O nás

Ružinovské ECHO je mesačník mestskej časti Bratislava-Ružinov. Vydavateľom je spoločnosť TVR a RE s.r.o. so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Ružinovské ECHO je plnofarebný mesačník, ktorý už od roku 1993, prináša obyvateľom MČ Ružinov kompletné a rozmanité správy o tom, čo sa deje v ich mestskej časti. Je zdrojom dôveryhodných informácií z oblasti výstavby, parkovania, dopravy, životného prostredia, školstva, športu, seniorov, kultúrnych podujatí  a to všetko so zameraním na Ružinov.   

Našim cieľom je udržať Ružinovčanov informovaných, preto sa pri tvorbe článkov a reportáži vždy zameriavame na aktuálne kľúčové otázky a udalosti, ktoré ovplyvňujú životy obyvateľov tejto mestskej časti. Prinášame správy, tipy, poradenstvá, návody, všetko to, čo Ružinovčania potrebujú vedieť.

 

ZÁKLADNÝ PREHĽAD

Periodicita: mesačník

Ružinovské Echo vychádza 10krát ročne: február, marec, apríl máj, jún, júl-august /dvojčíslo/, september, október, november, december-január /dvojčíslo/

HARMONOGRAM VYDANÍ MESAČNÍKA PRE PRVÝ POLROK 2021, AKO AJ BLIŽŠIE INFORMÁCIE O UZÁVIERKACH NÁJDETE TU.

 

Pokrytie: MČ Bratislava - Ružinov

Priamy dosah na tisícky ľudí žijúcich a pracujúcich v Ružinove.

 

Náklad: 43 300 ks

 4 000 ks Ružinov - Trnávka 

 5 300 ks Ružinov - Štrkovec 

 6 000 ks Ružinov - Trávniky 

 4 500 ks Ružinov - Ostredky 

 4 000 ks Ružinov - Pošeň

 4 000 ks Ružinov - Prievoz

 1 000 ks Ružinov - Vlčie Hrdlo

14 000 ks Ružinov - Nivy 

 

Distribúcia: mesačník je zadarmo distribuovaný schránkovaním do viac než 40 000 domácností v MČ Ružinov.

Ružinovské Echo je taktiež vždy bezplatne k dispozícii vo vestibule Miestneho úradu Ružinov na Mierovej ulici č. 21, v Knižnici Ružinov, v Dome Kultúry Ružinov a v Ružinovskom domove seniorov, kde si ho môžete zadarmo vyzdvihnúť.

 

 

Redakcia:

Ružinovské Echo
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
Tipy a námety: echo@tvr.sk
 

Webové sídlo Ružinovského echa (www.ruzinovskeecho.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.