Spravodajstvo

Čo trápi Ružinovčanov? Monika Kozáneková, kaderníčka:

Čo trápi Ružinovčanov? Monika Kozáneková, kaderníčka:

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Na Ostredkoch žijem po celý život, no mám pocit, akoby nám ubúdalo paradoxne nákupných možností. Kedysi sme tu mali napríklad aj mäsiarstvo, dnes o ňom nechyrovať ani u nás, ba ani na Pošni. Odkázaní sme iba na nákupy mäsa vo veľkých nákupných centrách, čo tiež nie je vždy to najlepšie. Okrem toho by som určite privítala viac odpadkových košov pre psie exkrementy a rovnako aj hygienické vrecúška pre tento účel. Pred komunálnymi voľbami zvyčajne nechýbajú, no po nich si všetci psíčkari nosia tie svoje vlastné. (bl) Vážení čitatelia, milí Ružinovčania, do tejto rubriky nám môžete každý mesiac do 15. dňa napísať čo vás trápi, prekáža vám, alebo aj čo sa vám v Ružinove páči. Staňte sa spoluautormi nášho spoločného časopisu.  
Inšpiruj sa, spoznaj nepoznané a cestuj

Inšpiruj sa, spoznaj nepoznané a cestuj

Rubrika: Spravodajstvo
Chcete vedieť, ako to vyzerá, keď nadšená bežkyňa zabehne 470 km za polárnym kruhom počas 10 dní a jej bežeckým parťákom je niekto, koho predtým poznala len z Instagramu? Alebo čo sa skrýva za projektom Sedem panenských vrcholov a čo zažíva človek, ktorý sa púšťa padákom z vrcholov Antarktídy vediac, že okrem neho sa na padáku na tomto kontinente spúšťalo toľko ľudí, že ste schopní ich spočítať na prstoch jednej ruky?  
Rezidenčné parkovanie v zóne 500 bytov

Rezidenčné parkovanie v zóne 500 bytov

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovské sídlisko 500 bytov na Nivách je azda najviac postihnuté tak súčasnými dopravnými uzáverami, ako aj problémami s parkovaním. Už niekoľko rokov parkovacie miesta pre obyvateľov zaberajú zamestnanci nových bizniscentier a cestujúci z autobusovej stanice. Kvôli presmerovaniu verejnej dopravy navyše stratili obyvatelia vyše sto parkovacích miest na Páričkovej ulici. Situácia sa však už čoskoro môže výrazne zlepšiť.  
Odporúčanie: vyhnite sa Gagarinovej v smere z mesta

Odporúčanie: vyhnite sa Gagarinovej v smere z mesta

Rubrika: Spravodajstvo
Osobnú dopravu v čase dopravných uzáver najviac ovplyvnia práce na Prístavnom moste, kvôli ktorým budú úplne uzatvorené dialničné zjazdy na Slovnaftskú a na Prístavnú ulicu. Tá je na úrovni čerpacej stanice Jurki uzatvorená. Rovnako uzatvorená je ulica Mlynské Nivy a obchádzková trasa smerom do aj zo Starého Mesta je vedená po Landererovej ulici. Odporúčame tiež vyhnúť sa Gagarinovej ulici smerom von z mesta, nakoľko jeden z dvoch jazdných pruhov na tejto ulici bude určený výlučne pre verejnú dopravu.
Chodcov obmedzia len na Mlynských Nivách

Chodcov obmedzia len na Mlynských Nivách

Rubrika: Spravodajstvo
Chodcov sa v súvislosti s dopravnými uzáverami budú týkať len obmedzenia v oblasti Mlynských Nív. Ulica Mlynské Nivy bude úplne uzatvorená pre automobilovú dopravu. Pre peších bude priechodná len z jednej strany, a to chodníkom vedeným popri Twin City. Prechod naprieč ulicou bude možný na úrovni bývalej zastávky MHD chráneným chodníkom. MHD bude touto oblasťou premávať po Páričkovej ulici (s výnimkou linky č. 70, ktorá bude prechádzať cez Landererovu ulicu) a spomenutý chránený chodník bude zároveň aj spojením novej zastávky MHD na Páričkovej ulici a dočasnej autobusovej stanice Mlynské Nivy.  
Zmeny pri cestovaní verejnou dopravou

Zmeny pri cestovaní verejnou dopravou

Rubrika: Spravodajstvo
Najzásadnejšou zmenou pre MHD v čase dopravných obmedzení budú bus pruhy na Gagarinovej ulici smerom do aj von z mesta a obchádzková trasa ulice Mlynské Nivy, ktorá bude smerovaná po Páričkovej ulici v obidvoch smeroch. Vďaka tomu sa MHD v tomto čase stane najrýchlejším spôsobom prepravy na všetkých kritických úsekoch. Všetky podrobné zmeny budú pravidelne aktualizované na webovej stránke Dopravného podniku Bratislavy.
Hirošima s novým majiteľom

Hirošima s novým majiteľom

Rubrika: Spravodajstvo
Opacha, ktorá si pred štyrmi rokmi vyslúžila druhé miesto v ankete Hospodárskych novín o najväčšiu hanbu Slovenska, by sa konečne mohla stať minulosťou. Nehnuteľnosť na konci minulého roku kúpila spoločnosť Yosarka.  
Nad Ružinovom sa nebude lietať

Nad Ružinovom sa nebude lietať

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Letisko M. R. Štefánika bude počas nasledujúcich viac ako troch mesiacov používať iba hlavnú vzletovú dráhu 13-31. Vedľajšia dráha 04-22 so vzletmi a pristátiami nad Ružinovom, Ivankou pri Dunaj, Vrakuňou a Podunajskými Biskupicami je v období od 15. 2. do 1. 6. 2019 pre prevádzku úplne uzatvorená, a tak obyvatelia týchto častí prelety lietadiel nad svojimi bytmi a domami nezaznamenajú. Na dráhe RWY 04-22 sa budú v rámci inštalácie novej svetelnej sústavy vykonávať búracie práce vrátane demontáže technológií, stavať šachty a základy pod návestidlá, klásť káble, montovať stožiare a nové návestidlá. Do prevádzky bude dráha uvedená od 1. júna.Rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy na dráhe 04-22 je vynútenou investíciou z dôvodu výstavby diaľnice D4 v okolí letiska. Ide o najdlhšie uzatvorenie vedľajšej dráhy za posledné desiatky rokov. (sm)  
Ružinovskí piataci sú druhí najlepší na Slovensku

Ružinovskí piataci sú druhí najlepší na Slovensku

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Piataci z ružinovských základných škôl obsadili v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka druhé miesto. Národný ústav certifikovaných meraní hodnotí ich výsledok ako stredne vecne významne lepší ako celoslovenský priemer v teste z matematiky aj zo slovenského jazyka a literatúry. Zatiaľ čo priemerná úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni 59,3 percenta v Ružinove sa priemerný výsledok zastavil na čísle 70,3 percenta, teda o 11 percent nad celoslovenským priemerom. Takmer o 2 percentá prekonali ružinovskí piataci ziskom 60 percent celoslovenský priemer 58,4 percenta v teste zo slovenského jazyka a literatúry. „Rád by som sa poďakoval najmä učiteľom a vedeniam ružinovských škôl za ich obetavú prácu pri zvyšovaní kvality vzdelávania v našej mestskej časti,“ reagoval na výsledky testovania starosta Ružinova Martin Chren. Mestská časť je zriaďovateľom deviatich základných škôl, ktorým sa snaží kontinuálne zlepšovať materiálne podmienky na ich fungovanie. Najlepšie výsledky dosiahli piataci zo Starého mesta, ktorí tak obhájili postavenie na čele rebríčka. V teste z matematiky obsadili prvých päť priečok školy z bratislavských okresov. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sa medzi ne dokázal pretlačiť na tretiu prieku okres Košice III (sm)  
Vážení rodičia budúcich prvákov!

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Rubrika: Spravodajstvo
Foto. (www.borodacova.sk) Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu ZŠ Borodáčová č. 2, Bratislava – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov ( interaktívna tabuľa, využívanie tabletov a počítačov vo vyučovaní...). Zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2019. Čo vám môže naša škola ponúknuť? V prvom rade kvalitné vyučovanie cudzieho svetového jazyka, ktorý otvára našim deťom nové možnosti a dvere do celého sveta. Už od prvého ročníka vyučujeme deti nielen v bilingválnej forme anglický jazyk veľmi známou a osvedčenou metódou CLIL, ale aj informatiku. Veľkým bonusom pre naše deti je to, že už od prvého ročníka trénujú anglický jazyk priamo s ,,native“ lektormi, ktorí pochádzajú výlučne z anglicky hovoriacich krajín a zo skúseností z minulého roku vieme, že angličtina našich žiakov vďaka tomuto kontaktu a interakcii napreduje oveľa rýchlejšie. V školskom roku 2019/2020 otvárame 4 triedy prvého ročníka a to: 2 triedy - s anglickým jazykom formou CLIL (výtvarná výchova 2 hod.) 1 trieda všeobecná – s výučbou informatiky 1 trieda so ŠVVP – porucha aktivity a pozornosti Naši žiaci už v prvom ročníku majú kurz korčuľovania, plávania a v neskorších ročníkoch školu v prírode a lyžiarsky kurz. Ďalej majú veľký priestor pre sebarealizáciu v rámci voľnočasových aktivít, či už v Školskom klube detí alebo v rámci mimoškolskej činnosti v záujmových útvaroch rôzneho zamerania. Taktiež ponúkame prácu školského špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí spolupracujú pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia a poskytujú žiakom odbornú starostlivosť. Radi Vás privítame na našej škole dňa 15. marca 2019 v čase od 8.00 do 12.45 a od 13.00 do 15,30 kedy sa u nás uskutoční Deň otvorených dverí. Môžete si pozrieť priestory našej školy, technické a materiálne vybavenie, našu prácu na vyučovaní, prácu anglických „native speakers“ a ich kontakt a komunikáciu so žiakmi a v popoludňajších hodinách činnosť v Školskom klube detí. Tešíme sa na Vás. Mgr. Dáša Hitková
Stopka pre niektoré plánované stavby

Stopka pre niektoré plánované stavby

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Roky čakania na jednoduché povolenia, tisíce nevybavených žiadostí a státisíce eur, ktoré sme mali získať v rámci developerských poplatkov. To je vizitka stavebného úradu ako ho našlo nové vedenie mestskej časti. „3900 nevybavených spisov je hrôza. Bežní ľudia čakajú celé roky na vybavenie jednoduchých povolení na rodinné domy. Veľkým developerom sa pritom často nevyrubovali ani povinné developerské poplatky. A na môj podpis čaká obrovská kopa stavieb, kde konania prebehli už v minulom roku a ja mám veľmi zviazané ruky,“ napísal nedávno starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Na úrade sa podľa neho snažia vysporiadať so stavbami, kde registrujú najsilnejšie negatívne ohlasy Ružinovčanov. „V súlade so zákonom som už urobil maximum, čo môžem, v dvoch prípadoch - Prima Park II a novostavba bytovky za budovou Bittner Print oproti Ostredkom - keďže sme aj so skupinou poslancov z rôznych klubov presvedčení, že nespĺňajú zákonné podmienky, vrátili sme ich magistrátu so žiadosťou o prehodnotenie záväzného stanoviska. Konať však môžeme len striktne v rámci zákona - a dúfať, že niektoré podozrivo podporené projekty, ktoré dostali pečiatky v čase tesne pred alebo po voľbách, budú opätovne posúdené férovo,“ vysvetlil Martin Chren. V prípade, ak magistrát prehodnotí záväzné stanovisko, znamenalo by to, že dve plánované novostavby môžu byť úplne zastavené alebo zmenšené. Ak však úrad hlavného mesta zákonnosť týchto stavieb potvrdí, ružinovský stavebný úrad ich bude musieť povoliť. Starosta Chren ocenil aj pomoc mestskej poslankyne za Ružinov, Jany Poláčikovej, pri konaní v súvislosti investičným zámerom Prima Park II. „Veľká vďaka patrí aj mojej bývalej protikandidátke Janke Poláčikovej, s ktorou sa nám výborne spolupracuje - a snáď je to dôkazom, že dvaja normálni, civilizovaní ľudia, môžu spolu úspešne pracovať a pomáhať svojej mestskej časti, aj ak predtým spolu súťažili.“ (to)  
Ružinov schválil nový rozpočet

Ružinov schválil nový rozpočet

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť Ružinov bude v roku 2019 hospodáriť s rozpočtom takmer 45 miliónov eur.  Rozhodli o tom poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva 19. februára. Starosta Ružinova hodnotí schválený rozpočet ako stabilizačný, avšak prinášajúci až prekvapivo veľký priestor na prípravu rozvojových a investičných projektov.
Vandali poškodili vysadené kríky

Vandali poškodili vysadené kríky

Rubrika: Spravodajstvo
Chceme zelený Ružinov, veľa stromov, kríkov a kvetov. A potom sa nájdu aj takí, ktorí si čerstvo vysadené kríky mýlia so samoobsluhou. Len túto jeseň vysadili kolegovia z ružinovského VPS na trávniku pri Kauflande na Trnavskej ceste ako náhradnú výsadbu okrasné hrušky a stálozelený druh kríkov vavrínovec lekársky s výškou 80 – 100 cm. Prešlo len niekoľko týždňov a v polovici januára dvaja neznámi páchatelia časť kríkov orezali. Odstránili aj konáriky dlhé 50 – 80 cm. Kríky tým zničili a ohrozili ich prežitie. Rez vykonali neodborne, v nevhodnom období, okrem zníženia vitality rastlín došlo aj k zníženiu ich estetickej hodnoty. A čo robiť, ak niekedy uvidíte, ako niekto ničí verejnú zeleň? Stačí kontaktovať mestskú políciu na čísle 159. (to)  
Poslanci zvolili miestnu radu a zriadili komisie

Poslanci zvolili miestnu radu a zriadili komisie

Rubrika: Spravodajstvo
Na prvom tohtoročnom zasadnutí 30. januára 2018 zriadilo zastuiteľstvo mestskej časti miestnu radu a komisie. Miestna rada, ktorá je iniciatívny, poradným, výkonným a kontrolným orgánom starostu, bude pracovať v zložení: PaedDr. Mária Barancová, Ing. Michal Gašaj, PhD., Mgr. Peter Herceg, Mgr. Jozef Matúšek, JUDr. Matúš Méheš, Ing. Martin Patoprstý, Silvia Pilková a Ing. Katarína Šimončičová . 
Milí susedia, vážení Ružinovčania,

Milí susedia, vážení Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
rok 2019 nečakane preverí pevné nervy a trpezlivosť každého z nás. Dôvodom sú dve zásadné uzávery ciest, na ulici Mlynské Nivy a pod Prístavným mostom, ktoré spôsobia výrazné zhustenie a spomalenie dopravy. Ružinov, z celého nášho mesta, bude týmito dopravnými obmedzeniami, žiaľ, najviac postihnutý.
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
V predchádzajúcom roku mala mestská časť Ružinov dobrý zvyk vyprázdňovať nádoby na psie exkrementy cca každý druhý deň a dopĺňala aj sáčky na ich zbieranie. Rád by som zdôraznil, že za našich dvoch psov platíme daň 2 x 50€ ročne, čo je pomerne vysoká suma na to, aby tie koše mestská časť Ružinov nečistila. Na fotografiách je situácia z 23.01.2019: Prvý kôš Kvačalova pri dopravnej priemyslovke, druhý kôš Kvačalova pri reštaurácii Reach. Miroslav Pekár  
Hľadanie konečnej podoby jazera Štrkovec

Hľadanie konečnej podoby jazera Štrkovec

Rubrika: Spravodajstvo
Veľký záujem Ružinovčanov, ktorí zaplnili veľkú zasadačku miestneho úradu, vyvolalo verejné prerokovanie hodnotiacej správy k návrhom územného plánu zóny Štrkovecké jazero. Napriek očakávaniam niektorých účastníkov nebolo predmetom prerokovania definitívne zadanie územného plánu zóny, ale správa hodnotiacej komisie o dopadoch navrhovaných riešení na životné prostredie.  
Mimoriadne situácie v doprave sa stanú celodennou realitou

Mimoriadne situácie v doprave sa stanú celodennou realitou

Rubrika: Spravodajstvo
Bratislava prejde od polovice februára jednou z najväčších skúšok v histórii. Výstavba dôležitých stavieb dopravnej infraštruktúry, ktoré majú paradoxne priniesť zlepšenie situácie na cestách, spôsobí v najbližších dvoch rokoch kolapsové stavy. Keďže obe najväčšie stavby ležia v Ružinove, najviac skúšaná bude naša mestská časť.    
Onedlho otvoria škôlku na Borodáčovej

Onedlho otvoria škôlku na Borodáčovej

Rubrika: Spravodajstvo
Už na jar by malo 44 detí oživiť novo zrekonštruované triedy Materskej školy na Borodáčovej ulici. Vznikli adaptáciou priestorov bývalého školského klubu v pavilóne B základnej školy na Borodáčovej ulici. „Museli sme tieto triedy prebudovať a zabezpečiť sociálne zariadenia v oboch traktoch,“ povedal riaditeľ ZŠ Borodáčová Martin Kotyra. „Vytvorenie tejto materskej školy nám umožnilo aj to, že v okolí pavilónu je priestor na hracie prvky a areál, ktorý materská škola potrebuje,“ doplnila ho Viera Kováčová, vedúca referátu metodiky škôl a školských zariadení miestneho úradu.  
Výťažok z plesu venovali hasičom

Výťažok z plesu venovali hasičom

Rubrika: Spravodajstvo
Prostredie plné noblesy a kvetov privítalo viac ako štyristopäťdesiat účastníkov 8. ročníka plesu Ružinovčanov, ktorý sa tento rok konal v štýle viedenského Opernballu. „Snažili sme sa prebrať niektoré prvky, ktoré sú pre tento vznešený ples typické,“ priblížila riaditeľka Cultus-u Andrea Kozáková. Ples otvoril sólista opery SND Jozef Kundlák.