Cenník inzercie v mesačníku Ružinovské Echo

Platný od 1.5.2020

Rozsah Rozmer Cena bez DPH
1/1 strany 210x297 mm 949 € / mesiac
1/2 strany (na šírku) 182x135 mm  499 € / mesiac
1/3 strany (na šírku) 182x90 mm 359 € / mesiac
1/3 strany (na výšku) 91x60,60 mm 359 € / mesiac
1/4 strany (na šírku) 182x67,5 mm 249 € / mesiac
1/8 strany 91x67,5 mm 139 € / mesiac

 

Technické podmienky inzercie:

Plnofarebné periodikum

Sadzobný rámec: 210x297 mm

Podklady dodávať vo formáte PDF (CMYK/300dpi) + 3 mm spadavka zo všetkých strán

 

Zľavy pre bežnú inzerciu:

- 25% z ceny inzercie už pri prvom uverejnení, ak je súčasťou inzercie akýkoľvek vystrihovací zľavový kupón

2 opakovania -15% zľava (v prípade, že je súčasťou vystrihovací kupón je zľava naďalej  25%)

3 opakovania  - 25% zľava 

4-9 opakovaní   - 35% zľava

10 a viac opakovaní  - 40% zľava

 

Zľavy pre politickú inzerciu:

0 - 4 uverejnenia - žiadna zľava

5 - 9 uverejnení - 20 % zľava na všetky uverejnenia

10 - 14 uverejnení - 30% zľava na všetky uverejnenia

15 a viac uverejnení - 40% zľava na všetky uverejnenia

 

Príplatky:

+ 100% v prípade požiadavky umiestnenia inzercie na zadnú obálku

+ 50% v prípade požiadavky umiestnenia na konkrétnu stranu

+ 30% v prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek týkajúcich sa umiestnenia inzercie (pravá strana, ľavá strana, umiestnenie na redakčnú stranu)

 

Storno poplatky:

Storno 7 dní pred uverejnením - 40%

Storno 5 dní pred uverejnením - 100%

 

Vkladanie reklamných letákov a tematických príloh:

Cena za vloženie 1 letáku do mesačníka bez balenia mesačníka do fólie:

a) cena za vklad na presnú pozíciu (presne vybranú stranu): 0,049 eur/ks bez DPH

b) cena za vklad na ľubovoľnú pozíciu (ľubovoľnú stranu v mesačníku): 0,029 eur/ks bez DPH

 

Využite reklamný priestor, ktorý vám ponúkame v mesačníku Ružinovské Echo a neváhajte nás kontaktovať:

TVR a RE, spol. s r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
Mobil: +421 918 391 725
Email: reklama@tvr.sk