Spravodajstvo

Električka na Pribinovej a Košickej: Každý deň pohodlnejší život pre desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov

Električka na Pribinovej a Košickej: Každý deň pohodlnejší život pre desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov

Rubrika: Spravodajstvo
Dochádzate z Ružinova do Petržalky, alebo opačne? Iste ste už dávnejšie zaregistrovali debatu o tom, že tieto mestské časti by mala spojiť električka. O trati už rozhodlo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Kadiaľ povedie a aké výhody budú z toho plynúť pre občanov? Debata o tom, kadiaľ by mala viesť električková trať, trvala celé roky a v istých obdobiach bola aj poriadne vyostrená, posledné dva roky veľmi intenzívne. Mestské zastupiteľstvo napokon rozhodlo, že nová električková trať povedie po Pribinovej a Košickej ulici. Poslanci pritom vychádzali zo štúdie odborníkov z viacerých európskych krajín, ktorí sa tejto téme venovali celé mesiace. Potom zhodnotili, že električka môže jazdiť po tejto trase aj bez toho, aby to malo výrazný vplyv na prevádzku Slovenského národného divadla (viac sme písali v Ružinovskom Echu v apríli 2021). V tejto časti mesta (t.j. v okolí Eurovea a SkyParku) prebiehajú intenzívne práce a len teraz schválená, resp. avizovaná výstavba sem už o pár rokov prinesie až okolo 150-tisíc obyvateľov a desaťtisíce áut. V prípade výstavby v lokalite Zimného prístavu toto číslo ešte podstatne výraznejšie narastie. „Som veľmi rád, že sa pravda ukázala a variant, ktorý som pôvodne navrhol a za ktorý som dostal aj kopu hejtu od protikandidátov vo volebnej kampani, bol vo všetkých kritériách vyhodnotený ako najlepší. A aj schválený v územnom pláne,“ povedal starosta Ružinova Martin Chren, ktorý je zároveň aj mestským poslancom. Treba pritom spomenúť fakt, že električka jazdí okolo divadla aj vo Viedni, Miláne či v ďalších mestách a počas predstavení to divákov nijako nevyrušuje. Či sa nám to páči alebo nepáči, rozvojové dokumenty mesta počítajú s električkovou traťou po Košickej už viac ako 50 rokov. Navyše v zóne Pribinova - Chalupkova ešte predošlá generácia mestských politikov schválila tak masívnu výstavbu, že bez kapacitnej verejnej dopravy táto časť mesta - a s ňou aj veľké časti Ružinova, Starého Mesta a Petržalky - dopravne o pár rokov skolabujú. Metro v Bratislave je, žiaľ, stále len sen, cesty sa nafúknuť nedajú a električka v tejto lokalite je jediné možné riešenie. Pre občanov je to pritom dobrá správa. Veď nová električková trať prepojí Petržalku - miesto, kde žije najviac ľudí - s Ružinovom - miestom, kde najviac ľudí chodí pracovať. Všetky modely ukazujú, že výrazne odľahčí našim cestám a mostom a že od začiatku bude patriť k najvyťaženejším tratiam v meste. A vďaka nej sa neskôr bude môcť vybudovať električka až do Slovnaftu, Vrakune a Podunajských Biskupíc.  
Milí Ružinovčania

Milí Ružinovčania

Rubrika: Spravodajstvo
október bol mesiacom úcty k starším. Ale ako knihy treba čítať celý rok, a nielen v marci, aj úctu a rešpekt k seniorom treba prejavovať stále, a nielen na jeseň. Preto ma veľmi teší, že Ružinov získal, ako jedna z len troch samospráv na Slovensku, ocenenie Senior Friendly za mimoriadne aktivity v prospech našich seniorov. Toto ocenenie, pod záštitou pani prezidentky, je zadosťučinením pre mojich kolegov z úradu, i tých z našich domovov seniorov. Na mestskom zastupiteľstve sme schválili zmeny územného plánu, ktoré napríklad znamenajú výrazný posun v boji proti reklamnému smogu. Nové bilbordy a väčšie reklamné plochy by už vôbec nemali v Bratislave vznikať a väčšina tých existujúcich by mala do pár rokov zmiznúť z našich ulíc. Odštartovali sme obnovu už dvoch veľkých ihrísk na Štrkovci a na Pošni a čoskoro začneme pracovať aj na Sedmokráskovej na Trávnikoch. Nivy získavajú nové námestie pred Pradiarňou, v Starom Ružinove dokončujeme rezidentskú parkovaciu zónu. V celom Ružinove vo veľkom prebiehajú opravy ciest a chodníkov. Získali sme späť veľké parkovisko na Trnávke, kde začíname pripravovať projekt nového športoviska. Bezplatne sme získali veľký kus rozbitej cesty Domové role v Prievoze a na budúci rok ju čaká konečne oprava. A splnili sme sľub Ostredkom a získali do vlastníctva mestskej časti takmer tretinu pozemkov na tomto sídlisku, čo ochráni zeleň pred ďalšou výstavbou. Kúsok po kúsku sa snažíme robiť Ružinov lepším. Využite jeseň na peknú prechádzku. A ak nájdete niečo, čo ešte treba zlepšiť, napíšte alebo zavolajte. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sa nám v Ružinove žilo stále lepšie. Váš starosta  
Grant na podporu športu: Zrekonštruovaná telocvičňa na Borodáčovej

Grant na podporu športu: Zrekonštruovaná telocvičňa na Borodáčovej

Rubrika: Spravodajstvo
V zdravom tele zdravý duch – hovorí sa už po desaťročia. Školáci na ZŠ a MŠ Borodáčova v sa o tom môžu presvedčiť na vlastnej koži. Futbal či volejbal si môžu zahrať v zrekonštruovanej telocvični, na ktorú prispel aj magistrát. Ošarpané steny, zničené parkety a čiary na športoviskách, ktoré už mali tie najlepšie roky dávno za sebou – tak to ešte nedávno vyzeralo v telocvični na ZŠ Borodáčova. To je však už minulosťou. Hodiny telesnej východy sa už konajú vo vynovených priestoroch. Pomohlo aj mesto Zrekonštruovaná telocvičňa spĺňa tie najprísnejšie kritériá čo sa funkcionality aj prevedenia týka. Stať sa tak mohlo aj vďaka príspevku hlavného mesta z grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave. Ten na obnovu interiérového športoviska prispel sumou 45-tisíc eur. Ostatné financie vo výške približne 36-tisíc eur išli z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Ružinov. Z novej telocvične sa tešia nielen žiaci ale aj pedagógovia. „Aj Základná škola s materskou školou na Borodáčovej ulici sa konečne dočkala a podarila sa rekonštrukcia telocvične, kde žiaci základnej školy a deti z materskej školy budú môcť rozvíjať svoju pohybovú činnosť či už v rámci povinných hodín telesnej východvy ale aj formou záujmovej telesnej výchovy na krúžkoch a športových súťažiach,” povedal riaditeľ školy Martin Kotyra. Škola prešla naposledy výraznou rekonštrukciou v roku 2018. Došlo k úprave priestorov na vzdelávanie aj trávenie voľného času pre najmenších návštevníkov. Od aktuálneho školského roka má ZŠ Borodáčova aj nové priestory – patrí pod ňu elokované pracovisko na Tomášikovej ulici, ktoré patrí k najmodernejším na Slovensku.   
Ružinovskí poslanci: Akú chceme vynovenú Miletičku?

Ružinovskí poslanci: Akú chceme vynovenú Miletičku?

Rubrika: Spravodajstvo
Rozpočet mestskej časti je jedným z najdôležitejších dokumentov, o ktorých počas roka poslanci hlasujú. Rozhodujú tak o štruktúre výdavkov mestskej časti a o tom, do čoho sa bude investovať viac a do čoho menej. V tomto čase sa už pracuje na návrhu ružinovského rozpočtu pre budúci rok. Zaujímalo nás, čo považujú poslanci za kľúčové, a čomu by sa teda mala venovať čo najväčšia pozornosť.   Michaela Biharyová, Tím Ružinov (Trávniky) Rozpočet mestskej časti je dôležitou súčasťou chodu každej samosprávy. Rozpočet je potrebné pripraviť tak, aby bol nielen vyvážený, odzrkadľoval reálny stav, ale hlavne, aby bol spravodlivý pre všetky miestne časti a hlavne, aby bol v prospech obyvateľov. Je mi jasné, že väčšina poslancov si bude presadzovať a obhajovať práve ten svoj volebný obvod, ale nesmieme zabúdať, že vo všetkých častiach Ružinova žijú obyvatelia tejto našej krásnej mestskej časti. Na druhej strane len schválenie rozpočtu nestačí. Aj keď sa schváli balík peňazí napríklad na rekonštrukciu ciest, ešte je dlhá cesta kým príde k akejkoľvek realizácií, treba dodržiavať postupy verejného obstarávania pri výbere dodávateľov a podobne. Prioritou pre klub Tím Ružinov je budovanie nových kapacít materských a základných škôl, celková rekonštrukcia poškodených ciest a chodníkov, výstavba detských ihrísk, oddychových zón pre obyvateľov, údržba zelene.... Takto by sa dalo pokračovať aj ďalej, ale hlavne ide o to, aby obyvatelia boli radi, že žijú v Ružinove a cítili sa tu dobre.   Peter Herceg, Team Vallo - juh (Pošeň) Rozpočet mestskej časti je téma, ktorá je pre obyvateľov ťažko predstaviteľná, ale ide o najdôležitejšie rozhodovanie samosprávy a poslancov, na čo sa naplánujú v Ružinove peniaze. Avšak samotné použitie peňazí už nie je v rukách nás – poslancov - ale exekutívy, teda úradu so starostom. Aj na základe slabého čerpania na investičné akcie v minulom a tomto roku, napríklad na pomalé opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest, nestíhanie starostlivosti o stromy a ich zdravotné orezy, či zatiaľ ešte nerealizované budovanie nových kapacít základných a materských škôl si myslím, že Ružinov by mal pridať práve v svižnom plánovaní a v realizáciách v týchto oblastiach. Určite treba pokročiť aj v budovaní cyklochodníkov, opatreniach pre bezpečnosť chodcov, či odstraňovaní vizuálneho smogu (nielen) vo forme všadeprítomných bilbordov. Jedným z prioritných zámerov je aj dobudovanie parkovacích kapacít tam, kde chýbajú, vo forme zelených parkovacích domov. Lokality na garážové domy sú dobre vytipované, ale reálna príprava sa naťahuje a treba ju zrýchliť.    Peter Strapák, Team Vallo - sever (Trnávka) Poslanci, napriek tomu, že sú volení zástupcovia, majú veľmi málo právomocí. Tá najdôležitejšia z toho mála je práve schvaľovanie rozpočtu. Už dva roky sa neúspešne snažíme presadiť, aby sme boli aj pri jeho zostavovaní, nie len pri hotovom návrhu. Vidíme to na roku 2020 a 2021, že je jednoduché rozpočet schváliť, ale oveľa ťažšie je ho plniť. Zodpovedným za plnenie rozpočtu je miestny úrad na čele so starostom. Problémom sú neminuté peniaze na zveľadenie majetku Ružinova za posledný rok, skutočné čerpanie bolo len vo výške 24%. Tento stav je neprijateľný, nie je možné sa donekonečna vyhovárať. Občania to pociťujú na neopravených cestách a chodníkoch, chátrajúcich nehnuteľnostiach, veľmi pomalom budovaní parkovacích kapacít alebo aj kapacít základných a materských škôl. Niektoré z nich mali byť hotové minulý rok, ale stále sú len na papieri. Zatiaľ sa zachraňovali len neúspešné developerské projekty z peňazí nás všetkých. Prioritou musí byť výrazné zvýšenie výkonu miestneho úradu.   Matúš Méheš, SME Rodina pre Ružinov (Pošeň) Rozpočet je najdôležitejším dokumentom mestskej časti. To, čo vyzerá ako desiatky strán tabuliek, hovorí o tom, čo je podľa nás najdôležitejšie. Väčšina priorít je jednoznačných – potrebujeme ďalej rekonštruovať cesty a chodníky, investovať do zelene, do rozšírenia kapacít škôl a škôlok. Keď sme pred necelými troma rokmi prišli do zastupiteľstva, zdedili sme zanedbaný Ružinov. Neriešime však problémy, ktoré sa nahromadili za posledných päťšesť rokov. Riešime problémy, ktoré sa ignorovali niekoľko desiatok rokov. Dnes už nestačí opraviť kúsok chodníka, alebo dva-tri hracie prvky na ihriskách. Nestačí ani otvoriť jednu novú triedu v škole alebo škôlke. Potrebujeme celé nové školy, niekoľko škôlok, opraviť desiatky kilometrov komunikácií a zrevitalizovať parky... Mojou osobnou prioritou je určite podpora výstavby a rekonštrukcií športovísk a detských ihrísk na Pošni. Desaťročia zanedbávania nik na svete nevyrieši z roka na rok, ani za volebné obdobie. Ale musíme pokračovať v tom, čo sa v Ružinove konečne začalo a čo už, našťastie, vidí každý, kto tu žije.   
Developeri musia obyvateľov rešpektovať

Developeri musia obyvateľov rešpektovať

Rubrika: Spravodajstvo
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslanec Vladimír Sirotka. Už druhý rok čelíme pandémii, ktorá významne ovplyvnila fungovanie celej spoločnosti a na dvere nám klope tretia vlna. Čo je v takejto situácii kľúčovou úlohou obce, či štátu a by mal robiť každý z nás? Obec je inštitúcia, ktorá vykonáva samosprávu občanov žijúcich v obci, v širokom spektre činnosti a je občanovi najbližšia. Je to partnerstvo kde občan v krízových (kritických) časoch od obce aj právom očakáva pomoc a ochranu. Je to náročná úloha, ľudia sa dostávajú do rôznych ťažkých situácií, osamelí seniori, podnikatelia pri ohrození ich prevádzok, občania pri sťaženom výkone zdravotnej starostlivosti a pod. Úlohou štátu je predovšetkým stanovovať všeobecné pravidlá pomoci, prijímať opatrenia na zvládnutie pandémie, zabezpečiť finančné prostriedky a nákup ochranných pomôcok, vakcín. Obec je ale v prvej línii, musí všeobecné opatrenia napĺňať. Myslím si, že to v rámci možností aj úspešne vykonávame. Celému miestnemu úradu, starostovi a zastupiteľstvu sa darilo promptne reagovať na prichádzajúce a často sa meniace nariadenia. Snažili sme sa zabezpečiť dostatočný počet testovacích a očkovacích miest, distribuovali sme ochranné pomôcky pre seniorov a pod. Toto sa v tejto dobe stalo kľúčovou úlohou obce a myslím si, že kľúčovou úlohou bude, pripraviť sa na avizovanú tretiu vlnu pandémie. To, ale nemôže robiť obec sama, je potrebná úzka spolupráca s občanmi, zdravotníkmi, podnikateľmi a všetkými kompetentnými inštitúciami v obci. Najdôležitejšie, čo môžu urobiť všetci je dodržiavať hygienické a bezpečnostné opatrenia, pomôcť osamelým ľuďom vo svojom okolí, ak tomu nič nebráni, zaočkovať sa, a pod. Okrem iného ste aj členom finančnej komisie. Čo je pre vás prioritou v tejto oblasti? Spomenuté opatrenia si vyžadujú zabezpečiť potrebné finančné prostriedky. Ako predseda finančnej komisie to považujem za mimoriadne podstatnú úlohu prípravy na tretiu vlnu pandémie. V tomto smere musíme počítať s úpravou rozpočtu, pripraviť potrebné zmeny, dohliadnuť na efektívne využitie stávajúcich prostriedkov a rezerv. Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti? MČ Ružinov má špecifické postavenie, je vstupnou bránou do hlavného mesta, má letisko, prístav, dobrú infraštruktúru, viaceré zdravotnícke zariadenia. Zároveň je jednou z najpriemyselnejších mestských častí, sídlia tu významné priemyselné objekty celoslovenského významu. Značná časť mimo bratislavských občanov našla zamestnanie práve v našej mestskej časti. Ružinov je zároveň aj jedna z najkrajších mestských častí. Máme dobre zachovanú zeleň, oddychové zóny, jazero „Rohlík“, kde pripravujeme rozsiahlu revitalizáciu. Tiež parky, napr. rozsiahly park Andreja Hlinku, kde mestská časť usporadúva veľmi obľúbené spoločenské podujatia, jedinečný park na Ostredkoch, alebo areál okolo Štrkoveckého jazera, ktorý tiež plánujeme zveľadiť. Tieto zóny svojou spoločensko-kultúrnou funkciou značne prevyšujú rámec Ružinova a na pravidelne usporadúvané kultúrne a spoločenské akcie ktoré tam organizujeme, prichádzajú občania z celej Bratislavy. V tom je Ružinov jedinečný a musím konštatovať, má veľmi dobré meno v celej Bratislave. Ako rodený Ružinovčan sa tiež snažím aj osobným prínosom zveľadiť mestskú časť kde žijem celý život, vybudovaním športového Fitnes parku na Ostredkoch, petangového a pingpongového ihriska, projektu detského „Ružinovského vláčiku“, organizovaním akcií najmä pre deti ale i dospelých. V budúcnosti pripravujem pre najmenších projekt „Ružinovskej detskej autoškoly“, kde deti nadobudnú vedomosti v oblasti dopravnej výchovy. Vašim domovským obvodom sú Ostredky. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova? Ružinov sa dynamicky rozvíja a z tohto pohľadu to je zabezpečenie dostatočného počtu miest v predškolských zariadeniach, riešenie dopravy, parkovania a parkovacích mies, rozšírenie miest spoločensko-kultúrneho vyžitia pre občanov, prinavrátenie parkov a verejnej zelene do rúk občanov Ružinova. Opravili sme a modernizovali viaceré zastaralé detské ihriská, ale stále zostávajú tie, ktoré ešte opraviť musíme. Chceme tým reagovať aj na podnety mamičiek. Cestou vytvorenia územného plánu (napr. do konca volebného obdobia chceme mať hotový územný plán zóny Ostredky) a stavebného konania účelne regulovať snahy developerov tak, aby nedochádzalo k úbytku zelene a ich projekty viac rešpektovali pripomienky občanov. Častým problémom nielen v Ružinove je rozdrobené vlastníctvo pozemkov, kde mnohé parky alebo pozemky pod školami vlastnia súkromní vlastníci. Čo to znamená pre obyvateľov? Ako som už spomenul, MČ intenzívne podporuje fungovanie spoločensko-športových a kultúrnych zón. Žiaľ, viaceré pozemky ktoré slúžia, alebo by mohli slúžiť tomuto účelu, sú v rukách súkromníkov (ako napr. park na Ostredkoch), tak viacero aktivít nie je možné realizovať naplno podľa našich predstáv a želaní občanov. To sa týka aj priestorov verejných parkovísk, kde záujem developerov o zastavanie týchto plôch naráža na potrebu zachovania parkovacích miest pre občanov. Práve preto som sa už v minulosti snažil iniciovať stavebnú uzáveru, aby sme tomuto zabránili. Sám osobne rokujem s viacerými majiteľmi pozemkov a snažím sa o ich odkúpenie do majetku mestskej časti. Ako starosta Martin Chren, tak aj mnohí poslanci, sľúbili návrat týchto pozemkov do rúk mestskej časti. Na zabezpečenie všetkých spomenutých zámerov sú samozrejme potrebné finančné prostriedky, dobré plánovanie ich využitia, aj účinná kontrola realizácie, čo považujem za dlhodobú úlohu aj finančnej komisie. Na zabezpečení potrebných finančných prostriedkov intenzívne a dobre spolupracujeme s odbornými komisiami a miestnym úradom.  
Elektroodpad: Kde sú kontajnery v Ružinove?

Elektroodpad: Kde sú kontajnery v Ružinove?

Rubrika: Spravodajstvo
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom. Drobný elektroodpad však nepatrí do komunálneho odpadu. Špeciálne červené nádoby na to určené sú aj v Ružinove.  Recykloboxy sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. Šesť takýchto nádob na batérie a akumulátory je aj v Ružinove (Mierová 21, Drieňová 40, Seberíniho, Bulharská 60, Rezedova, Ružová dolina). Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov do špeciálnych nádob zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete k ochrane životného prostredia. Vhadzovať do nich môžete všetky malé elektrospotrebiče ako rýchlovarné kanvice, hriankovače, fény, mobilné telefóny a podobne, ktoré je možné vložiť do zberného otvoru. Nie sú však určené na vhadzovanie monitorov, televízorov, či žiariviek, ktoré treba aj naďalej odovzdávať na špecializovaných miestach.   
Regulované parkovanie: Ako získať parkovaciu kartu

Regulované parkovanie: Ako získať parkovaciu kartu

Rubrika: Spravodajstvo
Už v najbližších dňoch sa v niektorých častiach našej mestskej časti začne so značením regulovaného parkovania. Potom budú môcť v danej zóne Ružinova vo večerných a nočných hodinách zaparkovať iba držitelia parkovacích kariet. Ako ju môžete získať a kde sa treba registrovať? Prinášame odpovede na najčastejšie a najdôležitejšie otázky o parkovacej politike. Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia zóny regulovaného parkovania je naplánovaná na najbližšie dni. Preto vás prosíme, aby ste rešpektovali s tým súvisiace dopravné značenie. V opačnom prípade totiž budú musieť vozidlá odtiahnuť. Keď začne platiť parkovacia politika (o čom vás budeme informovať), budú môcť v zóne v čase od 18:00 do 6:00 parkovať iba držitelia parkovacích kariet. Momentálne je registrácia otvorená pre obyvateľov zóny Starý Ružinov – východ a už skôr bola aj pre zónu 500 bytov. V pracovné dni bude zóna slúžiť všetkým rezidentom aj návštevníkom od 6:00 do 18:00 a počas víkendov bez obmedzení. Výnimkou však budú krátkodobé parkovacie miesta, kde je dovolené parkovať maximálne dve hodiny. Tieto miesta sú určené na účely občianskej vybavenosti (úrady, obchody, zdravotné strediská). Ak máte záujem o pridelenie a vydanie povolenia, vyplňte formulár elektronickej žiadosti na stránke www.ruzinov.sk. Ak bude registrácia v poriadku, dostanete potvrdzujúci email. Ak nastane situácia, s ktorou si neviete poradiť, môžete nám napísať email na adresu parkovanie@ruzinov.sk, kontaktné miesto je aj na Miestnom úrade v Ružinove. O parkovaciu kartu môže požiadať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v zóne a má vzťah k motorovému vozidlu (najviac však tri na jeden byt). Ak bude žiadostí z jednej adresy viac, rozhodovať bude dátum doručenia žiadosti. Parkovaciu kartu však môže získať aj právnická alebo fyzická osoba s oprávnením na podnikanie. Miesta pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) s dodatkovou tabuľou EČV zostávajú v platnosti. Kto ho chce mať aj naďalej, musí každý rok podať príslušnú žiadosť. Parkovacie povolenie má virtuálny elektronický charakter a je viazané na evidenčné číslo vozidla (EČV), kontrola sa bude vykonávať elektronicky na základe evidenčných čísiel vozidiel, ktoré tam budú zaparkované. Mestská časť aktuálne spúšťa zónu regulovaného parkovania bezplatne ako pilotný projekt. Počas budúceho roka sa však bude s prechodom na celomestskú parkovaciu politiku postupne spoplatňovať. Viac informácií na www.ruzinov.sk  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
tento rok je pre nás výnimočný. Oslavujeme tridsať rokov odkedy sa Ružinov stal samostatnou mestskou časťou a šesťdesiat odkedy začala výstavba našich najväčších sídlisk. Mnohí z nás si ešte pamätajú prašné ulice bez chodníkov, takmer žiadne stromy či Štrkovec, ktorý bol len jamou s vodou. Som nesmierne hrdý, že dnes už nie je len miestom, kde bývame, ale najmä miestom, kde radi žijeme. Oslavy tohto jubilea sa ponesú v znamení „Symfónie umenia“ a počas prvej polovice septembra symbolicky prinesieme tridsať kvalitných vystúpení. Celý program nájdete na zadnej strane a som si takmer istý, že si tam niečo pre seba nájde úplne každý – od klasiky ako Vivaldi alebo Bach, cez detskú operu Peter a vlk s rozprávačom Vladom Kobielskym, to najlepšie z filmovej hudby až po koncert Bratislava Hot Serenaders, ktorý bude spomienkou na výnimočného umelca Milana Lasicu. Na záver by som rád spomenul tri výnimočné vystúpenia z cyklu „Symfónia umenia“. Stočlenný symfonický orchester bude hrať najväčšie hity skupín Queen a ABBA a ešte väčší, 250-členný orchester, predstaví jedno z najdramatickejších hudobných diel – Carmina Burana. Tým posledným je slovenská premiéra kinokoncertu Obchod na korze, oscarový film so živým orchestrom a zborom na Štrkovci, ktorý uvedieme symbolicky v predvečer jednej z najčiernejších udalostí našich novodobých dejín – prijatia Židovského kódexu. Prial by som si, aby sme nikdy nezabudli na to, kam až môže viesť prehliadanie zla a tolerovanie nenávisti. Skutočne verím, že chceme žiť v spoločnosti, kde vládne úcta a kde slušnosť nie je prejavom slabosti. Váš starosta
Ružinovskí poslanci: Akú chceme vynovenú Miletičku?

Ružinovskí poslanci: Akú chceme vynovenú Miletičku?

Rubrika: Spravodajstvo
Kedysi to bol okraj mesta a stál tu bitúnok. Keď sa menila podoba dnešného Trnavského mýta, tamojšie trhovisko sa presunulo na dnešnú Miletičku. Stačilo niekoľko rokov a stalo sa neodmysliteľnou súčasťou tejto časti Ružinova. Čas sa však na nej podpísal a obľúbené trhovisko čaká postupne kompletná rekonštrukcia. Súčasťou tohto čísla Ružinovského Echa je aj rozsiahly dotazník, v ktorom sa vás, ktorí na trhovisko pravidelne chodievate a poznáte ho najlepšie, pýtame, ako by ste chceli, aby Miletička vyzerala. A zaujímalo nás aj to, ako toto ikonické miesto a jeho budúcnosť vnímajú naši poslanci.   Martin Patoprstý, Tím Ružinov Trhovisko síce prešlo za posledné pol storočie postupnými zmenami, ale už potrebuje okrem rekonštrukcie inžinierskych sietí aj vizuálnu obnovu a modernizáciu. Aké je? Má ducha a ten musí ostať zachovaný. Neodmysliteľne k nemu patria domáci predajcovia z južného Slovenska a zo Záhoria s ich presláveným „zelé". Vždy tu lahodne voňajú pečený bôčik a grilované kurčatá, ktoré už ochutnali celé generácie návštevníkov. Kto nemá chuť na mäso, môže si dať úplne čerstvé langoše, šišky a pagáče. Toto všetko podčiarkuje neodmysliteľnou atmosférou sobotného doobedia, kedy tu už, žiaľ, nestretnete niekdajšieho skalného návštevníka Maroša Kochanského, ale najznámejšiu „žiletku" Jožka Golonku veru áno. A aká by mala byť? Okrem opravy povrchov a modernizácie stánkov a verejného priestranstva presne taká istá - musí mať stále svoj genius loci, svojich predajcov aj lokálnych štamgastov. A rád by som videl vynovený parčík pred trhoviskom plný predajcov kvetov, ktorí by tento pekný kus zelene rozžiarili farbami.   Michal Vicáň, SME Rodina pre Ružinov Trhovisko Miletičova je neoddeliteľnou súčasťou nielen Ružinova, ale celej Bratislavy. Je to obľúbené miesto ľudí na stretávanie a na najlepšie nákupy zeleniny, ovocia a iných špecialít v Bratislave. Počas môjho pôsobenia v predstavenstve RPVPS sme vykonali mnohé opravy havarijných stavov zariadení, tak aby sme mohli vôbec nechať trhovisko otvorené pre verejnosť. Na druhej strane má celé trhovisko obrovský investičný dlh a vyžaduje si nielen technické zásahy, ale komplexnú obnovu. Iniciatívy s obnovou trhoviska som sa chopil už v roku 2019, keď som s tímom architektov fakulty architektúry vypracoval architektonické a sociálne štúdie, kde sme analyzovali spôsob možnosti obnovy trhoviska. Výsledkom bolo prezentovaných 7 ideových návrhov, ktoré získali veľkú pochvalu od verejnosti. Trhovisko by si malo jednoznačne zachovať svoje „genius loci“, t.z. nemeniť zásadným spôsobom svoj vzhľad a funkciu, ale prispôsobiť sa určitému aktuálnemu architektonickému štandardu.    Katarína Šimončičová, Team Vallo pre Ružinov (...) Dostala som otázku: Trhovisko Miletička – áno? Moja odpoveď: určite áno! Mala by prejsť rekonštrukciou, nielen architektonickou, ale (a najmä) obsahovou, to znamená, mali by mať na trhovisku prednosť domáci farmári z celého okolia. Prvým krokom je zmena oplotenia, kde namiesto reklám by mali byť stromy a kríky. Tento projekt je jednou z priorít nášho poslaneckého klubu Team Vallo. Pred 50 rokmi likvidovali v Paríži najväčšiu tržnicu, zvanú Brucho Paríža, ktorú tvorili krásne kovové Baltardove pavilóny. Tržnicu premiestnili na predmestie Paríža, na jej mieste vzniklo komerčné centrum Les Halles. Dôvod: veľká križovatka vlakov a metra pod zemou. Neskôr sa jeden významný parížsky architekt priznal, že likvidácia tejto tržnice sa radí medzi najčiernejšie dni Paríža. Naše trhovisko Miletička by sa malo zmenšiť kvôli električke, ktorá by prechádzala cez Košickú ulicu. Želám si, aby sme neurobili rovnakú chybu ako v Paríži, že kvôli doprave si zlikvidujeme tržnicu. Buďme na našu „Miletičku“ hrdí.   Lucia Štasselová, Team Vallo pre Ružinov (juh) Trhy zohrávali kľúčovú úlohu pri formovaní miest. Dnes sú ich významnou súčasťou, slúžia ako miesta pre stretnutia, predaj tovaru, jeho výrobu, ale aj ako turistická atrakcia a mestský marketing. Keď sa vyberiete na „Miletičku“ vo všedný deň, máte pocit, že sa tu pohybujú skôr ľudia na okraji spoločnosti. Ako je však možné, že trhoviská vo Viedni vyhľadávajú aj turisti? Akú úlohu zohráva „Miletička“ pri rozvoji hlavného mesta, chce definovať magistrát spolu s Metropolitným inštitútom Bratislava, v spolupráci s mestskou časťou. Prvým krokom je realizácia projektu rekonštrukcie, na ktorú sme na základe aj môjho návrhu vyčlenili 50-tisíc eur z ružinovského rozpočtu. Pre nás, poslancov za Team Vallo pre Ružinov, je prioritné odstrániť vizuálny smog. Pripravujeme projekt „zeleň miesto bilboardov“. „Miletička“ si zaslúži komplexný prístup revitalizácie ako v oblasti kvality služieb, tak aj v oblasti technickej a dizajnérskej. „Miletička“ musí byť príjemným a čistým verejným priestorom.  
Musíme byť ohľaduplní a zodpovední

Musíme byť ohľaduplní a zodpovední

Rubrika: Spravodajstvo
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Eva Bacigalová. Bratislava finišuje s prípravami na zavedenie parkovacej politiky. Lokalita 500 bytov bola pilotným projektom Ružinova v rámci vytvárania rezidenčných zón a tento spôsob parkovania tu funguje až takmer rok a pol. Ako sa osvedčil? Tunajší obyvatelia to nemali jednoduché práve preto, že štvrť 500 bytov sa stala prvou lokalitou, kde sa začalo zavádzať rezidenčné parkovanie. Takpovediac za jazdy sa ešte objavovali nedostatky, ktoré bolo potrebné odstraňovať, a špecifiká tohto sídliska, ktoré bolo potrebné brať do úvahy. Mnohí ľudia spočiatku frflali, pretože začali miznúť aj dovtedy úplne bežné parkovacie možnosti na chodníkoch. Zdá sa však, že už oceňujú, že ako rezidenti komfortne zaparkujú na vyhradených miestach, a že celej štvrti veľmi prospel odliv množstva áut. Sama som zvedavá, či sa situácia zmení, keď bude spustená do prevádzky nová autobusová stanica. Týždňovkári pracujúci v zahraničí doteraz bežne odstavili svoje autá práve v 500 bytoch a nechávali ich tam od pondelka do piatku. Už teraz registrujú pretlak „cudzích“ áut obyvatelia priľahlých lokalít, kde sa na rezidenčné parkovanie ešte len čaká. Okrem iného ste aj predsedníčkou komisie sociálnych služieb. Čo je pre vás za daných okolností prioritou? Až jednu štvrtinu Ružinovčanov tvoria seniori, väčšinou starousadlíci, ktorí sa sem presťahovali v šesťdesiatych či sedemdesiatych rokoch minulého storočia ako mladí ľudia s rodinami. Dnes často žijú sami, a ak nemajú užšie vzťahy so susedmi, stávajú sa prakticky neviditeľnými. Sú naučení nežiadať o pomoc dokonca ani vtedy, keď ju naozaj potrebujú, a čo je ešte horšie – stávajú sa objektom záujmu všakovakých podvodníkov. Aj na komisii sme sa zaoberali prípadom, keď takýto osamelý senior prepísal de facto na cudziu osobu svoj byt a, bohužiaľ, nie je jediný. Som rada, že miestny úrad poskytuje ružinovským seniorom v právnej núdzi prostredníctvom advokátskej kancelárie LD Legal bezplatnú pomoc. Na druhej strane máme v Ružinove stále viac ľudí v dôchodkovom veku, ktorí chcú žiť aktívne a komunitne, chcú sa stretávať, športovať či vzdelávať. Pre nich už čoskoro pribudne šieste denné centrum na Štrkovci. Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti? Budem veľmi neobjektívna, lebo som Ružinovčanka prakticky celý život a celý život ho mám rada. Bývala som na Pošni, keď sa ešte len stavala, v Starom Ružinove, keď pre zmenu zmizla pôvodná Jégého aleja a namiesto nej vyrástlo nové sídlisko, a napokon som sa usídlila v najstaršej časti Ružinova na Nivách. Mne sa na Ružinove najviac páči jeho výborná poloha, či už dostupnosť historického centra a na druhej strane rýchly prístup k obchvatu a výpadovkám z Bratislavy. Potom jeho zeleň, štvrte ako Trnávka alebo Prievoz, ktoré si zachovávajú ráz dediniek v meste. No a nemôžem zabudnúť na naše ruže, fontány a množstvo prírodných vodných plôch. Ak by symbolom Ružinova nebola ruža, pokojne by ním mohla byť voda. Vaším domovským obvodom sú Nivy. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova? Keďže práve v tejto lokalite pokračuje intenzívna výstavba v súvislosti s projektom Nové Nivy, dokončuje sa Klingerka či Zwirn, pribudnú aj ďalšie bytové domy a sťahovať sa sem budú pravdepodobne hlavne mladé rodiny, začína Nivy už veľmi intenzívne trápiť nedostatok miest pre deti v škôlkach a školách. Ružinov sa síce po viac ako päťdesiatich rokoch (!!!) ide pustiť do rozširovania kapacít a budovania prístavieb škôl, Nivy sú však tak husto osídlené, že na nich na podobný krok ani nie je miesto. Navyše mestská časť tu žiadne voľné pozemky nevlastní. V historicky najstarších lokalitách Nív, teda v 500 bytoch, okolo Dulovho námestia až po Miletičovu ulicu sa tiež rýchlo končí životnosť stromov, ktoré boli vysadené pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Nepomohlo im ani budovanie nadstavieb, keď sa museli v dospelosti zrazu ťahať za slnkom aj o sedem metrov vyššie. Postupne bude potrebné aj z hľadiska bezpečnosti staré stromy odstraňovať a nahrádzať ich novými. Viem, rúbanie nie je populárne a naozaj nikoho neteší. Bude to však príležitosť opraviť chodníky napríklad na Kulíškovej či Trenčianskej, ktoré sú pre vydúvajúce sa korene stromov výrazne poškodené, a tiež budeme môcť sofory, z ktorých v každej ročnej dobe niečo opadáva, vymeniť za druhy, čo sú k životu v meste viac prispôsobené. K Ružinovu patria aj Zlaté piesky, čo je tiež lokalita, ktorej sa venujete... Áno, sú mojím obľúbeným oddychovým miestom v lete aj v zime. Však aj to je jeden z pokladov, ktorý v Ružinove máme, a nechránime si ho tak, ako by si zaslúžil. So skupinou nadšencov sme si „adoptovali“ východný breh jazera, kde sa systematicky staráme o čistotu, a v priebehu roka sme z pláží a priľahlých lesíkov vyzbierali už viac ako päťsto vriec s odpadkami všetkého druhu. Cez leto je naša práca ešte intenzívnejšia, pretože mnohým rekreantom sa stále ťaží odniesť si vlastný odpad domov a deravú nafukovačku, použitú detskú plienku alebo zvyšky melónu pokojne strčia pod krík. Vďaka podpore odboru životného prostredia na miestnom úrade, spolupráci s Ružinovským podnikom a aj so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení sa nám darí rôzny odpad pravidelne odvážať a toto leto pribudne aj niekoľko nových smetných košov. Vo vesmíre je to možno nič, ale neviete si ani predstaviť, ako veľmi ma to teší. Zlaté piesky budú zas o čosi krajšie.   
Regulované parkovanie: Registrácia rezidentov začína: Starý Ružinov

Regulované parkovanie: Registrácia rezidentov začína: Starý Ružinov

Rubrika: Spravodajstvo
Zavedenie parkovacej politiky už klope na dvere a Ružinov začína spúšťať registráciu pre obyvateľov prvých zón s regulovaným parkovaním. Ako prví sa už od začiatku júla budú môcť registrovať obyvatelia lokality Starý Ružinov – východ. Termíny registrácie obyvateľov ďalších zón budeme ohlasovať priebežne. Registrovať sa vopred z inej lokality nie je možné. Starý Ružinov – východ je vymedzený ulicami Záhradnícka – Jegého – Bajkalská – Trnavská cesta. Ak máte trvalý pobyt v tejto časti Ružinova a zároveň vlastnícky vzťah k autu (ste jeho majiteľom, držiteľom, máte ho na lízing, alebo používate služobné na súkromné účely a máte k tomu riadne uzavretú zmluvu), môžete sa už začiatkom júla registrovať prostredníctvom jednoduchého formulára na www.ruzinov.sk. K registrácii si pripravte občiansky preukaz, veľký technický preukaz, údaje z listu vlastníctva (číslo LV, číslo bytu) a doklady preukazujúce vzťah k vozidlu. Obyvatelia lokality 500 bytov, kde už zóna regulovaného parkovania funguje od minulého roka, sa nanovo registrovať nemusia – ich údaje sa do nového systému automaticky preklopia. Treba si však overiť, či ste uviedli aj svoj e-mail alebo mobilné telefónne číslo, kde vám budeme môcť zasielať notifikácie týkajúce sa vašej registrácie, aby ste si všetko nemuseli priebežne dohľadávať sami na webe. Nevyhnutnou podmienkou pre to, aby mohli rezidentské zóny fungovať, je označenie zón zvislým a vodorovným značením (čiary a značky). Keďže ide o náročný proces, radi by sme obyvateľov a návštevníkov jednotlivých lokalít požiadali o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Jednotlivé projekty organizácie dopravy a presné harmonogramy realizácie značenia budú priebežne zverejňované na webe mestskej časti. Zóna regulovaného parkovania bude postupne rozšírená o ďalšie lokality: druhú časť Nív od Dulovho námestia, Starý Ružinov – západ (okolie OC Centrál), Zvolenská a Ružová dolina. O termínoch registrácie v týchto lokalitách budeme priebežne informovať.  
Rekonštrukcia trhoviska: Záleží to na vás: Veľký prieskum o Miletičke

Rekonštrukcia trhoviska: Záleží to na vás: Veľký prieskum o Miletičke

Rubrika: Spravodajstvo
Keď sa povie Ružinov, napadne človeku hneď niekoľko miest – Štrkovec, nábrežie pri Eurovea a rozhodne... Miletička. Ikonické trhovisko poznajú a majú radi nielen Ružinovčania, ale stretnete tu ľudí z celej Bratislavy. Po desiatkach rokov, kedy sa len plátali najväčšie problémy, čaká toto miesto komplexná rekonštrukcia. Ešte predtým než sa do nej pustíme, nás však zaujíma, akú by ste ju chceli mať vy. Hádam neexistuje Ružinovčan, ktorý by občas nezašiel na obľúbenú Miletičku a pre ľudí z Nív, Starého Ružinova a Ružovej doliny je sobotná návšteva trhoviska pravidelným rituálom. Za tie roky si tu už každý našiel svojich obľúbených predajcov, vie, kedy musí prísť, aby sa netlačil v rade na obľúbené grilované kura, langoše, alebo na obed u Vietnamcov, kam chodia nielen domáci, ale aj zamestnanci z okolitých bizniscentier. A hoci genius loci tohto miesta je jedinečné, jeho rekonštrukcia je už nevyhnutnosťou. Miletičku najlepšie poznajú tí, ktorí tam pravidelne chodievajú, a preto je váš názor dôležitý. Všetci chceme ju chceme vidieť vynovenú, ale najmä chceme, aby ste sa tam aj v budúcnosti radi vracali. Mestská časť v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislava pripravuje zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže a jedným z jej východísk preto budú aj výsledky veľkého prieskumu, do ktorého má možnosť zapojiť sa každý z vás. Stačí vyplniť dotazník Súčasťou tohto čísla Ružinovského Echa je dotazník, v ktorom sa vás pýtame, ako by ste si predstavovali vynovenú Miletičku. V diskusiách na túto tému takmer všetci píšete, že chcete, aby sa jej charakter nezmenil, ale že sú aj veci, ktoré by ste tam videli radi. To všetko môžete v dotazníku uviesť. Stačí, ak ho vyplníte, vytrhnete a vhodíte do označenej krabice na niektorom z našich zberných miest (miestny úrad Mierová 21, Miletička – pri bankomate, Knižnica Ružinov – Miletičova, Tomášikova, Bachová, Zimná, Na úvrati, Dom kultúry Ružinov, SD Nivy, SD Prievoz a SD Trávniky). Druhou možnosťou je vyplniť dotazník online – link nájdete na našom webe www.ruzinov.sk a zverejnený bude aj na oficiálnom facebookovom profile mestskej časti. Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z možností, nezabudnite na dôležitý termín – treba to stihnúť do utorka 20. júla. Bratislava je metropolitné mesto, a tak aj na trhovisku bežne stretnete ľudí, ktorí sa sem sa na dlhší alebo kratší čas presťahovali z iných krajín. Aby aj oni mohli dať vedieť, čo si myslia, dotazník je okrem slovenčiny dostupný aj v angličtine a vietnamčine. Čo bude ďalej? Vaše odpovede, skúsenosti predajcov, výsledky terénneho prieskumu a inšpirácie zo zahraničia, to všetko bude tvoriť základ pre zadanie architektonicko-urbanistickej súťaže. Projekty bude posudzovať odborná komisia a víťazný projekt vám následne predstavíme v Ružinovskom Echu a pripravenú pre vás máme aj diskusiu s jeho tvorcami na obrazovkách TV Ružinov. DOTAZNÍKY ODOVZDAJTE DO 20. 7. 2021  
Stavebná legislatíva: ZMOS a Únia miest u prezidentky

Stavebná legislatíva: ZMOS a Únia miest u prezidentky

Rubrika: Spravodajstvo
Návrhy novej stavebnej legislatívy vyvolali obrovskú vlnu odporu miest a obcí na celom Slovensku. Súčasťou delegácie Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska, ktorú prijala prezidentka Zuzana Čaputová, bol aj starosta Martin Chren. Návrhy sú podľa zástupcov samospráv nastavené jednostranne v prospech developerov a najmä pripravujú bežných ľudí o možnosti brániť svoje práva pri akejkoľvek výstavbe v ich susedstve. „Na potrebe novej stavebnej legislatívy sa zhodujú asi všetci,“ uviedla Zuzana Čaputová. „Zrýchliť a zjednodušiť povoľovacie procesy v stavebnom a územno-plánovacom konaní je legitímny cieľ, avšak nová legislatíva, ktorú do medzirezortného pripomienkovacieho konania predložil podpredseda vlády Štefan Holý, vyvoláva u samospráv viaceré pochybnosti. Vyhodnotenie asi štyritisíc pripomienok k obidvom stavebným zákonom budem pozorne sledovať, aby nová stavebná legislatíva v maximálnej miere sledovala verejný záujem.“ „Dnes už v podstate okrem jedného združenia bratislavských developerov nie je nikto, kto by Holého stavebný zákon považoval za prijateľný - dôkazom je, že voči nemu bolo vznesených takmer 4700 výhrad a pripomienok. Jedinou možnosťou je tento návrh stiahnuť a roztrhať. Ako ZMOS pripravíme vlastný návrh novely stavebného zákona, lebo pravdou je, že zrýchliť a zjednodušiť konania naozaj treba. Nie však na úkor práv občanov,“ povedal po stretnutí s hlavou štátu starosta Martin Chren. V čase uzávierky Ružinovského Echa bola zverejnená informácia, že podpredseda vlády by mal predložiť návrhy zákonov do pripomienkového konania prepracované a nanovo.  
Milí Ružinovčania,

Milí Ružinovčania,

Rubrika: Spravodajstvo
podľa počasia v posledných dňoch sa zdá, že nás čaká naozaj horúce leto. Na ružinovskom úrade nás však prázdniny nečakajú. Tohtoročné leto bude v Ružinove veľmi akčné. Už v prvej polovici júna sme dokončili druhú kosbu Ružinova – v absolútne rekordnom čase. O to viac sa chlapi z nášho Ružinovského podniku venujú iným prácam – napríklad upratovaniu, polievaniu stromov, ružovým záhonom v parkoch, zametaniu ulíc, a podobne. Verím, že ste si zmenu všimli, zvlášť znižovanie prašnosti a polievanie zelene je kvôli klimatickej zmene stále dôležitejšie. V lete odštartujeme zhruba 30 rekonštrukcií ciest, ulíc a chodníkov, na ktoré sme dlho čakali. Zoznam sa do tohto úvodníka ani nevojde, nájdete ho však na ôsmej strane. Po 53 rokoch spustíme výstavbu prvej novej školy a pracujeme na tom, aby sme do konca roka pridali navyše 150 miest v našich škôlkach. Už prebieha rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v Prievoze, pridá sa k nej rekonštrukcia knižnice na Miletičovej, rozšírenie sídla Mestskej polície a vytvorenie moderného klientskeho centra pre vás na našom úrade. Po dokončenom skvelom detskom ihrisku na Albrechtovej sa pustíme do prác na ďalších. Azda najviac sa však teším, že sa nám po rokoch podarí vrátiť život na západný breh jazera Štrkovec. V areáli pri detskom ihrisku, kde pred rokmi fungovalo občerstvenie a detské prvky, v spolupráci so špičkovým podujatím Tour de France, vznikne zóna, v ktorej si po rokoch budete môcť opäť zašportovať, zabaviť sa či občerstviť. Pribudnúť by mala dokonca aj piesková pláž. A hoci je stále horúce leto, veľké prekvapenia pre vás chystáme aj na jeseň a počas zimy ;-). Váš starosta  
Ružinovskí poslanci: Dopady povinnej predškolskej dochádzky

Ružinovskí poslanci: Dopady povinnej predškolskej dochádzky

Rubrika: Spravodajstvo
Len niekoľko dní pred uzávierkou tohto čísla Ružinovského Echa sa uzatvorilo prihlasovanie detí do škôlok. Tento rok situáciu ešte viac skomplikovala novela, ktorá zaviedla povinnú predškolskú dochádzku, ktorá nerozlišuje trvalý pobyt rodičov dieťaťa. Výrazne to tak ovplyvní množstvo detí, ktoré môžu mestské časti prijať do svojich škôlok. Zaujímalo nás, ako túto situáciu vnímajú poslanci a ako by realizovali výstavbu ďalších škôlok.    František Bolgáč, Team Vallo - sever (Štrkovec) Rád by som Vás na úvod doplnil, že od 1.9.2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku (do 31. augusta 2021), predprimárne vzdelávanie povinné. Taktiež podľa nariadenia ministerstva školstva tieto deti sa budú prijímať prednostne do MŠ podľa trvalého bydliska (§59a zákona č. 245/2008 Z. z.). Zjednodušene povedané, ak si rodič predškoláka nenájde inú škôlku, musí ho prijať spádová. Myslím si, že nielen predškoláci by mali byť umiestňovaní do škôlok podľa trvalého pobytu dieťaťa. S tým súhlasia mnohí rodičia. Na strane druhej iným vyhovuje, keď svoje deti vodia do materskej školy v blízkosti svojej práce. Mestská časť disponuje dátami o počte detí v jednotlivých obvodoch. Vďaka nim dokáže predpokladať, koľko miest pre deti obyvateľov bude potrebovať. O to viac ma mrzí, že za ostatné 2 roky napriek známym faktom o počte detí, sa nepostavila, ba ani nezačala stavať žiadna nová škôlka. Výstavba škôlok a iných projektov pre obyvateľov sú vecou priorít vedenia tej ktorej mestskej časti.     Michal Gašaj, SME Ružinov (Nivy) Ak budeme musieť prijímať všetky deti bez ohľadu na trvalý pobyt, nebude možné zvládnuť to a doplatíme na legislatívne „vrtochy“, ktoré obciam pripravil niekto iný. Napriek tomu, že za posledné dva roky pribudlo v našich škôlkach každoročne asi sto miest, dobre vieme, že by sme ich potrebovali viac. Rastie totiž počet obyvateľov, už pred desaťročiami boli škôlky rozpredané ako nepotrebné a neskôr sa nebudovali nové. Povinná predškolská dochádzka nám situáciu ešte viac skomplikuje. Výstavba škôlok naráža na dva základné problémy. Prvým sú financie. Cestou by mohli byť štátne dotácie alebo podpora z eurofondov. Tie už, samozrejme, Ružinov čerpá v maximálnej možnej miere. Druhým problémom, a to je omnoho zásadnejšie, je, kde vôbec stavať. Ružinov totiž nedisponuje žiadnym vhodným dostupným pozemkom či budovou, kde by sa takáto investícia dala realizovať. Preto sa usilujeme presviedčať developerov, aby vytvárali škôlky priamo v ich projektoch ako napríklad NUPPU v Prievoze alebo Cvernovka na Nivách.     Marcela Kulifajová, Tím Ružinov (Štrkovec) Povinná predškolská dochádzka, ktorá nerozlišuje trvalý pobyt, nám prinesie komplikácie a finančnú záťaž. Už teraz máme v škôlkach málo miest. Každý rok sa snažíme navyšovať kapacity, aby sme uspokojili prioritne deti obyvateľov Ružinova. Vytvorenie miest v škôlkach, ich výstavba, zariadenie, prevádzkové náklady, mzdy, odvody za zamestnancov, to sú všetko položky, ktoré idú z rozpočtu obce, teda z daní našich obyvateľov. Príspevok štátu na predprimárne vzdelávanie je veľmi nízky, vo veľkej miere ho obce doplácajú. Práve rezident príslušnej mestskej časti má mať prednostné právo na prednostné umiestnenie dieťaťa. Pokiaľ sa štát rozhodol zriadiť povinnú predškolskú dochádzku, ktorá pri umiestnení dieťaťa do predškolského zariadenia nemá nerozlišovať trvalý pobyt rodičov a dieťaťa, mal by zabezpečiť financovanie a kapacity tak, ako je to pri základných školách. Ak s tým štát samosprávam nepomôže, mala by mať samotná samospráva kompetenciu rozhodnúť o výhradnom umiestnení dieťaťa obyvateľa obce.     Peter Strapák, Team Vallo - sever (Trnávka) Štát opätovne prijal opatrenie, ktoré bude odčerpávať financie z rozpočtu obce, bez toho aby im to finančne vykompenzoval. Na základe uznesenia predloženého spoločne s Petrom Hercegom miestny úrad vypracováva koncepciu rozvoja základných a materských škôl, ktorá sa aktualizuje každý polrok. Plány pripravené sú, len v realizácii sú veľké rezervy. Nie je veľký rozdiel medzi súčasným a minulým starostom. Jedinú novú plánovanú škôlku na Šťastnej v Prievoze, vyrokovanú ešte minulým starostom, súčasný však nedotiahol do zdarného konca. Netreba hľadať v rozpočte rezervy, aj keď tam tiež sú. Máme k dispozícii úver vo výške 15 miliónov eur, ktorý mal byť použitý na rozvoj infraštruktúry a aj škôlok. Zatiaľ sa čerpal na záchranu neúspešných investícii developerov. Samotné prijímanie detí do škôlok je nastavené veľmi zle, žiaľ starostova poslanecká väčšina sa rozhodla ísť touto zlou cestou pri prijímaní detí do základných škôl a schválila tento rok zmenu, ktorá je pre rodičov rovnako nevýhodná.  
Štát sa nemá čo vyhovárať na starostov

Štát sa nemá čo vyhovárať na starostov

Rubrika: Spravodajstvo
V časopise Ružinovské Echo vám postupne predstavujeme všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Dnes poslankyňa Katarína Šimončičová. Je to viac ako rok odkedy čelíme pandémii, ktorá významne ovplyvnila fungovanie celej spoločnosti. Čo je v takejto situácii kľúčovou úlohou obce? Epidémia COVID-19 zmenila pohľad na úlohy samospráv. To, ako Slovensko zvládlo prvé vlny pandémie, bolo aj vďaka samospráve. Samosprávy reagovali rýchlo a pružne. Prijali ako prvé preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, skôr ako štát. Začali sa venovať krízovému riadeniu, obmedzeniu pohybu, zatvoreniu škôl a obmedzeniu verejnej dopravy, distribuovali ochranné pomôcky, ktorých nákup realizovali z vlastných zdrojov, okresné úrady absolútne zlyhali. Keby samosprávy nekonali podľa zdravého rozumu, dnes by sme čísla na Slovensku mali ešte horšie. Išlo o stovky opatrení, ako distribuovať potraviny, starostlivosť o seniorov, veľa miest malo vlastné krízové štáby a vydávali vlastné opatrenia. Samospráva vedela overiť, ktoré opatrenia vlády sú reálne. Kríza navyše výrazne zasiahla rozpočty samospráv.Okrem výpadku príjmov ich pochopiteľne zaťažil aj nárast neplánovaných výdavkov súvisiaci s prijatými opatreniami. Samosprávy ukázali schopnosť operatívne a úspešne reagovať na výzvy, ktoré krízové obdobie prinieslo – boli schopné flexibilne reagovať medzi sebou, aj s vládou. ZMOS, Únia miest aj K8 sa vedia zorganizovať lepšie, ale potrebujú kompetencie – je tu kompetenčné vákuum, orgány krízového riadenia – obec, mesto, štát a krajské orgány – nefungujú, preto je na stole výzva na reformu, aby bol funkčný model – vláda to má vo svojom programovom vyhlásení. Okrem iného ste členkou komisie územného plánovania a životného prostredia. Čo je pre vás za daných okolností prioritou? Územné plánovanie aj ochrana životného prostredia má fungovať aj bez ohľadu na pandémiu. Samozrejme, že to spomalí chod vecí, lebo veľa ľudí buď ochorie, alebo je doma s deťmi, alebo pracuje z domu. Prípadne obec nemôže organizovať stretnutia s verejnosťou priamo napr. na prerokovanie návrhov územných plánov zón. Spomalil sa život, ale na druhej strane sme prešli do online priestoru, mávali sme zasadnutia komisie cez internet. Musím povedať, že keby bolo iba na samospráve, napr. našej ružinovskej a neboli by sme odkázaní na rôzne povolenia, schvaľovania, stanoviská štátnej správy, boli by sme už mali schválených viacero územných plánov zón. Čo sa týka ochrany životného prostredia, samozrejme, že aj tu sa práce spomalili, hoci tráva neprestávala rásť, horúčavy boli bez ohľadu na vírusy, klimatická zmena a jej dôsledky pretrvávajú a treba na ne reagovať. Bolo to náročnejšie kvôli chorobám zamestnancov, zatvorenému úradu. Ružinov je jednou z najobľúbenejších častí mesta pre život. V čom vidíte špecifiká našej mestskej časti? Ružinov je to panoptikum prístupov pri tvorbe mestského prostredia. Má svoje historické časti aj moderné až po súčasnosť, sú tu prvé, veľkoryso plánované sídliská, ktoré sa tvorili ako urbanistické komplexy. Unikátne krajinné zákutia – vodné plochy, Štrkovec a Rohlík, Zlaté piesky, rameno Dunaja vo Vlčom hrdle. Kvalitné školy a školské areály. Objekty hodné ochrany: Stará radnica, kostol, kaštieľ v Prievoze, samotné koncepty urbanistického plánovania – 500 bytov, Štrkovec, Pošeň, Ostredky a Trávniky, Zimný prístav. Ružinov je charakteristický tým, že je celý na rovine – dávno tu mala byt vybudovaná sieť bezpečných cyklotrás. Tienistou stránkou Ružinova je aj to, že si nechal zbúrať industriálne objekty: Kablovku, Gumonku, Cvernovku. Mohli byť po konverzii zaujímavými kultúrnymi objektmi. Má aj environmentálne záťaže, ktorých odstránenie by malo byť prioritou mestskej časti v spolupráci so štátom, najmä pri financovaní likvidácie, či je to skládka vo Vrakuni s presahom do Ružinova, areál Istrochemu s presahom k nám, alebo zvyšky po ropnom závode Apollo, kde na povrchu sa projektujú najvyššie stavby v Ružinove (a v Starom Meste). Vaším domovským obvodom sú Nivy. Čo považujete za najdôležitejšie riešiť v tejto časti Ružinova? Bývam na Dulovom námestí, na Košickej ulici, ktorá je jednou z najkrajších ulíc. Teda bývala, so svojím stromoradím, vytvárajúcim klenbu. Jednak o stromoradia sa magistrát, ktorý to má stále v správe, nestaral, nechával ich iba na dopravákov, ktorí na stromoch odstraňovali prekážky v doprave, ale nestarali sa o to, čo ten strom potrebuje. Posledné roky sa to na magistráte zmenilo, ale pre niektoré stromy to prišlo, žiaľ, neskoro. Okrem zlého zdravotného stavu likvidujú stromoradie aj stavby (Cvernovka), alebo plánovaná električka. Obávam sa, že na Košickej ulici veľa stromov neostane. Bude to zas ďalší z „teplých“ bulvárov, nebude lákať ľudí sa po ňom prejsť. Je potrebné sa začať systematicky starať aj o ďalšie stromoradia na priľahlých uliciach. Pripravuje sa revitalizácia Dulovho námestia, treba posilniť jeho úlohu stretávania sa a pobytu na ňom, nielen počas vianočných trhov. Čaká nás rekonštrukcia trhoviska Miletičova, mal by byť predovšetkým trhom zeleninovo-ovocným, namiesto plota s bilbordmi má mať plot živý, zelený. Na záver jedna aktuálna otázka. V čase, kedy robíme tento rozhovor, sa dostala do medzirezortného pripomienkového konania nová stavebná legislatíva. Ako hodnotíte tento návrh? Návrh nového stavebného zákona a zákona o územno-plánovaní považujem za veľmi zlý, arogantný a v rozpore s ústavou. Je to návrh v prospech istej skupiny stavebníkov, nemá žiadne znaky verejného záujmu. Nielen verejnosť, ale aj samospráva, ktorej územné plánovanie je originálnou kompetenciou, je týmto návrhom o to pripravená. Územné plánovanie by malo byť, podľa môjho názoru, spoločenskou zmluvou, na ktorej sa dohodnú všetky tri sektory: verejná správa, podnikateľský a občiansky. Podľa takto dobre pripraveného územného plánu aj stavebné konania bežia rýchlejšie, už by to mala byť skôr rutina. Avšak zas pripomínam, že štát nemá samosprávy zdržiavať, má sám dodržiavať zákonné lehoty a nie vyhovárať sa na starostov, či primátorov.   
Servis pre občanov: Príspevky pre deti na letné a integračné tábory

Servis pre občanov: Príspevky pre deti na letné a integračné tábory

Rubrika: Spravodajstvo
Počty pozitívne testovaných na Covid-19 výrazne klesajú, epidemiologické opatrenia sa uvoľňujú a ak sa v najbližších týždňoch nič zásadne nezmení, čaká nás relatívne bežné leto – v tom najlepšom zmysle slova – vrátane možnosti organizovania táborov pre deti. Mestská časť aj tento rok ponúka možnosť uchádzať sa o príspevok do výšky 200 eur, resp. až do 350 eur v prípade integračných pobytov. Príspevok na pobytový alebo denný letný tábor do výšky 200 eur (podľa reálneho poplatku za tábor) je určený deťom zo sociálne slabších, nízkopríjmových (rodiny v náhlej alebo hmotnej núdzi) alebo viacdetných rodín. Má to však isté podmienky. Žiadosť o príspevok môže podať len zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Ružinove, na dieťa vo veku 7 - 14 rokov. Potrebné dokumenty K žiadosti je zároveň potrebné doložiť všetky dokumenty, ktoré preukazujú jej oprávnenosť, najmä rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny. Príspevok môže byť poskytnutý len v prípade, že zákonní zástupcovia nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. majú dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiavajú pravidelnými splátkami. Integračný tábor Nezabúda sa ani na hendikepovaných. Mestská časť poskytuje príspevok aj na integračné pobyty pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom. Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS). Aj v tomto prípade je podmienkou pre poskytnutie príspevku trvalý pobyt v Ružinove a to, že žiadateľ nemá dlhy voči mestskej časti (resp. ich pravidelne spláca). Viac informácií vám poskytne referát sociálnych služieb ružinovského mestneho úradu: jana.morgosova@ruzinov.sk, resp. +421 2 48 284 285.  
Právne poradenstvo: Slušne sa musíme správať aj k susedom

Právne poradenstvo: Slušne sa musíme správať aj k susedom

Rubrika: Spravodajstvo
Pozná to asi každý, kto býva v bytovom dome. Vždy sa nájde niekto, kto fajčí na balkóne a vám z toho páchne celý byt, kto pravidelne cez víkendy žúruje ešte aj po polnoci alebo kto si myslí, že je v poriadku využívať spoločné priestory sám pre seba, lebo „veď spoločné je aj moje“. Donedávna boli ostatní susedia takmer bezmocní, dnes už je však situácia iná. O tom, ako môžu spoluvlastníci postupovať, sme sa rozprávali s Mgr. Dušanom Krošlákom z advokátskej kancelárie LD Legal, s.r.o. Do nášho domu sa prisťahovali noví susedia. Pravidelne ešte aj po polnoci je od nich počuť hlasnú hudbu a fajčia aj v spoločných priestoroch. Upozornenia ani snaha o dohovor nepomohli a polícii jednoducho neotvorili. Čo môžeme robiť? Volajte políciu Rušenie nočného pokoja je priestupkom proti verejnému poriadku, pričom za nočný pokoj sa považuje časový interval od 22.00 hod. do 06:00 hod. Priestupok je privolaná mestská polícia (159) oprávnená prejednať v blokovom konaní a vyriešiť ho napomenutím alebo udeliť páchateľovi priestupku pokutu 33 eur a v rozkaznom konaní dokonca až do 250 eur. Zásadným problémom však býva situácia, kedy páchateľ neotvorí dvere, čím znemožní prejednanie a zistenie priestupku. Privolanie obecnej polície v takom prípade často nepomôže vôbec alebo len na chvíľu, počas prítomnosti polície. Schovávať sa nepomôže Od 1. 1. 2020 je však účinná novela zákona o vlastníctve bytov, ktorá by mohla pomôcť riešeniu obdobných situácií. Predmetná novela doplnila do zákona povinnosť vlastníkov, nájomcov, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov. Až do účinnosti tejto novely neboli povinnosti uvedené v domovom poriadku právne vynútiteľné, pretože zákon domový poriadok ani povinnosť dodržiavať ho neupravoval. Domový poriadok V zmysle zákonnej definície je domový poriadok súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku. Vďaka tomu si môžu vlastníci na schôdzi odhlasovať domový poriadok a upraviť v ňom pravidlá spolunažívania v dome, medzi nimi napr. povinnosť dodržiavať nočný pokoj, zásady využívania spoločných priestorov, atď. Zároveň si môžu dohodnúť aj sankcie za porušenie povinností uvedených v domovom poriadku a tiež osoby alebo skupiny osôb oprávnené rozhodovať o uložení sankcií. Riešenie? Pokuta Ak dostane vlastník pokutu napr. 200 eur za porušenie nočného pokoja, pravdepodobne si nabudúce rozmyslí, či bude dodržiavať domový poriadok. Takéto riešenie síce nepomôže ihneď v situácii, kedy dochádza k rušeniu nočného pokoja, ale môže mať významný vplyv pre motiváciu dodržiavať domový poriadok. Samozrejme, vlastník naďalej môže privolať mestskú políciu, aby sa pokúsila vyriešiť priestupok a takéto zdokumentovanie priestupku môže byť následne použité aj ako dôkaz pri riešení porušenia podľa domového poriadku a uložení pokuty. Zaplatené pokuty budú príjmom bytového domu, t.j. všetkých vlastníkov. V prípade, ak porušiteľ pokutu dobrovoľne nezaplatí, môže jej zaplatenie správca bytového domu vymáhať rovnako ako v prípade neplatenia mesačných preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. Správca alebo predseda spoločenstva môže sankcie vymáhať mimosúdnym, prípadne následne aj súdnym spôsobom. Posledná možnosť V extrémnych prípadoch, ak vlastník bytu hrubo poškodzuje byt alebo spoločné časti domu alebo sústavne narušuje pokojné bývanie, porušuje dobré mravy v dome, môže vlastník (alebo viacerí vlastníci) alebo spoločenstvo podať návrh na súd, aby nariadil predaj bytu. Keďže ide o významný zásah do vlastníckeho práva vlastníka, tento postup je vhodný len v naozaj ojedinelých prípadoch, kedy žiadne iné kroky nepomohli k vykonaniu nápravy. AK LD Legal, s.r.o. zabezpečuje pre mestskú časť právnu poradňu pre seniorov.  
Deň Zeme aj v Ružinove: Hmyzí dom v Kukorelliho parku

Deň Zeme aj v Ružinove: Hmyzí dom v Kukorelliho parku

Rubrika: Spravodajstvo
Chrániť prostredie, v ktorom žijeme, by malo byť cieľom náš všetkých. Tejto myšlienky sa drží aj Izraelská ambasáda, vďaka ktorej v ružinovskom Kukorelliho parku pribudli nové kríky, kvety a dokonca aj hmyzí hotel. Príjemná akcia sa konala pri príležitosti Dňa Zeme. Viac zelene či bzučanie najmenších obyvateľov prírody - v oáze oddychu a pokoja pri Kvačalovej a Kvetnej ulici si na svoje prídu všetci milovníci prírody. Najnovšie sa k nim pridala aj Izraelská ambasáda. Tá prišla s návrhom vysadiť v parku ďalšiu zeleň a postaviť aj hmyzí hotel. Takto si veľvyslanectvo uctilo Deň Zeme, ktorému každý rok patrí v kalendári 22. apríl a inak tomu nebolo ani tento rok. Na celú akciu dohliadali zamestnanci odboru životného prostredia z miestneho úradu. Zhodli sa na tom, že na životnom prostredí by malo záležať každému. „Izrael vníma tému ekológie naozaj vážne,“ vysvetlil veľvyslanec Izraela na Slovensku J. E. Boaz Modai, prečo sa odhodlali k takémuto kroku. Aj on sám pritom priložil ruku k dielu a sadil novú zeleň. V parku sa tak podporila rozmanitosť živočíšnych aj rastlinných druhov, skrášlilo sa prostredie a dokonca aj podporila lokálna slovenská výroba. Autorkou hmyzieho domu je Gabriela Toporová zo Skalice. Nové kríky, kvety aj hotel ocenili aj miestni obyvatelia. Prezradili, že z nových rastlín majú veľkú radosť a sú radi, že z Kukorelliho parku sa stalo príjemné miesto na oddych aj stretnutia s priateľmi „Nesmierne nás to teší,“ odkázali z izraelského veľvyslanectva. Spojenie Izraelskej ambasády s týmto parkom je však mimoriadne zaujímavé aj z historickej stránky. Kukorelli bol totiž dôstojníkom letectva, významný organizátor a veliteľ partizánskych jednotiek na východnom Slovensku počas druhej svetovej vojny.  
Ružinovčanov trápi hluk, odpadky a zlé parkovanie. Kto pomôže s problémom?

Ružinovčanov trápi hluk, odpadky a zlé parkovanie. Kto pomôže s problémom?

Rubrika: Spravodajstvo
Ilustračná fotografia. (Pixabay.com) Hnevajú vás susedia, ktorí robia neporiadok pred panelákom? Máte strach, keď do večerných hodinách prechádzate parkom, v ktorom nefunguje osvetlenie? Spísali sme zoznam problémov, o ktorých nás informujete najčastejšie. Predtým, ako budete telefonovať, alebo písať e-mail, pripravte si adresu, či opis miesta a tiež kontakt, prostredníctvom ktorého sa bude dať s vami spojiť.