Nedoručené Echo - marcové číslo

Nedoručené Ružinovské Echo
Marcové číslo
rok 2020
       
TRNÁVKA
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Banšelova 16 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Banšelova 26 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Bulharská 78 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Doležalova 9 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Doležalova 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Hanácka 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Vietnamská 40 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Vietnamská 46 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
PRIEVOZ
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Čečinova 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mierová 2 N schránky sú zamknuté za sklom
Mierová 4 N schránky sú zamknuté za sklom
Mierová 40 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mierová 58 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mierová 60 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mierová 116 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Včelárska  15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
STARÝ RUŽINOV
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Cyrilova 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Dohnányho 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Dohnányho 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Jelačičova 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Jelačičova 24 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kupeckého 11 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Miletičova 26 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trnavská 26 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 47 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Záhradnícka 73 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
TRÁVNIKY
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Astrová 54 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Ľanová 8 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Ľanová 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Narcisová 6 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Narcisová 8 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Narcisová 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Nevädzová  6/G N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Nezábudková 34 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Papraďová 9 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Papraďová 13 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Rezedová 18 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Rezedová 29 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
ŠTRKOVEC
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Haburská 45 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Komárnická 18 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Komárnická 20 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Moldavská 13 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Smolnícka 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svidnícka 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svidnícka 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svidnícka 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Tokajícka 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
POŠEŇ
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Andreja Mráza 5 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Andreja Mráza 7 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Bancíkovej 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Borodáčova 13 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Exnárova 17 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Exnárova 19 N schránky sú za dvierkami na klúč - klúč má len poštárka
Jašíkova 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Šándorova 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Šándorova 17 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Štefunkova 7 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Tomášikova  10/C N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Tomášikova  10/D N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
OSTREDKY
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Družicová 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Obežná 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Planét 8 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Planét 11 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Planét 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Planét 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Raketová 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Raketová 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Raketová 12 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Raketová 14 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Uránová 1 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
       
NIVY A RUŽOVÁ DOLINA
Názov ulice Popisné číslo   Dôvod nedoručenia
Azovská  4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Budovateľská 7 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Budovateľská 22 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Budovateľská 31 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Koceľova 10 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Koceľova 23 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Koceľova 30 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kulíškova 21 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kulíškova 29 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kvačalova 21 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kvačalova 43 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Kvetná 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Martinčekova 16 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Miletičova 45 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Miletičova 84 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Miletičova 86 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mliekárenská 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Mojmírova 8 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Niťová 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Nitrianska 3 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Novohradská 11 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Oravská 6 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Pavlovova 3 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Pavlovova 11 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Rastislavova 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Sklenárova 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Sklenárova 22 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Súťažná 2 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Súťažná 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Súťažná 5 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 4 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 15 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 20 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 29 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 33 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Svätoplukova 47 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Tekovská 17 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 13 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 14 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 18 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 25 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 32 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra
Trenčianska 46 N ani na niekoľký pokus sa nevedel doručovateľ dostať dovnútra