Harmonogram vydaní mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne ako:

februárové číslo, marcové číslo, aprílové číslo, májové číslo, júnové číslo, júlovo - augustové dvojčíslo, septembrové číslo, októbrové číslo, novembrové číslo a decembrovo - januárové dvojčíslo.

 

 

Harmonogram vydaní, uzávierky pre objednanie inzercií a uzávierky pre dodanie podkladov k inzerciám pre rok 2023 sú nasledovné:

 

Februárové číslo 02/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.1.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.1.2023

Dátum vydania mesačníka: 20.1.2023Marcové číslo 03/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 6.2.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.2.2023

Dátum vydania mesačníka: 6.3.2023Aprílové číslo 04/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 7.3.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.3.2023

Dátum vydania mesačníka: 24.3.2023Májové číslo 05/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.4.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 11.4.2023

Dátum vydania mesačníka: 21.4.2023Júnové číslo 06/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.5.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.5.2023

Dátum vydania mesačníka: 19.5.2023Júlovo-augustové dvojčíslo 07-08/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.6.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 9.6.2023

Dátum vydania mesačníka: 23.6.2023

 

 

Septembrové číslo 09/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 4.8.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.8.2023

Dátum vydania mesačníka: 18.8.2023Októbrové číslo 10/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.9.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 11.9.2023

Dátum vydania mesačníka: 22.9.2023Novembrové číslo 11/2023

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.10.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.10.2023

Dátum vydania mesačníka: 20.10.2023Decembrovo-januárové dvojčíslo 12/2023-01/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 6.11.2023

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.11.2023

Dátum vydania mesačníka: 24.11.2023