Harmonogram vydaní mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne ako:

februárové číslo, marcové číslo, aprílové číslo, májové číslo, júnové číslo, júlovo - augustové dvojčíslo, septembrové číslo, októbrové číslo, novembrové číslo a decembrovo - januárové dvojčíslo.

 

 

Harmonogram vydaní, uzávierky pre objednanie inzercií a uzávierky pre dodanie podkladov k inzerciám pre prvý polrok 2022 sú nasledovné:

 

Februárové číslo 02/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 10.1.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 14.1.2022

Dátum vydania mesačníka: 21.1.2022Marcové číslo 03/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 4.2.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.2.2022

Dátum vydania mesačníka: 18.2.2022Aprílové číslo 04/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 4.3.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.3.2022.

Dátum vydania mesačníka: 18.3.2022Májové číslo 05/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.4.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 8.4.2022

Dátum vydania mesačníka: 22.4.2022Júnové číslo 06/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 5.5.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.5.2022

Dátum vydania mesačníka: 20.5.2022Júlovo-augustové dvojčíslo 07-08/2022

Uzávierka pre objednanie inzercie: 6.6.2022

Uzávierka pre doručenie podkladov k inzercii: 10.6.2022

Dátum vydania mesačníka: 24.6.2022