Distribúcia mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza v náklade 43 300 ks výtlačkov a zadarmo sa distribuuje schránkovaním v rámci mestskej časti Bratislava - Ružinov. Pri distribúcii kladieme veľký dôraz na to, aby bol náš mesačník doručený priamo do všetkých dostupných poštových schránok ružinovských domácností.

Zoznamy ulíc a vchodov, kde mesačník Ružinovské Echo distribuujeme, nájdete nižšie v prílohách na stiahnutie. Mesačník je taktiež vždy bezplatne k dispozícii vo vestibule Miestneho úradu Ružinov na Mierovej ulici č. 21, v Knižnici Ružinov, v Dome Kultúry Ružinov a v Ružinovskom domove seniorov, kde si ho môžete zadarmo vyzdvihnúť.

 

Aj pri najväčšej snahe, nie vždy je nám umožnené doručiť mesačník priamo do vašich poštových schránok. Prikladáme zoznam adries spolu s odôvodnením, prečo sme vám marcové číslo a májové číslo nemohli doručiť:

Nedoručné marcové číslo 2020

Nedoručné májové číslo 2020

 

Nenašli ste si mesačník v schránke, alebo Vám nie je doručovaný pravidelne? Informujte nás o tom mailom na adrese: echo@tvr.sk