Spravodajstvo

Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Od Ružinovskej ulice po obchodný dom Budúcnosť nesvieti ani jediná pouličná lampa. Je to konkrétne na ulici Vladimíra Clementisa a tento stav trvá už približne štyri týždne. Pracujem na smeny a keď sa neskoro v noci vraciam domov, mám veľmi nepríjemné pocity. Mohli by kompetentní tento problém konečne vyriešiť? Jozef N. - obyvateľ ulice Vladimíra Clementisa  
Z pohľadu poslanca: Vážení obyvatelia Ružinova, Prievozu, milí susedia,

Z pohľadu poslanca: Vážení obyvatelia Ružinova, Prievozu, milí susedia,

Rubrika: Spravodajstvo
vážim si, že som vďaka vám obhájila mandát poslankyne už v treťom volebnom období. Viacerí z vás ma oslovili s výzvou na odpočet môjho pôsobenia za prvých 100 dní tohto volebného obdobia. Aktivity pre Prievoz Podarilo sa zakomponovať do rozpočtu riešenie Radnice, realizáciu projektovej dokumentácie riešenia SD Prievoz, čistenie ulíc a kultiváciu zelene, výsadbu stromov, opravy chodníkov a ciest, rozšírenie kapacít MŠ na Šťastnej ulici, revitalizáciu detského ihriska Staré záhrady a pripravuje sa štúdia využiteľnosti obecného pozemku na Ružomberskej pre výstavbu Domova dôchodcov. Ako poslankyňa za Prievoz som riešila podnety občanov z Prievozu v prieťahoch so stavebným úradom, rokovali sme s občanmi a so starostom o Konopnej Residencii a zámeroch občanov dobudovania okolia Radničného námestia. V rámci výstavby D4R7 som sa zúčastnila rokovania investora a občanov Malé Pálenisko, kde sme intenzívne rokovali o minimálnych dopadoch dopravných obmedzení pre lokalitu Prievoz. Pozorne sledujem zámery investora „Vlčie maky“ v Prievoze, ktorý počíta s výstavbou bytových domov, ako aj objektov pre obchody, služby a výrobu a aj rekonštrukciu ulice Domové role. Zúčastnila som sa prezentácie tohto zámeru, ktorý sa objavil na stránke enviroportál – ako projekt posudzovania vplyvov na životné prostredie /EIA/, ktorý pripomienkovala MČ. Aktivity pre Ružinov Stala som sa členkou Miestnej rady a zároveň som bola zvolená do komisií: školstva, kultúry a športu (ako podpredsedníčka), grantovej, sociálnej a bytovej. V grantovej komisii sme schvaľovali procesy a kritériá prideľovania grantov/tieto kritériá som vytvorila ešte v predchádzajúcom období/, taktiež som vytvorila návrh oznámenia o dotačnej politike, aktívne som participovala na obsahu grantovej výzvy a vystúpila som v rámci workshopu ku grantovej schéme. V komisii školstva, kultúry a športu pripravujeme VZN o príjmaní detí do materských škôl. Delegovali sme právomoci vo vzťahu k Radám škôl a stala som sa členkou Rady školy ZŠ Nevädzová, ZŠ Mierová a MŠ Šťastná. Miestne zastupiteľstvo ma schválilo za konateľku TVR a Ružinovské echo s.r.o. , kde sme v štádiu personálneho, technického, finančného auditu a potrebujeme dôkladne spoznať procesy v tejto organizácii, kde je mestská časť 100% spoločníkom. Nuž a napokon, ako sobášiaca poslankyňa sa teším tejto, podľa môjho názoru, najpríjemnejšej poslaneckej práci - oddávať tých, ktorí sa rozhodli vysloviť to čarovné ÁNO. Mária Barancová, poslankyňa MZ Ružinov  
Ak chceme mať vplyv na EÚ, musíme prísť voliť

Ak chceme mať vplyv na EÚ, musíme prísť voliť

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Komunálne a následné prezidentské voľby trošku zatienili voľby do Európskeho parlamentu, ktoré však pre nás nemajú o nič menší význam. A to si tradične mnohí Slováci neuvedomujú. Len si spomeňme na extrémne nízku účasť v eurovoľbách v roku 2014. Bola len 13,05%. Dosiahli sme smutné prvenstvo v najnižšej volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Ešte smutnejšie je, že sa tak udialo už tretie eurovoľby po sebe (2004 aj 2009). A pritom rozhodnutia prijímané v EÚ sa dotýkajú priamo každého z nás, ovplyvňujú našu prítomnosť a už dnes formujú našu budúcnosť. Preto sa neoplatí byť k nim ľahostajný. Slovensko má priestor ovplyvňovať dianie v Európskom parlamente. A je len na nás voličoch rozhodnúť, či sa tak skutočne stane, a ak áno, s akou silou, hlasom a ideou. Slovensko si v posledných rokoch buduje novú pozíciu v Európskej únii súčasne s tým, ako sa únia vyvíja. Na jednej strane má záujem byť v centre jej diania ako silný, spoľahlivý a seriózny člen, na strane druhej stále častejšie počuť kritiku mierenú na nadraďovanie „eurozáujmov“ nad záujmy jednotlivých členských štátov a v konečnom dôsledku samotných občanov. Jednou z oblastí kde dochádza ku konfrontácii „eurozáujmov“ a záujmov jednotlivých členských štátov vrátane Slovenska je snaha o tvorbu jednotnej európskej legislatívy. Tu narážame na značné problémy súvisiace s národnou identitou. Ide o to, že rôzne legislatívno právne problematiky z pohľadu národných zvykov obyvateľstva, či vývoja spoločnosti majú rozdielny charakter. Členské štáty Európskej únie sa rozdielne pozerajú na problematiku otvorenosti a dostupnosti informácií na internete, čo v extrémnom prípade môže viesť až ku kontrolovanej cenzúre. Témou posledných dní je tiež držanie strelných zbraní. Na túto problematiku sa úplne inak prihliada v štátoch západnej Európy a inak na Slovensku. To isté s týka problematiky liečiv, keď niektoré sú u nás zakázané a inde povolené. Osobitnou kapitolou sú potraviny. Väčšina obyvateľov Bratislavy zažila nákup v blízkom Rakúsku a na vlastné oči sa presvedčila, že sa európskym výrobcom umožňuje vyrábať rovnaký výrobok v rozdielnej kvalite pre západné a východné trhy európskej únie pričom ale stále ide o jednotný európsky priestor. Jednoducho povedané vzniká pnutie medzi záujmami Európskej únie a záujmami jednotlivých členských štátov. Preto treba bojovať za to, aby sa nepresadzovali legislatívno - právne riešenia a záujmy len niektorých členských krajín, ale aby sa hľadali riešenia, ktoré budú vyhovovať všetkým členským štátom. Druhou veľmi významnou oblasťou sú eurofondy. Potenciál využívania eurofondov závisí od toho, ako je a hlavne v budúcnosti bude nastavený systém ich prideľovania a čerpania. Už dnes začínajú rokovania o novom programovom období, ktoré zásadne ovplyvnia čerpanie v budúcnosti. To je veľmi vážna situácia. Zaiste ste zachytili, o koľko desiatok miliónov Eur sme z eurofondov prišli v posledných rokoch, lebo nám jednoducho prepadli. Takýto postoj je neprípustný. Stále častejšie sa spomína v súvislosti s eurofondami aj „zjednodušovanie“ a „zvyšovanie transparentnosti“. Dochádza k nim ale v skutočnosti? Slovenské subjekty – podnikatelia, výskumníci, školy, samosprávy a aj naša mestská časť Ružinov, často bojujú v začarovanom kruhu byrokracie a množstvo hodnotných projektov stroskotá na zle nastavených procesoch a prieťahoch. Je potrebné dohliadnuť na to aby možnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych fondov, ak ich dostaneme, zodpovedali reálnym potrebám Slovenska. Nepotrebujeme projekty len aby sa míňali peniaze. Potrebujeme realizovať zmysluplné projekty, ktoré skutočne prispejú k zlepšeniu kvality života nás všetkých. Slovensko potrebuje osobitnú a intenzívnejšiu pozornosť zamieriť na oblasti ako doprava, školstvo, zdravotníctvo, starostlivosť o seniorov, podpora sociálneho sektora – nedostatky v týchto oblastiach snáď nemusím objasňovať, pociťuje ich azda každý z nás. No v neposlednej rade aj napríklad oblasť športu, ktorá je úplne poddimenzovaná. Chátrajú nám športoviská, mnohé športové disciplíny na národnej úrovni sa vôbec nerozvíjajú až priam upadajú do zabudnutia a toto sa nebude dať vyriešiť len z prostriedkov štátneho rozpočtu. Treťou a asi najnáročnejšiu témou je zmazávanie rozdielov životnej úrovne na Slovensku v porovnaní z vyspelými štátmi EU, čo je vlastne cieľom euro fondov ako takých. Tieto financie vo všeobecnosti majú prispievať k znižovaniu regionálnych rozdielov medzi štátmi EÚ, a to najmä z hľadiska životnej úrovne, kvality života, rozvoja či ekonomickej úrovne a výkonnosti. Ak má skutočne dochádzať k vyrovnávaniu rozdielov medzi štátmi a posilňovaniu postavenia Slovenska, musíme byť aktívne prítomní tam, kde sa prijímajú kľúčové rozhodnutia o našom ďalšom smerovaní. V prípade, ak sa mi podarí získať dôveru voličov a mandát v Európskom parlamente, mojou primárnou snahou bude hájiť a jasne a zrozumiteľne v ňom presadzovať záujmy Slovenska. Samozrejme, za súčasnej podpory európskej spolupráce, ako základného piliera nášho ďalšieho rozvoja. Ak budete mať možnosť, prosím, príďte voliť. Nenechajte za seba rozhodnúť iných. Každý hlas rozhodne. Michal Gašaj, zástupca starostu Ružinova    
Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do Európskeho parlamentu

Rubrika: Spravodajstvo
Svojich zástupcov do Bruselu si budeme voliť v poslednú májovú sobotu – 25. mája 2019. Od kedy do kedy sa dá ísť voliť? Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu 25. mája od 7:00 do 22:00.   Ako mám vedieť, kde je moja volebná miestnosť? Informáciu o tom, kde presne nájdete vašu volebnú miestnosť, nájdete na  webe www.ruzinov.sk v sekcii„voľby“. Ak ste volili v prezidentských alebo predtým v komunálnych voľbách, je to na rovnakom mieste.   Aký doklad potrebujem, ak volím vo svojom okrsku? Volebná komisia bude na overenie totožnosti a trvalého bydliska potrebovať váš občiansky preukaz.   Aký doklad potrebujem, ak volím mimo svojho okrsku? Okrem občianskeho preukazu potrebujete aj hlasovací preukaz.   Ako si môžem vybaviť hlasovací preukaz? Voliči, ktorí nebudú v čase konania volieb do Európskeho parlamentu v mieste svojho trvalého bydliska, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu. Stačí, aby svoju žiadosť doručili na miestny úrad (podľa trvalého pobytu) listom (na adresu Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava) alebo e-mailom na volby@ruzinov.sk do 3. mája 2019. Osobne je možné vybaviť si preukaz až do posledného pracovného dňa pred voľbami, tj. do 24. mája do 12:00.   Kde nájdem tlačivo, ktoré treba vyplniť, ak chcem hlasovací preukaz? Tlačivonájdetena webewww.ruzinov.skvsekcii„voľby“.   Musím si hlasovací preukaz vyzdvihnúť osobne? Na prebratie preukazu môžete splnomocniť aj inú osobu, musí ho ale vyzdvihnúť priamo na úrade.   Ako môžem hlasovať, ak som občanom SR, ale nemám trvalý pobyt na Slovensku? Ak žijete mimo Slovenska, ale máte občianstvo SR, môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. Potrebujete pas a čestné prehlásenie (to odovzdáte komisii) o tom, že trvalý pobyt máte mimo Slovenska. Tlačivo nájdete na webe www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Okrsková komisia vás dopíše do zoznamu voličov, do pasu vám zapíše, že ste volili.   Môže vo voľbách do EP voliť aj občan iného štátu EÚ, ak má trvalý pobyt na Slovensku? Áno, takéhoto občana zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má trvalý pobyt na základe žiadosti a vyhlásenia, ktoré sú dostupné na www.ruzinov.sk v sekcii „voľby“. Potrebné dokumenty musí predložiť najneskôr 15. apríla, inak mu toto právo zaniká.   Je možné objednať si prenosnú volebnú urnu? Prídu za mnou kdekoľvek? Ak zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžete ísť odvoliť vo volebnej miestnosti vo svojom okrsku, môže požiadať o hlasovanie mimo nej. Zástupcovia komisie však za vami prídu len v rámci vášho okrsku. Pokiaľ máte hlasovací preukaz, príde za vami komisia z okrsku, kde sa práve budete nachádzať. Urnu si môžete objednať aj počas týždňa, aj v deň voľby na tel. číslach 48 284 318 alebo 48 284 338.   Môžem si objednať urnu aj na presný čas? Nie, z kapacitných dôvodov to nie je možné.   V prípade, že si potrebujete overiť, či bol Váš e-mail doručený a Váš hlasovací preukaz odoslaný, kontaktujte nás kvôli výlučne na VOLBY_KONTROLA@RUZINOV.SK alebo na čísle 0904 260 600      
V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

V Ružinove prebieha blokové čistenie ulíc

Rubrika: Spravodajstvo
Ružinovský podnik verejnoprospešných služieb začal jarnú vlnu blokového čistenia komunikácií. Po skúsenostiach z minulého roku, keď mnohí vodiči nerešpektovali dočasné dopravné značenie, RPVS vyzýva vodičov motorových vozidiel, aby počas blokového čistenia rešpektovali dočasné dopravné značenie umiestňované spravidla 3 dni pred začiatkom akcie a umožnili tak pracovníkom vykonať čistenie v celom rozsahu.   Termíny, v ktorých sa bude čistiť vaša ulica: 29. apríla (pondelok) Palkovičova, Prešovská, Bajzova 30. apríla (utorok)  Koceľova, Rastislavova, Kvetná 6. mája (pondelok) Kulíškova, Kvačalova, Daxnerovo nám. 7. mája (utorok)  Budovateľská, Súťažná, Revúcka 13. mája (pondelok) Oravská, Zvolenská, Tekovská 14. mája (utorok) Trenčianska, Gemerská 20. mája (pondelok) Trenčianska, Zvolenská, Oravská 21. mája (utorok) Pavlovova, Niťová, Velehradská 27. mája (pondelok) Teslova, Haburská, Sabinovská 28. mája (utorok) Jadrová, Ostredková, Rovníková 3. júna (pondelok) Radarová, Kozmonautická, Zimná, Jesenná 4. júna (utorok) Nezábudková, Rumančeková 10. júna (pondelok) Muškátova, Šalviova, Papraďova 11. júna (utorok) Narcisova, Astrová, Ľanová    
Príspevok na letný tábor

Príspevok na letný tábor

Rubrika: Spravodajstvo
Mestská časť poskytne tento rok príspevok 200 eur pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Poslanci aj tento rok podporili v rozpočte vytvorenie položky, vďaka ktorej sa môžu deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín zúčastniť letných táborov – či už denných alebo pobytových. Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt zákonného zástupcu a dieťaťa na území mestskej časti a vek dieťaťa, ktorému je finančný príspevok na letný tábor určený, od 7 do 14 rokov.  
Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Ružinov potrebuje transparentné pravidlá

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Prijímanie do škôlok, prideľovanie nájomných bytov a čierne, alebo prinajmenšom kontroverzné, stavby patria v Ružinove medzi najcitlivejšie témy. Práve preto je potrebné stanoviť jasné a zrozumiteľné pravidlá. Poslanci na rokovaní zastupiteľstva 30. apríla (pozn. – po uzávierke tohto čísla Ružinovského Echa) rokovali o návrhoch všeobecne záväzných nariadení. Všetky predkladané VZN mali možnosť v stanovenej lehote pripomienkovať aj občania. So znením návrhov sa môžu občania zoznámiť na webovej stránke mestskej časti. Ide o návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016, zo dňa 21.6.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny Trnávka – stred. Návrh VZN o nájme bytov, ktorým sa určujú zásady prideľovania bytov vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava - Ružinov v bytovom dome na Vietnamskej 41. Návrh VZN o prijímaní na predprimárne vzdelávanie v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Ružinov. VZN v podobe, v akej boli schválené, budú zverejnené na webe mestskej časti www.ruzinov.sk  
Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Granty: Ružinov podporuje dobré nápady

Rubrika: Spravodajstvo
Aj tento rok mestská časť podporila projekty Ružinovčanov, ktorým záleží na tom, aby sa nám v našej mestskej časti žilo lepšie.  Do piatku 29. marca mohli Ružinovčania posielať žiadosti o grantové príspevky vo výške až do 5-tisíc eur, tentokrát s dôrazom na podporu a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a podporu voľnočasových a mimoškolských aktivít a činností detí a mládeže.    
Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Parkovacia politika? Rozhodne sa v júni

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pexels.com) Primátor Matúš Vallo predstavil návrh novej jednotnej parkovacej politiky v hlavnom meste. Podľa nej by mali na území Bratislavy pribudnúť zóny, v ktorých bude zvýhodnené parkovanie pre miestnych obyvateľov. Rezidenti si síce budú musieť – ako je tomu vo všetkých mestách s parkovacou politikou na Slovensku – zakúpiť rezidentskú kartu, tá im však umožní bezplatné parkovanie v zóne ich bydliska, 100 hodín bezplatného parkovania pre ich návštevy, a dve hodiny parkovania v inej zóne. Tento návrh však neznamená, že sa spoplatní parkovanie v celej Bratislave. Jednotlivé mestské časti sa rozhodnú, či začnú nové parkovacie zóny zavádzať a v akých hodinách budú platiť. Ide teda o podobný systém, aký dnes poznáme napríklad v Starom Meste, kde všetci okrem obyvateľov musia platiť parkovné v pracovných dňoch medzi od 8.00 do 16.00 h. Podobné zóny budú po novom môcť postupne zaviesť aj iné mestské časti. Ružinov plánuje zavedenie takéhoto rezidenčného parkovania v prvom rade na sídlisku 500 bytov, následne v ďalších častiach v oblasti Nív a neskôr i Starého Ružinova. Ak by malo v najbližších rokoch dôjsť aj vytvoreniu zón na najväčších sídliskách – ako sú Ostredky, Štrkovec, Pošeň či Trávniky, išlo by zrejme najmä o zregulovanie parkovania vo večerných a nočných hodinách cez pracovný týždeň, ktoré by uprednostnilo domácich obyvateľov s trvalým pobytom. Mestskí poslanci by mali návrh parkovacej politiky schváliť na zastupiteľstve v júni, zavádzať sa však zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici v roku 2020.  
Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Vážení susedia, milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
po prvých štyroch mesiacoch zisťujem, aké je to, dostať sa do súboja s developermi, ktorí by najradšej zastavali každý kúsok nášho Ružinova. Napriek tomu, že veľmi dôsledne dbáme na to, aby sme pri každom jednom rozhodovaní na stavebnom úrade dôsledne dodržiavali zákon, už dvaja developeri na nás podali podanie na prokuratúru. Zhodou okolností to sú tí istí, ktorí by radi stavali stavby, proti ktorým máme my, Ružinovčania, najväčšie výhrady. 
Seniori relaxovali v termálnej vode

Seniori relaxovali v termálnej vode

Rubrika: Spravodajstvo
Február patrí už tradične v kalendári zájazdov pre seniorov termálnemu kúpalisku vo Veľkom Mederi. O tento zájazd je vždy veľký záujem a seniori si pochvaľujú možnosť zohriať sa a zrelaxovať po únavnej zime v teplej vodičke. Termálna voda z dvoch miestnych prameňov má totiž blahodarné účinky na choroby pohybového ústrojenstva.
Pôstne plátno v kostole na Trnávke

Pôstne plátno v kostole na Trnávke

Rubrika: Spravodajstvo
Až do Bielej soboty 20. apríla bude v priestore nad oltárom farského kostola sv. Jána Bosca na Trnávke, ktorý tento rok oslavuje 80. rokov od vysvätenia, nainštalované pôstne plátno. Zmyslom je pomôcť objaviť silu, krásu a charakter priestoru kostola.  
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Komisia je zriadená podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Členom komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých poslancov. Náplňou Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je najmä: - sledovať dodržiavanie ustanovení Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, - informovať miestne zastupiteľstvo o dodržiavaní zákona, - v prípade potreby predkladať miestnemu zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení, - zaujímať stanovisko k návrhom VZN mestskej časti, prípadne k dodatkom VZN, - vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať sa na kontrole jeho čerpania, - zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu. Predseda komisie: Mgr. ET Mgr. Marek Machata Členovia komisie: JUDr. Michaela Biharyová Mgr. Kamil Bodnár Ing. Monika Ďurajková Nikolaj Gečevský Ing. Peter Strapák Mgr. Michal Vicáň  
Verejnoprospešný podnik čistí Ružinov

Verejnoprospešný podnik čistí Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Už viac ako mesiac Ružinovský podnik VPS čistí celý Ružinov. Zamestnanci hrabú lístie, zbierajú odpadky, odstraňujú z trávnikov kamene a konáre, aby sa nám neskôr o ne nekazili stroje pri kosení. Po skúsenostiach z minulých rokov venujeme veľa času aj čisteniu dažďových vpustí. A keďže meteorológovia očakávajú teplejší marec, aj na samotné kosenie sa tento rok miestny úrad pripravuje skôr, než inokedy. Po zime sme už urobili inventúru zariadení, všetky ich preventívne preskúšali a čoskoro by mali pribudnúť aj nové.
Ružinovské ECHO sa pýta za vás

Ružinovské ECHO sa pýta za vás

Rubrika: Spravodajstvo
Do redakcie nám zatelefonovala pani Gregorová z Babuškovej ulice so sťažnosťou na rozfúkané obaly a materiál zo stavby vždy, keď zafúka silný vietor. Keďže stavebný ruch v Ružinove je rozsiahly, opýtali sme sa na miestnom úrade aké majú stavby povinnosti pri zabránení roznášania odpadu z nich na verejné priestranstvá?  
Očami Ružinovčanov

Očami Ružinovčanov

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Detské ihriská v Prievoze Máme dve malé deti (4 a 2 ročné), bývame v Prievoze kde je nedostatok detských ihrísk. Chodíme aj do iných mestských častí, najmä Nové Mesto, kde majú krásne veľké ihriská oplotené čo je veľká výhoda pri malých deťoch. Myslím si, že aj v Prievoze sú miesta kde by sa dali vybudovať nové ihriská alebo aspoň tie existujúce rozšíriť a oplotiť. Jana Karpjakova Balážiková   Chodím po tme domov ... v 21. storočí. Pracujem v Auparku a robím do 21.00. Ak vystúpim na Gagarinke o 21, 45, prechádzam najprv cez Osvetovú, verejné osvetlenie nefunguje, už asi veľmi dlho. Veľmi krátky úsek ulice niekedy osvetľuje iba bodové svetlo policajnej stanice. Keď odbočím z Mierovej pri Rapide, na Hrachovej nie je žiadne osvetlenie od čísla 4 až po našu bytovku na 16. Ak odbočím pri požičovni náradia Betis, tam síce lampy sú, ale bez označenia, asi neskolaudované od postavenia bytovky? A ešte prosba, či by ste pri našej bytovke nemohli zriadiť prechod pre chodcov na Mierovej a veľmi by potešila aj zástavka MHD pod obchvatom. A možno niekedy umiestniť pri jarnom upratovaní veľkorozmerný kontajner pred našu bytovku - viac ako 150 bytov - pod obchvatom je dostatok miesta. Vždy býva iba v Prievoze. Obyvateľka Hrachovej Katka   Vážení čitatelia, milí Ružinovčania, do tejto rubriky nám môžete každý mesiac do 15. dňa napísať čo vás trápi, prekáža vám, alebo aj čo sa vám v Ružinove páči. Staňte sa spoluautormi nášho spoločného časopisu.  
Z pohľadu poslanca: Premnožené potkany zaplavili Ružinov

Z pohľadu poslanca: Premnožené potkany zaplavili Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
MČ Ružinov má viac než 70 tisíc obyvateľov a vraví sa, že potkanov hnedých je ešte viac. Žiadne sčítanie potkanov, vtákov, ploštíc a inej hávede ešte nikto neurobil. Ak si zavčasu neurobíme poriadok, tak si ony poradia s nami. Potkany využívajú priestor, za ktorý zodpovedajú jednotliví správcovia, a tiež svojou disciplínou a čistotou samotní obyvatelia.
Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Centrum právnej pomoci je tu pre ľudí v materiálnej núdzi

Rubrika: Spravodajstvo
Nemôžete si dovoliť právnika? Nechcete riskovať, že podpíšete nevýhodnú zmluvu? Môžete sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.
Policajti z Trnávky sú pre našich škôlkarov hrdinovia

Policajti z Trnávky sú pre našich škôlkarov hrdinovia

Rubrika: Spravodajstvo
Tento príbeh je jeden z tých, aké kolujú po sociálnych sieťach s titulkom – „po tomto znova začnete veriť v dobro v ľuďoch“. A teraz je to dokonca príbeh z Ružinova. Keď počas jarných prázdnin zlodeji ukradli deťom z areálu materskej škôlky na Vietnamskej ulice drevený domček, zdalo sa, že ho už nikdy neuvidia. Prišla polícia, vykonali obhliadku, spísali záznam, ale deti ho už oplakali. Prešlo niekoľko dní a polícia stratený domček vypátrala. A nielen to. Keďže bol poničený, policajti z Trnávky ho pre deti aj opravili, aby bol ako nový. (to)    
Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Jasle, škôlky a školy: Kedy treba podať prihlášky?

Rubrika: Spravodajstvo
Prijímanie detí do škôlok je jednou z najcitlivejších tém. Aby sme zabránili pochybnostiam, vypracoval miestny úrad sériu kritérií, vďaka ktorým by mal byť tento proces maximálne transparentný, a predložili ho na rokovanie školskej komisie. Snažíme sa tiež zvyšovať kapacitu našich škôlok a čo najviac tak vyjsť z domu našim matkám malých detí. Na Miletičovej ulici pribudla trieda pre 18 detí a už čoskoro by sme mohli mať k dispozícii triedy pre 44 detí na MŠ Borodáčova a na ďalších podobných projektoch.