie môže byť najsprávnejším rozhodnutím, ktoré dlhodobo dokonca pomôže ušetriť náklady. Ak úver slúži na financovanie dlhodobých aktív a investícií do oblastí, ktoré výrazne skvalitnia verejné služby, či dokonca dlhodobo znižujú náklady, je výhodnejšie mať vyššie zadlženie ako nižšie. Základnou podmienkou je, aby dlhodobý výnos z investície prevyšoval náklady z dlhu, čo je najjednoduchšie dosiahnuť práve v súčasnej dobe nezvyčajne nízkych úrokových mier. Výhodný úrok Pre lepšie porozumenie môžeme tento úver prirovnať k hypotéke s fixáciou. Hypotéka s fixáciou úrokovej miery na 20 rokov je drahšia, ale chráni majiteľa domu pred zdražením úrokov celých 20 rokov. Hypotéka s fixáciou na 5 rokov je lacnejšia, ale majiteľovi domu hrozí, že ak úvery o päť rokov zdražejú, výrazne sa zdraží aj jeho hypotéka. Zásadným rozdielom medzi hypotékou a úverom pre mestskú časť je ten, že na rozdiel od hypotéky, mestská časť bude pri uvedených úveroch môcť hocikedy “hypotéku” splatiť “novou lacnejšou hypotékou” bez poplatku, pretože poplatok za predčasné splatenie úveru je nulový. Opatrné nakladanie s peniazmi Mestská časť už niekoľko rokov využíva tzv. proaktívny manažment finančných zdrojov. Znamená to, že nečerpané prostriedky zhodnocuje prostredníctvom úložiek v bankách. Tieto úložky sú úročené podľa aktuálnej situácie na trhu. Inými slovami, ak Ružinov načerpá celých 15 miliónov eur, ale do konca roka 2021 z nich použije napr. len 7 miliónov eur, zvyšných 8 miliónov môže mať v medzičase uložených na termínovanom účte a dostávať za ne úrok veľmi podobný (ba možno dokonca i rovnaký a ak nie aj vyšší), než platí za ich požičanie. Toto platí obzvlášť vtedy, ak dôjde k všeobecne očakávanému ďalšiemu rastu úrokov. Plánované investície Do čoho teda plánuje Ružinov investovať? Pripravované projekty majú riešiť najakútnejšie problémy obyvateľov mestskej časti, medzi ktoré patria najmä vybudovanie nových parkovacích domov a parkovacích plôch, rekonštrukcia, výstavba a údržba verejných priestranstiev, ciest, chodníkov, vnútroblokov a športovísk, riešenie dopravnej infraštruktúry, rozširovanie kapacít základných a materských škôl, ale aj domovov seniorov, obstaranie pozemkov a budov, ale aj rekonštrukcie budov a ďalšieho majetku mestskej časti. ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SCHVÁLENOM ÚVERE? ■ investičný úver slúži výlučne na investície do majetku mestskej časti ■ Ružinov neručí žiadnym svojim majetkom ■ úrok nebude nikdy vyšší ako dnes, môže však byť nižší ■ o každom jednom investičnom projekte bude rozhodovať zastupiteľstvo  
Návrat do škôl: Podmienky otvorenia sú zatiaľ nejasné

Návrat do škôl: Podmienky otvorenia sú zatiaľ nejasné

Rubrika: Spravodajstvo
Ešte v apríli to vyzeralo, že do leta sa už deti do školských lavíc nevrátia. Začiatkom mája sa však situácia zmenila. Počet nakazených bol jednociferný, opatrenia sa začali uvoľňovať a po otvorení časti prevádzok prišiel čas aj na školy. Tie bratislavské boli zatvorené už od druhého marcového týždňa, ako prvé na Slovensku. Ani navrhovaná zmena sa však netýka všetkých žiakov a študentov. Plány krízového štábu a ministerstva hovoria len o prvom stupni. Keď sme sa pred časom spolu s kolegami z TV Ružinov v ankete pýtali rodičov, či sú za znovuotvorenie škôl v júni alebo v septembri, dvakrát viac sa ich vyslovilo za september. Ak sa situácia nezhorší, deti, ktoré chodia na prvý stupeň a škôlkári, by si mohli svojich spolužiakov užiť ešte pred letom. Jednoduché to však nebude. Školy a predškolské zariadenia budú musieť splniť mimoriadne prísne podmienky. Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga by sa preto po návrate do škôl nemalo tradične vyučovať, ale prioritou bude skôr socializácia detí. Štart budúceho školského roka by skomplikovalo aj to, ak by sa časť žiakov učila doma a ostatní v škole. Dôvodom je hlavne to, že počet detí v triedach bude výrazne obmedzený. A zatiaľ čo žiaci prvého stupňa by mohli využívať priestory druhého stupňa, škôlky takúto možnosť nemajú. Pri väčšine ružinovských škôl by to znamenalo, že do školy by prišlo denne približne dvesto detí. Škola bude musieť byť dôkladne vydezinfikovaná a pred vstupom do budovy by deti mali prejsť cez dezinfekčnú bránu. Prísne podmienky sa týkajú aj stravovania. Deti budú musieť sedieť s rozostupmi a v odstupoch čakať aj na jej výdaj. Ak budú chcieť rodičia vyzdvihnúť obed dieťaťa (a môže ich byť niekoľko stovák), rad môže byť aj viac ako pol kilometra dlhý. Posledným nezanedbateľným problémom, ktorý budú musieť zodpovedné inštitúcie vyriešiť je to, na základe akých kritérií sa bude posudzovať, ktoré z detí, kedy a na ako dlho do školy, príp. škôlky nastúpi.   AKTUÁLNE INFORMÁCIE Všetky presné informácie budú vždy zverejnené na webovej stránke (resp. cez edupage, elektronickú žiacku knižku a pod.) každej zo škôlok a škôl a na webovej stránke ministerstva školstva www.ucimenadialku.sk.  
COVID-19 v Bratislave: Všetci seniori sú negatívni

COVID-19 v Bratislave: Všetci seniori sú negatívni

Rubrika: Spravodajstvo
Keď pred niekoľkými týždňami prepukla aféra, ktorá sa týkala množstva pozitívne testovaných v domove sociálnych služieb v Pezinku, väčšina zodpovedných sa začala pripravovať na tú horšiu možnosť – nie, či seniori ochorejú, ale kedy sa to stane a koľko ich bude. Nedávne testovanie seniorov a zamestnancov RDS Sklenárova, Pivoňková a DD Pažítkova preto nielen prekvapilo, ale najmä potešilo. Všetci boli negatívni. Ako ale vyzerala situácia v Bratislave? Za prvé dva mesiace od potvrdenia prvého prípadu ochorenia na COVID-19 na Slovensku (od 6. marca do 6. mája 2020) boli v Bratislavskom kraji pozitívne testovaní 368 ľudia. Najviac ochorení zaznamenal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Najviac obetí mal Pezinok, na území hlavného mesta to bol Ružinov s 51 pozitívne testovanými pacientmi. V porovnaní muži vs. ženy boli viac zasiahnuté ženy, štatistiky hovoria o pomere 41% pre mužov a 59% pre ženy. Štatistiky podľa veku potvrdili to, o čom sa hovorilo od začiatku – najviac ohrozenou skupinou sú obyvatelia nad 65 rokov (92 v celom kraji). Nasledujú pacienti vo veku 35 až 44 rokov a tesne za nimi v rozmedzí 25 až 43 rokov. Väčšina z nich sa nakazila práve kontaktom s osobami s pozitívnou diagnózou. K 6. máju bolo v Bratislavskom kraji 249 vyliečených osôb, , 102 ľudí, ktorí majú pozitívne testy a 17 chorobe podľahlo. Posledné dni priniesli aj ďalšie dobré správy. Slovenskí vedci predstavili nový test na koronavírus a už v čase uzávierky tohto čísla bolo k dispozícii viac ako 100-tisíc testov. Odborníci však upozorňujú, že kým nebude k dispozícii vakcína, nad COVID-19 sme ani zďaleka nevyhrali. O niekoľko mesiacov sa môže objaviť druhá vlna ochorenia, na ktorú sa inštitúcie, vrátane obcí, musia vopred pripraviť. K sponzorom, ktorí Ružinovu pomáhajú zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok pre našich seniorov a ďalšie najviac ohrozené skupiny, sa pridal aj SPP – distribúcia. Mestskej časti venovali 3000 respirátorov a 5-tisíc jednorazových rúšok. zdroj: RÚVZ Bratislava  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
v týchto dňoch vyliečených pribúda oveľa viac ako nakazených. A zdá sa, že (prinajmenšom prvá) vlna koronavírusu je za nami – a že život sa môže vracať do normálnych koľají. Vyhrali sme bitku, ale nie celú vojnu. Po otvorení hraníc, po zmiernení opatrení, či po ochladení na jeseň môže prísť druhá vlna. Ale vyhrali sme – a vyhrali sme spoločne. Najmä vďaka vám, vašej zodpovednosti a vašej obeti. Chcem vám za to z celého srdca poďakovať. Koronavírus sa v jednej našej škôlke objavil medzi prvými, ale reakcie vás, obyvateľov, aj mojich kolegov na úrade, boli rýchle a účinné. Pri prepočte výskytu choroby na počet obyvateľov Ružinov ani zďaleka neskončil najhoršie v Bratislave – a za to vám patrí poďakovanie. Teraz nás čakajú ďalšie bitky. Ako ekonóm si uvedomujem, že najhoršie finančné dôsledky epidémie ešte len prídu. V lete a na jeseň pocítime obrovské výpadky peňazí, na úradoch práce budú pribúdať tisíce nezamestnaných, niektoré podniky krízu nevydržia. Pre nás na úrade to znamená škrtanie a šetrenie, ale vieme, že rodiny a obyvatelia na tom sú rovnako – a preto sa na uťahovanie opaskov nebudeme sťažovať a vyplakávať. Sme v tom všetci spolu, keď sa darí obyvateľom, darí sa aj Ružinovu, a naopak. Aby sme pomohli ekonomiku rozhýbať, pokračujeme aj v príprave tak potrebných investícií – novej škôlky, nových škôl, opráv ciest a verejných priestorov. A počas leta vám už snáď ukážeme aj prvé projekty nízkopodlažných garážových domov pre zlepšenie parkovania. Chcem veriť, že magický rok 2020 dopadne nakoniec lepšie, než začal. A dokážeme to len tak, ako sme situáciu zvládali doteraz – spoločnými silami. Je radosť robiť starostu v obci, kde ľudia držia spolu tak, ako my, Ružinovčania! Váš starosta    
Televízia v čase korony

