Harmonogram vydaní mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne ako:

februárové číslo, marcové číslo, aprílové číslo, májové číslo, júnové číslo, júlovo - augustové dvojčíslo, septembrové číslo, októbrové číslo, novembrové číslo a decembrovo - januárové dvojčíslo.

 

 

Harmonogram vydaní, uzávierky pre objednanie inzercií a uzávierky pre dodanie podkladov k inzerciám pre rok 2024 sú nasledovné:

 

Februárové číslo 02/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 19.1.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 26.1.2024

Dátum vydania mesačníka: 9.2.2024Marcové číslo 03/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 7.2.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 14.2.2024

Dátum vydania mesačníka: 1.3.2024Aprílové číslo 04/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 1.3.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 8.3.2024

Dátum vydania mesačníka: 15.3.2024Májové číslo 05/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.4.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.4.2024

Dátum vydania mesačníka: 19.4.2024Júnové číslo 06/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 3.5.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 8.5.2024

Dátum vydania mesačníka: 17.5.2024Júlovo-augustové dvojčíslo 07-08/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 3.6.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 7.6.2024

Dátum vydania mesačníka: 21.6.2024

 

 

Septembrové číslo 09/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 2.8.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 8.8.2024

Dátum vydania mesačníka: 16.8.2024Októbrové číslo 10/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 3.9.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 9.9.2024

Dátum vydania mesačníka: 20.9.2024Novembrové číslo 11/2024

Uzávierka pre objednanie inzercie: 4.10.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.10.2024

Dátum vydania mesačníka: 18.10.2024Decembrovo-januárové dvojčíslo 12/2024-01/2025

Uzávierka pre objednanie inzercie: 1.11.2024

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 8.11.2024

Dátum vydania mesačníka: 15.11.2024

 

Prílohy na stiahnutie: