25 rokov Ružinova: VÝZVA PRE FOTOGRAFOV

Radi fotografujete? Skúste zachytiť svojím pohľadom súčasný Ružinov. Nafoťte zaujímavé zábery Ružinova – budovy, architektúru, sídliská, netradičné okamihy, podujatia.

Prípadne nájdite vo svojom archíve zaujímavé snímky z Ružinova po roku 1990, ktoré by mohli zaujať širokú verejnosť. Koncom roka 2015 pripravuje mestská časť Ružinov výstavu nových aj starých fotografií, ktoré zachytávajú život, premeny a atmosféru Ružinova. Uskutoční sa pri príležitosti 25. výročia existencie mestskej časti Bratislava-Ružinov. Najzaujímavejšie fotografie sa stanú súčasťou tejto výstavy. Fotografie zasielajte vo formáte jpg a minimálnom rozlíšení 2816 x 2112 do 31.8. 2015 emailom na adresu sutaz@ruzinov.sk alebo ich zašlite poštou na CD na adresu Útvar pre styk s verejnosťou, Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, prípadne prineste osobne do podateľne miestneho úradu. Nezabudnite pripojiť heslo: 25 rokov Ružinova, meno a priezvisko autora fotografií, adresu a telefonický kontakt.

Vydanie: Júl - August 2015