Televízia v čase korony

Rubrika: Spravodajstvo
Koronavírus zásadne ovplyvňuje náš bežný život. Zatiaľ čo sa v kultúrnych centrách, divadlách, reštauráciách či obchodných domoch život zastavil, u nás v televízii sa naopak rozprúdil, i keď trošku iným smerom. Život v redakcii televízie Ružinov sa nezastavil, nasadili sme si rúška a pravidelne sa Vám okrem cvičení, rozprávok a iných zábavných či poučných formátov snažíme prinášať aj to najdôležitejšie. Tlačové konferencie z mimoriadnych zasadnutí, ktoré informujú o číslach a aktuálnych krokoch súvisiacich s koronavírusom takmer na dennej báze. Prijaté opatrenia mestskej časti, mesta, bratislavskej župy i slovenskej vlády. Ich dodržiavanie, apelovanie na občanov, kontrola či ďalšie a ďalšie návrhy a podnety, čo robiť a nerobiť v súčasnej situácii. To všetko Vám aktuálne ponúkame v rámci nášho denného spravodajstva. Samozrejme, mnohé témy sú zamerané najmä na Ružinov, aby ste sa dozvedeli to čo vás zaujíma najviac, teda čo sa deje práve vo vašom okolí.    
Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o dôsledkoch koronavírusu

Ružinovskí poslanci: Čo si myslíme o dôsledkoch koronavírusu

Rubrika: Spravodajstvo
Najskôr Čína, potom Taliansko, množstvo ďalších krajín na všetkých kontinentoch a začiatkom marca sa kvôli začínajúcej pandémii koronavírusu takmer zastavil život aj na Slovensku. Pozornosť celej krajiny sa vtedy upriamila na Ružinov. Ako sa za posledné týždne zmenili naše životy? A čo si z tejto krízy odnášame?  Eva Bacigalová, Tím Ružinov (Nivy) Už dnes môžeme skonštatovať, že celá naša generácia na rok 2020 nikdy nezabudne. Pre ohrozenie nákazou sme aj v Ružinove uzavreli nielen školy, škôlky, centrá voľného času či denné centrá pre seniorov, ale svoju činnosť na nulu zredukovali aj kiná, divadlá a domy kultúry. Nemôžeme sa stretávať v kaviarňach a reštauráciách, ani si sadnúť na terasu na zmrzlinu. Všetko zlé je však tradične aj na niečo dobré, pretože práve v tomto výnimočnom čase si v Ružinove skutočne navzájom pomáhame. Zisťujeme, koľko osamelých seniorov či chronicky chorých susedov, ktorí teraz potrebujú našu pomoc, máme vo svojom okolí. Koľko úžasných žien šije pre tých najohrozenejších rúška, koľko dobrovoľníkov sa stará o tých najslabších. Podporujeme lokálnych podnikateľov tým, že si napríklad práve u nich nakupujeme hotové jedlo a sme pripravení takto pomôcť aj ďalším hneď, ako budú môcť svoje prevádzky otvoriť. Áno, práve v takýchto kritických časoch sa ukazuje, aký je skutočný obsah slova spolupatričnosť. Som hrdá na to, že #RužinovSiPomáha.   Martin Ferák, Team Vallo pre Ružinov (Trávniky) Pre mňa osobne je súčasná pandémia veľkou skúsenosťou. Sila jednoduchého vírusu, ktorý aj napriek relatívne nízkej smrtnosti dokázal doviesť ku kolapsu systémy zdravotníctva mnohých vyspelých krajín je pochopiteľne hrozivá a naše generácie sa ničím podobným nestretli ani v najbujarejšej fantázii. No ako sa hovorí - na všetkom zlom, je niečo dobré. To pozitívum je, že sme si vďaka vynútenej zastávke mohli vydýchnuť, vystúpiť z rutinného pracovného kolobehu, prejaviť ľudskosť a vzájomnosť. Mnohí sme si našli čas na dlho odkladané upratovanie, či namiesto kaviarne sme sa išli prejsť do slnečnej prírody. Ako podnikateľ v cestovnom ruchu a rekreačnom športe mám samozrejme aj obavy o to, ako sa bude vyvíjať nadchádzajúca sezóna, ale považujem to skôr za výzvu k hľadaniu alternatív, než dôvod na pesimizmus. Verím, že naše životy budú po tejto skúsenosti iné, hodnotnejšie a že spomalíme a budeme si život viac užívať. Ekonómovia nemajú radi keď sa peniaze netočia, no ruku na srdce, koľko biznisov je vlastne zbytočných? Myslím, že táto doba nám dáva šancu to pochopiť.    Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy) To, čo vyzeralo len ako ťažšia chrípka, zmenilo život celej krajiny. Asi nikdy som si tak bytostne neuvedomoval, ako veľmi záleží na zodpovednosti každého z nás. Ostaňme preto doma, nosme rúška, nechoďme na miesta, kde sa stretáva veľa ľudí. Ako vicestarosta mám na starosť aj problematiku seniorov. V Ružinove ich máme viac ako 21,5-tisíca. Potrebovali sme zabezpečiť infolinku. Na 314 ružinovských ulíc, do takmer 2,5-tisíc vchodov sme vylepili plagáty s telefónnymi číslami a inštrukciami pre dobrovoľníkov. A to je len zlomok toho, čo teraz robíme. Neznamená to však, že riešime len agendu, ktorá súvisí s koronavírusom. Život sa v ostatných oblastiach možno spomalil, ale nezastavil. Verím, že ako po každej búrke vyjde slnko, aj táto pandémia odznie a my sa vrátime k našim životom. A aj keď sa mnohé zmení a budeme musieť čeliť dôsledkom tejto krízy, budeme sa môcť nadýchnuť bez rúška a objať ľudí, ktorých máme radi. Verím, že sa z tejto krízy všetci poučíme. A dovtedy... Vydržme ešte a spolu to zvládneme.    Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (Pošeň) Je to mesiac, odkedy sa život na celom svete takmer zastavil. Kríza nám dala šancu vidieť veci jasnejšie. Dostali sme príležitosť vidieť, čo sa stane, keď sa svet zastaví. Obchody sú uzavreté. Reštaurácie sú prázdne. Ulice sú bez pohybu. Odhalili sa všetky krásne a bolestivé pravdy o tom, ako žijeme. Je to však aj príležitosť. Ak chceme pre naše deti vytvoriť lepší svet a byť trvalo udržateľní, musíme venovať pozornosť tomu, ako sa práve teraz cítime a čo robíme. Premýšľajme, čo chceme vrátiť do svojho života. Je to naša šanca definovať novú verziu normálnosti, príležitosť zbaviť sa balastu a ponechať si len to, čo robí náš život bohatším a naše deti šťastnejšími: zaujímame sa o tých druhých, pomáhame núdznym, cítime solidaritu. Definujme, ako by mala táto krajina vyzerať o päť, desať, päťdesiat rokov. Rozhodnutie môžeme urobiť na svojej osobnej úrovni - v našich domovoch, tým ako trávime rodinný čas, ... čo jeme a na čo míňame naše peniaze. A môžeme konať aj lokálne v komunitách, v organizáciách, ktoré podporujeme. Dávajme na to pozor, čo sa bude o chvíľu okolo nás diať, keď sa budeme vracať do normálu.  
Najčastejšie otázky: Čo vás zaujímalo v posledných týždňoch?

Najčastejšie otázky: Čo vás zaujímalo v posledných týždňoch?

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Už niekoľko týždňov môžu ružinovskí seniori využiť seniorskú "COVID" linku a poradiť sa, čo pre nich môže v tomto období mestská časť urobiť. V každý pracovný deň od 8:00 do 17:00 sú im k dispozícii zamestnanci miestneho úradu a dobrovoľníci. Zatiaľ čo v prvých týždňoch sa najviac otázok týkalo distribúcie rúšok, v poslednom období sa záber tém rozširuje. Keďže sa zvyknú opakovať, prinášame vám priamo odpovede na ne. Prečo nie sú mestskí policajti na všetkých frekventovaných miestach a nepokutujú? Mestská polícia má počas dňa v teréne 6 policajtov na celý okres Bratislava II., tj. nielen Ružinov, ale aj Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Hliadkujú aj na takých miestach ako vrakunský lesopark, hrádza, Pentagon, Štrkovec. Policajtov máme skutočne málo a rovnako ako ktokoľvek iný, aj oni majú deti a môžu byť na OČR, alebo napr. v preventívnej karanténe. Susedia rekonštruujú byt hoci vedia, že sme teraz všetci doma. Zakážte im to. Stavebný zákon nepozná pojem mimoriadny, resp. núdzový stav, a tak stavebný úrad nemôže ani v tomto období zasiahnuť ani preto, že je veľká časť ľudí doma. Ak by zasiahol, porušil by tým zákon a zneužil svoje právomoci. Mestská časť však požiadala Ústredný krízový štáb a zodpovedného ministra o zmenu v zákone, ktorá by v odôvodnených prípadoch konanie stavebného úradu umožnila. Moja mama je Ružinovčanka a je seniorka, chcem, aby ste jej v čase korony robili nákupy. Nech nechodí zbytočne von. V Ružinove žije 21,5-tisíca seniorov a nie je možné starať sa o každého z nich. Túto povinnosť má podľa zákona rodina každého jedného z nich. Mestská časť poskytuje tieto služby len v odôvodnených prípadoch a len pre odkázaných občanov, o ktorých sa nemá kto iný postarať. Prečo nedávate rúška všetkým? V Ružinove reálne žije takmer 100-tisíc obyvateľov a nie je vo finančných možnostiach mestskej časti kúpiť ho pre každého obyvateľa. Koncom apríla sme už mali za sebou viac ako mesiac povinného nosenia rúšok a už dlhší čas sú bežne dostupné v sieťach lekární, automatoch na rúška a rúška šije aj obrovské množstvo dobrovoľníkov, ktorí ich predávajú za symbolické ceny. Zrušte hodiny, ktoré sú určené pre dôchodcov. Tiež si chceme nakúpiť pred obedom. Toto rozhodnutie urobil Ústredný krízový štáb, nie mestská časť, a len ten istý štáb môže toto rozhodnutie zmeniť.  
Ekonomické dopady COVID-19: Vysoký účet za koronavírus

Ekonomické dopady COVID-19: Vysoký účet za koronavírus

Rubrika: Spravodajstvo
Celé Slovensko už od marca funguje v značne obmedzenom režime a doplácajú na to všetci – ľudia, firmy, samosprávy aj štát. Najnovšie odhady ministerstva financií hovoria jasnou rečou – príjmy štátu môžu klesnúť až o tri miliardy eur. Je to suma, za ktorú by sme aj v slovenských „pomeroch“ dokázali postaviť tritisíc kilometrov diaľnic. A toto číslo nemusí byť ani zďaleka konečné. Všetko závisí od toho, ako rýchlo sa život vráti do bežných koľají.  Mimoriadne nepriaznivý vplyv bude mať táto situácia aj na rozpočet mestskej časti. Znižovanie platov, prepúšťanie, PN-ky a rodičia na OČR – to všetko sa odrazí aj na nižšom výbere daní z príjmov fyzických osôb, čo tvorí kľúčovú časť príjmov obcí. S poklesom treba počítať aj pri príjmoch z prenájmov a z podnikateľskej činnosti. Zopár príkladov za všetky – niekoľko týždňov zatvorené trhovisko Miletičova alebo vracanie poplatkov za jasle, materské školy a školskú družinu. Niektoré ďalšie príjmy zasa obec získa neskôr a aj to len v splátkach – ako napríklad daň z nehnuteľnosti. Koľko stratí Ružinov? Odhadovaný výpadok v Ružinove je 1 až 4 milióny. Pre obec s rozpočtom len niečo nad 52 miliónov, kde väčšina peňazí odchádza okamžite na fungovanie škôl, platy učiteľov alebo fungovanie domovov dôchodcov, je to zásadná suma. Povinnosť zabezpečiť ochranné pomôcky a ich distribúciu má zo zákona štát. Keďže však doteraz (pozn. – koniec apríla) nezabezpečil pre samosprávy žiadne materiálno-technické vybavenie, museli to byť práve obce, ktoré v mnohom suplovali úlohy štátu. Výdavky mestskej časti Vzhľadom na obmedzené množstvo zásob a globálne problémy s dodávkami tovarov však nemôžeme predpokladať, že by sa táto situácia v dohľadnej dobe zmenila. V tejto chvíli sa nedá odhadnúť, koľko bude táto kríza Ružinov stáť. Konečný stav závisí od viacerých faktorov - postupného otvárania ekonomiky, celkového trvania mimoriadnej situácie, od toho, aké opatrenia príjme vláda na podporu ekonomiky, či bude štát pomáhať aj samosprávam a či, resp. do akej miery obciam preplatí to, čo mestská časť musela investovať kvôli ochrane obyvateľov a zabezpečeniu ich základných potrieb. Do konca apríla zaplatil Ružinov za položky, ktoré súviseli so zabezpečením požiadaviek na ochranu zdravia, takmer 230-tisíc eur. Drvivú väčšinu z toho (cca 150-tisíc eur) za rúška pre klientov sociálnych zariadení, zamestnancov mestskej časti a 25-tisíc seniorov nad 62 rokov. Zmena rozpočtu Výdavky počítajú aj s tým, že v prípade zhoršenia situácie bude mestská časť zabezpečovať pomoc ľuďom, ktorí nemajú rodinu, resp. aspoň niekoho, kto by im pomohol zabezpečovať životne nevyhnutné potreby (stravovanie, nákup, lieky). Práve tieto náklady sú hlavným dôvodom pre zmeny v rozpočte. Poslanci o nej hlasovali týždeň po uzávierke tohto čísla Ružinovského echa. O zmenách rozpočtu rokujú poslanci pravidelne niekoľkokrát za rok bez ohľadu na to, či kríza je alebo nie je. Takýmto spôsobom totiž reagujú na reálne výdavky a skutočné potreby obce. Predložený návrh zahŕňal neplánované výdavky mestskej časti na ochranu, stravovania a informovania obyvateľov vo výške 350-tisíc eur. Tieto náklady budú vykompenzované peniazmi, ktoré Ružinov ušetril na zimnej údržbe (vďaka teplej zime nebolo potrebné toľko odhŕňať sneh) a na investíciách do Cultusu Ružinov. Keďže najnovšie auto, ktoré má k dispozícii miestny úrad, má jedenásť rokov, plánoval úrad nákup nových v celkovej hodnote 120-tisíc eur. Táto investícia sa odkladá do budúcnosti. Mestská časť zároveň získala z Evniromentálneho fondu podporu vo výške 150-tisíc eur na nákup strojov na čistenie komunikácií a finančný dar 80-tisíc eur od spoločnosti JTRE na podporu prevencie, zabránenie šírenia a zmiernenie následkov koronavírusu. Dopady na obyvateľov Zmeny v rozpočte sú navrhované tak, aby neovplyvnili kvalitu služieb, ktoré poskytuje Ružinov svojim obyvateľom a aby nezasahoval do investičných plánov. Keďže mestská časť je dlhodobo v dobrej finančnej kondícii, vďaka úveru, o ktorom mali poslanci takisto rozhodovať 4. mája, by nemali byť ohrozené nevyhnutné investície ako rekonštrukcie, ale aj rozširovanie kapacity základných škôl. To je nevyhnutné, ak chceme v septembri 2021 umiestniť do ružinovských škôl všetkých prváčikov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Viac informácií nájdete na www.ruzinov.sk  
Vzdelávanie v čase korony: Takto naše školy nepoznáme

Vzdelávanie v čase korony: Takto naše školy nepoznáme

Rubrika: Spravodajstvo
Druhý polrok tohto školského roka vyzerá úplne inak ako by si ktokoľvek z nás ešte nedávno dokázal predstaviť. Deti sa učia doma, so školami komunikujú prostredníctvom internetu, zápis na základné a materské školy sa uskutočnil elektronicky, testovanie deviatakov a maturity sú zrušené. V čase uzávierky tohto vydania Ružinovského echa pripravovalo ministerstvo školstva inštrukcie pre organizovanie prijímacích skúšok. Nič nenaznačuje tomu, že by sa deti do školy ešte v tomto školskom roku vrátili, a tak ministerstvo školstva rozhodlo o zrušení testovania deviatakov, maturít a namiesto známok budú žiaci a študenti hodnotení slovne. Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke www.ucimenadialku.sk. Zo dňa na deň Hneď na druhý deň potom, ako v prvú marcovú nedeľu Bratislavský samosprávny kraj rozhodol o zatvorení stredných škôl, sa k tomuto kroku pridali aj bratislavské mestské časti a na stretnutí s primátorom Matúšom Vallom sa dohodli na ich predbežnom uzatvorení do nasledujúceho pondelka. Argumentom pre tento bezprecedentný krok bolo jednak potvrdenie nákazy u jednej z učiteliek škôlky v Ružinove, ale aj to, že mnoho rodín sa len krátko predtým vrátilo z jarných prázdnin v krajinách, kde sa už vírus významne rozšíril. Čo robia učitelia? Učiť dlhodobo na diaľku je skúsenosť, ktorú nemajú ani učitelia, ani žiaci, ale ani rodičia. Vyžaduje to úplne iný druh prípravy a interakcie so žiakmi. Nestačí preto zobrať do ruky poznámky z minulých rokov a postupovať podľa nich. Zamestnanci jednotlivých zariadení, ktorí v tomto období neučia, okrem iného spolupracujú na aktivitách podľa aktuálnych potrieb mestskej časti. Zabalili napríklad viac ako 25-tisíc obálok s rúškami pre ružinovských seniorov a sociálne najviac ohrozených obyvateľov, vylepili takmer 5-tisíc plagátov po celej mestskej časti, alebo šijú rúška. Panie kuchárky, ktoré pracujú v školských kuchyniach (do konca apríla ZŠ Ružová dolina, neskôr ZŠ Drieňová) pomáhajú mestskej časti po uzatvorení domovov dôchodcov zabezpečovať varenie obedov pre seniorov – prijímateľov sociálnej dávky. Zápis do škôl Hneď po Veľkej noci sa uskutočnil prvý online zápis – tentokrát do prvého ročníka základných škôl. Na deväť základných škôl bolo doručených viac ako tisíc prihlášok. Niektorí rodičia poslali prihlášku aj na dve, tri, dokonca v jednom prípade až na šesť škôl, takže po odpočítaní duplicít a všetkých odkladov sa budú školy snažiť umiestniť čo najväčší počet prváčikov s trvalým pobytom v Ružinove. Na rozdiel od škôlok platí v prípade základných škôl prísny princíp spádovosti, tj. dieťa sa spravidla prijíma do školy v rámci obvodu, kde má trvalý pobyt. Riaditeľ inej školy ho môže prijať len vtedy, ak v škole ostane voľné miesto po prijatí všetkých detí z „jeho“ obvodu. Už po niekoľko rokov je o niektoré školy v Ružinove vyšší záujem aj od rodičov z iných mestských častí, platí však zákaz prijímať kohokoľvek iného, kto nepatrí v prvom rade do obvodu školy, do najbližšieho obvodu (ak má tamojšia škola menej miest ako je detí zo spádovej oblasti), resp. z našej mestskej časti. Začiatkom mája mali možnosť rodičia prihlásiť svoje deti do škôlok. Na rozdiel od základných škôl v tomto prípade princíp spádovosti neplatí. Uplatňuje sa však bodovací systém, ktorý minulú jar schválili ružinovskí poslanci na zvýšenie spravodlivosti a transparentnosti v procese prijímania do škôlok. Vďaka tomuto opatreniu a vytváraniu nových tried sa vlani postupne podarilo umiestniť do škôlok všetky prihlásené ružinovské deti. Zrušené maturity Tohtoroční maturanti si oblek zo skrine vyťahovať nemusia. Interné maturity prebehnú vypočítaním priemeru koncoročných známok z daných predmetov za všetky roky štúdia, pričom v posledných dvoch rokoch sa rátajú aj známky na polroku. Priemer končiaci sa do 0,5 sa zaokrúhľuje nadol. Pri osemročných gymnáziách sa výsledné známky počítajú rovnakým spôsobom za ročníky 5 až 8. Ak žiak súhlasí s výslednou známkou, zmaturoval. Ak nie, požiada do 15. mája o vykonanie klasickej maturitnej skúšky a škola mu oznámi presný termín konania a aj to, za akých podmienok sa uskutoční (či formou videokonferencie alebo osobne). Takýto spôsob ukončenia stredoškolského štúdia čaká takmer všetkých žiakov s výnimkou niektorých špecializácií (napr. na stredných zdravotníckych školách). Pravidelne aktualizované informácie nájdete vždy na webe ministerstva školstva.  
Darček pre čitateľov

Darček pre čitateľov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Spoločnosť CZ Slovakia, ktorá v našej mestskej časti stojí za projektom Nový Ružinov v lokalite Pálenisko, venovala Ružinovu 50-tisíc chirurgických rúšok. Drvivá väčšina z nich v týchto dňoch smeruje priamo k vám. Čitatelia nášho mesačníka si tak nájdu v tomto vydaní darček, ktorý asi najlepšie vystihuje toto obdobie. Ako ho treba používať? V rukách držíte darček - štvorvrstvové chirurgické rúško. Bežné chirurgické rúška, ktoré zoženiete v lekárňach, sú dvojvrstvové, takže tieto sú kvalitnejšie. Používajú ich lekári pri dlhých, aj osemhodinových operáciách. Také podmienky sú neporovnateľne náročnejšie ako každodenné používanie pri ceste na nákup alebo v kancelárii. Môžete si ho teda dať na tvár aj v ďalší deň, úplne stačí, ak ho poriadne vydezinfikujete napríklad roztokom s obsahom alkoholu alebo prežehlíte cez čistú utierku.  
Pomoc pre Ružinovčanov: Testovanie seniorov

Pomoc pre Ružinovčanov: Testovanie seniorov

Rubrika: Spravodajstvo
Seniori sú v čase pandémie koronavírusu najohrozenejšou skupinou a až polovica z ľudí, ktorí v Európe zomreli na toto ochorenie, boli práve obyvatelia domovov dôchodcov. Situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami podstatne lepšia. Po prepuknutí nákazy v Domove sociálnych služieb v Pezinku pochopili závažnosť situácie aj poslední skeptici. Najväčším domovom dôchodcov na Slovensku je Ružinovský domov seniorov. Okrem neho je mestská časť zriaďovateľom aj Domova dôchodcov na Pažítkovej. Celkovo ide o približne 650 klientov a zamestnancov. Už od začiatku obdobia, kedy začali platiť mimoriadne opatrenia, boli v oboch z nich zavedené najprísnejšie možné hygienické opatrenia. Medzi iným aj zákaz návštev. To však neznamená ani zákaz vychádzania a ani to, že by sa niektorí seniori so svojimi deťmi a vnúčatami nestretávali mimo budovy domova. Každá ďalšia prechádzka alebo návšteva obchodu, každé stretnutie, kde niektorí seniori nemali rúško, však znamenali riziko nakazenia, ktoré je o to nebezpečnejšie, že by sa vírus dostal do prostredia so stovkami zdravotne citlivými klientmi. Ako sa vyjadrila aj riaditeľka RDS Mária Mattovič Straková, „v tomto čase už otázka nestojí tak, či sa nákaza objaví, ale kedy sa objaví. A práve preto je pre nás čo najrýchlejšie a najdôslednejšie testovanie absolútnou nevyhnutnosťou. Dokážeme tak odhaliť nákazu včas a zamedziť fatálnym následkom, ktoré by netestovaním mohli nastať.“ Štát takéto testovanie nedokázal zariadiť ani dostatočne rýchlo a ani s dostatočne komplexnými testami, a pre samosprávu by to predstavovalo len ťažko zvládnuteľný výdavok. Jeden takýto test stojí takmer 70 eur a Ružinov ich len pre tieto zariadenia potreboval 650. Všetky náklady, ktoré boli s testovaním spojené, uhradila iniciatíva MiddleCap.help. Vytvorila ju spoločnosť, ktorá je novým majiteľom „Hirošimy“. Vyšetrenie prebieha formou výterov z hrdla a nosa, ide o vysoko špecifickú a citlivú metódu molekulárnu metódu a výsledky sú dostupné do 48 hodín. Testovanie klientov domovov dôchodcov nebolo prvou spoluprácou mestskej časti s MiddleCap.help. V priebehu uplynulých týždňoch zafinancovala aj distribúciu viac ako 25-tisíc obálok s rúškami do schránok Ružinovčanov nad 62 rokov, ktoré v rekordne rýchlom čase rozviezla taxislužba HOPIN. V čase uzávierky tohto čísla Ružinovského echa bola otestovaná viac ako polovica klientov a zamestnancov, ale zatiaľ neboli známe výsledky. Ani negatívne testy však nie sú zárukou, že sa nemôžu nakaziť niekedy neskôr. Mestská časť preto nakúpila rýchlotesty, ktoré bude používať na pretestovávanie v ďalších týždňoch.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
témou týchto týždňov je stále koronavírus. Nedokázal som spať, keď sa nákaza objavila v našich škôlkach či keď som sa dozvedel, že ochorel zamestnanec Cultusu. Denne sa na úrade bojíme, že sa nákaza dostane medzi našich seniorov, najmä tých v domovoch dôchodcov. Hlavne vďaka disciplinovanosti a rozumu obyvateľov sa však postupne darí dostávať šírenie vírusu pod kontrolu. Som hrdý, že sme medzi prvými presadili uzavretie našich škôl a škôlok. Vtedy, keď sa štátne orgány ešte tvárili, že sa nič vážne nedeje. V čase písania tohto úvodníka už v Ružinove pribúdalo vyliečených pacientov viac než nových nakazených – stále však nie je dôvod na oslavu. Prísne opatrenia sú ťažké. Je ťažké žiť tak dlho uzavretí vo svojich domácnostiach, bez spoločenského života. Báť sa ísť navštíviť rodičov a starkých zo strachu, že by sa mohli nakaziť, báť sa ísť nakúpiť na Miletičku, hoci je znovu otvorená. Nebude to ale trvať večne. Koronavírus nie je chrípka. Nepodceňujme ho, prosím. A držme spolu. Počas celej epidémie na úrade pripravujeme opatrenia, kampane, rozdávame rúška. Medzi prvými sme otestovali všetkých klientov a zamestnancov našich domovov seniorov, z našich opatrení sa inšpirujú aj iné samosprávy. Pomáhajú stovky dobrých ľudí a firiem a prejavila sa obrovská občianska súdržnosť. Objavujú sa krásne ľudské príbehy, ako ten, keď piatačka Olivka z titulnej strany dnešného Echa pomáhala svojím susedom a inšpirovala nás pripraviť pre celý Ružinov podobné plagáty, aký vyrobila ona vo svojom vchode. Aj celú informačnú kampaň a spoluprácu dobrovoľníkov organizujeme pod heslom Ružinov si pomáha. Som hrdý, že v ťažkých časoch sme sa dokázali zomknúť a držať pri sebe. Ďakujem vám za to! Váš starosta  
Školy v čase korony: Zápisy, poplatky a termíny

Školy v čase korony: Zápisy, poplatky a termíny

Rubrika: Spravodajstvo
V jeden deň ešte bolo asi sedemtisíc ružinovských škôlkárov a školákov normálne v škole a nič nenaznačovalo, že by sa mali prestať pripravovať na písomky, monitor alebo maturity.