Harmonogram vydaní mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne ako:

februárové číslo, marcové číslo, aprílové číslo, májové číslo, júnové číslo, júlovo - augustové dvojčíslo, septembrové číslo, októbrové číslo, novembrové číslo a decembrovo - januárové dvojčíslo.

 

 

Harmonogram vydaní, uzávierky pre objednanie inzercií a uzávierky pre dodanie podkladov k inzerciám pre prvý polrok 2021 sú nasledovné: