Harmonogram vydaní mesačníka

Mesačník Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne ako:

januárovo - februárové dvojčíslo, marcové číslo, aprílové číslo, májové číslo, júnové číslo, júlovo - augustové dvojčíslo, septembrové číslo, októbrové číslo, novembrové číslo a decembrové číslo.

 

Harmonogram vydaní, uzávierky pre objednanie inzercií a uzávierky pre dodanie podkladov k inzerciám pre druhý polrok 2020 sú nasledovné: