Inzercia a reklama v ružinovských médiách

Ružinovské médiá slúžia mestskej časti Ružinov na zverejňovanie správ a udalostí, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov tejto mestkej časti. Ružinovské Echo, Televízia Ružinov a internetové stránky www.ruzinovskeecho.sk a www.tvr.sk sú nielen skvelým zdrojom informácií, ale taktiež ponúkajú veľmi efektívny priestor na prezentáciu vás, vašej spoločnosti, resp. vašich služieb a výrobkov. 

Prečo inzerovať v ružinovských médiách?

Ružinovčania vedia, že jedine naše médiá im poskytnú všetky dôležité informácie, ktoré potrebujú a veria nám, že im ich dodáme včas. Na jednom mieste poskytujeme všetky dôležité informácie o udalostiach a aktivitách v mestskej časti Ružinov.

Čo je našou výhodou?

Našou hlavnou výhodou je jedinečnosť nášho obsahu. Lokálny charakter ružinovských médií nám umožňuje poskytovať služby našim čitateľom a divákom takým spôsobom a v takom rozsahu, v akom to nedokážu žiadne iné médiá. 

Umiestnenie reklamy a inzerovanie v našich médiách je efektívny spôsob, ako za výhodných podmienok môžete dostať informáciu o Vás do väčšiny ružinovských domácností a všade tam, kde sa pohybujú Vaši potenciálny klienti a zákazníci. 

Možnosti Vašej prezentácie v Ružinovskom Echu:

 • štandardnou printovou reklamou,
 • komerčnými článkami, rozhovormi a tlačovými správami,
 • umiestňovaním zľavových kupónov,
 • vkladaním reklamných letákov.

Možnosti Vašej prezentácie v Televízii Ružinov:

 • štandardným reklamným spotom /reklamné spoty vyrábame aj na objednávku/,
 • statickou obrazovou reklamou,
 • komerčnou reportážou /na objednávku vyrobíme reportáže z rôznych podujatí/,
 • komerčným rozhovorom,
 • telenákupom a sponzoringom,
 • účasťou v jednotlivých reláciách.

Možnosti Vašej prezentácie na stránkach www.ruzinovskeecho.sk a www.tvr.sk:

 • reklamnými bannermi /leaderboard banner, square banner/,
 • PR článkami s odkazom na stránku klienta,
 • textovou inzerciou.

 

Kombináciou printovej, televíznej a internetovej reklamy viete veľmi efektívne zacieliť Vašu prezentáciu presne tam, kam potrebujete! Využite reklamný priestor, ktorý Vám ponúkame a neváhajte nás kontaktovať:

TVR a RE, spol. s r.o.
Mierová 21,
827 05 Bratislava
Mobil: +421 918 391 725, E-mail: reklama@tvr.sk