Nedoručené Echo - májové číslo

Nedoručené Ružinovské Echo
Májové číslo
rok 2020
       
TRNÁVKA
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Bulharská 68 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Doležalova 15A N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Doležalova 15C N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kašmírska 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kašmírska 7 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kopanice 27 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Na križovatkách 35 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Na križovatkách 51 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Na križovatkách 35G N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
PRIEVOZ
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Farebná 15 N  schránky sú uzamknuté - kľúč má len poštár
Farebná 17 N  schránky sú uzamknuté - kľúč má len poštár
Hrachová 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Hraničná  37 N rodinný dom - na schránke bez reklám a novín
Mierová 2 N  schránky sú uzamknuté - kľúč má len poštár
Mierová 4 N  schránky sú uzamknuté - kľúč má len poštár
       
STARÝ RUŽINOV
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Bajzova 12 N schránky sú zamknuté za dvierkami - kľúč má iba poštár
Cyrilova 3 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Metodova 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 41 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 55 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 65 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 67 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
TRÁVNIKY
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Astrová 26 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Narcisová 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Narcisová 6 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Narcisová 8 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Papraďová 9 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
ŠTRKOVEC
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Ružinovská 7 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svidnícka 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svidnícka 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
POŠEŇ
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Andreja Mráza 1 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Andreja Mráza 3 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Andreja Mráza 5 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Andreja Mráza 7 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Jašíkova 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Ondrejovova 26 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Ondrejovova 28 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
OSTREDKY
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Súmračná 8 N chýbajúce schránky
       
NIVY A RUŽOVÁ DOLINA
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Bazová 7 N vchod bez zvončekov
Budovateľská 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Košická 56 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Novohradská 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Oravská 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Páričkova 9 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Súťažná 1 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Súťažná 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätopluková 21 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 1 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra